Deputātu pieprasījumi, iesniegumi, jautājumi un atbildes uz tiem

 

 

            2006.gada 23.novembrī (7.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam A.Kalvītim „Par Satversmes tiesas sprieduma izpildi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdē”

 

 

            2006.gada 7.decembrī (10. sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam A.Kalvītim „Par Latvijas Republikas robežlīgumu ar Krievijas Federāciju”

 

Saeimas deputātu jautājums satiksmes ministram A.Šleseram „Par transporta sastrēgumu likvidēšanu uz Latvijas un Lietuvas robežpunktiem”

 

Saeimas deputātu jautājums finanšu ministram O.Spurdziņam un labklājības ministrei D.Staķei „Par pensiju izmaksu pensionāriem un invalīdiem aizkavēšanas iemesliem NATO sammita norises dēļ”

 

 

            2006.gada 14.decembrī

 

Latvijas Republikas Ministru prezidenta A.Kalvīša atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Latvijas Republikas robežlīgumu ar Krievijas Federāciju”

(Pārcelta)

 

Latvijas Republikas satiksmes ministra A.Šlesera atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par transporta sastrēgumu likvidēšanu uz Latvijas un Lietuvas robežpunktiem”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas finanšu ministra O.Spurdziņa un labklājības ministres D.Staķes atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par pensiju izmaksu pensionāriem un invalīdiem aizkavēšanas iemesliem NATO sammita norises dēļ”

(Rakstiska atbilde)

 

 

            2006.gada 21.decembrī (13.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums satiksmes ministram A.Šleseram „Par Satiksmes ministrijas plānotajiem pasākumiem”

 


            2006.gada 21.decembrī

 

Latvijas Republikas Ministru prezidenta A.Kalvīša atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Latvijas Republikas robežlīgumu ar Krievijas Federāciju”

(Rakstiska atbilde)

 

 

            2007.gada 18.janvārī (2.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums ārlietu ministram A.Pabrikam „Par bezvīzu režīma nodrošināšanu Latvijas Republikas nepilsoņiem” 

 

 

            2007.gada 25.janvārī (3.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministrei B.Rivžai „Par situāciju mazākumtautību izglītības jomā”

 

 

            2007.gada 25.janvārī

 

Latvijas Republikas ārlietu ministra A.Pabrika atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par bezvīzu režīma nodrošināšanu LR nepilsoņiem”

(Pārcelta)

 

            2007.gada 1.februārī (4.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums labklājības ministrei D.Staķei „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālas drošības jomā”

 

 

            2007.gada 8.februārī

 

Latvijas Republikas ārlietu ministra A.Pabrika atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par bezvīzu režīma nodrošināšanu LR nepilsoņiem”

(Pārcelta)

 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministres B.Rivžas atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par situāciju mazākumtautību izglītības jomā”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas labklājības ministres D.Staķes atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā”

(Rakstiska atbilde)

 

 

           


2007.gada 22.februārī (7.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministrei B.Rivžai „Par skolu izglītības kvalitāti”

 

 

            2007.gada 22.februārī

 

Latvijas Republikas ārlietu ministra A.Pabrika atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par bezvīzu režīma nodrošināšanu LR nepilsoņiem”

(Pārcelta)

 

 

            2007.gada 1.martā (8.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam A.Kalvītim „Par cilvēku bojāeju Reģu aprūpes centrā”

 

Saeimas deputātu jautājums labklājības ministrei D.Staķei „Par sociālās aprūpes sistēmu”

 

Saeimas deputātu jautājums labklājības ministrei D.Staķei „Par tehnisko palīglīdzekļu centra darbību”

 

 

            2007.gada 8.martā (9.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums veselības ministram V.Veldrem „Par situāciju VAS „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca””

 

 

            2007.gada 15.martā

 

Latvijas Republikas ārlietu ministra A.Pabrika atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par bezvīzu režīma nodrošināšanu LR nepilsoņiem”

(Pārcelta)

 

 

            2007.gada 22.martā (12.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas vides ministram R.Vējonim „Par ikgadējo plūdu novēršanu Daugavā”

 

 

            2007.gada 22.martā

 

Latvijas Republikas ārlietu ministra A.Pabrika atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par bezvīzu režīma nodrošināšanu LR nepilsoņiem”

(Pārcelta)

 

            2007.gada 29.martā

 

Latvijas Republikas ārlietu ministra A.Pabrika atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par bezvīzu režīma nodrošināšanu LR nepilsoņiem”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas vides ministra R.Vējoņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ikgadējo plūdu novēršanu Daugavā”

(Rakstiska atbilde)

 

 

            2007.gada 4.aprīlī (14.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam A.Kalvītim „Par ekoloģisko katastrofu Daugavā”

 

           

2007.gada 19.aprīlī (1.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam A.Kalvītim „Par demogrāfisko rādītāju atšķirībām”

 

Par Saeimas deputātu jautājumu reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram A.Štokenbergam „Par apcietinātas smagos noziegumos apsūdzētas personas atrašanos amatā”

 

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam A.Kalvītim „Par Andreja Panteļējeva atbilstību ieņemamajam amatam”

 

           

            2007.gada 26.aprīlī (2.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministrei B.Rivžai par situāciju izglītības jomā

 

Saeimas deputātu jautājums satiksmes ministram A.Šleseram par ceļu kvalitātes problēmu

 

 

            2007.gada 26.aprīlī

 

Latvijas Republikas Ministru prezidenta A.Kalvīša atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par demogrāfisko rādītāju atšķirībām” (Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra A.Štokenberga atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par apcietinātas, smagos noziegumos apsūdzētas personas atrašanos amatā”

 

 

           


2007.gada 10.maijā (5.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums tieslietu ministram G.Bērziņam par Valsts valodas centra finansējuma divkāršošanu 

 

 

            2007.gada 10.maijā

 

Latvijas Republikas satiksmes ministra A.Šlesera atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ceļu kvalitātes problēmu” (Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministres B.Rivžas atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par situāciju izglītības jomā” (Rakstiska atbilde)

 

 

            2007.gada 17.maijā

 

Latvijas Republikas tieslietu ministra G.Bērziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Valsts valodas centra finansējuma divkāršošanu” (Rakstiska atbilde)

 

 

            2007.gada 24.maijā (7.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministrei B.Rivžai „Par vienota valsts valodas eksāmena ieviešanu” 

 

 

            2007.gada 31.maijā (8.sēde)

 

Informācija par izglītības un zinātnes ministres B.Rivžas atbildi uz Saeimas deputātu jautājumu „Par vienota valodas eksāmena ieviešanu” (Rakstiska atbilde)

 

 

            2007.gada 7.jūnijā (9.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministrei B.Rivžai „Par Izglītības un zinātnes ministrijas plānotajām iniciatīvām”

 

Saeimas deputātu jautājums finanšu ministram O.Spurdziņam „Par Valsts ieņēmumu dienesta darbību”

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam A.Kalvītim „Par Drošības policijas rīcību”

 

 

                       


2007.gada 14.jūnijā

 

            Latvijas Republikas Ministru prezidenta A.Kalvīša atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Drošības policijas rīcību”

(Rakstiska atbilde)

 

Izglītības un zinātnes ministres B.Rivžas atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Izglītības un zinātnes ministrijas plānotajām iniciatīvām”

(Rakstiska atbilde)

 

Finanšu ministra O.Spurdziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Valsts ieņēmumu dienesta darbību”  

 

 

            2007.gada 6.septembrī (2.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministrei B.Rivžai „Par situāciju izglītības jomā”

 

