STARPVALSTU ATTIECĪBAS


Likums “Par 1985.gada 15.oktobra Eiropas vietējo 
pašvaldību hartu”
(23.11.95.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 1.februārī (5.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 22.februārī (8.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas
valdības līgumu par gaisa satiksmi”
(23.11.95.)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 21.decembrī (9.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 21.decembrī (9.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas un Spānijas Karalistes
līgumu par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un
aizsardzību”
(23.11.95.)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 21.decembrī (9.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 21.decembrī (9.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas
valdības līgumu par draudzību un sadarbību”
(23.11.95.)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 14.decembrī (8.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 21.decembrī (9.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas un Islandes Republikas
brīvās tirdzniecības līgumu”
(30.11.95.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 8.februārī (6.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 8.februārī (6.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas
Federācijas valdības nolīgumu par automobiļu
starptautisko satiksmi”
(30.11.95.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 18.janvārī (2.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 1.februārī (5.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Īrijas
valdības līgumu par pasažieru un kravu starptautiskajiem
pārvadājumiem ar autotransportu”
(30.11.95.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 18.janvārī (2.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 18.janvārī (2.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Spānijas
Karalistes līgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem
ar autotransportu”
(30.11.95.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 24.janvārī (3.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 24.janvārī (3.(ārkārtas) sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas
Republikas valdības līgumu par gaisa satiksmi”
(30.11.95.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 11.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 11.janvārī (1.sēde)Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Moldovas
Republikas valdības nolīgumu par automobiļu starptautisko satiksmi”
(30.11.95.)
1.lasījums (pārtraukts) - 1996.gada 18.janvārī (2.sēde)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 24.janvārī (3.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 24.janvārī (3.(ārkārtas) sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Beļģijas
Karalistes valdības līgumu par gaisa satiksmi”
(30.11.95.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 11.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 11.janvārī (1.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas
Sociālistiskās Republikas valdības līgumu par ieguldījumu
veicināšanu un aizsardzību”
(14.12.95.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 8.februārī (6.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 8.februārī (6.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas
Karalistes valdības līgumu par savstarpējo palīdzību
muitas jautājumos”
(14.12.95.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 1.februārī (5.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 1.februārī (5.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas
Savienoto Valstu valdības līgumu par ekonomisko,
tehnisko un ar to saistīto palīdzību”
(11.01.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 24.janvārī (3.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 24.janvārī (3.(ārkārtas) sēde)Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas
kopienas komisijas līgumu par Eiropas kopienas komisijas
pārstāvniecības izveidošanu un tās privilēģijām un imunitātēm
Latvijā”
(11.01.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 8.februārī (6.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 8.februārī (6.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas un Uzbekistānas
Republikas līgumu par draudzību un sadarbību”
(30.11.95.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 18.janvārī (2.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 18.janvārī (2.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas un Portugāles Republikas
līgumu par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un
aizsardzību”
(30.11.95.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 18.janvārī (2.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 18.janvārī (2.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas
valdības nolīgumu par automobiļu starptautisko satiksmi”
(30.11.95.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 18.janvārī (2.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 18.janvārī (2.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Dānijas Karalistes
valdības līgumu par savstarpējo palīdzību muitas jautājumos”
(25.01.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 29.februārī (10.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 29.februārī (10.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Vācijas
Federatīvās Republikas valdības nolīgumu par konsultācijām
un sadarbību”
(30.11.95.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 8.februārī (6.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 8.februārī (6.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Turcijas
Republikas valdības līgumu par gaisa satiksmi”
(22.02.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas
Republikas valdības līgumu par starptautiskajiem
pārvadājumiem ar autotransportu”
(22.02.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas
Republikas valdības līgumu par gaisa satiksmi”
(22.02.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Turcijas
Republikas valdības līgumu par starptautiskajiem
pārvadājumiem ar autotransportu”
(22.02.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas un Eiropas brīvās
tirdzniecības asociācijas valstu līgumu”
(14.03.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 2.maijā (4.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 2.maijā (4.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas
Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un
savstarpēju aizsardzību”
(21.03.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 2.maijā (4.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 2.maijā (4.sēde)Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas
Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un
savstarpēju aizsardzību”
(21.03.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 2.maijā (4.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 2.maijā (4.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas
valdības nolīgumu par automobiļu starptautisko satiksmi”
(21.03.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 9.maijā (7.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 9.maijā (7.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas
valdības līgumu par brīvo tirdzniecību”
(28.03.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 16.maijā (8.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 16.maijā (8.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Flandrijas
valdības sadarbības līgumu”
(18.04.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 5.jūnijā (11.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 5.jūnijā (11.(ārkārtas) sēde)


