Latvijas Republikas 6.Saeimas pavasara

sesijas septiņpadsmitā sēde

1996.gada 17.jūnijā

Sēdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekšsēdētāja

Ilga Kreituse.

Sēdes vadītāja. Labrīt, godātie deputāti! Lūdzu, ieņemiet savas vietas! Sākam 1996.gada 17.jūnija Latvijas Republikas 6.Saeimas pavasara sesijas pēdējo sēdi. Par izmaiņām darba kārtībā. Uz šo brīdi Prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstītu iesniegumu, kur ir lūgums iekļaut šā gada 17.jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā pēc sadaļas "Prezidija ziņojumi" kā 3.punktu lēmuma projektu "Par Kristiānas Lībanes ievēlēšanu Parlamentu savienības Latvijas delegācijas sastāvā". Vai deputātiem ir iebildumi pret to, ka iekļaujam darba kārtībā šo patstāvīgo priekšlikumu? Iebildumu nav. Tātad pēc 3. ...nē, pēc 2.punkta un pirms 3.punkta. Citu priekšlikumu par izmaiņām šodienas darba kārtībā nav. Sākam izskatīt šodienas darba kārtību.

1. Prezidija ziņojumi. Saeimas Prezidija atzinums par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1996.gadā"". Saeimas Prezidijs ierosina Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu nodot Budžeta un finansu (nodokļu) komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Budžeta un finansu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

Saeimas Prezidija atzinums par likumprojektu "Par īpašuma tiesību atjaunošanu Latvijas Igauņu biedrībai". Saeimas Prezidijs ierosina deputātu Bišera, Apsīša, Jurkāna, Mauliņa, Jirgena un Brūvera iesniegto likumprojektu nodot Juridiskajai komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

Sakarā ar izdarītajām izmaiņām darba kārtībā nākamais ir Saeimas lēmuma projekts "Par Kristiānas Lībanes ievēlēšanu Parlamentu savienības Latvijas delegācijas sastāvā". Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu, lai balsotu par šo lēmuma projektu. Lūdzu deputātus balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 59, pret - nav, atturas - 3. Kristiāna Lībane ievēlēta Parlamentu savienības Latvijas delegācijas sastāvā. Varam novēlēt veiksmi darbā.

Nākamais punkts ir par saņemtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Lēmuma projekts "Par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas bankas "Baltija" krīzes cēloņu un bankrota pamatotības noskaidrošanai un iesniegto bankas sanācijas projektu izvērtēšanai ziņojumu".

Ilmārs Bišers - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputāts.

Panteļējeva kungs, ja jūs vēlaties runāt, jūs vārdu saņemsit uzreiz pēc Bišera kunga.

I.Bišers (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Parlamentārā izmeklēšanas komisija bankas "Baltija" krīzes cēloņu un bankrota pamatotības noskaidrošanai un iesniegto bankas sanācijas projektu izvērtēšanai tika nodibināta šā gada 1.februāra Saeimas sēdē.

Sēdes vadītāja. Es atvainojos, Bišera kungs! Mums darba kārtībā šis jautājums ir iekļauts kā patstāvīgais priekšlikums un mēs lemjam par tā tālāko virzību atbilstoši Kārtības rullim. Mums vispirms ir jāatrisina šī procedūra. Ja deputātiem nav nekādu iebildumu pret tā tūlītēju izskatīšanu, tad mēs sākam izskatīt, jo Kārtības rullī, kā jūs zināt...

I.Bišers. Sapratu. Tādā gadījumā es lūdzu noklausīties ziņojumu par šo priekšlikumu un pēc tam izlemt.

Sēdes vadītāja. Redzat cienījamie kolēģi! Te ir tas 117.pants, kas tagad, veidojot jauno Kārtības rulli, ir papildināts ar jauniem noteikumiem. Lūdzu visus pievērst uzmanību 117.panta trešajai sadaļai "Patstāvīgie priekšlikumi, jautājumi un pieprasījumi", 5. un 6.punktam. 5.punkts: "Ziņojot par patstāvīgo priekšlikumu, tiek norādīts, kas to iesniedzis un kāds ir attiecīgā Saeimas lēmuma projekta nosaukums." To mēs izpildījām. "Pçc tam, izņemot šā panta divpadsmitajā daļā paredzētos gadījumus, sēdes vadītājs noskaidro, vai ir iebildumi pret šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šīs sēdes darba kārtībā." Es noskaidroju, ka iebildumu nav. Tālāk 6.punkts: "Ja iebildumi netiek celti, patstāvīgais priekšlikums uzskatāms par iekļautu šīs sēdes darba kārtības beigās." Diemžēl tāds ir Kārtības rullis, un tāpēc, Bišera kungs, es atvainojos, ka jūs pārtraucu. Un, tā kā citu priekšlikumu nav par šo darba kārtības punktu, tad man atliek izpildīt Kārtības ruļļa 117.panta piekto punktu. Šis jautājums tiek iekļauts darba kārtības beigās, un tas ir otrais patstāvīgais priekšlikums šodien, ja mēs skatāmies numerācijas kārtībā, ja neskaita to vienu izmaiņu, kas bija - nr.63.

Tad, kad mēs esam vienojušies par šīm izmaiņām, tad Prezidijs ir pēkšņi saņēmis piecu deputātu iesniegumu vēl par izmaiņām šodienas darba kārtībā, lai gan mēs šo jautājumu esam izskatījuši. "Lûdzam likumprojektu "Lauksaimniecības likums", kas iekļauts darba kārtībā kā 36.likumprojekts, izskatīt pēc 18.likumprojekta "Grozījums Civillikumā"".

Lūdzu, deputāti, paņemiet darba kārtību un tagad uzšķiriet 38. ...nē, 36. punktu - 36. likumprojektu "Lauksaimniecības likums". Otrais lasījums. Tiek ierosināts to pārcelt pēc likumprojekta "Grozījums Civillikumā". Tas ir Saeimas 6.jūnija sēdes darba kārtībā iekļautais, bet neizskatītais jautājums. Tātad skatīt to uzreiz pēc 18.punkta. Vai deputātiem nav iebildumu pret šādām izmaiņām darba kārtībā? Lūdzu atzīmēt...

Jā, mēs ne velti tik ilgi apspriedāmies. Ir saņemts vēl viens patstāvīgais priekšlikums - Saeimas lēmuma projekts, ko ir parakstījuši desmit deputāti: "Sakarā ar Latvijas Bankas, Finansu ministrijas un bankas "Baltija" vadītāju 1995.gada 17. maija parakstītajā kopīgajā paziņojumā pausto apņemšanos veikt pasākumus bankas "Baltija" likviditātes problēmu novēršanā un normāla darba nodrošināšanā, kā arī ar 1995. gada 25.maijā minēto pušu noslēgtajā līgumā noteikto solidāro atbildību par bankas "Baltija" turpmāko administrēšanu, Latvijas Republikas Saeima nolemj: "Latvijas Bankai, Ministru kabinetam un bankai "Baltija" kopā ar Saeimas Parlamentāro izmeklēšanas komisiju izstrādāt konkrētus priekšlikumus bankas "Baltija" kreditoru prasību apmierināšanai. Priekšlikumus iesniegt Saeimā līdz 1996.gada 15.jūlijam." Tam ir pievienots dokuments, kur Saeimas deputāti lūdz Saeimas 17.jūnija sēdes darba kārtībā pēc Saeimas Prezidija ziņojumiem iekļaut šo lēmuma projektu. To, kuru es jums nolasīju. Desmit deputātu paraksti. (Starpsauciens no zāles: "Balsojam!")

Godātie deputāti, Saeimā runā no tribīnes! Lūdzu, tie, kuri grib izteikties "par" vai "pret", dariet to no tribīnes, jo es izsaucienus no zāles nevaru ņemt vērā kā oficiālu uzstāšanos. Vai neviens nevēlas runāt par šo lēmuma projektu?

Aivars Endziņš - frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts.

A. Endziņš (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamā priekšsēdētāja! Es iebilstu. Nobeiguma ziņojumu un lēmuma projektu mēs jau iekļāvām darba kārtībā, taču kā pēdējo darba kārtības jautājumu. Es tādā gadījumā aicinu rīkoties tāpat, jo tā ir viena lieta, un apspriest visu kopā.

Sēdes vadītāja. Endziņa kungs, tātad jūs neesat principā pret iekļaušanu darba kārtībā, bet jūsu priekšlikums ir iekļaut to pie patstāvīgajiem priekšlikumiem?

Elmārs Zelgalvis - frakcijas "Latvijai" deputāts.

E.Zelgalvis (frakcija "Latvijai").

Cienījamā priekšsēdētāja! Godājamie deputāti! Ir lūgums šo patstāvīgo priekšlikumu iekļaut trešās sadaļas sākumā, kur ir runa par Saeimas 30.maija sēdes darba kārtībā iekļautajiem, bet neizskatītajiem jautājumiem.

Rodas jautājums: kāpēc tas tā tiek izvirzīts un kāpēc ir šāds lēmuma projekts? Tāpēc, ka tas ir saistīts arī ar šo iepriekšējo priekšlikumu, kuru mēs izskatījām un acīmredzot arī lūgsim izskatīt ātrāk, jo šo jautājumu mēs vairs atlikt nevaram. Ja mēs to ieliekam sēdes beigās, tad ir ļoti liels jautājums, vai mēs vispār šodien to izskatīsim. Bet mēs redzam, ka jautājums ir ļoti nopietns, ka noguldītāji šeit stāv pie Saeimas ēkas un prasa mums pieņemt lēmumus, kas aizstāvētu, aizsargātu viņus, un viņi ir gatavi uz nopietnām akcijām, pat līdz bada streikam, un tāpēc ir šāds priekšlikums. Mēs uzskatām, ka tāds dokuments ir šodien mums jāpieņem. Tāpēc lūdzu iekļaut to darba kārtībā trešās sadaļas sākumā. Paldies.

Sēdes vadītāja. Zelgalvja kungs, es labprāt liktu uz balsošanu jūsu priekšlikumu, bet vispirms par šīm lietām viens runā "par" un viens runā "pret". Tā ka, Dobeļa kungs, ja jūs nākat runāt, nekas neiznāk... Endziņa kungs ir runājis par iekļaušanu, bet, redzat, pašlaik jau ir sācies... ...Zelgalvja kungs, jūs esat uzrakstījis savā iesniegumā - iekļaut pēc Saeimas Prezidija ziņojumiem. Uzrakstiet to, ko jūs pašlaik sakāt, tas ir... Saprotiet, es nevaru pārkāpt kārtību, kādā ir jāizskata dokumenti. (No zāles deputāts J.Dobelis: "Man ir būtiskas iebildes...")

Dobeļa kungs, varbūt jūs atļautu man pabeigt un pēc tam... Varbūt mēs varam tā tomēr vienoties... Tā ka, Zelgalvja kungs, mēs mutiski jūsu jauno priekšlikumu... Tātad mēs uzskatām, ka jūs esat runājis "par". Ja mūsu balsojums būs savādāks, tad var sniegt jaunu.

Panteļējeva kungs, arī jums es saku, ka Saeimā runā no tribīnes, nevis no vietas komentē un izsaka savus priekšlikumus.

Vārds Jurim Dobelim - LNNK un LZP frakcijas deputātam.

J.Dobelis (LNNK un LZP frakcija).

Cienījamie kolēģi! Balsojuma nebūs, jo es iebilstu principā, un līdz ar to šodien šis jautājums nav jāizskata.

Sēdes vadītāja. Balsojums būs, Dobeļa kungs, jo ... (No zāles deputāts J.Dobelis: "Nevar būt...") Dobeļa kungs, jūs gribat otrreiz runāt? 117. pants nosaka: "Ja Ministru prezidents vai kaut viens deputāts iebilst, Saeima lemj par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā." Dobeļa kungs, nerādiet ar pirkstu uz mani zāles priekšā! Un deputāti zālē vēlreiz - Saeimā runā no tribīnes! Un, lūdzu, ieņemiet savu vietu zālē! Kungi, es saprotu, ka šī ir pēdējā pavasara sesijas darba diena, bet vajag tomēr justies mazliet kā uz darba beigām, nevis tik ļoti ņemt visu pie sirds. Tāpēc, lūdzu! Tagad mums ir pirmais priekšlikums par iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu deputātus balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 38, pret - 16, atturas - 17. Priekšlikums pieņemts.

Nākamā darba kārtības sadaļa. Saeimas 23. maija sēdes darba kārtībā iekļautie, bet neizskatītie jautājumi.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".

Es ļoti atvainojos, pa to laiku, kamēr nenāk neviens ziņotājs, gribu paziņot vēl vienu izmaiņu darba kārtībā. Mēs šo jautājumu neesam sākuši izskatīt, tāpēc es varu atļauties nolasīt šo iesniegumu: "Lûdzam Saeimas 1996. gada 17. jūnija sēdes darba kārtībā iekļautā 51.jautājuma - likumprojekta "Grozījumi likumā "Reliģisko organizāciju likums"" izskatīšanu trešajā lasījumā pārcelt kā darba kārtības 5. punktu - pēc Prezidija ziņojumiem. Minētā maiņa darba kārtībā nepieciešama, lai līdz pavasara sesijas beigām Saeima varētu pieņemt minēto likumprojektu arī trešajā lasījumā, jo līdz nākamā mācību gada sākumam nepieciešams sakārtot likumdošanu reliģijas mācības jomā Latvijā."

Ja ir runa par 5. darba kārtības jautājumu un ja skaita, tad tas iznāk pēc šī likumprojekta, nevis pēc Prezidija ziņojumiem.

Anna Seile - LNNK un LZP frakcijas deputāte.

A.Seile (LNNK un LZP frakcija).

Cienījamie deputāti! Minētie argumenti ir ārkārtīgi svarīgi, jo tik tiešām līdz nākošā mācību gada sākumam šis likums būtu jāpieņem, bet mainīt darba kārtībā viņa atrašanās vietu uz augšu, manuprāt, nebūtu lietderīgi viena iemesla dēļ. Tiekoties Dundagas ciemata baznīcas 230 gadu jubilejā, arhibīskaps Jānis Vanags izteica domu, ka 1. pantā nav saskaņoti ar baznīcu šie terminoloģijas jēdzieni, tāpēc komisijai varbūt vajadzētu kopīgi apspriesties vēl ar konsistorijas pārstāvjiem, un līdz ar to es ierosinu... Varbūt šīsdienas laikā mēs saņemsim kādu būtisku priekšlikumu un varbūt izdomāsim, kā uzlabot šo likumprojektu. Tādēļ es iebilstu pret šī projekta pārcelšanu darba kārtībā uz augstāku vietu. Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Vienīgais, ko es gribu teikt: ja arī šodien būs kādi labojumi, tad Kārtības rullis neļauj viņus šodien iekļaut likumprojekta izskatīšanā.

Vēl kāds grib runāt? Māris Vītols - LZS, KDS un LDP frakcijas deputāts.

M.Vītols (LZS, KDS un LDP frakcija).

Kolēģi, es gribu uzstāties, lai balsotu, lai jūs atbalstītu šī likumprojekta izskatīšanu ātrāk, nekā šodien viņš ir paredzēts darba kārtībā un arī iesniedzēja norādītajā vietā galvenokārt viena cita iemesla dēļ. Šis likums, kurš pieņēma šos grozījumus, un iepriekšējais likums, kurš stājās spēkā, paredzēja to, ka līdz 1. jūlijam visām reliģiskajām organizācijām ir jāpārreģistrējas atbilstoši jaunā likuma noteikumiem, teiksim, tradicionālajām draudzēm jāiesniedz ir savi jaunie nolikumi, un šis 1. jūlijs ir gandrīz vai deguna galā. Bez tam liela daļa reliģisko draudžu un organizāciju vienkārši šo pārreģistrāciju nav veikušas, tāpēc otrajā lasījumā mēs bijām iesnieguši priekšlikumus, un šie grozījumi paredz šo termiņu attālināt līdz 1. janvārim. Šis ir iemesls steidzamībai. Bez tam šie grozījumi uz trešo lasījumu ir ļoti īsi, tāpēc tie neprasīs daudz laika Saeimai šeit viņus izskatīt. Paldies par uzmanību. Es lūdzu atbalstīt šā likumprojekta izskatīšanu agrāk.

Sēdes vadītāja. Atbilstoši jūsu uzrakstītajam iesniegumam tas būtu pēc likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par šo priekšlikumu - likumprojekta "Grozījumi likumā "Reliģisko organizāciju likums"" trešo lasījumu (51. punktu šodienas darba kārtībā) izskatīt pēc likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 36, pret - 7, atturas - 18. Priekšlikums pieņemts.

Tagad atgriezīsimies... Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"".

Valdis Krisbergs - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputāts.

V.Krisbergs (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Augsti godājamā Saeimas priekšsēdētāja! Kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, izskatījusi Ministru kabineta 119. noteikumus, konceptuāli atbalsta to novirzīšanu uz pirmo lasījumu, jo likums dod iespēju privatizēt dzīvokļus un sakārtot likumdošanu, pirms vēl ir iereģistrēti šie īpašumi zemesgrāmatā. Tas paātrinās privatizācijas procesu un dos iespēju privatizēt dzīvokļus tiem, kuri šobrīd to jau vēlas.

Aicinu atbalstīt šo likumprojektu!

Sēdes vadītāja. Debatēs deputāti pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" pieņemšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 58, pret - nav, atturas - 4. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu datumu, līdz kādam iesniedzami priekšlikumi otrajam lasījumam.

V.Krisbergs. Lūdzam iesniegt priekšlikumus otrajam lasījumam līdz šā gada 1. jūlijam.

Sēdes vadītāja. Jūlijam. Tātad 01.07.

V.Krisbergs. Jā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem citu priekšlikumu nav? Iebildumu nav? Paldies.

V.Krisbergs. Paldies.

Sēdes vadītāja. Atbilstoši izdarītajām izmaiņām darba kārtībā nākamais ir likumprojekts "Grozījumi likumā "Reliģisko organizāciju likums"".

Ziņotāju lūdzu! Andrejs Naglis - Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, LZS, KDS un LDP frakcijas deputāts.

A.Naglis (LZS, KDS un LDP frakcija).

Godātais Prezidij, godātie deputāti! Šodien mēs izskatām likumprojektu "Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā" trešajā lasījumā, jo šis likumprojekts mums otrajā lasījumā pagājušajā sēdē tika pieņemts, attiecīgajā redakcijā iestrādājot ierosinājumus. Ir izdarītas attiecīgas korekcijas arī trešajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Nagļa kungs, precizēsim, lai deputātiem būtu vieglāk strādāt. Vai tas ir dokuments nr. 1046, jā?

A.Naglis. Jā, atvainojos! Dokuments nr. 1046.

Sēdes vadītāja. Jā, lai visi deputāti varētu sameklēt.

A.Naglis. Par grozījumu 1. punktu iesniegumu un priekšlikumu nekādu nebija. Komisijas atzinums bija - pieņemt.

Par 2. punktu... arī priekšlikumu nekādu nebija. Ir ierosinājums to pieņemt.

3. punktā...

Sēdes vadītāja. Es atvainojos! Deputātiem iebildumu nav? Pieņemts.

A.Naglis. Tā... 3. punktā ir runa par 6. pantu. Šeit tika precizēta redakcija, un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija pēc Saeimas redaktoru ieteikuma precizēja panta otrās daļas tekstu. Šis priekšlikums komisijā ir pieņemts.

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem ir iebildumi pret 6. panta redakciju, kādu to ir izstrādājusi komisija, ņemot vērā visus priekšlikumus, kas ir iesniegti par 6. pantu? Vai pret 6. panta galīgo redakciju deputātiem iebildumu nav? Pants pieņemts.

A.Naglis. Tātad 6. pants ir pieņemts. Tātad līdz ar to šis pants ir pieņemts.

Sēdes vadītāja. Jā, 6. pantā mums viss ir kārtībā. Komisijas redakcijā...

A.Naglis. Tad 7. pants. Tur ir iesniegums - deputāta Ķezbera iesniegums. Komisija to nav atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem... Ivars Ķezbers - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputāts.

I.Ķezbers (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja, kolēģi! Es gribētu vēlreiz atkārtot sava priekšlikuma būtību. Tātad 7. panta pirmā daļa. Mans priekšlikums: "Draudzes dibinātāju vidū jābūt ne mazāk kā 10 Latvijas pilsoņiem un personām, kuras ir reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā un kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu." Viņa būtība ir tāda, ka draudzi var reģistrēt arī nepilsoņi, pastāvīgie iedzīvotāji, bet ar atrunām. Kāpēc? Es domāju, ka mēs šodien atkal gribam zināmā mērā uzspiest politizētu raksturu, risinot šo jautājumu, jo, kā jūs saprotat, ja šodien 5 jūdu ticīgie pilsoņi un 5 jūdu ticīgie nepilsoņi gribētu reģistrēt draudzi, tad tas nebūtu iespējams. Lietuvieši, kuri dzīvo mūsu pierobežā, arī varbūt gribētu reģistrēt katoļu draudzi, bet arī tas nav iespējams. Es uzskatu, ka tā ir ļoti skaidra un konkrēta šī likuma politizēšana. Es gribētu, lai jūs izspriestu šo jautājumu paši, apspriežoties ar sevi. Iedomājieties tā: ja šodien atbrauks ASV senatori un ja jūs viņiem skaidrosit, ka 10 jūdi nevar nodibināt savu draudzi, tad tas vispār neatbildīs nekādiem standartiem. Es tomēr uzturu spēkā savu priekšlikumu un gribētu, lai viņu balsotu. Paldies.

Sēdes vadītāja. Vairāk debatēs pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par 7. pantā iesniegto deputāta Ķezbera priekšlikumu - izteikt panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā: "Draudzes dibinātāju vidū jābūt ne mazāk kā 10 Latvijas pilsoņiem un personām, kuras ir reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā un kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu." Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 33, pret - 14, atturas - 19. Priekšlikums pieņemts... (Starpsauciens: "Atturas" - 15) Atvainojos... Atturas - 15. Priekšlikums pieņemts.

A.Naglis. Nākošais punkts. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija pēc Juridiskā biroja ieteikuma ierosina iekļaut 8. panta trešās daļas redakciju esošā likumā 11. un 18. pantā, kā arī trešajam lasījumam ir iesniegti labojumi. Piektais - papildināt 11.panta pirmās daļas 3.punktu pēc vārda "darbību" ar vārdu "(mācību)". Tāpat arī sestais - papildināt 18.panta ceturtās daļas 4.punktu pēc vārda "darbību" ar vārdu "(mācību)".

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu pret komisijas slēdzienu nav. Pieņemts.

A.Naglis. Un pēdējais. Komisijas iepriekšējā sēdē mēs izskatījām šo 7.jautājumu - aizstāt pārejas noteikumos 2.punktā tekstu "lîdz 1996.gada 1.jūlijam" ar tekstu "lîdz 1997.gada 1.janvārim".

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

A.Naglis. Paldies. Visi priekšlikumi ir izskatīti, un lūdzu deputātus balsot kopumā par šo likumu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā" pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 48, pret - 2, atturas - 6. Likums pieņemts.

A.Naglis. Paldies.

Sēdes vadītāja. Nākamais likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1923.gada 2.augusta likuma "Par Valsts kontroli" atjaunošanu"". Aigars Jirgens - Juridiskās komisijas vārdā, frakcijas "Tçvzemei un Brīvībai" deputāts.

A.Jirgens (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie deputāti! Strādāsim ar dokumentu nr.641. Tie ir Ministru kabineta 81.panta kārtībā izdotie noteikumi, kas paredz izdarīt grozījumus likumā "Par 1923.gada 2.augusta likuma "Par Valsts kontroli" atjaunošanu". Minēto grozījumu būtība ir tāda, ka tie paredz Valsts kontroles tiesības kontrolēt ne tikai valsts institūcijās līdzekļu izlietojumu un rīcību ar valsts mantu, bet to darīt arī pašvaldībās. Līdz šim saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" vienīgā kontrolējošā institūcija pašvaldībās bija domes vai padomes izveidotā revīzijas komisija, kura pārbaudīja iestāžu un uzņēmumu vadītāju un amatpersonu finansiālās darbības likumību un lietderību, kā arī kontrolēja, kā tiek apsaimniekota kustamā un nekustamā manta. Valsts kontrole, pārbaudot mērķdotāciju izlietošanas likumību pašvaldībās, ir konstatējusi, ka līdzekļi, kuri tiek izdalīti no valsts budžeta noteiktiem mērķiem, daudzos gadījumos tiek izmantoti nesaimnieciski un arī nelikumīgi. Bez tam pārbaužu rezultātā ir noskaidrojies, ka pašvaldībās tiek pieļautas nelikumības gan pašvaldību finansu līdzekļu izlietošanā, gan rīcībā ar kustamo un nekustamo mantu.

Otrkārt, pašvaldību revīzijas komisijas ir atkarīgas no attiecīgās domes vai padomes vadības un tādējādi nevar būt objektīvas. Par to liecina arī Valsts kontrolē ienākušās sūdzības. Un vēl viens arguments ir tāds, ka lielākā daļa revīziju komisiju locekļu nav speciālisti revīziju jautājumos.

Lai novērstu šo situāciju, laikā starp ziemas un pavasara sesijām Ministru kabinets 81.panta kārtībā ir pieņēmis minētos noteikumus, kuru būtība tātad ir dot Valsts kontrolei tiesības kontrolēt pašvaldības - nevis pašvaldības vispār, bet līdzekļu izlietojumu un darbību ar pašvaldību mantu.

Bez tam šajos noteikumos tiek mainīts arī likuma nosaukums, tas tiek izteikts "Par Valsts kontroli", tiek svītrota tā preambula, kā arī tiek mainīts Valsts kontroles padomes locekļu skaits no 4 uz 6, kas ir arī saistīts ar šo funkciju paplašināšanos. Juridiskā komisija ir izskatījusi minētos noteikumus un aicina Saeimu tos atbalstīt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Debatēs deputāti pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījumi likumā "Par 1923.gada 2.augusta likuma "Par Valsts kontroli" atjaunošanu"" pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 63, pret - nav, atturas - 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts.

Lūdzu datumu, līdz kuram iesniedzami priekšlikumi otrajam lasījumam.

A.Jirgens. Piedāvāju 15.augustu.

Sēdes vadītāja. 15.augusts. Deputātiem citu priekšlikumu nav, iebildumu nav.

Piecu deputātu iesniegums Saeimas Prezidijam: "Lûdzam patstāvīgo priekšlikumu - lēmuma projektu par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojumu, kas ieslēgts darba kārtībā kā pēdējais jautājums, izskatīt pēc 23.maija sēdē neizskatītajiem jautājumiem." Runāt neviens nevēlas. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsot par šo priekšlikumu - 63.darba kārtības jautājumu pārcelt pēc 13.jautājuma. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 20, pret - 20, atturas - 23. Priekšlikums nav pieņemts.

Likumprojekts "Par grozījumiem likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". Romāns Apsītis - Juridiskās komisijas vārdā, frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts.

R.Apsītis (frakcija "Latvijas ceļš").

Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāja! Pārējie Prezidija locekļi un kolēģi deputāti! Izskatīsim dokumentus nr.664 un nr.874. Ministru kabinets ir iesniedzis likumprojektu - savus noteikumus nr.116 "Par grozījumiem likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". Šā likumprojekta galvenais mērķis ir uzlabot Uzņēmumu reģistra darbu. Būtu jāatzīmē trīs galvenie šā likumprojekta momenti.

Pirmkārt. Uzņēmumu reģistrs ir viens no pamatreģistriem, tāpēc Uzņēmumu reģistra vadītāja - galvenā valsts notāra - iecelšana amatā un atbrīvošana no amata ir jānosaka ar Ministru kabineta lēmumu. Tas - pirmkārt.

Otrkārt. Uzņēmumu reģistra funkcijās ietilpst arī likumdošanas aktos paredzēto statūtu grozījumu reģistrācija, un tāpēc ir paredzēts, ka visi statūtu grozījumi, kuri tiek izdarīti, ir spēkā tikai no tā brīža, kad ir veikta to reģistrācija Uzņēmumu reģistrā.

Un treškārt. Šajā likumprojektā ir paredzēts noteikt tādu normu, kas nodrošinās Uzņēmumu reģistra informācijas lielāku pieejamību. Tāds ir galvenais šā likumprojekta saturs. Juridiskā komisija ir izskatījusi šo likumprojektu, to konceptuāli atbalstījusi, un Juridiskās komisijas vārdā lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu.

Sēdes vadītāja. Debatēs neviens pieteicies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Par grozījumiem likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 63, pret - 1, atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts.

Lūdzu paziņot datumu, līdz kuram iesniedzami papildinājumi, lai likumprojektu sagatavotu otrajam lasījumam.

R.Apsītis. 1.jūlijs.

Sēdes vadītāja. 01.07.

R.Apsītis. Jā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem citu priekšlikumu nav, iebildumu nav.

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". Romāns Apsītis, frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts, - Juridiskās komisijas vārdā.

R.Apsītis (frakcija "Latvijas ceļš").

Izskatām divus dokumentus: viens ir dokuments nr.676, un otrs - nr.875. Ir saņemti Ministru kabineta noteikumi nr.130, kas iesniegti likumprojekta veidā, - "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". Šajā likumprojektā ir paredzēts izdarīt grozījumu likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.panta 9.punktā. Šajā pantā ir norādīts, kādos gadījumos uzņēmumus izslēdz no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra. Šis uzskaitījums ir papildināts ar vēl vienu jaunu gadījumu, proti, ka uzņēmumus drīkst izslēgt no Uzņēmumu reģistra arī pēc Nodokļu administrācijas priekšlikuma, ja nodokļu maksātājs atkārtoti neiesniedz nodokļu likumos noteiktos pārskatus, deklarācijas vai nodokļu aprēķinus, kā arī nav paziņojis par savas darbības pārtraukšanu un ja nav informācijas par šā maksātāja darbību. Juridiskā komisija, kas ir atbildīgā par šo likumprojektu, ir savā sēdē izskatījusi šo projektu un konceptuāli to atbalstījusi. Šo projektu ir atbalstījusi arī Budžeta un finansu (nodokļu) komisija. Juridiskās komisijas vārdā lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Debatēs deputāti pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 66, pret - nav, atturas - 3. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu paziņot datumu, līdz kādam iesniedzami priekšlikumi, lai likumprojektu sagatavotu otrajam lasījumam.

R.Apsītis. Arī attiecībā uz šā likumprojekta otro lasījumu lūdzu priekšlikumus iesniegt līdz 1.jūlijam.

Sēdes vadītāja. 01.07. Deputātiem citu priekšlikumu nav, iebildumu nav.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"". Juridiskās komisijas vārdā - Kristiāna Lībane, frakcijas "Latvijas ceļš" deputāte.

K.Lībane (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamie kolēģi! Daudzi no jums droši vien atceras, ka viens no pēdējiem likumiem, ko pieņēma 5.Saeima, bija likums "Par bāriņtiesām un pagasttiesām". Saskaņā ar šā 5.Saeimas pieņemtā likuma redakciju visām bāriņtiesām un pagasttiesām mūsu valstī jau būtu jādarbojas, tomēr dažādu iemeslu dēļ Latvijā vēl ir vietas, kurās bāriņtiesas un pagasttiesas darbība nav uzsākta. Tāpēc valdība 1996.gada 10.aprīlī Satversmes 81.panta noteiktajā kārtībā izdeva noteikumus nr.133, kuri, pirmkārt, pagarina bāriņtiesu un pagasttiesu izveidošanas termiņu līdz 1996.gada 31.decembrim, bet tajā pašā laikā neliek nekādus šķēršļus tām pagasttiesām un bāriņtiesām, kuras savu darbību jau ir uzsākušas. Otrkārt, tie paredz īpašas atzīmes izdarīšanu uz dokumentiem gadījumā, ja šīs tiesas vēl nav izveidotas. Šis ir pirmais lasījums. Es lūdzu jūs konceptuāli atbalstīt šo likumprojektu balsojot.

Sēdes vadītāja. Debatēs deputāti pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījumi likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"" pieņemšanu pirmā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu deputātus balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 66, pret - nav, atturas - nav. Likumprojekts ir pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu paziņot datumu, līdz kādam iesniedzami priekšlikumi, lai likumprojektu sagatavotu otrajam lasījumam.

K.Lībane. Ja kolēģiem nav iebildumu, tas varētu būt 1.jūlijs.

Sēdes vadītāja. 01.07.

K.Lībane. Jā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem citu priekšlikumu nav. Iebildumu nav.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"".

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - Atis Sausnītis, Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputāts.

A.Sausnītis (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi! Strādājam ar dokumentu nr.662. Likumprojekts ir izskatīts komisijā, un ir atbalstīta tā izskatīšana sēdē pirmajā lasījumā. Grozījumu rezultātā:

1) tiks izmainītas līdzšinējās līdzekļu izlietošanas prioritātes atbilstoši valsts mērķprogrammu finansēšanai;

2) šis likums tiks saskaņots ar likumu par valsts un pašvaldību dzīvokļu privatizāciju;

3) privatizācijas fonda ietvaros tiks izveidots īpašs kompensācijas fonds, kuru izmantos, apmaksājot naudā zemes īpašuma kompensācijas sertifikātus bijušajiem zemes īpašniekiem (lauku apvidos), tādēļ šim nolūkam nevajadzēs tērēt valsts budžeta līdzekļus.

Par likumprojektu ir saņemti atzinumi no Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, un abos ir izteikts atbalsts šim likumprojektam. Lūdzu balsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā, ņemot vērā, ka šobrīd komisija jau strādā ar šāda paša nosaukuma likumprojektu, kas pieņemts Saeimā pirmajā lasījumā jau aprīlī un atbilst Ministru kabineta noteikumiem nr.14.

Sagatavojot abus likumprojektus otrajam lasījumam, tie tiks apvienoti. Paldies.

Sēdes vadītāja. Debatēs deputāti pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"" pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 64, pret - nav, atturas - 5. Likumprojekts ir pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu paziņot datumu, līdz kuram iesniedzami priekšlikumi, lai likumprojektu sagatavotu otrajam lasījumam.

A.Sausnītis. Lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz 1.jūlijam.

Sēdes vadītāja. 01.07. Šodien visi vienprātīgi izvēlas vienu datumu. Deputātiem citu priekšlikumu nav. Iebildumu nav.

A.Sausnītis. Paldies.

Sēdes vadītāja. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"".

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - Jānis Lagzdiņš, frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts.

J.Lagzdiņš (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Kolēģi deputāti! Valdība šā gada aprīlī Satversmes 81.panta noteiktajā kārtībā pieņēma divus noteikumus, ar kuriem izdarīja grozījumus likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu".

Pirmos noteikumus valdība pieņēma 2.aprīlī (dokuments nr.626). Līdz šim spēkā esošajā likuma "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 10.pantā tika reglamentēti valsts un pašvaldību mantas un finansu līdzekļu dāvināšanas noteikumi un ierobežojumi. Tika noteikts, ka valsts un pašvaldību mantu un finansu līdzekļus valsts un pašvaldību institūcijas var dāvināt izglītības, mākslas, sporta, zinātnes un veselības aizsardzības mērķiem. Valdība ierosina mazliet paplašināt tos mērķus, kādiem var ziedot valsts un pašvaldību mantu un finansu līdzekļus, un noteikt, ka tos var ziedot arī sociālās palīdzības mērķiem.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija konceptuāli atbalsta šo likumprojektu, un komisijas vārdā es aicinu to pieņemt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti debatēs pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"" pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu deputātus balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 65, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts ir pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu paziņot datumu, līdz kuram iesniedzami priekšlikumi un labojumi, lai likumprojektu sagatavotu otrajam lasījumam.

J.Lagzdiņš. Komisijas vārdā aicinu noteikt, ka priekšlikumi ir iesniedzami līdz šā gada 15.augustam.

Sēdes vadītāja. 15.augusts. Deputātiem iebildumu nav. Citu priekšlikumu arī nav.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"".

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - Jānis Lagzdiņš, frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts.

J.Lagzdiņš (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi deputāti! Otros grozījumus (Satversmes 81.panta noteiktajā kārtībā pieņemto noteikumu veidā) likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" valdība pieņēma šā gada 10.aprīlī.

Tika izdarīti grozījumi likuma 4.pantā, kas reglamentē ierobežojumus, kādos gadījumos valsts un pašvaldību institūcijas var piešķirt kredītus, izsniegt galvojumus un dot garantijas.

Pats būtiskākais grozījums, kas šajā normā ir izdarīts, ir šāds. Līdz šim likumā tika izsmeļoši reglamentēti tie gadījumi, kādos var valsts un pašvaldību institūcijas ieķīlāt pamatlīdzekļus, piešķirt kredītus, izsniegt aizdevumus, galvojumus un dot garantijas. Valdība ierosina noteikt, ka atsevišķos gadījumos (ņemot vērā to, ka likums nevar šos ierobežojumus izsmeļoši noteikt un visas situācijas paredzēt) var dot iespēju valsts vai pašvaldības kapitāla daļu turētājām uzņēmējsabiedrībām ar rakstveida atļauju veikt minētās darbības ar valsts un pašvaldību mantu.

Komisija pēc diezgan ilgām debatēm, uzklausījusi Privatizācijas aģentūras vadību, konceptuāli akceptēja šo grozījumu, bet attiecībā uz otro lasījumu mēs iesniegsim veselu rindu precizējumu šajā normā.

Komisijas vārdā aicinu šodien konceptuāli atbalstīt šo grozījumu. Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Debatēs deputāti pieteikušies nav. Lagzdiņa kungs, neejiet prom! Datums būs vajadzīgs.

Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanu"" pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu deputātus balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 68, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts ir pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu nosaukt datumu, līdz kuram iesniedzami priekšlikumi, lai likumprojektu sagatavotu otrajam lasījumam.

J.Lagzdiņš. Es aicinu Saeimu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 15.augustam.

Sēdes vadītāja. 15.augusts. Citu priekšlikumu nav. Iebildumu nav.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām"".

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - Atis Sausnītis, Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputāts.

A.Sausnītis (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi! Tautsaimniecības komisija priekšlikumu iesniegšanai atvēlētajā termiņā ir saņēmusi no finansu ministra priekšlikumu, kurā dota izsmeļošāka redakcija...

Sēdes vadītāja. Vienu brītiņu, Sausnīša kungs! Dokuments...

A.Sausnītis. Es atvainojos. Dokuments nr.888.

Sēdes vadītāja. Un nosauciet, lūdzu, pantu, uz kuru attiecas saņemtais priekšlikums.

A.Sausnītis. Tātad: ir finansu ministra atbilde, kurā dota izsmeļoša redakcija. Ir runa par iespēju akciju sabiedrību pamatkapitālā ieguldīt vērtspapīrus. Komisija ir arī iestrādājusi ekonomikas ministra priekšlikumus, kas saistīti ar topošo likumu par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju. Minētie priekšlikumi ir apkopoti. Otrajā lapaspusē ir finansu ministra priekšlikums, kas ir saskaņots arī ar Privatizācijas aģentūru, un komisija nolēma to atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Tātad tas ir finansu ministra Aivara Kreitusa priekšlikums par 21.panta otrās daļas jauno 4.punktu.

A.Sausnītis. Jā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu pret komisijas lēmumu nav. Pieņemts.

A.Sausnītis. Paldies. Tālāk. Priekšlikums ir 10.lapaspusē. Ekonomikas ministra priekšlikums.

Sēdes vadītāja. Lēnāk, lēnāk. Mēs tūlīt uzšķirsim, lai visiem deputātiem ir šis teksts priekšā un lai nav nekādu...

A.Sausnītis. 10.lapaspuse. Ir ierosināts papildināt 91.pantu ar jaunu - piekto - daļu. Tas ir ekonomikas ministra Krasta priekšlikums saskaņā ar likumu par maksātnespēju. Komisijas lēmums - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu pret komisijas lēmumu nav. Pieņemts.

A.Sausnītis. Arī 11.lapaspusē ir ekonomikas ministra priekšlikums, un arī tas ir saistībā ar grozījumu likumā par maksātnespēju. Komisija ir atbalstījusi. Tur vairākās daļās ir izmaiņas.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu pret komisijas slēdzienu nav. Pieņemts.

A.Sausnītis. Tie ir visi priekšlikumi.

Sēdes vadītāja. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus un pantus, par kuriem varētu būt domstarpības šā likumprojekta otrajā lasījumā.

A.Sausnītis. Priekšlikums - apstiprināt un novirzīt uz trešo lasījumu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām"" pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu. Par - 62, pret - nav, atturas - 2. Likumprojekts ir otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu paziņot datumu, līdz kuram ir iesniedzami priekšlikumi, lai likumprojektu sagatavotu trešajam lasījumam.

A.Sausnītis. Priekšlikumus lūdzu iesniegt līdz 8.jūlijam.

Sēdes vadītāja. 08.07. Deputātiem citu priekšlikumu nav. Iebildumu nav.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību"".

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - Atis Sausnītis, Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputāts.

A.Sausnītis (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi! Līdzīgi ir arī šajā gadījumā: komisija ir saņēmusi finansu ministra priekšlikumu, kurā ir tāda pati redakcija, kāda bija sakarā ar likumu par akciju sabiedrībām. Ir runa par to, ka dibinātājs savu daļu var segt ar vērtspapīriem. Komisija ir iestrādājusi arī ekonomikas ministra priekšlikumus, kas ir saistīti ar topošo likumu par grozījumiem likumā par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju. Mums ir jāskata dokuments nr.889, kurā šie priekšlikumi ir iestrādāti.

1.lapaspuse. Par 14.panta 3.punktu ir finansu ministra Aivara Kreitusa priekšlikums. Komisijas lēmums - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts. Sausnīša kungs, man Kusiņa kungs pareizi atgādināja, ka otrajā lasījumā ir jāskata pa pantiem. Mums ir jānosauc arī tie panti, kuros nav labojumu. Kā saka, mēs tos neaiztiekam, tikai nosaucam, lai mēs zinātu, ka tie paliek bez izmaiņām.

A.Sausnītis. Paldies.

Tātad 34.pantā priekšlikumu nav.

Sēdes vadītāja. Arī deputātiem iebildumu nav. Nākamais ir...

A.Sausnītis. 49.pants. Ir saņemts ekonomikas ministra Krasta priekšlikums izteikt 49.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā: "saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju;". Komisijas lēmums - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu pret komisijas slēdzienu nav. Pieņemts.

A.Sausnītis. Paldies. 51.pantā labojumu nav.

Sēdes vadītāja. Papildinājumu nav. Deputātiem arī iebildumu nav.

A.Sausnītis. Es atvainojos, 51.pantā tomēr ir izmaiņas, tās ir redzamas piektajā lapaspusē. Tiek ierosināts 51.pantu papildināt ar jaunu - piekto - daļu, kas saistīta atkal ar grozījumiem likumā par maksātnespēju. Ekonomikas ministra Krasta priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu pret komisijas slēdzienu nav. Pieņemts.

A.Sausnītis. Tālāk. Ir priekšlikums attiecīgi mainīt panta daļu numerāciju - uzskatīt līdzšinējo 5., 6., 7. un 8.daļu par 6., 7., 8. un 9.daļu. Ekonomikas ministra Krasta priekšlikums. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

A.Sausnītis. 53.pantā izmaiņu nav.

Sēdes vadītāja. Priekšlikumu nav. Līdz ar to visi grozījumi ir izskatīti.

A.Sausnītis. Jā. Lūdzu apstiprināt otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījumi likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību"" pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 59, pret - 1, atturas - 2. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu nosaukt datumu, līdz kuram ir iesniedzami priekšlikumi, lai likumprojektu sagatavotu trešajam lasījumam.

A. Sausnītis. Priekšlikumus lūdzu iesniegt līdz 8.jūlijam.

Sēdes vadītāja. Līdz 8.jūlijam. Deputātiem citu priekšlikumu nav. Iebildumu nav.

A. Sausnītis. Paldies.

Sēdes vadītāja. Sākam izskatīt sadaļu "Saeimas 30.maija sēdes darba kārtībā iekļautie, neizskatītie jautājumi".

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bīstamajiem atkritumiem"".

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - Indulis Emsis LNNK un LZP frakcijas deputāts.

I.Emsis (LNNK un LZP frakcija).

Godātais Prezidij! Godātie deputāti! Mēs strādāsim ar dokumentiem nr. 755 un nr. 845. Šā likuma izmaiņas tika izskatītas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā un tika atbalstītas.

Grozījumu būtība ir šāda. 1993.gadā tika pieņemts likums "Par bīstamajiem atkritumiem" un tajā pašā gadā Latvija pievienojās Bāzeles konvencijai. Toreiz viena no galvenajām tendencēm bija nepieļaut bīstamo atkritumu ievešanu Latvijā. Es gribu uzsvērt, ka šī galvenā doma likumprojektā tiek saglabāta arī turpmāk. Taču jau kopš 1995.gada Baltijas Ministru padome runā par vairākiem sadarbības ceļiem, lai pilnveidotu sadarbību Baltijas telpā, pilnveidotu sadarbību starp Baltijas valstīm.

Savukārt Vides un reģionālās attīstības ministrija ir izstrādājusi bīstamo atkritumu apsaimniekošanas koncepciju, kura paredz no atkritumu ieglabāšanas politikas, kas bija līdzšinējā dominante, pāriet uz atkritumu pārstrādi, uz bīstamo atkritumu pārstrādi. Bīstamo atkritumu pārstrāde ir vislabākais vides aizsardzības risinājums attiecībā uz šiem atkritumiem, taču šim politikas novirzienam ir viens būtisks trūkums: tā ir dārga, tā prasa modernu tehnoloģiju un lielas investīcijas. Un, lai šīs investīcijas varētu sagādāt, ir jārunā par zināmu sadarbību Baltijas telpā. Mēs nevarēsim Latvijā panākt tādu situāciju, ka visi bīstamo atkritumu pārstrādes veidi Latvijā būtu iespējami. Vienkārši tādēļ, ka tas ir pārāk dārgi un atkritumu apjoms ir niecīgs katrā atsevišķā valstī. Lūk, tieši tāpēc Baltijas Ministru padome un tās Vides komiteja ir rekomendējusi visām trim valstīm izmainīt likumdošanu tādā veidā, lai visu triju Baltijas valstu starpā varētu notikt adekvāta apmaiņa, ja tā varētu teikt, ar bīstamajiem atkritumiem, lai tos pārstrādātu. Proti, lai katra valsts varētu specializēties kaut kādas noteiktas atkritumu grupas pārstrādē. Šis ir likuma izmaiņas pats būtiskākais mērķis.

Ja jūs atšķirsiet šā dokumenta otro lapaspusi, tur būs kreisajā pusē redzama vecā likuma redakcija, bet labajā pusē - jaunā likuma redakcija. Pats būtiskākais grozījums skar 1.pantu. Šis pants, kurā ir teikts, ka Latvijas Republikā aizliegts ievest bīstamos atkritumus, lai tos apstrādātu, pārstrādātu, uzglabātu, apglabātu un likvidētu, tiek papildināts ar ierakstu, ka Ministru kabinets atsevišķos gadījumos var atļaut ievest bīstamos atkritumus apstrādei vai pārstrādei (pievērsiet uzmanību šiem vārdiem - "apstrādei vai pārstrādei") no Lietuvas un Igaunijas. Pievērsiet uzmanību: tātad šis labojums attiecas tikai uz divām mūsu kaimiņvalstīm. Un tālāk: "ja to paredz starpvalstu līgumi šajā jomā". Tātad pievērsiet uzmanību: ja ir noslēgti līgumi. Starpvalstu līgumi, kā jau es teicu, paredz adekvātu šo apmaiņu. Lūk, tāda ir šīs lietas būtība. Labojumi pārējos pantos ir faktiski tehniska rakstura, tajos ir izdarītas zināmas izmaiņas sakarā ar to, ka ir mainījusies valsts pārvaldes struktūra: tur, kur agrāk bija rakstīts "Vides aizsardzības komiteja", tagad ir attiecīgi rakstīts, ka tā ir ministrijas kompetence. Ir vēl daži citi tehniski labojumi, kuri, manuprāt, šeit, šajā zālē, nevarētu izraisīt nekādas domstarpības.

Tātad, vēlreiz atgriežoties pie šīs būtības, gribu uzsvērt, ka Latvijā vēl aizvien ir aizliegts un būs aizliegts ievest jebkādus bīstamos atkritumus un vienīgais izņēmums, ko mēs teorētiski pieļaujam, ir bīstamo atkritumu ievešana pārstrādei no Igaunijas vai Lietuvas. Lūk, šis ir konceptuālais labojums. Mums tas ir nepieciešams arī tādēļ, ka šobrīd katra Baltijas valsts mēģina piesaistīt ārvalstu investīcijas noteiktu atkritumu grupu pārstrādei. Tātad mums ir jāvienojas par savstarpējo kooperāciju un jautājuma koordināciju savā starpā, un tāpēc ir nepieciešams šis labojums, lai mēs varētu uzsākt dialogu. Pretējā gadījumā Latvija juridiski nebūs tiesīga iesaistīties sarunās par savstarpējo kooperāciju un koordināciju bīstamo atkritumu pārstrādē. Tāda ir šīs lietas būtība. Mans lūgums ir akceptēt šo priekšlikumu pirmajā lasījumā - tāpat, kā to atbalstījusi Tautsaimniecības komisija, - un ņemt vērā, ka šis priekšlikums ir izstrādāts Baltijas Ministru kabineta attiecīgajā komitejā - Vides komitejā. Paldies par uzmanību! Lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Bet vispirms būs debates, Emša kungs. Atklājam debates.

Kārlis Čerāns - frakcijas "Latvijai" deputāts.

K.Čerāns (frakcija "Latvijai").

Labrīt, cienījamā sēdes vadītāja! Godātie deputāti! Frakcija "Latvijai" nevar atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Iemesli ir sekojoši: Vispirms ir jāuzsver tas, ka grozījumi paredz dot iespēju ievest bīstamos atkritumus apstrādei vai pārstrādei no Lietuvas un Igaunijas. Emša kungs gan šeit teica, ka šis izņēmums tiek pieļauts teorētiski, taču, manuprāt, tas būs ļoti praktisks izņēmums, ja tas tiks šajā likumā pieņemts. Dodot šādu iespēju importēt atkritumus no Lietuvas un Igaunijas, nav redzams, kāds mehānisms turpmāk aizliegs caur Lietuvu vai Igauniju bīstamos atkritumus ievest arī no citām valstīm. Frakcija "Latvijai" ir kategoriski pret to, ka Latvija kļūs par bīstamo atkritumu importētājvalsti. Saimnieciskā situācija pie mums, Latvijā, ir ļoti grūta, bet nez vai tās uzlabošana ir jāpanāk uz bīstamo atkritumu apstrādes industrijas attīstības rēķina. Tam mūsu valsts, neapšaubāmi, nav gatava, mūsu valstij nav vajadzīgo priekšnoteikumu, lai varētu šādu industriju attīstīt. Šīs industrijas attīstība, neapšaubāmi, būs uz visas tautas nākotnes veselības rēķina. Šie grozījumi visai īpatnā veidā sasaucas ar valdības aktivitātēm, veidojot bīstamo atkritumu novietni Dobeles rajona Auru pagasta Gardenē, kā arī ar plāniem izvērst Saldus rajona Brocēnos šo atkritumu dedzināšanu cementa ražošanas krāsnīs. Tas, kādu iespaidu tas atstās uz apkārtējo vidi, - tas analīzēs neparādās, un ir visai pamatotas bažas par to, ka videi un cilvēkiem nodarītais kaitējums var būt visai briesmīgs un turklāt diemžēl neatgriezenisks. Tātad šis ir pirmais iebildums - tas, ka grozījumi paver ceļu bīstamo atkritumu importam Latvijā. Tas kategoriski nav pieņemams.

Otrs iebildums. Likumprojektā vērojama bīstama tendence pazemināt atbildības līmeni tām institūcijām, kuras pieņem lēmumus bīstamo atkritumu saimniecības jomā. Tā, piemēram, tagad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē tiek nodots apstiprināt valsts nozīmes bīstamo atkritumu savākšanas staciju, uzglabāšanas vietu, pārstrādes un utilizācijas uzņēmumu un apglabāšanas poligonu paraugnolikumus. Tā ir rakstīts šajos likuma grozījumos. Taču šī ir funkcija, kuru, neapšaubāmi, vajadzētu nodot Ministru kabinetam apstiprināšanai, jo nevar ļaut vienai ministrijai šaurā lokā lemt jautājumus, kuru apzināti vai neapzināti nekvalitatīvs risinājums var izraisīt smagas sekas attiecībā uz dzīves vidi Latvijā. Šis ir otrs principiālais iebildums, tas, ka likumprojektā ir vērojama bīstama tendence pazemināt atbildības līmeni tām institūcijām, kuras ir tiesīgas pieņemt šādus lēmumus saistībā ar bīstamo atkritumu saimniecību.

Vēl var minēt faktu, ka šā likuma 4.pantā tiek dota iespēja Ministru kabinetam noteikt pašam savus bīstamo atkritumu klasifikācijas kritērijus, neņemot vērā starptautisko pieredzi. Bet šis varētu arī būt mazāk būtisks iebildums, kaut gan jautājums, neapšaubāmi, ir jāatrisina.

Es tiešām aicinu deputātus būt kritiskiem pret šo likumprojektu šo divu minēto iemeslu dēļ - galvenokārt tātad tādēļ, ka rodas iespējas importēt bīstamos atkritumus un notiek atbildības līmeņa pazemināšana institūcijām, kas ir tiesīgas pieņemt lēmumus bīstamo atkritumu saimniecības jomā. Aicinu deputātus balsot pret šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies.

Sēdes vadītāja. Jānis Mauliņš - frakcijas "Latvijai" deputāts.

J.Mauliņš (frakcija "Latvijai").

Godātā Saeima! Es jums negribu atkārtot to, kas tika teikts par šo jautājumu iepriekšējā sēdē, bet atgādināt to, ko saka speciālisti šobrīd un ko tauta šobrīd runā. Man ir tāda sajūta, ka daudzi no jums nezina, kā tauta reaģē un kā spriež speciālisti šajā jautājumā. Strīds ar Induli Emsi Tautas kustībai "Latvijai" sākās jau pagājušajā pavasarī, agri, apmēram martā, un mēs saņēmām jau toreiz no Induļa Emša ļoti nekorektu reakciju uz mūsu godīgo vēstuli attiecībā uz atkritumu iznīcināšanu. Pēc tam mums ir bijušas sarunas gan ar Kanādas pārstāvjiem par Getliņiem, gan ar citiem speciālistiem, un gandrīz, var teikt, visi kā viens Induļa Emša vadītos toreizējās ministrijas ieteikumus uzskatīja par nekvalitatīviem, dažā vietā pat absurdiem. Šobrīd atkal ir saņemti viņa priekšlikumi, un par šiem priekšlikumiem speciālisti saka tā... Es esmu satraukts šobrīd par to, ka jūs neklausāties, ko saka speciālisti Latvijai tik svarīgā jautājumā. Godātie kolēģi, jūs neklausāties, bet speciālisti šajā svarīgajā jautājumā saka, lūk, ko: ir divu jautājumu sajūgums. Latvijā ir brīvais zemes tirgus, kura apstākļos mēs varēsim ārzemniekiem pārdot, teiksim, kāda atpalikuša rajona piekto daļu, uz kuru nav pretendentu vai kurā ir zemnieki, kas labprāt pārdotu šo zemi kopā ar to, kas šajā zemē ir. Un tad tur varēs ierīkot izgāztuvi bīstamajiem atkritumiem. Un mēs jau vēl nezinām, vai tas nenotiks ar Gardeni. Un ir speciālistu biznesmeņu aprēķini, ka par šādu izgāztuvi viņi saņemtu miljonus, jo pasaulē viens no dārgākajiem biznesiem ir atkritumu, bīstamo atkritumu, savākšanas vai novietošanas bizness. Un to ļoti labi zina arī Emša kungs. Es tikai baidos, ka jūs visi to nezināt, un mani tas uztrauc. Un zināt, ko vēl runā šajās aprindās? Viņi saka tā: no Emša kunga jūs sagaidīsiet vēl brīnumu lēmumus, jo viņš ar starptautiskās prēmijas palīdzību ir jau saņēmis legālu kukuli šinī jautājumā un viņam savi pienākumi būs jāveic.

Esiet, lūdzu, uzmanīgāki! Tie nav joki! Un es vēlreiz saku paldies tiem, kas klausījās, un izsaku nožēlu par tiem, kas neklausījās, ko es runāju.

Sēdes vadītāja. Anna Seile - LNNK un LZP frakcijas deputāte.

A.Seile (LNNK un LZP frakcija).

Cienījamie deputāti! Es aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā, bet es gribu arī pievērst uzmanību tām neprecizitātēm, kuras atsevišķi deputāti šeit no tribīnes pateica, jo likuma būtība ir pavisam savādāka. Šie ierosinātie grozījumi, kurus mēs tagad skatām pirmajā lasījumā, pēc būtības padara stingrāku šo bīstamo atkritumu glabāšanas un realizācijas kārtību. Ja mēs paskatāmies mums izdalītajā materiālā, tad redzam, ka tikai Ministru kabinets var apstiprināt visas tās metodikas, klasifikāciju un kritērijus, kurus izstrādā Labklājības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai kādas citas mūsu institūcijas. Tātad šie grozījumi padara šo kārtību stingrāku, jo saskaņā ar iepriekšējo variantu to darīja Vides aizsardzības komiteja. Un arī šī terminoloģija ir jāsakārto, jo komitejas vairs nav, bet ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Arī šādi grozījumi ir paredzēti šajā likumprojektā.

Bet neuztrauksimies par to, ka ir viens jauns ieraksts, - ka, ja starpvaldību līgumi ir noslēgti, tad var ievest un pārstrādāt arī atkritumus no Lietuvas un Igaunijas! Šie līgumi var paredzēt arī gluži pretēju normu - to, ka mēs vedam uz Igauniju un Lietuvu, un var būt, ka mums šī darba dalīšana būs daudz labāka, un var būt, ka tad būs normālāka situācija nekā tagad, kad minerālmēsli, pesticīdi glabājas galīgi cauros šķūņos, kas palikuši pāri no likvidētajiem kolhoziem.

Šī situācija reiz ir jāsakārto, un šādus ierosinājumus ir izteikuši deputāti, kuri ir iesnieguši šo likumprojektu. Un Tautsaimniecības komisija ir atbalstījusi to pirmajā lasījumā.

Bet, ja runā par kukuļiem, ko saņēmis Emsis, ir jāsaka tā: dod, Dieviņ, katram deputātam saņemt šādas legālas prēmijas, jo viņa darbība ir starptautiski atzīta! Ne Lietuva, ne Igaunija pagaidām šo prēmiju nav piešķīrusi, tādēļ Mauliņa kungam te nebūtu ko uztraukties. Tā ir Somija, kas šādu starptautisku prēmiju Emša kungam par darbību vides aizsardzībā ir piešķīrusi.

Aicinu deputātus pieņemt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Kiršteina kungs, vai jūs 10 minūtes izmantosiet? (No zāles deputāts A.Kiršteins: "Piecas...") Aleksandrs Kiršteins - Ministru kabineta vārdā.

A.Kiršteins (īpašu uzdevumu ministrs Eiropas savienības lietās).

Godājamais Prezidij! Godājamie deputāti! Zīgerista partija atkal mūs pārsteidza, paziņojot, ka starptautiskās prēmijas tiekot piešķirtas, lai kādu piekukuļotu. Lai nu tas paliek uz Mauliņa kunga sirdsapziņas! Bet es aicinu atbalstīt šo likumprojektu tāpēc, ka:

pirmkārt, mēs nevaram īstenot Eiropas savienības direktīvas, kuras ir daudz stingrākas par tām normām, kādas bija līdz šim;

otrkārt, ja mēs gribam paši šeit saimniekot ar sentēvu metodēm (kā es saprotu, Zīgerista partija grib šeit nodarboties ar atkritumu attīrīšanu), tad, protams, šeit nekas neiznāks.

Kāpēc ir vajadzīga šāda sadarbība ar Baltijas valstīm? Tāpēc, ka tas ir ārkārtīgi dārgs process. Un bez tās specializācijas, ko pieminēja šeit Seiles kundze, ir vajadzīga arī atkritumu pārstrādes rūpnīca, kas maksā ļoti dārgi, un, lai šo naudu savāktu, ir vajadzīgas dažādas bankas, ir vajadzīgas privātās korporācijas, kas to finansē. Latvija, valsts ar divarpus miljoniem iedzīvotāju, nevar uzcelt normālu pārstrādes rūpnīcu. Šādai pārstrādes rūpnīcai jādarbojas reģionā, kurā ir vismaz kādi 8 vai 10 miljoni iedzīvotāju. 8 līdz 10 miljoni... Tātad trīs Baltijas valstis var uzbūvēt šādu rūpnīcu. Un, kā jau es teicu, zināma specializācija un šie līgumi ir vajadzīgi, lai notiktu tieši šo atkritumu sadale: ko var darīt Igaunijā, ko var darīt Lietuvā un ko var darīt Latvijā. No otras puses, Latvija ir viena no visvairāk piesārņotajām valstīm, tieši mums ir visvairāk vajadzīga šī rūpnīca.

Bet, ja nerunā par tehnoloģiju un finansējumu, kas ir vajadzīgs, lai mēs varētu šīs direktīvas izveidot, es vēl gribētu arī atbildēt uz to, ko pieminēja šeit Čerāna kungs, - ka Ministru kabinetam it kā esot, lūk, tagad tiesības noteikt kaut kādu sarakstu, kaut ko gribēs, kaut ko negribēs... Tās ir absolūtas muļķības, jo ir 1994. gada 22. decembrī pieņemtais Eiropas savienības lēmums par bīstamo atkritumu saraksta izveidošanu atbilstoši padomes direktīvām. Tātad bīstamo atkritumu sarakstu veidos ne tik daudz Ministru kabinets, cik tas jau ir izveidots atbilstoši šīm Eiropas savienības direktīvām, bet šeit tas tiks tikai izskatīts un papildināts. Ja mēs nepieņemsim šo likumprojektu, tad, loģiski, nekāda moderna tehnoloģija ieviesta netiks un arī turpmāk nebūs nekādas nopietnas sadarbības Baltijas valstu starpā.

Tāpēc es aicinu tomēr visus nobalsot par šo likumprojektu šajā lasījumā. Paldies.

Sēdes vadītāja. Ābiķa kungs, jūs 8 minūtes izmantosiet? Dzintars Ābiķis - frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts.

Dz.Ābiķis (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Pēc Mauliņa kunga teiktā, man liekas, iznāk, ka Emša kungs sēž bunkurā un gatavo atombumbu, un grib mūs, visu Latviju, uzspridzināt. Es pateikšu atklāti: pret šo likumprojektu var balsot tikai absolūti Latvijas kaitnieki, kuri grib, lai mūsu bērni mirtu, lai viņi indētos un tā tālāk. Tā ir absolūta kaitniecība, jo vai tad ir labāk, ka šobrīd šie kaitīgie atkritumi mētājas sētmalās un šķūņos. Daudzviet Latvijā turpat dzīvo arī bērni, kas vispār nezina, cik tas ir kaitīgi un briesmīgi, un katru gadu bērni mirst saindēšanās dēļ, jo šie atkritumi ir Latvijā, tāpēc civilizētā veidā ar tiem ir jātiek galā. Balsot "pret", es uzskatu, var absolūti Latvijas kaitnieki, un, ja frakcija "Latvijai" tā nobalsos, tad viņi laikam tādi arī ir. Paldies.

Sēdes vadītāja. Ābiķa kungs, būtu lūgums atturēties no novērtējumu sniegšanas bez tiesas palīdzības.

Juris Celmiņš - 5 minūtes? Juris Celmiņš - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputāts.

J.Celmiņš (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienītais Prezidij, cienītie kolēģi! Atkritumu izvietošana gan Eiropā, gan visā pasaulē vienmēr ir bijusi ļoti aktuāla problēma, un pavērojiet, kā šī problēma tiek risināta. Atkritumu transportēšanas ceļš iet vienā virzienā - no attīstītākajām valstīm uz mazāk attīstītajām. Un mazāk attīstītās valstis šādā veidā tātad piepelnās, šos atkritumus vienkārši uzpērkot un glabājot pie sevis. To dara arī Krievija, bet mēs, manuprāt, nevaram uzņemties tādu lomu kā Krievija, kurai ir lieli plašumi, kurai ir neapdzīvoti tālie ziemeļi, kur šos atkritumus var glabāt un no viņiem tādā veidā atbrīvoties.

Tanī pašā laikā es gribu teikt, ka šis likumprojekts mums ir nepieciešams un ka viņš ir jāpieņem. It īpaši tāpēc, ka šeit ir vesela virkne normu, kuras tātad paredz, kā atkritumus uzglabāt, pārstrādāt, ko ar viņiem darīt. Taču es kategoriski iebilstu pret to, ka likumprojektā paliek šis grozījumu 3. punkts, tātad izmaiņa 1. panta ceturtajā daļā un konkrētais teikums: "Ministru kabinets atsevišķos gadījumos var atļaut ievest bīstamos atkritumus apstrādei vai pārstrādei no Lietuvas un Igaunijas, ja to paredz starpvaldību līgumi šajā jomā." Kāpēc mums pret to ir jāiebilst? Mums ir jāiebilst tāpēc, ka mēs savukārt nevaram paredzēt, no kurienes Lietuva un Igaunija dabūs šos atkritumus, un es aicinātu visus deputātus padomāt par to. Nepārvērtīsim Latviju par Eiropas savienības atkritumu kasti un izgāztuvi! Mums pilnīgi pietiek pašiem savu atkritumu un problēmu ar saviem atkritumiem, kur viņus glabāt un kā viņus glabāt, tāpēc neatstāsim nevienu spraugu likumā, lai šeit, Latvijā, ļautu ievest atkritumus no ārvalstīm. Izņemot šo grozījumu 3. punktu, es piekristu, ka mēs varētu balsot par likumprojektu pirmajā lasījumā, bet otrajā lasījumā šo pašreizējo grozījumu 3. punktu no projekta svītrot. Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Vairāk deputāti debatēs pieteikušies nav. Komisijas vārdā?

I.Emsis. Godātie deputāti! Paldies par šiem secinājumiem par šo likumprojektu. Ļoti īsi es gribētu norādīt tikai to, kāds mehānisms ir, lai nodrošinātos pret atkritumu plūsmu caur Lietuvu un Igauniju no citām valstīm. Es atbildu - mehānisms ir Bāzeles konvencija. Mēs esam Bāzeles konvencijas dalībvalsts, un Bāzeles konvencija aizliedz no attīstītām valstīm uz mazāk attīstītām valstīm atkritumu plūsmu. Tas ir pilnīgi neiespējami. Tāpēc mēs esam Bāzeles konvencijas dalībvalsts un arī mūsu kaimiņi ir šīs Bāzeles konvencijas dalībvalstis. Viņu teritorijā, tāpat kā Latvijā, nevar ienākt bīstamie atkritumi no attīstītajām valstīm. Tas ir aizliegts. Mēs esam ratificējuši šo konvenciju. Tas nav iespējams. Likumīgā ceļā tas nav iespējams. Tātad šeit drošība pastāv pilnīga.

Tālāk. Par taupību, par naudu, par ko runāja šeit Čerāna kungs. Jā, Latvija nav sevišķi bagāta valsts, taču es uzskatu, ka Latvija ir ļoti bagāta ar saviem iedzīvotājiem, bagāta ar intelektuālo potenciālu un ir ļoti spējīga tālāk izaugt, un tieši tāpēc mums ir jābūt tik gudriem, lai mēs prastu savus bīstamos atkritumus pārstrādāt. Tomēr nelaime ir tā, ka šī pārstrāde ir ļoti, ļoti dārga, jo tai ir jābūt videi un cilvēkam drošai. Videi un cilvēkam drošu pārstrādi mēs varēsim attīstīt tikai kaut kādā noteiktā sfērā, pieņemsim, dienasgaismas lampu pārstrādē, taču mēs tajā pašā laikā nevarēsim attīstīt akumulatoru pārstrādi, bet, ja to būs izdarījuši igauņi, tad kāpēc mums neapmainīties ar akumulatoriem pret dienasgaismas lampām? Es vienkārši nesaredzu šeit loģiku, ne vismazāko loģiku. Es uzskatu, ka mums ir jāvirzās uz šo kooperāciju, lai mēs ātrāk varētu iedibināt pārstrādes procesus.

Un te bija vēl viens pārmetums par Gardeni. Gardenei ar šo nav nekāda sakara, ar mūsu izskatāmo likumprojektu, jo Gardene ir domāta bīstamo lauksaimniecības ķimikāliju ieglabāšanai, bet šeit mēs runājam par pārstrādi. Tātad šeit nav saistības starp šiem diviem objektiem, un es ar pilnu atbildību varu teikt, ka neviena no šeit minētajām bīstamo vielu klasēm tur nenonāks, jo tā nav pārstrāde. Gardene ir ieglabāšanai, un tātad ar to šim likumprojektam nav saistības.

Sēdes vadītāja. Emša kungs, mums ir atlikusi minūte. Man vēl ir divi paziņojumi. Ja jums ir daudz kas sakāms, tad turpinām izskatīt pēc pārtraukuma.

I.Emsis. Nē, paldies! Es domāju, ka esmu uz galvenajiem iebildumiem atbildējis, pārējie bija tīri personīgi man adresēti, un tos var izlabot tikai laiks. Paldies.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Katram savs labošanas mehānisms... Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par bīstamajiem atkritumiem"" pieņemšana pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu deputātus balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 69, pret - 11, atturas - 8. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Emša kungs, lūdzu datumu, līdz kuram iesniedzami priekšlikumi otrajam lasījumam.

I.Emsis. Mans lūgums būtu līdz 15. augustam.

Sēdes vadītāja. 15. augusts. Citu priekšlikumu nav? Iebildumu nav.

Lūdzu reģistrācijas režīmu! Lūdzu deputātus reģistrēties! Lūdzu Saeimas sekretāra biedri Janīnu Kušneri nolasīt reģistrācijas rezultātus.

Bet pirms tam vārds paziņojumam Jurim Kaksītim - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputātam - par komisijas sēdi.

J.Kaksītis (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamie kolēģi! Juridiskās komisijas locekļi, es aicinu jūs tūlīt pēc pārtraukuma paziņošanas sanākt kopā komisijas telpās! Paldies.

Sēdes vadītāja. Vārds paziņojumam Edgaram Bānam - tāpat par komisijas sēdi.

E.Bāns ( Latvijas Vienības partijas frakcija).

Lūdzu Tautsaimniecības komisijas deputātus pulcēties tūlīt pēc pārtraukuma paziņošanas Prezidija sēžu zālē uz īsu sēdi.

Sēdes vadītāja. Es labāk ieteiktu Sarkano zāli, tur nestaigā deputāti cauri. Prezidija zāle te ir...

E.Bāns. Labi, Sarkanajā zālē!

Sēdes vadītāja. ... jo viņa šobrīd ir brīva.

E.Bāns. Paldies.

Sēdes vadītāja. Vairāk paziņojumu nav?

J.Kušnere (6. Saeimas sekretāra biedre).

Cienījamie deputāti! Nav reģistrējušies:

Aleksandrs Bartaševičs,

Roberts Dilba,

Gunta Gannusa,

Anatolijs Gorbunovs,

Andrejs Krastiņš,

Ludmila Kuprijanova,

Leopolds Ozoliņš,

Jānis Priedkalns,

Antons Seiksts,

Jānis Urbanovičs,

Juris Galerijs Vidiņš.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Pārtraukums līdz pulksten 11.00.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekšsēdētājas biedrs Alfreds Čepānis.

Sēdes vadītājs. Lūdzu, piereģistrēsimies kvoruma pārbaudei! Lūdzu reģistrācijas režīmu! Lūdzu deputātus reģistrēties. Lūdzu rezultātu! Zālē ir 51 deputāts. Godājamie kolēģi, Saeimas Prezidijs ir saņēmis Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Kaksīša kunga parakstītu dokumentu, kurā viņš lūdz: "Saskaņā ar Kārtības ruļļa 51.pantu Juridiskā komisija lūdz izdarīt Saeimas 17.jūnija sēdes darba kārtībā izmaiņas un pārcelt likumprojektu "Grozījums likumā "Par civilstāvokļa aktiem"" trešajā lasījumā (38.jautājums) pēc likumprojekta "Grozījums Civillikumā" pirmajā lasījumā (18.jautājums). Vai par šo priekšlikumu kāds vēlas runāt "par" vai "pret"? Nevēlas. Tad mums tas ir jānobalso. Deputāti uzstāj? Nav iebildumu? Nav. Tad uzskatīsim, ka esam izdarījuši attiecīgās izmaiņas - likumprojektu "Grozījums likumā "Par civilstāvokļa aktiem"" no 38.pozīcijas pašreiz pārceļam uz 18.pozīciju.

Godājamie kolēģi, turpināsim izskatīt 30.maija sēdes darba kārtībā iekļautos un neizskatītos jautājumus. Nākamais mūsu darba kārtības jautājums ir likumprojekts "Par grozījumiem Latvijas Republikas likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"" pirmajā lasījumā, ko iesnieguši pieci deputāti, kā arī alternatīvais likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"", ko iesniegusi Aizsardzības un iekšlietu komisija. Juris Dobelis - LNNK un LZP frakcijas deputāts, komisijas vārdā. Lūdzu, Dobeļa kungs!

J.Dobelis (LNNK un LZP frakcija).

Cienītie kolēģi! Tātad mūsu rīcībā ir divi dokumenti - nr.64 un nr.896. Es uzreiz varu pateikt, ka Aizsardzības un iekšlietu komisija izskatīja abus un pieņēma lēmumu atbalstīt dokumentu nr.896, tas ir, alternatīvo likumprojektu. Tātad autori atsakās no šī 64.dokumenta izskatīšanas, līdz ar to balsojums būs tikai par dokumentu nr.896.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti saprata Dobeļa kunga skaidrojumu? Strādasim ar dokumentu nr.896. Lūdzu, turpiniet!

J.Dobelis. Šo dokumentu Aizsardzības un iekšlietu komisija izskatīja kopā ar Sociālo un darba lietu komisiju, jo tas skar jautājumus, kuri ir šo divu komisiju kompetencē. Dokuments tapa pēc pagājušajā gadā notikušās Zemessardzes konferences, kurā tika runāts par vairāku punktu papildināšanu sakarā ar ārrindas zemessargu darbību. Taču tālāk, apskatot pašu likumu "Par Latvijas Republikas Zemessardzi", pie reizes komisija nolēma nomainīt vairākos pantos novecojušus jēdzienus. Tā, piemēram, 4.panta otrajā daļā vēl joprojām bija "Latvijas Republikas Augstākās padomes Prezidijs", tātad to nomainīja ar vārdiem "Zemessardzes komandieris", un līdzīgi vēl dažus.

Bez tam komisija vēl nolēma nedaudz precizēt Zemessardzes attieksmi pret valsts valodu, jo vecajā variantā bija vienkārši sacīts, ka "zemessargiem jāprot Latvijas Republikas valsts valoda", un viss. Jaunajā variantā ir: "...jāprot valsts valoda atbilstoši Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām", lai būtu lielāka skaidrība šajā jautājumā.

Tālākie panti runā par kaitējuma, kas nodarīts ierindas vai arī ārrindas zemessargu veselībai, pildot dienesta pienākumus, atlīdzināšanu. Tātad runa ir par atlīdzināšanu pilnā apmērā no Zemessardzes budžeta. Un tālāk vēl ir runa par gadījumiem, kad zemessargu atvaļina vai kad viņu iesauc dienesta pienākumu pildīšanai. Šie grozījumi ir saskaņoti ar Zemessardzes štāba vadību. Tātad tur arī vairs nav nekādu diskusiju par šo jautājumu, un es lūgtu cienījamos kolēģus nobalsot par šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies, Dobeļa kungs! Debatēs pieteikušies deputāti nav. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"" pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu deputātus balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 46, pret - 3, atturas - 5. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Paldies. Lūdzu, nosakiet termiņu, kurā iesniedzami priekšlikumi otrajam lasījumam.

