Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana NATO PA Pastāvīgās komitejas sanāksmes vajadzībām. Galvenais CPV kods: 55300000-3

Date de prise de la décision 21.03.2014.
Type d'appel d'offre Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1. apakšpunktu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana NATO PA Pastāvīgās komitejas sanāksmes vajadzībām. Galvenais CPV kods: 55300000-3
Numéro d'identification Saeima 2014/04
Le contractant SIA "ADEMONA"
Prix contractuel 7058.00 EUR
L'information sur l'achat
L'information sur la décision Informacija par pienemto lemumu_21.03.14.doc
Personnes de liaison Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Contrat d'achat img-331144406.pdf ;
Pirmdien, 25.oktobrī
09:30  Saeimas 2021. gada 25. oktobra pirmā attālinātā ārkārtas sēde
10:00  Saeimas 2021. gada 25. oktobra otrā attālinātā ārkārtas sēde
12:20  Saeimas Prezidija sēde