 

            2007.gada 13.septembrī (3.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums veselības ministram V.Veldrem „Par pasākumiem saistībā ar Valsts kontroles revīzijas ziņojumu par veselības aprūpes Rezerves fondam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma atbilstību normatīvo aktu prasībām”

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam A.Kalvītim „Par valsts speciālā budžeta pārpalikuma izmantošanu”

 

Saeimas deputātu jautājums iekšlietu ministram I.Godmanim „Par ekstrēmismu vārdos un bezpalīdzību darbos”

 

 

            2007.gada 20.septembrī

 

Latvijas Republikas Ministru prezidenta A.Kalvīša atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par valsts speciālā budžeta pārpalikuma izmantošanu”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas iekšlietu ministra I.Godmaņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ekstrēmismu vārdos un bezpalīdzību darbos”

(Pārcelta)

 

 

            2007.gada 27.septembrī (6.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums Ministri prezidentam A.Kalvītim „Par A.Loskutova atstādināšanu”

 

Saeimas deputātu jautājums iekšlietu ministram I.Godmanim „Par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā”

 

 

            2007.gada 27.septembrī

 

Latvijas Republikas iekšlietu ministra I.Godmaņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ekstrēmismu vārdos un bezpalīdzību darbos”

(Pārcelta)

 

           

2007.gada 4.oktobrī (7.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam A.Kalvītim „Par iekšējo drošību valstī”

 

           

2007.gada 4.oktobrī

 

Latvijas Republikas iekšlietu ministra I.Godmaņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ekstrēmismu vārdos un bezpalīdzību darbos”

 

Latvijas Republikas iekšlietu ministra I.Godmaņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā”

(Rakstiska atbilde)

 

 

 

            2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministram A.Štokenbergam „Par Latvijas nepilsoņu tiesību ierobežojumiem pašvaldību līmenī”

 

Saeimas deputātu jautājums kultūras ministrei H.Demakovai „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu”

 

Saeimas deputātu jautājums finanšu ministram O.Spurdziņam „Par augošo inflāciju valstī”

 

 

            2007.gada 18.oktobrī (9.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas finanšu ministram O.Spurdziņam „Par pieeju valsts noslēpumam”

 

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas tieslietu ministram G.Bērziņam „Par situāciju Pārlielupes cietumā”

 

 

            2007.gada 18.oktobrī

 

Latvijas Republikas reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministra A.Štokenberga atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Latvijas nepilsoņu tiesību ierobežojumiem pašvaldību līmenī”

 

Latvijas Republikas kultūras ministres H.Demakovas atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas finanšu ministra O.Spurdziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par augošo inflāciju valstī”

(Rakstiska atbilde)

 

 

            2007.gada 25.oktobrī (12.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas satiksmes ministram A.Šleseram „Par Jaunskultes pasta nodaļas slēgšanu”

 

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas kultūras ministrei H.Demakovai „Par kultūras iestādēm un organizācijām”

 

 

            2007.gada 25.oktobrī

 

Latvijas Republikas reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministra A.Štokenberga atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Latvijas nepilsoņu tiesību ierobežojumiem pašvaldību līmenī”

(Pārcelta)

 

Latvijas Republikas finanšu ministra O.Spurdziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par pieeju valsts noslēpumam”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas tieslietu ministra G.Bērziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par situāciju Pārlielupes cietumā”

(Pārcelta)

 

            2007.gada 1.novembrī (13.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei B.Rivžai „Par plānoto reorganizāciju valsts valodas politikas īstenošanas administratīvajās struktūrās”


 

            2007.gada 1.novembrī

 

Latvijas Republikas reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministra A.Štokenberga atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Latvijas nepilsoņu tiesību ierobežojumiem pašvaldību līmenī”

(Pārcelta)

 

Latvijas Republikas tieslietu ministra G.Bērziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par situāciju Pārlielupes cietumā”

 

Latvijas Republikas satiksmes ministra A.Šlesera atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Jaunskultes pasta nodaļas slēgšanu”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas kultūras ministres H.Demakovas atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par kultūras iestādēm un organizācijām”

(Pārcelta)

 

 

            2007.gada 8.novembrī (14.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums Latvijas Republikas kultūras ministrei H.Demakovai „Par nelietderīgu līdzekļu izlietojumu”

 

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas satiksmes ministram A.Šleseram „Par grozījumiem Autopārvadājumu likumā”

 

Informācija par atbildēm uz deputātu jautājumiem

 

 

            2007.gada 15.novembrī (15.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministrei B.Rivžai „Par audzināšanas darbu skolās”

 

Saeimas deputātu jautājums finanšu ministram O.Spurdziņam „Par I un II grupas invalīdu pensiju neaplikšanu ar ienākuma nodokli”

 

 

            2007.gada 15.novembrī

 

Latvijas Republikas satiksmes ministra A.Šlesera atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par grozījumiem Autopārvadājumu likumā” 

 


 

            2007.gada 22.novembī (17.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei B.Rivžai „Par plānoto reorganizāciju valsts valodas politikas īstenošanas administratīvajās struktūrās”

(Noraidīts)

 

Saeimas deputātu jautājums iekšlietu ministram I.Godmanim „Par iekšlietu ministrijas rīcību”

 

 

            2007.gada 22.novembrī

 

Latvijas Republikas finanšu ministra O.Spurdziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par I un II grupas invalīdu pensiju neaplikšanu ar ienākuma nodokli”

 

Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministres B.Rivžas atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par audzināšanas darbu skolās”

 

 

            2007.gada 29. novembrī (18.sēde)

             

Saeimas deputātu pieprasījums kultūras ministrei H.Demakovai „Par nelietderīgu līdzekļu izlietojumu”

(Noraidīts)

 

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministrei B.Rivžai „Par latviešu valodas slenga vārdnīcu”

 

 

            2007.gada 29.novembrī

 

Latvijas Republikas iekšlietu ministra I.Godmaņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par iekšlietu ministrijas rīcību”

 

 

            2007.gada 6.decembrī (19.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums ārlietu ministram M.Riekstiņam „Par izmaiņām Latvijas sabiedriskās televīzijas programmā”

 

Saeimas deputātu jautājums īpašu uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās O.Kastēnam „Par Latvijas nepilsoņu integrāciju”

 

Informācija par Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministres Rivžas atbildi uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Latviešu valodas slenga vārdnīcu”

 

 

            2007.gada 13.decembrī

 

Latvijas Republikas ārlietu ministra M.Riekstiņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par izmaiņām Latvijas sabiedriskās televīzijas programmā”

 

Latvijas Republikas īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās O.Kastēna atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Latvijas nepilsoņu integrāciju”

 

 

            2008.gada 17.janvārī (1.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums tieslietu ministram G.Bērziņam „Par katastrofālu naturalizācijas tempu kritumu un pasākumiem šī tempa atjaunošanai”

 

 

            2008.gada 24.janvārī (2.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums iekšlietu ministra M.Segliņam „Par prettiesisku apmaiņu ar informāciju starp Latvijas un Igaunijas speciālajiem dienestiem un par antikonstitucionālu operatīvo darbību attiecībā pret atsevišķām personām, organizācijām un masu saziņas līdzekļu pārstāvjiem”

 

 

            2008.gada 24.janvārī

 

Latvijas Republikas tieslietu ministra G.Bērziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par katastrofālu naturalizācijas tempu kritumu un pasākumiem šī tempa atjaunošanai”

(Pārcelta)

 

 

            2008.gada 31.janvārī (3.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei „Par Mazākumtautību izglītības pārvaldes izveidošanas nepieciešamību”

 

 

            2008.gada 31.janvārī

 

Latvijas Republikas tieslietu ministra G.Bērziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par katastrofālu naturalizācijas tempu kritumu un pasākumiem šī tempa atjaunošanai”

(Pārcelta)

 

Latvijas Republikas iekšlietu ministra M.Segliņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par prettiesisku apmaiņu ar informāciju starp Latvijas un Igaunijas speciālajiem dienestiem un par antikonstitucionālu operatīvo darbību attiecībā pret atsevišķām personām, organizācijām un masu saziņas līdzekļu pārstāvjiem”

 

 

            2008.gada 7.februārī (4.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums ārlietu ministram M.Riekstiņam „Par nevienlīdzīgu attieksmi pret Latvijas Republikas pilsoņiem un Latvijas Republikas nepilsoņiem dažādos divpusējos un daudzpusējos starptautiskajos līgumos”

 

           

            2008.gada 7.februārī

 

Latvijas Republikas tieslietu ministra G.Bērziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par katastrofālu naturalizācijas tempu kritumu un pasākumiem šī tempa atjaunošanai”

 

Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrei T.Koķes atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Mazākumtautību izglītības pārvaldes izveidošanas nepieciešamību”

(Rakstiska atbilde)

 

 

            2008.gada 14.februārī

 

Latvijas Republikas ārlietu ministra M.Riekstiņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par nevienlīdzīgu attieksmi pret Latvijas Republikas pilsoņiem un Latvijas Republikas nepilsoņiem dažādos divpusējos un daudzpusējos starptautiskajos līgumos”

 

 

            2008.gada 21.februārī (6.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas ekonomikas ministram K.Gerhardam „Par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes pārtikai palielināšanu”

 

 

            2008.gada 28.februārī (7.sēde)

 

Informācija par rakstisko atbildi uz Saeimas deputātu jautājumu ekonomikas ministram K.Gerhardam „Par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes paaugstināšanu pārtikai un šīs paaugstināšanas ietekmi uz atsevišķiem sabiedrības slāņiem”

 

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas satiksmes ministram A.Šleseram „Par autoceļu fonda līdzekļu sadali”

 

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas ārlietu ministram M.Riekstiņam „Par Latvijas nevalstisko organizāciju aicinājumā paustajiem ietieikumiem”

 

 

            2008.gada 6.martā (8.sēde)

 

Informācija par Latvijas Republikas satiksmes ministra A.Šlesera rakstisko atbildi uz Saeimas deputātu jautājumu „Par autoceļu fonda līdzekļu sadali”

 

Informācija par Latvijas Republikas ārlietu ministra M.Riekstiņa rakstisko atbildi uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Latvijas nevalstisko organizāciju aicinājumā paustajiem ieteikumiem”

 

 

            2008.gada 13.martā (9.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam I.Godmanim par Pasta bankas projektu

 

Saeimas deputātu jautājums finanšu ministram A.Slakterim par inflācijas prognozi un budžeta izpildi

 

 

            2008.gada 3.aprīlī (1.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas iekšlietu ministram M.Segliņam par 16.marta notikumiem

 

 

            2008.gada 10.aprīlī (3.sēde)

 

Informācija par Latvijas Republikas iekšlietu ministra M.Segliņa atbildi uz Saeimas deputātu jautājumu „Par 16.marta pasākumiem”

(Rakstiska atbilde)

 

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas zemkopības ministram M.Rozem „Par kompensācijām piensaimniekiem”

 

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei „Par mazākumtautību izglītību Latvijā”

 

           

2008.gada 17.aprīlī (4.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam I.Godmanim „Par Ministru kabineta paveikto”

 

Saeimas deputātu jautājums veselības ministram I.Eglītim „Par VISA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” reorganizāciju”

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam I.Godmanim „Par SIA „Lattelecom” kapitāldaļu atsavināšanu”

 

Saeimas deputātu jautājums kultūras ministrei H.Demakovai „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu”

 

 

            2008.gada 17.aprīlī

 

Latvijas Republikas zemkopības ministra M.Rozes atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par kompensācijām piensaimniekiem”

 

Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministres T.Koķes atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par mazākumtautību izglītību Latvijā”  

 

           

            2008.gada 24.aprīlī (5.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam I.Godmanim „Par ministriju nepamatotiem tēriņiem”

 

Saeimas deputātu jautājums veselības ministram I.Eglītim „Par feldšeru darba nodrošināšanu”

 

Informācija par Latvijas Republikas Ministru prezidenta I.Godmaņa atbildi uz Saeimas deputātu jautājumu „Par SIA „Lattelecom” kapitāldaļu atsavināšanu”

(Rakstiska atbilde)

 

Informācija par Latvijas Republikas kultūras ministres H.Demakovas atbildi uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu”

(Rakstiska atbilde)

 

 

            2008.gada 24.aprīlī

 

Latvijas Republikas veselības ministra I.Eglīša atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Pa VSIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” reorganizāciju”

(Pārcelta)

 

            2008.gada 8.maijā (7.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums zemkopības ministram M.Rozem „Par Meža attīstības fonda līdzekļu izlietošanu”

 

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam I.Godmanim „Par Ministru kabineta paveikto”

(Noraidīts)

 

Saeimas deputātu jautājums īpašu uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās O.Kastēnam par Nacionālo iecietības veicināšanas programmu

 

Saeimas deputātu jautājums satiksmes ministram A.Šleseram par pasažieru pārvadājumiem

 

Saeimas deputātu jautājums satiksmes ministram A.Šleseram par VAS „Latvijas pasts” rīcību

 

 

            2008.gada 8.maijā

 

Latvijas Republikas veselības ministra I.Eglīša atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par VISA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” reorganizāciju”

 

Latvijas Republikas Ministru prezidenta I.Godmaņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju nepamatotiem tēriņiem”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas veselības ministra I.Eglīša atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par feldšera darba nodrošināšanu”

 

 

            2008.gada 15.maijā (8.sēde) 

 

Saeimas deputātu jautājums bērnu un ģimenes lietu ministram A.Baštikam par ar bērniem saistītajiem normatīvajiem aktiem

 

Saeimas deputātu jautājums veselības ministram I.Eglītim par situāciju ar vakcināciju pret ērču encefalītu

 

 

            2008.gada 22.maijā (9.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums zemkopības ministram M.Rozem „Par Meža attīstības fonda līdzekļu izlietošanu”

 

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas Ministru prezidentam I.Godmanim par sociālā budžeta uzkrājumu

 

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas finanšu ministram A.Slakterim par Valsts ieņēmumu dienesta kampaņu

 

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas labklājības ministrei I.Purnei par pievienošanos ANO konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām

 

Informācija par Latvijas Republikas īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās O.Kastēna atbildi uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Nacionālo iecietības veicināšanas programmu” (Rakstiska atbilde)

 

Informācija par Latvijas Republikas bērnu un ģimenes lietu ministra A.Baštika atbildi uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ar bērniem saistītajiem normatīvajiem aktiem” (Rakstiska atbilde)

 

Informācija par Latvijas Republikas veselības ministra I.Eglīša atbildi uz Saeimas deputātu jautājumu „Par situāciju ar vakcināciju pret ērču encefalītu” (Rakstiska atbilde)

 

 

            2008.gada 29.maijā (10.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums vides ministram R.Vējonim par radioaktīvo fonu Daugavpilī un komunikācijas trūkumu ar sabiedrību

 

Saeimas deputātu jautājums satiksmes ministram A.Šleseram par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Pasts” rīcību

 

            2008.gada 29.maijā

 

Latvijas Republikas Ministru prezidenta I.Godmaņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par sociālā budžeta uzkrājumu” (Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas finanšu ministra A.Slaktera atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Valsts ieņēmumu dienesta kampaņu” (Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas labklājības ministres I.Purnes atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par pievienošanos ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām” (Rakstiska atbilde)

 

 

            2008.gada 5.jūnijā (12.sēde)

 

Pieprasījums Ministru prezidentam I.Godmanim „Par pensionāriem atmaksātās ieturētās pensijas daļas palielināšanu, piemērojot inflācijas pieauguma koeficientu”

 

Informācija par satiksmes ministra A.Šlesera atbildi uz Saeimas deputātu jautājumu „Par pasažieru pārvadājumiem” (Rakstiska atbilde)

 

Informācija par satiksmes ministra A.Šlesera atbildi uz Saeimas deputātu jautājumu „Par VAS „Latvijas Pasts” rīcību” (Rakstiska atbilde)

 

Informācija par vides ministra R.Vējoņa atbildi uz Saeimas deputātu jautājumu „Par radioaktīvo fonu Daugavpilī un komunikācijas trūkumu ar sabiedrību” (Rakstiska atbilde)

 

Informācija par satiksmes ministra A.Šlesera atbildi uz Saeimas deputātu jautājumu „Par VAS „Latvijas Pasts” rīcību” (Rakstiska atbilde)

 

 

2008.gada 19.jūnijā (14.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam I.Godmanim „Par pensionāriem atmaksātās ieturētās pensijas daļas palielināšanu, piemērojot inflācijas pieauguma koeficientu” (Noraidīts)

 

           

            2008.gada 10.jūlijā (18.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums finanšu ministram A.Slakterim „Par Vladimiru Vaškeviču”

 

 

            2008.gada 11.septembrī (1.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums zemkopības ministram M.Rozem „Par Meža attīstības fonda līdzekļu izlietojumu”

 

 

            2008.gada 18.septembrī (2.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums iekšlietu ministram M.Segliņam „Par priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā”

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam I.Godmanim „Par priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā”

 

Saeimas deputātu jautājums tieslietu ministram G.Bērziņam „Par 2008.gada 29.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.296 pamatotību”

 

Informācija par zemkopības ministra M.Rozes atbildes sniegšanu uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Meža attīstības fonda līdzekļu izlietojumu”

 

 

            2008.gada 25.septembrī (3.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei „Par etniskās kultūras apguvi un mazākumtautību integrāciju”

 

 

           


2008.gada 25.septembrī

 

Latvijas Republikas zemkopības ministra M.Rozes atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Meža attīstības fonda līdzekļu izlietojumu”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas iekšlietu ministra M.Segliņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas Ministru prezidenta I.Godmaņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas tieslietu ministra G.Bērziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par 2008.gada 29.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.296 pamatotību”

 

 

            2008.gada 2.oktobrī (4.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums bērnu un ģimenes lietu ministram A.Baštikam „Par ministrijas darbību”

 

Informācija par izglītības un zinātnes ministres T.Koķes atbildi uz Saeimas deputātu jautājumu „Par etniskās kultūras apguvi un mazākumtautību integrāciju”

 

Informācija par tieslietu ministra G.Bērziņa atbildi uz Saeimas deputātu jautājumu „Par 2008.gada 29.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.296 pamatotību”

(Pārcelta)

 

Saeimas deputātu jautājums iekšlietu ministram M.Segliņam „Par valodas eksāmenu personām, kuras pretendē uz pastāvīgo uzturēšanās atļauju”

 

Saeimas deputātu jautājums iekšlietu ministram M.Segliņam „Par sodu politiku”

 

 

            2008.gada 9.oktobrī (6.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums satiksmes ministram A.Šleseram „Par satiksmes ministra bezdarbību”

 

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei „Par klases atvēršanu izglītojamajiem, kuriem nepieciešama sociālā vai pedagoģiskā korekcija”

 

 

            2008.gada 9.oktobrī

 

Latvijas Republikas tieslietu ministra G.Bērziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par 2008.gada 29.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.296 pamatotību”

 

Latvijas Republikas iekšlietu ministra M.Segliņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par valodas eksāmenu personām, kuras pretendē uz pastāvīgo uzturēšanās atļauju”

(Pārcelta)

 

Latvijas Republikas iekšlietu ministra M.Segliņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par soda politiku”

(Pārcelta)

 

 

            2008.gada 16.oktobrī (7.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam I.Godmanim „Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, to atalgojumu un kompensācijām””

 

Saeimas deputātu jautājums reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram E.Zalānam „Par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju”

 

Saeimas deputātu jautājums finanšu ministram A.Slakterim „Par lombarda darbību”

 

Saeimas deputātu jautājums iekšlietu ministram M.Segliņam „Par lombardiem”

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam I.Godmanim „Par 2008.gada 29.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.612 samērīgumu un leģitimitāti”

 

Saeimas deputātu jautājums satiksmes ministram A.Šlesram „Par VAS „Latvijas pasts” parādiem”

 

 

            2008.gada 16.oktobrī

 

Latvijas Republikas iekšlietu ministra M.Segliņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par valodas eksāmenu personām, kuras pretendē uz pastāvīgo uzturēšanās atļauju”

 

Latvijas Republikas iekšlietu ministra M.Segliņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par sodu politiku”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas finanšu ministra A.Slaktera atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par alkohola tirdzniecību”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministres T.Koķes atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par klases atvēršanu izglītojamajiem, kuriem nepieciešama sociālā vai pedagoģiskā korekcija”

(Rakstiska atbilde)

 

 

            2008.gada 23.oktobrī (8.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums bērnu un ģimenes lietu ministram A.Baštikam „Par ministrijas darbību”

(Noraidīts)

 

Saeimas deputātu pieprasījums satiksmes ministram A.Šleseram „Par satiksmes ministra bezdarbību”

(Noraidīts)

 

Saeimas deputātu jautājums ārlietu ministram M.Riekstiņam „Par Krievijas vēstniecības Latvijā padomnieku Aleksandru Hapilovu”

 

Saeimas deputātu jautājums kultūras ministrei H.Demakovai „Par aģentūru „Jaunie „Trīs brāļi”””

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam I.Godmanim „Par VSAA darbības nodrošināšanu 2009.gadā”

 

Saeimas deputātu jautājums tieslietu ministram G.Bērziņam „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums īpašu uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās O.Kastēnam „Par sekretariāta administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums veselības ministram I.Eglītim „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums vides ministram R.Vējonim „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums zemkopības ministram M.Rozem „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram E.Zalānam „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums satiksmes ministram A.Šleseram „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums iekšlietu ministram M.Segliņam „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums labklājības ministrei I.Purnei „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums finanšu ministram A.Slakterim „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums aizsardzības ministram V.Veldrem „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums ārlietu ministram M.Riekstiņam „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums bērnu un ģimenes lietu ministram A.Baštikam „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums ekonomikas ministram K.Gerhardam „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums kultūras ministrei H.Demakovai „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās S.Bāliņai „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

 

            2008.gada 23.oktobrī

 

Latvijas Republikas attīstības un pašvaldību lietu ministra E.Zalāna atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas finanšu ministra A.Slaktera atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par lombardu darbību”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas iekšlietu ministra M.Segliņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par lombardiem”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas Ministru prezidenta I.Godmaņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par 2008.gada 29.jūlija MInistru kabineta noteikumu Nr.612 samērīgumu un leģitimitāti”