J.Dobelis. 1996.gada 1.augusts.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem nav iebildumu pret nosaukto datumu? Nav. Paldies. Pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts "Grozījums likumā "Operatīvās darbības likums"". Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā, lūdzu, Kārlis Druva!

K.J.Druva (LZS, KDS un LDP frakcija).

Cienījamie kolēģi! Mēs strādāsim ar dokumentiem nr.918 un nr.549. Runa ir par pirmo lasījumu, lai balsotu par likumprojektu "Grozījums likumā "Operatīvās darbības likums"". Aizsardzības un iekšlietu komisija izskatīja šo piedāvāto likumprojektu, ko ir izstrādājusi Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija savā 24.aprīļa sēdē. Komisija uzklausīja speciālistus gan no Iekšlietu ministrijas, gan Aizsardzības ministrijas, gan Prokuratūras un juristu organizācijām. Komisija pieņēma lēmumu - atbalstīt šo likumprojektu.

Par ko ir runa, par kuriem cilvēkiem var tikt veikta uzskaite? Tātad, kā jūs redzat savā likuma grozījuma projektā, runa īstenībā ir par 23.panta otro daļu - par Latvijas Republikas pilsoņiem un personām, kurām ir tiesības uz Latvijas Republikas izdoto pilsoņa pasi. Kā es jums teicu, komisija nolēma atbalstīt šo likumprojektu konceptuāli pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Paldies. Atklājam debates. Aigars Jirgens - frakcijas "Tçvzemei un Brīvībai" deputāts.

A.Jirgens (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Cienījamais sēdes vadītāj! Godātie deputāti! Frakcija "Tçvzemei un Brīvībai" neatbalsta šo likumprojektu un aicina Saeimu to noraidīt, jo, mūsuprāt, šāda likumprojekta pieņemšana objektīvi kaitētu valsts drošības interesēm tāda apsvēruma pēc, ka, protams, nepilsoņu vidū ir daudz vairāk pret Latvijas neatkarību noskaņotu cilvēku, viņi daudz vairāk veido šīs organizācijas, kuras nav reģistrētas Tieslietu ministrijā, un būtībā šobrīd viņi nekādā veidā netiek kavēti veikt šīs darbības. Un, apgrūtinot vēl vairāk arī šo darbu un liedzot viņus iekļaut operatīvajā uzskaitē, šādas pretvalstiskas darbības varētu tikai pastiprināties, tāpēc nav nekādā veidā saprotams Aizsardzības un iekšlietu komisijas lēmums šādu likumprojektu atbalstīt. Es vēlreiz aicinu deputātus noraidīt šo iesniegto likumprojektu.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vairāk debatēs pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Druvas kungs, vai komisijas vārdā nevēlaties runāt? Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim likumprojektu "Grozījums likumā "Operatīvās darbības likums"". Lūdzu deputātus balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 36, pret - 17, atturas - 4. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu, Druvas kungs, datumu, līdz kuram iesniedzami labojumi.

K.J.Druva. Cienījamie kolēģi, es lūgtu jūs iesniegt labojumus līdz 8.augustam.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu pret nosaukto datumu? Nav. Paldies. Pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts "Likums par Valsts cilvēktiesību biroju", otrais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Vai ziņotājs ir par šo darba kārtības jautājumu? Lībanes kundze? Nav. Ja nav - nav. Izskatām nākamo darba kārtības jautājumu.

Saskaņā ar mūsu balsojumu nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts "Grozījumi likumā "Par civilstāvokļa aktiem"". Kristiāna Lībane - Juridiskās komisijas vārdā.

K.Lībane (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamie kolēģi! Tātad likumprojekts "Grozījumi likumā "Par civilstāvokļa aktiem"", trešais lasījums. Saeimas sēdē izskatāmais dokuments ir nr.1001. Saeimas kārtības ruļļa 95.panta kārtībā pēc otrā lasījuma ir saņemti tikai divi priekšlikumi, un tie abi ir par 15.pantu. Pirmais priekšlikums ir saņemts no Tautas saskaņas partijas frakcijas, kura ierosina izteikt 15.panta otro daļu šādā redakcijā: "Ârvalstnieks vai bezvalstnieks Latvijā var stāties laulībā ar Latvijas pilsoni vai nepilsoni, ja viņam laulības noslēgšanas brīdī ir derīga ieceļošanas vīza vai uzturēšanās atļauja." Juridiskā komisija konstatēja, ka šo problēmu, bet tikai citādā formulējumā, jau atrisina pirmajā un otrajā lasījumā komisijas izstrādātais un Saeimas atbalstītais grozījums pārejas noteikumu 8.punktā, ko jūs redzat dokumenta 3.lappusē. Šis bija vienīgais iemesls, kādēļ mēs nevis pēc būtības, bet tāpēc, lai neradītu šādu dublēšanos likumā, šo priekšlikumu neatbalstījām.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti neiebilst pret komisijas slēdzienu? Neiebilst. Lūdzu!

K.Lībane. Un arī otrs priekšlikums ir no Tautas saskaņas partijas frakcijas - izteikt 15.panta ceturto daļu... Juridiskā komisija šo grozījumu neatbalstīja jau pēc būtības, jo, cienījamie kolēģi, kā jūs redzat tabulā, ceturtā daļa runā par to, ka laulības izsludināšana pati par sevi nevar būt par pamatu vīzas vai uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai. Kā jūs zināt, laulības izsludināšana mūsu valstī nevienam vēl neuzliek par pienākumu patiešām stāties laulībā, līdz ar to tas būtu "labs" (pēdiņās) veids, kā cilvēkam atkal un atkal iegūt pamatvīzas vai uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu; tātad sāktos jaunu un jaunu laulību izsludināšana, kas bieži vien vai vairumā gadījumu droši vien nemaz nebeigtos ar laulību.

Bez tam mēs konsultējāmies arī ar speciālistiem, kas nodarbojas ar civilstāvokļa aktu reģistrāciju, un viņi teica, ka likuma izstrādes gaitā šī daļa tikusi iekļauta tieši tādēļ, ka šāda nevēlama prakse jau bija izveidojusies.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti neiebilst? Neiebilst. Paldies. Lūdzu, tālāk!

K.Lībane. Citi priekšlikumi nav saņemti. Es lūgtu jūs atbalstīt trešajā, galīgajā, lasījumā šo likumprojektu.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vai deputāti debatēs nav pieteikušies? Nav. Tad lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojekta "Grozījumi likumā "Par civilstāvokļa aktiem"" pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu deputātus balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 61, pret - nav, atturas - 1. Likums pieņemts.

Nākamā darba kārtībā ir ceturtā sadaļa - 6.jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā iekļautie, bet neizskatītie jautājumi.

Likumprojekts "Grozījums Civillikumā", pirmais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā Aivars Endziņš.

A.Endziņš (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamo sēdes vadītāj! Cienījamie kolēģi! Lūdzu izmantot dokumentu nr.731, kur ir Ministru kabineta iesniegtais likumprojekts "Par grozījumu Civillikumā". Šī grozījuma būtība, kas tiek piedāvāta, ir izdarīt Civillikumā grozījumu un izteikt 1128.panta piezīmi jaunā redakcijā. Lietas būtība ir sekojoša: 1937.gada Civillikums noteica, ka privātie meži ir to īpašnieku neaprobežotā rīcībā, un pie šī panta bija arī piezīme, kas noteica, ka šo te aprobežošanu jeb aprobežojumu var noteikt Mežu aizsardzības likums, kas bija pieņemts arī 1937.gadā. Saeima 1994.gada 24.martā pieņēma likumu "Par mežu apsaimniekošanu un izmantošanu", bet šīs izmaiņas Civillikumā izdarītas netika, tāpēc šis ir solis, lai sakārtotu šīs normas Civillikumā, arī lai precizētu šo piezīmi ar spēkā esošo likumdošanu mežu izmantošanas un mežu aizsardzības jomā.

Es aicinu cienījamo Saeimu atbalstīt šo grozījumu pirmajā lasījumā. Paldies.

Sēdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekšsēdētāja

Ilga Kreituse.

Sēdes vadītāja. Debatēs deputāti pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījums Civillikumā" pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 59, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu datumu, līdz kuram iesniedzami papildinājumi otrajam lasījumam.

A.Endziņš. Es lūgtu cienījamos kolēģus iesniegt priekšlikumus līdz 15.07. - līdz 15.jūlijam.

Sēdes vadītāja. 15.07. Deputātiem citu priekšlikumu nav. Iebildumu nav.

Atbilstoši izdarītajām izmaiņām darba kārtībā tagad izskatīsim agrāko darba kārtības 36.jautājumu, tas ir, likumprojektu "Lauksaimniecības likums".

Gunta Gannusa - Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, frakcijas "Latvijai" deputāte.

G.Gannusa (frakcija "Latvijai").

Cienījamie deputāti! Cienījamais Prezidij! Strādāsim ar dokumentiem nr.6, nr.986 un nr. 986-a.

1.pants - "Likumā lietotie termini un jēdzieni". Iesniedzis Juridiskais birojs. Priekšlikums - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Tātad tas ir, dokuments nr.986, ko mēs izskatām, lai deputāti zinātu. Un tad būs nr.986-a.

Tātad par 1.panta nosaukumu. Priekšlikums - no panta izslēgt vārdus "un jēdzieni". Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

G.Gannusa. 1.panta pirmajā sadaļā priekšlikumu iesniedz LZS, KDS un LDP frakcija. Komisijas priekšlikums - neatbalstīt un izteikt jaunā redakcijā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu pret komisijas slēdzienu nav. Pieņemts.

G.Gannusa. Par 1.panta otro apakšsadaļu priekšlikumi nav ienākuši. Tātad komisijas slēdziens - atstāt esošajā redakcijā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

G.Gannusa. 3.punkts - izteikt punktu jaunā redakcijā. Komisijas priekšlikums - atbalstīt.

Sēdes vadītāja. Kas to ir izteicis?

G.Gannusa. Iesniedz... Visi šie priekšlikumi ir saņemti no LZS, KSD un LSD frakcijas.

Sēdes vadītāja. KDS... Nav KSD, bet KDS frakcija.

G.Gannusa. ...LDP frakcijas.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

G.Gannusa. Par 4.punktu priekšlikumu iesniedz deputāts Kiršteins, un komisijas priekšlikums - daļēji atbalstīt deputāta Kiršteina priekšlikumu un izslēgt 1.panta 4.punktu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

G.Gannusa. Par 1.panta 5.punktu priekšlikumu iesnieguši deputāti Zīle, Grīnblats, Balodis, kā arī ekonomikas ministra Krasta pilnvarota persona - Zemkopības ministrijas valsts sekretārs J.Lapše, un to atbalsta arī Eiropas lietu komisija. Un komisijas slēdziens ir - atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu un izteikt kā 4.punktu jaunā redakcijā.

Sēdes vadītāja. Tātad šie priekšlikumi tagad ir paralēlās ailītēs, lai deputāti zinātu un varētu izsekot. Viņi nav viens zem otra, bet paralēlās ailītēs, lai jūs varētu izsekot. Deputātiem pret komisijas slēdzienu iebildumu nav. Pieņemts.

G.Gannusa. 1.panta 6.apakšpunkts. Priekšlikumu iesniedzis Juridiskais birojs, un komisijas priekšlikums - atbalstīt Juridiskā biroja priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

G.Gannusa. 1.panta 7.apakšpunkts. Komisijas priekšlikums - izteikt kā 1.panta 5.punktu.

Sēdes vadītāja. Septīto kā piekto. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

G.Gannusa. 1.panta 8.apakšpunkts. Komisijas priekšlikums - izteikt kā 1.panta 6.punktu.

Sēdes vadītāja. Tas tagad izriet no iepriekšējiem labojumiem. Tas nav komisijas priekšlikums, vienkārši tas ir loģiski, tāpēc ka ir svītroti citi punkti un tas principā vairs nav diskutējams jautājums. Pieņemts.

G.Gannusa. Tālāk 1.panta 9.punkts. Par šo punktu iesniedz deputāte Gannusa, un šo priekšlikumu daļēji atbalsta arī Zemkopības ministrija un Eiropas lietu komisija.

Sēdes vadītāja. Tagad tā... bet mums te ir vēl citi iesniedzēji. Mēs kaut kā...

G.Gannusa. Finansu ministrs Kreitusa kunga pilnvarota persona V.Andrējeva no Finansu ministrijas šo priekšlikumu neatbalsta.

Sēdes vadītāja. Nē, tagad tā - saliksim noteiktā secībā. Par 9.punktu pirmais priekšlikums ir saņemts no Latvijas Republikas, jāsaka, bijušā zemkopības ministra Kaula un tad ir Gannusas kundzes. Nē?

G.Gannusa. Jā, no Kaula kunga un Gannusas kundzes. Un tos neatbalsta Finansu ministrija.

Sēdes vadītāja. Nav svarīgi, ko neatbalsta Finansu ministrija. Mums, lūdzu, jāzina, ko komisija atbalsta.

G.Gannusa. Komisija daļēji atbalsta un Eiropas lietu komisija daļēji atbalsta 9.punktu par kompleksajām valsts lauksaimniecības programmām, un, lai skaidrāk būtu, kas tas ir, tātad valsts programmas - lauksaimniecības ražošanas nozares atbalstošas, vidi saudzējošas un sociāli orientētas lauksaimniecības attīstības pasākumu komplekss. To atbalsta Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija un Eiropas lietu komisija.

Sēdes vadītāja. Es ļoti atvainojos! Kur šinī sarežģītajā shēmā ir galīgais komisijas teksts, kurā ailītē ir apkopoti un sadalīti visi priekšlikumi, ko atbalsta un ko neatbalsta daļēji?

G.Gannusa. 4.lapaspusē.

Sēdes vadītāja. Kur var izlasīt 9.punktu pēc visiem labojumiem, kāds viņš ir otrajā lasījumā?

G.Gannusa. "Valsts programmas - vidi saudzējošas un sociāli orientētas lauksaimniecības attīstības pasākumu komplekss un veicinošu pasākumu kopums."

Sēdes vadītāja. Bet tas ir priekšlikums, un tas ir daļēji atbalstīts. Bet kas ir daļēji atbalstīts?

G.Gannusa. Jā, es saku - daļēji atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Bet kur ir galīgā 9.punkta redakcija, kur ir iekļauti visi daļēji atbalstītie priekšlikumi? Kur ir tas teksts?

G.Gannusa. Komisija ir atbalstījusi 8.punktā: "valsts programmas - lauksaimniecības attīstības, vidi saudzējošu un sociāli orientētu pasākumu komplekss, kura realizācijas finansēšanā piedalās valsts." Ðis ir komisijas galīgais slēdziens - atbalstīt šo sadaļu. Tas ir 3.lapaspusē...

Sēdes vadītāja. Kolēģi, mēs tagad precizēsim. Viss, kas ir saistīts ar 9.apakšpunktu, ir koncentrēts 3.lapaspusē otrajā ailītē no labās puses, kur teksts sākas ar vārdiem: "Izteikt 1.panta 8. punktu šādā redakcijā..."

G.Gannusa. Jā, trešā.

Sēdes vadītāja. Trešajā ailē? No labās puses?

G.Gannusa. Trešā aile. (No zāles deputāts A.Endziņš: "Kurā vierā?")

Sēdes vadītāja. Ja no labās puses trešā aile, tad, piedodiet, es kaut ko nesaprotu. Man lūgums komisijai... Lūdzu, Anatolijs Gorbunovs - frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts - par to, kā turpmāk procesuāli izskatāms šis likumprojekts.

A.Gorbunovs (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie deputāti! Šeit tiešām radās tādas sarežģītas varbūt lietas, jo, kā jūs atceraties, mēs pagarinājām priekšlikumu iesniegšanas termiņu, un tāpēc daži priekšlikumi bija orientēti uz to, kas bija jau iesniegts pirms termiņa pagarināšanas.

Bet konkrēti par šo lietu. Tātad šeit vienkārši pēdējā ailē - 5.ailē - nav pārrakstīts tas, ko atbalsta. Redzat, šeit ir Zemkopības ministrija... to atbalsta arī Eiropas lietu komisija, un ir pati redakcija: "valsts programmas - lauksaimniecības ražošanas nozares atbalstošas, vidi saudzējošas un sociāli orientētas lauksaimniecības attīstības pasākumu komplekss." Tautsaimniecības komisija atbalstīja Zemkopības ministrijas priekšlikumu un izsaka to kā 1.panta 7.punktu. 7.punkts tādā secībā seko, kā viņš šeit jau ir. Tātad šeit diemžēl, kolēģi, nav pārrakstīts no 4.ailes piektajā ailē, un tā ir mūsu komisijas, es šeit domāju - Tautsaimniecības komisijas, tehniska neizdarība, un tikai to es lūdzu ņemt vērā.

Sēdes vadītāja. Paldies. Tātad turpmāk lūgums: iepazīstinot ar tālākajiem pantiem, lūdzu pateikt, kurā ailītē ir galīgā redakcija, kur ir apkopoti visi pieņemtie, nepieņemtie vai daļēji pieņemtie priekšlikumi. Lai mums nerodas nekādas problēmas, kad gribam izlasīt šo galīgo tekstu. Tā mierīgi sekojot līdzi visiem priekšlikumiem, kas ir iesniegti, šoreiz es sapratu, ka tā patiešām ir 2.ailīte no labās puses jeb 4. no kreisās puses, kurā ir apkopots šis teksts, par kuru būtu jābalso, ja deputātiem būtu iebildumi. Bet, cik es sapratu, deputātiem iebildumu pret komisijas slēdzienu nav. Līdz ar to šis teksts ir pieņemts.

Un tagad, Gannusas kundze, mēs mierīgā garā turpināsim skatīt pārējos priekšlikumus.

G.Gannusa. 4.lapaspuse. Priekšlikums - izteikt 1.panta 9.punktu jaunā redakcijā. Iesniedz LZS, KDS un LDP frakcija. Komisijas lēmums - daļēji atbalstīt. Ir ietverts arī Zemkopības ministrijas priekšlikums.

Sēdes vadītāja. Vai tas ir tanī iepriekšējā, ko mēs tikko kā apstiprinājām?

G.Gannusa. Jā.

Sēdes vadītāja. Labi. Turpināsim!

G.Gannusa. Papildināt 1.panta 9.punktu un izveidot jaunu redakciju. Komisijas priekšlikums - izteikt kā 1.panta 8.punktu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

G.Gannusa. Tālāk. Papildināt 1.pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā... Iesniedz zemkopības ministrs Kauls. Eiropas lietu komisijas priekšlikums ir - 1.panta 10.punktā izslēgt "jçdzienu"... Tautsaimniecības komisijas lēmums ir - daļēji atbalstīt un izteikt kā 9.pantu šādā redakcijā.

Sēdes vadītāja. Kā 9.punktu...

G.Gannusa. ... Kā 9.punktu šādā redakcijā.

Sēdes vadītāja. Tas ir dots pēdējā ailītē šajā sadaļā. Deputātiem iebildumu pret komisijas slēdzienu nav. Pieņemts.

G.Gannusa. Tālāk. Papildināt 1.pantu ar 11.punktu jaunā redakcijā. Zemkopības ministrijas un Eiropas lietu komisijas priekšlikums ir - izslēgt 11.punktu, un arī Tautsaimniecības komisijas priekšlikums ir - atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Tātad tiek izslēgts 11.punkts, jā? Deputātiem pret to iebildumu nav. Pieņemts.

G.Gannusa. Papildināt 1.pantu ar 12.punktu jaunā redakcijā. To iesniedz Zemkopības ministrija un atbalsta Eiropas lietu komisija. Tautsaimniecības komisijas priekšlikums - atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu un izteikt kā 1.panta 10.punktu šādā redakcijā, kāda ir redzama tekstā.

Sēdes vadītāja. Tas ir galējā ailītē labajā pusē, kur ir redzama komisijas izstrādātā 10.punkta redakcija. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

G.Gannusa. Nākamo priekšlikumu iesniedz LZS, KDS un LDP frakcija - papildināt 1.pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā. Komisija daļēji atbalsta LZS, KDS un LDP frakcijas priekšlikumu, un tas ir ietverts arī Zemkopības ministrijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Un kura ir galīgā redakcija?

G.Gannusa. "Lauksaimniecības..." 13.punktā: "Lauksaimniecības politika..."

Sēdes vadītāja. Tātad tas ir par 13.punktu, jā? Un tā redakcija, ko ir pieņēmusi komisija, ir 2.ailīte no labās puses. Tas ir 5.lappusē.

G.Gannusa. Jā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem pret 1.panta 13.punkta redakciju iebildumu nav. Pieņemts.

G.Gannusa. Tālāk. Iesniedz Zemkopības ministrija, atbalsta Eiropas lietu komisija, un tas ir - papildināt 1.pantu... Daļēji atbalstīts un izteikts kā 12.punkts jaunā redakcijā. Tas ir par tirgus intervenci. Tautsaimniecības komisijas lēmums ir - atbalstīt šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem pret komisijas doto 12.punkta redakciju iebildumu nav. Pieņemts.

G.Gannusa. Tālāk. LZS, KDS un LDP frakcija iesniedz priekšlikumu. Priekšlikums attiecas uz pirmā lasījuma redakciju. Komisijas lēmums - neatbalstīt LZS, KDS un LDP frakcijas priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Vai tas ir priekšlikums par 2.panta pirmo teikumu, jā?

G.Gannusa. Jā.

Sēdes vadītāja. Tātad - neatbalstīt. Deputātiem iebildumu pret komisijas slēdzienu nav. Pieņemts.

G.Gannusa. Tātad - jaunais 2.pants. Grozījumus ir iesnieguši Juridiskais birojs, deputāte Gannusa, Finansu ministrija un Zemkopības ministrija. Komisijas priekšlikums ir redakciju precizēt trešajā lasījumā un atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Es atvainojos! Kam atbilst slēdziens - "izskatīt"? Kāpēc te ir rakstīts - "Izskatīt trešajā lasījumā"? Kāpēc ne otrajā?

G.Gannusa. Tas ir ... Šis priekšlikums bija izteikts tādā sadaļā, ka... vēl būs jāsakārto šis pants uz trešo lasījumu.

Sēdes vadītāja. Tad, lūdzu, precīzi pasakiet, kuru tekstu mēs šodien akceptējam otrajam lasījumam un par kuru būtu jābalso deputātiem. Lai nerastos domstarpības par to, kur tas atrodas.

G.Gannusa. Trešajā ailē.

Sēdes vadītāja. Viss tas teksts, kas ir trešajā ailē? Pilns teksts: "Atbalstīt Juridiskā biroja priekšlikumu par panta nosaukuma precizēšanu. Atbalstīt Latvijas Republikas zemkopības ministra Alberta Kaula priekšlikumus 2. panta 2.punktā un papildinājumus, kā arī ievērot Juridiskā biroja norādījumus par terminu precizēšanu 2. un 4.punktā."

G.Gannusa. Jā. Un pa vidu vēl Zemkopības ministrija... Vienkārši komisijas lēmums bija ...

Sēdes vadītāja. Tad, lūdzu, nolasiet, kurš ir 2.panta teksts. Lūdzu, nolasiet, lai mums nebūtu vairs nekādu pārpratumu un lai stenogrammā ir precīzi ierakstīts, ko atbalsta deputāti.

G.Gannusa. "Likuma mērķis ir nodrošināt lauksaimniecības līdzdalību valsts tautas saimniecības attīstībā, nosakot stabilu valsts lauksaimniecības politiku un izveidojot tās realizācijas mehānisma pamatus."

Sēdes vadītāja. Bet tas taču ir Finansu ministrijas priekšlikums.

G.Gannusa. Nē, tomēr precizējot tas teksts, kas ir pasvītrots un kas ir redzams trešajā ailē, - tas tiek izsvītrots un palikušais teksts ir šāds: "Likuma mērķis ir nodrošināt lauksaimniecības kā vienas no pamatnozarēm līdzdalību valsts tautas saimniecības attīstībā, nosakot ilglaicīgu lauksaimniecības politiku un pasākumus tās realizācijai." Tālāk esošais un pasvītrotais teikums: "Likums nosaka..." nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Un pēdējais teikums, kas nav pasvītrots?

G.Gannusa. Teikums: "Ðī likuma uzdevums ir radīt priekšnoteikumus..." ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem ir skaidra 2.panta redakcija? (Starpsauciens no zāles: "Nav!") Tie, kuriem nav, var nākt tribīnē ar jautājumiem. Atklājam debates. Lūdzu! Deputāti, kuri teica, ka nav, nāciet, lūdzu, tribīnē!

Edgars Bāns - Latvijas Vienības partijas frakcijas deputāts.

E.Bāns (Latvijas Vienības partijas frakcija).

Lietas būtība ir tāda. Pirmā lasījuma tekstā bija ierakstīts - "Likuma mērķis". Pret to iebilda Juridiskais birojs, tādēļ 2.pantā ir izdarīts labojums: "Likuma mērķis un uzdevumi". Tas ir panta virsraksts. Tad Finansu ministrija iesniedza tekstu, kas bija analoģisks tam, kurš bija pirmajā lasījumā, tāpēc 2.pantā no Tautsaimniecības komisijas atbalstītā pirmā varianta, ko nolasīju,- "Likuma mērķis un uzdevumi" (tas ir trešajā ailē) - tika izņemts pēdējais teikums. Lūk, šādu redakciju ir atbalstījusi Tautsaimniecības komisija.

Sēdes vadītāja. Es atvainojos, - pasvītrots ir pirmspēdējais teikums, nevis pēdējais teikums. Tikko kā teica, ka izņemts ārā ir tas, kas ir pasvītrots.

E.Bāns. Pasvītrotais teikums ir izņemts ārā.

Sēdes vadītāja. Nu tad skaidrs. Tātad pasvītrotais teksts ir izņemts ārā. Lūdzu deputātus izlasīt 2.pantu - pilnu tekstu, bez pasvītrotā teikuma.

E.Bāns. "2.pants. Likuma mērķis un uzdevumi. Likuma mērķis ir nodrošināt lauksaimniecības kā vienas no pamatnozarēm līdzdalību valsts tautas saimniecības attīstībā, nosakot ilglaicīgu valsts lauksaimniecības politiku un pasākumus tās realizācijai." Ðis teksts ir analoģisks tam, kas bija pirmajā lasījumā, tikai ir redakcionāli pārkārtots.

Sēdes vadītāja. Bet viens teikums pazuda.

E.Bāns. Pēdējais teikums... Tautsaimniecības komisija lasījuma pirmajā variantā to iestrādāja, pēc tam iekļāva Finansu ministrijas priekšlikumu un to izņēma.

Sēdes vadītāja. Es atvainojos! Vai šis teikums: "Ðī likuma uzdevums ir radīt priekšnoteikumus..." ir izņemts ārā vai paliek iekšā?

E.Bāns. Izņemts. Tas ir izņemts ārā.

Sēdes vadītāja. Nu, bet tas taču nav pasvītrots. Mīļie cilvēki, lūdzu, esiet konsekventi tanī, ko jūs sakāt! Jūs sakāt, ka izņemts ārā ir tas, kas ir pasvītrots. Bet šis teikums nav pasvītrots. Mums ir jātiek skaidrībā par to tekstu, kurš iekļūs stenogrammā kā otrā lasījuma teksts.

E.Bāns. Es atvainojos! Jā, ir izņemts ārā šis pasvītrotais teikums: "Likums nosaka valsts institūciju, lauksaimniecības produkcijas ražotāju, pārstrādes uzņēmumu un tirgus partneru ekonomiskās attiecības." "Ðī likuma uzdevums ir radīt priekšnoteikumus..." - tas paliek. Es atvainojos!

Sēdes vadītāja. Paldies. Ilmārs Bišers - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputāts.

I.Bišers (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Es uzskatu, ka tas, kas te notiek, vairāk atgādina rēbusa minēšanu nekā likumprojekta apspriešanu. Tabula ir pilnīgi nepareizi izveidota: piemēram, komisijas galīgais slēdziens ir ievietots pēdējā ailē, bet parasti taču slēdzienus pēdējā ailē neievieto. Mēs jau vienreiz netikām skaidrībā, tas bija vienā no iepriekšējām lappusēm. Mēs tad nobalsojām par Eiropas lietu komisijas priekšlikumu, bet nenobalsojām par tās komisijas, kura ir vadošā komisija, jo izrādās, ka Eiropas lietu komisija bija atbalstījusi vienu redakciju, bet vadošā komisija bija atbalstījusi atkal citu redakciju. Jo tālāk, jo trakāk te iet. Es domāju, ka tāda izskatīšana ir vispār ņirgāšanās par likumprojektu izskatīšanu. Es domāju, ka šo lietu vajadzētu pārtraukt un likt komisijai, lai sakārto tabulu tā, lai deputāti var izsekot, lai mums nav jāmin mīklas un lai mēs varētu pareizi izteikt savu attieksmi pret šiem priekšlikumiem.

Sēdes vadītāja. Vienīgi ir lūgums, Bišera kungs: jaunais Kārtības rullis nosaka, ka šādi priekšlikumi ir jāiesniedz rakstveidā. Tad, kad bija spēkā vecais, varēja iesniegt arī mutiski. Paldies.

Oskars Grīgs - frakcijas "Tçvzemei un Brīvībai" deputāts.

O.Grīgs (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi! Es tikai varu atbalstīt Bišera kunga un arī dažu savu kolēģu viedokli, ka tiešām ir jāatdod šis likumprojekts atpakaļ, lai sakārtotu to tā, lai viss būtu vienkārši un skaidri saprotams. Es saprotu, ka ir ieguldīts milzīgs darbs un ir ļoti labi priekšlikumi, bet, lai orientētos šeit, tiešām ir jāziedo ļoti daudz laika, tādēļ arī es lūdzu (un lūgumam pievienošu arī savu parakstu, atbilstoši Kārtības rullim) atdot šo likumu atpakaļ komisijai, lai tā to sakārtotu. Paldies.

Sēdes vadītāja. Saeimas Prezidijs ierosina pasludināt piecu minūšu pārtraukumu un lūdz Saeimu par to nobalsot. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot. Pārtraukums līdz 11.46.

Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 63, pret - 2, atturas - 3. Atsākam darbu pulksten 11.46.

(P ā r t r a u k u m s)

Sēdi vada Latvijas Republikas 6. Saeimas priekšsēdētāja

Ilga Kreituse

Sēdes vadītāja. Godājamie kolēģi! Pulkstenis ir 11.46. Lūdzu, ieņemiet savas vietas! Pārtraukums beidzies.

Saeimas Prezidijā ir iesniegts 8 deputātu parakstīts priekšlikums: "Lûdzam pārtraukt likumprojekta "Lauksaimniecības likums" izskatīšanu un atdot projektu atpakaļ komisijai - tabulas sakārtošanai."

"Par", "pret"? Edgars Bāns - Latvijas Vienības partijas frakcijas deputāts.

E.Bāns (Latvijas Vienības partijas frakcija).

Godātie kolēģi! Tautsaimniecības komisija atvainojas deputātiem par to, ka mēs nesakārtojām šo likumprojektu tā, lai pēdējā ailē būtu komisijas priekšlikumi. Jo divas reizes tika iesniegti priekšlikumi, pirmoreiz mēs pieņēmām vienus, otrā reizē mēs daļu labojām, bet daļa palika iepriekšējā lasījumā, tāpēc ir šis sajukums. Tā ka komisijas vārdā es lūdzu atlikt šā likumprojekta izskatīšanu uz nākamo sēdi.

Sēdes vadītāja. Mums ir deputātu iesniegums un tagad ir arī komisijas priekšlikums. Vai deputāti patur spēkā prasību balsot par savu iesniegumu? Nepatur spēkā. Līdz ar to, ja komisija lūdz atdot šo likumprojektu tai atpakaļ un ja deputātiem iebildumu pret to nav, šā jautājuma izskatīšana tiek pārtraukta un likumprojekts tiek nosūtīts atpakaļ komisijai.

Pārejam pie nākamā likumprojekta šodienas darba kārtībā - "Grozījumi likumā "Par 1937. gada 22. decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību"".

Juridiskās komisijas vārdā - Romāns Apsītis, frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts.

R.Apsītis (frakcija "Latvijas ceļš").

Godātā Saeima! Mēs esam saņēmuši likumprojektu "Grozījumi likumā "Par 1937. gada 22. decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību"". Šajā sakarā izskatām divus dokumentus - dokumentu nr. 665 un dokumentu nr. 929.

Dokuments nr. 665. Tie ir Ministru kabineta noteikumi nr. 117, kas izdoti Satversmes 81. panta noteiktajā kārtībā. Šis likumprojekts ir vajadzīgs tāpēc, lai paātrinātu nekustamā īpašuma ierakstīšanu un ar to saistīto tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatās. Šajā nolūkā likumprojektā ir paredzēta papildu piemaksas noteikšana zemesgrāmatu nodaļu priekšniekiem un viņu vietniekiem, kā arī ir paaugstināta kancelejas nodeva par steidzamības kārtā veiktām darbībām saskaņā ar Zemesgrāmatu likumu.

Juridiskā komisija, kas ir atbildīgā komisija, ir izskatījusi šo likumprojektu, ir to konceptuāli atbalstījusi, un Juridiskās komisijas vārdā lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Debatēs deputāti pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsot par likumprojekta "Grozījumi likumā "Par 1937. gada 22. decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību"" pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 66, pret - nav, atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu nosaukt datumu, līdz kādam iesniedzami priekšlikumi, lai likumprojektu sagatavotu otrajam lasījumam!

R.Apsītis. Priekšlikumi otrajam lasījumam būtu iesniedzami līdz 15. jūlijam.

Sēdes vadītāja. 15.07.

R.Apsītis. Jā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem citu priekšlikumu nav? Iebildumu nav.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes 1993. gada 28. aprīļa lēmumā "Par Latvijas Republikas apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu nodibināšanu un to priekšnieku un viņu vietnieku iecelšanu"".

Romāns Apsītis, frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts, - Juridiskās komisijas vārdā..

R.Apsītis (frakcija "Latvijas ceļš").

Godātā Saeima! Izskatām divus dokumentus - dokumentu nr. 694 un dokumentu nr. 930.

Dokuments nr. 694 ir Ministru kabineta iesniegtais likumprojekts - Ministru kabineta pieņemtie noteikumi nr. 139, kas izdoti Satversmes 81. pantā noteiktajā kārtībā. Šā likumprojekta mērķis ir paātrināt zemes privatizācijas gaitu, it īpaši atgūto zemes īpašumu noformēšanu zemesgrāmatu nodaļās, padarīt šo procesu elastīgāku un it īpaši zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku un viņu vietnieku iecelšanas un aizvietošanas procedūru padarīt vienkāršāku, elastīgāku.

Juridiskā komisija izskatīja savā sēdē šo likumprojektu, to konceptuāli atbalstīja un lūdz arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Debatēs deputāti pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes 1993. gada 28. aprīļa lēmumā "Par Latvijas Republikas apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu nodibināšanu un to priekšnieku un viņu vietnieku iecelšanu"" pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu un lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 60, pret - nav, atturas - nav. Pirmajā lasījumā likumprojekts ir pieņemts.

Lūdzu paziņot datumu, līdz kuram ir iesniedzami priekšlikumi, lai likumprojektu sagatavotu otrajam lasījumam.

R.Apsītis. Arī šajā gadījumā priekšlikumi ir iesniedzami līdz 15. jūlijam.

Sēdes vadītājs. 15.07. Citu priekšlikumu deputātiem nav? Iebildumu nav.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"".

Juridiskās komisijas vārdā - Romāns Apsītis, frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts.

R.Apsītis (frakcija "Latvijas ceļš").

Godātie kolēģi deputāti! Izskatām divus dokumentus - dokumentu nr. 465 un dokumentu nr. 931.

Dokuments nr. 465 ir likumprojekts, ko iesniegusi ir frakcija "Latvijai", desmit šīs frakcijas deputāti, - likumprojekts ar nosaukumu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"".

Šā likumprojekta mērķis ir novērst pretrunas starp likumiem, kas regulē īpašumtiesību atjaunošanu uz zemi un ēkām, būvēm un dzīvokļiem, kas atrodas uz šīs zemes, paātrināt dokumentu iesniegšanu, panākt lielāku skaidrību par dokumentiem, kuri ir jāiesniedz, un līdz ar to atvieglot arī zemes komisiju darbu. Un visbeidzot šā likumprojekta mērķis ir arī atbalstīt mazo biznesu Latvijā.

Juridiskā komisija izskatīja šo iesniegto likumprojektu un konceptuāli atbalstīja to pirmajam lasījumam. Juridiskās komisijas vārdā lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"". Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu deputātus balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 62, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts.

Lūdzu nosaukt datumu, līdz kādam ir iesniedzami priekšlikumi, lai likumprojektu sagatavotu otrajam lasījumam.

R.Apsītis. Priekšlikumi otrajam lasījumam ir iesniedzami līdz 15. jūlijam.

Sēdes vadītāja. 15. jūlijs. 15.07. Deputātiem citu priekšlikumu nav? Iebildumu nav.

Likumprojekts "Noteikumi par nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatās".

Juridiskās komisijas vārdā - Romāns Apsītis, frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts.

R.Apsītis (frakcija "Latvijas ceļš").

Izskatām divus dokumentus - dokumentu nr. 695 un dokumentu nr. 932. Dokumentā nr. 695 ir formulēti noteikumi par nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatās. Šos noteikumus ir pieņēmis Ministru kabinets, un tie ir izdoti Satversmes 81. pantā noteiktajā kārtībā. Saeimai šie noteikumi ir iesniegti kā likumprojekts.

Šis likumprojekts ir visai detalizēti izstrādāts, un šajos noteikumos ir daudz pamatīgāk noteikta kārtība, kāda ir bijusi līdz šim, tā ir kārtība, kādā zemesgrāmatās ir ierakstāmas fizisko un juridisko personu atgūtās un privatizētās zemes, valsts un pašvaldību zemes, kā arī ēkas, būves un dzīvokļi, kas atrodas uz šīs zemes. Un arī ar nekustamo īpašumu saistīto tiesību nostiprināšana.

