Saeimas ēku fasāžu atjaunošana (CPV kods: 45443000-4 (Fasādes darbi))

Date de prise de la décision 27.06.2018.
Type d'appel d'offre Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Saeimas ēku fasāžu atjaunošana (CPV kods: 45443000-4 (Fasādes darbi))
Numéro d'identification SAEIMA 2018/07
Le contractant SIA “RERE MEISTARI”
Prix contractuel 68822.49
L'information sur l'achat

Lai Pretendents spētu kvalitatīvi sagatavot piedāvājumu, veikt izmaksu aprēķinus un precīzi noteikt veicamo darbu apjomu, pirms piedāvājuma sagatavošanas Pretendentam obligāti klātienē jāveic darbu izpildes vietas apskate, t.sk. jāveic uzmērījumi. Pasūtītājs organizē darbu izpildes vietas apskati 2018.gada 5.jūnijā plkst.10:00. Lai veiktu darbu izpildes vietas apskati, Pretendentam līdz 2018.gada 4.jūnija plkst.17:00 jāpiesakās apskates veikšanai, nosūtot uz e-pasta adresi: iepirkumi@saeima.lv Pretendenta nosaukumu, un iepirkuma identifikācijas numuru (id. Nr. Saeima 2018/07), kura ietvaros tiks veikta darbu izpildes vietas apskate.

Ja Pretendents nevar ierasties uz darbu izpildes vietas apskati noteiktajā datumā (05.06.2018.), Pretendents, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju, var veikt darbu izpildes vietas apskati citā laikā. Lai veiktu darbu izpildes vietas apskati citā laikā, Pretendentam ne vēlāk kā 1 darba dienu pirms vēlamās darbu izpildes vietas apskates dienas jāinformē Pasūtītājs par apskates veikšanu, nosūtot uz e-pasta adresi iepirkumi@saeima.lv: Pretendenta nosaukumu, vēlamo darbu izpildes vietas apskates laiku (kas tiek saskaņots, ievērojot Pasūtītāja iespējas nodrošināt piekļuvi apskatāmajām telpām Pretendenta vēlamajā laikā), kā arī iepirkuma identifikācijas numuru (id. Nr. SAEIMA 2018/07), kura ietvaros tiks veikta darbu izpildes vietas apskate.

Ja Pretendents nav veicis darbu izpildes vietas apskati, Pasūtītājs noraida un neizskata tā piedāvājumu.

L'information sur la décision c41f3a24-df06-43c6-aa21-92cbdc2f244a.pdf
Personnes de liaison Agnese Puķīte, telefona Nr. 67087297, e-pasts: iepirkumi@saeima.lv, fakss: 67087100
Contrat d'achat 9606ef48-de6d-4b2f-8271-5982c3497b99.pdf ;
06ac965d-a02c-471c-a202-a0bdda3b0da3.pdf ;
Trešdien, 20.oktobrī
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)
15:30  Saeimas Ārlietu komisijas deputātu un Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Nīderlandes parlamentu tikšanās ar Nīderlandes Karalistes parlamenta Ārlietu komisijas delegāciju
15:40  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde