Likumdošanas akti

 

 

            2006.gada 23.novembrī (7.sēde)

 

Likumprojekts „Likums „Par atbalstu Latvijas ebreju kopienai””

(Noraidīts)

 

Likums „Erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likums”*

            1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 12.oktobra 1.lasījums) —

                               2006.gada 30.novembrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 1.martā (8.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 3.maijā (3.sēde)

 

Iesniegumu likums („Priekšlikumu un sūdzību likums”)*

            1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 19.oktobra 1.lasījums) —

                               2006.gada 30.novembrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 22.februārī (7.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 27.septembrī (6.sēde)

 

Likums „Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā”*

            1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 2.novembra 2.lasījums) —

                             2006.gada 30.novembrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2006.gada 21.decembrī (13.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 15.februārī (6.sēde)

 

Likums „Grozījumi likumā „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm””*

            1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 8.jūnija 1.lasījums) —

                            2006.gada 30.novembrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2006.gada 21.decembrī (13.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 8.februārī (5.sēde)

 

Likums „Grozījumi Dizainparaugu likumā”*

            1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 8.jūnija 1.lasījums) —

                           2006.gada 30.novembrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2006.gada 21.decembrī (13.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 8.februārī (5.sēde)

 

Likums „Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā”

            (07.12.2006.)

            1.lasījums (steidzams) — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

            2.lasījums — 2006.gada 19.decembrī (12.(ārkārtas) sēde)

 

Likums „Grozījumi Ciltsdarba likumā”

            (07.12.2006.)

            1.lasījums (steidzams) — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

            2.lasījums — 2006.gada 19.decembrī (12.(ārkārtas) sēde)

 


Likums „Grozījumi likumā „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem””

            (07.12.2006.)

            1.lasījums (steidzams) — 2006.gada 7.decembrī (10.sēde)

            2.lasījums — 2006.gada 19.decembrī (12.(ārkārtas) sēde)

 

Likums „Grozījumi Cukura nozares likumā”

            (14.12.2006.)

            1.lasījums — 2008.gada 28.februārī (7.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 3.aprīlī (1.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 15.maijā (8.sēde)

 

Jaunatnes likums

            (14.12.2006.)

            1.lasījums — 2006.gada 14.deembrī (11.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 13.decembrī (20.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 8.maijā (7.sēde)

 

Likums „Pacientu tiesību likums” (Nr.126)

            (14.12.2006.)

            1.lasījums — 2006.gada 14.decembrī

            2.lasījums — 2007.gada 20.decembrī

            3.lasījums — 2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

 

 

            2007.gada 6.septembrī (2.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Jaunatnes likums” 2.lasījumam līdz 2007.gada 1.oktobrim”

 

 

Likums „Likums par cilvēku tirdzniecības upura uzturēšanos Latvijas Republikā”

            (21.12.2006.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 11.janvārī (1.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 25.janvārī (3.sēde)

 

Likums „Grozījums Publisko iepirkumu likumā”

            (25.01.2007.)

            1.lasījums (MK noteikumi) (steidzams) — 2007.gada 25.janvārī

(3.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.februārī (5.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”

            (25.01.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 15.februārī (6.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 1.martā (8.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 22.martā (12.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”

            (25.01.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 15.februārī (6.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 15.martā (10.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 29.martā (13.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””

            (08.02.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 8.martā (9.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 31.maijā (8.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 14.jūnijā (10.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā”

            (08.02.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 1.martā (8.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 3.aprīlī (1.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 17.jūlijā (20.sēde)

 

 

            2007.gada 22.martā (12.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” otrajam lasījumam”

 

            2007.gada 10.maijā (5.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” otrajam lasījumam līdz 2007.gada 15.jūnijam”

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” 

            (08.02.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 8.martā (9.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 19.aprīlī (1.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 7.jūnijā (9.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā”

            (15.02.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 8.martā (9.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 29.martā (13.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 26.aprīlī (2.sēde)

