Multifunkcionālo iekārtu apkope un remonts. CPV kods: 50310000-1

Date de prise de la décision 10.02.2017.
Type d'appel d'offre Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Multifunkcionālo iekārtu apkope un remonts. CPV kods: 50310000-1
Numéro d'identification Saeima 2017/02
Le contractant SIA "CRC"
Prix contractuel Cena par 24 mēnešiem 10260,00 EUR bez PVN
L'information sur l'achat
L'information sur la décision 589da8a8-ecd8-4a5f-96eb-20b80a040015.docx
Personnes de liaison Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Contrat d'achat 472615cc-3fe6-4b36-9303-1f3a67a6b6c7.pdf ;
2bdd200e-e4ff-49c0-95bd-18752a5987e4.pdf ;
Pirmdien, 25.oktobrī
09:30  Saeimas 2021. gada 25. oktobra pirmā attālinātā ārkārtas sēde
10:00  Saeimas 2021. gada 25. oktobra otrā attālinātā ārkārtas sēde
12:20  Saeimas Prezidija sēde