(Pārcelta)

 

Latvijas Republikas satiksmes ministra A.Šlesera atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par VAS „Latvijas Pasts” parādiem”

(Rakstiska atbilde)

 

 

            2008.gada 30.oktobrī (9.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums labklājības ministrei I.Purnei „Par bērnu kopšanas pabalstu”

 

Saeimas deputātu jautājums tieslietu ministram G.Bērziņam „Par tiesu statistiku”

 

 

            2008.gada 6.novembrī (10.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam I.Godmanim „Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, to atalgojumu un kompensācijām”

 

Saeimas deputātu jautājums aizsardzības ministram V.Veldrem „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums ārlietu ministram M.Riekstiņam „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums bērnu un ģimenes lietu ministram A.Baštikam „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums ekonomikas ministram K.Gerhardam „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās S.Bāliņai „Par sekretariāta administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums finanšu ministram A.Slakterim „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums iekšlietu ministram M.Segliņam „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums īpašu uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās O.Kastēnam „Par sekretariāta administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums kultūras ministrei H.Demakovai „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums labklājības ministrei I.Purnei „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram E.Zalānam „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums satiksmes ministram A.Šleseram „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums tieslietu ministram G.Bērziņam „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums veselības ministram I.Eglītim „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums vides ministram R.Vējonim „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums zemkopības ministram M.Rozem „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

 

Saeimas deputātu jautājums ārlietu ministram M.Riekstiņam „Par Eiropas Savienības novērotāju misijas Gruzijā darba efektivitāti”

 

 

            2008.gada 6.novembrī

 

Latvijas Republikas Ministru prezidenta I.Godmaņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par 2008.gada 29.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.612 samērīgumu un leģitimitāti”

(Pārcelta)

 

Latvijas Republikas ārlietu ministra M.Riekstiņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Krievijas vēstniecības Latvijā padomnieku Aleksandru Hapilovu”

(Pārcelta)

 

Latvijas Republikas kultūras ministres H.Demakovas atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par aģentūru „Jaunie „Trīs brāļi”””

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas tieslietu ministra G.Bērziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas īpašu uzdevumu ministra O.Kastēna atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par sekretariāta administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas veselības ministra I.Eglīša atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas vides ministra R.Vējoņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas zemkopības ministra M.Rozes atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra E.Zalāna atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas satiksmes ministra A.Šlesera atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas iekšlietu ministra M.Segliņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas labklājības ministres I.Purnes atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministres T.Koķes atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas finanšu ministra A.Slaktera atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas aizsardzības ministra V.Veldres atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas ārlietu ministra M.Riekstiņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas bērnu un ģimenes lietu ministra A.Baštika atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas ekonomikas ministra K.Gerharda atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas kultūras ministres H.Demakovas atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas īpašu uzdevumu ministres elektroniskās pārvaldes lietās S.Bāliņas atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par sekretariāta administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas tieslietu ministra G.Bērziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par tiesu statistiku”

(Pārcelta)

 

Latvijas Republikas labklājības ministres I.Purnes atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par VSAA darbības nodrošināšanu 2009.gadā”

 

 

            2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

 

Ministru prezidenta I.Godmaņa atbilde uz Saeimas deputātu pieprasījumu „Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, to atalgojumu un kompensācijām”

 

Saeimas deputātu pieprasījums finanšu ministram A.Slakterim „Par Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta izmaksātajām prēmijām”

 

Saeimas deputātu jautājums iekšlietu ministram M.Segliņam „Par Iekšlietu ministrijas budžetu”

 

Saeimas deputātu jautājums veselības ministram I.Eglītim „Par nepilngadīgo narkomānu ārstēšanu”

 

Saeimas deputātu jautājums kultūras ministrei H.Demakovai „Par nepieļaujamību iemūžināt Benito Musolīni un Voldemāra Veisa piemiņu Rīgas Brāļu kapos”

 

Saeimas deputātu pieprasījums labklājības ministrei I.Purnei „Par bērnu kopšanas pabalstu”

(Noraidīts)

 

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam I.Godmanim „Par AS „Parex banka” pārņemšanu valsts īpašumā”

 

 

           


2008.gada 20.novembrī (14.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums īpašu uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās O.Kastēnam „Par likumdošanas priekšlikumiem sabiedrības integrācijas veicināšanai”

 

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei „Par likumdošanas priekšlikumiem sabiedrības integrācijas veicināšanai”

 

Saeimas deputātu jautājums kultūras ministrei H.Demakovai „Par likumdošanas priekšlikumiem sabiedrības integrācijas veicināšanai”

 

 

            2008.gada 20.novembrī

 

Latvijas Republikas tieslietu ministra G.Bērziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par 2008.gada 29.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.612 samērīgumu un leģitimitāti”

 

Latvijas Republikas ārlietu ministra M.Riekstiņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Krievijas vēstniecības Latvijā padomnieku Aleksandru Hapilovu”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas tieslietu ministra G.Bērziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par tiesu statistiku”

 

Latvijas Republikas aizsardzības ministra V.Veldres atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas ārlietu ministra M.Riekstiņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas bērnu un ģimenes lietu ministra A.Baštika atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas ekonomikas ministra K.Gerharda atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas īpašu uzdevumu ministres elektroniskās pārvaldes lietās S.Bāliņas atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par sekretariāta administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 


Latvijas Republikas finanšu ministra A.Slaktera atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas iekšlietu ministra M.Segliņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas īpašu uzdevumu ministra O.Kastēna atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par sekretariāta administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministres T.Koķes atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas kultūras ministres H.Demakovas atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas labklājības ministres I.Purnes atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministra E.Zalāna atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas satiksmes ministra A.Šlesera atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas veselības ministra G.Bērziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas veselības ministra I.Eglīša atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas vides ministra R.Vējoņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas zemkopības ministra M.Rozes atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministriju administratīvajām izmaksām”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas ārlietu ministra M.Riekstiņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Eiropas Savienības novērotāju misijas Gruzijā darba efektivitāti”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas iekšlietu ministra M.Segliņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par iekšlietu ministrijas budžetu”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas veselības ministra I.Eglīša atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par nepilngadīgo narkomānu ārstēšanu”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas kultūras ministres H.Demakovas atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par nepieļaujamību iemūžināt Benito Musolīni un Voldemāra Veisa piemiņu Rīgas Brāļu kapos”

(Pārcelta)

 

 

            2008.gada 27.novembrī (15.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums finanšu ministram A.Slakterim „Par Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta izmaksātajām prēmijām”

(Noraidīts)

 

Saeimas deputātu jautājums Latvijas Republikas iekšlietu ministram M.Segliņam „Par Drošības policijas neadekvāto rīcību sakarā ar nepatiesu datu vai ziņu izplatīšanu par Latvijas Republikas finanšu sistēmas stāvokli”

 

 

            2008.gada 27.novembrī

 

Latvijas Republikas kultūras ministres H.Demakovas atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par nepieļaujamību iemūžināt Benito Musolīni un Voldemāra Veisa piemiņu Rīgas Brāļu kapos””

(Pārcelta)

 

Latvijas Republikas īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās O.Kastēna atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par likumdošanas priekšlikumiem sabiedrības integrācijas veicināšanai”

 

Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministres T.Koķes atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par likumdošanas priekšlikumiem sabiedrības integrācijas veicināšanai”

 

Latvijas Republikas kultūras ministres H.Demakovas atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par likumdošanas priekšlikumiem sabiedrības integrācijas veicināšanai”