 

 

            2007.gada 22.februārī (7.sēde)

 

Likumprojekts „Par Otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītāju statusu”

(Noraidīts)

 

Likums „Grozījumi likumā „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem””

            (08.03.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 8.martā (9.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 29.martā (13.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 26.aprīlī (2.sēde)

 

 

Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums

            (08.03.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 26.aprīlī (2.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 24.maijā (7.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 21.jūnijā (11.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā”

            (22.03.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 4.aprīlī (14.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 26.aprīlī (2.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 31.maijā (8.sēde)

 

 

            2007.gada 29.martā (13.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem””

            (Noraidīts)

 

Likums „Grozījumi Ciltsdarba likumā”

            (19.04.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 3.maijā (3.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 31.maijā (8.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 14.jūnijā (10.sēde) 

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””

            (26.04.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 24.maijā (7.sēde)

 

 


 

Likums „Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā”

            (03.05.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 17.maijā (6.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 7.jūnijā (9.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 13.martā (9.sēde)

 

           

2007.gada 21.jūnijā (11.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Grozījumi sabiedrības integrācijas fonda likumā” trešajam lasījumam līdz 2007.gada 3.septembrim”

 

 

            2008.gada 3.aprīlī (1.sēde)

 

Par likuma „Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā” otrreizēju caurlūkošanu

 

 

            2008.gada 15.maijā (8.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma „Grozījumi sabiedrības integrācijas fonda likumā” otrreizējai caurlūkošanai līdz 2008.gada 23.maijam”

 

 

Valsts materiālo rezervju likums

            (10.05.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 24.maijā (7.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 7.jūnijā (9.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 21.jūnijā (11.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”

            (07.06.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 21.jūnijā (11.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 13.septembrī (3.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 4.oktobrī (7.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par piesārņojumu””

            (14.06.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 6.septembrī (2.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 27.septembrī (6.sēde)

            Iekļauts: (06.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 27.septembrī (6.sēde)

 

            3.lasījums — 2007.gada 25.oktobrī (12.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””

            (21.06.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 6.septembrī (2.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 4.oktobrī (7.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 3.aprīlī (1.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījums Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā”

            (21.06.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

 

 

            2008.gada 14.februārī (5.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Grozījums Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā” otrajam lasījumam līdz 2008.gada 28.februārim”

 

 

Likumprojekts „Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā”

            (06.09.2007.)

            1.lasījums (noraidīts) — 2007.gada 22.novembrī (17.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Valsts statistikas likumā”

            (06.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

            3.lasījums — 2007.agda 15.novembī (15.sēde)

 

Likums „Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā”

            (06.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 1.novembrī (13.sēde)

 

Ģenētiski modificēto organismu aprites likums

            (06.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 25.oktobrī (12.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 15.novembrī (15.sēde)

 

Likums „Grozījumi Reklāmas likumā”

            (06.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 4.oktobrī (7.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 22.novembrī (17.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 13.decembrī (20.sēde)

 

Likums „Grozījumi Patvēruma likumā”

            (06.09.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 4.oktobrī (7.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 25.oktobrī (12.sēde)

 

Likumprojekts „Patvēruma likums”

            (06.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 4.oktobrī (7.sēde)

 

 

            2007.gada 6.decembrī (19.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Patvēruma likums” otrajam lasījumam līdz 2007.gada 14.decembrim” 

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””

            (06.09.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 27.septembrī (6.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par piesārņojumu””

            (06.09.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 27.septembrī (6.sēde)

 

Likums „Grozījums likumā „Par prekursoriem””

            (06.09.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 27.septembrī (6.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Reklāmas likumā”

            (06.09.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 27.septembrī (6.sēde)

 

Likums „Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā”

            (06.09.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 20.septembī (4.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 27.septembrī (6.sēde)

 


 

Likums „Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā”

            (13.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 27.septembrī (6.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 24.janvārī (2.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 13.martā (9.sēde)    

