Kas ir Saeima?

Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.
Tas nozīmē, ka vara valstī pieder Latvijas tautai.
Tauta visus jautājumus nevar izlemt pati.
Tāpēc tauta savus pārstāvjus ievēlē parlamentā.
Latvijā parlamentu sauc par Saeimu kopš 1922. gada.

Uzraksts Uzraksts pie Saeimas nama.

Saeima nozīmē sapulce, kurā sanāk tautas pārstāvji.
Ievēlētos tautas pārstāvjus sauc par deputātiem.
Saeimā ievēlē 100 deputātus.
Deputātiem ir jāstrādā sabiedrības labā.
Tāpēc deputāti par savu darbu atbild tautas priekšā.
Deputāti strādā četrus gadus.
Pēc četriem gadiem ievēlē jaunus deputātus.