 

           


2008.gada 4.decembrī (17.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam I.Godmanim „Par AS „Parex banka” pārņemšanu valsts īpašumā”

(Noraidīts)

 

 

            2008.gada 4.decembrī

 

Latvijas Republikas kultūras ministres H.Demakovas atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par nepieļaujamību iemūžināt Benito Musolīni un Voldemāra Veisa piemiņu Rīgas Brāļu kapos”

(Pārcelta)

 

Latvijas Republikas iekšlietu ministra M.Segliņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Drošības policijas neadekvāto rīcību sakarā ar nepatiesu datu vai ziņu izplatīšanu par Latvijas Republikas finanšu sistēmas stāvokli”

 

 

            2008.gada 11.decembrī (18.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei „Par skolu slēgšanu”

 

 

            2009.gada 22.janvārī (2.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums finanšu ministram A.Slakterim „Par starptautisko aizdevumu izmantošanu”

 

 

            2009.gada 29.janvārī (3.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam I.Godmanim „Par Latvijas Radio finansējumu” 

 

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei „Par izglītības un zinātnes ministrijas budžeta samazinājuma sekām”

 

 

            2009.gada 29.janvārī

 

Finanšu ministra A.Slaktera atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par starptautisko aizdevumu izmantošanu”

 

 

           


2009.gada 5.februārī (5.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums iekšlietu ministram M.Segliņam „Par likumā „Par policiju” noteikto Valsts policijas uzdevumu (3.pants) un policijas darbinieku pamatpienākumu (16.pants) izpildes nodrošināšanu”

 

Saeimas deputātu jautājums ekonomikas ministram K.Gerhardam „Par Latvijas enerģētisko neatkarību”

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam I.Godmanim „Par aģentūru „Jaunie Trīs brāļi””

 

 

            2009.gada 12.februārī (6.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums satiksmes ministram A.Šleseram „Par starptautiskās lidostas „Rīga” darbību”

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam I.Godmanim „Par Eiropas Komisijas piešķirtā finansējuma Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas izpildei izmantošanu”

 

Saeimas deputātu jautājums ekonomikas ministram K.Gerhardam „Par valsts pasākumiem cīņai pret ekonomisko krīzi”

 

Saeimas deputātu pieprasījums iekšlietu ministram M.Segliņam „Par valstij nodarītajiem zaudējumiem sevišķi lielā apjomā valsts aģentūrā „Materiālās rezerves””

 

Informācija par rakstisko atbildi uz Saeimas deputātu jautājumu Ministru prezidentam I.Godmanim „Par aģentūru „Jaunie „Trīs brāļi””

 

 

            2009.gada 12.februārī

 

Latvijas Republikas ekonomikas ministra K.Gerharda atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Latvijas enerģētisko neatkarību”

 

           

            2009.gada 19.februārī (7.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam I.Godmanim „Par valsts zivju audzētavu turpmāko apsaimniekošanu”

 

Saeimas deputātu jautājums ārlietu ministram M.Riekstiņam „Par Latvijas ārpolitiku enerģētikas jautājumos” 

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam I.Godmanim „Par AS „Parex banka” glābšanu

 

Saeimas deputātu jautājums tieslietu ministram G.Bērziņam „Par valsts institūciju gatavību ieviest 2008.gada 29.jūlija MK noteikumus Nr.612 un Tieslietu ministrijas piedāvātajiem grozījumiem Darba likumā”

 

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei „Par situāciju izglītībā”    

 

Saeimas deputātu pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei „Par rīcību izglītības un zinātnes sistēmā”

 

Latvijas Republikas satiksmes ministra A.Šlesera atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par starptautiskās lidostas „Rīga” darbību”

(Pārcelta)

 

Latvijas Republikas Ministru prezidenta I.Godmaņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Eiropas Komisijas piešķirtā finansējuma Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas izpildei izmantošanu”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas ekonomikas ministra K.Gerharda atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par valsts pasākumiem cīņai pret ekonomisko krīzi”

(Rakstiska atbilde)

 

           

2009.gada 26.februārī (8.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums iekšlietu ministram Ma.Segliņam „Par likumā „Par policiju” noteikto Valsts policijas uzdevumu (3.pants) un policijas darbinieku pamatpienākumu (16.pants) izpildes nodrošināšanu”

(Noraidīts)

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam I.Godmanim „Par sekām ECT spriedumam Natālijas Andrejevas lietā”

 

Latvijas Republikas satiksmes ministra A.Šlesera atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par starptautiskās lidostas „Rīga” darbību”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas ārlietu ministra M.Riekstiņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Latvijas ārpolitiku enerģētikas jautājumos”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas Ministru prezidenta I.Godmaņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par AS „Parex banka” glābšanu””

(Rakstiska atbilde)

 


Latvijas Republikas tieslietu ministra G.Bērziņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par valsts institūciju gatavību ieviest 2008.gada 29.jūlija MK noteikumus Nr.612 un Tieslietu ministrijas piedāvātajiem grozījumiem Darba likumā”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministres T.Koķes atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par situāciju izglītībā”

(Rakstiska atbilde)

 

 

            2009.gada 5.martā (9.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums iekšlietu ministram M.Segliņam „Par valstij nodarītiem zaudējumiem sevišķi lielā apjomā valsts aģentūrā „Materiālās rezerves””

(Noraidīts)

 

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam I.Godmanim „Par valsts zivju audzētavu turpmāko apsaimniekošanu”

(Noraidīts)

 

Informācija par atbildi uz Saeimas deputātu jautājumu Ministru prezidentam I.Godmanim „Par sekām ECT spriedumam Natalijas Andrejevas lietā”

(Rakstiska atbilde)

 

 

            2009.gada 12.martā (10.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei „Par rīcību izglītības un zinātnes sistēmā”

(Pieprasījums noraidīts)

 

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei „Par ministrijas iespējām nodrošināt valodas prasmes pārbaudi 70 000 strādājošo”

 

 

            2009.gada 19.martā (12.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums labklājības ministram U.Augulim „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu „Par sadarbību sociālās drošības jomā””

 

Saeimas deputātu jautājums labklājības ministram U.Augulim „Par Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām” ratifikācijas sagatavošanā”

 

Informācija par Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministres T.Koķes atbildi uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministrijas iespējām nodrošināt valodas prasmes pārbaudi 70 000 strādājošo”

(Pārcelta)

 

            2009.gada 26.martā

 

Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministres T.Koķes atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par ministrijas iespējām nodrošināt valodas prasmes pārbaudi 70 000 strādājošo”

 

Latvijas Republikas labklājības ministra U.Auguļa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ratifikācijas sagatavošanu”

(Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas labklājības ministra U.Auguļa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā”

 

 

            2009.gada 23.aprīlī (1.sēde)

 

Saeimas deputātu steidzams jautājums Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par tiesiskās paļāvības principu ievērošanu”

 

Saeimas deputātu jautājums labklājības ministram U.Augulim „Par darba periodiem un tam pielīdzinātajiem periodiem, kas ir uzkrāti ārpus Latvijas līdz 1995.gadam, iekļaušanu apdrošināšanas stāžā un attiecīgā normatīvā akta pamatotību”

 

 

            2009.gada 30.aprīlī (2.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums iekšlietu ministrei L.Mūrniecei „Par to jaundzimušo bērnu reģistrāciju, kuriem viens no vecākiem ir Latvijas nepilsonis un otrs — ārzemnieks”

 

Saeimas deputātu jautājums labklājības ministram U.Augulim „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” (VSS-619) un kļūdām aprēķinos”

