Sinhronās tulkošanas un apskaņošanas iekārtu īre un apkalpošana 25.Baltijas jūras parlamentārajai konferencei. CPV kods:79952000-2 (pasākumu organizēšanas pakalpojums)

Date de prise de la décision 12.08.2016.
Type d'appel d'offre Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.apakšpunktu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Sinhronās tulkošanas un apskaņošanas iekārtu īre un apkalpošana 25.Baltijas jūras parlamentārajai konferencei. CPV kods:79952000-2 (pasākumu organizēšanas pakalpojums)
Numéro d'identification Saeima 2016/17
Le contractant SIA "KT Serviss", Reģ. Nr. 40003312112
Prix contractuel 5679,00 EUR
L'information sur l'achat
L'information sur la décision 57b19036-8b78-430c-87c0-1d5c0a040016.docx
Personnes de liaison Saeimas Administrācijas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītāja Kristīne Segliņa, tālrunis 67087491, e-pasts: kristine.seglina@saeima.lv
Contrat d'achat 57b571af-32a4-4786-89d4-6cdb0a040016.pdf ;
Pirmdien, 25.oktobrī
09:30  Saeimas 2021. gada 25. oktobra pirmā attālinātā ārkārtas sēde
10:00  Saeimas 2021. gada 25. oktobra otrā attālinātā ārkārtas sēde
12:20  Saeimas Prezidija sēde