 

Likums „Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā”

            (27.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.novembrī (14.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 29.novembrī (18.sēde)

 

 

            2007.gada 27.septembrī (6.sēde)

 

Lēmuma projekts „Par valsts administrācijas izdevumu samazināšanu”

(Noraidīts)

 

 

            2007.gada 4.oktobrī (7.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu””

(Noraidīts)

 

 

Likums „Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā”

            (11.10.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 24.oktobrī (11.(ārkārtas) sēde)

            Steidzamība atcelta — 2007.gada 1.novembrī (13.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 24.aprīlī (5.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 19.jūnijā (14.sēde)

 

 

            2007.gada 1.novembrī (13.sēde)

 

Lēmums „Par likumprojekta „Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā” izslēgšanu no 2008.gada valsts budžeta likumprojektu paketes”

 

Lēmums „Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam „Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā”, nosakot, ka Juridiskā komisija ir atbildīgā komisija”

 

Lēmums „Par steidzamības atcelšanu likumprojektam „Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā”

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā” otrajam lasījumam līdz 2008.gada 1.februārim”

 

 

Likums „Grozījumi likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””

            (18.10.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 1.novembrī (13.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 22.novembrī (17.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 13.decembrī (20.sēde)

 

 

2007.gada 29.novembrī (18.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa maiņu likumprojekta „Grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” trešajam lasījumam, nosakot to līdz šā gada 3.decembrim”

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu””

            (18.10.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 1.novembrī (13.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 24.janvārī (2.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 6.martā (8.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā”

            (25.10.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 15.novembrī (15.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 20.decembrī (21.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 24.janvārī (2.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Ciltsdarba likumā”

            (25.10.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 15.novembrī (15.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 31.janvārī (3.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 25.septembrī (3.sēde)

 

 

Likums „Par Reģionālās sadarbības padomes statūtiem”

            (22.11.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 6.decembrī (19.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 20.decembrī (21.sēde)

 

Likums „Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā”

            (22.11.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 22.novembrī (17.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 6.decembrī (19.sēde)

 

 

Attīstības plānošanas sistēmas likums

            (20.12.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 20.decembrī (21.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 13.martā (9.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 8.maijā (7.sēde)

Iekļauti:

            (07.06.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 8.maijā (7.sēde)

 

 

2007.gada 18.oktobrī (9.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Attīstības plānošanas sistēmas likums” otrajam lasījumam līdz 2007.gada 2.novembrim”

 

 

Likums „Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā”

            (20.12.2007.)

            1.lasījums — 2008.gada 31.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 12.jūnijā (13.sēde)

            3.lasījums —2008.gada 17.jūlijā (20.sēde)

 

 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums

            (17.01.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 24.janvārī (2.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 17.aprīlī (4.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 5.jūnijā (12.sēde)

            Otrreizējā caurlūkošana — 2008.gada 17.jūlijā (20.sēde)

 

 

            2008.gada 12.jūnijā (13.sēde)

 

Par likuma „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” otrreizējo caurlūkošanu

 

 

            2008.gada 3.jūlijā (17.sēde)

 

Lēmums „Par likuma „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” iekļaušanas otrreizējai caurlūkošanai Saeimas 2008.gada 17.jūlija sēdē”

 


 

2008.gada 21.februārī (6.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu””

(Noraidīts)

 

Likums „Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”

            (21.02.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 6.martā (8.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 24.aprīlī (5.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 29.maijā (10.sēde)

 

Likums „Grozījumi likumā „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību””

            (21.01.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 28.februārī (8.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 3.aprīlī (1.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 19.jūnijā (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”

            (28.02.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 13.martā (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 24.aprīlī (5.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 22.maijā (9.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts proves uzraudzību””

(03.04.2008.)