 

Saeimas deputātu jautājums labklājības ministram U.Augulim „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” (VSS-619), kā arī par LR Saeimas deputātu tiesību ierobežošanu, nesniedzot atbildi pēc būtības uz deputātu jautājumu Nr.150/J9 sadaļā, kas attiecas uz līgumiem ar Krieviju un Baltkrieviju sociālās drošības jomā”

 

Saeimas deputātu jautājums labklājības ministram U.Augulim „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” (VSS-619), kā arī par LR Saeimas deputātu tiesību ierobežošanu, nesniedzot atbildi pēc būtības uz deputātu jautājumu Nr.150/J9 sadaļā, kas skar divu Latvijai saistošu starptautisko dokumentu atšķirīgu izpildi”

 

Saeimas deputātu jautājums labklājības ministram U.Augulim „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” (VSS-619), kā arī par LR Saeimas deputātu tiesību ierobežošanu, nesniedzot atbildi pēc būtības uz deputātu jautājumu Nr.150/J0 sadaļā, kas skar tiesības, kuras šodien bauda gan pilsoņi, gan nepilsoņi”

 

 

            2009.gada 7.maijā (4.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministram E.Zalānam „Par Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību īstenošanu pašvaldību līmenī”

 

Saeimas deputātu jautājums iekšlietu ministrei L.Mūrniecei „Par „Apsardze” likvidāciju un ar to saistītajiem budžeta zaudējumiem”

 

 

            2009.gada 7.maijā

 

Latvijas Republikas Ministru prezidenta V.Dombrovska atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par LR Ministru prezidenta Valda Dombrovska publisko retoriku” (steidzams) (Pārcelta)

 

Latvijas Republikas iekšlietu ministres L.Mūrnieces atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par to jaundzimušo bērnu reģistrāciju, kuriem viens no vecākiem ir Latvijas nepilsonis un otrs — ārzemnieks” (Pārcelta)

 

Latvijas Republikas labklājības ministra U.Auguļa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” (VSS-619) un kļūdām aprēķinos”

 

Latvijas Republikas labklājības ministra U.Auguļa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” (VSS-619), kā arī par LR Saeimas deputātu tiesību ierobežošanu, nesniedzot atbildi pēc būtības uz deputātu jautājumu Nr. 150/J9, kas attiecas uz līgumiem ar Krieviju un Baltkrieviju sociālās drošības jomā”

 

Latvijas Republikas labklājības ministra U.Auguļa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” (VSS-619), kā arī par LR Saeimas deputātu tiesību ierobežošanu, nesniedzot atbildi pēc būtības uz deputātu jautājumu Nr.150/J9 sadaļā, kas skar divu Latvijai saistošu starptautisko dokumentu atšķirīgu izpildi”

 

Latvijas Republikas labklājības ministra U.Auguļa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” (VSS-619), kā arī par LR Saeimas deputātu tiesību ierobežošanu, nesniedzot atbildi pēc būtības uz deputātu jautājumu Nr.150/J9, kas skar tiesības, kuras šodien bauda gan pilsoņi, gan nepilsoņi”

 

 

            2009.gada 14.maijā (5.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par tiesiskās paļāvības principa ievērošanu Ministru kabineta darbībā”

 

Saeimas deputātu jautājums ārlietu ministram M.Riekstiņam „Par iespējamo Starptautiskās konvencijas par jebkuras rasu diskriminācijas izsaukšanu saistību neizpildi”

 

Saeimas deputātu jautājums tieslietu ministram M.Segliņam „Par informācijas sniegšanu svešvalodā”

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par 2008.gada 29.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.612 realizācijas iespējām”

 

 

            2009.gada 21.maijā (6.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei „Par juridiskajiem pakalpojumiem”

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par Labklājības ministrijas nekompetenci”

 

Saeimas deputātu jautājums ārlietu ministram M.Riekstiņam „Par Latvijas līgumsaistībām”

 

Saeimas deputātu jautājums tieslietu ministram M.Segliņam „Par naturalizācijas gaitu”

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par 2008.gada 29.jūlija MK noteikumu Nr.612 realizācijas iespējām, kā arī par Latvijas Republikas Saeimas deputātu tiesību ierobežošanu, nesniedzot atbildi pēc būtības uz deputātu jautājumu Nr.160/J9”

 

 

            2009.gada 21.maijā

 

Latvijas Republikas ārlietu ministra M.Riekstiņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par iespējamo Starptautiskās konvencijas par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu saistību neizpildi” (Pārcelta)

 

Latvijas Republikas tieslietu ministra M.Segliņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par informācijas sniegšanu svešvalodā” (Pārcelta)

 

Latvijas Republikas Ministru prezidenta V.Dombrovska atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par LR Ministru prezidenta V. Dombrovska publisko retoriku” (steidzams) (Rakstiska atbilde)

 

Latvijas Republikas iekšlietu ministres L.Mūrnieces atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par to jaundzimušo bērnu reģistrāciju, kuriem viens no vecākiem ir Latvijas nepilsonis un otrs — ārzemnieks”

 

Latvijas Republikas iekšlietu ministres L.Mūrnieces atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par apvienības „Apsardze” likvidāciju un ar to saistītajiem budžeta zaudējumiem”

 

Latvijas Republikas Ministru prezidenta V.Dombrovska atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par 2008.gada 29.jūlija MK noteikumu Nr.612 realizācijas iespējām” (steidzams)

 

 

            2009.gada 28.maijā (7.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par tiesiskās paļāvības principa ievērošanu Ministru kabineta darbībā”

(Noraidīts)

 

Saeimas deputātu jautājums veselības ministram J.Eglītim „Par medicīniskās palīdzības minimumu”

 

 

            2009.gada 4.jūnijā (9.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums veselības ministram J.Eglītim „Par VSIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra” reorganizācijas finansiālajiem ieguvumiem”

 

 

            2009.gada 11.jūnijā (11.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums labklājības ministram U.Augulim „Par Latvijas Republikas līgumiem ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku par sadarbību sociālās drošības jomā”

 

 

            2009.gada 27.augustā (1.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums ārlietu ministram M.Riekstiņam „Par procedūru Šengenas vīzu saņemšanai un tūrisma attīstību Latvijā”

 

Saeimas deputātu jautājums iekšlietu ministrei L.Mūrniecei „Par procedūru Šengenas vīzu saņemšanai un tūrisma attīstību Latvijā”

 

 

            2009.gada 10.septembrī (4.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei „Par kavējumiem skolotāju algu izmaksā Daugavpilī”

 

 

            2009.gada 17.septembrī (5.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums satiksmes ministram K.Gerhardam „Par pasta pakalpojumiem Latvijas iedzīvotājiem”

 

Saeimas deputātu jautājums iekšlietu ministrei L.Mūrniecei „Par Sergeja Reunova aizturēšanu un iespējamo piespiedu izraidīšanu”

 

 

            2009.gada 24.septembrī (6.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums tieslietu ministram M.Segliņam „Par naturalizācijas gaitu”

 

 

            2009.gada 1.oktobrī (7.sēde)

 

Pieprasījums Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par augstākās izglītības reformas īstenošanu V.Dombrovska vadītajā Ministru kabinetā” (Nr.24)

 

 

            2009.gada 15.oktobrī (9.sēde)

 

Pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei „Par Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotās reformas, saskaņā ar kuru bērnu pamatizglītības apguve sāksies sešu gadu vecumā, bet piecu gadu vecumā bērni tiks obligāti sagatavoti pamatizglītības iegūšanai, pamatotību un lietderību” (Nr.25)

