Par bezvadu datortīkla paplašināšanu. CPV kods: 32420000-3

Date de prise de la décision 17.08.2016.
Type d'appel d'offre Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Par bezvadu datortīkla paplašināšanu. CPV kods: 32420000-3
Numéro d'identification Saeima 2016/14
Le contractant SIA "Maksikoms"
Prix contractuel 13398,00 EUR bez PVN
L'information sur l'achat
L'information sur la décision 57b44c51-3948-4a08-94e5-4b630a040016.doc
Personnes de liaison Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv Informācijas nodaļas IS administratotrs Ainars Gailis, tālrunis: 67087357
Contrat d'achat 57c95d02-9660-48ce-96c6-1d040a040016.pdf ;
Ceturtdien, 28.oktobrī
09:00  Saeimas 2021. gada 28. oktobra attālinātā ārkārtas sēde
10:35  Saeimas Prezidija sēde
12:10  Saeimas 2021. gada 28. oktobra otrā attālinātā ārkārtas sēde
13:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
14:25  Saeimas Prezidija sēde
14:45  Saeimas 2021. gada 28. oktobra trešā attālinātā ārkārtas sēde