Nojumju un inventāra noma. CPV kods: 7995200-2

Date de prise de la décision 27.04.2017.
Type d'appel d'offre Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Nojumju un inventāra noma. CPV kods: 7995200-2
Numéro d'identification Saeima 2017/08
Le contractant SIA "Tent for Event Baltic"
Prix contractuel 8997,40 EUR bez PVN
L'information sur l'achat
L'information sur la décision 59019aab-7c1c-4b38-b8c8-05130a040015.docx
Personnes de liaison Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Contrat d'achat 2a1375db-245a-4e05-8e84-9cef7f88353f.pdf ;
Pirmdien, 25.oktobrī
09:30  Saeimas 2021. gada 25. oktobra pirmā attālinātā ārkārtas sēde
10:00  Saeimas 2021. gada 25. oktobra otrā attālinātā ārkārtas sēde
12:20  Saeimas Prezidija sēde