 

Pieprasījums iekšlietu ministrei L.Mūrniecei „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidēšanas pamatotību” (Nr.26)

 

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei „Par valsts valodas zināšanu apjomu Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai” (Nr.175)

 

Saeimas deputātu jautājums satiksmes ministram K.Gerhardam „Par sabiedriskās televīzijas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas iedzīvotājiem” (Nr.176)

 

 

            2009.gada 8.oktobrī

 

Latvijas Republikas iekšlietu ministres L.Mūrnieces atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Sergeja Reunova aizturēšanu un iespējamo piespiedu izraidīšanu” (Nr.173)

 

Latvijas Republikas tieslietu ministra M.Segliņa atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par naturalizācijas gaitu” (Nr.174)

 

 

            2009.gada 22.oktobrī

 

Latvijas Republikas iekšlietu ministres L.Mūrnieces atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par Sergeja Reunova aizturēšanu un iespējamo piespiedu izraidīšanu” (Nr.173)

 

Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministres T.Koķes atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par valsts valodas zināšanu apjomu Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai” (Nr.175)

 

Latvijas Republikas satiksmes ministra K.Gerharda atbilde uz Saeimas deputātu jautājumu „Par sabiedriskās televīzijas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas iedzīvotājiem” (Nr.176)

 

 

            2009.gada 22.oktobrī (10.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums finanšu ministram E.Repšem „Par Latvijas nacionālās lidsabiedrības „Air Baltic Corporation” izvairīšanos no nodokļu nomaksas” (Nr.177)

 

Saeimas deputātu jautājums ekonomikas ministram A.Kamparam „Par dalību 2010.gada „World Expo2010 Šanhajā” (Nr.178)

 

 

            2009.gada 29.oktobrī (11.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei „Par izglītības un zinātnes ministrijas īstenotās reformas, saskaņā ar kuru bērnu pamatizglī5tības apguve sāksies sešu gadu vecumā, bet piecu gadu vecumā bērni tiks obligāti sagatavoti pamatizglītības iegūšanai, pamatotību un lietderību” (Nr.25)

 

Saeimas deputātu jautājums tieslietu ministram M.Segliņam „Par valsts valodas zināšanu prasmi” (Nr.179)

 

 

            2009.gada 5. un 12.novebrī (14.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums iekšlietu ministrei L.Mūrniecei „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidēšanas pamatotību” (Nr.26)

 

 

Saeimas deputātu jautājums veselības ministrei B.Rozentālei „Par Veselības ministrijas gatavību cīņai par vīrusu AH1N1” (Nr.180)

 


 

            2009.gada 26.novembrī (18.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums ārlietu ministram M.Riekstiņam „Par Latvijas interešu lobēšanu Eiropas Savienībā” (Nr.181)

 

 

            2009.gada 3.decembrī (20.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par valsts budžeta dotāciju pirmās klases skolnieku nodrošināšanai ar bezmaksas ēdināšanu” (Nr.27)

 

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par slepenības statusa noņemšanu visiem ar a/s „Parex banka” pārņemšanas procesa saistītiem dokumentiem” (Nr.28)

 

 

            2009.gada 10.decembrī (21.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par valsts budžeta dotāciju pirmās klases skolnieku nodrošināšanai ar bezmaksas ēdināšanu” (Nr.27)

 

Saeimas deputātu jautājums aizsardzības ministram I.Lieģim „Par Aizsardzības ministrijas piešķirto finansējumu atsevišķām nevalstiskajām organizācijām” (Nr.182)

 

 

            2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

 

Saeimas deputātu pieprasījums Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par slepenības statusa noņemšanu visiem ar a/s „Parex banka” pārņermšanas procesu saistītiem dokumentiem” (Nr.28)

 

 

            2010.gada 14.janvārī (1.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums satiksmes ministram K.Gerhardam „Par Jelgavas 4.pasta nodaļas slēgšanas lietvedību” (Nr.183)

 

Saeimas deputātu jautājums labklājības ministram U.Augulim „Par vienlaicīgu Krievijas un Latvijas pensijas saņemšanu” (Nr.184)

 


 

            2010.gada 21.janvārī (3.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums labklājības ministram U.Augulim „Par datu atbilstību pensiju ieturējumu atmaksāšanai” (Nr.186)

 

Saeimas deputātu jautājums ārlietu ministram M.Riekstiņam „Par iespējamo vilcināšanos, parakstot ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvo protokolu” (Nr.187)

 

 

            2010.gada 28.janvārī (5.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums iekšlietu ministrei L.Mūrniecei „Par slēgtā konkursa stacionāro un pārvietojamo fotoradaru iegādei likumību” (Nr.188)

 

Saeimas deputātu jautājums ekonomikas ministram A.Kamparam „Par uzņēmējdarbības attīstību Latgalē” (Nr.189)

 

Saeimas deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei „Par privātskolu dotēšanu” (Nr.190)

 

Saeimas deputātu jautājums labklājības ministram U.Augulim „Par gaidāmo pensiju sistēmas reformu” (Nr.191)

 

 

            2010.gada 4.februārī (6.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums finanšu ministram E.Repšem „Par progresīvā nekustamā īpašuma nodokļa likmi denacionalizētajām vai likumīgajam īpašniekam atdotajām mājām” (Nr.193)

 

Saeimas deputātu jautājums ekonomikas ministram A.Kamparam „Par valsts piedalīšanos dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā” (Nr.194)

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par valsts speciālā budžeta aizdevumu” (Nr.195)

 

Saeimas deputātu jautājums ārlietu ministram M.Riekstiņam „Par bijušā Gvantanamo nometnes ieslodzītā turpmāko likteni Latvijā” (Nr.196)

 

 

            2010.gada 11.februārī (7.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par nodokļu aprēķināšanu par dienesta automašīnu izmantošanu personīgām vajadzībām” (Nr.197)

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par valsts kontroles konstatētajiem pārkāpumiem Finanšu ministrijā” (Nr.198)

 

 

            2010.gada 25.februārī (9.sēde)

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par informācijas atklātumu” (Nr.199)

 

Saeimas deputātu jautājums Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par situāciju ar cilvēka tiesībām Latvijā”” (Nr.200)

 

Pieprasījums Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par finansējumu Valsts arhīvu sistēmas iestādēm un arhīvu pamatdarbības nodrošināšanai” (Nr. 30)

 

 

            2010.gada 4.martā (10.sēde)

 

Pieprasījums Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par veselības nozarei atvēlētā finansējuma izšķērdēšanu” (Nr.31)

 

Pieprasījums Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par datu noplūdi no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas” (Nr.29)

 

Saeimas deputātu jautājums labklājības ministram U.Augulim „Par līdzekļu piešķiršanu bezdarbnieku pabalstam” (Nr.201)

 

 

            2010.gada 11.martā (12.sēde)

 

Pieprasījums Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par finansējumu Valsts arhīvu sistēmas iestādēm un arhīvu pamatdarbības nodrošināšanu” (Nr.30)

 

 

            2010.gada 18.martā (13.sēde)

 

Deputātu pieprasījums Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par veselības nozarei atvēlētā finansējuma izšķērdēšanu” (Nr.31)

 

Deputātu jautājums Ministru prezidentam V.Dombrovskim „Par AS „Parex banka” restrukturizācijas plānu” (Nr.202)

 

 

            2010.gada 31.martā (15. (ārk.) sēde)

 

Deputātu jautājums labklājības ministram U.Augulim „Par latviešu valodas kursiem bezdarbniekiem” (Nr.203).

 
linku skaits:196