1.lasījums — 2008.gada 17.aprīlī (4.sēde)

2.lasījums — 2008.gada 15.maijā (8.sēde)

3.lasījums — 2008.gada 5.jūnijā (12.sēde)

 

 

2008.gada 3.aprīlī (1.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””

(Noraidīts)

 

 

Likums „Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”

            (03.04.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 17.aprīlī (4.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 29.maija (10.sēde)

            Iekļauti:

(15.05.2008.)

1.lasījums — 2008.gada 29.maijā (10.sēde)

           

3.lasījums — 2008.gada 19.jūnijā (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību””

            (08.05.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 22.maijā (9. sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 19.jūnijā (14.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 25.septembrī (3.sēde)

 

Likums „Grozījumi Standartizācijas likumā”

            (08.05.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 15.maijā (8.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 5.jūnijā (12.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 19.jūnijā (14.sēde)

 

 

            2008.gada 15.maijā (8.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””

(Noraidīts)

 

 

            2008.gada 29.maijā (10.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi Apžēlošanas likumā”

 

 

Likums „Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā”

            (25.05.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 29.maijā (10.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 12.jūnijā (13.sēde)

 

Likums „Patvēruma likums”

            (19.06.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 19.jūnijā (14.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 29.janvārī (3.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 15.jūnijā (13.sēde)

 

Likums „Grozījumi Zvejniecības likumā”

            (17.07.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 11.septembrī (1.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 9.oktobrī (6.sēde)

 

Likums „Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā”

            (11.09.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 25.septembrī (3.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 23.oktobrī (8.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 20.novembrī (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā”

            (11.09.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 9.oktobrī (6.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 23.oktobrī (8.sēde)

 

Likums „Arhīvu likums” (Nr.844)

            (18.09.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 2.oktobrī

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūlijā

            3.lasījums — 2010.gada 11.februārī (7.sēde)

 

 

            2008.gada 18.septembrī (2.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu”

(Noraidīts)

 

 

Likums „Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā”

            (25.09.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 5.februārī (5.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 12.martā (10.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā”

            (25.09.2008.)

            1.lasījums (noraidīts) — 2008.gada 23.oktobrī (8.sēde)

           

 

            2008.gada 25.septembrī (3.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu””

(Noraidīts)

 

 

Likums „Grozījums Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā”

            (25.09.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 25.septembrī (3.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 25.septembrī (3.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”

            (02.10.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 16.oktobrī (7.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā”

            (16.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 14.novembrī (12. (ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Publisko aģentūru likumā”

            (16.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 14.novembrī (12. (ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem””

            (16.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 14.novembrī (12. (ārkārtas) sēde)

 

 

Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums

            (16.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 14.novembrī (12. (ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā”

            (16.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 14.novembrī (12. (ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par atbilstības novērtēšanu””

            (16.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 14.novembrī (12. (ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par mērījumu vienotību””

            (16.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 14.novembrī (12. (ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību””

            (16.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 14.novembrī (12. (ārkārtas) sēde)

 


Likums „Grozījums likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””

            (16.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 14.novembrī (12. (ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā”

            (16.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 14.novembrī (12. (ārkārtas) sēde

 

 

Likums „Grozījumi Reklāmas likumā”

            (16.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 14.novembrī (12. (ārkārtas) sēde)

 

 

            2008.gada 23.oktobrī (8.sēde)

 

Lēmuma projekts „Par algu izlīdzināšanu valsts pārvaldē”

(Noraidīts)

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” (Nr.908)

            (23.10.2008.)

            1.lasījums — 2009.gada 12.februārī

            2.lasījums — 2009.gada 30.aprīlī

            3.lasījums — 2009.gada 17.septembrī (5.sēde)

 

 

            2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā”

 

 

Likums „Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā”

            (30.10.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 27.novembrī (15.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā”

(06.11.2008.)

1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 20.novembrī (14.sēde)

2.lasījums — 2008.gada 4.decembrī (17.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu””

            (06.11.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 27.novembrī (15.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””

(13.11.2008.)

1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

2.lasījums — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

 

 

2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā”

 

 

Likums „Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”

            (20.11.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 29.janvārī (3.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 26.februārī (8.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā”

            (04.12.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Valsts statistikas likumā”

            (04.12.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 15.janvārī (1.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 29.janvārī (3.sēde)

 

 

Likums „Par Valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību 2009.gadā”

            (11.12.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā”

            (11.12.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā” (Nr.1000)

            (11.12.2008.)

            1.lasījums — 2009.gada 15.janvārī (1.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 26.novembrī (18.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”

            (11.12.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””

            (11.12.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

 

 

            2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”

 

 

Likums „Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā”

            (11.12.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 5.februārī (5.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 26.martā (13.sēde)

 

 

Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”

            (11.12.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 18.decembrī (19.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 5.februārī (5.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 26.martā (13.sēde)

 

Likums „Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā”

            (15.01.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 12.februārī (6.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 19.martā (12.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 23.aprīlī (1.sēde)

 


Pasta likums

            (15.01.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 5.februārī (5.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 8.aprīlī (15.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 4.jūnijā (9.sēde)

 

Likums „Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”

            (15.01.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 29.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 19.martā (12.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 21.maijā (6.sēde)

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem””

            (15.01.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 12.februārī (6.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 30.aprīlī (2.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 11.jūnijā (11.sēde)

 

            2009.gada 5.martā (9.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem”” otrajam lasījumam līdz šā gada 10.aprīlim””

 

Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros izveidoto fondu vadības likums

            (29.01.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 12.februārī (6.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.martā (10.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 2.aprīlī (14.sēde)

 

Likums „Grozījums likumā „Par piesārņojumu””

            (29.01.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 26.februārī (8.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 2.aprīlī (14.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 7.maijā (4.sēde)

 

Fizisku personu, kuras veic saimniecisko darbību, diskriminācijas aizlieguma likums

(12.02.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 12.martā (10.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 23.aprīlī (1.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 21.maijā (6.sēde)

 

 

Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums

            (19.02.2009.)

            1.lasījums — 2009.gda 12.martā (10.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 23.aprīlī (1.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 21.maijā (6.sēde)

 

Paziņošanas likums (Nr.1116)

            (26.02.2009.)

            1.lasījums — 2010.gada 14.janvārī (1.sēde)

 

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr.1122)

(05.03.2009.)

1.lasījums — 2009.gada 19.martā (12.sēde)

2.lasījums — 2009.gada 11.jūnijā (11.sēde)

3.lasījums — 2009.gada 12.novembrī (15.sēde)

Iekļauti:

(23.04.2009.)

1.lasījums — 2009.gada 14.maijā (5.sēde)

 

 

Likums „Publiskās un privātās partnerības likums”

            (12.03.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 19.martā (12.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 28.maijā (7.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 18.jūnijā (15.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””

            (12.03.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 26.martā (13.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 23.aprīlī (1.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 11.jūnijā (11.sēde)

 

 

            2009.gada 12.martā (10.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi Politisko partiju likumā”

 

 

Likums „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”

            (12.03.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 26.martā (13.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 4.jūnijā (9.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 18.jūnijā (15.sēde)

            Otrreizēja caurlūkošana — 2009.gada 16.jūlijā (ārkārtas sesijas 3.sēde)

 

 

            2009.gada 29.jūnijā (ārkārtas sesijas 2.sēde)

 

Lēmums „Par likuma „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” otrreizējo caurlūkošanu”

 

 

            2009.gada 26.martā (13.sēde)

 

Likumprojekts „Par Otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītāju statusu Latvijā”

(Noraidīts)     

           

 

Likums „Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā”

            (30.04.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 30.aprīlī (2.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 28.maijā (7.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 15.jūnijā (13.sēde)

 

Likums „Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā” (Nr.1189)

            (14.05.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 4.jūnijā (9.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 17.septembrī (5.sēde)

(Iekļauts likumpr. Nr.1391)

3.lasījums — 2009.gada 5. un 12.novembrī (14.sēde)

 

Likums „Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā” (Nr.1203)

            (21.05.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 4.jūnijā (9.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.oktobrī (7.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 29.oktobrī (11.sēde)

 

 

Likums „Ģeotelpiskās informācijas likums” (Nr.1214)

            (21.05.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 4.jūnijā

            2.lasījums — 2009.gada 8.oktobrī (8.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”” (Nr.1204)

            (21.05.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 24.septembrī (6.sēde)

            (Noraidīts)

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm””

            (28.05.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 15.jūnijā (13.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi Jaunatnes likumā”

            (28.05.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 18.jūnijā (15.sēde)

 

 


Likums „Grozījumi likumā „Par radiācijas drošību un kodoldrošību””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

Likums „Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par atbilstības novērtēšanu””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Standartizācijas likumā”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde

 


 

Likums „Grozījumi likumā „Par mērījumu vienotību””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12. (ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Jaunatnes likumā”

            (04.06.2009.)

1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījums „Sabiedrības integrācijas fonda likumā”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā”

(04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likuma „Par zemes dzīlēm””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Ciltsdarba likumā”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 


 

Likums „Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā”

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” (Nr.1373)

            (16.07.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 3.septembrī (2.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 28.janvārī (5.sēde)

            3.lasījums — 2010.gada 4.martā (10.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” (Nr.1374)

            (16.07.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 27.augustā (1.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 17.septembrī (5.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 15.oktobrī (9.oktobrī)

 

Likumprojekts „Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā” (Nr. 1391)

            (20.08.2009.)

Iekļauts likumprojektā Nr.1189 — 17.09.2009. (5.sēde)

           

 

Likums „Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”

            (20.08.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 3.septembrī (2.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 17.septembrī (5.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā” (Nr.1393)

            (20.08.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 27.augustā (1.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 28.janvārī (5.sēde)

            3.lasījums — 2010.gada 25.februārī (9.sēde)

 


 

            2010.gada 11.martā (12.sēde)

 

Par likuma „Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā” otrreizēju caurlūkošanu (Nr.1393)

            Otrreizējā caurlūkošana — 2010.gada 25.martā (14.sēde)

            pieņemts kopumā

 

 

Likums „Grozījumi Valsts materiālo rezervju likumā” (Nr.1398)

            (20.08.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 3.septembrī (2.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.oktobrī (7.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 29.oktobrī (11.sēde)

 

 

Likums „Iekšējā audita likums” (Nr.1403)

            (27.08.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 17.septembrī (5.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 14.janvārī (1.sēde)

            3.lasījums — 2010.gada 11.februārī (7.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu 2.lasījumam līdz 2009.gada 27.novembrim”

            (29.10.2009.)

 

Likumprojekts „Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā”

            >(3.09.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 24.septembrī (6.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Kredītiestāžu likumā”

            (10.09.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 24.septembrī (6.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 5. un 12.novembrī (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” (Nr.1422)

            (10.09.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 24.septembrī (6.sēde)

                        2.lasījums — 2009.gada 5. un 12.novembrī (14.sēde)

                        3.lasījums — 2009.gada 10.decembrī (21.sēde)

 

 

Likums „Maksājumu pakalpojumu likums” (Nr.1424)

            (10.09.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 1.oktobrī (7.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 21.janvārī (3.sēde)

            3.lasījums — 2010.gada 25.februārī (9.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par piesārņojumu” (Nr.1428)

            (17.09.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 1.oktobrī (7.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.novembrī (15.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 10.decembrī (21.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā” (Nr.1435)

            (24.09.2009.)

 

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” (Nr.1438)

            (24.09.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 15.oktobrī (9.sēde)

 

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz šā gada 19.martam”

            — 2010.gada 11.martā (12.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā” (Nr.1439)

            (24.09.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 15.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (Nr.1458)

            (08.10.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 8.oktobrī (8.sēde)

           

 

Likums „Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Nr.1479)

            (15.10.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 15.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 22.oktobrī (10.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (Nr.1481)

            (15.10.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 15.oktobrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 22.oktobrī (10.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (Nr.1458) 2.lasījumam līdz 2009.gada 26.oktobrim” (Nr.818)

 

 

Likums „Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā” (Nr.1478)

            (22.10.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 5. un 12.novembrī (14.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 14.janvārī (1.sēde)

            3.lasījums — 2010.gada 25.februārī (9.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm” (Nr.1486)

            (29.10.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 19.novembrī (17.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

            3.lasījums — 2010.gada 18.februārī (8.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” (Nr.1488)

            (29.10.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 19.novembrī (17.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 4.martā (10.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par atbilstības novērtēšanu” (Nr.1489)

            (29.10.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 12.novembrī (14.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 4.februārī (6.sēde)

            3.lasījums — 2010.gada 25.februārī (9.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts proves uzraudzību”” (Nr.1507)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19. (ārkārtas) sēde)

 

Likums „Grozījums Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā” (Nr.1509)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19.(ārkārtas) sēde)

 

Likums „Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” (Nr.1510)

            >(3.10.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19.(ārkārtas) sēde)

 

Likums „Grozījums Valsts apbalvojumu likumā” (Nr.1512)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19.(ārkārtas) sēde

 

Likums „Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā” (Nr.1524)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19.(ārkārtas) sēde

 

Likums „Grozījumi Zvejniecības likumā” (Nr.1527)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembī (13.(ārkārtas) sēde

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19.(ārkārtas) sēde

 

Likumprojekts „Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā” (Nr.1529)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13. (ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19.(ārkārtas) sēde

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” (Nr.1560)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19.(ārkārtas) sēde

 

 

Likums „Grozījumi Muzeju likumā” (Nr.1567)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19.(ārkārtas) sēde

 

 

Likums „Publisko aģentūru likums” (Nr.1572)

            >(3.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 5.novembrī (13.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19.(ārkārtas) sēde

 

 

Likums „Grozījums patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (Nr.1497)

            (5. 11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 12.novembrī (15.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 26.novembrī (18.sēde)

 


 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” (Nr.1499)

            >(5.11.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 19.novembrī (17.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Fizisko personu — saimnieciskās darbības veicēju — diskriminācijas aizlieguma likums” (Nr.1578)

            (12.11.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 10.decembrī (21.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 28.janvārī (5.sēde)

            3.lasījums — 2010.gada 25.februārī (9.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā” (Nr. 1539)

            (12.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 19.novembrī (17.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 1.decembrī (19.(ārkārtas) sēde)

 

Likums „Grozījumi Pasta likumā” (Nr.1594)

            (19.11.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 19.novembrī (17.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 26.novembrī (18.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību”” (Nr.1603)

>(3.12.2009.)

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību”” (Nr.1616)

             >(3.12.2009.)

             1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

 

 

Likums „Grozījums Standartizācijas likumā” (Nr.1610)

             (10.12.2009.)

             1.lasījums — 2010.gada 14.janvārī (1.sēde)

             2.lasījums — 2010.gada 4.februārī (6.sēde)

             3.lasījums — 2010.gada 18.februārī (8.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā: (Nr.1634)

             (10.12.2009.)

 


 

Likumprojekts „Maksātnespējas likums” (Nr.1621)

             (17.12.2009.)

             1.lasījums — 2010.gada 21.janvārī (3.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” (Nr.1623)

             (17.12.2009.)

             1.lasījums — 2010.gada 11.februārī (7.sēde)

 

 

Likums „Par saimnieciskās darbības reglamentēšanu pakalpojumu jomā” (Nr.1641) (Brīvas pakalpojumu sniegšanas likums)

             (14.01.10.)