1996.gada 2.maijā (4.sēde)


Lēmuma projekts “Par līdzjūtības izteikšanu Čečenijas
Republikas Ičkērijas valdībai un tautai sakarā ar
prezidenta Džohara Dudajeva nāvi” (Nav izskatāms pēc
būtības)


1996.gada 9.maijā (7.sēde)


Lēmuma projekts “Par līdzjūtības izteikšanu Čečenijas
Republikas tautai sakarā ar prezidenta Džohara Dudajeva
nāvi” (Nav izskatāms pēc būtības)
Likums par Latvijas Republikas un Beļģijas-Luksemburgas ekonomiskās savienības līgumu par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību
(16.05.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 5.jūnijā (11.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 5.jūnijā (11.(ārkārtas) sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas un Slovākijas
Republikas brīvās tirdzniecības līgumu”
(23.05.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 5.jūnijā (11.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 5.jūnijā (11.(ārkārtas) sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās
tirdzniecības līgumu”
(23.05.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 5.jūnijā (11.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 5.jūnijā (11.(ārkārtas) sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu”
(30.05.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas pilsoņu un Īrijas Republikas
pilsoņu savstarpēju bezvīzu ceļošanas kārtību”
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 5.jūnijā (11.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 5.jūnijā (11.(ārkārtas) sēde)Likums “Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā”
(08.07.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 22.augustā (4.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 22.augustā (4.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas
Karalistes valdības līgumu par savstarpējo palīdzību muitas jautājumos”
(08.08.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un 
Uzbekistānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu
veicināšanu un savstarpēju aizsardzību”
(08.07.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 22.augustā (4.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 22.augustā (4.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un
Uzbekistānas Republikas valdības līgumu par savstarpējo
palīdzību muitas jautājumos”
(08.08.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)


Likums “Par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un
Lietuvas Republikas līguma par brīvo tirdzniecību Apvienotās
komitejas rezolūciju nr.2/96 “Par grozījumiem Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas
nolīguma par brīvo tirdzniecību 4.pantā un A protokolā””
(08.08.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 5.septembrī (8.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 17.oktobrī (21.sēde)Likums “Par Latvijas Republikas un Uzbekistānas
Republikas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām
attiecībām civilajās, ģimenes un darba lietās un
krimināllietās”
(08.08.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas
līgumu par jūras robežas delimitāciju Rīgas jūras līcī,
Irbes šaurumā un Baltijas jūrā”
(08.08.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 22.augustā (4.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 22.augustā (4.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Itālijas
Republikas valdības nolīgumu par pasažieru un kravu
starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu”
(05.09.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 26.septembrī (15.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 26.septembrī (15.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Ziemeļu Ministru
padomes Saprašanās memorandu par Ziemeļu Ministru padomes
Informācijas biroja Rīgā statusu”
(05.09.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 26.septembrī (15.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 26.septembrī (15.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un
Čehijas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem
pārvadājumiem ar autotransportu”
(05.09.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 26.septembrī (15.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 26.septembrī (15.sēde)Likums “Par Latvijas Republikas valdības un
Uzbekistānas Republikas valdības nolīgumu par
automobiļu starptautisko satiksmi”
(05.09.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 26.septembrī (15.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 26.septembrī (15.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un
Lietuvas Republikas līgumu par brīvo tirdzniecību ar
lauksaimniecības precēm”
(08.07.96.)
1.lasījums - 1996.gada 5.septembrī (8.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 3.oktobrī (17.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas
Tautas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās
uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā
uz ienākuma un kapitāla nodokļiem”
(18.09.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 6.novembrī (27.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 6.novembrī (27.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas
Republikas valdības nolīgumu par valsts robežas šķērsošanas
vietām”
(08.08.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)


1996.gada 28.novembrī (34.sēde)


Paziņojuma projekts sakarā ar notikumiem Baltkrievijā


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Korejas
Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu
un aizsardzību”
(04.12.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 12.decembrī (39.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 12.decembrī (39.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas
Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi”
(12.12.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 17.februārī (12.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1997.gada 17.februārī (12.(ārkārtas) sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Itālijas
Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, zinātnē
un tehnoloģijā”
(17.12.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 17.februārī (12.(ārkārtas) sēde) 
2.lasījums - 1997.gada 17.februārī (12.(ārkārtas) sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Taizemes
Karalistes valdības nolīgumu par gaisa satiksmi”
(16.01.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 17.februārī (12.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1997.gada 17.februārī (12.(ārkārtas) sēde)


Likumprojekts “Dānijas Karalistes pavalstnieku bezvīzu
ieceļošanas kārtība Latvijas Republikā”
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 23.janvārī (3.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Starptautiskās
migrācijas organizācijas sadarbības līgumu”
(20.02.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 25.martā (24.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 25.martā (24.sēde)


Likums “Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības
padomes noteikto sankciju režīmu Latvijas Republikā”
(27.02.97.)
1.lasījums - 1997.gada 24.martā (24.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 5.jūnijā (14.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 19.jūnijā (16.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas un Polijas
Republikas vienošanos par 1922.-1938.gadā noslēgtajiem
divpusējiem līgumiem”
(27.02.97.)
1.lasījums - 1997.gada 24.martā (24.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 8.maijā (8.sēde)


Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un
Dānijas Karalistes valdības līgumu par vīzu režīma
atcelšanu”
(13.03.97.)
1.lasījums - 1997.gada 25.martā (24.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un
Vācijas Federatīvās Republikas valdības līgumu par
karā kritušo personu apbedījumiem”
(13.03.97.)
1.lasījums - 1997.gada 25.martā (24.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 15.maijā (9.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un
Turcijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību
militāro mācību, militāro zinību un tehnikas laukā”
(20.03.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 5.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 11.jūnijā (15.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas un Vācijas
Federatīvās Republikas līgumu par nodokļu dubultās
uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un
kapitāla nodokļiem”
(24.03.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 15.maijā (9.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 15.maijā (9.sēde)Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Vācijas
Federatīvās Republikas valdības nolīgumu par savstarpēju
atbrīvošanu no nodokļiem starptautiskajos pārvadājumos
ar autotransportu”
(17.04.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 8.maijā (8.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 8.maijā (8.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Ēģiptes
Arābu Republikas valdības līgumu par ieguldījumu
veicināšanu un aizsardzību”
(28.05.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 12.jūnijā (15.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 12.jūnijā (15.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas un Turcijas
Republikas līgumu par ieguldījumu savstarpēju
veicināšanu un aizsardzību”
(11.06.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas un Polijas
Republikas brīvās tirdzniecības līgumu”
(11.06.97.)
1.lasījums - 1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 30.oktobrī (13.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības,
Igaunijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes
valdības līgumu par kopīgo jūras robežas punktu
Baltijas jūrā” 
(11.06.97.)
1.lasījums - 1997.gada 11.septembrī (4.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 11.decembrī (22.sēde)Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Turcijas
Republikas valdības nolīgumu jūrniecības jomā”
(28.08.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 11.septembrī (4.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 11.septembrī (4.sēde) 


Likums “Par Latvijas Republikas un Ēģiptes Arābu Republikas
nolīgumu par regulāru gaisa satiksmi”
(28.08.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 11.septembrī (4.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 11.septembrī (4.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un
Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par Rīgas
Juridiskās augstskolas dibināšanu”
(28.08.97.)
1.lasījums - 1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 20.novembrī (18.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un
Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par
savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās”
(28.08.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Itālijas
Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu
un aizsardzību”
(28.08.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 11.septembrī (4.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 11.septembrī (4.sēde)


Likums “Par Starptautiskās jūras satelītsakaru organizācijas
(INMARSAT) protokolu par privilēģijām un imunitātēm”
(28.08.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 11.septembrī (4.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 11.septembrī (4.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un 
Ukrainas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu
un savstarpēju aizsardzību”
(28.08.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 11.septembrī (4.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas
Republikas valdības nolīgumu par automobiļu
starptautisko satiksmi”
(25.09.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Grieķijas
Republikas valdības nolīgumu par pasažieru un kravu
starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu”
(25.09.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)


Likums “Par Eiropas padomes 1949.gada 2.novembra
Vispārējo līgumu par Eiropas padomes privilēģijām un
imunitātēm, tā protokolu un otro, ceturto, piekto un sesto
protokolu”
(02.10.97.)
1.lasījums - 1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 30.oktobrī (13.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Indijas
Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi”
(13.11.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)Likums “Par Latvijas Republikas valdības un
Nīderlandes Karalistes valdības līgumu par savstarpējo
administratīvo palīdzību atbilstošā muitas likumu
piemērošanā un muitas pārkāpumu aizkavēšanā, 
izmeklēšanā un novēršanā”
(27.11.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 15.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 15.janvārī (1.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas, Igaunijas
Republikas un Lietuvas Republikas līgumu par
ārpustarifu barjeru atcelšanu tirdzniecībā un tā
saprašanas memorandu”
(11.12.97.)
1.lasījums - 1998.gada 29.janvārī (3.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 1.aprīlī (15.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Francijas
Republikas valdības nolīgumu jūrniecības jomā”
(05.02.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 26.februārī (8.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 26.februārī (8.sēde)


