Visa veida transporta biļešu un viesnīcu rezervēšanas un piegādes servisa nodrošināšana. CPV kods: 63510000-7

Date de prise de la décision 03.07.2015.
Type d'appel d'offre Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta (7) daļu.
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Visa veida transporta biļešu un viesnīcu rezervēšanas un piegādes servisa nodrošināšana. CPV kods: 63510000-7
Numéro d'identification Saeima 2015/20
Le contractant SIA "Latvia Tours"
Prix contractuel 0,00 EUR bez PVN
L'information sur l'achat Plānotais līguma darbības termiņš - 36 mēneši.
L'information sur la décision 559688c6-5330-41e3-8df6-44980a0300a1.doc
Personnes de liaison Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Contrat d'achat 55efe5ee-c1dc-4d5e-985c-10210a040015.pdf ;
Pirmdien, 25.oktobrī
09:30  Saeimas 2021. gada 25. oktobra pirmā attālinātā ārkārtas sēde
10:00  Saeimas 2021. gada 25. oktobra otrā attālinātā ārkārtas sēde
12:20  Saeimas Prezidija sēde