Turniketu piegāde un uzstādīšana (CPV kods: 51900000-1 (Vadības un kontroles sistēmu uzstādīšanas pakalpojumi), 35120000-1 (Novērošanas un drošības sistēmas un iekārtas))

Date de prise de la décision 25.10.2017.
Type d'appel d'offre Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 6.panta devītās daļas nosacījumiem
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Turniketu piegāde un uzstādīšana (CPV kods: 51900000-1 (Vadības un kontroles sistēmu uzstādīšanas pakalpojumi), 35120000-1 (Novērošanas un drošības sistēmas un iekārtas))
Numéro d'identification SAEIMA 2017/21
Le contractant SIA "Modus Tetra"
Prix contractuel 10350.00
L'information sur l'achat

Informējam, ka 20.10.2017. iepirkuma id.Nr.SAEIMA 2017/21 komisija pieņēma lēmumu, ar kuru tika nolemts:

  • pagarināt iepirkuma id.Nr. SAEIMA 2017/21 nolikumā noteikto piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 24.oktobrim plkst.13:00;

  • pagarināt iepirkuma id.Nr.SAEIMA 2017/21 nolikumā noteikto nolikuma drukātā varianta saņemšanas termiņu līdz 2017.gada 24.oktobrim plkst. 13:00.

Ievērojot, ka iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumu, iepirkuma dokumentācija (ieprikuma nolikums) ir pieejams pie pasūtītāja. Lai saņemtu iepirkuma dokumentāciju, jāsazinās ar pasūtītāja norādīto kontaktpersonu, vienojoties par iepirkuma dokumentācijas saņemšanas laiku un vietu.

Lai Pretendents spētu kvalitatīvi sagatavot piedāvājumu, veikt izmaksu aprēķinus un precīzi noteikt veicamo darbu apjomupirms piedāvājuma sagatavošanas Pretendentam obligāti klātienē jāveic darbu izpildes vietas apskate. Pasūtītājs organizē darbu izpildes vietas apskati 2017.gada 19.oktobrī plkst.10:00. Lai veiktu darbu izpildes vietas apskati, Pretendentam līdz 2017.gada 18.oktobra plkst.17:00 jāpiesakās apskates veikšanai, nosūtot uz e-pasta adresi: iepirkumi@saeima.lv Pretendenta nosaukumu, personas, kura veiks objekta apskati, Vārdu, Uzvārdu un personas kodu, kā arī iepirkuma identifikācijas numuru (id. Nr. SAEIMA 2017/21), kura ietvaros tiks veikta darbu izpildes vietas apskate. Minētā informācija nepieciešama caurlaides saņemšanai.

Ja Pretendents nevar ierasties uz darbu izpildes vietas apskati nolikuma augstāk noteiktajā datumā, Pretendents, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju, var veikt darbu izpildes vietas apskati citā laikā. Lai veiktu darbu izpildes vietas apskati citā laikā, Pretendentam ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms vēlamās darbu izpildes vietas apskates dienas jāinformē Pasūtītājs par apskates veikšanu, nosūtot uz e-pasta adresi iepirkumi@saeima.lv: Pretendenta nosaukumu, vēlamo darbu izpildes vietas apskates laiku (kas tiek saskaņots, ievērojot Pasūtītāja iespējas nodrošināt piekļuvi apskatāmajām telpām Pretendenta vēlamajā laikā), personas, kura veiks objekta apskati, Vārdu, Uzvārdu un personas kodu, kā arī iepirkuma identifikācijas numuru (id. Nr. SAEIMA 2017/21), kura ietvaros tiks veikta darbu izpildes vietas apskate. Minētā informācija nepieciešama caurlaides saņemšanai.

Personnes de liaison Karīna Lapiņa , telefona Nr. 67087386, e-pasts: iepirkumi@saeima.lv, fakss: 67087100
Trešdien, 20.oktobrī
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)
15:30  Saeimas Ārlietu komisijas deputātu un Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Nīderlandes parlamentu tikšanās ar Nīderlandes Karalistes parlamenta Ārlietu komisijas delegāciju
15:40  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde