Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 16. jūnija
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Reģ. nr.1255)
                        (Dok. nr.4351, 4351A)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai (atbildīgā), Sociālo un darba lietu komisijai
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1256)
                        (Dok. nr.4352, 4352A)        (Balsojums: par-58, pret-0, atturas-6)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai (atbildīgā), Sociālo un darba lietu komisijai
3.         3. Likumprojekts "Grozījums Aizsargjoslu likumā". (Reģ. nr.1259)
                        (Dok. nr.4370, 4370A)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-5)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
4.         4. Likumprojekts "Grozījums Repatriācijas likumā". (Reģ. nr.1260)
                        (Dok. nr.4371, 4371A)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (atbildīgā)
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". (Reģ. nr.1261)
                        (Dok. nr.4372, 4372A)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-6)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1262)
                        (Dok. nr.4373, 4373A)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)
7.         7. Likumprojekts "Par 1997.gada 7.augustā parafētā Latvijas - Krievijas robežlīguma projekta atbilstības Latvijas Republikas Satversmei izvērtēšanu". (Reģ. nr.1263)
                        (Dok. nr.4374, 4374A)        (Balsojums: par-55, pret-29, atturas-2)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai, Juridiskā komisijai (atbildīgā)
8.         8. Likumprojekts "Par Starptautisko kafijas līgumu 2001". (Reģ. nr.1264)
                        (Dok. nr.4375, 4375A)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"". (Reģ. nr.1265)
                        (Dok. nr.4376, 4376A)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-6)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā". (Reģ. nr.1266)
                        (Dok. nr.4377, 4377A)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)
11.         11. Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā". (Reģ. nr.1267)
                        (Dok. nr.4378, 4378A)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)
12.         12. Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā". (Reģ. nr.1268)
                        (Dok. nr.4379, 4379A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija
                         Nodots komisijai :    Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijai (atbildīgā)
13.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"". (Reģ. nr.1269)
                        (Dok. nr.4384, 4384A)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
14.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"". (Reģ. nr.1270)
                        (Dok. nr.4385, 4385A)        (Balsojums: par-68, pret-6, atturas-4)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
15.         15. Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1271)
                        (Dok. nr.4386, 4386A)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
16.         16. Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā". (Reģ. nr.1273)
                        (Dok. nr.4398, 4398A)        (Balsojums: par-78, pret-4, atturas-1)
                         Deputāti Guntis Bērziņš, Paulis Kļaviņš, Liene Liepiņa, Kārlis Šadurskis, Edgars Jaunups
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
51.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.1274)
                        (Dok. nr.4411)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
                         Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

17.         1. Deputātei Inesei Šleserei.
                        (Dok. nr.4399)        (Balsojums: par-72, pret-1, atturas-1)
18.         2. Deputātam Dzintaram Rasnačam.
                        (Dok. nr.4400)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-1)
19.         3. Deputātam Madaram Lasmanim.
                        (Dok. nr.4404)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
20.         1. Lēmuma projekts "Par Valda Muižnieka iecelšanu par Preiļu rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.768)
                        (Dok. nr.4393)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
21.         2. Lēmuma projekts "Par Saeimas deputāta Aleksandra Kiršteina atsaukšanu no NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas sastāva". (Lēm. proj. reģ. nr.769)
                        (Dok. nr.4401)        (Balsojums: par-68, pret-15, atturas-6)   Paziņojums   
                         Deputāti Jānis Lagzdiņš, Ēriks Zunda, Mihails Pietkevičs, Jānis Esta, Kārlis Šadurskis, Artis Kampars, Raimonds Pauls, Mareks Segliņš, Jānis Porietis, Vineta Muižniece
53.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi Administratīvi teritoriālās reformas likumā" 2.lasījumam līdz 2005.gada 16.jūnija pulksten 10.30". (Lēm. proj. reģ. nr.772)
                        (Dok. nr.4432)        (Balsojums: par-78, pret-1, atturas-6)   Pieņemts   
                         Deputāti: Jānis Lagzdiņš, Augusts Brigmanis, Dzintars Jaundžeikars, Elita Šņepste, Kārlis Šadurskis, Kārlis Strēlis, Atis Slakteris, Jānis Porietis, Mareks Segliņš, Mihails Pietkevičs
22.         3. Lēmuma projekts "Par Saeimas deputāta Gunta Bērziņa iecelšanu par NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju". (Lēm. proj. reģ. nr.770)
                        (Dok. nr.4402)        (Balsojums: par-60, pret-3, atturas-4)   Paziņojums   
                         Deputāti Jānis Lagzdiņš, Ēriks Zunda, Mihails Pietkevičs, Jānis Esta, Kārlis Šadurskis, Artis Kampars, Raimonds Pauls, Mareks Segliņš, Jānis Porietis, Vineta Muižniece
23.         4. Lēmuma projekts "Par Saeimas deputāta Jura Dalbiņa iekļaušanu NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā". (Lēm. proj. reģ. nr.771)
                        (Dok. nr.4403)        (Balsojums: par-58, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
                         Deputāti Jānis Lagzdiņš, Ēriks Zunda, Mihails Pietkevičs, Jānis Esta, Kārlis Šadurskis, Artis Kampars, Raimonds Pauls, Jānis Porietis, Mareks Segliņš, Vineta Muižniece


