Informācijas drošības un notikumu pārvaldības risinājuma uzturēšana, CPV kods: 71356300-1

Date de prise de la décision 15.12.2015.
Type d'appel d'offre Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Informācijas drošības un notikumu pārvaldības risinājuma uzturēšana, CPV kods: 71356300-1
Numéro d'identification Saeima 2015/43
Le contractant SIA "Data Security Solutions"
Prix contractuel EUR 35 500.00
L'information sur l'achat
Personnes de liaison Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece – Gunita Gremzde (sniedz tikai organizatoriska satura informāciju) Tālrunis: 67087386, fakss: 67087329, e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv.
Contrat d'achat 56812a32-ce34-44d1-bc63-3db60a040016.pdf ;
Pirmdien, 25.oktobrī
09:30  Saeimas 2021. gada 25. oktobra pirmā attālinātā ārkārtas sēde
10:00  Saeimas 2021. gada 25. oktobra otrā attālinātā ārkārtas sēde
12:20  Saeimas Prezidija sēde