             1.lasījums — 2010.gada 28.janvārī (5.sēde)

             2.lasījums — 2010.gada 25.februārī (9.sēde)

             3.lasījums — 2010.gada 31.martā (15. (ārk.) sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi vekseļu likumā” (Nr.1646)

             (14.01.10.)

             1.lasījums — 2010.gada 28.janvārī (5.sēde)

             2.lasījums — 2010.gada 18.martā (13.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā” (Nr.1649)

             (14.01.10.)

             1.lasījums — 2010.gada 11.februārī (7.sēde)

             2.lasījums — 2010.gada 11.martā (12.sēde)

 

 

 

Likumprojekts „Grozījums Preču un pakalpojumu drošuma likumā” (Nr.1650)

             (14.01.10.)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr.1651)

             (14.01.10.)

             1.lasījums — 2010.gada 21.janvārī (3.sēde)

             2.lasījums — 2010.gada 25.martā (14.sēde)

 

 

 

Likums „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (Nr.1656)

             (14.01.10.)

             1.lasījums (steidzams) — 2010.gada 14.janvārī (1.sēde)

             2.lasījums — 2010.gada 14.janvārī (1.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā” (Nr.1663)

            (28.01.2010.)

            1.lasījums — 2010.gada 4.februārī (6.sēde)

 

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā” (Nr.1662)

            (28.01.2010.)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Valsts apbalvojumu likumā” (Nr.1665)

            (28.01.2010.)

            1.lasījums — 2010.gada 28.janvārī (5.sēde)

             2.lasījums — 2010.gada 25.martā (14.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā” (Nr.1668)

            >(4.02.2010.)

            1.lasījums — 2010.gada 11.februārī (7.sēde)

             2.lasījums — 2010.gada 4.martā (10.sēde)

             3.lasījums — 2010.gada 25.martā (14.sēde)

 

 

            2010.gada 4.februārī (6.sēde)

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā” (Nr.884)

 

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā” (Nr.1670)

            >(4.02.2010.)

            1.lasījums — 2010.gada 18.februārī (8.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 18.martā (13.sēde)

 

 

Lēmums „Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa maiņu likumprojekta „Par saimnieciskās darbības reglamentēšanu pakalpojumu jomā” (Nr.1641) 2.lasījumam līdz 2010.gada 3.februārim (Nr.886)”

 

 

Likumprojekts „Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā” (Nr.1683)

            (11.02.2010.)

 

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā” (Nr.1692)

            (18.02.2010.)

            1.lasījums — 2010.gada 4.martā (10.sēde)

 

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (Nr.1696)

            (18.02.2010.)

            1.lasījums — 2010.gada 18.februārī (8.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 18.martā (13.sēde)

 

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” (Nr.1708)

            (18.02.2010.)

            1.lasījums (steidzams) — 2010.gada 18.februārī (8.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 18.februārī (8.sēde)

 

Likumprojekts „Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” (Nr.1697)

            (25.02.2010.)

            1.lasījums — 2010.gada 25.martā (14.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā” (Nr.1703)

            (25.02.2010.)

            1.lasījums — 2010.gada 25.martā (14.sēde)

 

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā” (Nr.1709)

            (25.02.2010.)

 

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” (Nr.1711)

            (25.02.2010.)

 

 

Likums „Grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likumā” (Nr.1713)

            (25.02.2010.)

            1.lasījums (steidzams) — 2010.gada 25.februārī (9.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 11.martā (12.sēde)

 


 

Likumprojekts „Dokumentu juridiskā spēka likums” (Nr.1723)

            (11.03.2010.)

 

 

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (Nr.1728)

            (11.03.2010.)

            1.lasījums — 2010.gada 11.martā (12.sēde)

 

 

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” (Nr.1731)

            (18.03.2010.)

 

 

Likumprojekts „Grozījums Zvejniecības likumā” (Nr.1732)

            (25.03.2010.)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Jaunatnes likumā” (Nr.1736)

            (31.03.2010.)

 

 
linku skaits:666