III. Likumprojektu izskatīšana
55.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.1274)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.4411, 4420)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
57.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.1274)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4411, 4420)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
46.         23. Likumprojekts "Grozījums Vispārējās izglītības likumā". (Reģ. nr.1257)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4353, 4382)        (Balsojums: par-64, pret-0, atturas-19)    ;Pieņemts   
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
52.         Likumprojekts "Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums". (Reģ. nr.1120)
                         (2. lasījums)       (258 priekšlikumi) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4417)        (Balsojums: par-58, pret-22, atturas-5)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
24.         1. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"". (Reģ. nr.1116)
                         (2. lasījums)       (6 priekšlikumi) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3760, 3760B)        (Balsojums: par-49, pret-0, atturas-1)   Likums   
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
25.         2. Likumprojekts "Par Pētera Ugrjumova atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ. nr.1217)
                         (2. lasījums)       (nav priekšlikumu) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4221, 4221B)        (Balsojums: par-63, pret-3, atturas-2)   Likums   
                         Pilsonības likuma izpildes komisija
58.         23. Likumprojekts "Grozījums Vispārējās izglītības likumā". (Reģ. nr.1257)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4353, 4382)        (Balsojums: par-62, pret-6, atturas-12)   Likums   
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
26.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"". (Reģ. nr.1239)
                         (2. lasījums)       (18 priekšlikumi) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4295, 4295B)        (Balsojums: par-64, pret-0, atturas-8)   Likums   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
48.         25. Likumprojekts "Grozījumi Saeimas Kārtības rullī". (Reģ. nr.1218)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.4222, 4392)        (Balsojums: par-61, pret-0, atturas-7)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
27.         4. Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā". (Reģ. nr.1238)
                         (2. lasījums)       (8 priekšlikumi) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4294, 4294B)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-5)   Likums   
                         Sociālo un darba lietu komisija
29.         6. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.20) (Reģ. nr.1078)
                         (3. lasījums)       (9 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4368)        (Balsojums: par-63, pret-18, atturas-0)   Likums   
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
30.         7. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par arhīviem"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.219) (Reģ. nr.1166)
                         (3. lasījums)       (1 priekšlikums)
                        (Dok. nr.4380)        (Balsojums: par-79, pret-1, atturas-0)   Likums   
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
31.         8. Likumprojekts "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.19) (Reģ. nr.1077)
                         (3. lasījums)       (1 priekšlikums)
                        (Dok. nr.4388, 4388A)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-7)   Likums   
                         Sociālo un darba lietu komisija
32.         9. Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā". (Reģ. nr.1152)
                         (3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.4364)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
33.         10. Likumprojekts "Grozījumi Robežsardzes likumā". (Reģ. nr.1153)
                         (3. lasījums)       (1 priekšlikums)
                        (Dok. nr.4365)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-1)   Likums   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
34.         11. Likumprojekts "Grozījums Operatīvās darbības likumā". (Reģ. nr.844)
                         (3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.4366)        (Balsojums: par-67, pret-2, atturas-1)   Likums   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
35.         12. Likumprojekts "Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums". (Reģ. nr.669)
                         (3. lasījums)       (77 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4389)        (Balsojums: par-59, pret-9, atturas-7)   Likums   
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
36.         13. Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā". (Likuma otrreizēja caurlūkošana) (Reģ. nr.934)
                        
                        (Dok. nr.4390)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-5)   Likums   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
37.         14. Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā". (Reģ. nr.1085)
                         (3. lasījums)       (16 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4391)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Juridiskā komisija
38.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"". (Reģ. nr.1155)
                         (3. lasījums)       (25 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4394)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
39.         16. Likumprojekts "Dziesmu un deju svētku likums". (Reģ. nr.1005)
                         (3. lasījums)       (27 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4395)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
40.         17. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1233)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4274, 4356)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
41.         18. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Reģ. nr.1221)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4225, 4357)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
42.         19. Likumprojekts "Grozījums "Krimināllikumā"". (Reģ. nr.1237)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4293, 4293B, 4358)        (Balsojums: par-59, pret-13, atturas-1)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
43.         20. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.1242)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4311, 4359)        (Balsojums: par-62, pret-2, atturas-0)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
44.         21. Likumprojekts "Grozījums Ieroču aprites likumā". (Reģ. nr.1232)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4273, 4363)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
47.         24. Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā". (Reģ. nr.963)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3154, 4387)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Sociālo un darba lietu komisija
49.         26. Likumprojekts "Sabiedrisko raidorganizāciju likums". (Reģ. nr.1254)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4350, 4396)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
50.         27. Likumprojekts "Radio un televīzijas likums". (Reģ. nr.1253)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4349)        (Balsojums: par-2, pret-72, atturas-9)   Noraidīts   
                         Deputāti Augusts Brigmanis, Andis Kāposts, Jānis Strazdiņš, Vilnis-Edvīns Bresis, Staņislavs Šķesters
                        

                 28. Alternatīvais likumprojekts "Radio un televīzijas likums". (Reģ.nr.1272)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.4397)        (Balsojums: par-70, pret-5, attu ras-1)   Pieņemts   
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
56.         12. Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā". (Reģ. nr.1268)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4379, 4379A)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija
60.         12. Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā". (Reģ. nr.1268)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4379, 4379A)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-1)   Likums   
                         Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija
59.         Likumprojekts "Grozījumi Saeimas kārtības rullī" (Reģ. nr.1218)
                         (2. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.4222;4392; 4438)        (Balsojums: par-57, pret-2, atturas-6)   Likums   
                         Juridiskā komisija

Sēde beigusies 17:27!!!