Juridiskā komisija izskatīja savā sēdē šos noteikumus un nolēma konceptuāli tos atbalstīt kā likumprojektu pirmajā lasījumā.

Lūdzam arī Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.

Sēdes vadītāja. Debatēs deputāti pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Noteikumi par nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatās" pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 6, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu paziņot datumu, līdz kādam ir iesniedzami papildinājumi, lai likumprojektu sagatavotu otrajam lasījumam!

R.Apsītis. Arī attiecībā uz šā likumprojekta otro lasījumu priekšlikumi ir iesniedzami līdz 15. jūlijam.

Sēdes vadītāja. 15.07. Deputātiem citu priekšlikumu nav? Iebildumu nav.

Nākamais ir likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"".

Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā - Jānis Kalviņš, LNNK un LZP frakcijas deputāts.

J.Kalviņš (LNNK un LZP frakcija).

Cienījamā Prezidija priekšsēdētāja! Godājamie kolēģi! Mūsu rīcībā ir divi dokumenti - dokuments nr. 644 un dokuments nr. 934. Dokumentā nr.644 ir valdības iesniegtās izmaiņas - Satversmes 81.panta noteiktajā kārtībā pieņemtie grozījumi likumā "Par pašvaldībām". Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, izskatījusi šos priekšlikumus, konceptuāli tos atbalsta un aicina arī kolēģus deputātus atbalstīt tos pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Debatēs deputāti pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 55, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts ir pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu nosaukt datumu, līdz kādam ir iesniedzami priekšlikumi, lai likumprojektu sagatavotu otrajam lasījumam.

J.Kalviņš. Lūgums kolēģiem iesniegt priekšlikumus līdz 8.jūlijam - 08.07.

Sēdes vadītāja. Deputātiem citu priekšlikumu nav, iebildumu nav.

J.Kalviņš. Paldies.

Sēdes vadītāja. Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā". Juridiskās komisijas vārdā - Romāns Apsītis, frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts.

R.Apsītis (frakcija "Latvijas ceļš").

Godātie deputāti! Izskatām divus dokumentus - dokumentu nr.669 un dokumentu nr.937. Dokumentā nr.669 ir formulēts šis likumprojekts. Tie ir Ministru kabineta pieņemtie noteikumi nr.121, kas izdoti Satversmes 81.panta noteiktajā kārtībā. Šis likumprojekts ir nepieciešams arīdzan tāpēc, lai paātrinātu nekustamā īpašuma ierakstīšanu un ar to saistīto tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatās. Bez šaubām, tas ir ļoti darbietilpīgs process, kā to prakse līdz šim ir pierādījusi, bet šis likumprojekts paredz diezgan būtiski vienkāršot visu šo procedūru. Juridiskā komisija ir izskatījusi šo likumprojektu, konceptuāli to atbalstījusi pirmajam lasījumam, un komisijas vārdā lūdzu arī Saeimu to atbalstīt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Debatēs deputāti pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu deputātus balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 62, pret - nav, atturas - nav. Pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu paziņot datumu, līdz kādam ir iesniedzami priekšlikumi, lai likumprojektu sagatavotu otrajam lasījumam.

R.Apsītis. Lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz 15.jūlijam.

Sēdes vadītāja. 15.07. Deputātiem citu priekšlikumu nav, iebildumu nav.

R.Apsītis. Paldies.

Sēdes vadītāja. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Kriminālkodeksā". Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā Kārlis Druva - LZS, KDS un LDP frakcijas deputāts.

K.J.Druva (LZS, KDS un LDP frakcija).

Cienījamie kolēģi! Mēs strādāsim ar dokumentu nr.943 un nr.779. Likumprojektu iesniedza Ministru kabinets un lūdza, lai šos grozījumus virzītu uz priekšu steidzamības kārtā. Komisija šo lūgumu noraidīja, taču atzina, ka ir būtiski trūkumi mūsu Kriminālkodeksā, lai sauktu pie atbildības veselu virkni cilvēku, kas iztērējuši G-24 kredītus un darījuši citas lietas, kas būtiski kaitē gan mūsu valsts budžeta iestādēm gan privātiestādēm. Par šo likumprojektu nobalsoja tā: deviņi - "par", neviens - "pret".

Mums ir arī atzinums no Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas. Arī Budžeta un finansu (nodokļu) komisija atbalsta šos grozījumus.

Lai jums būtu priekšstats, minēšu, par kādiem grozījumiem ir runa šajā likumprojektā. Ir paredzēti sodi, piemēram, par uzņēmējsabiedrības novešanu līdz maksātnespējai, par kreditoru krāpšanu, par maksātnespējas pieteikuma neiesniegšanu, par apzināti nepatiesa maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu, par šķēršļu likšanu maksātnespējas lietā no debitoru puses, kā arī par pārkāpumiem maksātnespējas procesā.

Es ļoti lūdzu deputātus atbalstīt šo likumprojektu, jo tas ir vēl viens likumprojekts, lai mūsu Kriminālkodeksu sakārtotu attiecībā uz budžeta līdzekļu nelikumīgu iztērēšanu.

Sēdes vadītāja. Debatēs deputāti pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījumi Latvijas Kriminālkodeksā" pieņemšanu pirmā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 64, pret - nav, atturas - 2. Lūdzu paziņot datumu, līdz kuram ir iesniedzami priekšlikumi, lai likumprojektu sagatavotu otrajam lasījumam.

K.J.Druva. Es lūgtu iesniegt tos līdz 15.jūlijam.

Sēdes vadītāja. 15.jūlijs. Deputātiem citu priekšlikumu nav, iebildumu nav.

Deputāti interviju žurnālistiem sniedz ārpus sēžu zāles. Atkārtoju vēlreiz: deputāti interviju žurnālistiem sniedz ārpus sēžu zāles.

Likumprojekts "Par mērījumu vienotību". Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - Edmunds Grīnbergs, frakcijas "Latvijai" deputāts.

E.Grīnbergs (frakcija "Latvijai").

Cienījamie deputāti! Skatām likumprojektu "Par mērījumu vienotību" (dokumenti nr.734 un nr.955). Likumprojekta pirmā redakcija jau ir izstrādāta...

Sēdes vadītāja. Grīnberga kungs, lūdzu, mikrofonu paceliet mazliet augstāk, otru arī, jūs esat pietiekami garš. Lūdzu to tāpēc, lai jūsu teikto dzirdētu visi.

E.Grīnbergs. Likumprojekta pirmā redakcija bija izstrādāta pirms diviem gadiem, bet, pēc tam kad ar Eiropas savienību tika parakstīts brīvās tirdzniecības līgums un asociatīvais līgums, Latvijā radās nepieciešamība šo likumprojektu precizēt, lai tas atbilstu Eiropas savienības likumdošanai. Likumprojektā ir ievēroti Eiropas ekspertu ieteikumi un norādījumi. Atsauksmes par minēto likumprojektu ir iesniegušas arī 11 ministrijas, un ir saņemta arī atsauksme no institūcijām, kas ir Nacionālās programmas koordinācijas padomes locekles. Likumprojekts ir papildināts ar vairākiem terminiem un to skaidrojumiem, lai atvieglotu likuma pielietošanu. Likumprojektu ir izskatījuši arī Ārlietu ministrijas Eiropas integrācijas biroja darba grupu "Patērētāju aizsardzība" un "Pârtikas un rūpnieciskie standarti" eksperti. Likuma pieņemšana veicinās vienotas mērījumu sistēmas izveidi Latvijas Republikā, aizsargājot cilvēku dzīvību un veselību, vidi un patērētāju no neprecīzu un nepareizu mērījumu negatīvajām sekām un veicinās valsts ekonomikas attīstību un starptautisko sadarbību. Šo likumprojektu ir atbalstījusi arī Budžeta un finansu (nodokļu) komisija. Tautsaimniecības komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Debatēs deputāti pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Par mērījumu vienotību" pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 69, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu paziņot datumu, līdz kuram iesniedzami priekšlikumi, lai likumprojektu sagatavotu otrajam lasījumam.

E.Grīnbergs. Priekšlikumus, kas paredzēti otrajam lasījumam, lūdzu iesniegt līdz 15.jūlijam.

Sēdes vadītāja. 15.07. Deputātiem citu priekšlikumu nav, iebildumu nav.

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību"". Guntars Grīnblats - Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, frakcijas "Tçvzemei un Brīvībai" deputāts.

G.Grīnblats (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Godātie deputāti! Dokuments nr.617 un nr.956. Šajā dokumentā ir viens grozījums par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību, 37.panta pirmo daļu izsakot jaunā redakcijā: "Valsts (pašvaldību) mantas atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus pēc izsoles izdevumu atskaitīšanas ieskaita:

1) valsts budžetā un/vai valsts īpašuma privatizācijas fondā - līdzekļus, kas iegūti valsts nekustamās mantas atsavināšanas rezultātā pēc Ministru kabineta apstiprinātiem mantas atsavināšanas sarakstiem;

2) valsts budžetā - līdzekļus, kas iegūti valsts kustamās mantas atsavināšanas rezultātā;

3) pašvaldību budžetā - līdzekļus, kas iegūti pašvaldību mantas atsavināšanas rezultātā."

Kas ir pozitīvi vērtējams šajā lēmuma grozījumā? Radīsies iespēja valsts īpašuma privatizācijas fonda sastāvā izveidot speciālu kompensācijas fondu, no kura var veikt samaksu par zemes kompensācijas sertifikātiem. Un, protams, arī jāsaka, ka samazināsies attiecīgi ieņēmumi valsts budžetā. Šo grozījumu likumprojektā atbalsta Tautsaimniecības komisija un arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, tāpēc ierosinām deputātiem šo izskatīt un atbalstīt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Debatēs neviens deputāts pieteicies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību"" pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret - nav, atturas - 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu datumu, līdz kuram iesniedzami priekšlikumi likumprojekta otrajam lasījumam.

G.Grīnblats. Otrajam lasījumam priekšlikumus ierosinām iesniegt līdz 15.jūlijam.

Sēdes vadītāja. 15.07. Deputātiem citu priekšlikumu nav, iebildumu nav.

Likumprojekts "Par īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem 1994.-1996.gadā", otrais lasījums. Māris Vītols - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vārdā, LZS, KDS un LDP frakcijas deputāts.

M.Vītols (LZS, KDS un LDP frakcija).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi Saeimas deputāti! Izskatīsim dokumentu nr.967. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija ir apkopojusi otrajam lasījumam iesniegtos priekšlikumus. Ir tikai viens - pavisam īss - priekšlikums no labklājības ministra Vladimira Makarova, kurš ierosina izteikt likumprojekta nosaukumu atšķirīgā redakcijā, nosakot, ka šie nodokļu maksājumu atvieglojumi sabiedriskajām organizācijām attiecas arī uz 1997.gadu, un izdarot nepieciešamos grozījumus likumprojekta nosaukumā un attiecīgus grozījumus likuma pantā. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija atbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

M.Vītols. Vairāk priekšlikumu Budžeta un finansu (nodokļu) komisija nav saņēmusi, lūdzu Saeimu balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Tā kā otrajā lasījumā mēs izskatām pa pantiem, tad, lūdzu, nosauciet, ka mums tur ir vēl arī 4.panta 6.punkts, jo varbūt deputātiem ir iebildumi.

M.Vītols. Nē, vairāk nav. Ir tikai par 1.pantu.

Sēdes vadītāja. Bet pārejas noteikumi?

M.Vītols. Un ir arī pārejas noteikumi.

Sēdes vadītāja. Tātad par pārejas noteikumiem.

M.Vītols. Par pārejas noteikumu 1., 2. un 3.punktu Budžeta un finansu (nodokļu) komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

Sēdes vadītāja. Un deputātiem iebildumu pret doto redakciju nav.

M.Vītols. Lūdzu Saeimu balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Par īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem 1994.-1997.gadā" (tagad ir pareizais nosaukums) pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu datumu, līdz kuram iesniedzami priekšlikumi trešajam lasījumam.

M.Vītols. Lūdzu iesniegt priekšlikumus trešajam lasījumam līdz 1.jūlijam.

Sēdes vadītāja. 01.07. Deputātiem citu priekšlikumu nav. Iebildumu nav.

M.Vītols. Paldies.

Sēdes vadītāja. Likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā".

Kārlis Druva - Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā, LZS, KDS un LDP frakcijas deputāts.

K.J.Druva (LZS, KDS un LDP frakcija).

Cienījamie kolēģi! Mēs strādāsim ar trim dokumentiem - nr.710, nr.970 un nr.971. Šeit ir grozījums Valsts drošības iestāžu likumā. Likuma grozījums tika sagatavots - vismaz tas, ko jūs redzat dokumentā nr.710, - Nacionālās drošības komisijā. Nacionālās drošības komisija atceļ savu piedāvājumu un tajā vietā Aizsardzības un iekšlietu komisija izstrādāja savu alternatīvo likuma grozījumu projektu. Lai veiktu šo pieprasīto...

Sēdes vadītāja. Druvas kungs, es ļoti atvainojos, ka jūs pārtraucu! Mēs strādājam ar... vēlreiz nosauciet dokumentus.

K.J.Druva. Strādājam ar dokumentiem nr.710., nr.970 un nr.971.

Sēdes vadītāja. Bet dokumentam nr.971 ir pilnīgi cits nosaukums nekā diviem pirmajiem, - tātad likumprojektam un alternatīvajam likumprojektam. 971.dokumentam vispār ir cits nosaukums.

K.J.Druva. Saprotu. Es visu izskaidrošu. Pirmais grozījums bija dokumentā nr.710, ko piedāvāja Nacionālās drošības komisija. Nr.970 ir alternatīvais likumprojekts, ko izstrādāja Aizsardzības un iekšlietu komisija. Un, lai veiktu šo pasākumu un arī izdarītu attiecīgu grozījumu vēl vienā likumprojektā, mēs sagatavojām grozījumu arī Satversmes aizsardzības biroja likumā. Tātad ir divi grozījumi.

Sēdes vadītāja. Bet vienlaicīgi nevar izskatīt alternatīvus likumprojektus un grozījumu vienā no alternatīvajiem likumprojektiem. Tā lieta "neiet cauri". Grozījumi ir jādod vai nu komisijai uz pirmo vai otro lasījumu, vai jāiesniedz kā patstāvīgs likumprojekts, un mēs tad nodosim komisijai un izskatīsim viņu kā patstāvīgu dokumentu. Šeit kaut kas neiet kopā.

K.J.Druva. Vēlreiz: Nacionālās drošības komisija atceļ savu piedāvāto grozījumu, un tas ir...

Sēdes vadītāja. Es atvainojos, kurš ir tas dokuments, ko jūs atsaucat, ko noņem pašlaik?

K.J.Druva. Viņš tūlīt nāks atsaukt savējo.

Sēdes vadītāja. Godātie kolēģi, netaisiet šoreiz atkal šī jautājuma izskatīšanu nesaprotamu. Lūdzu, par tālāko jautājuma virzības gaitu vārds Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājam Andrejam Panteļējevam - frakcijas "Latvijas ceļš" deputātam.

A.Panteļējevs (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie klātesošie! Nacionālās drošības komisija, pozitīvi novērtēdama Aizsardzības un iekšlietu komisijas ieguldījumu šī likuma pilnveidošanā, atsauc savu likumprojektu, tas ir, dokumentu nr.710, par labu alternatīvajam likumprojektam.

Sēdes vadītāja. Tātad tas ir tas, kuru iesnieguši deputāti Panteļējevs, Kostanda, Tučs, Grīgs, Kļaviņš. To atsauc. Skaidrs. Līdz ar to mums nav vairs alternatīvu likumprojektu, bet ir grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā, ko iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija pirmajam lasījumam. Tiktāl ir skaidrs.

Tālāk ir nākamais likumprojekts - dokuments nr.971.

K.J.Druva. Lai veiktu šo attiecīgo grozījumu un saskaņotu pārējos grozījumus, mums vajag izstrādāt vēl vienu grozījumu un tas ir Satversmes aizsardzības biroja likumā, ko iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija.

Sēdes vadītāja. Augsti godātā komisija! Jūs viņu iesniedzat vai nu kā patstāvīgu likumprojektu Prezidijā, un Prezidijs viņu nosūta komisijai, vai arī jūs saņemat šo likumprojektu pie sevis, komisijā, izskatīšanai otrajā lasījumā un iestrādājat tur iekšā... Lai gan arī jūs nevarat iestrādāt, jo jums ir jānāk kā ar patstāvīgu... Mēs viņu nevaram izskatīt kā alternatīvu. Līdz ar to būtu jānonāk skaidrībā, kuru dokumentu mēs šodien izskatām. Saskaņā ar Kārtības rulli mēs varam izskatīt šobrīd tikai vienu - "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā" (dokuments nr.970). Es neredzu juridisku pamatu, lai mēs varētu izskatīt dokumentu nr.971 kā alternatīvu.

K.J.Druva. Labi, skatīsim...

Sēdes vadītāja. Tad viņu vajag iesniegt tagad, lai mēs iekļaujam darba kārtībā un nododam jums, komisijai. Jūs viņu tūlīt saņemsit, ja deputāti neiebildīs un ja viss ies tālāk savu gaitu.

K.J.Druva. Viņš jau ir jūsu darba kārtībā - trešās daļas 29.punktā.

Sēdes vadītāja. Es atvainojos...

K.J.Druva. Es gribētu pabeigt, ja es spēju... pabeigt 970.dokumentu, pabeigsim lemt par šo un tad runāsim tālāk par 971.dokumentu. (Starpsauciens no zāles: "Tâ nevar!")

Sēdes vadītāja. Nē, tā tas nav iespējams. Vārds par to, kā virzāms tālāk jautājums, vispirms Aivaram Endziņam - frakcijas "Latvijas ceļš" deputātam. Pēc tam - Jurim Dobelim.

Aivars Endziņš - frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts.

A.Endziņš (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamā priekšsēdētāja! Jums ir pilnīga taisnība. Kārtības rullis pieļauj izskatīt divus dokumentus - nr.710, ko Nacionālās drošības komisija noņēma, tātad neuztur spēkā, un ir alternatīva šim likumam - "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā". Grozījums Satversmes aizsardzības biroja likumā nav uzskatāms kā alternatīva. Jums ir pilnīga taisnība. Komisijai viņš ir jāiesniedz, lai nodotu komisijām. Mēs varam iekļaut viņu darba kārtībā, un komisija bez atkārtošanas var virzīt vēlreiz, bet viņš nevar iet kā alternatīvais. Man liekas, ka šeit droši vien ir jau arī Kancelejas kļūda... varbūt, es gan nezinu... bet viņš ir pielikts šeit klāt kā alternatīvais.

Sēdes vadītāja. Jā, Kancelejā, kā es saprotu, tam nav pievērsta uzmanība, ka te ir dažādi nosaukumi. Vienkārši komisija ir uzrakstījusi divus alternatīvos likumprojektus, taču tas mums, deputātiem, netraucē ievērot kārtību, kādā ir izskatāmi likumprojekti.

Juris Dobelis - LNNK un LZP frakcijas deputāts. Par to, kā tālāk virzāma lieta.

J.Dobelis (LNNK un LZP).

Cienītie kolēģi! Protams, patlaban mēs izskatām dokumentu nr.970, un tur laikam nav nekādu diskusiju par šo jautājumu. Tas tiks ātri izskatīts, bet pēc tam, es domāju, ka mēs šodien pat, ja Aizsardzības un iekšlietu komisija paspēs sagatavot savu priekšlikumu un iekļaut šodienas darba kārtībā... Mēs pārtraukumā varam sarīkot komisijas sēdi un izskatīt dokumentu. Es piedāvāju šodien to izskatīt, un tad nebūs nekādu problēmu.

Sēdes vadītāja. Dobeļa kungs, ja būs dokuments, balsosim, iekļausim un izskatīsim atbilstoši tam, kādu gribu izteiks Saeima. Tātad šobrīd mēs strādāsim ar vienu jautājumu - likumprojektu "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā" (dokuments nr.970).

K.J.Druva. Šeit ir tikai viena rindkopa, ko ir piedāvājusi Nacionālās drošības komisija, un tas ir, lai varētu izdarīt drošības iestāžu pārbaudes - vai nu Nacionālās drošības padomes, vai Satversmes aizsardzības biroja direktora uzdevumā. Kā jūs labi saprotat, visas pārbaudes, kas tiek veiktas caur Satversmes aizsardzības biroju, var nonākt vai nu Nacionālās drošības komisijas rīcībā, vai arī Nacionālās drošības padomes rīcībā. Tātad ir tikai viena maza izmaiņa, lai mēs varētu sakārtot mūsu drošības iestādes. Es lūgtu šobrīd visus deputātus atbalstīt Aizsardzības un iekšlietu komisijas lēmumu par grozījumu Valsts drošības iestāžu likumā.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Jūs izmantosit četras minūtes?

Ivars Ķezbers - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputāts.

I.J.Ķezbers (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Godājamie kolēģi! Es saprotu labo gribu, kas ir izteikta šajā priekšlikumā, bet ieklausīsimies vēlreiz, kas ir teikts šajā 10.punkta labojumā: "Izdarīt valsts drošības iestāžu pārbaudes Nacionālās drošības padomes vai Satversmes aizsardzības biroja direktora uzdevumā." Kolektīvs orgāns tātad ir Nacionālās drošības padome, kurā ietilpst SAB direktors un direktors. Viņš šeit ir pielīdzināts kolektīvam lēmējam, kas ir, tā sacīt, principiāla institūcija, un vienas iestādes direktors. Es vēlreiz atkārtoju: man nav nekas pretī, ka Nacionālās drošības padome uzdod direktoram veikt šo uzdevumu, bet es esmu kategoriski pret šo institūciju pielīdzināšanu. Paldies. (Starpsauciens no zāles: "Balsojam!")

Sēdes vadītāja. Paulis Kļaviņš - divas minūtes. Kļaviņa kungs, vai jūs izmantosit?

Paulis Kļaviņš - LZS, KDS un LDP frakcijas deputāts.

P.Kļaviņš (LZS, KDS un LDP frakcija).

Cienījamie kolēģi! Tā jau ir šo grozījumu jēga, lai Satversmes aizsardzības biroja direktors varētu vispār veikt viņam doto uzdevumu, lai viņam nav katrā atsevišķā gadījumā vajadzīga atļauja vai Nacionālās drošības padomes lēmums, lai viņš izdarītu pārbaudes. Ja Satversmes aizsardzības biroja direktors nevar katrā laikā jebkuru no viņam pakļautajām struktūrām pārbaudīt, tad mēs esam radījuši tikai vēl vienu jaunu struktūru, pie tam nevis tādu, kas ir atbildīga par visiem speciālajiem dienestiem. Un tādēļ es domāju, ka šis projekts ir pilnīgi atbalstāms.

Sēdes vadītāja. Debatēs vairāk deputāti pieteikušies nav. Komisijas vārdā.

K.J.Druva. Es tikai gribētu paskaidrot, ka SAB direktors tiešām piedalās Nacionālās drošības padomes sēdēs, bet viņš nav lemttiesīgs. Un līdz ar to viņš var tikai noklausīties un runāt tikai tajā brīdī, kad Nacionālās drošības padomes priekšsēdētājs dod viņam vārdu. Tātad es lūdzu atbalstīt šo grozījumu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā" (dokuments nr.970) pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 72, pret - 3, atturas - 7. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts.

Lūdzu datumu, līdz kuram iesniedzami priekšlikumi otrajam lasījumam.

K.J.Druva. 15.jūlijs.

Sēdes vadītāja. 15.07. ir otrā lasījuma priekšlikumu iesniegšanas termiņš.

Lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārdu paziņojumiem neviens nelūdz. Lūdzu reģistrēties! Lūdzu Saeimas sekretāra biedri Janīnu Kušneri nolasīt reģistrācijas rezultātus!

J.Kušnere (6.Saeimas sekretāra biedre).

Cienījamie deputāti! Nav reģistrējušies Roberts Dilba, Andrejs Krastiņš, Ludmila Kuprijanova, Juris Galerijs Vidiņš. Paldies.

Sēdes vadītāja. Pārtraukums līdz 13.30.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekšsēdētāja

Ilga Kreituse.

Sēdes vadītāja. Cienījamie deputāti, lūdzu, ieņemiet savas vietas! Sākam darbu.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)"".

Māris Vītols - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vārdā, LZS, KDS un LDP frakcijas deputāts.

M.Vītols (LZS, KDS un LDP frakcija).

Cienījamais Prezidij! Godātie kolēģi Saeimas deputāti! Izskatīsim likumprojekta "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" otrajam lasījumam sagatavotos priekšlikumus. Dokuments, ar kuru mēs strādāsim, ir nr. 980. Es lūdzu attiecīgi pa pantiem uzsākt par šo likumprojektu saņemto priekšlikumu izskatīšanu otrajā lasījumā.

Tātad 22.pantā, kurš nosaka muitas nodokļa piemērošanas kārtību un nosaka tos gadījumus, kuros preces vai pakalpojumi ar muitu netiek aplikti, ir deputāta Kārļa Čerāna priekšlikums - papildināt šo 22.pantu ar jaunu punktu, nosakot, ka ar muitas nodokli netiek aplikti visu veidu datori, datoru komponenti un datortīkla aparatūra, kā arī to programmas un informatīvais nodrošinājums. Budžeta un finansu (nodokļu) komisijā bija diskusija par šo jautājumu, piedaloties arī Finansu ministrijas pārstāvjiem. Galvenā iebilde, kuras dēļ Budžeta un finansu (nodokļu) komisija neatbalstīja šo deputāta Čerāna priekšlikumu, bija tā, ka šāds priekšlikums varētu deformēt, teiksim, konkurences principu ne vien šajā nozarē, bet arī starp nozarēm. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija tāpēc neatbalstīja šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Kārlis Čerāns - frakcijas "Latvijai" deputāts.

K.Čerāns (frakcija "Latvijai").

Cienījamā sēdes vadītāja! Godātie deputāti! Es lūdzu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, kura būtība ir atbrīvot no ievedmuitas nodokļa visu veidu datorus, datoru komponentus un datortīkla aparatūru, kā arī to programmas un informatīvo nodrošinājumu. Kāpēc ir šāds priekšlikums? Es domāju, ka par datora lomu mūsdienu pasaulē man šeit neviens nav jāpārliecina, jo dators šobrīd ir centrālais komponents - gan lietvedības, gan arī informācijas un rūpnieciskajās tehnoloģijās. Rietumu sabiedrībā datoru plaši lieto ikdienā. Sākot jau no skolas sola, jaunieši un bērni plaši apgūst datoru prasmes, iemācās strādāt ar teksta redaktoriem un datu bāzēm un, spēlējot datorspēles, iemācās sadzīvot ar algoritmiskiem procesiem. Tā visa rezultātā šie jaunieši iegūst nenovērtējamu handikapu konkurences cīņā mūsdienu pasaulē. Arī pati sabiedrība, kas plaši lieto datorus savā darbā un ikdienā, konkurētspējas ziņā būs manāmi priekšā sabiedrībai, kurā datoru izmantošana nav tik izplatīta.

Mūsu, Latvijas, virzība uz Eiropas savienību, uz sabiedrības atvēršanos civilizētam vispasaules tirgum, neapšaubāmi, liek mums atteikties no dažādiem aizsargmehānismiem jeb protekcionisma dažāda veida naturālajai saimniecībai. Tā tam ātrāk vai lēnāk ir jānotiek, bet tad mums ir jāliek vietā iespējas pilnvērtīgi iesaistīties konkurences cīņā dažādās jomās. Tas, neapšaubāmi, prasa gan visas sabiedrības kopumā, gan arī tās atsevišķu indivīdu tehnoloģiskās rīcībspējas attīstīšanu. Šādai tehnoloģiskai rīcībspējai ir absolūti nepieciešama plaša datoru izmantošana sabiedrībā - gan valsts iestādēs un privātuzņēmumos, gan arī valsts pārvaldes institūcijās, gan arī skolās, kas ir jo sevišķi svarīgi. Ir ļoti svarīgi ātri izlabot absolūti nepieļaujamo situāciju, ka daudzās Latvijas skolās vispār nav vērā ņemamu datoru.

Es domāju, nevajag iebilst arī pret datorspēlēm, jo, spēlējot tās, cilvēks pierod pie datora. Un, cik tad ilgi spēlēs - ātri vien gribas arī pašam padarīt kaut ko nopietnāku, un tad process ir sācies.

Bet kāda ir situācija šobrīd? Datori, protams, Latvijā palēnām parādās, bet šis process notiek ļoti lēni. Speciālisti ir pamatoti norādījuši, ka datoru plašākai ieviešanai viens no kavēkļiem ir arī attiecībā uz tiem piemērojamais muitas nodoklis. Minēti tiek arī dažādi kuriozi. Piemēram, ka Latvijā importējamās programmatūras, datorprogrammas tiek muitotas pēc viņu svara kilogramos, kas vispār ir visaugstākajā mērā nejēdzība. Kā var nosvērt datorprogrammu? Ja kāds vispār ir dzirdējis, kas tā tāda ir. Es domāju, ka tā nauda, ko valsts iegūst šobrīd tiešā veidā no datoru importētājiem, ir pietiekoši niecīga salīdzinājumā ar mūsu sabiedrības potenciālo ieguvumu tieši no datorizglītības, no potenciālās konkurētspējas tehnoloģijas jomā. Tādēļ, manuprāt, neapšaubāmi pamatota ir vēlme atcelt datoriem muitas nodokli, kas arī ir ietverts šajā priekšlikumā.

Es gribu vērst jūsu uzmanību arī uz to, ka šajā priekšlikumā ir paredzēts atcelt ievedmuitu arī datoru komponentiem. Līdz ar to šiem datoru salicējiem, kuru intereses it kā varētu tikt aizskartas, tas patiesībā šādi nenotiek. Es šo vērtēju kā galveno iebildumu, kas bija Budžeta un finansu (nodokļu) komisijai, bet, cik man gan pirms tam, gan pēc tam iznācis tikties ar šiem vietējiem datoru ražotājiem, viņi visi man ir snieguši tādu viedokli, viņi viennozīmīgi iestājas par to, ka šis nodoklis būtu atceļams. Tā ka es saskatu, ka arī viņu intereses šeit nav aizskartas, un tāpēc es aicinu atbalstīt šo manu priekšlikumu un pavērt ceļu tehnoloģijas vieglākai nonākšanai Latvijā. Paldies.

Sēdes vadītāja. Valdis Krisbergs - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputāts.

V.Krisbergs (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi! Šeit ir arī principiālas dabas jautājums: cik ilgi galu galā Latvijas valstī muita nodarbosies ar fiskālo politiku, nevis ar iekšējā tirgus aizsardzību? Mēs nupat dzirdējām cienītā referenta priekšlikumu, ka nevajadzētu atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas deformēšot kaut kādas iekšējās attiecības, taču tad man nav skaidrs - kādas attiecības? Latvijā netiek, pa īstam sakot, ražoti datori, jo, ja mēs šobrīd runātu par vietējā ražotāja aizsardzību, tad faktiski būtu jārunā par SWH sistēmas aizsardzību, par "Dambi" un tamlīdzīgām lietām. Man tikai gribas pateikt citu lietu.

Mēs esam pievienojušies autortiesību aizsardzībai arī programmu jautājumos. Ja mēs uzliekam muitas nodevu tik tiešām kilogramam, kas ir marasms praktiski, kilogramam datorprogrammas, tad tā ir vislabākā rīcība šo autortiesību zagšanas veicināšanai. Šobrīd ļoti daudzi Latvijas datoru lietotāji praktiski lieto programmas, kuras ir zagtas, un tāds teiciens ir arī kompjūteristu vidū, jo jau tā tās ir pietiekoši dārgas, un, ja valsts vēl pielieto fiskālo politiku šajā jautājumā, nu tad tiešām ērtāk ir riskēt.

Nav noslēpums, ka vispār Latvijas tirgū dators šobrīd ir pārmērīgi dārga prece, salīdzinot ar to, cik maksā citās valstīs. Tāpēc man arī ir priekšlikums - neatbalstīt šos muitas tarifus. Vispār mums pamazām ir jāsāk domāt, vai ievedmuitai nav jābūt tikai tirgu regulējošam faktoram, nevis fiskālai, naudas iekasēšanas, politikai. Paldies.

Sēdes vadītāja. Tātad jūs atbalstāt deputāta Čerāna priekšlikumu.

V.Krisbergs. Jā, pilnīgi pareizi!

Sēdes vadītāja. Jānis Mauliņš - frakcijas "Latvijai" deputāts.

J.Mauliņš (frakcija "Latvijai").

Godātā Saeima! Šajā gadījumā vēršanās pret muitas nodokļa noņemšanu datoriem un datoru sastāvdaļām ir viens no tiem interesantākajiem jautājumiem, kas mums tiek, var teikt, masveidīgi uzspiests un "nezinīšu" akceptēts, proti, mēs muitu neuzliekam tām precēm, kuras ražojam Latvijā, bet uzliekam muitu tām precēm, kuras Latvijā vajadzīgas kā ražošanas pamats un bez kurām mēs nevaram nekādi pacelt savu rūpniecību un savu ražošanu.

Vēl varu piebilst tiem, kuri domā, ka šādā veidā ārzemnieki konkurēs ar datoru programmām, kas tiek ražotas arī pie mums, tad varu pateikt, ka vislabāk to, sākot savu darbu, pierādīja "Software House"- mūsu puikas šīs programmas uzražo desmitreiz lētāk nekā ārzemnieki, un mums te baiļu no konkurences nav nekādu. Arī galvas mums ir lieliskas, un dažkārt šīs programmas ir pat labākas. Tātad te ne viena, ne arī otra jautājuma dēļ nekādas briesmas nedraud, bet tehniskā puse datoriem un to sastāvdaļām ir noteikti vajadzīga, jo mums nav, kas to visu ražo. Tas būtu absurds, ja mēs nenoņemtu muitu šai produkcijai. Tā būtu tīša kaitniecība Latvijas tālākajai attīstībai. Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Vairāk debatēs deputāti pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu, vai komisijas vārdā nevēlaties runāt? Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu deputātus balsot par deputāta Čerāna priekšlikumu - papildināt 22.pantu ar jaunu 22.punktu attiecīgajā redakcijā, kas jums ir dota. Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 45, pret - 6, atturas - 10. Priekšlikums ir pieņemts.

M.Vītols. Nākamais ir deputāta Čerāna priekšlikums - papildināt 22.pantu ar jaunu 23.punktu, nosakot, ka ar muitas nodokli netiek apliktas grāmatas un cita veida literatūra, kura paredzēta lietošanai izglītības un zinātnes iestādēs vai arī bibliotēkās. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija atbalsta šo deputāta Čerāna priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

M.Vītols. Vairāk priekšlikumu par 22.pantu Budžeta un finansu (nodokļu) komisija saņēmusi nav. Tālāk ir priekšlikumi, kuri ir saņemti par pielikumiem.

Sēdes vadītāja. Tātad 22.panta 22.punkts tagad ir nobalsots deputāta Čerāna redakcijā, bet 23.punkts ir tāds, kādu to ir atbalstījusi komisija. Jā, lūdzu!

M.Vītols. Tālāk par 1.pielikumu, kurš nosaka ievedmuitas tarifus, ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums - grozīt ievedmuitas nodokļa likmes piemērošanas termiņus - sezonalitāti āboliem ...

Sēdes vadītāja. Es atvainojos, kurā lappusē tas, lūdzu, ir?

M.Vītols. 4.lappusē.

Sēdes vadītāja. Mums būtu kaut kā... Jā, bet mēs pa grupām nekādi... Jā, labi! Tātad par tām divām pirmajām grupām priekšlikumu nav. Tad sākas tās sadaļas, kas ir ar grupas numuru 0808 10.

M.Vītols. Jā. Ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums - mainīt nodokļu likmes piemērošanas termiņus āboliem, tātad noteikt sezonalitāti no 1.augusta līdz 31.janvārim. Šobrīd no 1.augusta līdz 31. decembrim - šajā redakcijā priekšlikums nav atbalstīts, bet tas ir iestrādāts Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu pret frakcijas "Latvijai" iesniegtā priekšlikuma iestrādāšanu Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumā nav. Pieņemts.

M.Vītols. Tālāk ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kura redakcija ir saskaņota atbilstoši starptautiskās preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas klasifikatoram, un Budžeta un finansu (nodokļu) komisija atbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem pret komisijas slēdzienu iebildumu nav. Pieņemts.

M.Vītols. Tālāk ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums - mainīt nodokļu likmes piemērošanu...

Sēdes vadītāja. Sadaļa 0810 10 101, jā?

M.Vītols. Jā, ir priekšlikums mainīt nodokļu likmes piemērošanas termiņus zemenēm. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija šo priekšlikumu šajā redakcijā neatbalsta, bet ir iestrādājusi to savā, komisijas, priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu pret frakcijas "Latvijai" priekšlikuma noraidīšanu un tā daļēju iestrādāšanu komisijas priekšlikumā nav. Pieņemts.

M.Vītols. Tālāk ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kura būtība ir tieši tāda pati - noteikt atšķirību no tagadējās spēkā esošās nodokļu likmes attiecībā uz tās piemērošanas termiņu zemenēm, un Budžeta un finansu (nodokļu) komisija atbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

M.Vītols. Tālāk ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums par kodu 0810 30 -papildināt šo preču apakšgrupu - jāņogas un ērkšķogas - ar upenēm. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija šo priekšlikumu atbalsta.

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem iebildumu pret papildinājumu ar upenēm nav? Pieņemts.

M.Vītols. Nākamais. Par kodu 0810 30 001 ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums - grozīt nodokļa likmes piemērošanu šai preču grupai - jāņogām, ērkšķogām un upenēm. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija to šādā redakcijā nav atbalstījusi, bet ir iestrādājusi savā priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu pret Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas slēdzienu nav? Pieņemts.

M.Vītols. Tālāk ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kuru komisija atbalsta.

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem iebildumu nav? Pieņemts.

M.Vītols. Tālāk par kodu 2402 20 000 ir deputāta Roberta Zīles priekšlikums attiecībā uz ievedmuitas tarifu tabaku saturošām cigaretēm. Priekšlikums ir - samazināt ievedmuitu tabaku saturošām cigaretēm 1000 gabaliem līdz 2 latiem 50 santīmiem. Budžeta un finansu komisija šo priekšlikumu diezgan viennozīmīgi atbalstīja.

Sēdes vadītāja. Vītola kungs, sakiet, lūdzu, vai šinī projektā ir arī cigaretes, kas nesatur tabaku?

M.Vītols. Šis nosaukums "tabaku saturošas cigaretes" atbilst harmonizētajai starptautiskajai preču aprakstīšanas terminoloģijai, un līdz ar to tas ir...

Sēdes vadītāja. Tātad tas ir saskaņots ar pasaules standartu?

M.Vītols. Jā.

Sēdes vadītāja. Tātad cigaretes, kas satur tabaku... jā? Vai deputātiem iebildumu pret komisijas slēdzienu par Roberta Zīles priekšlikumu nav? Pieņemts.

M.Vītols. Par pirmo pielikumu citus priekšlikumus komisija nav saņēmusi.

Sēdes vadītāja. Vai deputāti, caurskatījuši visus šos noteiktos terminus, arī piekrīt Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas dotajam slēdzienam?

M.Vītols. Un arī par otro pielikumu - par izvedmuitas tarifiem - Budžeta un finansu (nodokļu) komisija nav saņēmusi citus priekšlikumus.

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem nekādu iebildumu pret izvedmuitas nodokļa likmju tabulu nav? Pieņemts.

M.Vītols. Tātad vairāk priekšlikumu komisija nav saņēmusi, un es lūdzu komisijas vārdā Saeimu nobalsot par šo likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Tagad es kolēģiem paskaidrošu, ko tikko man paskaidroja Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas referents, - 15., 16., 17., 18., 19., 20. un 21. lappusē ir vienkārši dots komisijas apkopojošs materiāls, kā izskatās katrs termins, ja mēs pieņemam šo likumprojektu. Tā ka šīs lappuses nepieder pie paša likumprojekta teksta un nav izskatāmas. Un nav arī balsojamas. Tā?

M.Vītols. Jā, paldies.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)"" pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 70, pret - nav, atturas - 2. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu datumu, līdz kuram iesniedzami priekšlikumi trešajam lasījumam!

M.Vītols. Lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz 1. jūlijam...

Sēdes vadītāja. 01.07. Deputātiem citu priekšlikumu nav? Iebildumu nav.

M.Vītols. Paldies.

Sēdes vadītāja. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"".

Edgars Bāns - Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, Latvijas Vienības partijas frakcijas deputāts.

E.Bāns (Latvijas Vienības partijas frakcija).

Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godājamie deputāti! Lūdzu pievērst uzmanību dokumentam nr. 981 un dokumentam nr. 675. Tas ir likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"" otrajā lasījumā. Līdz 15. pantam nekādi iesniegumi par grozījumiem nav saņemti.

15. pantā grozījumi ir iesniegti 3. daļā. Tos ir iesniedzis ekonomikas ministrs Krasta kungs. Un šeit no pirmā lasījuma teksta ir svītrots teksts, sākot ar vārdiem "izņemot gadījumu...", - līdz daļas beigām.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu pret komisijas slēdzienu nav? Pieņemts.

E.Bāns. Nākamais ir priekšlikums panta 4. punkta pēdējo teikumu svītrot. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja. Attiecas uz to pašu SIA dibināšanu. Tas ir ekonomikas ministra Krasta priekšlikums.

Sēdes vadītāja. Tātad ir ierosināts svītrot 15. panta 4. daļas pēdējo teikumu...

E.Bāns. Jā, pēdējo teikumu.

Sēdes vadītāja. ... Jā, bet tur 5. daļas vispār nav. Tur ir 3., 4. un 6. daļa.

E.Bāns. Nē, tā ir 4. daļa.

Sēdes vadītājs. Jā, bet pēc tam nav 5. daļas. Ir tikai 6. daļa.

E.Bāns. 5. daļā nekādu...

Sēdes vadītāja. 5. daļas vispār nav... tāda numura nemaz nav.

E.Bāns. Ā... tā ir acīmredzot tad tehniska kļūda, ka tas punkts ir nodēvēts par 5. punktu, jo pantā ir visas daļas atrunātas... pirmā, otrā, trešā, ceturtā ... un tur ir jābūt 5. daļai.

Sēdes vadītāja. Tātad panta 4. daļā ir tehniska kļūda, kas ir radusies drukāšanas laikā, jā?

E.Bāns. Jā, tas ir, tad, kad bija pirmajā lasījumā...

Sēdes vadītāja. Skaidrs. Tātad tiek svītrots teksts "sabiedrība ar ierobežotu atbildību, tās nosaukumā papildus jāiekļauj saīsinājums "SIA"". Es gribu noskaidrot precīzi, kurš teksts ir jāsvītro no panta 4. daļas.

E.Bāns. Panta 4. daļas pēdējais teikums: "Ja individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība dibināta kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību, tās nosaukumā papildus jāiekļauj saīsinājums "SIA"."

Sēdes vadītāja. Ā, tātad sākot no vārdiem "Ja individuālais ģimenes uzņēmums...".

E.Bāns. Jā, tas teikums tagad ir lieks.

Sēdes vadītāja. Tātad jāsvītro līdz saīsinājumam "SIA", jā? To daļu svītrot?

E.Bāns. Jā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu pret šādu svītrojumu panta 4. daļā... (No zāles deputāts A.Endziņš: "Man te par to pašu tabulu...") Endziņa kungs, jūs?.. Aivars Endziņš - "Latvijas ceļa" frakcijas deputāts. Par to, kā jautājums virzāms tālāk.

A.Endziņš (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi! Šis likumprojekts, kurš tiek tagad izskatīts otrajā lasījumā, ir pamatots ar Satversmes 81. panta noteiktajā kārtībā izdarītajiem grozījumiem likumā "Par uzņēmējdarbību". Tātad, kā es saprotu, uz pirmo lasījumu bija dots tas pats teksts... Tādu, kādu pieņēma Satversmes 81. panta noteiktajā kārtībā, tādu arī komisija piedāvāja izskatīt pirmajā lasījumā. Šajā tabulā, kas mums ir izsniegta un ir sagatavota otrajam lasījumam, pirmajā ailē ir tā redakcija, kas bija spēkā pirms šo grozījumu izdošanas Satversmes 81. panta noteiktajā kārtībā. Otrajā ailē ir pirmā lasījuma redakcija. Tātad vajag pateikt, ka šinī gadījumā ir... tas ir papildinājums, kas nāk klāt, jo citādi iznāk tā - kad salīdzina, tad pirmajā lasījumā... nē, tur ir kāda kļūda vai kaut kas tamlīdzīgs... šeit ir vispār runa, ka tas ir otrajam lasījumam sagatavotais komisijas piedāvājums, tur nāk klāt šie te divi priekšlikumi, kas ir saņemti no Krasta kunga. Un tālāk jau ir jāvadās pēc tā teksta, kas bija pirmajā lasījumā. Tātad tas ir viss jaunais, kas parādās šajā lasījumā. Vienkārši to vajag parādīt skaidri un gaiši, citādi nav skaidrs, no kurienes tas parādās.

Sēdes vadītāja. Endziņa kungs, paskaidrojiet man, lūdzu, vēlreiz, ko jūs uzskatāt par otrā lasījuma redakciju. Jo es arī visu laiku mēģinu tam izsekot. Kā jūs esat atšifrējis? ... Bet sakiet no tribīnes, lai visi dzird.

A.Endziņš. Šeit vienkārši ir lieta tāda, ka tas, kas ir pirmajā ailē, - tas ir likuma teksts, tāds, kāds tas bija pirms Satversmes 81. panta noteiktajā kārtībā izdarītajiem grozījumiem šajā likumā.

Sēdes vadītāja. Tātad pirms tā nonākšanas Saeimā ar grozījumiem, jā?

A.Endziņš. Jā.

Sēdes vadītāja. Skaidrs.

A.Endziņš. Un otrajā ailē ir tāds teksts, kādu mēs akceptējām pirmajā lasījumā, - proti, tie ir Satversmes 81. panta noteiktajā kārtībā izdotie grozījumi šajā likumā. Un te ir vienkārši... nu acīmredzot referentam jāpaskaidro sīkāk, lai nerastos šie pārpratumi. Arī par šīs tehniskās kļūdas rašanos... par tās daļas trūkumu 15. pantā.

Sēdes vadītāja. Paldies. Tātad ir lūgums komisijas vārdā runājošajam Bāna kungam mums precīzi to visu norādīt, lai mums nerastos šādas nevajadzīgas nesaprašanās.

Tātad mēs palikām pie tā, ka svītrojam šo teikumu, kas sākas ar vārdiem "Ja individuālais..." un beidzas ar "jâiekļauj saīsinājums "SIA"". Komisija ir šo priekšlikumu atbalstījusi. Deputātiem iebildumu nav? Pieņemts.

E.Bāns. Jā, man jāatvainojas. Es nosaucu arī otro dokumentu - dokumentu nr. 675, kur Ministru kabinets iesniedzis, tikai sākot ar 34. pantu... Tas ir redzams otrajā lappusē... Un šeit pirms tā ir... pirmajā daļā... Ekonomikas ministrs Krasts ir iesniedzis priekšlikumu - vārdus "saskaņā ar likumu par bankrotu" (tā ir 34. panta 1. sadaļas trešā rindiņa) aizvietot ar vārdiem "saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"". Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītāja. Deputāti ir tabulā šo tekstu atraduši, un deputātiem iebildumu pret šo komisijas slēdzienu nav. Pieņemts.

E.Bāns. Tālāk, 4. lappusē, ekonomikas ministrs Krasta kungs ierosina...

Sēdes vadītāja. Es atvainojos, tagad ir 3. lappusē papildinājumi...

E.Bāns. Nav.

Sēdes vadītāja. Ja tie, kas ir redzami 3. lappusē otrajā ailē, nav priekšlikumi, kas tad tie ir?

E.Bāns. Tie, kas ir 3. lappusē, - tie ir Satversmes 81. panta noteiktajā kārtībā iesniegtie Ministru kabineta noteikumi.

Sēdes vadītāja. Skaidrs. Paldies. Tālāk, lūdzu!

E.Bāns. 4. lappusē ir redzams, ka ekonomikas ministrs ierosina svītrot 34. panta 8. daļu, kurā ir runa par parādu nomaksu, jo to regulē iepriekšminētais likums "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju". Komisija atbalstīja šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Tātad svītrojams ir 8. punkts - "parādi pārējiem kreditoriem", jā?

E.Bāns. Jā.

Sēdes vadītāja. Vai atklāsim debates? Runātgribētāju nav? Valdis Krisbergs - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputāts.

V.Krisbergs (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godājamie kolēģi! Es ierosinu neatbalstīt ekonomikas ministra Krasta kunga priekšlikumu. Kāpēc? Tāpēc, ka 8. daļā ir ļoti konkrēti parādīta secība, kādā uzņēmumam, ja tas tiek likvidēts, būtu jānomaksā savi parādi, šo parādu nomaksai izmantojot līdzekļus, kas iegūti, pārdodot šā uzņēmuma mantu. Ja tiek pieņemts šis priekšlikums un ja arī 9. daļa tiek izteikta Krasta kunga ierosinātajā redakcijā, tad izveidojas situācija, ka visas kreditoru prasības tiek izmaksātas nevis noteiktā kārtībā, bet tiesas noteiktajā kārtībā. Pie kā tas var novest? Ļoti vienkārši. Paskatīsimies no praktiskā viedokļa! Parasti tādos gadījumos netiek izmaksātas darbiniekiem algas, netiek nomaksāti nodokļi, netiek nomaksāts piegādātājiem, sociālajam budžetam - un tā tālāk, un tā tālāk. Tā ir reālā prakse, kāda ir tad, ja parādās uzņēmuma maksātnespēja. Man liekas, ka 34. panta 8. daļā ir ļoti konkrēts uzskaitījums. Ja vispirms nesamaksās algu darbiniekam, darba ņēmējam, kurš var pārdot darba devējam tikai savu darbaspēku, tas būs dziļi amorāli, jo galu galā, ja tiesa spriedīs pilnīgi pareizi, tad faktiski darba algām jābūt izmaksātām vispirms. Pēc tam ir apmierināmas citas prasības. To paredz šis pants. Loģiski, ka nākamais maksājums ir valsts budžeta nodokļi. Arī to paredz šis pants. Loģiski, ka uzņēmumam ir jānomaksā parādi piegādātājam. Arī to paredz šis pants. Cienījamā ekonomikas ministra Krasta kunga priekšlikums it kā būtu loģisks - tiesa izspriedīs. Bet tiesa var izspriest savādāk. Šī prakse, kas ir noteikta šajā panta daļā, ir pilnīgi precīza, vadoties pēc maksājumu secības. Galu galā tiesa var tikai samaisīt šo secību vai arī atkārtot šā panta prasības. Līdz ar to es neredzu loģiku, ka būtu jāmaina šī panta redakcija, un aicinu deputātus noraidīt šo priekšlikumu. Jo te ir pilnīgi precīzi pateikts, kas jādara likvidatoram uzņēmuma maksātnespējas gadījumā. Te ir parādīta secība, kādā veidā jāsadala līdzekļi, kas rodas, likvidējot uzņēmumus. Es vēlreiz aicinu savus kolēģus padomāt, ka darba ņēmējam ir tikai viena lieta, ko viņš var pārdot, - viņš var pārdot pats savas darba spējas. Un, ja kaut kādu apsvērumu dēļ... Tieslietu ministra uzstāšanās man pilnībā radīja tādu priekšstatu, ka tiesa lietas loģiku var izskatīt arī neloģiski, un tādēļ es labāk gribētu, lai stingri reglamentējošs likums aizsargātu arī darba ņēmēju, jo man, bijušajam darba devējam un sociāli orientētas tirgus ekonomikas pārstāvim, dziļi interesē manu darba ņēmēju liktenis. Darba algas noteikti ir primārais maksājums, kas ir jāveic, uzņēmumus likvidējot. Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Ilmārs Bišers - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputāts.

I.Bišers (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Es domāju, ka tiesa spriež ne pēc loģikas un ne pēc tā, kā tai iekrīt prātā, bet spriež pēc likuma. Un likumā tas viss ir jānosaka. Es pilnīgi piekrītu Krisberga kungam, ka likumā ir skaidri jānosaka, kāda ir tā maksāšanas kārtība. Bet visa nelaime ir tā, ka mums jau tagad ir četri likumi - vai pat vēl vairāk likumu -, kas nosaka šo kārtību, un katrs nosaka savu. Tā tas jau šobrīd ir Civilprocesa kodeksā, ir šajā likumā, ir tagad topošajā likumā par maksātnespēju - un tā tālāk -, un acīmredzot mums ir jāizšķiras par vienu likumu. Es domāju, ka vislabāk būtu, ja Civillikumā... Civilprocesa likumā noteiktu šo maksājumu kārtību, un ka no šā likuma to tiešām vajadzētu izsvītrot, lai būtu viss vienā vietā un nebūtu pretrunas starp dažādiem likumiem. Tāpēc es atbalstu ekonomikas ministra priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Debatēs vairs neviens cits pieteicies nav. Lūdzu zvanu! Vai komisijas vārdā vēlaties ko teikt?

E.Bāns. Jā. Es tikai gribēju pateikt to, ka tas likums par maksātnespēju visus šos gadījumus atrunā, un, ja mēs skatīsimies tālāk, kas ir teikts šā panta devītajā sadaļā, tad redzēsim, ka tur tas ir atkārtots... ka tieši šis likums veicina šo iespēju.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par ekonomikas ministra Guntara Krasta priekšlikumu - svītrot 34.panta astoto daļu. Daļa skan - "parādi pārējiem kreditoriem". Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 63, pret - 2, atturas - 4. Priekšlikums pieņemts.

Lūgums deputātiem interviju žurnālistiem sniegt ārpus sēžu zāles. Lūdzu, turpināsim darbu.

E.Bāns. Tālāk - devītā daļa. Ekonomikas ministrs Krasta kungs ierosina izteikt 34.panta devīto daļu citādākā redakcijā. Šeit ir tas pats motivējums, ko es iepriekš teicu. Un beigās ir piezīme, ka jāiesniedz tiesā pieteikums par maksātnespēju likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" noteiktajā kārtībā.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Valdis Krisbergs - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputāts... Nerunāsiet par devīto daļu? Līdz ar to deputātiem iebildumu pret komisijas slēdzienu nav. Pieņemts.

E.Bāns. Tālāk. Krasta kungs ierosina svītrot desmito un vienpadsmito daļu, jo tas ir likumsakarīgi. Desmitajā daļā ir noteikts, kā jārīkojas tad, kad nepietiek ar mantu, taču tas pats ir atrunāts likumā par maksātnespēju. Savukārt vienpadsmitajā daļā...

Sēdes vadītāja. Nē, mēs tās skatīsim pa vienai. Tagad runāsim par desmito daļu. Deputātiem iebildumu pret desmitās daļas svītrošanu nav. Priekšlikums ir pieņemts.

E.Bāns. Vienpadsmitajā daļā ir noteikta kārtība, kādā tiek dzēstas par nepamatotām atzītās kreditoru prasības. Arī tas ir atrunāts likumā par maksātnespēju.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu pret vienpadsmitās daļas svītrošanu nav. Priekšlikums ir pieņemts.

E.Bāns. 15.daļā ir vārds "astotā" nomainīts ar vārdu "desmitā".

Sēdes vadītāja. Tā, tas ir redakcionālas dabas labojums, cik es saprotu. Jā?

E.Bāns. Jā, izmainās...

Sēdes vadītāja. ...daļu kārtība, izdarot grozījumus pašā likumprojektā.

E.Bāns. Un arī priekšlikums: "Uzskatīt 34.panta otro līdz piecpadsmito daļu attiecīgi par ceturto līdz septiņpadsmito daļu." Tātad tiek ierosināts daļas attiecīgi pārnumurēt.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

E.Bāns. Tautsaimniecības komisija lūdz pieņemt šo likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"" pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 71, pret - nav, atturas - 2. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu paziņot datumu, līdz kādam iesniedzami priekšlikumi, lai likumprojektu sagatavotu trešajam lasījumam.

E.Bāns. Lūgums ir iesniegt priekšlikumus līdz 7.jūlijam.

Sēdes vadītāja. 7.jūlijs. Deputātiem citu priekšlikumu nav, iebildumu nav.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis piecu deputātu iesniegumu: "Lûdzu pārcelt 17.jūnija sēdes darba kārtības 55.punktu (likumprojekts "Par prakses ārstiem") un izskatīt to pirms darba kārtības 37.punkta (lēmuma projekta "Par piemiņas plākšņu uzstādīšanu").

Andrejs Požarnovs - frakcijas "Tçvzemei un Brīvībai" vārdā, viens no parakstītājiem.

A.Požarnovs (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Ļoti cienītā priekšsēdētājas kundze! Godātie kolēģi! Likumu "Par prakses ārstiem" 5.Saeima pieņēma pirmajā lasījumā, un tika apkopoti priekšlikumi attiecībā uz otro lasījumu, un šodien tas izskatās gandrīz vai tāds pats kā 5.Saeimā pirms otrā lasījuma, tādēļ nebūtu vēlams to bremzēt līdz otrajam lasījumam. Bez tam Sociālo un darba lietu komisija ļoti vēlētos, lai to tagad ātri izskatītu, un tad "atvaļinājuma" laikā varētu apkopot priekšlikumus, un tad mēs varētu 8.augustā sākt strādāt, jo mūsu komisijā nav nekādu "sastrēgumu" un tas būtu viens no likumprojektiem, pie kura mēs gribētu ķerties klāt. Bez tam šodienas darba kārtības piektajā sadaļā ir likumprojekts par tabakas izstrādājumu ražošanu un realizāciju, kura izskatīšana varētu ieilgt, un tādēļ mēs ļoti gribētu, lai šo likumprojektu mēs izskatītu vispirms (ņemot vērā, ka ir tikai jāpieņem lēmums par pirmo lasījumu). Paldies.

Sēdes vadītāja. "Pret" neviens nevēlas izteikties. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par to, lai šodienas darba kārtībā varētu izdarīt izmaiņas, lai likumprojektu "Par prakses ārstiem" varētu izskatīt pirms lēmuma projekta "Par piemiņas plākšņu uzstādīšanu". Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 56, pret - 5, atturas - 11. Priekšlikums pieņemts. Lūdzu deputātus atzīmēt šīs izmaiņas darba kārtībā.

Sēdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekšsēdētājas biedrs Alfreds Čepānis.

Sēdes vadītājs. Nākamais darba kārtības jautājums, godājamie kolēģi, ir likumprojekts "Grozījums likumā "Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu"", otrais lasījums. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - Imants Liepa, frakcijas "Latvijai" deputāts. Lūdzu!

I.Liepa (frakcija "Latvijai").

Godātais priekšsēdētāj! Godātie kolēģi! Lūdzu, pievērsiet uzmanību dokumentam nr.982. Šeit ir redzami priekšlikumi, kādi ir iesniegti, lai otrajam lasījumam sagatavotu likumprojektu "Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu". Visus šos priekšlikumus ir iesniedzis viens deputāts, tas ir deputāts Liepa (to es saku tādēļ, lai, ja jūs neiebilstu, es katrreiz, pie katra ieteikuma, neatgādinātu iesniedzēja vārdu), un gribu sacīt, ka visi tie ir saskaņoti ar Valsts meža dienestu, valsts meža ministru Ozola kungu ieskaitot. Termini. Ir ieteikts aizstāt likumā lietotā termina "sanitārā cirte" skaidrojumā vārdu "starpcirtes" ar vārdu "cirtes". Tas ir tādēļ, lai precizētu terminus atbilstoši pašreizējām nostādnēm šajā jautājumā.

Sēdes vadītājs. Paldies. Deputāti neiebilst? Neiebilst. Pieņemts.

I.Liepa. Arī nākamais priekšlikums ir saistīts ar grozījumiem terminu skaidrojumos. Ir papildinājums termina "meža zīme" skaidrojumā, proti, ir ierosināts paplašināt meža zīmes lietošanas kārtību - noteikt, ka meža zīme ir arī "nelikumīgi nocirsto koku un pēc kokmateriālu izvešanas termiņa izbeigšanās neizvesto kokmateriālu realizācijas atļauja". Jo, lai veiktu arī šādu materiālu izvešanu no meža, ir jābūt kaut kādam pavaddokumentam, un, lai neieviestu vēl kādu jaunu dokumentu, ir šis ierosinājums paplašināt jau esošā dokumenta - meža zīmes - pielietojumu. Komisija to atbalsta.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav. Paldies. Pieņemts.

I.Liepa. Arī nākamais ir terminoloģiska rakstura priekšlikums - papildināt likumā lietoto terminu uzskaitījumu ar terminu "medību atļauja". Redakcija ir redzama tabulā. Komisija atbalsta šo priekšlikumu un lūdz arī Saeimas atbalstu.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu? Nav. Paldies. Pieņemts.

I.Liepa. Tālāk, otrās lappuses pašā apakšā, ir priekšlikums izteikt 36.panta trešās daļas 6.punktu jaunā redakcijā, tur tā redakcija ir dota, un tā ir saistīta ar nupat izdarītajām izmaiņām termina "meža zīme" skaidrojumā.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu? Nav. Paldies. Pieņemts.

I.Liepa. Tālāk, 3.lappusē, ir priekšlikums papildināt 36.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā: "Medībām nepieciešama medību atļauja." Komisija lūdz to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu? Aivars Endziņš - frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts.

A.Endziņš (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie kolēģi! Man nav iebildumu pret šo papildinājumu, tikai to vajag iekļaut nevis kā septīto daļu, bet kā sesto daļu, jo savādāk iznāk tā, ka teikums: "Ðā panta neievērošana uzskatāma par patvaļīgu meža izmantošanu." - tā ir sestā daļa un pēc tās mēs pieliekam klāt: "Medībām nepieciešama medību atļauja." Tātad, ja es medīšu bez medību atļaujas, tad viss ir kārtībā. Šo pašu priekšlikumu - tikai tīri tehniski nevis kā septīto, bet kā sesto daļu...

Sēdes vadītājs. Liepas kungs, lūdzu!

I.Liepa. Nav iebildumu pret šādu Endziņa kunga ieteikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst. Paldies. Pieņemts.

I.Liepa. Tālāk. Nākamais ir priekšlikums izteikt 38.panta otro daļu šādā redakcijā, kāda ir redzama tabulā. Tas ir atkal saistībā ar jau pieņemtajiem priekšlikumiem par meža zīmes piešķirto pilnvaru paplašināšanu. Komisija lūdz atbalstīt šo ieteikumu.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu? Nav. Paldies. Pieņemts.

I.Liepa. 4.lappusē - 39.pants. Ir priekšlikums izteikt 39.panta pirmo daļu šādā redakcijā, kāda šeit ir redzama. Arī šis priekšlikums ir saistīts ar iepriekš pieņemtajām terminu skaidrojumu izmaiņām.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu? Nav. Paldies. Pieņemts.

I.Liepa. Arī 39.panta trešajā daļā ierosinātās izmaiņas ir sakarā ar iepriekš pieņemtajām terminu skaidrojumu izmaiņām. Komisija lūdz atbalstīt arī šo labojumu.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu. Nav. Paldies. Pieņemts.

I.Liepa. 39.panta piektajā daļā ir paskaidrots, "atšifrēts", kas ir sanitārā cirte. Precizējums ir tādēļ, ka mums bija terminu skaidrojumu izmaiņas.

Sēdes vadītājs. Paldies. Deputātiem nav iebildumu? Nav. Paldies. Pieņemts.

I.Liepa. 4.lapaspuses pašās beigās ir priekšlikums papildināt 39.pantu ar jaunu - sesto - daļu tādā redakcijā, kāda šeit ir redzama. Šis priekšlikums, tāpat kā iepriekšējie, ir sakarā ar terminu skaidrojuma izmaiņām.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav. Paldies. Pieņemts.

I.Liepa. Tālāk, 5.lappusē, ir priekšlikums izteikt 60.panta pirmo punktu šādā redakcijā: "Valsts meža dienests, tā institūcijas un Meža un medību valsts inspekcija." Lieta ir tāda, ka ir mainījies šīs inspekcijas nosaukums, tādēļ te ir jāieraksta tās pašreizējais nosaukums. Komisija lūdz atbalstīt šo labojumu.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav. Paldies. Pieņemts.

I.Liepa. Līdz ar to komisijas vārdā izsaku lūgumu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 63, pret - nav, atturas - 3. Otrajā lasījumā likumprojekts ir pieņemts.

Lūdzu, nosauciet datumu, līdz kuram iesniedzami priekšlikumi.

I.Liepa. Paldies. Ja nav iebildumu - 8.jūlijs.

Sēdes vadītājs. 8.jūlijs. Paldies. Iebildumu nav. Pieņemts, Liepas kungs.

Nākamais darba kārtības jautājums... Atvainojiet, Saeimas Prezidijā ir piecu deputātu parakstīts dokuments, kurā viņi lūdz pārcelt šīsdienas darba kārtības 54.punktu (likumprojekts "Par Valsts īpašuma fondu") un izskatīt to kā 37.punktu. Tātad tas būtu pirms lēmuma projekta "Par piemiņas plākšņu uzstādīšanu". Vai par šo ierosinājumu vēlas kāds runāt "par" vai "pret"? Runātāju nav. Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Lūdzu, balsosim par šo deputātu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 55, pret - 3, atturas - 5. Pieņemts.

Ir vēl viens iesniegums Prezidijam: "Lûdzam izdarīt sekojošu izmaiņu 1996.gada 17.jūnija sēdes darba kārtībā - darba kārtības 59.punktu ("Par nekustamo īpašumu atdošanu akadēmiskajām mūža organizācijām") izskatīt pēc darba kārtības 35.jautājuma." Ir desmit deputātu paraksti. Vai "par" vai "pret" neviens nevēlas runāt? Nevēlas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot par deputātu priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 51, pret - 2, atturas - 7. Priekšlikums pieņemts. Tātad darba kārtības 59.punktu izskatīsim pēc likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu"".

Izskatām nākamo darba kārtības jautājumu - "Grozījumi Likumā par ostām".

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Imants Liepa, frakcijas "Latvijai" deputāts. Lūdzu!

I.Liepa (frakcija "Latvijai").

Godājamais priekšsēdētāja kungs! Godājamie kolēģi! Lūdzu, pievērsiet uzmanību dokumentam nr.983 - "Grozījumi Likumā par ostām". Tur ir redzamas izmaiņas, kādas ir iesniegtas attiecībā uz otro lasījumu... Tādas ir divas.

Pirmā ir pirmajā lapaspusē. Deputāti Kalviņš un Bunkšs ir iesnieguši priekšlikumu: "Izteikt 4.panta ceturto daļu šādā redakcijā:" - un seko teksts. Komisija neatbalsta šo divu deputātu priekšlikumu, jo debatēs, kas norisa komisijā, noskaidrojās, ka, ja mēs pieņemtu šo priekšlikumu, tas praktiski nozīmētu atkal nacionalizācijas pasākumus mazajās ostās. Tajās jau daudz kas no šajā pantā minētā ir nacionalizēts, un, ja tagad, kā tas ir šo deputātu ieteikumā, tas būtu jānodod valsts īpašumā un jānodod ostas pārvaldes valdījumā, tas praktiski nozīmētu nacionalizāciju. Vai mēs to varam darīt vai nevaram? Komisija uzskata, ka nevaram, un tādēļ iesaka šo priekšlikumu neatbalstīt.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vai deputāti, priekšlikuma iesniedzēji, - Kalviņa kungs un Bunkša kungs - uzstāj, ka vajag veikt balsošanu par šo priekšlikumu? Kalviņa kungs neuzstāj. Bunkša kungs? Arī ne. Atbalstām komisijas priekšlikumu. Paldies.

Lūdzu, tālāk!

I.Liepa. Tālāk. Lūdzu pievērst uzmanību pēdējai - 6.lapaspusei. Tur ir priekšlikums: "Papildināt pārejas noteikumu 5.punktu ar šādu teikumu: "Ostu pārvaldes slēdz zemes nomas līgumus par tām nodotām teritorijām arī pirms to reģistrācijas zemesgrāmatā."" Arī šo priekšlikumu ir iesnieguši deputāti Kalviņš un Bunkšs, un komisija atbalsta šo priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav. Pieņemts.

I.Liepa. Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu kopumā otrajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par priekšlikumu - pieņemt likumprojektu "Grozījumi Likumā par ostām" otrajā lasījumā. Lūdzu deputātus balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 58, pret - 1, atturas - 2. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu termiņu...

I.Liepa. Paldies par balsojumu. Termiņš - 8.jūlijs.

Sēdes vadītājs. 8.jūlijs. Vai deputāti neiebilst pret šādu termiņu? Neiebilst. Paldies. Pieņemts.

I.Liepa. Paldies.

Sēdes vadītājs. Nākamais darba kārtības jautājums - "Grozījumi likumā "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā"".

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Guntars Grīnblats, frakcija "Tçvzemei un Brīvībai". Lūdzu, Grīnblata kungs!

G.Grīnblats (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Godājamais priekšsēdētāj! Godājamā Saeima! Attiecībā uz likumprojekta "Grozījumi likumā "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā"" otro lasījumu nekādi papildinājumi un priekšlikumi Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā nav saņemti. Sakarā ar to lūdzu šos grozījumus likumā "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" atbalstīt virzīšanai uz trešo lasījumu. Paldies.

Sēdes vadītājs. Deputāti pieteikušies debatēs nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījumi likumā "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā"" pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 63, pret - 1, atturas - 1. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Grīnblata kungs, lūdzu, nosauciet termiņu, līdz kuram ir iesniedzami priekšlikumi attiecībā uz trešo lasījumu!

G.Grīnblats. Lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz 8.jūlijam.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti neiebilst pret 8.jūliju, pret šādu termiņu? Neiebilst. Paldies. Pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu"".

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - Indulis Emsis, LNNK un Latvijas Zaļās partijas frakcija.

I.Emsis (LNNK un LZP frakcija).

Godātais priekšsēdētāj! Godātie deputāti! Lūdzu paņemt dokumentu nr.174 un dokumentu nr.985. Es gribu atgādināt, ka šos grozījumus likumā "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu" Satversmes 81.panta noteiktajā kārtībā iesniedza Ministru kabinets. Priekšlikumi otrajam lasījumam tika saņemti no deputāta Kažas kunga. Komisija izskatīja šos priekšlikumus. Priekšlikumi tika noraidīti, netika atbalstīti. Un pēc tam mēs saņēmām rakstisku rūpniecības, īpašuma un privatizācijas valsts ministra Ērika Kažas iesniegumu, šo dokumentu: "Paziņoju, ka atsaucu savus priekšlikumus, kas deputāta pilnvaru laikā 1996.gada 6.februārī iesniegti Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai kā izmaiņas likumā "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu" (otrajam lasījumam)." Līdz ar to mans lūgums būtu, lai deputāti piekristu, ka šie Ērika Kažas iesniegtie priekšlikumi ir... Viņš tos atsauc.

Sēdes vadītājs. Paldies. Ja citu nav, Emša kungs, tad mums ir jāizskata šis likumprojekts otrajā lasījumā un jābalso par to kopumā. Ja citu priekšlikumu nav.

I.Emsis. Tieši tā, jo citi priekšlikumi iesniegti nav un tādēļ man ir lūgums balsot otrajā lasījumā par Satversmes 81.panta noteiktajā kārtībā Ministru kabineta pieņemtajiem noteikumiem.

Sēdes vadītājs. Paldies. Deputāti debatēs vairāk pieteikušies nav, runāt nevēlas. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot par likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu deputātus balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 56, pret - 1, atturas - 2. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.

Lūdzu, nosakiet termiņu trešajam lasījumam!

I.Emsis. Priekšlikumus un labojumus trešajam lasījumam iesniegt līdz 8.jūlijam.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem nav iebildumu pret minēto priekšlikumu? Nav. Paldies. Pieņemts. Tātad 8.jūlijs.

Tagad, kolēģi, saskaņā ar mūsu pašu balsojumu mums jāizskata likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atdošanu akadēmiskajām mūža organizācijām".

Romāns Apsītis - Juridiskās komisijas vārdā. Lūdzu! Frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts.

R.Apsītis (frakcija "Latvijas ceļš").

Godātā Saeima! Izskatīsim divus dokumentus - dokumentu nr.608 un dokumentu nr.1044. Tātad ir izstrādāts un Saeimā iesniegts likumprojekts par nekustamo īpašumu atdošanu akadēmiskajām mūža organizācijām. Man ir jāsaka tā, ka šim likumprojektam jau ir diezgan pagara vēsture, jo jau iepriekšējā, 5.Saeima, izskatīja šo likumprojektu divos lasījumos, bet nepaspēja to izskatīt pēdējā - trešajā - lasījumā līdz savu pilnvaru beigām.

Līdz ar to tagad šis likumprojekts ir iesniegts no jauna un atrodas mūsu rīcībā tādā stadijā, kādā tas tika savā laikā 5. Saeimā pieņemts otrajā lasījumā.

Šo likumprojektu Saeima iesniedza vairākām pastāvīgajām komisijām, pie kam Juridiskā komisija bija atbildīgā komisija. Juridiskā komisija to izskatīja savā sēdē, tika izteiktas dažas piezīmes par to, kā likumprojekts turpmāk būtu pilnveidojams, taču konceptuāli šo likumprojektu Juridiskā komisija atbalstīja. Juridiskās komisijas vārdā lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vai deputāti debatēs ir pieteikušies? Nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Par nekustamo īpašumu atdošanu akadēmiskajām mūža organizācijām" pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu deputātus balsot! Lūdzu balsošanas rezultātu! Par - 57, pret - nav, atturas - 4. Likumprojekts pieņemts.

Lūdzu, Apsīša kungs, jūsu priekšlikumi par termiņiem, kuros iesniedzami...

R.Apsītis. Ir lūgums priekšlikumus šā likumprojekta otrajam lasījumam iesniegt līdz šā gada 8. augustam.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem nav iebildumu pret nosaukto iesniegšanas termiņu - 8. augustu? Nav. Paldies, pieņemts.

Un tagad saskaņā ar mūsu balsojumu mums jāizskata kā nākamais likumprojekts "Par Valsts īpašuma fondu".

Anatolijs Tučs - Latvijas Vienības partijas frakcijas deputāts, Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vārdā.

A.Tučs (Latvijas Vienības partijas frakcija).

Godājamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr. 1064 - "Par Valsts īpašuma fondu".

Lietas būtība ir sekojoša. 81. panta kārtībā tika pieņemts lēmums "Par Valsts īpašuma fonda likvidāciju", un mums kā Saeimai... mēs pieņemam likumus... vārda "lçmums" vietā jāizstrādā atbilstoša redakcija, lai tā atbilstu mūsu likumam.

Pirmais priekšlikums. Saeimas Juridiskais birojs ierosina nosaukumu "Noteikumi par Valsts īpašuma fondu" izteikt šādā redakcijā "Par likuma "Par Valsts īpašuma fondu" atzīšanu par spēku zaudējušu". Budžeta un finansu (nodokļu) komisija to atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu? Nav. Paldies. Pieņemts. Lūdzu, tālāk!

A.Tučs. Nākamās izmaiņas - 1. pantu izteikt šādā redakcijā: "Atzīt par spēku zaudējušu likumu "Par Valsts īpašuma fondu"."

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst? Neiebilst. Paldies. Pieņemts.

A.Tučs. Nākamā izmaiņa... Saeimas Juridiskais birojs ierosina izslēgt 2. un 3. pantu, tā kā tie ir zaudējuši jēgu, jo beidzies termiņš.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst? Neiebilst. Paldies. Pieņemts.

A.Tučs. Bez tam Saeimas Juridiskais birojs ierosina papildināt ar pārejas noteikumu šādā redakcijā: "Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 122 "Noteikumi par Valsts īpašuma fondu"."

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst? Neiebilst. Paldies. Pieņemts.

A.Tučs. Un tagad lūdzu nobalsot kopumā par šā likuma pieņemšanu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzam deputātus balsot par likumprojekta "Par Valsts īpašuma fondu" pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Tuča kungs, vēl būs termiņš jānosauc... Lūdzu rezultātu! 54 - par, pret - nav, atturas - 1. Pieņemts.

A.Tučs. Paldies. Likums bija steidzams, un viņš jau ir pieņemts otrajā...

Sēdes vadītājs. Atvainojos! Paldies.

Saskaņā ar mūsu balsojumu mēs izskatīsim likumprojektu "Par prakses ārstiem". Pirmais lasījums.

Andrejs Požarnovs - Sociālo un darba lietu komisijas vārdā, frakcijas "Tçvzemei un Brīvībai" deputāts.

A.Požarnovs (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Augsti godātais Prezidij, godātie kolēģi! Kā jau es pirmīt pieminēju, likumprojektu "Par prakses ārstiem" 5. Saeima pieņēma pirmajā lasījumā, apkopoja priekšlikumus otrajam lasījumam, taču pietrūka laika, lai otrajā lasījumā to izskatītu. Šis likumprojekts sakārto daudzus ambulatorās medicīnas jautājumus, teiksim, profesionālos jautājumus, ārstu pienākumus, pacientu tiesības, prakses finansēšanas kārtību, prakses reģistrācijas kārtību, ārstu savstarpējās sadarbības pamatprincipus, reģistrācijas apturēšanu un tā tālāk, un tā joprojām.

Likums iedibina atsevišķas jaunas normas, proti, ārstu prakses sertifikāciju, kas atbilst Eiropas savienības standartiem, kā arī ārstu pašpārvaldes jautājumu risināšanas kārtību, kas atbilst valdības deklarācijai. Kā atsevišķus piemērus var pieminēt kaut vai jautājumu par ārsta klusēšanas pienākumu. Mēs Administratīvo pārkāpumu kodeksā esam iestrādājuši šo normu, ka ārstam draud sods gadījumā, ja viņš pārkāpj klusēšanas pienākumu attiecībā uz informāciju, ko viņš ieguvis, strādādams par ārstu, taču likumā tas nav noteikts, bet ir noteikts tikai Ministru kabineta noteikumos, ka ārstam ir jāglabā šī informācija. Vai arī nākošais jautājums - par arhīvu uzturēšanu un vēl daudzi citi profesionāli jautājumi.

Ņemot vērā visu iepriekš teikto, es lūdzu Saeimu nobalsot par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Paldies, Požarnova kungs! Debatēs deputāti pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Un lūdzu balsošanas režīmu. Aicinu deputātus balsot par likumprojekta "Par prakses ārstiem" pieņemšanu pirmajā lasījumā. Paldies. Lūdzu rezultātu! Par - 54, pret - nav, atturas - nav. Pieņemts.

Lūdzu termiņu otrajam lasījumam!

A.Požarnovs. Lūdzu priekšlikumus iesniegt līdz 20. jūlijam.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem nav iebildumu pret Požarnova kunga nosaukto datumu - 20. jūliju? Nav. Pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - "Par tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas, reklāmas..." Atvainojiet! Lēmuma projekts "Par piemiņas plākšņu uzstādīšanu".

Debatēs pieteicies Odisejs Kostanda - frakcijas "Latvijai" deputāts. Lūdzu!

O.Kostanda (frakcija "Latvijai").

Sēdes vadītāj, godājamie kolēģi! Šī gada janvāra beigās frakcija "Latvijai" iesniedza Saeimā lēmuma projektu, kas paredzēja godināt demokrātisko valsts iekārtu un pirmās Latvijas brīvvalsts parlamentāriešus. Atgādināšu, ka 1996. gada 1. februārī Saeimas vairākums nobalsoja par šī lēmuma pieņemšanu. "Par" balsoja 61 deputāts, pret lēmuma pieņemšanu bija 2 deputāti, atturējās viens.

Frakcija "Latvijai" ðajā lēmuma projektā, ko mēs, visa Saeima, akceptējām, ierosināja Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 vestibilā novietot plāksnes ar to pirmās Latvijas brīvvalsts laika parlamentāriešu un Satversmes sapulces locekļu vārdiem, kuri laikā no 1940. līdz 1953. gadam bija cietuši okupācijas varas totalitārajās represijās. Mēs ierosinājām arī izveidot Piemiņas grāmatu par visiem Latvijas parlamentāriešiem. Mēs aicinājām Ministru kabinetu apstiprināt zinātnieku darba grupu nepieciešamās vēsturiskās izpētes veikšanai, nodrošināt finansējumu viņu darbam un cerējām, ka piemiņas zīmes atklāšana varētu notikt jau šī gada 14. jūnijā - 55. gadadienā kopš baigajiem notikumiem 1941. gada 14. jūnijā. Šķita, ka šis jautājums ir atrisināts. Mēs esam pauduši savu attieksmi, lēmums bija pieņemts. Tur bija skaidri un gaiši formulēts, ka mēs, 6. Saeimas deputāti, ar to godinām brīvvalsts parlamentāriešu piemiņu, kuri cietuši represijās. Taču tagad redzam, ka viens šis lēmums vēl nav izpildīts, bet mēs jau gatavojamies pieņemt nākamo lēmumu. Un es uzskatu, ka tas faktiski pārvērtīs par farsu iepriekšpieņemto lēmumu.

Šobrīd Saeimas Frakciju padome ir vienojusies Saeimas ēkā uzstādīt piemiņas plāksnes, kurās ierakstīt Latvijas Republikas Satversmes sapulces visu deputātu vārdus, piecu Saeimu visu deputātu vārdus, Latvijas Republikas Augstākās padomes visu deputātu vārdus... Un es nezinu, diez kāpēc šeit 6. Saeimas tad vēl nav klāt, ja jau ir 5. Saeimas. Tad to pēc tam vajadzēs vēl pievienot un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tās plāksnes te nāks un nāks. Nolemts arī piemiņas plāksnē, kā jūs redzat projektā, ierakstīt arī Augstākās padomes deputātu vārdus, īpaši atzīmējot tos, kuri 1990. gada 4. maijā nobalsoja par deklarāciju par Latvijas Republikas atjaunošanu. Kāpēc pēkšņi radās tāda nepieciešamība - pilnībā mainīt frakcijas "Latvijai" iesniegto un Saeimas jau pieņemto lēmumu? Es nekā citādi nevaru to izskaidrot, kā vien ar to, ka acīmredzot dažiem deputātiem vienkārši ir radusies doma un viņi nevar samierināties ar to, ka viņu vārdi varētu netikt iekalti šajās granīta plāksnēs un atstāti vēsturei šeit kā piemiņa.

Un smieklīgs ir arī kaut kur izskanējušais arguments: jā, zināt, nevar uzreiz tā uzstādīt okupācijas režīma represijās cietušo parlamentāriešu vārdus, jo Valsts arhīva ģenerāldirekcija saka: "Âtri to darbu nevar pabeigt, vajag pusgadu, varbūt gadu, varbūt vairākus gadus!" Un it kā vēsturiskās izpētes darbam vajadzīgi pat apmēram 15 000 latu. Arī tādi argumenti šeit ir izskanējuši un teikti deputātiem... Tomēr tas ir vienkārši smieklīgi.

Katrs šāds, es domāju, apgalvojums, izskatās vairāk pēc sabotāžas. Un es domāju, ka mēs, Saeimas deputāti, ļoti labi saprotam šā izpētes darba apjomu un zinām pietiekami daudz vēsturnieku, kas par daudz mazāku samaksu un daudz īsākā laikā ir gatavi sagatavot šo represēto - nacistu vai Staļina režīma represēto - parlamentāriešu sarakstus.

Uzskatu, ka, ja mēs pamēģinātu tagad reāli iztēloties, kā izskatīsies Saeima, ja tajā tiks izvietotas granīta vai kāda cita materiāla plāksnes ar visu, kā es uzskaitīju, Satversmes sapulces locekļu, piecu Saeimu un Augstākās padomes deputātu uzvārdiem, tad es baidos, ka vestibilā vietas būs par maz. Mums laikam vajadzēs šīs plāksnes novietot arī vēl pie griestiem, varbūt uz grīdas... vai varbūt labāk atradīsim vēl kādu citu risinājumu, piemēram, izvietosim šīs lielās granīta plāksnes apkārt Saeimai... Tad mums, kā saka, būs izveidots aizsargmūris, pie tam viņš būs dekoratīvs, un garāmgājēji varēs lasīt neskaitāmo deputātu vārdus. Kāpēc es saku "neskaitāmo"? Paskaitiet paši iemūžināšanai pašreiz paredzēto deputātu vārdus! Satversmes sapulcē tika ievēlēti 150 deputāti, piecās Saeimās kopā - 500 deputāti, Augstākā padomē - 200, kopā jau ir 850; pie tam deputāti mainījās, notika rotācija, tātad ir vēl vairāk. Pieskaitīsim paši sevi - 6. Saeimu, un ir jau 950... Tātad mēs jau tūliņ varam šogad uzstādīt plāksnes ar tūkstoš uzvārdiem šeit, Saeimā. Nu nekļūsim, draugi, smieklīgi!

Es nesaprotu, kāpēc mums ir jāiekaļ visi šie vārdi piemiņas plāksnēs. Vai tiešām nav saprātīgāk darīt tā, kā bija paredzēts jau iepriekšpieņemtajā lēmumā, kur 2. punktā ir teikts: "Izveidot Piemiņas grāmatu." Un tur tad arī ierakstīsim visu deputātu vārdus un uzvārdus, un miers. Vēlāk nāks 6. Saeimas deputātu vārdi un uzvārdi klāt, nāks 7. Saeima. Tas ir loģisks risinājums, un tas būs gadu desmitiem, nevis tā, ka mēs šeit tagad vienas Saeimas deputātu, piemēram, 5. Saeimas deputātu, vārdus kalsim plāksnēs un tad pēc tam domāsim, ko darīt ar 6. Saeimas deputātu vārdiem... Nu tā nevar rīkoties!

Bez tam vēl viens aspekts. Iemūžinot, piemēram, visu Augstākās padomes deputātu uzvārdus granīta plāksnēs, ko mēs ar to godināsim vēl? Mēs ar to godināsim arī toreiz Augstākajā padomē, kuru vēlēja kā Latvijas PSR Augstāko padomi, tomēr kā šo pārejas veidojumu, ievēlētos visus militāristus un pārliecinātos komunistus, kuri apzināti cīnījās pret Latvijas neatkarību, un viņi tad gadiem, gadu desmitiem vai gadu simteņiem ilgi greznos šeit Saeimas vestibila sienas. Nu kolosāli! Nu lieliski! Un viņu piemiņu mēs tagad godināsim!

Atgādināšu dažus vārdus, piemēram, no šiem militāristiem - toreiz aktīviem padomju režīma aizstāvjiem: Jevgeņijs Jagupecs, Viktors Alksnis, ja kādam ir aizmirsies, čekists Jānis Dzintars, VDK robežapsardzības komandieris Valentins Gapoņenko, Vladimirs Zatuliviters un citi... arī vesela virkne LKP sekretāru, kas toreiz bija šeit: Edgars Eglītis, Igors Garajevs, Jurijs Ļaļins, Ivans Prokofjevs... tas pats nelaimīgais un reizē slavenais Alfrēds Rubiks... Vai tiešām mēs gribam iemūžināt visus šos vārdus šeit? Kolosāli!

Arī trešajā un ceturtajā Saeimā tāpat bija ievēlēti vairāki kompartijas biedri, kas aktīvi cīnījās toreiz par Padomju Savienības interesēm un darīja visu iespējamo, lai Latvija zaudētu savu neatkarību 30. gadu beigās. Tāpēc nav nekādas vajadzības iemūžināt šo cilvēku vārdus piemiņas plāksnē. Izrādīsim godu vēsturei! Jā, cilvēki ir attiecīgi bijuši deputāti, un tam ir domāta šī Piemiņas grāmata, tur būs bezkaislīgi minēti visu vārdi un uzvārdi.

Tāpēc es uzskatu, ka šis lēmuma projekts, kas mums ir priekšā, būtu noraidāms.

Jā, un vēl vienu aspektu es varbūt tomēr minēšu, tā kā laiks man ir. Ko nozīmē īpaši atzīmēt tos, kuri 1990.gada 4.maijā nobalsoja par Latvijas Republikas atjaunošanu? Interesanti, kā gan tas tiks izdarīts šajās plāksnēs, kur būs tūkstošiem uzvārdu. Varbūt starp šiem tūkstošiem uzvārdu pie Augstākās padomes attiecīgo deputātu uzvārdiem piestiprinās kaut kādu zīmi? Man jau uzreiz sāk likties, vai tik tur negatavojas piestiprināt auseklīti, un tad atkal visi redzēs... mūžam dzīvais auseklītis un "auseklīši".

Es domāju, ka diez vai mūsu 6.Saeimai būtu jāuzskata šo "auseklīšu" nopelni par daudz lielākiem un svarīgākiem, nekā tie ir bijuši citu Saeimu deputātiem un Satversmes sapulces locekļiem, kas cieta abu okupācijas režīmu represijās laikposmā no 1940. līdz 1953.gadam. Es uzskatu, ir normāli, ka ir viena plāksne ar represēto valstsvīru vārdiem, tas ir atbilstoši mūsu, es domāju, valsts tradīcijām.

Atcerēsimies, ka arī pirms kara Latvija iemūžināja tos, kuri, piemēram, bija gājuši bojā strēlnieku gaitās vai brīvības cīņās un tā tālāk. Šāda veida piemiņas plāksnes greznoja attiecīgajos pagastos dievnamus, Universitātē, teiksim, ir plāksne ar bojā gājušo studentu vārdiem, attiecīgi arī karaskolās un tā tālāk. Un arī šeit, Saeimā, es domāju, būtu normāli, ja iemūžinātu piemiņas plāksnē represētos parlamentāriešus, nevis ierakstītu visu vārdus un dažiem vēl kaut kādas īpašas atzīmes piekabinātu klāt. Es uzskatu, ka tas ir nepieņemami, tāpēc frakcija "Latvijai" kategoriski iestājas pret šī lēmuma projekta pieņemšanu, pret to, ka mēs iekaltu neskaitāmos deputātu vārdus šeit plāksnēs. Un es uzskatu, ka šāda rīcība pat faktiski būtu okupācijas režīmu represijās cietušo parlamentāriešu piemiņas zaimošana. Aicinu balsot pret šo lēmuma projektu.

Sēdes vadītājs. Modris Lujāns - pie frakcijām nepiederošs deputāts.

M.Lujāns (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Cienījamie kolēģi! Es taisni ilgstoši domāju un domāju, ka šis projekts ir jāatbalsta. Tas taču būs patīkami - mēs nāksim uz darbu, varēsim pieiet pie sienas, apsēsties, palasīt... Teiksim, Odisejs būs kādas trīs reizes, ja vēl kādās piecās Saeimās pasēdēs, tad būs, teiksim, jau astoņas reizes sienā ierakstīts... Un tas taču būs romantiski! Un, cienījamie kolēģi, protams, jāapdomā, jānosaka tikai galvenais - ar cik lieliem burtiem tiks iedrukāts tajā sienā, jo citādi, ja būs ar maziem burtiem, tad jau nebūs nekādas jēgas. Un personīgi es satraucos arī par to, kāpēc nav piedāvāts, ka arī 6.Saeimas deputātus vajadzētu iekalt sienā, jo citādi man būs grūti, ja, teiksim, 7.Saeimā nenokļūšu, aiziet paskatīties, kur es esmu iekalts, kā, teiksim, savus bērnus varēšu tur aizvest un parādīt, ka, lūk, šajā sienā es esmu iekalts. Un man liekas, ka tas kopsummā atgādinās... ka tā būs tāda kā "Raudu siena" Saeimā, kur katrs varēs tā pienākt paskatīties un papriecāties.

Protams, ja mēs paanalizēsim šo situāciju, kādā veidā mēs to izveidojam, tad būs ļoti paradoksāli, jo tur būs arī cienījamā Kārļa Ulmaņa kunga vārds, viņš arī bija daudzu Saeimu loceklis, vienīgi beigās bija tāda specifiska situācija, ka viņš to 4.Saeimu pats padzina. Tad arī šeit būtu jāizdara kaut kāda atzīme, lai varētu atzīmēt tos Saeimas deputātus, kuri ir savā laikā likvidējuši, teiksim, demokrātiju Latvijā. Tur arī būtu kāda zīmīte jāpieliek, lai arī mēs zinātu... tur bija Baloža kungs un arī pārējie kungi, iespējams, tur bija tajā laikā. Un, protams, es varētu daļēji Kostandas kungam piekrist: jā, nu drausmīgi bija, ka 4.Saeimā un pirms arī citās Saeimās, tur bija kādi komunisti, bet nu beigās jau visi beidza dzīvi pie viena āķa - gan komunisti, gan tie antikomunisti, jo nāca Baigais gads, kad parasti nediskutēja, vai tu biji sociāldemokrāts, bet veda projām, kā Leiškalna kungs saka. Un tādēļ, protams, ir jāpadomā, vai tādā veidā, kā šis projekts ir pārveidots... vai mums nevajadzētu tomēr to nosūtīt vēlreiz uz kādu komisiju, teiksim, uz Saimniecisko, lai pārspriestu šo jautājumu.

Bet nu, nopietnāk, jo... Pie reizes man gribētos arī uzzināt, kurā vietā Saeimā šīs plāksnes būs, jo es domāju, ka tā būs vesela siena, kas noklāta no augšas līdz lejai un, nu, tomēr galvenais jautājums, kas mani personīgi satrauc, arī tas, kad tur iekals 6.Saeimas deputātus un kad tur kals iekšā viņus, tos, kas ilgu periodu atsēdējuši Saeimā, un tad, kad tas būs zināms, tad varētu tā stingri atbalstīt šo projektu.

Sēdes vadītājs. Vairāk debatēs pieteikušies nav. Saeimas deputātiem Saeimas lēmuma projekts ir dokumentā nr.1005. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu deputātus balsot par Saeimas lēmumu šajā jautājumā. Lūdzu rezultātu! Par - 25, pret - 26, atturas - 19. Lēmums nav pieņemts.

Līdz pārtraukumam ir 10 minūtes. Esam saņēmuši kārtējo ierosinājumu ar piecu deputātu parakstiem. Viņi ierosina 17.jūnija sēdes darba kārtības 40., 41., 56., 57. un 58. jautājumu izskatīt pirms darba kārtības 39.jautājuma izskatīšanas, tātad pirms nākamā, kas mums pašlaik ir darba kārtībā, - pirms likumprojekta "Par tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu". Un 40.jautājums mums ir "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas 1937.gada Notāru likuma spēka atjaunošanu un grozījumiem tajā"", nākamais ir "Grozījumi Autopārvadājumu likumā", pēc tam ir "Grozījumi likumā "Par dzīvokļa īpašumu"", "Grozījumi likumā "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā"" un "Grozījums likumā "Par dzīvojamo telpu īri"".

Vai deputāti vēlas runāt "par" vai "pret" ðo priekšlikumu? Ja nevēlas, tad lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par deputātu priekšlikumu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu deputātus balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 54, pret - 6, atturas - 12. Priekšlikums pieņemts.

Tādēļ saskaņā ar tikko izdarītajām izmaiņām nākamo izskatīsim... Ir 8 minūtes līdz pārtraukumam... Sāksim izskatīt likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas 1937.gada Notāru likuma spēka atjaunošanu un grozījumiem un papildinājumiem tajā"". Juridiskās komisijas vārdā Aivars Endziņš - frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts.

A.Endziņš (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamo sēdes vadītāj! Cienījamie kolēģi! Lūdzu, izmantojiet dokumentu nr.841. Darba kārtības 40.jautājums, kā tas bija. Tas ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sagatavotais un iesniegtais grozījums likumā "Par Latvijas Republikas 1937.gada Notāru likuma spēka atjaunošanu un grozījumiem un papildinājumiem tajā". Un būtībā šis grozījums ir pirmām kārtām vērsts uz to, lai izmainītu šo garo nosaukumu un nosauktu viņu vienkārši par Notāru likumu, bet pēc būtības tas ir vērsts arī uz to, lai saskaņotu šo likumu ar Korupcijas novēršanas likumu. Un es aicinātu cienījamo Saeimu atbalstīt viņu pirmajā lasījumā. (Starpsauciens no zāles: "Par steidzamību...")

Sēdes vadītājs. Paldies, Endziņa kungs! Debatēs pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta steidzamību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu deputātus balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 70, pret - nav, atturas - 2. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

A.Endziņš. Tad es aicinātu nobalsot viņu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 70, pret - nav, atturas - 1. Pirmajā lasījumā pieņemts.

A.Endziņš. Ja cienījamajai Saeimai nav iebildumu, tad es piedāvātu viņu tūlīt izskatīt arī otrajā lasījumā un pieņemt kopumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojekta pieņemšanu otrajā, galīgajā, lasījumā. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 69, pret - nav, atturas - 2. Likums pieņemts.

Paldies. Endziņa kungs, vai jūs ziņosit par nākamo arī? Lūdzu, ja paspēsim. Četras minūtes līdz pārtraukumam.

Tātad likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā".

A.Endziņš. Cienījamo sēdes vadītāj! Cienījamie kolēģi! Tie ir Ministru kabineta noteikumi nr.123, kuri ir pieņemti Satversmes 81.panta noteiktajā kārtībā un ar kuriem ir izdarīti grozījumi Autopārvadājumu likumā. Juridiskā komisija izskatīja šos noteikumus savā sēdē un konceptuāli atbalstīja. Mēs uzskatām, ka pārsvarā šie grozījumi ir pamatoti, taču tajā pašā laikā atsevišķās vietās ir nepieciešami precizējumi, bet tos var iestrādāt jau kārtējā - otrajā un trešajā - lasījumā. Es aicinātu cienījamo Saeimu viņus atbalstīt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti debatēs pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojekta "Grozījumi Autopārvadājumu likumā" pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 77, pret - nav, atturas - nav. Pieņemts.

A.Endziņš. Es lūgtu cienījamos kolēģus iesniegt priekšlikumus līdz 8.augustam.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti neiebilst pret Endziņa kunga nosaukto termiņu - 8.augustu? Neiebilst. Pieņemts. Paldies.

Lai arī cik veikli mums rit darbs, vairs gan nesāksim tagad skatīt, tādēļ izsludinu pārtraukumu līdz pulksten 15.30.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekšsēdētājas biedrs

Alfreds Čepānis.

Sēdes vadītājs. Godājamie deputāti, lūdzu, ieņemiet vietas! Turpināsim darbu! Mēs esam saņēmuši divus iesniegumus. Vienu ir parakstījuši pieci deputāti, kuri lūdz izskatīt darba kārtības 42.punktu (likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu") pirms 39.punkta (likumprojekts "Par tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu"). Vai kāds no deputātiem vēlas runāt "par" vai "pret" iesniegumu? Runātgribētāju nav. Lūdzu, balsosim par šo priekšlikumu. Balsošanas režīmu, lūdzu! Lūdzu deputātus balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 41, pret - 9, atturas - 6. Pieņemts.

Otru iesniegumu ir parakstījis Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētājs Druvas kungs. Viņš lūdz, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 51.pantu, izdarīt grozījumus Saeimas 17.jūnija sēdes darba kārtībā, tajā iekļaujot izskatīšanai Saeimas kārtības ruļļa 79.panta pirmās daļas noteiktajā kārtībā Aizsardzības un iekšlietu komisijas izstrādāto un šā gada 22. maija un 17.jūnija komisijas sēdēs izskatīto likumprojektu "Grozījums Satversmes aizsardzības biroja likumā", un, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 86.panta trešo daļu, lūdz likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā, bez atkārtotas nodošanas izskatīšanai atbildīgajā komisijā.

Godājamie kolēģi, lai mēs to varētu izdarīt, šim Druvas kunga parakstītajam dokumentam ir vajadzīgs Prezidija atzinums, tas ir pirmkārt. Prezidija atzinuma pagaidām nav.

Otrkārt, iesniegumā nav norādīts, kurā darba kārtības sadaļā, kādā secībā jūs vēlētos to izskatīt. Druvas kungs vēlas runāt? Lūdzu!

Kārlis Druva - Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā.

K.J. Druva (LZS, KDS un LDP frakcija).

Cienījamais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Zināms, es nevaru neko darīt, ja ir runa par mūsu Prezidija lēmumu, tas jums ir jāveic, bet es vismaz biju cerējis, ka izskatīs šo jautājumu kaut kad sēdes beigās, taču mēs nebijām droši, cik daudz ir mainīta darba kārtība, tāpēc mēs nevarējām noteikt, kurā vietā. Jo šis jautājums prasītu apmēram 30 sekundes.

Sēdes vadītājs. Lūdzu, Druvas kungs, - jūs varat pateikt, kurā darba kārtības sadaļā to skatīt.

K.J.Druva. Pirms 39.punkta.

Sēdes vadītājs. Pirms 39.punkta. Vai deputātiem ir kādi iebildumi?

Ilmārs Bišers - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputāts. Lūdzu!

I.Bišers (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamie kolēģi, nu, lūdzu, izbeigsim šo lietu! Es lūdzu. Jo pa to laiku, ko mēs tērējam atsevišķu jautājumu bīdīšanai uz priekšu un atpakaļ, mēs būtu izskatījuši par kādiem četriem pieciem jautājumiem vairāk. Tā mēs šeit vienkārši zaudējam laiku. Un šeit jau mēs dzirdējām, ka šis jautājums vispār nav izskatāms, jo nav Prezidija atzinuma par šo lietu. Saskaņā ar Kārtības rulli iznāk, ka tas nav izskatāms, tādēļ netērēsim vairs laiku ar to, iesim uz priekšu un skatīsim tos vēl diezgan daudzos jautājumus, kas mums ir palikuši darba kārtībā.

Sēdes vadītājs. Paldies, Bišera kungs! Saskaņā ar mūsu balsojumu, cienījamie kolēģi, tagad izskatām likumprojektu "Par Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu". Ārlietu komisijas vārdā - Indulis Bērziņš. Lūdzu!

I.Bērziņš (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamais sēdes vadītāj! Cienījamie kolēģi! Ārlietu komisijas vārdā es lūdzu nobalsot par šā jautājuma steidzamību.

Sēdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekšsēdētāja

Ilga Kreituse.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Par Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu" atzīšanu par steidzamu.

Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu deputātus balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 57, pret - nav, atturas - 1. Lēmums par steidzamību ir pieņemts.

I.Bērziņš. Cienījamie kolēģi! Šā līguma uzdevums ir ne vien nākotnē attīstīt mūsu savstarpējās attiecības, bet šis līgums ir izstrādāts ar mērķi, ka Latvija nākotnē varētu pievienoties EFTA, tas ir, Centrāleiropas valstu brīvās tirdzniecības asociācijas līgumam kopumā. Šāda veida līgumus ar vairākām Centrāleiropas valstīm mēs jau šeit esam akceptējuši, pieņemot attiecīgus likumus. Gribu tikai atzīmēt, ka tirdzniecība ar lauksaimniecības un zivju produktiem ir atrunāta atsevišķā protokolā. Tie, kas ar šo atsevišķo protokolu iepazinās, zina, ka tas paredz noteikt Latvijai atvieglojumus preču eksportā. Tur ir minēts siers, kartupeļu ciete, desas, gaļas konservi, šokolāde - un tā tālāk, un tā joprojām. Neapšaubāmi, šāds līgums mums ir izdevīgs, un es domāju, ka mums ir izdevīgi nākotnē pievienoties arī šim EFTA valstu līgumam, kamēr mēs vēl neesam Eiropas savienības valsts un kamēr šeit pilnībā nedarbojas tie noteikumi, kas darbojas Eiropas savienības valstīs. Tāpēc es lūdzu nobalsot par šo likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti debatēs pieteikušies nav. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Par Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu" pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 56, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts.

I.Bērziņš. Ja cienījamajiem kolēģiem nav iebildumu, lūdzu nobalsot par to arī otrajā lasījumā, lai mēs varētu šo likumu pieņemt jau tagad un lai mums nevajadzētu šā jautājuma izskatīšanu atlikt līdz rudenim. Paldies.

Sēdes vadītāja. Deputātiem nav iebildumu pret otrā lasījuma izskatīšanu šodien. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu deputātus balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 56, pret - nav, atturas - nav. Likums ir pieņemts.

Tagad, atbilstoši izdarītajiem labojumiem, mums mainās darba kārtība. Nākamais ir darba kārtības 56. jautājums - likumprojekts "Grozījums likumā "Par dzīvokļa īpašumu"".

Juridiskās komisijas vārdā - Kristiāna Lībane, frakcijas "Latvijas ceļš" deputāte.

K.Lībane (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamie kolēģi! Pamatdokuments, ar kuru mēs strādāsim, ir dokuments nr. 678, tajā ir likumprojekta teksts. Kā jūs redzat, tie ir šā gada 10.aprīlī pieņemtie Satversmes 81.panta noteiktajā kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 132.

Runa ir par to, ka, pirms šie Satversmes 81.panta noteiktajā kārtībā izdotie noteikumi stājās spēkā, likuma "Par dzīvokļa īpašumu" 21.panta pirmajā daļā bija noteikts, ka pašvaldību bilancē vai valsts iestāžu un uzņēmumu bilancē esošās dzīvojamās mājas ir atzīstamas attiecīgi par pašvaldības vai valsts īpašumu, ja Ministru kabinets sešu mēnešu laikā no minētā likuma spēkā stāšanās dienas nav ar atsevišķu rīkojumu kādu māju pārņēmis no pašvaldības bilances valsts bilancē - vai otrādi.

Pašlaik spēkā esošie noteikumi, kurus Juridiskā komisija lūdz jūs šodien akceptēt kā likumprojektu pirmajā lasījumā, ļaus valdībai "labāk, bez steigas", kā savā atzinumā jeb anotācijā raksta finansu ministrs, "izvērtēt tās dzīvojamās mājas, kuras nenodod privatizācijai, lai radītu rezerves valsts institūciju nodrošināšanai ar darba telpām un dienesta dzīvokļiem." Aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Debatēs deputāti pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsot par likumprojekta "Grozījums likumā "Par dzīvokļa īpašumu"" pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 60, pret - nav, atturas - 4. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu paziņot datumu, līdz kādam iesniedzami priekšlikumi, lai likumprojektu sagatavotu otrajam lasījumam.

K.Lībane. Lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz 8.jūlijam.

Sēdes vadītāja. 8.jūlijs. Deputātiem citu priekšlikumu nav un iebildumu arī nav.

Nākamais ir likumprojekts "Grozījumi likumā "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā"".

Juridiskās komisijas vārdā - Kristiāna Lībane, frakcijas "Latvijas ceļš" deputāte.

K.Lībane (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamie kolēģi, arī šis ir šā gada aprīlī pieņemts grozījums. Tie ir Ministru kabineta noteikumi nr. 87, kuri pašreiz ir spēkā, Juridiskā komisija tos ir izskatījusi un nodod jums konceptuālai pieņemšanai pirmajā lasījumā.

Arhīva izziņu izsniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 1996.gada 1.jūnijam, kā arī ir noteikts galīgais termiņš izziņu pieprasījumu iesniegšanai valsts arhīvos, proti, 1996.gada 1.aprīlis. Tas ir tādēļ, ka valsts arhīvi var nodrošināt pieprasījumu izpildi ne ātrāk kā divu mēnešu laikā. Lūdzam atbalstīt šo likumprojektu.

Sēdes vadītāja. Debatēs deputāti pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījumi likumā "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā"" pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 53, pret - 1, atturas - 4. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu nosaukt datumu, līdz kādam iesniedzami priekšlikumi, lai likumprojektu sagatavotu otrajam lasījumam.

K.Lībane. 8. jūlijs.

Sēdes vadītāja. 8.jūlijs. Deputātiem citu priekšlikumu nav. Iebildumu nav.

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par dzīvojamo telpu īri"".

Juridiskās komisijas vārdā - Juris Kaksītis, Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputāts.

J.Kaksītis (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Augsti godātais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Lūdzu pievērst uzmanību dokumentiem nr. 732 un nr. 1043. Likums "Par dzīvojamo telpu īri" ir pieņemts 1993.gadā, vēl Augstākās padomes darbības laikā, un šā likuma 11.nodaļas 37.pantā ir uzskaitītas tās situācijas jeb tie gadījumi, kad persona īslaicīgas vai ilgākas prombūtnes laikā nezaudē tiesības uz dzīvojamo platību. 37.panta otrās daļas 5.punktā ir teikts, ka šādas tiesības ir personām, kas ārstējas stacionāri, izņemot gadījumus, kad ārstējas psihoneiroloģiskajā slimnīcā, uzturoties tur neierobežotu laiku. Šajā likumprojektā, kurš ir jūsu rīcībā un par kuru šobrīd runāju, ir priekšlikums neattiecināt šos ierobežojumus uz tām personām, kuras ārstējas psihiatriskajās slimnīcās. Ja jūs esat iepazinušies ar veselības valsts ministra anotāciju par šo likumprojektu, tad zināt, ka tur ir atsauce gan uz 1948.gada Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, gan uz citiem šiem starptautiskajiem dokumentiem, tādēļ Juridiskās komisijas vārdā es lūdzu akceptēt šo likumprojektu.

Sēdes vadītāja. Debatēs deputāti pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par likumprojekta "Grozījums likumā "Par dzīvojamo telpu īri"" pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu deputātus balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 62, pret - nav, atturas - 3. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu nosaukt datumu, līdz kuram iesniedzami priekšlikumi, lai likumprojektu sagatavotu otrajam lasījumam.

J.Kaksītis. Lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz 15.jūlijam.

Sēdes vadītāja. 15.jūlijs. Deputātiem citu priekšlikumu nav. Iebildumu nav.

J.Kaksītis. Paldies.

Sēdes vadītāja. Nākamais ir likumprojekts "Noteikumi par atbilstības novērtēšanu".

Atvainojos, te mums atkal ir tik daudzas tās pārbīdes... mēs tūlīt... tomēr nav... Kolēģi, mēs pārbīdot 41., 42.punktu, esam... es aizmirsu, neievēroju, ka pa vidu mums ir palicis neizskatīts 39. un 40.jautājums, tāpēc, lūdzu, piedodiet! 40.punkts ir izskatīts. Tas arī bija pacelts. 39.punktā.

Likumprojekts "Par tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu".

R.Jurdžs (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Cienījamie deputāti! Strādāsim ar dokumentiem nr.506, nr.989 un 989-b. Pamatdokuments būs dokuments nr. 989. Attiecībā uz otro lasījumu ir iesniegti vairāki priekšlikumi - un pārsvarā no smēķētāju puses. Visvairāk priekšlikumu iesniedza smēķētājs Ameriks un smēķētāju grupa no frakcijas "Tçvzemei un Brīvībai".

1.pants. 1.pantā Juridiskais birojs aicina precizēt vārdu "subjekts". Komisija izvairījās no vārda "subjekts" un iesniedza otrajam lasījumam jaunu redakciju.

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem ir iebildumi pret komisijas izveidoto redakciju saistībā ar vārdu "subjekts"? Iebildumu nav. Pants ir pieņemts.

R.Jurdžs. 2.pants. Komisija daļēji pieņēma deputātu Jirgena un Straumes priekšlikumu un to iestrādāja komisijas izveidotajā jaunajā redakcijā.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iesniedzējiem iebildumu nav. Un arī pārējiem deputātiem iebildumu pret komisijas iesniegto 2.panta redakciju nav. Pants ir pieņemts.

R.Jurdžs. Arī attiecībā uz 3.pantu bija iesniegts priekšlikums precizēt vārdu "subjekts". Komisija nolēma izsvītrot 3.pantu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu pret 3.panta svītrošanu nav. Svītrojums ir pieņemts.

R.Jurdžs. 6.pants. Te bija vairāki priekšlikumi. Komisija noraidīja Jirgena un Straumes priekšlikumu...

Sēdes vadītāja. Mēs sāksim varbūt...

R.Jurdžs. Ar tālāko.

Sēdes vadītāja. No augšas. 6.panta pirmās daļas 2.punktā...

R.Jurdžs. ...ir Juridiskā biroja priekšlikums svītrot vārdus "un darvas". Komisija pieņēma šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu pret šo slēdzienu nav. Pieņemts.

R.Jurdžs. 6.panta pirmās daļas 3.punkts ir strīdus punkts: priekšlikumi skar tieši darvas daudzumu. Pirmajā variantā tas ir 12 miligrami, bet deputātu Jirgena un Straumes iesniegumā ir runa par 20 miligramiem. Un arī deputātu grupas priekšlikumā ir minēts... tāds darvas daudzums, kas ir lielāks par 20 miligramiem. Komisija balsoja...

Sēdes vadītāja. Es atvainojos. Tātad mums ir jānoskaidro viena lieta: mēs tikko kā pieņēmām, ka 6.panta otrajā punktā vārdi "un darvas" tiek svītrots.

R.Jurdžs. Bet mēs runājam tagad par 3.punktu. 3.punktā ir precizēts darvas daudzums.

Sēdes vadītāja. 3.pantu mēs tikko kā izsvītrojām.

R.Jurdžs. Es atvainojos, - mēs tagad runājam par 6.panta 3. punktu.

Sēdes vadītāja. Jā. Bet, ja mēs vārdus "un darvas" esam svītrojuši...

R.Jurdžs. Mēs vārdus "un darvas" izsvītrojām no 2.punkta sakarā ar to, ka par darvu tiks runāts 3.punktā.

Sēdes vadītāja. Tātad tanī saistībā tie tika papriekš izsvītroti no 2.punkta, lai par to runātu 3.punktā, jā?

R.Jurdžs. Tieši tā.

Sēdes vadītāja. Un tikai tagad mēs pārejam pie jautājuma par darvas svara mērvienībām. Jā?

R.Jurdžs. Jā. Un komisija nobalsoja par 12 miligramiem. Un tagad es aicināšu deputātus apskatīt arī pārejas noteikumus.

Sēdes vadītāja. Es atvainojos, 12 miligrami ir pirmajā lasījumā. Tā kā ir atstāts...