1998.gada 19.februārī (6.sēde)


Latvijas Republikas Saeimas rezolūcija par ASV plānotās
Irākas bombardēšanas nosodīšanu (Noraidīts)


Likums “Par Latvijas Republikas un Ukrainas
līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā”
(26.03.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 7.maijā (6.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 7.maijā (6.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un 
Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par
ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību”
(01.04.98.)
1.lasījums - 1998.gada 14.maijā (8.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 17.jūnijā (15.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un
Moldovas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās
uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā
uz ienākuma un kapitāla nodokļiem”
(01.04.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 14.maijā (8.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 14.maijā (8.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas
Ministru kabineta nolīgumu par tirdzniecības kuģošanu”
(23.04.98.)
1.lasījums - 1998.gada 21.maijā (9.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības, Baltkrievijas
Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības
vienošanos par valsts robežu krustpunkta noteikšanas
kārtību”
(23.04.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 21.maijā (9.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 21.maijā (9.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas
Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības
protokolu par Baltijas bataljona štāba un Baltijas
bataljona personāla statusu”
(06.05.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 19.jūnijā (15.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 19.jūnijā (15.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas
Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par Baltijas jūras eskadras izveidošanu”
(06.05.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 19.jūnijā (15.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 19.jūnijā (15.sēde)Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Slovākijas
Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu
un savstarpēju aizsardzību”
(06.05.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 11.jūnijā (13.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 11.jūnijā (13.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un
Slovākijas Republikas valdības nolīgumu par gaisa
satiksmi”
(20.05.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un
Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par abu
valstu muitas administrāciju savstarpējo palīdzību”
(20.05.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas un Kirgīzijas Republikas
līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām
civilajās, ģimenes un krimināllietās”
(08.05.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 21.maijā (9.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 21.maijā (9.sēde)


Likums “Par Enerģētikas hartas protokolu par energoefektivitāti un ar to saistītajiem vides aizsardzības aspektiem” (Grozījumi likumā “Par Eiropas enerģētikas hartas nolīgumu”)
(27.05.98.)
1.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)Likums “Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas
Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības
vienošanos par Baltijas gaisa telpas novērošanas sistēmas
izveidošanu”
(10.06.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas
Republikas valdības līgumu par savstarpējo palīdzību muitas
jautājumos”
(20.08.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)


1998.gada 20.augustā (1.sēde)


Likumprojekts “Par Latvijas Republikas un Turcijas
Republikas brīvās tirdzniecības līgumu”


Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un 
Singapūras Republikas valdības līgumu par ieguldījumu
savstarpēju veicināšanu un aizsardzību”


Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības,
Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas
valdības līgumu par kopējās izglītības telpas izveidi starp
Baltijas valstīm vispārējās vidējās un profesionālās
izglītības jomā”


Likumprojekts “Par Latvijas Republikas un Apvienoto
Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas
(UNESCO) sadarbības memorandu”
(20.08.98.)
1.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)Likums “Par Latvijas Republikas un Ziemeļvalstu Vides
finansu korporācijas (NEFCO) līgumu par NEFCO
juridisko statusu Latvijā”
(03.09.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)Likumprojekts “Par Madrides nolīgumu par preču zīmju
starptautisko reģistrāciju Madrides protokolu”
(03.09.98.)
1.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas
Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi”
(24.09.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas
Republikas valdības nolīgumu par Latvijas Republikas ostu
izmantošanu Kazahstānas Republikas kravu apstrādei un
transportēšanai”
(24.09.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas
Republikas nolīgumu par sadarbību dzelzceļa transporta
jomā”
(24.09.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas)sēde)Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas
Republikas valdības nolīgumu par automobiļu starptautisko
satiksmi”
(24.09.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Šveices
Konfederācijas Federālās padomes nolīgumu par pasažieru
un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu”
(24.09.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Slovākijas
Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem
pārvadājumiem ar autotransportu”
(24.09.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas
Republikas valdības nolīgumu par tranzīta kārtību”
(24.09.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)


1998.gada 14.oktobrī (10.sēde)


Likumprojekts “Par Papildu protokolu Ziemeļatlantijas
līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās
programmā “Partnerattiecības - mieram”, līgumam par to
bruņoto spēku statusu”


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par 1985.gada
15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu”


Likumprojekts “Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas
Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības
vienošanos par Baltijas aizsardzības koledžu”


1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)


Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un
Slovēnijas Republikas valdības nolīgumu par 
starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu”