Par Saeimas informatīvo sistēmu tehnisko atbalstu un uzturēšanu

Date de prise de la décision 19.12.2016.
Type d'appel d'offre Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Par Saeimas informatīvo sistēmu tehnisko atbalstu un uzturēšanu
Numéro d'identification Saeima 2016/35
Le contractant AS "Exigen Services Latvia"
Prix contractuel 34740,00 EUR bez PVN par 36 mēnešiem
L'information sur l'achat
L'information sur la décision 5857a917-85a8-4e39-b655-17830a040015.doc
Personnes de liaison Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Pirmdien, 25.oktobrī
09:30  Saeimas 2021. gada 25. oktobra pirmā attālinātā ārkārtas sēde
10:00  Saeimas 2021. gada 25. oktobra otrā attālinātā ārkārtas sēde
12:20  Saeimas Prezidija sēde