R.Jurdžs. Atstāts ir iepriekšējais daudzums - 12 miligrami.

Sēdes vadītāja. Jā. Tātad ir noraidīts deputātu Jirgena un Straumes priekšlikums. Deputātiem...

Aigars Jirgens - frakcijas "Tçvzemei un Brīvībai" deputāts.

A.Jirgens (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Cienījamo priekšsēdētāj! Cienījamie kolēģi! Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka pašreizējā norma, ko ir atbalstījusi Sociālo un darba lietu komisija, šobrīd neatbilst nevienai Eiropas savienības dalībvalstu pieņemtajai normai un praksē tas radītu pilnīgu aizliegumu gandrīz visām cigaretēm, visām importa cigaretēm Latvijā. Ja tas būtu tā, tad Latvijā, kā pasaulē vienīgajā valstī, kurā būtu šāda norma, parādītos vēl neredzēti kontrabandas plūdi, it īpaši aizliegto bezfiltra cigarešu jomā. Tāpēc es aicinu tomēr atbalstīt mūsu priekšlikumu.

R.Jurdžs. Jūs aicināt balsot par savu priekšlikumu.

Eniņa kungs - pie frakcijām nepiederošs deputāts. Lūdzu!

G.Eniņš (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Mani pārsteidz tas, ka frakcijai "Tevzemei un Brīvībai" gribas vairāk darvas. Man nav svarīgi, cik ir Japānā vai Korejā, vai kur citur, bet es aicinu balsot par mazāku darvas daudzumu cigaretēs.

Sēdes vadītāja. Es atvainojos, Eniņa kungs, par kuru priekšlikumu jūs aicināt balsot? Mēs nebalsojam tagad par daudzumiem, mēs balsojam par priekšlikumiem.

G.Eniņš. Nu, protams, par agrāko priekšlikumu. Tas bija saprotams - par 12 miligramiem.

Sēdes vadītāja. Tātad jūs aicināt atbalstīt komisijas izstrādāto 3.punkta redakciju?

G.Eniņš. Kā jau to komisija ir nolēmusi - noraidīt šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Aivars Endziņš - frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts.

A.Endziņš (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamā priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi! Es arī aicinu atbalstīt Jirgena kunga, Straumes kunga un citu deputātu priekšlikumu par šo darvas saturu. Ir ļoti jauki šeit runāt tagad par darvas daudzumu vai ko tamlīdzīgu, bet padomājiet par kaut ko citu - tās tik tiešām ir bezfiltra cigaretes, un galvenokārt tās smēķē vienkāršie cilvēki, it sevišķi laukos, jo tās ir lētākas - šīs bezfiltra cigaretes. Tā ir viena lieta.

Otra lieta. Tādā gadījumā - ko tad? Nodarbosies paši ar tabakas audzēšanu, smēķēs pašaudzēto tabaku? Un tas arī būs vērsts vairāk uz kontrabandas preci, kas ienāks iekšā. Es tāpēc aicinu tomēr pie šiem starptautiskajiem standartiem pieturēties.

Sēdes vadītāja. Andrejs Požarnovs - frakcijas "Tçvzemei un Brīvībai" deputāts.

A.Požarnovs (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Ļoti cienītā priekšsēdētājas kundze! Godātie kolēģi! Es gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka nikotīna daudzums rada pieradumu, atkarību no šīm cigaretēm, bet darvas daudzums tieši ietekmē veselību - jo vairāk darvas, jo ātrāk attīstās šīs onkoloģiskās saslimšanas. Taču, ja paskatāmies pašas pēdējās lapaspuses šinī likumprojektā, tad redzam, ka tur ir šie noteikumi par spēkā stāšanās kārtību, un tur ir teikts, ka likuma 5.panta (es atvainojos, tā laikam ir kļūda, ka tur ir minēts 5.pants) pirmās daļas 3.punkts stājas spēkā 2003.gada 31.decembrī. Un tālāk: līdz 6.panta pirmās daļas 3.punkta spēkā stāšanās dienai darvas daudzums tabakas izstrādājumos nedrīkst pārsniegt 18 miligramus - sākot ar 1999.gada 1.janvāri, 15 miligramus - sākot ar 2001.gada 1.janvāri. Respektīvi, ir paredzēts pārejas posms. Un tāpēc, ja mēs pieņemam 12 miligramus, tādā gadījumā šis daudzums atbilst visiem starptautiskajiem noteikumiem, ņemot vērā to, ka šis punkts neattiecas uz rītdienu, bet uz 2003.gadu.

Lūdzu atbalstīt komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Kārlis Čerāns - frakcijas "Latvijai" deputāts.

K.Čerāns (frakcija "Latvijai").

Godātie deputāti! Es arī aicinu šoreiz neatbalstīt deputātu Jirgena un Straumes priekšlikumu un atbalstīt komisijas izstrādāto variantu. Paldies.

Sēdes vadītāja. Debatēs deputāti vairs nav pieteikušies. Debates beidzam. Lūdzu zvanu! Tikai precizēsim pirms balsojuma: deputāti Jirgen un Straume, vai jūs uzstājat, lai par jūsu priekšlikumu balsotu kopumā vai balsotu tikai par pirmo daļu? Jo jums tas sastāv no divām daļām: vispirms tur ir noteikts darvas daudzums miligramos, un tad seko teikums, kas arī nav iekļauts redakcijā. Kopumā par šo redakciju - tādu, kādu jūs esat iesnieguši? Gan par 20 miligramiem, gan par tekstu: "Uz iepakojuma norādītam darvas un nikotīna daudzumam jāatbilst Starptautiskās standartu organizācijas publicētajai metodoloģijai." Skaidrs.

Tālāk. Vai pēc šā balsojuma, ja tas būs negatīvs, tiks uzturēts spēkā nākamais priekšlikums par 12 miligramu aizstāšanu ar 20 miligramiem un tiks pieprasīts balsojums? Iesniedzēji - deputāti Zīle, Jirgens, Vidiņš, Balodis, Grīgs, Straume. Ja balsojums būs negatīvs, jūs uzturēsiet spēkā prasību par balsojumu par savu priekšlikumu.

Un pēdējais balsojums būs par komisijas priekšlikumu. Zvans ir atskanējis. Vai komisijas vārdā, lūdzu, vēlaties vēl ko teikt?

R.Jurdžs. Nē. Es aicinu balsot par kompromisa variantu - par 12 miligramiem... ar pārejas noteikumiem...

Sēdes vadītāja. Mēs varam balsot tikai par iesniegtajiem priekšlikumiem. Kompromisa variants ir jāizstrādā, gatavojot likumprojekta trešo lasījumu.

Tātad: lūdzu balsošanas režīmu, lai balsotu par deputātu Jirgena un Straumes priekšlikumu - izteikt 6.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā, kādu jūs redzat tabulā. Lūdzu balsot! Es ceru, ka visi deputāti ir nobalsojuši. Lūdzu rezultātu! Par - 22, pret - 33, atturas - 17. Priekšlikums nav pieņemts.

Nākamais balsojums: 6.panta pirmās daļas 3.punktā minētos 12 miligramus aizstāt ar 20 miligramiem. Priekšlikuma iesniedzēji ir deputāti Zīle, Jirgens, Vidiņš, Balodis, Grīgs un Straume. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 18, pret - 29, atturas - 21. Nav pieņemts.

Un tagad jābalso par komisijas doto redakciju, kā prasīja.

R.Jurdžs. Komisijas redakcija - tas tagad būs 5.pants.

Sēdes vadītāja. Kāpēc 5.pants?

R.Jurdžs. Tāpēc, ka mēs izsvītrojām 3.pantu. Tātad tas būs 5.panta pirmās daļas 3.punkts.

Sēdes vadītāja. Paga, paga. Es ļoti atvainojos. Mēs pašlaik skatām 6.pantu. Mēs esam izsvītrojuši 3.pantu, bet tāpēc nejauksim numerāciju, kāda tā būs, kad mēs sakārtosim likumu kopumā. Pašlaik vadīsimies pēc tā, kā mums ir tabulā. Tātad: tas ir 6.pants pirmajā lasījumā, bet 5.pants šinī lasījumā, jā? Redziet, man saka priekšā, ka tas neesot balsojams, jo tas neatšķiras no tā teksta, kas bija pirmajā lasījumā. Bet diemžēl ar vienu vārdu tas atšķiras, līdz ar to tas ir komisijas priekšlikums. Varētu gan uzskatīt, ka pirmajā lasījumā vārds "tabakas" bija pazaudēts tehnisku iemeslu dēļ. Vai varbūt tas ir tomēr komisijas priekšlikums - tas, kā ir iestrādāts 3.punkts?

R.Jurdžs. Tā ir jauna redakcija. Es aicinu balsot.

Sēdes vadītāja. Ja tā ir jauna redakcija, tad jābalso. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsot. Pēc jaunās numerācijas, tas ir 5.panta pirmās daļas 3.punkts: "tabakas izstrādājumus, kuros tabakas darvas daudzums pārsniedz 12 miligramus;". Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 48, pret - 7, atturas - 11. Pieņemts.

R.Jurdžs. Tātad strādājam tālāk. 6.panta otrā daļa. Deputāti Jirgens un Straume iesniedza priekšlikumu. Komisija noraida šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Aivars Endziņš - frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts.

A.Endziņš (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamā priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi! Man nav skaidrs, par kādu 6.pantu tagad ir runa, jo priekšlikums ir: "Aizstāt 6.panta otrajā daļā..." It kā mainījusies ir šī numerācija, bet tabula te ir tādā veidā sakārtota... un te parādās otrā daļa. Un kur tad tam pantam ir tā pirmā daļa, kāda tā izskatās vispār? Ieskatieties šajā dokumentā, kas mums ir izsniegts! Kā mēs varam te par kaut ko spriest un...

Sēdes vadītāja. Jā, Endziņa kungs, jums ir pilnīga taisnība, kārtējo reizi...

A.Endziņš. 5.pants - pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa, ā... Šeit ir pavisam kaut kas cits. Šeit ir pirmajā lasījumā nobalsotais teksts. Lūdzu!

Sēdes vadītāja. Skaidrs. Cienījamie kolēģi, nevajadzētu pašlaik tribīnē skaidrot! Tagad ir skaidrs, mēs abi divi ar Jurdža kungu ne visai precīzi formulējām. Mēs nupat balsojām par 5.panta pirmās daļas 3.punktu. Tagad mēs skatām 5.panta (pēc jaunās numerācijas) jeb 6.panta (pēc vecās numerācijas) otro daļu.

A.Endziņš. Bet tad arī vajadzēja teikt, ka mēs balsojam par 6.panta pirmo, otro un trešo daļu... piedošanu, par pirmās daļas punktiem. Bet mēs nobalsojām it kā par visu 6.pantu tagad.

Sēdes vadītāja. Nē, mēs nobalsojām... Precizēsim vēlreiz - nobalsojām par 6.panta pirmās daļas 3.punktu. Un tagad mēs izskatām 6.panta otro daļu. Lūdzu, Jurdža kungs, turpināsim!

R.Jurdžs. Tātad iebildumu nebija?

Sēdes vadītāja. Nē, mēs nonācām pie tā, ka komisija noraidīja. Tagad ir jautājums deputātiem - iesniedzējiem: vai iebildumu pret komisijas slēdzienu nav? Deputātiem pret komisijas doto panta otrās daļas redakciju iebildumu nav. Pieņemts.

R.Jurdžs. Trešā daļa. Jirgens, Straume...

Sēdes vadītāja. 6.panta trešā daļa.

R.Jurdžs. Jirgens un Straume ierosina izslēgt 6.panta trešo daļu. Komisija noraidīja šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iesniedzējiem... Aigars Jirgens - frakcijas "Tçvzemei un Brīvībai" deputāts.

A.Jirgens (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Cienījamie kolēģi! Es aicinātu balsot par šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Vairāk debatēs pieteikušies nav. Komisijas vārdā.

R.Jurdžs. Komisija nolēma atļaut Ministru kabinetam noteikt nikotīna daudzumu. Mēs visu laiku runājam par darvas daudzumu, bet par nikotīna daudzumu netika runāts. Un tagad šis pants ir tāds rezerves variants, kas uzliek par pienākumu tieši Ministru kabinetam. Tāpēc komisijas vārdā aicinu balsot par šī panta atstāšanu.

Sēdes vadītāja. ...Ka Ministru kabinets nosaka nikotīna daudzumu cigaretēs? Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par deputātu Jirgena un Straumes priekšlikumu - izslēgt 6.panta trešo daļu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 27, pret - 12, atturas - 19. Priekšlikums nav pieņemts.

R.Jurdžs. 7.pants. 7.panta pirmā daļa un 1.punkts. Ir deputāta Amerika ierosinājums - izslēgt šo punktu. Komisija pieņēma šo punktu jaunā redakcijā.

Sēdes vadītāja. Mums ir jāsāk no gala. Pirmais jau ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas redzams tabulā. Sāksim izskatīt noteiktā secībā priekšlikumus, kā viņi ir.

R.Jurdžs. Tātad komisija...

Sēdes vadītāja. Manā tabulā ir - papildināt 7.panta pirmo daļu aiz vārda "aizliegts"...

R.Jurdžs. ...ar vārdiem "attēlot konkrētas fiziskās personas".

Sēdes vadītāja. Jā.

R.Jurdžs. Tas ir komisijas pieņēmums. Un tālāk deputāts Ameriks ierosina izslēgt 1.punktu. Tas arī sakrīt ar komisijas jauno redakciju. Un nākamais priekšlikums ir izslēgt...

Sēdes vadītāja. Tā, tātad pabeigsim izskatīt septītās daļas 1.punktu. Andrejs Požarnovs - frakcijas "Tçvzemei un Brīvībai" deputāts.

A.Požarnovs (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Ļoti cienītā priekšsēdētājas kundze! Godātie kolēģi! Es gribu atzīmēt, ka komisijā šis lēmums netika pieņemts vienbalsīgi, balsis dalījās, jo, proti, ir ļoti grūti nopamatot, kas ir konkrēta fiziskā persona. Un tādēļ es aicinātu komisijas priekšlikumu tomēr noraidīt un atstāt visu šo pantu pirmā lasījuma redakcijā. Es domāju, ka 1.panta redakcijā izteiktais ļoti skaidri pasaka, ko nedrīkst attēlot uz tabakas izstrādājumu iepakojuma.

Sēdes vadītāja. Tātad jūsu aicinājums ir balsot pret priekšlikumu - izslēgt pirmās daļas 1.punktu, kā es sapratu, jā? Nē, man vajag precīzi zināt, par ko kurš aicina balsot?

A.Požarnovs. Es aicinu balsot pret komisijas priekšlikumu - aiz vārda "aizliegts" papildināt ar "attēlot konkrētas fiziskās personas".

Sēdes vadītāja. Tātad pirmo balsosim komisijas priekšlikumu - aiz vārda "aizliegts" tātad izmantot... Aivars Endziņš - frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts.

A.Endziņš (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamā priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi! Es šajā gadījumā aicinātu tomēr atbalstīt komisijas piedāvāto pirmās daļas redakciju, jo, ja saglabā to, kā ir formulēts pirmajā lasījumā, tad par 1. un 2.punktu man ir jautājums: kāda komisija... vai mēs speciālu institūciju veidosim, kura tad sekos, par kādu valsti, par kādu tautisku... par kādas tautas folkloras simboliku ir runa - vai par Latvijas, vai Peru, vai, es nezinu, par kādu acteku, vai par kaut ko tamlīdzīgu... Tas ir vēl abstraktāk pateikts, bet šis formulējums te tomēr ir skaidrs, ka tad, ja ir konkrēta persona, kurai ir uzvārds, vārds. Kura ir pazīstama, nevis, teiksim, ir mākslinieciski kaut kas attēlots.

Sēdes vadītāja. Guntis Eniņš - pie frakcijām nepiederošs deputāts.

G.Eniņš (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Es aicinātu palikt pie agrākā - pie pirmā varianta, jo, ja mēs te tikai formulējam, ka konkrētas fiziskās personas, tad mēs, teiksim, nevaram... lai Valsts prezidentu neattēlotu uz tabakas paciņām, bet vecajā lasījumā, vecajā projektā... Es nolasīšu: ...tabakas izstrādājumu un smēķēšanas reklāmās nedrīkst attēlot elementus, kuros ietverti valsts, tautiski vai tautas folkloras simboli. Proti, vai jums patiktu, ja uz šīm paciņām būtu Lāčplēsis vai senlatviešu karavīrs? Man tas nepatiktu. Vai arī mūsu citi simboli: auseklītis, Dieva un Māras zīmes. Es negribētu to.

Tālāk es minēšu piemēru, ka uz viena alkohola veida tagad bija Namejs, ir alkohols "Namejs". Man tas ir latviešu senču, zemgaliešu, lielākais brīvības cīņu vadonis pret vāciešiem, bet nu tas mums ir kaut kāds džins. Un tāpat arī tabakai var sameklēt šādus piemērus. Es aicinu šo priekšlikumu... Ja te kaut kas vēl nav skaidrs, tad var piestrādāt. Es pats apņemos piestrādāt, lai kļūtu vēl skaidrāks. Bez tam vēl der padomāt par to, lai nākamajā, pēdējā, tas ir, trešajā lasījumā būtu noteikts, ka nedrīkst uz šādām, piemēram, cigaretēm būt arī reliģiskās organizācijas, reliģiskās konfesijas aizskaroši simboli. Mēs varam nonākt arī pie tā, ka attēlos bezmaz vai pāvestu... Tātad aicinājums ir balsot par agrāko - par pirmā lasījuma redakciju.

Sēdes vadītāja. Māris Vītols - LZS, KDS un LDP frakcijas deputāts.

M.Vītols (LZS, KDS un LDP frakcija).

Es atbalstu. Es aicinu Saeimas deputātus atbalstīt šo komisijas piedāvāto redakciju, kura nosaka ierobežojumus reklāmās izmantot fiziskās personas, lai gan, iespējams, uz trešo lasījumu būtu nepieciešams precizēt šo redakciju, jo būtība ir tāda, ka reklāmai nevajadzētu popularizēt smēķēšanu, bieži vien jaunatnes vidū. Tā ir problēma, ka reklāmas tiek pasniegtas tā, ka smēķēšana ir dzīves stils vai dzīvesveida sastāvdaļa. Reklāmai jābūt orientētai uz to, lai patērētājs varētu izvēlēties sev pieņemamu produkciju, bet tā nedrīkstētu veidot jaunus smēķētājus, popularizēt smēķēšanu, un tāpēc vismaz šobrīd es aicinu atbalstīt šo komisijas variantu. Iespējams, ka tajā vajadzētu norobežot, nodalīt šīs divas lietas uz trešo lasījumu, precizējot šos ierobežojumus. Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Vairāk debatēs deputāti pieteikušies nav. Komisijas vārdā...

R.Jurdžs. Es aicinu balsot par komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Godātie deputāti, 101.pants nosaka balsošanas kārtību - pirmie balsojami priekšlikumi par attiecīgā panta vai tā daļas izslēgšanu no likumprojekta. Tāpēc mums vispirms ir jānobalso par pirmās un otrās daļas tālāko likteni šajā likumprojektā, bet pēc tam par komisijas šo svītrojumu atbilstoši Kārtības ruļļa 101.pantam. Lūdzu zvanu! Pirmais balsojums - izslēgt 7.panta pirmās daļas 1.punktu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 31, pret - 18, atturas - 16. Priekšlikums nav pieņemts.

Jurdža kungs, es jums nolasīju secību, kādā ir jābalso, un, ja deputāti noraida kaut ko, ko pieņēmusi komisija, tad es neko nevaru... Prezidijs nevar neko izdarīt. Prezidijam nav tiesību deputātiem teikt, ka viņi ir nepareizi nobalsojuši. To jūs pēc tam komisijā varat izspriest, bet deputāti savu lēmumu izsaka balsojot, un vispirms balso tos punktus, kurus izslēdz.

Tālāk mums ir balsojums par Amerika kunga otro priekšlikumu. Par pirmo daļu mēs tikko kā... Aivars Endziņš - frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts.

A.Endziņš (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamā priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi! Lieta jau ir tāda: ja mēs nobalsojam par 1.punkta un 2.punkta izslēgšanu, tad atliek tikai pirmās daļas "galviņa": "Noformējot Latvijā ievedamos (importējamos) vai ražotos tabakas izstrādājumu iepakojumus, aizliegts izmantot... un tālāk ir tukšums. Ja šeit būtu priekšlikums izslēgt visu pirmo daļu, tad man būtu skaidrs. Es arī šajā gadījumā balsoju pret 1.punkta izslēgšanu tikai tāpēc, ka, ja viņš tiek izbalsots, tad tur vairs nekas pāri nepaliek. Paldies.

Sēdes vadītāja. Bet pēc tam, Endziņa kungs, ir komisijas priekšlikums - aiz vārda "aizliegts" papildināt ar vārdiem "attēlot konkrētas fiziskās personas". Trešais priekšlikums ir... Jā, tad, kad ir izslēgts pirmais, otrais, bet tagad... Nu ir pieņemts priekšlikums, jo mēs balsojām... Godātais Jurdža kungs, mēs balsojām par konkrētu iesniegto priekšlikumu, un šis priekšlikums skan: "Izslēgt 7.panta pirmās daļas 1.punktu." Priekšlikums nav pieņemts, jo šāds ir balsojums - 31, 18, 16. Priekšlikums nav pieņemts! Es neesmu vainīga, ka jums tas punkts neder, bet ko es varu līdzēt, ja tāds ir deputātu balsojums?

R.Jurdžs. Balsosim tagad par 2.punktu, iesim uz priekšu un tad redzēsim.

Sēdes vadītāja. Mums, loģiski, tagad ir jābalso priekšlikums - izslēgt 7.panta pirmās daļas 2.punktu, jo mēs balsojam nevis par komisijas slēdzienu, bet par iesniegtajiem priekšlikumiem. Lūdzu zvanu! Par otro priekšlikumu - izslēgt 7.panta pirmās daļas 2.punktu. Par šādu priekšlikumu.

R.Jurdžs. Jābalso "par".

Sēdes vadītāja. To jūs lūdzat komisijas vārdā. Dzintars Ābiķis par to, kā tālāk virzāms jautājums. Atvainojiet, Ābiķa kungs, debates ir beigtas jau vismaz pirms minūtēm piecām.

Vai kolēģiem ir vajadzīgs pārtraukums? Nav vajadzīgs. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot par priekšlikumu - izslēgt 7.panta pirmās daļas 2.punktu. Lūdzu rezultātu! Par - 31, pret - 28, atturas - 14. Priekšlikums nav pieņemts.

R.Jurdžs. Tālāk ir jāskatās otrajā lappusē, kur Jirgens un Straume ierosina - papildināt 7. panta pirmās daļas 2. punktu pēc vārdiem...

Sēdes vadītāja. Es atvainojos.... Nekāda lappuse! Mums vēl ir trešais priekšlikums, kas tagad komisijai jāprot formulēt... Mums ir jābalso priekšlikums - papildināt 7.panta pirmo daļu aiz vārda "aizliegts" ar vārdiem "attēlot konkrētas fiziskās personas".

R.Jurdžs. Es atvainojos, priekšsēdētājas kundze! Sākumā mēs balsojam par priekšlikumiem, bet pašās beigās - par komisijas priekšlikumu. Par 2.punktu ir arī Jirgena un Straumes priekšlikums otrajā lappusē. Tagad mēs nobalsojām, ka šis 2. punkts paliek, tātad Jirgena un Straumes priekšlikums ir reāls, par viņu var balsot.

Sēdes vadītāja. Ā... Paldies, jā! Lūdzu deputātu kungus uzšķirt nākamo lappusi, kurai nepievērsa uzmanību, jo balsojums izmainīja komisijas slēdzienu. Šeit ir ierosināts - papildināt 7. panta pirmās daļas 2.punktu... Atšķiriet vēlreiz 3.lappusi, ieskatieties pirmā lasījuma 2. punktā: "...populāru personu, arī filmu, estrādes vai sporta zvaigžņu vārdus un ģīmetnes...". Tātad papildināt šo daļu ar vārdiem "kâ arī animāciju filmu attēlus". Tāds ir šis priekšlikums. Komisija...?

R.Jurdžs. Balsosim.

Sēdes vadītāja. Nē... Vai komisijas slēdziens ir - noraidīt?

R.Jurdžs Nu viņa ir...

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem ir iebildumi pret komisijas slēdzienu?

R.Jurdžs. Ir...

Sēdes vadītāja. Andrejs Požarnovs - frakcijas "Tçvzemei un Brīvībai" deputāts.

A.Požarnovs (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godājamie kolēģi! Es aicinātu pieņemt Jirgena un Straumes kunga priekšlikumu un noraidīt komisijas lēmumu, jo situācija ir tāda. Šie animācijas filmu attēli attiecas uz multiplikācijas filmām, un tie ir tie attēli, ko visvairāk skatās bērni. Un, ja gadījumā uz cigaretēm parādīsies kāds Flintstons vai kaut kas tamlīdzīgs, tad taisni tādā veidā šos bērnus visvieglāk, visefektīvāk ir piesaistīt smēķēšanai. Kādēļ komisija noraidīja šo priekšlikumu? Tādēļ, ka komisijā sākās ļoti neauglīga saruna par to, kas ir animācijas filma un ko šis termins nozīmē. Un šī te animācija te tika jaukta ar vārdu "animal", respektīvi, dzīvnieks. Es aicinātu pieņemt šo te Jirgena un Straumes priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Vairāk debatēs deputāti pieteikušies nav. Komisijas vārdā?

R.Jurdžs. Balsosim!

Sēdes vadītāja. Tātad lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par deputātu Jirgena un Straumes priekšlikumu - papildināt 7. panta pirmās daļas 2.punktu pēc vārda "ìīmetnes" ar vārdiem "kâ arī animāciju filmu attēlus". Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu deputātus balsot! Lūdzu pievērst uzmanību likumprojektam un balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 52, pret - 6, atturas - 9. Pieņemts.

Tagad jābalso par komisijas priekšlikumu, jo komisija savu priekšlikumu nav atsaukusi.

Tātad balsosim par komisijas priekšlikumu - papildināt 7.panta pirmo daļu aiz vārda "aizliegts" ar vārdiem "attēlot konkrētas fiziskās personas". Lūdzu balsošanas... Juris Dobelis... Lūdzu, atsauciet balsošanas režīmu! Juris Dobelis - LNNK un LZP frakcijas deputāts.

J.Dobelis (LNNK un LZP frakcija).

Cienījamie kolēģi! Izlasiet, par ko mēs taisāmies balsot! Pēc vārda "aizliegts" ir jāieliek "attēlot konkrētas fiziskās personas". Tā kā mēs esam atstājuši 1. un 2.punktu, ko gatavojās izslēgt, bet mēs viņus esam atstājuši, tad ir galīgi bezjēdzīgs tas pirmais... par viņu nemaz vairs nevar balsot, jo, ja mēs gadījumā tādu pieņemam, tad palasiet, kas tur jums galu galā iznāk no tā visa. Es uzskatu, ka nevar par tādu balsot.

Sēdes vadītāja. Aivars Endziņš - frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts.

A.Endziņš (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi! Ceturtajā ailītē ir piedāvāta komisijas 6.panta pirmās daļas konkrētā redakcija. Es aicinātu par viņu balsot, nevis par šiem atsevišķajiem priekšlikumiem, jo viņi bija ļoti cieši saistīti, un tā ir komisijas piedāvātā redakcija. Es aicinātu par viņu balsot.

Sēdes vadītāja. Juris Dobelis - LNNK un LZP frakcijas deputāts, otro reizi.

J.Dobelis (LNNK un LZP frakcija).

Cienītie kolēģi! Ja mēs pieņemam šo 1.punktu, tad kur mēs liksim to 1. un 2.apakšpunktu tādā gadījumā? Jo viņš nāk pēc vārda "izmantot", un, ja mēs pieņemam šādu te... ja jūs balsojat, tad es nezinu. Nē, izlasiet, kas jums tur sanāk galu galā! Es aicinu vienkārši... Un, ja jūs taisāties tiešām balsot, tad viņš ir vienkārši jānoraida.

Sēdes vadītāja. Jurdža kungs, netraucējiet runātāju! Es jums vārdu neesmu devusi, debates nav beigušās... Jurdža kungs, jūs komisijas vārdā runāsit pēdējais.

R.Jurdžs. Es komisijas vārdā noņemu šo priekšlikumu, lai beidzas debates.

Sēdes vadītāja. Jurdža kungs, es jums ne velti teicu... Lūdzu, apsēdieties un mierīgi pagaidiet, kad mēs beigsim debates. Tad arī nonāksim pie kopsaucēja. Tad jūs komisijas vārdā varēsit uzstāties un tad mēs lemsim par balsošanas režīmu!

Guntis Eniņš - pie frakcijām nepiederošs deputāts.

G.Eniņš (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Cienījamie kolēģi! To pašu, ko teica deputāts Juris Dobelis, es izteikšu citiem vārdiem. Lūdzu! Ja tiek pieņemti šie divi punkti, tad tie automātiski izslēdz tālāko balsojumu, jo nav iespējams... Šie abi divi "nesaiet" kopā, jo viņi ir pretrunā viens ar otru. Un, ja mēs varam balsot, tad tiešām mēs kļūsim neloģiski.

Sēdes vadītāja. Godātie kolēģi! Man šķiet, ka ar Kārtības ruļļa lasīšanu te neveicas visiem. Kārtības rullis nosaka... Endziņa kungs tūlīt paskaidros. Lūdzu! Aivars Endziņš - frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts. Otro reizi.

A.Endziņš (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi! Kārtības ruļļa 101. pants: "Iesniegtos priekšlikumus uz balsošanu liek šādā secībā: pirmais - priekšlikumus par attiecīgā panta vai tā daļas izslēgšanu no likumprojekta; otrais - priekšlikumus, kuri visvairāk atšķiras no atbildīgās komisijas priekšlikuma; trešais - priekšlikumus, kuri mazāk būtiski atšķiras no atbildīgās komisijas priekšlikuma,un ceturtais - atbildīgās komisijas priekšlikumus." Pēdējā ailītē ir piedāvāts atbildīgās komisijas priekšlikums - 6.panta pirmās daļas redakcija. Un šeit nevar būt runa par to, ka tagad ir kaut kādas atsauces, jo 100. pants paredz, ka līdz tikai balsošana. Ja tātad balsošana ir sākusies, tad šinī procesā vairs atsaukt nevar. Tāpēc mums ir jābalso par komisijas piedāvāto 6. panta pirmās daļas redakciju.

Sēdes vadītāja. 6. panta pirmās daļas komisijas redakcija ir izteikta šādi: "Noformējot Latvijā ievedamo (importējamo) vai ražoto tabakas izstrādājumu iepakojumu, aizliegts attēlot konkrētas fiziskās personas." Punkts. Jā, un vēl papildinājums: "kâ arī animāciju filmu attēlus."

Tātad, lūdzu, Jurdža kungs, komisijas vārdā! Nu ir vārds jums.

R.Jurdžs. Es domāju, ka visi ir loģiski domājoši cilvēki, bet daži ir emocionāli, nu tad balsosim.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par 6.pantam izstrādāto komisijas redakciju. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 46, pret - 21, atturas - 14. Pieņemts.

Skatīsim tālāk!

R.Jurdžs. Otrā daļa. Par 7.panta otro daļu ir ienācis priekšlikums no Labklājības ministrijas, ko komisija ir arī pieņēmusi.

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem pret 7.panta otrās daļas 2. punkta redakciju iebildumu nav? Pieņemts.

R.Jurdžs. Tālāk. 7. panta trešā daļa. Ir saņemts priekšlikums no Juridiskā biroja, ko komisija ir pieņēmusi.

Sēdes vadītāja. Deputātiem? Iebildumu nav? Pieņemts.

R.Jurdžs. 8. pants. Atbildīgā komisija ir izveidojusi šo pantu jaunā redakcijā. Un ir arī deputātu Jirgena un Straumes priekšlikums, kas ir noraidīts.

Sēdes vadītāja. Tātad ir divu deputātu - Jirgena un Straumes priekšlikums - papildināt 8. pantu pēc vārdiem "Ministru kabineta noteiktā kārtībā" ar vārdiem "ne mazāk kā četras atļaujas katrā tabakas izplatīšanas veidā". Tas būtu papildināts pirmā lasījuma teksts. Deputātiem iebildumi pret komisijas... Aigars Jirgens - frakcijas "Tçvzemei un Brīvībai" deputāts.

A.Jirgens (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi! Šis ir tīri ekonomisks jautājums, un priekšlikuma būtība ir tāda, lai liegtu iespēju Ministru kabinetam patvaļīgi radīt kādas saimnieciskās struktūras monopolu attiecībā uz šīm lietām.

Sēdes vadītāja. Jūs aicināt balsot par savu priekšlikumu? Debatēs vairāk deputāti pieteikušies nav. Komisijas vārdā?

R.Jurdžs. Balsosim, lūdzu!

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par deputātu Jirgena un Straumes priekšlikumu - papildināt 8. pantu pēc vārdiem "Ministru kabineta noteiktā kārtībā" ar vārdiem "bet ne mazāk kā četras atļaujas katrā tabakas izplatīšanas veidā". Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 28, pret - 17, atturas - 27. Nav pieņemts.

Tālāk. Balsojam par atbildīgās komisijas priekšlikumu - izteikt 8. pantu šādā redakcijā: "Tabakas izstrādājumu realizācijas kārtību nosaka Ministru kabinets." Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu deputātus balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 44, pret - 8, atturas - 15. Priekšlikums pieņemts.

R.Jurdžs. Tālāk - 9. pants. Ir vairāku deputātu priekšlikums svītrot šā panta pirmās daļas 1. punktu. Komisija pieņēma šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu pret komisijas slēdzienu nav? Pieņemts.

R.Jurdžs. Nākamais. 9. panta pirmās daļas 2.punkts. Šeit ir deputātu grupas priekšlikums, ko komisija noraidīja, kā arī Jirgena un Straumes līdzīgs priekšlikums, ko komisija noraidīja.

Sēdes vadītāja. Skatīsim tos tādā secībā, kādā tie ir ievietoti tabulā. Pirmais: "Izteikt 9.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā: "vietās, kurās pārsvarā pārdod preces personām zem 18 gadu vecuma;"." Deputāti iesniedzēji?... Roberts Zīle - frakcijas "Tçvzemei un Brīvībai" deputāts.

R.Zīle (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Jā, es saprotu, ka var rasties jautājums par vārdu "pârsvarā", bet katrā ziņā, ja jau mēs iedomājamies situāciju, kāda ir pirmā lasījuma redakcijā, tad jebkura šokolādes tāfele, kas tiek tirgota, aizliedz tirgot cigaretes šinī veikalā.

Sēdes vadītāja. Debatēs pieteikušos vairāk nav? Dzintars Ābiķis - frakcijas "Latvijas ceļš" deputāts.

Dz.Ābiķis (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Paldies Dievam, ka mēs novērsām... ka tur nesabalsojām tās muļķības par tiem "sportsmeņiem" un tā tālāk...

Sēdes vadītāja. Ābiķa kungs, jūs vadāt Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju. Es jums atļaujos izteikt aizrādījumu par izvēlēto izteiksmes veidu.

Dz.Ābiķis. Jā, labi. Paldies. Aizrādījumu pieņemu. Bet šinī sakarā, ja mēs šodien pieņemsim šo priekšlikumu... Es arī no visas sirds esmu par to, lai bērni nepīpētu un lai viņiem tās cigaretes nepārdotu. Bet, ja mēs šādu priekšlikumu pieņemsim, tas nozīmēs, ka tirdzniecības darbinieki vienkārši tiks, tā teikt, terorizēti no dažādu inspektoru patvaļas, inspektori pateiks - ā, te rakstīts, ka pārsvarā pārdod preces personām... tur varbūt... Es nezinu... manā izpratnē, tas ir absurds priekšlikums.

Sēdes vadītāja. Debatēs deputāti vairs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu! Vai komisijas vārdā vēlaties ko teikt?

R.Jurdžs. Paldies. Balsosim.

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par priekšlikumu - izteikt 9.panta pirmās daļas 2.punktu tādā redakcijā, kāda nupat tika nolasīta un kāda ir uzrādīta tabulā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu deputātus balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 25, pret - 20, atturas - 26. Priekšlikums nav pieņemts.

R.Jurdžs. Tālāk - 9.panta pirmās daļas 3.punkts. Ir saņemts priekšlikums no deputāta...

Sēdes vadītāja. Nē, mums vēl ir otrs priekšlikums - izteikt 9.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā... Deputātu Jirgena un Straumes priekšlikums.

R.Jurdžs. Tas ir tāds pats.

Sēdes vadītāja. Tas nav tāds pats. Pirmajā priekšlikumā ir vārdi "zem 18 gadu vecuma", bet šajā - "lîdz 18 gadu vecumam". Ja deputāti neuzstāj... Un deputāti iesniedzēji? Neprasa balsojumu. Un deputātiem iebildumu pret komisijas slēdzienu nav. Pieņemts.

R.Jurdžs. Tālāk - 9.panta pirmās daļas 3.punkts. Komisija pieņēma deputāta Amerika priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Deputātiem iebildumu pret komisijas slēdzienu nav. Pieņemts.

R.Jurdžs. 9.panta pirmās daļas 5.punkts. Ir deputātu Jirgena un Straumes priekšlikums. Komisija noraidīja šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Ko saka deputāti? Vai deputātiem ir iebildumi? Guntis Eniņš - pie frakcijām nepiederošs deputāts.

G.Eniņš (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Es lūgtu balsojumu par to. Domāju, ka mēs visi šeit, Saeimā, esam kulturāli cilvēki, arī tie, kas smēķē, un smēķēšana, es domāju, ir viena no vislielākajām ne tikai Latvijas, bet visas cilvēces nelaimēm. Un ka neviens, arī tas, kas smēķē, nevēlētos, lai pīpētu viņa bērni vai... Tā ir vienkārši tāda mērena narkotika, ar kuru pats cietušais ir, var teikt, spiests kaut kā samierināties. Un tāpēc mums... Mēs gaidām, lai mēs te... lai mums būtu smēķēšana gan latviešu biedrībās un Operā, un citur... Es aicinu balsot par šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Es atvainojos, Eniņa kungs. Par kuru priekšlikumu jūs īsti aicināt balsot?

G.Eniņš. Aicinu atbalstīt Jirgena un Straumes priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Tas ir, svītrot vārdus "kultūras un"?

G.Eniņš. Nē, nevis svītrot, bet atstāt. Es pārteicos. Esmu pret Jirgena un Straumes priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Bet neviens no deputātiem nav izteicis noraidījumu attiecībā uz komisijas slēdzienu. Es saprotu, ka jūs arī atbalstāt komisijas slēdzienu.

G.Eniņš. Tādā gadījumā es esmu "sapinies".

Sēdes vadītāja. Ja es pareizi sapratu, deputātiem nav iebildumu pret komisijas slēdzienu - noraidīt deputātu priekšlikumu. Iebildumu nav. Komisijas redakcija ir pieņemta.

R.Jurdžs. 9.pants, pirmā daļa, 6.punkts. Deputāta Amerika priekšlikums. Komisija noraidīja šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Atklājam debates. Andris Ameriks - Tautas saskaņas partijas frakcijas deputāts.

A.Ameriks (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Godātie kolēģi! Pieņemot šo likumu, mums ir jāvadās pēc viena principa. Ja mēs pieņemam likumu, tad būs arī zināmas institūcijas, kuras pārbaudīs, kā šis likums tiks ieviests dzīvē un kā tas darbosies. Un, ņemot vērā to, ka mēs ar zināmu humoru pieejam šā likuma atsevišķu pantu pieņemšanai, es tomēr lūdzu jūs, godātie kolēģi, ļoti nopietni šo likumu analizēt tieši no tā viedokļa, ka tā ir viena no uzņēmējdarbības formām. Šodien, nerunājot par to... es arī nesmēķēju, un man šajā gadījumā ir vieglāk runāt par to, kas ir saistīts ar smēķēšanas kaitīgumu, bet tajā pašā laikā šī uzņēmējdarbības forma mums ir jāregulē tā, lai mums pašiem nebūtu kauns. Un tas, ka mēs nobalsojām jau iepriekš zināmus principus, - tas ir saistīts, teiksim, arī ar... folklora un simboli un tā tālāk... Saprotiet, tas būs jāņem vērā arī turpmāk, par citiem pantiem runājot. Un arī par šo. Mums būs jāņem vērā arī tas, ka būs jāizdod speciālas, es nezinu, rokasgrāmatas tiem inspekcijas darbiniekiem, kuri noteiks, kas ir folkloras elements, kas nav... pieņemsim, kādas Āfrikas valsts vai kādas citas zemes... Jo te jau nav runa par Latviju...

Ja runājam konkrēti par šiem tirdzniecības automātiem, tad ir jāņem vērā, ka šāda tirdzniecība tomēr ir pietiekami izplatīta kā Eiropas valstīs, tā arī pie mums, un, ja mēs pieņemsim šādu punktu, tad tik tiešām nākamais solis varbūt būtu aizliegt arī bankomātu darbību, lai mēs nevarētu naudu izņemt no bankomātiem. Tas ir normāls automatizācijas ceļš, kurš ir jāizmanto, un, manā izpratnē, nebūtu nekādu problēmu šo biznesu organizēt arī ar šo tirdzniecības automātu starpniecību.

Sēdes vadītāja. Māris Vītols - LZS, KDS un LDP frakcijas deputāts.

M.Vītols (LZS, KDS un LDP frakcija).

Es vēlos pievērst Saeimas deputātu uzmanību tam, ka šis likumprojekts satur arī attiecībā uz tabakas izstrādājumu realizāciju tādu ierobežojumu, ka, vadoties no šajā likumā iestrādātajiem principiem, tabakas izstrādājumus ir aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Principā, ja mēs praktizējam šo tirdzniecību, tātad tabakas izstrādājumu realizāciju caur tirdzniecības automātiem, tad vispār mēs atņemam jebkādu iespēju radīt mehānismu, kā mēs šo ierobežojumu, kurš ir noteikts attiecībā uz 18 gadu vecumu, varam izkontrolēt. Un tāpēc es lūdzu (uz šā un arī citu iemeslu pamata) atbalstīt atbildīgās komisijas priekšlikumu - noraidīt šo deputāta Amerika priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Debatēs runāt ir pieteicies Valdis Krisbergs - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputāts.

V.Krisbergs (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Kolēģi! Es domāju, ka nevajadzētu ar vienu likumu iejaukties cita likuma darbībā. Ierobežojot uzņēmēja metodi, ar kādas palīdzību tiek pārdota prece, mēs iejaucamies šā uzņēmēja darbībā. Uzņēmējdarbību regulē likums par uzņēmējdarbību. Līdz ar to, protams, atvainojiet, pat Amerika kunga ierosinātais mīkstinājums ir apšaubāms - no uzņēmējdarbības viedokļa. Jo tad, ja to pieņems, tik tiešām šķiet, ka Latvija būs vienīgā pasaules zeme, kur ēku ārpusē nebūs cigarešu tirdzniecības automātu. To es saprotu: mēs rūpējamies, lai bandīti pārāk nenosmēķētos, jo pirmajā naktī jau tie tiktu aplaupīti. Bet telpu iekšpusē - tā ir tirdzniecības metodika. Jo tikpat labi tad mēs varētu aizliegt, teiksim, tabakas preces tirgot sievietēm, jo zināma kaitīga ietekme uz viņu organismu varētu būt. Un, aizliedzot iegādāties cigaretes līdz 18 gadu vecumam, mēs gan neesam noteikuši soda sankciju, kas notiks, ja kāds pārdos mazgadīgam cigareti vai cigarešu paciņu vai nopirks. Līdz ar to šī norma, vienalga, nestrādās. Es aicinu atbalstīt Amerika kunga priekšlikumu un neiejaukties uzņēmējdarbībā. Pārdošanas veids ir īpašnieka kompetencē. Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Debatēs vairāk deputāti pieteikušies nav. Vārds komisijas pārstāvim.

R.Jurdžs. Komisijas viedoklis bija līdzīgs tām domām, kuras savā runā izteica Māris Vītols. Uzņēmējdarbību, jebkuru, regulē kaut kādi likumi, un, tā kā šis uzņēmējdarbības veids, tabakas un tabakas izstrādājumu izplatīšana, tomēr ietekmē sabiedrības veselību, mēs veidojam speciālu likumu. Un sakarā ar to, ka pagaidām šo automātu mums nav, es aicinu balsot par šo punktu un noraidīt deputāta Amerika priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par deputāta Amerika priekšlikumu - izteikt 9.panta pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā: "izmantojot tirdzniecības automātus, kas izvietoti ārpus ēkām". Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot. Lūdzu rezultātu! Par - 32, pret - 17, atturas - 14. Piekšlikums pieņemts.

R.Jurdžs. Nākamais - 9.panta otrā daļa. Deputāti Jirgens un Straume ierosina svītrot šo daļu. Komisija pieņēma šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem ir iebildumi? Guntis Eniņš - pie frakcijām nepiederošs deputāts.

G.Eniņš (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Es aicinu tomēr veikt balsojumu un noraidīt deputātu Jirgena un Straumes priekšlikumu, un atstāt iepriekšējo - ka pilsētu domēm un pagastu padomēm ir tiesības noteikt papildu ierobežojumus tabakas izstrādājumu tirdzniecībai.

Sēdes vadītāja. Eniņa kungs, es īsti nesapratu, par ko jūs aicināt balsot. Precizējiet!

G.Eniņš. Es aicinu balsot par agrāko un noraidīt...

Sēdes vadītāja. Jūs aicināt balsot par...

G.Eniņš. Es aicinu noraidīt Jirgena un Straumes iesniegto.

Sēdes vadītāja. Tātad - pret Jirgena un Straumes priekšlikumu. Skaidrs. Vairāk runātāju nav?

Valdis Krisbergs - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputāts.

V.Krisbergs (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamie kolēģi! Es aicinu atbalstīt komisijas lēmumu - un tātad arī Jirgena kunga un Straumes kunga priekšlikumu - tikai viena iemesla dēļ: ļoti labi zinām, ko nozīmē pašvaldības policija, un ļoti labi zinām, ko nozīmē pašvaldību izdotie saistošie noteikumi, lai varētu iekasēt naudiņu šīs policijas uzturēšanai. Šis būs kolosāls pašvaldības policijas reketa avots, ja mēs tiešām noraidīsim šo priekšlikumu.

Aicinu atbalstīt komisijas viedokli.

Sēdes vadītāja. Debatēs pieteikušos vairāk nav? Modris Lujāns - pie frakcijām nepiederošs deputāts.

M.Lujāns (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Cienījamie kolēģi, šinī gadījumā patiešām varētu atbalstīt Jirgena kunga un pārējo kolēģu viedokli, jo es ar drausmām iedomājos: ja Eniņa kungs kļūtu kādā pašvaldībā par priekšnieku, tad tas veselu pašvaldību, iespējams, pilnībā likvidētu un viņiem vairs nebūtu tiesību smēķēt, jo, es domāju, viņš tā radikāli cīnītos vietējā pašvaldībā.

Sēdes vadītāja. Debatēs pieteikušos vairāk nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu runāt komisijas vārdā!

R.Jurdžs. Balsosim, lūdzu!

Sēdes vadītāja. Lūdzu deputātus balsot par deputātu Jirgena un Straumes priekšlikumu - svītrot 9.panta otro daļu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu deputātus balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 55, pret - 6, atturas - 10. Priekšlikums pieņemts.

R.Jurdžs. Tālāk - 9.panta piektā daļa. Ir deputāta Eniņa priekšlikums. Komisija noraidīja šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Guntis Eniņš - pie frakcijām nepiederošs deputāts.

G.Eniņš (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Cienījamie deputāti! Man jau nekas cits neatliek - protams, es aicinātu atbalstīt manu priekšlikumu. Bet lietas būtība ir tāda: ja mums ir ierobežojums, ka mēs nedrīkstam pārdot smēķus cilvēkiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, tad rodas jautājums - kādā veidā realizēs šo kontroli? Ir zēni, kas jau 15 gadu vecumā izskatās kā 18 vai 19 gadus veci. Un cits atkal izskatās jaunāks. Un rodas domstarpības. Un tādēļ es domāju, ka šīs tiesības būtu jādod. Kāpēc gan pārdevējam, it sevišķi tad, ja viņš ir kopā ar policistu, nebūtu tiesību palūgt jaunietim, kas iegādājas smēķus, uzrādīt dokumentu, ka viņš tiešām ir sasniedzis šos 18 gadus? Jo pretējā gadījumā tam likumam nav īsta izpildījuma.

Sēdes vadītāja. Valdis Krisbergs - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputāts.

V.Krisbergs (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamie kolēģi! Pieņemot Eniņa kunga priekšlikumu, mēs pārkāptu cilvēktiesības, jo, pirmkārt, cilvēkam būtu jānēsā līdzi pase, un policijai ir tiesības pārbaudīt dokumentus tikai tādā gadījumā, ja ir aizdomas par to, ka konkrētais cilvēks ir izdarījis noziegumu, vai tad, ja uz viņu norāda kā uz noziedznieku.

Otrkārt, nav arī zināma sankcija, kāda būtu jāizdara, ja privātpersona pārdotu tabakas izstrādājumus privātpersonai, kurai vēl nav 18 gadu. Priekšlikums ir pilnīgi neloģisks, un tāpēc es lūdzu to noraidīt.

Sēdes vadītāja. Andrejs Požarnovs - frakcijas "Tçvzemei un Brīvībai" deputāts.

A.Požarnovs (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Ļoti cienītā priekšsēdētājas kundze! Godātie kolēģi! Man ļoti žēl, ka mēs pieņēmām Amerika kunga priekšlikumu par tiem tirdzniecības automātiem. Tagad izveidosies absurda situācija, ka arī tam pircējam, kurš būs iegādājies cigaretes šajā tirdzniecības automātā, - ka arī viņam varēs paprasīt šos dokumentus. Respektīvi, jauniešiem, kas tuvosies šim automātam, - viņiem obligāti būs jābūt klāt pasei. Es domāju, ka izveidosies šāda neloģiska situācija, tādēļ aicinu tomēr noraidīt Eniņa kunga priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Aristids Lambergs - LNNK un LZP frakcijas deputāts.

A.Lambergs (LNNK un LZP frakcija).

Godātā sēdes vadītāja! Godātie kolēģi! Man atkal ir jāpiesauc tā saucamā Rietumu prakse. Amerikas Savienotajās Valstīs pārdevējam ir tiesības ikvienam prasīt uzrādīt attiecīgu dokumentu, pērkot tabaku vai arī alkoholiskos dzērienus. Vienalga, vai pircējs ir 60 gadus vecs vai cik... Ir jāuzrāda un jāparāda. Tāpēc lūdzu atbalstīt Eniņa kunga priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Māris Vītols - LZS, KDS un LDP frakcijas deputāts.

M.Vītols (LZS, KDS un LDP frakcija).

Es vispirms vēlos papildināt Lamberga kunga teiktos vārdus attiecībā uz to, ka, ja mēs šeit iestrādājam tirdzniecības ierobežojumus attiecībā uz personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, ierobežojam vai aizliedzam tām pārdot dažādus tabakas izstrādājumus, tad arī ir jādod iespēja pārdevējam pārliecināties par pircēja vecumu. Un parasti šī norma tiek realizēta, tā teikt, caur jebkura identitātes dokumenta uzrādīšanu (vai nu tās būtu autovadīšanas tiesības, vai jebkurš cits personību apliecinošs dokuments), pēc kura būtu iespējams noteikt attiecīgā cilvēka vecumu.

Bet šeit ir arī vēl viena cita lieta - tas, ko minēja Krisberga kungs, runājot par šiem ierobežojumiem. Kas attiecas uz sankcijām, es uzskatu, ka ir nepieciešams iestrādāt labojumus, grozījumus Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kuri paredzētu reālu sankciju pārdevējam. Manuprāt, šī sankcija varētu būt piemērojama tad, ja ir atkārtota šā aizlieguma pārkāpšana, pat tāda, ka šis tirgotājs var riskēt ar savu tirdzniecības licenci. Manuprāt, šī būtu ļoti nopietna sankcija, ja pārdevējs riskētu ar savu licenci, pārdodot savu produkciju personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Manuprāt, tad viņš pats daudz vairāk būtu ieinteresēts kontrolēt to. Šeit ir šī slodze ļoti plaša. Agrāk Čevera kunga aizstāvētās metodes, kuras tiek izmantotas arī Rietumos, šī provokatīvā metode, ka, ja mēģina iegādāties persona, kura ir par 18 gadiem jaunāka, šos tabakas izstrādājumus un ja tai pārdod šos tabakas izstrādājumus... tad šajā gadījumā ir pārkāpts šis noteikums. Es uzskatu, ka ir iespējams izveidot reālu sankciju, kura darbotos un ar kuras palīdzību būtu iespējams to visu izkontrolēt. Es lūdzu šajā gadījumā atbalstīt Eniņa kunga priekšlikumu. Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītāja. Leopolds Ozoliņš - frakcijas "Tçvzemei un Brīvībai" deputāts.

L.Ozoliņš (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Cienījamā priekšsēdētāja! Cienījamie kolēģi! Mēs runājam par problēmu, kura, manuprāt, ir ļoti svarīga Latvijas nākotnei. Mēs runājam par narkotiku... nu, oficiāli, mazāk vai vairāk... pārdošanu mūsu bērniem, jauniešiem. Tas, ka smēķēšana noved kapā jebkuru smēķētāju desmit gadus ātrāk nekā nesmēķētāju, - tas ir zināms. Plaušu vēzis, lūpu vēzis, gangrēna, kunģa čūla un citas kaites... Es domāju, ka mums tomēr ir jāapzinās, ka atkarība no nikotīna ir daudzkārt spēcīgāka pat par atkarību no alkohola. Tāpēc es ierosinu atbalstīt šo Eniņa kunga priekšlikumu. Kādā veidā to izdarīt, - tur var būt dažādi varianti. Mani pārsteidz tas, ka nobalsoja par to, ka no automāta var pārdot, tātad neprasot vecumu, šīs cigaretes. Skaisti, spoži automāti - uz mata tādi kā tie, kas Admirāļu klubā ievilina jauniešus ar mūziku un spilgtām gaismām. Ļoti labi biznesmeņi, tirgotāji... Un zināms, ka bizness, tāpat kā prostitūcija, ir internacionāla parādība, šeit nekas nav svēts. Nav svēta mūsu jaunās paaudzes veselība un dzīvība. Tāpēc es ierosinu vismaz mūsu Saeimā šoreiz nodemonstrēt, ka kaut kas ir svēts un neaizskarams. Nobalsot par to, ka tomēr ir jākontrolē šis vecuma cenzs, kad var sākt lietot šo ļoti bīstamo narkotiku. Atbalstīt Eniņa kunga priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Debatēs deputāti pieteikušies vairs nav. Lūdzu runāt komisijas vārdā.

R.Jurdžs. Balsosim, lūdzu!

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātus balsot par deputāta Gunta Eniņa iesniegto priekšlikumu - papildināt 9.panta piektās daļas tekstu šādā redakcijā: "Pçc tirdzniecības organizācijas pārstāvja vai policijas pieprasījuma pircējam jāapliecina savs vecums ar personības dokumentu." Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 61, pret - 7, atturas - 15. Priekšlikums ir pieņemts.

R.Jurdžs. 9.panta sestā daļa. Ir saņemts deputāta Amerika priekšlikums, kas nedaudz samazina to bīstamību, ko izraisa tabaka. Tas attiecas uz uzrakstiem tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietās. Komisija noraidīja šo priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Es domāju, ka būtība nav tā, ka samazina bīstamību. Te ir jautājums par uzrakstiem.

R.Jurdžs. Samazina bīstamības aprakstu...

Sēdes vadītāja. Jā. Atklājam debates. Andris Ameriks - Tautas saskaņas partijas frakcijas deputāts.

A.Ameriks (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Kolēģi, es tik tiešām to neapšaubu nevienu brīdi un pilnīgi piekrītu Leopoldam Ozoliņa kungam par to, ko viņš teica. Es vienkārši domāju par to likumu, lai mēs to rakstītu īsi, saprotami. Jo vairāk mēs šeit ieliekam... Ozoliņa kungs pieminēja arī čūlu, čūla te nav pieminēta. Tad arī to vajag ierakstīt iekšā. Vienkārši būsim, deputāti, korekti! Manā izpratnē, vajag rakstīt likumu īsi, saprotami un skaidri, jo mēs, vienmēr rakstot gari, tādā gadījumā kaut ko atkal... akcentus izmainām vai noklusējam. Tāpēc vajag skaidri pateikt, ka tas ir bīstami un kaitīgi cilvēka veselībai. Tas ir tas, ko mēs gribam panākt ar šo likuma pantu.

Sēdes vadītāja. Valdis Krisbergs - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputāts.

V.Krisbergs (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamie kolēģi! Ir arī otrs aspekts: tikai īss uzraksts ir tāds uzraksts, kuru lasa. Mums ir zināmi pietiekami daudzi eksperimenti, kas rāda, ka garu uzrakstu vispār neizlasa. Tātad komisijas priekšlikums ir zināmā mērā radīt antireklāmu nikotīna bīstamībai. Bet, ja mēs rakstīsim īsi, to izlasīs.

Otrkārt, komisijas variantā nav uzskaitīti vēl vismaz 100 slimību veidi, kuras var izraisīt nikotīns. Vai tā ir nevīžība, vai? Es aicinu atbalstīt Amerika kunga priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Debatēs pieteikušos deputātu vairāk nav. Lūdzu zvanu! Komisijas vārdā.

R.Jurdžs. Komisija uzskata, ka tas būtu nepieciešams, lai cilvēki, gaidot rindā pēc cigaretēm, varētu izlasīt, ar ko viņi saslimtu un no kā viņi varētu nomirt. Tāpēc es aicinu balsot par komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītāja. Lūdzu balsošanas režīmu, lai balsotu par deputāta Amerika priekšlikumu - izteikt 9.panta sesto daļu šādā redakcijā: tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietās ir jābūt redzamiem uzrakstiem, kas brīdina, ka smēķēšana ir kaitīga cilvēku veselībai. Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 67, pret - 9, atturas - 7. Priekšlikums ir pieņemts.

Godātie deputāti! Līdz sēdes beigām ir piecas minūtes. Priekšlikumu par sēdes pagarinājumu Prezidijs nav saņēmis, bet ir saņemts lūgums dot vārdu, lai sniegtu paziņojumu. Līdz ar to man būtu lūgums pārtraukt šā likumprojekta izskatīšanu līdz nākamajai sēdei.

Vārds Jurim Celmiņam, Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcijas deputātam, - paziņojumam par komisijas sēdi.

J.Celmiņš (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamie kolēģi! Tā kā mūsu sesija tuvojas noslēgumam, bet Kārtības rullis paredz, ka iesniegtie pieprasījumi ir jāizskata divu nedēļu laikā un tā kā Pieprasījumu komisija ir saņēmusi pieprasījumu, es aicinu Pieprasījumu komisijas locekļus pulcēties uz sēdi Pieprasījumu komisijas telpā trešdien, pulksten 9.00 no rīta. Ja mūsu ārkārtas sēde sakarā ar Valsts prezidenta vēlēšanām vēl tajā laikā turpināsies, tad citu laiku paziņošu atsevišķi. Tātad - trešdien, pulksten 9.00, Pieprasījumu komisijā.

Sēdes vadītāja. Lūdzu reģistrācijas režīmu! Lūdzu deputātus reģistrēties! Lūdzu Saeimas sekretāra biedri Janīnu Kušneri nolasīt reģistrācijas rezultātus!

J.Kušnere (6.Saeimas sekretāra biedre).

Cienījamie deputāti! Nav reģistrējušies:

Andrejs Krastiņš,

Ludmila Kuprijanova,

Leopolds Ozoliņš,

Antons Seiksts.

Paldies par uzmanību!

Sēdes vadītāja. Godātie deputāti! Latvijas Republikas Saeimas 1996.gada 17.jūnija sēdi pasludinu par slēgtu, kā arī pasludinu par slēgtu pavasara sesiju. (Aplausi.)

Rudens sesija darbu sāk 8.augustā.

Godātie deputāti, lūdzu neaizmirst, ka šajā sēžu pārtraukumā mūs gaida vairākas ārkārtas sēdes, kas tiks izsludinātas ar Prezidija lēmumu, un pirmā, kas jau ir izsludināta, ir rīt, pulksten 9.00.

Redaktores: J.Kravale, L.Bumbura

Datoroperatores: B.Strazdiņa, S.Bērziņa, M.Ceļmalniece, I.Kuzņecova

Korektores: D.Kraule, J.Kurzemniece, S.Stikute

SATURA RĀDĪTĀJS

1996.gada 17.jūnija pavasara

sesijas sēde

Par darba kārtību - 1.lpp.

Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldību

finansu izlīdzināšanu 1996.gadā""

(1039. un 1039.-a dok.) - 1.1pp.

Par likumprojektu "Par īpašumtiesību atjaunošanu

Latvijas igauņu biedrībai"

(1056. un 1056.-a dok.) - 1.lpp.

Lēmuma projekts "Par Kristiānas Lībanes ievēlēšanu

Parlamentu savienības Latvijas delegācijas sastāvā" - 2.lpp.

Lēmuma projekts "Par Saeimas Parlamentārās

izmeklēšanas komisijas bankas "Baltija" krīzes cēloņu

un bankrota pamatotības noskaidrošanai un iesniegto

bankas sanācijas projektu izvērtēšanai"

(1062. un 1062.-a dok.)

Priekšlikums - dep. I.Bišers - 2.lpp.

Par darba kārtību - 3.lpp.

Lēmuma projekts "Par Latvijas Bankas, Ministru

kabineta un bankas "Baltija" kopā ar Saeimas

Parlamentāro izmeklēšanas komisiju konkrētu

priekšlikumu izstrādāšanu bankas "Baltija"

kreditoru prasību apmierināšanai"

Priekšlikumi - dep. A.Endziņš - 4.lpp.

- dep. E.Zelgalvis - 4.lpp.

- dep. J.Dobelis - 5.lpp.

Par darba kārtību - 7.lpp.

Priekšlikumi - dep. A.Seile - 7.lpp.

- dep. M.Vītols - 7.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un

pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""

(Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotie

Noteikumi nr.119)

(667. un 868. dok.)

Ziņo - dep. V.Krisbergs - 8.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Reliģisko

organizāciju likums"" (3.lasījums)

(966. un 1046. dok.)

Ziņo - dep. A.Naglis - 9.lpp.

Debates (par 7.pantu) - dep. I.Ķezbers - 11.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1923.gada

2.augusta likuma "Par Valsts kontroli" atjaunošanu""

(Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotie

Noteikumi nr.116) (1.lasījums)

(664. un 874. dok.)

Ziņo - dep. A.Jirgens - 13.lpp.

Par darba kārtību - 14.lpp.

Likumprojekts "Par grozījumiem likumā "Par Latvijas

Republikas Uzņēmumu reģistru"" (Satversmes 81.pantā

noteiktajā kārtībā izdotie Noteikumi nr.116) (1.lasījums)

(676. un 875. dok.)

Ziņo - dep. R.Apsītis - 14.lpp.

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas

Republikas Uzņēmumu reģistru"" (Satversmes 81.pantā

noteiktajā kārtībā izdotie Noteikumi nr. 130) (1.lasījums)

(676. un 875. dok.)

Ziņo - dep. R.Apsītis - 16.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bāriņtiesām un

pagasttiesām"" (Satversmes 81.pantā noteiktajā

kārtībā izdotie Noteikumi nr.133) (1.lasījums)

(679. un 876. dok.)

Ziņo - dep. K.Lībane - 17.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un

pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem""

(Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotie

Noteikumi nr.114) (1.lasījums)

(662. un 880. dok.)

Ziņo - dep. A.Sausnītis - 18.lpp.

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un

pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas

novēršanu"" (Satversmes 81.pantā noteiktajā

kārtībā izdotie Noteikumi nr.86) (1.lasījums)

(626., 756. un 882. dok.)

Ziņo - dep. J.Lagzdiņš - 19.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un

pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas

novēršanu"" (1.lasījums)

(691. un 883. dok.)

Ziņo - dep. J.Lagzdiņš - 21.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akciju

sabiedrībām"" (2.lasījums)

(888. dok.)

Ziņo - dep. A.Sausnītis - 22.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrībām

ar ierobežotu atbildību"" (2.lasījums)

(889. dok.)

Ziņo - dep. A.Sausnītis - 24.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bīstamajiem

atkritumiem"" (1.lasījums)

(755. un 845. dok.)

Ziņo - dep. I.Emsis - 27.lpp.

Debates - dep. K.Čerāns - 29.lpp.

- dep. J.Mauliņš - 31.lpp.

- dep. A.Seile - 32.lpp.

- īpašu uzdevumu ministrs Eiropas savienības

lietās A.Kiršteins - 33.lpp.

- dep. Dz.Ābiķis - 34.lpp.

- dep. J.Celmiņš - 35.lpp.

Paziņojumi - dep. J.Kaksītis - 38.lpp.

- dep. E.Bāns - 38.lpp.

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa - Saeimas sekretāra

biedre J.Kušnere - 38.lpp.

Par darba kārtību - 39.lpp.

Likumprojekts "Par grozījumiem Latvijas Republikas

likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi""

(1.lasījums)

(64. un 896. dok.)

Alternatīvais likumprojekts "Grozījumi likumā "Par

Latvijas Republikas Zemessardzi"" (1.lasījums)

(64. un 896. dok.)

Ziņo - dep. J.Dobelis - 39.lpp.

Likumprojekts "Grozījums likumā "Operatīvās

darbības likums"" (1.lasījums)

(549. un 918. dok.)

Ziņo - dep. K.J.Druva - 41.lpp.

Debates - dep. A.Jirgens - 42.lpp.

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par

civilstāvokļa aktiem"" (3.lasījums)

(506., 989. un 989.-a dok.)

Ziņo - dep. K.Lībane - 43.lpp.

Likumprojekts "Grozījums Civillikumā" (1.lasījums)

(731. un 920. dok.)

Ziņo - dep. A.Endziņš - 44.lpp.

Likumprojekts "Lauksaimniecības likums" (2.lasījums)

(Izskatīšana pārtraukta)

(6., 986., 986.-a, 986.-b dok.)

Ziņo - dep. G.Gannusa - 46.lpp.

Par procedūru - dep. A.Gorbunovs - 50.lpp.

Debates - dep. E.Bāns - 56.lpp.

- dep. I.Bišers - 58.lpp.

- dep. O.Grīgs - 58.lpp.

Priekšlikums - dep. E.Bāns - 59.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1937.gada

22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka

atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību"" (Satversmes

81.pantā noteiktajā kārtībā izdotie Noteikumi nr.117)

(1.lasījums)

665. un 937.dok.)

Ziņo - dep. R.Apsītis 60.lpp.

Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas

Augstākās padomes 1993.gada 28.aprīļa lēmumā

"Par Latvijas Republikas apgabaltiesu zemesgrāmatu

nodaļu nodibināšanu un to priekšnieku un viņu

vietnieku iecelšanu"" (Satversmes 81.pantā noteiktajā

kārtībā izdotie Noteikumi nr.139) (1.lasījums)

(694. un 930. dok.)

Ziņo - dep. R.Apsītis - 61.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to

nostiprināšanu zemesgrāmatās"" (1.lasījums)

(465. un 931. dok.)

Ziņo - dep. R.Apsītis - 62.lpp.

Likumprojekts "Noteikumi par nekustamo īpašumu

ierakstīšanu zemesgrāmatās" (Satversmes 81.pantā

noteiktajā kārtībā izdotie Noteikumi nr.140)

(1.lasījums)

(695. un 932. dok.)

Ziņo - dep. R.Apsītis - 63.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""

(Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotie

Noteikumi nr. 106) (1.lasījums)

(644. un 934. dok.)

Ziņo - dep. J.Kalviņš - 64.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"

(Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotie

Noteikumi nr.121) (1.lasījums)

(669. un 937. dok.)

Ziņo - dep. R.Apsītis - 65.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas

Kriminālkodeksā" (1.lasījums)

(779. un 943. dok.)

Ziņo - dep. K.J.Druva - 66.lpp.

Likumprojekts "Par mērījumu vienotību"

(1.lasījums)

(734. un 955. dok.)

Ziņo - dep. E.Grīnbergs - 67.lpp.

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un

pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību""

(1.lasījums)

(617. un 956. dok.)

Ziņo - dep. G.Grīnblats - 69.lpp.

Likumprojekts "Par īpašuma nodokļa maksājumu

atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām un

to uzņēmumiem 1994.-1996.gadā" (2.lasījums)

(408., 521. un 967.dok.)

Ziņo - dep. M.Vītols - 70.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi Valsts drošības iestāžu

likumā" (1.lasījums)

(710. dok.)

Ziņo - dep. K.J.Druva - 72.lpp.

Priekšlikums - dep. A.Panteļējevs - 74.lpp.

Par procedūru - dep. A.Endziņš - 75.lpp.

- dep. J.Dobelis - 76.lpp.

Debates - dep. I.Ķezbers - 76.lpp.

- dep. P.Kļaviņš - 77.lpp.

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa - Saeimas sekretāra

biedre J.Kušnere - 78.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par muitas

nodokli (tarifiem)"" (2.lasījums)

(980. dok.)

Ziņo - dep. M.Vītols - 79.lpp.

Debates (par 22.pantu) - dep. K.Čerāns - 80.lpp.

- dep. V.Krisbergs - 81.lpp. - dep. J.Mauliņš - 82.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par

uzņēmējdarbību"" (Satversmes 81.pantā

noteiktajā kārtībā izdotie Noteikumi nr.129)

(2.lasījums)

(675. un 981. dok.)

Ziņo - dep. E.Bāns - 88.lpp.

Par procedūru - dep. A.Endziņš - 90.lpp.

- 91.lpp.

Debates - dep. V.Krisbergs - 93.lpp.

- dep. I.Bišers - 94.lpp.

Par darba kārtību - 97.lpp.

Priekšlikums - dep. A.Požarnovs - 97.lpp.

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par meža

apsaimniekošanu un izmantošanu"" (Satversmes

81.pantā noteiktajā kārtībā izdotie Noteikumi

nr.96) (2.lasījums)

(634. un 982. dok.)

Ziņo - dep. I.Liepa - 98.lpp.

Debates - dep. A.Endziņš - 100.lpp.

Par darba kārtību - 102.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ostām""

(Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotie

Noteikumi nr. 141) (2.lasījums)

(687. un 983. dok.)

Ziņo - dep. I.Liepa - 103.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ārvalstu

ieguldījumiem Latvijas Republikā"" (Satversmes

81.pantā noteiktajā kārtībā izdotie Noteikumi

nr.115) (2.lasījums)

(663. un 984. dok.)

Ziņo - dep. G.Grīnblats - 104.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un

pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar

izpirkumu"" (Satversmes 81.pantā noteiktajā

kārtībā izdotie Noteikumi nr.13) (2.lasījums)

(174. un 985. dok.)

Ziņo - dep. I.Emsis - 105.lpp.

Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atdošanu

akadēmiskajām mūža organizācijām" (1.lasījums)

608. un 1044. dok.)

Ziņo - dep. R.Apsītis - 107.lpp.


Likumprojekts "Par Valsts īpašuma fondu"

(Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotie

Noteikumi nr. 122) (2.lasījums) (Steidzams)

(670., 862. un 1064. dok.)

Ziņo - dep. A.Tučs - 108.lpp.

Likumprojekts "Par prakses ārstiem" (1.lasījums)

(938. un 1037. dok.)

Ziņo - dep. A.Požarnovs - 109.lpp.

Lēmuma projekts "Par piemiņas plākšņu

uzstādīšanu"

(1005. dok.)

Debates - dep. O.Kostanda - 111.lpp.

- dep. M.Lujāns - 115.lpp.

Par darba kārtību - 116.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi likumā par Latvijas

Republikas 1937.gada Notāru likuma spēka

atjaunošanu un grozījumiem un papildinājumiem

tajā" (1.lasījums) (Steidzams)

(841. un 995. dok.)

Ziņo - dep. A.Endziņš - 117.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi likumā par Latvijas

Republikas 1937.gada Notāru likuma spēka

atjaunošanu un grozījumiem un papildinājumiem

tajā" (2.lasījums)

(841. un 995. dok.)

Ziņo - dep. A.Endziņš - 118.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu

likumā" (Satversmes 81.pantā noteiktajā

kārtībā izdotie Noteikumi nr.123) (1.lasījums)

(671. un 996. dok.)

Ziņo - dep. A.Endziņš - 118.lpp.

Par darba kārtību - 119.lpp.

Priekšlikumi - dep. K.J.Druva - 120.lpp.

- dep. I.Bišers - 120.lpp.

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Slovēnijas

Republikas brīvās tirdzniecības līgumu" (1.lasījums)

(Steidzams)

(912. un 1004. dok.)

Ziņo - dep. I.Bērziņš - 121.lpp.

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Slovēnijas

Republikas brīvās tirdzniecības līgumu" (2.lasījums)

(912. un 1004. dok.)

Ziņo - dep. I.Bērziņš - 121.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dzīvokļa

īpašumu"" (Satversmes 81.pantā noteiktajā

kārtībā izdotie Noteikumi nr.132) (1.lasījums)

(678. un 1038. dok.)

Ziņo - dep. K.Lībane - 122.lpp.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par namīpašumu

denacionalizāciju Latvijas Republikā" (Satversmes 81.pantā

noteiktajā kārtībā izdotie Noteikumi nr.87) (1.lasījums)

(627. un 1045. dok.)

Ziņo - dep. K.Lībane - 123.lpp.

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par dzīvojamo

telpu īri"" (1.lasījums)

(732. un 1043. dok.)

Ziņo - dep. J.Kaksītis - 124.lpp.

Likumprojekts "Par tabakas izstrādājumu ražošanas,

realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu"

(2.lasījums)

(506., 989. un 989.-a dok.)

Ziņo - dep. R.Jurdžs - 126.lpp.

Debates - dep. A.Jirgens - 129.lpp.

- dep. G.Eniņš - 129.lpp.

- dep. A.Endziņš - 130.lpp.

- dep. A.Požarnovs - 130.lpp.

- dep. K.Čerāns - 131.lpp.

- dep. A.Endziņš - 133.lpp.

- dep. A.Jirgens - 135.lpp.

- dep. A.Požarnovs - 136.lpp.

- dep. A.Endziņš - 136.lpp.

- dep. G.Eniņš - 137.lpp.

- dep. M.Vītols - 138.lpp.

- dep. A.Endziņš - 139.lpp.

- dep. A.Požarnovs - 141.lpp.

- dep. J.Dobelis - 142.lpp.

- dep. A.Endziņš - 143.lpp.

- dep. J.Dobelis - 143.lpp.

- dep. G.Eniņš - 143.lpp.

Par procedūru - dep. A.Endziņš - 144.lpp.

Debašu turpinājums - dep. A.Jirgens - 146.lpp.

- dep. R.Zīle - 147.lpp.

- dep. Dz.Ābiķis - 147.lpp.

- dep. G.Eniņš - 149.lpp.

- dep. A.Ameriks - 150.lpp.

- dep. M.Vītols - 151.lpp.

- dep. V.Krisbergs - 151.lpp.

- dep. G.Eniņš - 153.lpp.

- dep. V.Krisbergs - 153.lpp.

- dep. M.Lujāns - 154.lpp.

- dep. G.Eniņš - 154.lpp.

- dep. V.Krisbergs - 155.lpp.

- dep. A.Požarnovs - 155.lpp.

- dep. A.Lambergs - 156.lpp.

- dep. M.Vītols - 156.lpp.

- dep. L.Ozoliņš - 157.lpp.

- dep. A.Ameriks - 159.lpp.

- dep. V.Krisbergs - 159.lpp.

Paziņojums - dep. J.Celmiņš - 160.lpp.

Reģistrācijas rezultāti

Nolasa - Saeimas sekretāra

biedre J.Kušnere - 160.lpp.