Audiovizuālā satura translācija Saeimas mājaslapā (CPV kods: 72000000-5)

Date de prise de la décision 03.04.2018.
Type d'appel d'offre Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Audiovizuālā satura translācija Saeimas mājaslapā (CPV kods: 72000000-5)
Numéro d'identification SAEIMA 2018/03
Le contractant Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4.vara"
Prix contractuel Paredzamā līgumcena nepārsniedz 41999,00 EUR
L'information sur l'achat
L'information sur la décision 352f4c86-abaa-4ed3-bc7e-c0ff952e5682.pdf
Personnes de liaison Laura Upīte, telefona Nr. 67087021, e-pasts adrese iepirkumi@saeima.lv
Contrat d'achat 9ecd2f57-997b-435e-af90-111cd6324d73.pdf ;
Pirmdien, 25.oktobrī
09:30  Saeimas 2021. gada 25. oktobra pirmā attālinātā ārkārtas sēde
10:00  Saeimas 2021. gada 25. oktobra otrā attālinātā ārkārtas sēde
12:20  Saeimas Prezidija sēde