Latvijas Republikas 6.Saeimas pavasara

sesijas piecpadsmitā sēde

1997.gada 11.jūnijā

Sēdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekšsēdētājs

Alfreds Čepānis.

Sēdes vadītājs. Ieņemiet vietas sēžu zālē, lūdzu! Paziņoju par atklātu Latvijas Republikas Saeimas 1997.gada 11.un 12.jūnija sēdi.

Pirms sākam izskatīt Prezidija akceptēto darba kārtību, ir iesniegti vairāki priekšlikumi par izmaiņām darba kārtībā.

Pirmais. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija saskaņā ar Kārtības ruļļa 51.pantu lūdz šīsdienas un rītdienas sēdes darba kārtībā pārcelt darba kārtības 36.punktu (likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" izskatīšanu trešajā lasījumā) pēc 25.punkta (likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"").

Vai par šo komisijas iesniegumu kāds no deputātiem vēlas runāt "par" vai "pret"? Deputāti runāt nevēlas. Vai kādam ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Esam vienojušies.

Nākamais priekšlikums. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija lūdz šīsdienas un rītdienas sēdes darba kārtībā pārcelt darba kārtības 15.punktu (likumprojekta "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)"" izskatīšanu trešajā lasījumā aiz darba kārtības 26.punkta (likumprojekts "Muitas likums").

Vai par šo priekšlikumu kāds vēlas runāt "par" vai "pret"? Deputāti runāt nevēlas. Vai kādam ir iebildumi? Nav iebildumu. Paldies. Pieņemts.

Nākamais ierosinājums. Dokuments nr. 2822. Desmit deputātu parakstīts pieprasījums Latvijas Republikas satiksmes ministram Krištopana kungam. Nododam šo jautājumu - šo pieprasījumu - izskatīšanai Pieprasījumu komisijai.

Vēl ir Mandātu un iesniegumu komisijas iesniegums, kura lūdz iekļaut šīsdienas un rītdienas Saeimas sēdes darba kārtībā lēmuma projektu par Viktora Dinēviča deputāta pilnvaru apstiprināšanu un izskatīt to kā pirmo Saeimas sēdes darba kārtības jautājumu pirms sadaļas "Prezidija ziņojumi".

Vai par šo iesniegumu kāds vēlas runāt "par" vai "pret"? Deputāti runāt par to nevēlas. Vai kādam ir iebildumi? Iebildumu arī nav. Pieņemts. Pagaidām vairāk nav priekšlikumu par izmaiņām darba kārtībā.

Sākam izskatīt Saeimas sēdes akceptēto darba kārtību.

Pirmais. Par Viktora Dinēviča deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā - deputāts Ilmārs Bišers. Lūdzu!

I.Bišers (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Godāto priekšsēdētāj! Cienījamie deputāti! Kā jūs atceraties, vēl pavisam nesen mēs ievēlējām savu kolēģi Olafu Brūveru par Valsts Cilvēktiesību biroja direktoru. Olafs Brūvers, apsverot to darbu apjomu, kas uz viņu gulsies šajā jaunajā amatā, ir nonācis pie slēdziena, ka viņš nevarēs to savienot ar Saeimas deputāta pienākumu pildīšanu, un ir iesniedzis Prezidijam paziņojumu par deputāta mandāta nolikšanu. Es gribētu šajā sakarībā visu jūsu vārdā izteikt viņam pateicību par viņa darbu kopā ar mums Saeimā un novēlēt viņam labas sekmes jaunajā amatā.

Bet, kas attiecas uz atbrīvojušos mandātu, tas saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likumu pienākas nākamajam deputāta kandidātam no tā paša saraksta, kurā kandidēja Olafs Brūvers. Tas ir Demokrātiskās partijas Saimnieks saraksts Rīgas vēlēšanu apgabalā. Saskaņā ar oficiālajiem vēlēšanu rezultātiem un Centrālās vēlēšanu komisijas informāciju nākamais kandidāts bija Jānis Karpovičs. Šis mandāts tika piedāvāts viņam, bet Jānis Karpovičs paziņoja, ka viņš nevēlas pieņemt mandātu un uzskata, ka viņš ir iesācis Rīgas pilsētas domē, kur viņš ir deputāts, darbus, kurus viņš vēlas pabeigt. Līdz ar to viņš ir atteicies no minētā mandāta. Sakarā ar to deputāta mandāts tika piedāvāts nākamajam deputātam no šā paša saraksta, tas ir, Viktoram Dinēvičam - profesoram, Latvijas Tautsaimniecības vadītāju izglītības institūta rektoram. Viņš deva piekrišanu, pieņēma šo piedāvājumu ieņemt deputāta amatu. Šo priekšlikumu izskatīja Saeimas Mandātu un iesniegumu komisija un konstatēja, ka visi dokumenti ir atbilstoši, un iesniedza Saeimas lēmuma projektu, par ko es lūdzu nobalsot.

Sēdes vadītājs. Paldies. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Balsojam par Saeimas lēmuma projektu - apstiprināt Viktoram Dinēvičam Saeimas deputāta pilnvaras. Lūdzu rezultātu! Par - 55, pret - 1, atturas - 1. Viktors Dinēvičs iegūst 6.Saeimas deputāta pilnvaras. Apsveicam un vēlam sekmes! (Aplausi.)

Godājamie kolēģi! Prezidijs ir saņēmis vēl vienu iesniegumu ar priekšlikumiem mainīt šīsdienas un rītdienas Saeimas sēdes darba kārtību. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz svītrot no 11. un 12. jūnija Saeimas sēdes darba kārtības 16.punktu (likumprojekts "Konkurences padomes likums", kurš sagatavots otrajam lasījumam) un 17.punktu (likumprojekts "Konkurences likums", kurš sagatavots otrajam lasījumam) un lūdz minētos likumprojektus iekļaut Saeimas sēdes 19.jūnija darba kārtībā. Kolēģiem atgādinu, ka abi šie likumprojekti ir pieņemti pirmajā lasījumā, bet, tā kā tie ir atzīti par steidzamiem un kā izskatīšanas datums bija minēts 12.jūnijs, tagad mums ir jāizlemj jautājums par šo likumprojektu izskatīšanu 19.jūnijā. Vai par šo priekšlikumu kāds vēlas runāt "par" vai "pret"? Neviens nevēlas. Paldies. Iebildumu arī nav. Tātad no darba kārtības svītrojam 16. un 17. jautājumu.

Izskatīsim darba kārtības pirmo sadaļu. Prezidija ziņojumi par saņemtajiem likumprojektiem.

Pirmais. Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Par Latvijas Republikas valdības un Francijas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem" nodot Ārlietu komisijai un Budžeta un finansu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Runāt par šo jautājumu neviens nevēlas. Paldies. Lēmums ir pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums. Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Par Latvijas Republikas un Turcijas Republikas līgumu par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību" nodot Ārlietu komisijai un Budžeta un finansu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija.

Vai kāds deputāts vēlas runāt par šo jautājumu? Runāt neviens nevēlas. Iebildumu arī nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts.

Nākamais. Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Par Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu" nodot Ārlietu komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija.

Vai deputāti vēlas runāt par šo jautājumu? Nevēlas. Iebildumu arī nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts.

Nākamais. Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par sociālo palīdzību"" nodot Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.

Vai kāds vēlas runāt par šo jautājumu? Nevēlas. Iebildumu deputātiem nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums. Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par kopīgo jūras robežas punktu Baltijas jūrā" nodot Ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.

Vai deputāti vēlas runāt? Nevēlas. Iebildumu deputātiem arī nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts.

Nākamais. Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti vēlas runāt par šo jautājumu? Nevēlas. Iebildumu deputātiem arī nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts.

Nākamais jautājums. Prezidijs ierosina deputātu Čepāņa, Lībanes, Panteļējeva, Straumes un Amerika iesniegto likumprojektu "Grozījums Korupcijas novēršanas likumā" nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.

Šajā jautājumā vēlas runāt deputāts Kārlis Čerāns - frakcija "Latvijai".

K.Čerāns (frakcija "Latvijai").

Godāto sēdes vadītāj! Godātie kolēģi deputāti! Es atvainojos, ka man atkal nākas aizņemt jūsu dārgo laiku, bet šis ir tāds jautājums, par kuru nevar nerunāt. Faktiski šo likumprojektu, kas šobrīd tiek piedāvāts, var skaidri definēt kā interešu konflikta veicināšanas likumu, jo šis likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas likumā", pretēji Korupcijas novēršanas likuma garam un arī līdz šim spēkā esošajam burtam, dod būtiskai daļai valsts amatpersonu iespēju ieņemt citus amatus uzņēmējsabiedrībās un arī dažādās citās vietās. Var teikt skaidri, ka tas ir arī politiskā lobisma un arī politiskās prostitūcijas kalngals.

Es gribu teikt, ka ir ļoti patīkami, ka sabiedrībā ir uzsākta nopietna diskusija par Korupcijas novēršanas likuma izpildes gaitu. Šādai diskusijā var būt tikai viens rezultāts - tā ir likuma konsekventa izpilde un to cilvēku, kas ir būtiski pārkāpuši likumu, noiešana no politiskās skatuves. Un arī to cilvēku, kas ir veikuši krimināli sodāmus pārkāpumus, sodīšana likumā paredzētajā kārtībā. Bet šīs tiesiskās kārtības iedibināšanas vietā mums sākas dažāda izlocīšanās. Šī reālā pretkorupcijas pasākumu veikšana ir izrādījusies neērta, un tagad mēs esam nonākuši arī līdz ierosmēm būtiski degradēt pašu likumu.

Apskatīsimies, kāds ir šis piedāvājums. Piedāvā atļaut civildienesta ierēdņiem, civildienesta ierēdņu kandidātiem, valsts un pašvaldību uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību direktoriem un viņu vietniekiem, kā arī citām valsts un pašvaldības uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās strādājošām amatpersonām turpmāk ieņemt amatus dažādās privātstruktūrās. Turpmāk valsts amatpersona - ierēdnis, uzņēmuma direktors - varēs būt arī direktors kādā privātuzņēmumā, kuram varbūt ir kaut kādas līgumiskas attiecības ar šo valsts uzņēmumu. Kādreiz bija šīs dažādās SIA, kas tika pie mums dibinātas uz šo valsts uzņēmumu bāzes. Faktiski šis valsts uzņēmums tika tādā situācijā apzināti novirzīts līdz bankrotam un visu iespējamo peļņu no šā uzņēmuma saimnieciskās darbības saņēma šī privātā sabiedrība. Tas ir tas mehānisms, tādā veidā ir faktiski izlaupīta lielākā daļa mūsu valsts īpašuma. Un tagad, izdarot šo ierakstu likumā, mēs atkal šādu rīcību gribam legalizēt. Tas, manuprāt, nu nekādi nevar būt pieņemams. Bet skaidrs, ka varasvīriem ir spēks rokās un likumu var grozīt vienādi vai otrādi, un var arī ar likumu noteikt to, ka balts ir melns. Bet es tomēr uzskatu - un tā ir mana dziļa pārliecība, - ka likumdošanas gaitā ir nepieciešams respektēt arī sabiedrisko parādību un procesu jēgu. Un to faktu, ka Latvijā valda korupcija, jums pateiks 90% no visiem vēlētājiem. Ir arī objektīvi dati par korupcijas ietekmi uz mūsu valsti. Ir starptautisko ekspertu slēdzieni un arī Eiropas savienībā tika skaidri runāts, ka tās problēmas, kas Latvijai var rasties, iestājoties Eiropas savienībā, kāpēc Latvija varētu netikt tur uzņemta tuvākajā laikā, ir tieši šīs "trešā pīlāra" problēmas, kur arī šī korupcija ir kā ļoti būtisks jautājums šajā iekšlietu un tieslietu blokā. Šajā brīdī, kad mums ir tāda smaga situācija ar korupciju mūsu valstī, mums kā godprātīgiem parlamentāriešiem ir jāveicina maksimāli stingru pretkorupcijas normu pieņemšana. Un es varu teikt skaidri, ka jebkādi centieni mīkstināt Korupcijas novēršanas likuma prasības nevar tikt vērtēti citādi, kā vien kārtējā diversija pret mūsu valsti.

Valsts varas uzdevums ir kalpot tautai, nevis nodarboties ar pašapkalpošanos dažādu uzņēmumu padomēs. Kā jau es teicu, arī šis likums, ja to pieņemtu, veicinātu būtisku interešu konfliktu izplatīšanos, un tikai ar savu korektu un principiālu nostāju tautas tiesību aizstāvībā mēs varam atgūt sabiedrības respektu pret mums kā pret likumdevēju.

Un tāpēc es aicinu balsot pret šo grozījumu nodošanu komisijām. Paldies.

Sēdes vadītājs. Dzintars Ābiķis - frakcija "Latvijas ceļš" - vēlas runāt "par".

Dz.Ābiķis (frakcija "Latvijas ceļš").

Augsti godātais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Var būt kāds manis teikto centīsies izmantot politiskās interesēs un savās interesēs, bet es no tā nebaidos, jo man nav par ko uztraukties. Pirmkārt, es gribētu atgādināt cienījamajiem kolēģiem, par ko mums šodien ir jābalso, - vai mēs balsosim par likuma projekta koncepciju kā tādu vai mēs balsosim par to, lai šo likumprojektu nodotu izskatīšanani komisijās? Man personīgi tāpat kā, es domāju, arī citiem šeit zālē sēdošajiem ir svarīgi, lai izvērtētu, vai šobrīd ir vai nav neprecizitātes Korupcijas novēršanas likumā. Varbūt vēl būtiskāk ir tas, vai ir neprecizitātes šā likuma piemērošanas kārtībā. Es vēlos tikai vienu - lai maksimāli ātri visā šajā lietā tiktu ieviesta skaidrība. Un es vēlreiz atgādinu: mēs šodien nebalsosim par to, ka mēs atbalstām vai noraidām šo likumprojektu, mēs balsosim par to, lai šis likumprojekts maksimāli ātri tiktu izvērtēts komisijā un varbūt arī komisijā maksimāli ātri tas tiktu noraidīts. Vai varbūt arī komisijā maksimāli ātri tiktu iesniegti citi labojumi Korupcijas novēršanas likumā vai arī maksimāli ātri tiktu izstrādāta cita Korupcijas novēršanas likuma piemērošanas kārtība. Netēlosim taču strausus, kas izliekas neko neredzam! Es gribētu, lai maksimāli ātri visas šīs lietas tiktu sakārtotas un atrisinātas. Paldies.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Izlemsim jautājumu, balsojot par likumprojekta "Grozījums Korupcijas novēršanas likumā" nodošanu komisijām. Lūdzu rezultātu! Par - 14, pret - 25, atturas - 24. Lēmums nav pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums. Prezidijs ierosina deputātu Čerāna, Apiņa, Panteļējeva, Kreitusa, Zelgalvja iesniegto likumprojektu "Grozījums likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" nodot Budžeta un finansu (nodokļu) komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai kāds deputāts vēlas runāt "par" vai "pret"? Nevēlas. (Starpsauciens: "Balsojam!") Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Izlemsim jautājumu balsojot. Lūdzu rezultātu! Par - 28, pret - 14, atturas - 13. Lēmums ir pieņemts.

Nākamais. Saeimas Prezidijs ierosina Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu "Grozījumi Radio un televīzijas likumā" nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai kāds deputāts vēlas runāt par šo jautājumu? Nevēlas. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu arī nav. Lēmums ir pieņemts.

Nākamais jautājums. Prezidijs ierosina Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"" nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Juridiskajai komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti vēlas runāt par šo jautājumu? Nevēlas. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu arī nav. Lēmums ir pieņemts.

Nākamais jautājums. Prezidijs ierosina deputātu Čerāna, Kušneres, Mauliņa, Grīnberga un Zelgalvja iesniegto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" nodot Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.

Deputāte Kuprijanova vēlas runāt. Lūdzu! "Par" vai "pret".

L.Kuprijanova (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Jā, es aicinātu neatbalstīt šo priekšlikumu, jo te ir sajaukti visi jēdzieni kopā. Jau vecajā likumā "1.sarakstam" bija vajadzīgi 7,5 gadi, bet šobrīd esošajā likumā ar vienu ceturtdaļu nostrādātu gadu skaitu var pieprasīt attiecīgi agrāk pensiju, ja cilvēks strādājis kaitīgos apstākļos. Šobrīd tas ir pakāpenisks process, jo, teiksim, tie, kas bija tā saucamajā 1.sarakstā, vīrieši jau šobrīd iet pensijā 51 gada vecumā, bet sievietes attiecīgi - vēl piecus gadus agrāk. Un tādā veidā šis grozījums vispār nav izprotams. Ja grib grozīt un principā runāt par šīm kategorijām, tad ir pavisam citāda veida grozījumi jāiesniedz. Es lūgtu noraidīt. (Starpsauciens: "Balsojam!")

Sēdes vadītājs. Vai kāds vēlas runāt "par"? Kārlis Čerāns - frakcija "Latvijai".

K.Čerāns (frakcija "Latvijai").

Godāto sēdes vadītāj! Godātie kolēģi deputāti! Tikai skaidrību vajag. Šis ir jautājums par to, kā uzlabot pensionāru dzīves apstākļus un nodrošināt faktiski taisnīgus pensijas apstākļus tiem cilvēkiem, kuri ir strādājuši kaitīgos, smagos, sevišķi kaitīgos vai arī sevišķi smagos darba apstākļos. Šī problēma objektīvi pastāv un šī ir tā cilvēku grupa, kurai faktiski šobrīd pensijā došanās vecums katru gadu tiešām reāli progresē par vienu pusgadu. Un faktiski tiem cilvēkiem, kuri ir dzimuši attiecīgajos gados - tātad ap 1940.gadu - un strādājuši šajos kaitīgajos darbos, viņiem reāli nav iespējas šobrīd aiziet pensijā, jo viņiem būs jāsagaida 60 gadu vecums šā progresējošā soļa dēļ.

Šā grozījuma būtība ir noteikt to, ka arī viņiem priekšlaicīgi ir iespēja doties pensijā. Tāpat kā šāda norma tiek noteikta attiecībā uz citiem cilvēkiem, kam vecais likums paredzēja došanos pensijā 55 gadu vecumā, bet jaunajā likumā ir paredzēts šis 60 gadu vecums. Tātad arī attiecībā uz visām sievietēm ir šāda kārtība, un šeit mēs vienkārši aicinām šo kārtību pielīdzināt tai kārtībai.

Ja Sociālo un darba lietu komisijai ir kādi iebildumi, tad viņa, neapšaubāmi, būs tā komisija, kurai šis jautājums varētu tikt nodots, un būtu lūgums to tiešām izdarīt. Tad Sociālo un darba lietu komisija varētu šo jautājumu iestrādāt Pensiju likuma trešajā lasījumā, kuru, es ļoti ceru, mēs kādā brīdī tomēr skatīsim.

Mēs ļoti labprāt būtu šo priekšlikumu iesnieguši uz trešo lasījumu, bet diemžēl šis priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir pagājis, tāpēc mums nav citas iespējas, kā vien aicināt šo likumu "vçrt vaļā" no jauna un faktiski pievērst komisijas un arī citu deputātu uzmanību šai problēmai, un cerēt uz viņu godaprātu, ka vienā vai otrā formā šīs problēmas risinājums tiks atrasts. Bet par to, ka problēma, neapšaubāmi, pastāv, liecina gan cilvēku vēstules, gan arī dabiska taisnīguma apziņa, ka šie cilvēki ir tiešām savu veselību šajos darbos sabeiguši un liela daļa no viņiem pat nenodzīvos būtiski pāri šim 60 gadu vecumam.

Tāpēc es aicinātu atbalstīt šā likumprojekta nodošanu komisijai. Paldies.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, izlemsim jautājumu, balsojot par likumprojekta nodošanu komisijām. Lūdzu rezultātu! Par - 15, pret - 22, atturas - 30. Likumprojekts komisijām nodots netiek.

Pirms izskatām nākamos darba kārtības jautājumus, informēju, ka ir saņemts vēl viens priekšlikums par izmaiņām šīsdienas un rītdienas sēdes darba kārtībā.

Pieci deputāti: Ernests Jurkāns, Andrejs Krastiņš, Māris Grīnblats, Kristiāna Lībane un Pēteris Keišs ierosina šīsdienas un rītdienas sēdes darba kārtības 33.punktu - likumprojektu "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību"", 35 punktu - likumprojektu "Par Ķemeru nacionālo parku", 37.punktu - likumprojektu "Ârstniecības likums", un 38.punktu - likumprojektu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izskatīt pēc darba kārtības 26.punkta. Vai kāds deputāts vēlas runāt "par" vai "pret" ðo iesniegumu?

Vēlas runāt Kārlis Čerāns - frakcija "Latvijai". Lūdzu!

K.Čerāns (frakcija "Latvijai").

Godāto sēdes vadītāj! Godātie kolēģi deputāti! Es tiešām nesaprotu šīs pārcelšanas būtību, jo faktiski tiek lokāli mainīti vietām tikai daži likumprojekti, bet lai nu tā būtu, ja priekšlikuma iesniedzēji to tik ļoti vēlas. Taču jautājums ir par to, ka mēs pēc 26. jau esam ielikuši 15.punktu, un tie ir likumprojekti, kuri konceptuāli ir izskatāmi kopā. Tas ir Muitas likums un likums par muitas nodokli un tarifiem, tāpēc būtu aicinājums ielikt pēc šā likumprojekta par muitas nodokli un tarifiem, ja mēs varam tā vienoties. Paldies.

Sēdes vadītājs. Vai kāds vēlas runāt "par"? Nevēlas. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Izlemsim piecu deputātu iesniegumu par izmaiņām darba kārtībā! Lūdzu rezultātu! Par - 43, pret - 1, atturas - 16. Priekšlikums pieņemts. Taču, godātie kolēģi, tā kā mēs jau esam nolēmuši, ka pēc darba kārtības 26.punkta skatīsim 15.punktu, tad šos četrus mēs skatīsim pēc tam.

Izskatīsim otrās sadaļas darba kārtības jautājumus par amatpersonu ievēlēšanu un apstiprināšanu.

Lēmuma projekts "Par dažu rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu apstiprināšanu".

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Māris Grīnblats. Lūdzu!

M.Grīnblats (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Godātie Saeimas deputāti! Tātad pirmais ir dokuments nr.2739. Tas ir Latvijas Republikas Saeimas lēmums "Par dažu rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu apstiprināšanu". Ir saņemti tieslietu ministra iesniegumi sakarā ar to, ka veselai virknei tiesnešu ir beidzies divu gadu darbības periods, tādēļ ir saņemts priekšlikums - apstiprināt viņus uz nākamo periodu bez pilnvaru termiņa nobeiguma. Juridiskā komisija šīs kandidatūras ir atbalstījusi.

Pirmais. Tātad apstiprināt Edvīnu Andri Balodi par Valmieras rajona tiesas tiesnesi.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu deputātus izteikt attieksmi pret Saeimas lēmuma projektu. Balsojums aizklāts. Lūdzu rezultātu! Par - 44, pret - 1, atturas - 10. Edvīns Andris Balodis apstiprināts par Valmieras rajona tiesas tiesnesi.

M. Grīnblats. Nākamais lēmuma projekts - apstiprināt Dainu Balto par Jelgavas pilsētas tiesas tiesnesi.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim Saeimas lēmuma projektu. Lūdzu rezultātu! Par - 42, pret - 1, atturas - 7. Daina Baltā apstiprināta par Jelgavas pilsētas tiesas tiesnesi.

M.Grīnblats. Nākamais lēmuma projekts - apstiprināt Initu Kļaviņu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot Saeimas lēmuma projektu. Lūdzu rezultātu! Par- 46, pret - nav, atturas - 6. Inita Kļaviņa apstiprināta par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi.

M.Grīnblats. Nākamais lēmuma projekts - apstiprināt Evelīnu Matvejevu par Jelgavas pilsētas tiesas tiesnesi.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot Saeimas lēmuma projektu. Lūdzu rezultātu! Nav kvoruma, godātie kolēģi! Atkārtojiet, lūdzu, zvanu! Atkārtojiet balsošanas režīmu. Balsosim Saeimas lēmuma projektu. Lūdzu rezultātu! Par - 48, pret - 2, atturas - 12. Evelīna Matvejeva apstiprināta par Jelgavas pilsētas tiesas tiesnesi.

M.Grīnblats. Nākamais lēmuma projekts - apstiprināt Anitu Misiunu par Jelgavas rajona tiesas tiesnesi.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot Saeimas lēmuma projektu. Lūdzu rezultātu! Par - 46, pret - nav, atturas - 5. Anita Misiuna apstiprināta par Jelgavas rajona tiesas tiesnesi.

M.Grīnblats. Nākamais lēmuma projekts - apstiprināt Indru Pelnēnu par Liepājas rajona tiesas tiesnesi.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot Saeimas lēmuma projektu. Lūdzu rezultātu! Par - 49, pret - 1, atturas - 5. Indra Pelnēna apstiprināta par Liepājas rajona tiesas tiesnesi.

M.Grīnblats. Nākamais lēmuma projekts attiecas uz Daugavpils pilsētas tiesas tiesnesi Igoru Raciņu, par kuru saņemts tieslietu ministra Rasnača iesniegums: "Lûdzu izvērtēt Igora Raciņa apstiprināšanas iespēju Daugavpils pilsētas tiesā par tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma." Juridiskā komisija tiesnesi arī uzklausīja. Uzmanības centrā bija tieši jautājums par Daugavpils pilsētas Domes priekšsēdētāju Vidavska kungu, par to, vai viņš ir likumīgi vai nelikumīgi startējis pašvaldību vēlēšanās. Uzklausījusi tiesnesi, Juridiskā komisija ar balsu vairākumu nolēma ieteikt Saeimai viņam apstiprināt beztermiņa pilnvaras. No savas puses nevis kā ziņotājs, bet kā Saeimas deputāts piebildīšu, ka tomēr bija jūtams tas, ka Raciņa kungs kā tiesas priekšsēdētājs ir vilcinājis šīs lietas izskatīšanu - līdz 9.martam tā netika izskatīta, un līdz ar to daļēji zaudēja jēgu, kaut arī viņš apgalvoja, ka, viņaprāt, tiesā pēc būtības šāds jautājums nebija jāizskata. Šī lieta tomēr vienam no tiesnešiem tika nodota, kas daļēji bija pretrunā ar to, ko viņš iepriekš teica. Katrā ziņā šajā gadījumā gan par šo, gan par nākamo tiesnesi man tomēr palika iespaids, ka viņi bijuši vairāk atkarīgi no pilsētas vadības, nevis no likuma. Ja viņi būtu bijuši simtprocentīgi pārliecināti par to, ka Vidavska kungs nav darbojies Kompartijā pēc 1991.gada 13.janvāra, tad tiesai nekas neliedza pieņemt šādu lēmumu, kuru pēc tam varētu apstrīdēt, ja apsūdzētājai pusei liktos, ka tas ir pretējs. Tomēr šāda novilcināšana bija, un šo motīvu dēļ Juridiskajā komisijā deputāts Grīnblats un deputāts Jirgens balsoja pret šādu apstiprināšanu, bet Juridiskā komisija tomēr ar balsu vairākumu ir izvirzījusi viņu uz Saeimas sēdi apstiprināšanai.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot Saeimas lēmuma projektu. Lūdzu rezultātu! Par - 20, pret - 21, atturas - 13. Lēmums nav pieņemts.

M.Grīnblats. Nākamais tiesnesis - Josifs Rassa ir Daugavpils pilsētas tiesas tiesnesis, par kuru arī bija saņemts tieslietu ministra iesniegums ar lūgumu izvērtēt Juridiskajā komisijā iespēju apstiprināt viņu amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Juridiskā komisija uzklausīja arī šo tiesnesi un ar balsu vairākumu ieteica Saeimai viņu apstiprināt amatā bez termiņa ierobežojuma. Es no savas puses kā Saeimas deputāts piebildīšu, ka šeit paliek spēkā visi tie argumenti, kurus es jau minēju attiecībā uz Raciņa kunga kandidēšanu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot Saeimas lēmuma projektu. Lūdzu rezultātu! Par - 19, pret - 23, atturas - 8. Lēmums nav pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts "Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Mārītes Girnes pirmstermiņa atbrīvošanu no amata". Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Māris Grīnblats.

M.Grīnblats (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Dokuments nr.2794. Tātad Tieslietu ministrijā ar iesniegumu par pirmstermiņa atbrīvošanu no ieņemamā amata ir griezusies Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnese Mārīte Girne un lūgusi atbrīvot viņu no tiesneses amata pēc pašas vēlēšanās sakarā ar pāriešanu citā darbā, ko arī Juridiskā komisija ir atbalstījusi. Lūdzu par to balsot!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot Saeimas lēmuma projektu. Lūdzu rezultātu! Par - 42, pret - 3, atturas - 5. Lēmums ir pieņemts.

M.Grīnblats. Nākamais ir dokuments nr.2795. Tieslietu ministrijā ar iesniegumu par pirmstermiņa atbrīvošanu no ieņemamā amata ir griezusies Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnese Daiga Grīnberga, kura lūdz no 1.jūlija atbrīvot viņu no tiesneses amata pēc pašas vēlēšanās sakarā ar pāriešanu citā darbā. Juridiskā komisija to ir uzklausījusi un lūdz atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsot Saeimas lēmuma projektu. Lūdzu rezultātu! Par - 49, pret - 1, atturas - 5. Lēmums ir pieņemts.

Tātad, godātie kolēģi, darba kārtības 15.jautājumu mēs skatīsim vēlāk. 16. un 17.jautājums ir svītrots no darba kārtības. Izskatīsim darba kārtības 18.jautājumu - likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes nodokli"", otrais lasījums. Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Māris Vītols. Lūdzu!

M.Vītols (LZS, KDS un LDP frakcija).

Godātie kolēģi! Mēs strādāsim ar dokumentu nr.2601. Uz otro lasījumu Budžeta un finansu (nodokļu) komisija nekādus priekšlikumus nav saņēmusi, tāpēc lūdzu Saeimu atbalstīt šā likuma grozījumu pieņemšanu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti vēlas runāt par apspriežamo jautājumu? Nevēlas. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu izteikt savu attieksmi pret likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā! Lūdzu rezultātu! Par - 45, pret - 1, atturas - 4. Pieņemts. Likumprojekts bija atzīts par steidzamu, tādēļ ir pieņemts arī galīgajā lasījumā. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību militāro mācību, militāro zinību un tehnikas laukā", otrais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Indulis Bērziņš. Likumprojekts iepriekšējā sēdē tika atzīts par steidzamu.

I.Bērziņš (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar likumprojektu! Jums ir dokuments, kas tika iesniegts jau uz pirmo lasījumu. Mums neizdevās vienoties pēc pirmā lasījuma par tā nobalsošanu arī otrajā lasījumā. Tātad strādāsim ar šo dokumentu attiecīgi kā otrajā lasījumā un skatīsim to pa pantiem. Nosaukumā nekādas izmaiņas Ārlietu komisija nav piedāvājusi izdarīt.

Sēdes vadītājs. Paldies. Akceptējam. Lūdzu, tālāk!

I.Bērziņš. Arī 1.pants ir bez izmaiņām.

Sēdes vadītājs. Paldies. Akceptējam. Lūdzu, tālāk!

I.Bērziņš. 2.pants ir bez izmaiņām.

Sēdes vadītājs. Paldies. Akceptējam. Lūdzu, tālāk!

I.Bērziņš. Turpretī ar 3.pantu šeit mums ir viena problēma. Kā jūs redzat no dokumenta, Ārlietu komisija te iesaka izdarīt nelielas redakcionālas izmaiņas. Es domāju, ka neviens pret tām nevarētu iebilst, tāpēc es aicinātu vispirms izskatīt šo Ārlietu komisijas priekšlikumu, kas ir tabulā.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojekta 3.panta redakciju? Deputātiem iebildumu pret 3.panta redakciju nav. Paldies. Ir pieņemts.

I.Bērziņš. Un vēl, cienījamie kolēģi, jums ir izdalīts arī dokuments nr.2666-a, ko iesniedzis Jānis Ādamsons. Tajā viņš aicina 3.pantu pieņemt attiecīgajā redakcijā. Jūs varat redzēt šo dokumentu.

Problēma te ir sekojoša. Es pirms sēdes vēl konsultējos... Mēs viņu sagatavojām Ārlietu komisijā, bet šis dokuments netika iesniegts savlaicīgi, tāpēc es attiecīgi konsultējos ar juristiem, un viņi atzina, ka praktiski šā iemesla dēļ mēs nevaram to izskatīt neatkarīgi no tā, vai, teiksim... Mēs nevaram pat iedziļināties šā dokumenta būtībā, jo tas nav iesniegts savlaicīgi. Dokumenti bija jāiesniedz līdz pirmdienas vakaram, mēs gaidījām jebkuras izmaiņas, un komisija bija gatava arī sanākt. Dokuments pienāca tikai otrdien pēcpusdienā, tāpēc mēs to nevarējām izskatīt, un es uzskatu, ka arī šodien šā iemesla dēļ nevaram to izskatīt, neiedziļinājušies dokumenta būtībā.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vai kāds vēlas runāt? Runāt deputāti nevēlas.

I.Bērziņš. Tādā gadījumā ir jānobalso par likumprojektu kopumā un tas jāpieņem.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu izteikt savu attieksmi pret likuma pieņemšanu. Lūdzu rezultātu! Par - 51, pret - 1, atturas - 1. Likums ir pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts "Grozījums likumā "Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu"", trešais lasījums. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Atis Sausnītis. Lūdzu!

A.Sausnītis (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamo Prezidij! Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.2782. Ir ienācis viens priekšlikums, lai precizētu jau otrajā lasījumā pieņemto redakciju. Atbildīgā komisija ierosina izteikt 62.pantu šādā redakcijā, kuru komisija arī pati ir atbalstījusi, un lūdz arī deputātus to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas slēdzienu par likumprojekta 62.panta redakciju? Deputātiem iebildumu nav. Paldies. Pieņemts.

A.Sausnītis. Paldies, citu priekšlikumu nav. Lūdzu kolēģus balsot par grozījumu likumā "Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu" trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu deputātus izteikt attieksmi pret likuma pieņemšanu. Lūdzu rezultātu! Par - 48, pret - 2, atturas - 2. Likums ir pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā"", trešais lasījums. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Atis Sausnītis. Lūdzu!

A.Sausnītis (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamo Prezidij! Cienījamie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr. 2800.

Pirmais priekšlikums - deputāta Sausnīša priekšlikums, kuru komisija ir atbalstījusi precizētā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem nav iebildumu pret komisijas slēdzienu par deputāta Sausnīša priekšlikumu - papildināt likumprojekta 1. pantu ar 16. punktu jums iesniegtajā redakcijā? Iebildumu deputātiem nav. Paldies. Pieņemts.

A.Sausnītis. Otrais priekšlikums ir 3. lapaspusē. Arī tas ir deputāta Sausnīša priekšlikums, kuru daļēji komisija ir atbalstījusi, un tas ir iekļauts komisijas precizētajā redakcijā, kuru mēs varam redzēt 4. lapaspusē kopā ar trešo priekšlikumu - deputāta Ģirta Kristovska priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vai deputātiem nav iebildumu... Vēlas runāt šajā jautājumā Inese Vaidere - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāre. Lūdzu!

I.Vaidere (Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāre).

Godātie deputāti! Likums "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā" ir diskutēts jau vairākkārt. Es gribētu jūs informēt par dažām Ekonomikas ministrijas nostādnēm.

Vispirms es gribētu uzsvērt, ka ideja par elektroenerģijas ražošanas stimulēšanu koģenerācijas režīmā, kad, kā jūs zināt, pamatā ražo siltumenerģiju, bet kā blakusproduktu ražo un realizē elektroenerģiju, ir apsveicama un atbalstāma. Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi kompleksu - ekonomiski pamatotu stimulēšanas sistēmu, kura ir saskaņota ministrijās, kā arī ir Ministru kabineta noteikumu projekts. Tas ir sagatavots iesniegšanai valdībā akceptēšanai un pēc tam varētu tikt iesniegts arī Saeimā.

Martā "Latvenergo" tika noslēgusi līgumu ar kādu uzņēmējsabiedrību par sadarbību elektroenerģijas ražošanā koģenerēšanas režīmā, un mums, Ekonomikas ministrijai, ir bažas, ka, ja tiks atbalstīti tādi priekšlikumi, kādus tos ir iesnieguši deputāti, tad tas varētu izraisīt situāciju, ka šī saražotā enerģija, ko tādējādi iepirktu par paaugstinātu tarifu, varētu palielināt vidējo tarifu par 7 procentiem katru gadu, un šis process astoņus gadus no katras stacijas ekspluatācijas sākuma varētu būt pašierosinošs.

Tādi sadarbības projekti ir arī ar citām firmām. Diemžēl šīm firmām ir tādi nodomu projekti, ka līdz ar to no šāda priekšlikuma citas firmas nekādus labumus neiegūs.

Pie tam, atbalstot šos priekšlikumus, paliek neatrisināti citi jautājumi, teiksim, ko darīt ar iepirkšanas tarifu no koģenerācijas stacijām ar jaudu no 4 līdz 12 megavatiem. Paliek arī tāds jautājums, kā stimulēt koģenerācijas elektroenerģijas ražotājus stacijās, kuru jauda ir no nulles līdz 1 megavatam.

Tātad faktiski mēs aicinām atstāt spēkā otrā lasījuma redakciju, kuru jūs visi vienbalsīgi, nevienam neatturoties un nevienam nebalsojot "pret", esat pieņēmuši otrajā lasījumā, jo sakarā ar šiem jautājumiem, kas, manuprāt, ir ļoti nopietni un paliek neatrisināti, mēs nevaram to atbalstīt. Mēs aicinām arī jūs neatbalstīt šos priekšlikumus.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vai vēl kāds vēlas runāt? Vairāk runāt neviens nevēlas. Debates slēdzam. Komisijas vārdā - Sausnīša kungs. Lūdzu!

A.Sausnītis. Paldies Vaideres kundzei par skaidrojumu, bet, protams, šīs lietas ir jāizskaidro noteikti mazlietiņ citādāk, un tādēļ es lūdzu... Komisija ļoti precīzi iedziļinājās, precīzi visu izsvēra un arī izanalizēja, un līdz ar to komisija ir pieņēmusi ļoti objektīvu un pareizu lēmumu par to, kāda ir pašreizējā situācija tieši šajā nozarē, ko sauc par enerģētiku. Lūdzu balsojumu!

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Tā kā komisija ar daļējiem precizējumiem ir atbalstījusi deputāta Sausnīša un deputāta Kristovska priekšlikumus, es ierosinātu tagad balsot par likumprojekta 27. panta redakciju, ja jums nav iebildumu. Paldies, iebildumu nav.

Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim komisijas akceptēto likumprojekta 27. panta redakciju. Tātad izteikt likumprojekta 27. panta devīto daļu jums iesniegtajā redakcijā. Lūdzu rezultātu! Nav kvoruma, godātie kolēģi! Es lūdzu visus piedalīties balsošanā.

Vēlreiz lūdzu zvanu! Vēlreiz lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu deputātus balsot komisijas akceptēto likumprojekta 27. panta devīto daļu. Lūdzu rezultātu! Par - 47, pret - 6, atturas - 6. Pieņemts.

A.Sausnītis. Tālāk ir 5. lappuse, 4. priekšlikums - deputāta Sausnīša priekšlikums, kurš atbalstīts precizētā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Vēlas runāt Inese Vaidere - Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāre. Lūdzu!

I.Vaidere (Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāre).

Arī šis priekšlikums ir saistīts ar iepriekšējo un būtībā jāsaka, ka, ja deputāti atbalsta arī šo priekšlikumu, tad mēs nobalsosim par elektroenerģijas vidējo tarifu paaugstināšanu valstī.

Sēdes vadītājs. Vai vēl kāds vēlas runāt? Vairāk deputāti runāt nevēlas. Debates pārtraucam.

Komisijas vārdā - Sausnīša kungs.

A.Sausnītis. Paldies. Un vēlreiz es gribētu teikt paldies Vaideres kundzei. Tomēr vajadzētu arī deputātus pareizi informēt, jo, redzat, ja jūs būtu korekti citējusi, kāds ir šis priekšlikums un ko nosaka Ministru kabinets, tad iznāktu, ka ir tieši tas, ko vēlējās Ekonomikas ministrija. Tā ka, es domāju, kolēģi, balsojiet par tādu redakciju, kādu ir atbalstījusi atbildīgā komisija.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim komisijas akceptēto likumprojekta 27. panta desmitās daļas redakciju. Lūdzu rezultātu! Par - 39, pret - 7, atturas - 7. Pieņemts.

A.Sausnītis. Tālāk ir 5. priekšlikums. Arī tas ir Sausnīša priekšlikums, kuru komisija ir atbalstījusi precizētā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem nav iebildumu pret komisijas slēdzienu par likumprojekta 27. panta vienpadsmitās daļas redakciju? Iebildumu nav. Paldies. Pieņemts.

A.Sausnītis. 6. lappusē ir 6. priekšlikums. Atbildīgā komisija pārejas noteikumos ierosina tātad izslēgt otrajā lasījumā pieņemto pārejas noteikumu tekstu. To pati komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem nav iebildumu pret komisijas priekšlikumu - svītrot otrajā lasījumā pieņemto pārejas noteikumu?

Bišera kungs vēlas runāt.

I.Bišers (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamie kolēģi! Man nav saprotams šis atbildīgās komisijas priekšlikums. Šeit ir runa par Satversmes 81. panta kārtībā izdoto noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. Kā mēs saprotam, mēs tagad izskatām šo jautājumu, par kuru bija pieņemti šie noteikumi, un līdz ar to tie zaudē spēku. Ja mēs tos neizskatām, tie tik un tā pēc 6 mēnešiem zaudēs spēku, un tāpēc es nesaprotu, kāpēc tie šeit būtu izslēdzami.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vai vēl kāds deputāts vēlas runāt? Vairāk deputāti runāt nevēlas. Debates pārtraucam. Komisijas vārdā - Sausnīša kungs.

A.Sausnītis. Paldies, Bišera kungs, bet šis ir tas pirmais gadījums, kad ir Satversmes tiesas spriedums, un tādēļ mēs, atbildīgā komisija, bijām spiesti izslēgt šo pārejas noteikumu redakciju no otrā lasījuma.

Sēdes vadītājs. Tā kā jautājums ir strīdīgs, tas jāizlemj balsojot. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim komisijas akceptēto priekšlikumu - svītrot otrajā lasījumā pieņemto pārejas noteikumu. Lūdzu rezultātu! Godātie kolēģi! Nav kvoruma.

Vēlreiz lūdzu zvanu! Vēlreiz lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu deputātus izteikt attieksmi pret komisijas slēdzienu! Lūdzu rezultātu! Par - 42, pret - 2, atturas - 8. Pieņemts.

A.Sausnītis. Tātad vairāk priekšlikumu nav. Lūdzu kolēģus balsot kopumā par grozījumiem likumā "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā" trešajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu un lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim likuma pieņemšanu! Lūdzu rezultātu! Par - 47, pret - 3, atturas - 3. Likums ir pieņemts.

A.Sausnītis. Paldies kolēģiem par sapratni!

Sēdes vadītājs. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts "Grozījumi likumā "Par vērtspapīriem"". Trešais lasījums. Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Vents Balodis.

V.Balodis (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Godātie Prezidija locekļi! Godātie deputāti! Strādāsim ar dokumentu nr. 2802.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums ir papildināt 1. pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumam - papildināt likumprojekta 1. pantu ar jaunu punktu jums iesniegtajā redakcijā? Deputāti komisijas slēdzienam piekrīt. Pieņemts.

V.Balodis. Finansu ministra Roberta Zīles priekšlikums - izteikt 10. panta otro daļu sekojošā redakcijā. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem nav iebildumu pret komisijas slēdzienu par finansu ministra priekšlikumu 10. panta otrās daļas redakcijai? Nav iebildumu. Paldies. Pieņemts. Tālāk!

V.Balodis. Nākamais arī ir finansu ministra Roberta Zīles priekšlikums - papildināt 22. panta otro daļu. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem nav iebildumu pret komisijas slēdzienu? Iebildumu nav. Paldies. Pieņemts.

V.Balodis. Nākamais ir Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums - papildināt 63. panta otro daļu.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem nav iebildumu pret komisijas slēdzienu par priekšlikumu papildināt likumprojekta 63. panta otro daļu? Iebildumu nav. Pieņemts.

V.Balodis. Nākamais ir finansu ministra Roberta Zīles priekšlikums papildināt pārejas noteikumus. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem iebildumu pret komisijas slēdzienu nav? Paldies. Pieņemts.

V.Balodis. Līdz ar to citu priekšlikumu vairs nav un lūdzu deputātus nobalsot trešajā lasījumā par šo likumprojektu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu deputātus izteikt attieksmi pret likuma pieņemšanu. Lūdzu rezultātu! Par - 50, pret - nav, atturas - 2. Likums ir pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Vērtspapīru tirgus komisiju"". Trešais lasījums. Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Vents Balodis. Lūdzu!

V.Balodis (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Godātie deputāti! Strādāsim ar dokumentu nr. 2803. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu uz trešo lasījumu. Lūdzu deputātus nobalsot par šā likumprojekta trešo lasījumu.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem nav iebildumu? Debatēs runāt neviens nevēlas. Lūdzu zvanu un lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu deputātus izteikt savu attieksmi pret likuma pieņemšanu. Lūdzu rezultātu! Nav kvoruma, godātie kolēģi! Es lūdzu visus zālē esošos deputātus piedalīties balsošanā.

Lūdzu vēlreiz zvanu, vēlreiz balsošanas režīmu un lūdzu deputātus balsot par likuma pieņemšanu! Lūdzu rezultātu! Par - 57, pret - 2, atturas - 1. Likums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts "Grozījums likumā "Par biržām"". Trešais lasījums. Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Vents Balodis. Lūdzu!

V.Balodis (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Godātie deputāti! Strādāsim ar dokumentu nr. 2804. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija nav saņēmusi attiecībā uz trešo lasījumu nevienu priekšlikumu. Lūdzu deputātus nobalsot par pieņemšanu trešajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti debatēs runāt nevēlas. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Balsojam par likuma pieņemšanu! Lūdzu rezultātu! Par - 54, pret - nav, atturas - 4. Likums pieņemts.

V.Balodis. Paldies.

Sēdes vadītājs. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"". Trešais lasījums. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāte Gunta Gannusa.

G.Gannusa (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamie deputāti! Strādājam ar dokumentu nr. 2809. Trešais lasījums.

Likumā lietotie termini un jēdzieni. Priekšlikumu ir iesniedzis ekonomikas ministrs Krasts. Tautsaimniecības komisija ir to atbalstījusi. Daļas nosaukums ir izteikts šādā redakcijā, kāda ir 6. ailē. Tautsaimniecības komisija visus šos terminu skaidrojumus ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas slēdzienu - likumprojekta pirmās daļas nosaukumu izteikt jums iesniegtajā redakcijā? Iebildumu nav. Pieņemts.

G.Gannusa. 1. panta labojumu ir iesniedzis ekonomikas ministrs Krasts. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās komisijas priekšlikums ir atbalstīt. 6. ailē var izlasīt precizēto tekstu.

Sēdes vadītājs. Gannusas kundze, lūdzu, atgādiniet kurā no izskatāmā dokumenta lappusēm ir šis priekšlikums.

G.Gannusa. Šis priekšlikums atrodas 4. lappusē. 1. pants.

Sēdes vadītājs. Gannusas kundze, mēs nevaram to skatīt, kamēr nav izskatīti citi priekšlikumi. Ir jāizskata vesela virkne priekšlikumu, kurus ir iesniegusi atbildīgā komisija un kuri ir izklāstīti dokumenta 2. un 3. lappusē, un tikai pēc tam mēs varam skatīt tālāk.

G.Gannusa. Es atvainojos... Ekonomikas ministrs Krasts ir iesniedzis priekšlikumu papildināt likuma pirmo daļu "Likumā lietotie termini un jēdzieni" ar šādiem terminiem un jēdzieniem. Tālāk kā tekstā. Komisija ir daļēji atbalstījusi un izteikusi šādā redakcijā, kāda ir 6. ailē.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi, lūdzu nedaudz uzmanības! Ekonomikas ministrs ierosina papildināt likuma pirmo daļu, un tālāk ir redzams šo priekšlikumu saturs. Tie ir izklāstīti dokumenta 1. un 2. lappusē, vēl arī 3. lappusē. Komisija tos ir atbalstījusi - ar nelieliem redakcionāliem precizējumiem. Vai deputātiem nav iebildumu pret šādu komisijas slēdzienu? Deputātiem iebildumu nav. Paldies. Tie ir pieņemti.

Tālāk ir 3. priekšlikums, kuru ir iesniegusi atbildīgā komisija, - papildināt likuma pirmo daļu ar šādiem terminiem un jēdzieniem. Dokumenta 3. lappuse.

G.Gannusa. Iesniegusi atbildīgā komisija. Teksts ir redzams 6.lappusē.

Sēdes vadītājs. Gannusas kundze, lūdzu, izskatīsim vispirms 3.lappusi un tad iesim tālāk!

G.Gannusa. Atbildīgā komisija ir iesniegusi priekšlikumu iekļaut pirmajā daļā šādus likumā lietotos terminus un jēdzienus.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem nav iebildumu pret komisijas akceptēto trešo priekšlikumu - papildināt likuma pirmo daļu ar šādiem terminiem un jēdzieniem, kuri ir izklāstīti dokumenta 3.lappusē? Deputātiem iebildumu nav. Paldies. Tie ir pieņemti.

G.Gannusa. 4.lappuse. 1.pants. Priekšlikumu ir iesniedzis ekonomikas ministrs Krasts.

Sēdes vadītājs. Komisija to atbalsta. Vai deputāti arī atbalsta? Atbalsta. Paldies, pieņemts.

G.Gannusa. 2.pants. Priekšlikumu ir iesniedzis ekonomikas ministrs Krasts. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija to ir redakcionāli precizējusi. Teksts ir redzams 6.ailē. Lai precīzāk...

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi, atgādinu, ka tas ir dokumenta 5.lappusē, priekšlikums ar numuru 5. Iesniedzis ekonomikas ministrs Krasta kungs. Komisija to ir atbalstījusi - ar redakcionāliem precizējumiem. Vai deputāti arī to atbalsta? Atbalsta. Paldies, pieņemts.

G.Gannusa. Ekonomikas ministrs Krasts ir iesniedzis priekšlikumu papildināt...

Sēdes vadītājs. Nav pareizi, Gannusas kundze. Tā mēs nevarēsim strādāt. Mums ir jāskata 6.priekšlikums, kurš ir par 8.pantu un kuru ir iesniegusi pati atbildīgā komisija, - aizstāt 8.panta pirmās daļas 1.punktā vārdu "lçmumu" ar vārdu "rîkojumu".

G.Gannusa. 6.priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Jā, 6.priekšlikums. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo 8.panta redakciju? Iebildumu nav. Paldies, pieņemts.

Tālāk ir 7.priekšlikums.

G.Gannusa. Ekonomikas ministrs Krasts ierosina papildināt 8.panta pirmo daļu ar 14., 15. un 16.punktu šādā redakcijā. Tālāk kā tekstā.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem nav iebildumu pret komisijas slēdzienu par ekonomikas ministra priekšlikumu - papildināt likuma 8.panta pirmo daļu ar 14., 15. un 16.punktu jums iesniegtajā redakcijā? Deputātiem iebildumu nav. Paldies, pieņemts.

G.Gannusa. Tālāk. Priekšlikumu iesniedz ekonomikas ministrs Krasts. Tautsaimniecības komisija to ir atbalstījusi, redakcionāli precizējusi un ierosina uzskatīt līdzšinējo pirmās daļas 14.punktu par 17.punktu.

Sēdes vadītājs. Ir runa, kolēģi, joprojām par 8.pantu. Vai deputātiem nav iebildumu pret komisijas slēdzienu par šo ekonomikas ministra priekšlikumu? Iebildumu nav. Paldies, pieņemts.

G.Gannusa. Papildināt ceturto daļu ar 7.punktu šādā redakcijā. Joprojām ir runa par 8.pantu. Tas ir 9.priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Devītais ir cits...

G.Gannusa. Nē, tas ir 8.priekšlikums.

Sēdes vadītājs. 8.priekšlikumu, godātie kolēģi, mēs nupat akceptējām pilnā tā tekstā. Šā priekšlikuma izklāsts ir gan 6., gan 7.lappusē. To mēs esam akceptējuši. Vai varam par to vienoties? Paldies, pieņemts.

G.Gannusa. 9.priekšlikums (Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi) - aizstāt 12.panta trešajā daļā vārdu "lçmumu" ar vārdiem "Ministru kabineta rīkojumu".

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu pret šo komisijas slēdzienu. Tas ir pieņemts.

G.Gannusa. 10.priekšlikums (Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi) - aizstāt 13.panta pirmajā daļā vārdu "lçmuma" ar vārdu "rîkojuma".

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts.

G.Gannusa. 11.priekšlikums (Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi) - aizstāt 14.panta trešajā daļā vārdu "lçmums" ar vārdu "rîkojums".

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta. Pieņemts.

G.Gannusa. 12.priekšlikums (Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi) - aizstāt 15.panta trešajā daļā vārdu "lçmums" ar vārdu "rîkojums".

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts.

G.Gannusa. 13.priekšlikums (Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi) - aizstāt 16.panta pirmajā daļā vārdu "lçmums" ar vārdu "rîkojums".

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

G.Gannusa. 14.priekšlikums (iesniedzis ekonomikas ministrs Krasts, un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi) - izslēgt 57.panta pirmo daļu.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu pret 57.panta pirmās daļas svītrošanu. Pieņemts.

G.Gannusa. 15.priekšlikums (iesniegusi atbildīgā komisija un ir atbalstījusi) - izslēgt 57.panta sesto un septīto daļu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt 57.panta sestās un septītās daļas svītrošanai. Pieņemts.

G.Gannusa. 16.priekšlikums (iesniedzis ekonomikas ministrs Krasts, un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi) - izslēgt 58.pantu.

Sēdes vadītājs. Deputāti 58.panta svītrošanai piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Ekonomikas ministrs Krasts ierosina papildināt likumu ar septīto daļu "Zemesgabala privatizācija". Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu un papildina likumu ar septīto daļu šādā redakcijā. Septītās daļas nosaukums - "Zemesgabala privatizācija".

Sēdes vadītājs. Deputāti tam piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Pirmā nodaļa "Zemes privatizācijas vispārīgie nosacījumi". Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir to atbalstījusi un izteikusi precizētā redakcijā. Pirmās nodaļas nosaukums ir "Zemes privatizācijas vispārīgie nosacījumi", un 58.panta nosaukums ir "Zemes privatizācijas pamatnosacījumi". Tālāk kā tekstā.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

G.Gannusa. 59.pants. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un izteikusi precizētā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu pret 59.panta redakciju. Pieņemts.

G.Gannusa. 60.pants. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un izteikusi precizētā redakcijā. "Zemesgabala privatizācijas veidi".

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. 61.pants. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi 61.pantu, nosaukums - "Zemesgabala privatizācijā izmantojamās privatizācijas metodes un paņēmieni".

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. 62.pants. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi 62.pantu, nosaukums - "Zemesgabala privatizācijas subjekti".

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi 63.pantu. 63.panta nosaukums - "Maksāšanas līdzekļi".

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi 64.panta nosaukumu "Pirmpirkuma tiesības" un ir atbalstījusi arī pirmo daļu, bet neatbalstīja otro, trešo un ceturto daļu.

Sēdes vadītājs. Deputāti pret šo slēdzienu neiebilst. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija iesaka atbalstīt šā panta piekto daļu, izteikt precizētā redakcijā kā otro daļu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi priekšlikumu izveidot otro nodaļu "Zemesgabala privatizācijas uzsākšana".

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un redakcionāli precizējusi 65.pantu, kas ir ar nosaukumu "Zemesgabala privatizācijas ierosināšana".

Sēdes vadītājs. Deputāti 65.panta redakcijai piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un izteikusi precizētā redakcijā 66.pantu, kas ir ar nosaukumu "Zemesgabala nodošana privatizācijai".

Sēdes vadītājs. Deputāti 66.panta redakcijai piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un izteikusi precizētā redakcijā 67.pantu, kas ir ar nosaukumu "Privatizējamā zemesgabala pārņemšana".

Sēdes vadītājs. Deputāti 67.panta redakcijai piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un izteikusi precizētā redakcijā 68.pantu, kas ir ar nosaukumu "Paziņojums par zemesgabala nodošanu privatizācijai".

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un redakcionāli precizējusi 69.pantu, kas ir ar nosaukumu "Privatizējamā zemesgabala pārvaldīšana".

Sēdes vadītājs. Deputātiem pret 69.panta redakciju iebildumu nav. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un izteikusi precizētā redakcijā 70.pantu, kas ir ar nosaukumu "Zemesgabala īpašumtiesību nostiprināšana zemesgrāmatā".

Sēdes vadītājs. Deputāti 70.panta nosaukumam un redakcijai piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un izteikusi precizētā redakcijā 71.pantu, kas ir ar nosaukumu "Zemesgabala cena".

Sēdes vadītājs. Deputāti tam piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un izteikusi precizētā redakcijā 72.pantu, kas ir ar nosaukumu "Ierobežojumi zemesgabala privatizācijā".

Sēdes vadītājs. Deputāti 72.panta redakcijai piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un izteikusi precizētā redakcijā 73.pantu, kas ir ar nosaukumu "Informācija par privatizējamo zemesgabalu".

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un redakcionāli precizējusi 74.pantu, kas tagad ir ar nosaukumu "Neapbūvēta zemesgabala privatizācijas priekšlikumi".

Sēdes vadītājs. Deputāti šā trešās nodaļas panta nosaukumam piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un redakcionāli precizējusi 75.pantu, kas ir ar nosaukumu "Neapbūvēta zemesgabala izmantošanas mērķu saskaņošana ar pašvaldību".

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu pret 74.panta redakciju. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un redakcionāli precizējusi 76.pantu, kas ir ar nosaukumu "Privatizācijas priekšlikumu apkopošana un neapbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumu izstrāde".

Sēdes vadītājs. Vispirms izskatīsim 75.pantu, un pēc tam - 76.pantu.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi 75.pantu "Neapbūvēta zemesgabala izmantošanas mērķu saskaņošana ar pašvaldību".

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Paldies. 75.panta redakcija ir pieņemta. Un arī pret 76.panta redakciju deputātiem iebildumu nav. Paldies, pieņemts.

G.Gannusa. 76.pants. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi. "Neapbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumi".

Sēdes vadītājs. Tas ir 77.pants, godātie kolēģi! Vai deputātiem nav iebildumu pret šā panta redakciju? Nav. Paldies. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un redakcionāli precizējusi 78.pantu "Informācija par apstiprinātajiem neapbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumiem".

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt 78.panta redakcijai, ko akceptējusi atbildīgā komisija. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija nav pieņēmusi un nav atbalstījusi 79.pantu, kas ir ar nosaukumu "Pirmpirkuma tiesību realizācija".

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas slēdzienu - svītrot 79.pantu "Pirmpirkuma tiesību realizācija"? Iebildumu nav. Paldies, pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi 80.pantu un izteikusi to precizētā redakcijā kā 79.pantu, ar nosaukumu "Neapbūvēta zemesgabala pircēja noteikšana".

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un redakcionāli precizējusi 81.pantu (tagadējo 80.pantu) "Neapbūvēta zemesgabala pārdošana izsolē".

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Paldies. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un izteikusi precizētā redakcijā 82.pantu (tagadējo 81.pantu) "Paziņojums par neapbūvēta zemesgabala privatizācijas pabeigšanu".

Sēdes vadītājs. Deputāti to atbalsta. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi ceturto nodaļu "Atsevišķa apbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumi un pircēja noteikšana", tas ir, 81.panta ceturto nodaļu.

Sēdes vadītājs. Tā nav 81.panta ceturtā nodaļa, tā ir likumprojekta ceturtā nodaļa, kas ir ar nosaukumu "Atsevišķa apbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumi un pircēja noteikšana". Deputātiem pret šīs nodaļas nosaukumu iebildumu nav. Paldies. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un redakcionāli precizējusi 83.pantu (tagadējo 82.pantu) "Atsevišķa apbūvēta zemesgabala izmantošanas mērķu saskaņošana ar pašvaldību".

Sēdes vadītājs. Deputāti 82.panta redakcijai piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un redakcionāli precizējusi 84.pantu (tagadējo 83.pantu) "Atsevišķa apbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumu izstrāde".

Sēdes vadītājs. Deputāti 83. panta redakcijai piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un izteikusi precizētā redakcijā 85.pantu (tagadējo 84.pantu) "Atsevišķa apbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumi".

Sēdes vadītājs. Deputāti 84.panta redakcijai piekrīt.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un redakcionāli precizējusi 86. pantu (tagadējo 85.pantu) "Pirmpirkuma tiesību realizācija".

Sēdes vadītājs. Deputāti 85.panta redakcijai piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un izteikusi precizētā redakcijā 87.pantu (tagadējo 86.pantu) "Paziņojums par atsevišķa apbūvēta zemesgabala privatizācijas pabeigšanu".

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi piekto nodaļu "Kopā ar privatizējamo objektu privatizējamā zemesgabala privatizācijas uzsākšana, privatizācijas priekšlikumi, noteikumi un pircēja noteikšana".

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi 87.pantu un izteikusi to, redakcionāli precizējot,- "Lçmuma pieņemšana par apbūvēta zemesgabala privatizāciju kopā ar privatizējamo valsts vai pašvaldības īpašuma objektu, kas atrodas uz šā zemesgabala".

Sēdes vadītājs. Deputāti 87.panta nosaukumam un redakcijai piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un izteikusi precizētā redakcijā 88.pantu - "Kopā ar privatizējamo objektu privatizējamā zemesgabala privatizācijas uzsākšana un privatizācijas priekšlikumi".

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un izteikusi precizētā redakcijā kā 89.pantu - "Kopā ar privatizējamo objektu privatizējamā zemesgabala privatizācijas noteikumi un privatizācijas projekts".

Sēdes vadītājs. Deputāti tam piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi un izteikusi, redakcionāli precizējot, 90.pantu - "Kopā ar privatizējamo objektu privatizējamā zemesgabala pirmpirkuma tiesību realizācija un pircēja noteikšana".

Sēdes vadītājs. Deputāti 90.panta redakcijas nosaukumam piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi pārejas noteikumus šajā likumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti likumprojekta pārejas noteikumu redakcijai piekrīt. Pieņemts.

G.Gannusa. Lūdzu balsot par likuma pieņemšanu kopumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu izteikt savu attieksmi pret likuma pieņemšanu. Lūdzu rezultātu! Par - 54, pret - 6, atturas - 8. Likums ir pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums saskaņā ar izdarītajām izmaiņām pēc pašreizējās numerācijas ir 36.punkts - "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". Trešais lasījums.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā - deputāts Normunds Pēterkops. Lūdzu!

N.Pēterkops (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Cienījamie Saeimas deputāti! Izskatīsim dokumentu nr. 2811 - likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" . Trešais lasījums.

1.priekšlikums. Atbildīgā komisija papildina 1.pantu ar 19.punktu šādā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Redakcija deputātiem ir redzama. Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi pret atbildīgās komisijas slēdzienu - papildināt likumprojekta 1.pantu ar 19.punktu jums iesniegtajā redakcijā? Deputātiem iebildumu nav. Paldies. Pieņemts.

N.Pēterkops. 2.priekšlikums. Atbildīgā komisija papildina likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā: "Izteikt 17.panta ceturto daļu šādi: "Mâkslinieka darbnīcu..."" Tālāk seko teksts.

Sēdes vadītājs. Deputātiem pret komisijas priekšlikumu - izteikt likumprojekta 17.panta ceturto daļu jums iesniegtajā redakcijā - iebildumu nav. Paldies. Pieņemts.

N.Pēterkops. 3.priekšlikums. Iesniedzis ir deputāts Lagzdiņš - aizstāt 18.panta otrās daļas 1.punktā vārdus "lîdz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju..."" ar vārdiem "lîdz 1997.gada 1. jūnijam". Komisija atbalsta šo priekšlikumu un iesaka atbildīgās komisijas sagatavoto redakciju.

Sēdes vadītājs. Deputātiem pret šo komisijas slēdzienu un priekšlikumu iebildumu nav. Pieņemts.

N.Pēterkops. Būtībā arī 4.priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Paldies. Lūdzu, tālāk!

N.Pēterkops. 5.priekšlikums. Atbildīgā komisija piedāvā otrajā lasījumā pieņemtajā 34.1.pantā atstāt vārdus tā, kā ir tekstā, un atbalsta to.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas slēdzienam piekrīt. Paldies. Pieņemts.

N.Pēterkops. 6.priekšlikums. Atbildīgā komisija piedāvā aizstāt otrajā lasījumā attiecīgi tekstā vairākos pantos pieņemtos vārdus "Pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas komisija vai Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija" ar vārdiem "Privatizācijas komisija".

Sēdes vadītājs. Deputāti šim atbildīgās komisijas slēdzienam piekrīt. Pieņemts.

N.Pēterkops. 7.priekšlikums. Atbildīgā komisija piedāvā precizēt un izteikt likumprojekta 9.pantu šādā redakcijā... Atkal ir aizstāti 40., 45., 46. un 47. pantā vārdi "Pašvaldības dome" (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem "Privatizācijas komisija".

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas slēdzienam piekrīt. Pieņemts.

N.Pēterkops. 8.priekšlikums. Atbildīgā komisija piedāvā izteikt otrajā lasījumā pieņemtā 41.panta otro daļu šādā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas slēdzienam un priekšlikumam piekrīt. Pieņemts.

N.Pēterkops. 9.priekšlikums. Atbildīgā komisija piedāvā papildināt otrajā lasījumā pieņemtā 42.panta trešo daļu pēc vārda "personu" ar vārdu "(personām)".

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas slēdzienam. Pieņemts.

N.Pēterkops. 10.priekšlikums. Atbildīgā komisija piedāvā izslēgt otrajā lasījumā pieņemtā 43.panta pirmās daļas grozījumā vārdus "vai neapdzīvojamā telpa".

Sēdes vadītājs. Deputāti tam piekrīt. Pieņemts.

N.Pēterkops. 11.priekšlikums. Atbildīgā komisija piedāvā izteikt otrajā lasījumā pieņemtā 43.panta ceturtās daļas 3.punktu šādā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas slēdzienam piekrīt. Pieņemts.

N.Pēterkops. Nākamais 8.lappusē ir 12.priekšlikums. Atbildīgā komisija piedāvā izslēgt otrajā lasījumā pieņemtā 50. panta trešajā daļā vārdus "lîdz brīdim, kamēr mājas neprivatizētā daļa tiek nodota citas fiziskās vai juridiskās personas īpašumā".

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas priekšlikumam piekrīt. Pieņemts.

N.Pēterkops. 13.priekšlikums 10.lappusē. Atbildīgā komisija piedāvā precizēt 72.pantā ...

Sēdes vadītājs. Vai pēc jaunās numerācijas tas ir 72.pants? Deputāti šim komisijas slēdzienam piekrīt. Paldies. Tas ir pieņemts. Pēterkopa kungs, paldies, mums ir jātaisa pārtraukums. Likumprojekta apspriešanu turpināsim pēc pārtraukuma. Pirms pārtraukuma vārds paziņojumam deputātam Dunkeram.

O.Dunkers (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Godājamie mūsu Saeimas un Ķīnas Tautas Republikas sadarbības grupas dalībnieki! Rīt pusdienu pārtraukumā 12.30 viesu zālē viesosies Ķīnas vēstnieks Vans Fensjana kungs un runās par Honkongas problēmām. Aicinu ierasties visus Ķīnas grupas dalībniekus, kā arī deputātus, kas par šo jautājumu interesējas. Rīt, pusdienu pārtraukumā. Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies. Pārtraukums līdz 17.30.

(P ā r t r a u k u m s)

Sēdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekšsēdētājs

Alfreds Čepānis.

Sēdes vadītājs. Lūdzu, reģistrēsimies kvorumam! Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu! Reģistrējies 41 deputāts. Piecu minūšu pārtraukums. Lūdzu frakciju un komisiju vadītājus sākt darbu, lai deputāti atgriežas sēžu zālē.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekšsēdētājs

Alfreds Čepānis.

Sēdes vadītājs. Likumprojekts "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju". Deputāts Normunds Pēterkops. Lūdzu!

N.Pēterkops (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Skatīsimies 14.priekšlikumu, ko iesniedzis deputāts Lagzdiņš, - izteikt 73.1.panta trešo daļu šādā redakcijā. Atbildīgā komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas slēdzienu par deputāta Lagzdiņa priekšlikumu - izteikt 73.1.panta trešo daļu jums iesniegtajā redakcijā? Iebildumu deputātiem nav. Pieņemts.

N.Pēterkops. 15.priekšlikums. Iesniegusi atbildīgā komisija - papildināt otrajā lasījumā pieņemtā 73.3.panta trešās daļas 1.punktu un 73.3.panta ceturto daļu pēc vārdiem "noslēdz notariāli" ar vārdiem "vai privatizācijas komisijas".

Sēdes vadītājs. Deputātiem pret šo atbildīgās komisijas priekšlikumu iebildumu nav. Pieņemts.

N.Pēterkops. 16.priekšlikums. Atbildīgā komisija piedāvā papildināt otrajā lasījumā pieņemto 73.3.pantu ar jaunu septīto daļu šādā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

N.Pēterkops. 17.priekšlikums. Atbildīgā komisija piedāvā aizstāt otrajā lasījumā pieņemtā 73.4.panta trešajā daļā vārdu "apstiprina" ar vārdu "nosaka".

Sēdes vadītājs. Deputātiem pret šo komisijas priekšlikumu iebildumu nav. Pieņemts.

N.Pēterkops. 18.priekšlikums. Atbildīgā komisija piedāvā otrajā lasījumā pieņemtajā 73.9.pantā papildināt ceturtās daļas trešo teikumu aiz vārda "dzīvokļa" ar vārdiem "mâkslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas" un aizstāt ceturtajā daļā vārdus "noteikumus par īres maksas aprēķināšanas kārtību" ar vārdiem "noteikumus par dzīvokļa īres maksas aprēķināšanas kārtību".

Sēdes vadītājs. Deputātiem pret šo atbildīgās komisijas slēdzienu iebildumu nav. Pieņemts.

N.Pēterkops. 19.priekšlikums. Atbildīgā komisija piedāvā izslēgt likumprojekta 24.pantu, tas ir, izslēgt otrajā lasījumā pieņemto 73.10. un 73.11.pantu. Šīs otrajā lasījumā pieņemtās panta normas ir iestrādātas citos likuma pantos.

Sēdes vadītājs. Deputātiem pret komisijas slēdzienu - svītrot likumprojekta 24.pantu - iebildumu nav.

N.Pēterkops. 20.priekšlikums. Atbildīgā komisija piedāvā izteikt likumprojekta 25.pantu šādā redakcijā: "Izteikt 74.panta tekstu šādā redakcijā..."

Sēdes vadītājs. Deputātiem pret likumprojekta 74.panta redakciju, ko akceptējusi atbildīgā komisija, iebildumu nav. Pieņemts.

N.Pēterkops. 21.priekšlikums. Atbildīgā komisija piedāvā izteikt pārejas noteikumu 2.punktu šādā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputātiem pret pārejas noteikumu 2.punkta redakciju, ko akceptējusi komisija, iebildumu nav. Pieņemts.

N.Pēterkops. 22.priekšlikums. Atbildīgā komisija piedāvā izteikt pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputātiem pret pārejas noteikumu 3.punkta redakciju iebildumu nav. Pieņemts.

N.Pēterkops. 23.priekšlikums, ko iesniedzis deputāts Lagzdiņš, - papildināt likuma pārejas noteikumus ar šādu punktu. Atbildīgā komisija atbalsta un izsaka precizētā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt. Pieņemts.

N.Pēterkops. 24.priekšlikums, ko iesniedzis deputāts Lagzdiņš, - papildināt likuma pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā. Atbildīgā komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts.

N.Pēterkops. 25.priekšlikums, ko iesniedzis deputāts Lagzdiņš, - papildināt likuma pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā. Atbildīgā komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts.

N.Pēterkops. Aicinu nobalsot par likuma pieņemšanu kopumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, balsosim likumu! Lūdzu rezultātu! Par - 54, pret - 1, atturas - 4. Likums ir pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts "Muitas likums", trešais lasījums. Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Pēteris Apinis. Lūdzu!

P.Apinis (frakcija "Latvijas ceļš").

Godātie kolēģi! Strādāsim ar dokumentu nr.2816. Es vēlos, lai visi kolēģi paņemtu sev blakus arī papildinājumus dokumentam nr.2816, kas šodien ir izdalīti. Strādāsim ar abiem šiem dokumentiem, jo atsevišķi punkti Budžeta un finansu (nodokļu) komisijā ir nedaudz pārstrādāti, tādēļ šī jaunā redakcija mums būs jāskatās papilddokumentā.

Sēdes vadītājs. Tātad papilddokuments nr.2816-a.

P.Apinis. 1.priekšlikums, ko iesniegusi frakcija "Latvijai". Budžeta un finansu (nodokļu) komisija neatbalsta.

Sēdes vadītājs. Vēlas runāt Kārlis Čerāns - frakcija "Latvijai".

K.Čerāns (frakcija "Latvijai").

Godāto sēdes vadītāj! Godātie kolēģi deputāti! Es gribu informēt, ka šī gada 4.jūnija sēdē Saeimas Budžeta un finansu (nodokļu) komisija pieņēma lēmumu vispār neizskatīt frakcijas "Latvijai" ierosinātos grozījumus Muitas likuma trešajam lasījumam. Līdz ar to valdošais vairākums realizēja rupju spēka spiedienu uz opozīciju un tika izjaukti jebkādi mēģinājumi rast konstruktīvu risinājumu Muitas likumā pastāvošajām problēmām. Un šādu problēmu ir ne mazums. Ņemot vērā šādu politiskās pozīcijas rīcību, frakcija "Latvijai" atsakās no jebkādas atbildības par tām nekārtībām, kas šeit Muitas likumā tiks izveidotas un netiks novērstas. Un tāpēc es frakcijas "Latvijai" vārdā atsaucu šobrīd tos priekšlikumus, kas ir minēti šā likumprojekta pirmajā lappusē, bet par citiem mēs vēl parunāsim. Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vairāk debatēs deputāti runāt nevēlas. Debates beidzam. Komisijas vārdā - Apiņa kungs.

P.Apinis. Čerāna kungs, vai jūs neuzturat spēkā balsojumu?

Sēdes vadītājs. Atsauc pirmajā lappusē izteiktos frakcijas priekšlikumus.

P.Apinis. 5.priekšlikums. Ministru kabineta priekšlikums, kuru atbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta. Pieņemts.

P.Apinis. 2.lappusē ir Ministru kabineta priekšlikums, kuru atbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija, un arī frakcijas "Latvijai" priekšlikums, kuru neatbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Pret Ministru kabineta priekšlikumu deputātiem iebildumu nav. Paldies. Lūdzu, Čerāna kungs!

K.Čerāns (frakcija "Latvijai").

Godāto sēdes vadītāj! Godātie kolēģi deputāti! Šeit tiešām ir problēma, kura parādās šajā Ministru kabineta priekšlikumā un kurai frakcija "Latvijai" centās piedāvāt kaut kādu alternatīvu. Un tās nejēdzības, kas šeit parādās Ministru kabineta priekšlikumā attiecībā uz šo brīvās zonas definējumu, diemžēl ir pārāk acīm redzamas, un mums nav pieņemama šobrīd otrajā lasījumā pieņemtā redakcija, tāpēc mēs šīs Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas rīcības dēļ esam tādā situācijā, kādā mēs esam.

Es pastāstīšu, kādas problēmas šeit rodas. Saskaņā ar šā 1.panta trešajā daļā ietverto termina "brīvā zona" definīciju tā būs norobežota Latvijas Republikas muitas teritorijas daļa. Bet paskatīsimies tālāk, kas tiek teikts par šo jautājumu tālākajos likumprojekta pantos. Vispirms šā paša 1.panta 18.daļā ir teikts, ka preču pārvietošana pāri muitas robežai - ir darbības, kas veicamas preču ievešanai Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvešanai no šīs teritorijas... tātad tas tā ir attiecībā uz visu muitas teritoriju. Tā ir preču pārvietošana pāri muitas robežai. Un tālāk, ja mēs skatāmies tagad šajā trešajā daļā doto definējumu, tad redzam, ka brīvā zona atrodas muitas teritorijas iekšienē. Tālāk mēs redzam absolūti neloģisku likumprojekta 20.panta pirmās daļas formulējumu, ka preču pārvietošana pāri muitas robežai ietver faktisko muitas robežas šķērsošanu, ievedot preces muitas teritorijā, arī ievedot preces no brīvās zonas muitas teritorijā, bet muitas robežas starp brīvo zonu un pārējo Latvijas Republikas teritoriju saskaņā ar šo piedāvāto likumprojekta redakciju nemaz nav. Tad kā mēs varam ievest preces no brīvās zonas muitas teritorijā, ja šīs preces tur jau atrodas?

Protams, es saprotu, ka Latvijas Republikas normatīvo aktu sistēmā pastāv dažādi mehānismi, kā noteikt tiesību normas spēkā esamību tajā gadījumā, kad starp dažādām tiesību normām tiek konstatētas pretrunas. Un tomēr es nedomāju, ka uz pretrunām likumos būtu jābalsta tādas mūsu valsts dzīvē būtiskas jomas, kāda ir muitas darbība. Faktiski iznāk tāda situācija, ka mums netiek ieviesta pilntiesīga muitas robeža starp brīvās zonas teritoriju un pārējo Latvijas Republikas valsts teritoriju, un tas nozīmē, ka preces var tikt pārvietotas no brīvās zonas teritorijas uz pārējo valsts teritoriju atpakaļ uz atvieglotiem noteikumiem jeb ar atvieglotām saistībām. Tālāk šajā likumprojektā ir mēģināts šos noteikumus kaut kādā veidā restaurēt, bet nekādā gadījumā šeit nav izdevies restaurēt pilnu šo atbildību par šo dažādu muitas režīma pārkāpšanu starp šo brīvo zonu un pārējo valsts teritorijas daļu.

Faktiski pēc ārzemju pieredzes šīs brīvās zonas ir norobežotas no pārējās valsts teritorijas ar augstiem dzeloņstiepļu žogiem, un ir arī militarizēta apsardze, bet mums Rīgā šī attiecīgā brīvā zona sniedzas gandrīz vai līdz Saeimai vai ir pāris kvartālu attālumā. Un šis process var notikt uz vienu vai otru pusi pilnīgi bez jebkādas kontroles un pilnīgi bez jebkādas atbildības par šā režīma pārkāpšanu. Tādu mēs šo likumprojektu esam radījuši! Te ir viena vienīga nekārtība, kur faktiski kļūst skaidri redzams "caurums" mūsu valsts muitas robežā, un tad pēc tam nevajag brīnīties, ka cauri šīm brīvajām zonām mums iekšā nāk dažāda kontrabanda, neuzskaitītas preces un tā tālāk. Šādā veidā rīkojoties, mēs nevaram sakārtot valsts ieņēmumu bāzi un nevaram nodrošināt arī taisnīgas konkurences apstākļus ekonomikā.

Es neuzstāju par balsojumu, jo balsojumam šeit nav jēgas. Komisijā diskusiju valdošais vairākums noraidīja, un es varu vienīgi komentēt šeit to situāciju, kāda patiesībā izveidojās. Tāpēc es diemžēl esmu spiests arī tālāk atsaukt šos frakcijas "Latvijai" priekšlikumus līdz 19. priekšlikumam. Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies. Aija Poča - valsts ministre. Lūdzu!

A.Poča (valsts ieņēmumu valsts ministre).

Es vispirms gribētu pateikties frakcijai "Latvijai" par to, ka viņi atsauca savus priekšlikumus, bet papildus tam es gribētu tomēr informēt Saeimu un radioklausītājus, arī lai to ieraksta stenogrammā, ka likumā - gluži pretēji tam, ko Čerāna kungs ir teicis, - ir precīzi aprakstīts, kas ir brīvā zona. Tā ir Latvijas muitas teritorijas daļa, kas ir norobežota un kur eksistē īpaši muitas kontroles pasākumi, kurus regulē Ministru kabineta noteikumi. Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vai vairāk debatēs deputāti runāt nevēlas? Debates pārtraucam. Komisijas vārdā - Apiņa kungs.

P.Apinis. Tā kā Čerāna kungs savu priekšlikumu neuztur spēkā, mēs turpinām.

10. priekšlikums - Ministru kabineta priekšlikums -, ko atbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt? Pieņemts.

P.Apinis. Atbilstoši Čerāna kunga priekšlikumam es pašlaik līdz 19. priekšlikumam frakcijas "Latvijai" ierosinājumus neminēšu. Lūdzu skatīt 13. priekšlikumu jau otrajā lapā. Tie ir papildinājumi - dokuments 2816-a. Ir notikusi redakcionālas dabas izmaiņa, kuru lūdzam atbalstīt, jo tur ir bijusi viena gramatiska rakstura kļūme.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem iebildumu pret komisijas slēdzienu nav? Paldies. Pieņemts.

P.Apinis. Paldies. 16. priekšlikums. Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts.

P.Apinis. 18. ir Ministru kabineta priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt? Pieņemts.

P.Apinis. 20. ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, kur diemžēl ir ieviesusies gramatiska kļūda, kuru neatbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija, bet, kā es saprotu, Kārlis Čerāns vēlas par šo jautājumu runāt.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates. Runās Kārlis Čerāns.

K.Čerāns (frakcija "Latvijai").

Godāto sēdes vadītāj, godātie kolēģi deputāti! Tas tiešām ir fakts, ka šis priekšlikums nav atbalstīts, bet es tikai gribu norādīt uz tā absolūti dabisko raksturu. Šeit faktiski tiek aizstāts tas muitas procedūru uzskaitījums, kas ir paredzēts līdzšinējā redakcijā, ar muitas procedūru nosaukumu jaunu uzskaitījumu. Tātad šis līdzšinējais uzskaitījums bija 24. pantā, un mēs varam paskatīties un ļoti vienkārši salīdzināt tīri gramatiski šos procedūru nosaukumus. Mēs redzam, ka tas, kas bija minēts kā "ievešana beznodokļu tirdzniecības veikalā", tas šeit tiek aizstāts vispār ar "beznodokļu tirdzniecības veikalu", tas, kas bija "ievešana muitas noliktavā", tas šeit ir vienkārši "uzglabāšana muitas noliktavā". Un kāda šeit ir starpība? Ja arī pēc būtības starpības nebūtu pilnīgi nekādas, tomēr šajā valdošā vairākuma piedāvātajā likumprojektā šie procedūru nosaukumi neatbilst pašu šo procedūru faktiskajai jēgai, kuru mēs saucam par ievešanu muitas noliktavā vai uzglabāšanu muitas noliktavā... Šī procedūra attiecas ne tikai uz darbībām, kuras tur tiek veiktas šīs ievešanas momentā, bet uz darbībām, kuras tur tiek veiktas, ilgstoši šīm precēm atrodoties muitas noliktavā. Un tādā veidā, viena kaut kāda vārda vietā lietojot kaut kādu citu, faktiski tiek panākta tāda situācija, ka likumam juridiski ir cita nozīme, nekā šo nozīmi var uztvert cilvēks, kurš šo likumu lasa, nekā šo nozīmi var uztvert cilvēks, kurš ar šo likumu ir vienā vai otrā citā veidā saistīts. Un tas ir tas, ko mēs uzskatām par nepieņemamu. Mēs uzskatām, ka vārdi ir jālieto tieši tajā nozīmē, kāda nozīme šiem vārdiem patiesībā ir, un tādēļ arī radās šāds priekšlikums. Diemžēl Budžeta un finansu (nodokļu) komisija tika noraidījusi jebkādas diskusijas par šo pantu, un mums nākas arī šo pantu atsaukt. Līdz ar to mēs atsaucam arī visus tālākos priekšlikumus par likuma 1. pantu. Paldies.

Sēdi vada Latvijas Republikas 6. Saeimas priekšsēdētāja biedrs

Aigars Jirgens.

Sēdes vadītājs. Paldies. Tā kā Čerāna kungs atsauca frakcijas priekšlikumu, tas nav tālāk izskatāms un balsojams.

Lūdzu, tālāk!

P.Apinis. Paldies. 21. priekšlikums. Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija. Tāpat arī frakcijas "Latvijai" priekšlikums tiek atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts. Tālāk!

P.Apinis. 23. - Ministru kabineta priekšlikums, kuru tāpat kā frakcijas "Latvijai" - 24. priekšlikumu - atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem iebildumu nav? Pieņemts.

P.Apinis. 25. - Ministru kabineta un 26. - frakcijas "Latvijai" priekšlikums tiek atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts.

P.Apinis. 27. - Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti arī atbalsta? Pieņemts.

P.Apinis. 29. - Ministru kabineta priekšlikumu, tāpat arī 30. - frakcijas "Latvijai" priekšlikumu atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem iebildumu nav? Pieņemts.

P.Apinis. 31. - Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem iebildumu nav? Pieņemts.

P.Apinis. 35. - Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem iebildumu nav? Pieņemts.

P.Apinis Mēs esam otrajā daļā. Daļas nosaukums "Muitas lietas", kur 36. pants... (Iebildumi no zāles.)

Sēdes vadītājs. Lūdzu, mēģiniet runāt mikrofonā!

P.Apinis. 36. priekšlikumu, kuru izteikusi frakcija "Latvijai", neatbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija, bet man ir par to jāziņo, jo Kārlis Čerāns atsauca tikai pirmo daļu. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija neatbalsta.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem ir iebildumi pret atbildīgās komisijas atzinumu - neatbalstīt šo priekšlikumu?

P.Apinis. Nav? Paldies.

Sēdes vadītājs. Iebildumu nav. Līdz ar to šis priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 37. priekšlikums. Frakcijas "Latvijai" priekšlikums, kuru neatbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

38. - Ministru kabineta priekšlikums šajā pašā pantā, ko atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas atzinumu par šiem priekšlikumiem? Iebildumu nav. Pieņemts. Tālāk!

P.Apinis 39. - Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

40. - frakcijas "Latvijai" priekšlikums, kuru neatbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas atzinumu par 39. un 40. priekšlikumu? Iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 5. pants. Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti arī atbalsta? Pieņemts.

P.Apinis. 6. pants - Ministru kabineta 42. priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija, un frakcijas "Latvijai" priekšlikums, kuru neatbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem ir iebildumi pret atbildīgās komisijas atzinumu? Iebildumu nav? Pieņemts. Tālāk!

P.Apinis. 7. pantā ir divi Juridiskā biroja priekšlikumi, kurus abus atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti arī atbalsta? Pieņemts. Tālāk!

P.Apinis. Šajā pašā pantā ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, kuru neatbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem ir iebildumi pret atbildīgās komisijas atzinumu - neatbalstīt frakcijas "Latvijai" priekšlikumu 7. pantā? Iebildumu nav. Tālāk!

P.Apinis. 8. pants. Frakcijas "Latvijai" priekšlikums, kuru Budžeta un finansu (nodokļu) komisija neatbalstīja.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem ir iebildumi pret atbildīgās komisijas atzinumu par frakcijas "Latvijai" priekšlikumu 8. pantā? Iebildumu nav. Pieņemts. Tālāk!

P.Apinis. 9. pantā frakcija "Latvijai" ieteica to izslēgt. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija to noraidīja.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem ir iebildumi pret atbildīgās komisijas atzinumu par frakcijas "Latvijai" priekšlikumu - izslēgt 9. pantu? Iebildumu nav. Tiek pieņemts atbildīgās komisijas atzinums. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. Trešā nodaļa, kuru frakcija "Latvijai" iesaka izslēgt, bet Juridiskais birojs iesaka izmainīt numerāciju un izteikt nodaļas virsrakstu jaunā redakcijā. To atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti tam piekrīt? Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 51. priekšlikums - frakcijas "Latvijai" priekšlikums nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem ir iebildumi pret atbildīgās komisijas atzinumu - neatbalstīt frakcijas "Latvijai" iesniegto 51. priekšlikumu? Iebildumu nav. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 52. - redakcionālas dabas Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti arī atbalsta? Pieņemts. Tālāk!

P.Apinis. 53. - Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti arī atbalsta? Pieņemts. Tālāk!

P.Apinis. 54. ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, kuru Budžeta un finansu (nodokļu) komisija neatbalsta.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem ir iebildumi pret atbildīgās komisijas atzinumu - neatbalstīt frakcijas "Latvijai" priekšlikumu (ar numuru 54)? Iebildumu nav. Līdz ar to šis priekšlikums nav atbalstīts.

Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 55. priekšlikums - Juridiskā biroja priekšlikums, kas iestrādāts Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumā (nr.56), ko atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta? Pieņemts. Tālāk!

P.Apinis. 57. priekšlikums - Ministru kabineta priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta? Pieņemts. Tālāk.

P.Apinis. Par šo pašu pantu ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums papildināt to ar divām jaunām daļām. Tas netiek atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem ir iebildumi pret atbildīgās komisijas atzinumu - neatbalstīt frakcijas "Latvijai" priekšlikumu (ar numuru 58)? Iebildumu nav. Līdz ar to šis priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk!

P.Apinis. Frakcija "Latvijai" iesaka izslēgt 14. pantu. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija neatbalsta.

Sēdes vadītājs. Vēlas runāt Kārlis Čerāns - frakcija "Latvijai". Lūdzu!

K.Čerāns (frakcija "Latvijai").

Šajā komisijas atbalstītajā redakcijā tiek piedāvātas Valsts ieņēmumu dienestam tiesības izdot tiesību aktus. Mēs zinām, ka mūsu tiesību aktu sistēmā tiesību aktus izdot ir tiesības Saeimai un Ministru kabinetam. Nevajadzētu Valsts ieņēmumu dienesta izdotos dokumentus pielīdzināt tiesību aktiem, tāpēc bija priekšlikums šo pantu izslēgt. Bet, ņemot vērā, ka vispār diskusija par šo jautājumu nebija iespējama Budžeta un finansu (nodokļu) komisijā, šo jautājumu atsaucu.

Sēdes vadītājs. Priekšlikums tiek atsaukts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 60. priekšlikums - frakcijas "Latvijai" priekšlikums - netiek atbalstīts.

Lūdzu jūs skatīt turpmāk atkal papildinājumu dokumentam nr. 2816. Strādāsim ar šo dokumentu. (Starpsaucieni no zāles: "Skaļāk un skaidrāk! Vispār neko nevar saprast...")

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem ir iebildumi pret atbildīgās komisijas atzinumu - neatbalstīt 60. (frakcijas "Latvijai") priekšlikumu? Iebildumu nav. Līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.

Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 61., 62., 62.a un 63. priekšlikumu skatām papildu dokumentā. Tika izstrādāts Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kurā tika ietverts deputāta Gredzena priekšlikums, un Budžeta un finansu (nodokļu) komisija lūdz atbalstīt šo savu priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem ir iebildumi pret atbildīgās komisijas piedāvāto 16. panta redakciju? Iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 64. priekšlikums - frakcija "Latvijai" iesaka nodaļas nosaukumu izteikt savādāk. To neatbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas atzinumam? Tālāk!

P.Apinis. 65. priekšlikums ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, kuru neatbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas atzinumam?

Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 66. priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta. Un 67. priekšlikums ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums par šo pašu panta daļu. Neatbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt? Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 68. priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir tīri redakcionālas dabas un kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti tam piekrīt? Pieņemts. Tālāk.

P.Apinis. 69. priekšlikums ir Ministru kabineta un 70. priekšlikums - frakcijas "Latvijai" priekšlikums. Abus atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti tam piekrīt? Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. Par 19. pantu. Frakcija "Latvijai" iesaka to izslēgt, bet Ministru kabinets iesaka to izteikt jaunā redakcijā. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija nolēma atbalstīt Ministru kabineta priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas atzinumam piekrīt? Pieņemts.

Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. Par "B" sadaļu "Muitas procedūra" un pirmo nodaļu. Juridiskais birojs ir izteicis divus priekšlikumus, kurus abus atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti tam piekrīt? Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 20. pants. Ir Ministru kabineta priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti tam piekrīt? Pieņemts.

P.Apinis. Savukārt netiek atbalstīts frakcijas "Latvijai" priekšlikums par šo pašu pantu.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt. Priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 77.priekšlikums - Ministru kabineta priekšlikums, kas ir redakcionālas dabas. To atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts.

P.Apinis. 78. priekšlikums - Ministru kabineta priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti tam piekrīt. Pieņemts.

P.Apinis. 79.priekšlikums - frakcija "Latvijai" iesaka izslēgt visu 24.pantu. Savukārt Ministru kabinets iesaka izslēgt tikai 24.panta pirmās daļas 5.punktu. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija atbalsta Ministru kabineta priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta komisijas viedokli. Pieņemts.

Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 81.priekšlikums - Ministru kabineta priekšlikums, kas ir tīri redakcionālas dabas. Par šo pašu jautājumu ir arī frakcijas "Latvijai" priekšlikums, kuru neatbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija. Atbalsta Ministru kabineta priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas viedoklim piekrīt. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 83.priekšlikums - Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 84.priekšlikums ir deputāta Gredzena priekšlikums, kuru Budžeta un finansu (nodokļu) komisija neatbalstīja.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem ir iebildumi pret Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas atzinumu - neatbalstīt deputāta Gredzena priekšlikumu? Iebildumu nav. Līdz ar to šis priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 85.priekšlikums ir deputāta Gredzena priekšlikums - 29.panta septīto daļu izteikt jaunā redakcijā. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija to noraidīja.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas viedoklim piekrīt. Priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 86.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 87.priekšlikums ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, kuru neatbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas viedoklim piekrīt. Priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 88.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 89.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums - papildināt otro nodaļu ar jauniem pantiem, attiecīgi veicot pantu pārnumurēšanu, un Budžeta un finansu (nodokļu) komisija piekrita šādiem papildinājumiem.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. Savukārt ļoti līdzīgu frakcijas "Latvijai" priekšlikumu Budžeta un finansu (nodokļu) komisija neatbalstīja.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt. Līdz ar to priekšlikums netiek atbalstīts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 91.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija piekrita šādam Juridiskā biroja priekšlikumam sakārtot likumu. Turpmāk gandrīz visur aiz vārda "procedūras" tiks likts nodaļas nosaukums, un tā tas atkārtosies gandrīz visā tekstā.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 92.priekšlikums - frakcijas "Latvijai" priekšlikums par 32.pantu. Tam nepiekrīt Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas atzinumu. Priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 93. priekšlikums - Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts.

P.Apinis. 94.priekšlikums ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, kuru neatbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas viedoklim piekrīt. Priekšlikums nav pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 95.priekšlikums ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, kuru neatbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt. Priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 96.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. Par šo pašu jautājumu ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums - izteikt 35.pantu jaunā redakcijā. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija to neatbalsta, tāpat kā frakcijas "Latvijai" priekšlikumu - papildināt ar jaunu pantu.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas atzinumu. Priekšlikums netiek atbalstīts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 99.priekšlikums - Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 100.priekšlikums - Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 101.priekšlikums - Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 102.priekšlikums. Ministru kabinets iesaka izslēgt vienu vārdu. Atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti tam piekrīt. Pieņemts.

P.Apinis. Cienījamie kolēģi, mēs atkal strādāsim ar materiālu, kas ir papildinājums dokumentam nr.2816. Visu piekto nodaļu "Brīvās zonas" mēs skatīsim šajā papildu dokumentā.

103.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts. Tālāk!

P.Apinis. 103.1.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 103.2.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums. To savukārt pārstrādāja un, mūsuprāt, labākā versijā izteica Budžeta un finansu (nodokļu) komisija, kura, protams, atbalstīja savu priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas piedāvāto 98.panta redakciju. Pieņemts.

P.Apinis. 103.3.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, kuru daļēji atbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija, izslēdzot vienu daļu.

Sēdes vadītājs. Deputāti šim atzinumam piekrīt. Pieņemts.

Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 103.4.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, kuru atbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts. Tālāk!

P.Apinis. 103.5.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, kuru atbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 103.6.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, kuru atbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 100.pants. 103.7.priekšlikums. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija izteica pantu savā redakcijā, kurā iestrādāja Ministru kabineta ieteikumus.

Sēdes vadītājs. Tas ir, pēc jaunās redakcijas, 103.pants.

P.Apinis. Pēc jaunās redakcijas 103.pants ir bijušais 100.pants.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts. Tālāk!

P.Apinis. 103.8.priekšlikumu - Ministru kabineta priekšlikumu - faktiski atbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija, izslēdzot pirmās daļas 2.punktu un līdz ar to mainot punktu numerāciju.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 103.9.priekšlikums - Ministru kabineta priekšlikums, kuru Budžeta un finansu (nodokļu) komisija neatbalstīja.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas atzinumu. Līdz ar to priekšlikums netiek atbalstīts. Tālāk!

P.Apinis. 103.10.priekšlikums - Ministru kabineta priekšlikums, kuru neatbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas atzinumam. Priekšlikums nav atbalstīts.

Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 103.11.priekšlikums - Ministru kabineta priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. Un 103.12.priekšlikums - Ministru kabineta priekšlikums, un arī to atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. Turpinām strādāt ar pamatdokumentu (nr.2816) un skatām 104.priekšlikumu pamatdokumenta 27.lappusē.

104.priekšlikums ir deputāta Čepāņa priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts Ministru kabineta priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt. Pieņemts.

Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 105.priekšlikums - deputāta Čepāņa priekšlikums svītrot attiecīgā panta daļu. Daļēji ir atbalstīts Ministru kabineta priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt. Pieņemts.

Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. Un deputāta Čepāņa priekšlikums - izteikt 40.panta trešo daļu jaunā redakcijā - arī ir daļēji atbalstīts Ministru kabineta priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas atzinumam. Pieņemts.

P.Apinis. Tagad skatām 107.priekšlikumu. Sestā nodaļa "Ievešana muitas noliktavā". Frakcijas "Latvijai" priekšlikums - izteikt "B" sadaļas sesto nodaļu jaunā redakcijā, izmainot pantu numerāciju. Visu šo priekšlikumu neatbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt. Priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 108.priekšlikums. Juridiskais birojs ieteica mainīt panta nosaukumu, izteikt to jaunā redakcijā. To atbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts. Tālāk!

P.Apinis. 109.priekšlikums ir deputāta Čepāņa priekšlikums, kuru neatbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas atzinumu. Priekšlikums netiek atbalstīts.

Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 110.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums izteikt 44.pantu jaunā redakcijā. To atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts. Tālāk!

P.Apinis. Juridiskā biroja priekšlikums - 111.priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav? Pieņemts.

P.Apinis. Tāpat Budžeta un finansu (nodokļu) komisija atbalsta 112.priekšlikumu - Juridiskā biroja ierosinājumu.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. Cienījamie kolēģi! Turpināsim atkal strādāt ar papildmateriālu, kas ir izsniegts šodien kā papildinājums dokumentam nr.2816.

113., 114., 115. un 116. punktu skatīsimies šajā dokumentā.

Tātad 113.punkts - Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 114. - Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 115. - Ministru kabineta priekšlikums. Tas ir iestrādāts 115.-a Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumā, kuru, protams, pati komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputātiem pret šo komisijas atzinumu iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 116. - Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts.

P.Apinis. Un 117. - deputāta Čepāņa priekšlikums, kuru neatbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem pret komisijas atzinumu iebildumu nav. Priekšlikums netiek atbalstīts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 118.priekšlikums. Strādāsim atkal ar pamatdokumentu nr. 2816. 118.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. Strādāsim atkal ar papilddokumentu. Papilddokumentā 119.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. Šajā pašā pantā Budžeta un finansu (nodokļu) komisija iesaka panta otro daļu izteikt jaunā redakcijā, kuru pati komisija, protams, atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. Strādāsim ar pamatdokumentu. 120.priekšlikums. Ministru kabineta priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 121.priekšlikums. Ministru kabineta priekšlikums, kurš iestrādāts Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumā, kuru, protams, komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu pret šo komisijas atzinumu nav. Pieņemts. Tālāk!

P.Apinis. 123.priekšlikums - Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts.

P.Apinis. 124.priekšlikums - Ministru kabineta priekšlikums, 125.priekšlikums - Juridiskā biroja priekšlikums, un tie abi kopā ir iestrādāti Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumā nr.126.

Sēdes vadītājs. Deputāti šim komisijas atzinumam piekrīt. Pieņemts.

P.Apinis. 127.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts.

P.Apinis. Strādāsim ar papilddokumentu. 128.priekšlikums - Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 129.priekšlikums un 130.priekšlikums ir Juridiskā biroja un Ministru kabineta priekšlikumi, kas iestrādāti Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav pret šo komisijas atzinumu. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 131.-a ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums - izteikt 50.panta otro daļu jaunā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu pret šo piedāvāto redakciju nav. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 132.priekšlikums - Ministru kabineta priekšlikums - izteikt 50.panta ceturto daļu jaunā redakcijā, ko atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 133. priekšlikums. Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Vai esam pārgājuši uz otru dokumentu?

P.Apinis. Jā, mēs pārgājām uz pamatdokumentu. Piedošanu!

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu pret šo Juridiskā biroja priekšlikumu nav. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 134., 135. un 136. ir Juridiskā biroja priekšlikumi, kurus visus atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Mums tomēr laikam ir jāskata pa vienam. Tātad par 134.priekšlikumu deputātiem iebildumu nav. Pieņemts. Tālāk!

P.Apinis. 135. ir Juridiskā biroja priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 136. ir Juridiskā biroja atbalstītais priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 137. priekšlikums. Tas ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, kuru Budžeta un finansu (nodokļu) komisija neatbalsta.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas atzinumu? Iebildumu nav. Priekšlikums netiek atbalstīts.

P.Apinis. 138. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru Budžeta un finansu (nodokļu) komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts. Tālāk!

P.Apinis. 139. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru Budžeta un finansu (nodokļu) komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts.

P.Apinis. 140.priekšlikums, ko iesniedzis Ministru kabinets, ir iestrādāts Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas versijā.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu pret Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas atzinumu nav. Pieņemts. Tālāk!

P.Apinis. 142. ir Ministru kabineta priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts.

P.Apinis. 143. priekšlikums, kurā Ministru kabinets iesaka svītrot 56.panta piekto daļu. To atbalsta arī Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. Ministru kabinets iesaka svītrot arī 56.panta sesto daļu. To atbalsta arī Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. Savukārt 56. panta septīto daļu Ministru kabinets iesaka izteikt jaunā redakcijā, ko Budžeta un finansu (nodokļu) komisija iestrādāja savā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu pret Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas atzinumu par 145. un 146.priekšlikumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 147. ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, kuru kopumā neatbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas viedoklim piekrīt. Priekšlikums netiek atbalstīts. Tālāk!

P.Apinis. Godātie kolēģi, strādāsim atkal ar papildmateriālu. 148.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 149. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 150. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 150. arī ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas papildinājums otrajai daļai par 4.punktu.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu pret šo papildinājumu nav. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. Mēs atgriežamies atkal pie pamatdokumenta. 151. priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Tas ir 41.lappusē. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 152.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 153. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 154.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 155. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 156. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 157. un 158. priekšlikums. Šos Juridiskā biroja priekšlikumus skatīsim kopā, jo tie iesaka apvienot 62. un 63.pantu un dot jaunu virsrakstu. To atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts. Tālāk!

P.Apinis. 159. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 160. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 161. ir Ministru kabineta priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 162. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 163. priekšlikums. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija atbalsta Juridiskā biroja priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 164. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 165. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 166. ir Ministru kabineta priekšlikums, kurš iestrādāts Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu pret komisijas atzinumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 168. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 169. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru Budžeta un finansu (nodokļu) komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 170. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 171. ir Ministru kabineta priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 172. ir Ministru kabineta priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 173. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 174. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 175. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 176. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 177. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 178. priekšlikums. Šo frakcijas "Latvijai" priekšlikumu neatbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti šim komisijas atzinumam piekrīt. Priekšlikums netiek atbalstīts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 179. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 180. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 181. ir Ministru kabineta priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 182. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 183. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 184. ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums - izteikt 10.nodaļu jaunā redakcijā, kuru neatbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbildīgās komisijas atzinumam piekrīt. Priekšlikums netiek atbalstīts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 185. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 186. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 187. ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, kuru neatbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas viedoklim piekrīt. Priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. Mēs strādājam 54.lappusē. 188. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts. Tālāk!

P.Apinis. 189. ir Ministru kabineta priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 190. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 190. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 191. ir Ministru kabineta priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 192. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 193. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 194. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 195. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 196. un 197. priekšlikumu skatīsim kopā ar Juridiskā biroja priekšlikumu. Tos abus atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts.

P.Apinis. 198. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 199. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 200. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 201. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 202. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 203. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 204. ir Ministru kabineta priekšlikums - izslēgt nodaļu. To atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu pret nodaļas izslēgšanu nav. Priekšlikums pieņemts.

P.Apinis. Līdz ar to vairs nav izskatāms frakcijas "Latvijai" priekšlikums nr. 205.

206. priekšlikums. Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

P.Apinis. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 207. ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, kuru Budžeta un finansu (nodokļu) komisija neatbalstīja.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt. Priekšlikums netiek atbalstīts.

P.Apinis. Godātie deputāti, skatīsimies papildmateriālu! 208. priekšlikums. Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 209. ir Ministru kabineta priekšlikums, kas iestrādāts Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu pret komisijas atzinumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. Godātie kolēģi, atkal strādāsim ar pamatdokumentu 64.lappusē. 210.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. Cienījamie kolēģi, strādāsim atkal ar papilddokumentu! 211.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts.

P.Apinis. Juridiskā komisija iesaka apvienot divus pantus. To atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija iesaka izteikt otrās daļas 1.punktu jaunā redakcijā, ko, protams, pati atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts.

P.Apinis. 213. ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 214.priekšlikums ir deputāta Gredzena priekšlikums, kuru neatbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem ir iebildumi pret atbildīgās komisijas atzinumu par 214.priekšlikumu? Iebildumu nav. Priekšlikums netiek atbalstīts.

P.Apinis. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija iesaka šo daļu izslēgt. 214.-a priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu pret daļas izslēgšanu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 215.priekšlikums. Strādāsim ar pamatdokumentu! 65.lappusē ir Juridiskā biroja priekšlikums, kas tāpat kā Ministru kabineta priekšlikums nr.217 ir iestrādāts Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu pret atbildīgās komisijas atzinumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 218. ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, ko neatbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt, ka priekšlikums netiek atbalstīts.

P.Apinis. Atbildīgā komisija neatbalsta arī 219. - frakcijas "Latvijai" priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt, ka priekšlikums nav atbalstāms.

P.Apinis. Atbildīgā komisija neatbalsta arī 220. - frakcijas "Latvijai" priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti tam piekrīt, priekšlikums nav atbalstīts.

P.Apinis. 221.priekšlikums 69.lappusē ir Juridiskā biroja, un 222.priekšlikums ir deputāta Gredzena. Priekšlikumi ir iestrādāti 223.priekšlikumā - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas kopējā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu pret šo redakciju nav. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. 224.priekšlikums ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, ko neatbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt, priekšlikums netiek atbalstīts.

P.Apinis. 225.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 226.priekšlikumu - Juridiskā biroja priekšlikumu - atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. Arī 227.priekšlikumu - Ministru kabineta priekšlikumu - atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. Komisija noraidīja 228.priekšlikumu - frakcijas "Latvijai" priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt, priekšlikums nav atbalstīts.

P.Apinis. 229.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta atbildīgā komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 230.priekšlikums ir deputāta Gredzena priekšlikums, ko neatbalsta atbildīgā komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt, priekšlikums netiek atbalstīts.

P.Apinis. 231.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 232.priekšlikums ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, ko neatbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt, priekšlikums netiek atbalstīts.

P.Apinis. 233.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums izteikt sadaļas pirmās nodaļas nosaukumu jaunā redakcijā. To atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. Komisija noraida frakcijas "Latvijai" priekšlikumu - 234.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt. Priekšlikums noraidīts.

P.Apinis. Komisija neatbalsta arī 235.priekšlikumu - frakcijas "Latvijai" priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt, priekšlikums netiek atbalstīts.

P.Apinis. 236.priekšlikums ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, ko neatbalsta komisija.

P.Apinis. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt, priekšlikums netiek atbalstīts.

P.Apinis. 237.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 238.priekšlikums ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, ko neatbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt, priekšlikums nav atbalstīts.

P.Apinis. 239.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, kas iestrādāts Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt. Pieņemts.

P.Apinis. 241.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 242.priekšlikums ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, kuru neatbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt, priekšlikums nav atbalstīts.

P.Apinis. 243.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums izteikt jaunā redakcijā nosaukumu. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 244.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums mainīt numerāciju. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 245.priekšlikums ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, ko neatbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas viedoklim piekrīt, priekšlikums nav atbalstīts.

P.Apinis. 246.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 247.priekšlikums ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, ko neatbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt, priekšlikums nav atbalstīts.

P.Apinis. 248.priekšlikums ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, ko neatbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt, priekšlikums nav atbalstīts.

P.Apinis. 249.priekšlikums ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, ko neatbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt, priekšlikums nav atbalstīts.

P.Apinis. 79.lappuse. 250.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 251.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 252.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 253.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 254.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 255.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 256.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 257.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 258.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 259.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 260.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 261.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 262.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 263.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 264.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 265.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 266.priekšlikums ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, ko komisija neatbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas viedoklim piekrīt, priekšlikums nav atbalstīts.

P.Apinis. 270.priekšlikums ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, ko neatbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt, priekšlikums netiek atbalstīts.

P.Apinis. 89.lappuse. 271.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu pret 271.priekšlikumu. Pieņemts.

P.Apinis. Savukārt 272.priekšlikumu komisija neatbalsta, tas ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt, priekšlikums nav atbalstīts.

P.Apinis. 273.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 274.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 275.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 276.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis.277.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 278.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis.279.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 280.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 281.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 282.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 283.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 284.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 285.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 286.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 287.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 288.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 289.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija. Un 290.priekšlikums ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums par šo pašu pantu, un to neatbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas atzinumu par 289. un 290.priekšlikumu. Līdz ar to tiek pieņemta Juridiskā biroja piedāvātā redakcija.

P.Apinis. 291.priekšlikums ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, ko neatbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt, priekšlikums netiek atbalstīts.

P.Apinis. 292.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 293.priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 103.lappuse. 294.priekšlikums ir frakcijas "Latvijai" priekšlikums, ko neatbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem ir iebildumi pret atbildīgās komisijas atzinumu - neatbalstīt frakcijas "Latvijai" priekšlikumu (294.priekšlikumu)? Iebildumu nav, priekšlikums netiek atbalstīts.

P.Apinis. 295.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 296.priekšlikums ir Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 297. priekšlikums - Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 298. priekšlikumu - frakcijas "Latvijai" priekšlikumu - Budžeta un finansu (nodokļu) komisija neatbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt? Priekšlikums netiek atbalstīts.

P.Apinis. 299. priekšlikums - Ministru kabineta priekšlikums, ko atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Priekšlikums pieņemts.

P.Apinis. Lasām pārejas noteikumus 104. lapaspusē. 300. priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 301. priekšlikums ir deputāta Apiņa priekšlikums svītrot pārejas noteikumu 2. punktu. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu pret pārejas noteikumu 2. punkta svītrošanu? Pieņemts.

P.Apinis. Cienījamie kolēģi! Es jūs ļoti lūdzu pievērst uzmanību 302., 303. un 304. priekšlikumam. Jautājums ir par to, kurā mirklī šā likuma "G" sadaļa sāk strādāt. Jautājums ir par to, ka Ministru kabineta noteikumi šobrīd nav izstrādāti. Tik ilgi, kamēr nav šie Ministru kabineta noteikumi izstrādāti un attiecīgi šis jaunais Muitas kodekss aprobēts, acīmredzot šī "G" sadaļa nevar stāties spēkā. Ministru kabinets ieteica versiju, ka šie noteikumi stājas spēkā tajā brīdī, kad šis... ka šī "G" sadaļa stājas spēkā tajā brīdī, kad tiek izdoti Ministru kabineta noteikumi. Tas ir zināmā mērā jaunums Latvijas likumdošanā. Deputāts Balodis iesaka darboties pretēji un noteikt konkrētu datumu, līdz kādam Ministru kabineta noteikumi būtu izstrādājami, tas ir, līdz 1. septembrim, un deputāts Panteļējevs iesaka attiecībā uz šo pašu punktu tādu versiju, ka no 1998. gada 1. janvāra... Budžeta un finansu (nodokļu) komisija nolēma atbalstīt deputāta Baloža priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti vēlas runāt par šo jautājumu? Vai ir iebildumi pret atbildīgās komisijas atzinumu - atbalstīt deputāta Baloža priekšlikumu? Iebildumu nav. Deputāta Baloža priekšlikums pieņemts.

P.Apinis. Godātie kolēģi! Es jūs ļoti lūdzu balsot par Muitas likumu trešajā, galīgajā, lasījumā!

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot par likumprojekta "Muitas likums" pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā. Lūdzu rezultātu! Par - 55, pret - 1, atturas - 7. Likums pieņemts.

P.Apinis. Paldies, godātie kolēģi!

Sēdi vada Latvijas Republikas 6. Saeimas priekšsēdētājs

Alfreds Čepānis.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Nākamais darba kārtības jautājums saskaņā ar mūsu balsojumu ir darba kārtības 15. jautājums - "Grozījumi likumā "Par Muitas nodokli (tarifiem)"". Trešais lasījums.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Pēteris Apinis.

P.Apinis (frakcija "Latvijas ceļš").

Godātie kolēģi! Šie likumi savstarpēji ir ļoti saistīti. Strādājam ar dokumentu nr. 2750. Es jūs visus ļoti lūdzu paņemt arī dokumentu nr. 2750A. Ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas slēdzienu? Pieņemts.

P.Apinis. Likumprojekts nr. 543. Likumprojekta priekšlikums - izslēgt pirmo nodaļu. To atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputātiem nav iebildumu pret komisijas slēdzienu - svītrot pirmo nodaļu? Pieņemts.

P.Apinis. Juridiskā biroja priekšlikums - izteikt likuma 3. pantu jaunā redakcijā. To atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt 3. panta papildināšanai ar 4. un 5. daļu jums iesniegtajā redakcijā? Pieņemts.

P.Apinis. Likumprojektā nr. 543 ir priekšlikums izslēgt ceturto nodaļu. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija to atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam piekrīt? Pieņemts.

P.Apinis. Un no likumprojekta nr. 543 ir arī priekšlikums izslēgt piekto nodaļu. Arī to atbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti tam piekrīt? Pieņemts.

P.Apinis. 5. priekšlikums ir Finansu ministrijas valsts sekretāra priekšlikums, ko atbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas slēdzienu akceptē? Pieņemts.

P.Apinis. 6. priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums, ko atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta? Pieņemts.

P.Apinis. 7. priekšlikums ir Finansu ministrijas valsts sekretāres Andrējevas priekšlikums, ko atbalsta komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti to akceptē? Pieņemts.

P.Apinis. Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Līgotnis ir iesniedzis priekšlikumu, kurš tika iestrādāts Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumā, ko komisija, protams, atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Deputāti tam piekrīt? Pieņemts.

P.Apinis. Likumprojektā nr. 543 bija ieteikts izslēgt septīto un astoto nodaļu. Abus priekšlikumus atbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti šiem priekšlikumiem piekrīt? Pieņemts.

P.Apinis. Likumprojektā nr. 543 bija arī priekšlikums izslēgt desmito nodaļu un vienpadsmito nodaļu. Abus atbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas slēdzienam par 12. un 13. priekšlikumu piekrīt? Pieņems.

P.Apinis. 14. priekšlikumu iesniedza Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Godātie kolēģi! Lūdzu jūs strādāt ar papilddokumentu nr. 2750A. Šeit ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums papildināt likumprojektu ar jauniem pārejas noteikumiem, ko atbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti šim komisijas atzinumam piekrīt? Pieņemts.

P.Apinis. Godātie kolēģi! Mēs tikko kā, Muitas likumu skatot, nobalsojām par priekšlikumu par "G" sadaļu, kas tieši sasaucas ar šā likuma sadaļu, un es jūs ļoti lūdzu atbalstīt deputāta Baloža priekšlikumu. Tur, kur ir deputāta Apiņa un deputāta Panteļējeva priekšlikums, tas ir, par likuma 4. panta stāšanos spēkā... Es lūdzu atbalstīt deputāta Baloža priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem nav iebildumu, ka tiek atbalstīts deputāta Baloža priekšlikums - papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu jums iesniegtajā redakcijā? Iebildumu deputātiem nav? Paldies, pieņemts.

P.Apinis. Turpmāk skatīsim priekšlikumus par tarifiem. 10. grupas tarifi. Deputāts Balodis iesaka izmainīt ievedmuitas tarifus dažādām graudaugu kultūrām, kam ir superelites un augstāko kategoriju sēklas.

Sēdes vadītājs. Vēlas runāt Vents Balodis - frakcija "Tçvzemei un Brīvībai". Lūdzu!

V.Balodis (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Godātie Prezidija locekļi! Godātie deputāti! Šis mans priekšlikums ir iesniegts tādēļ, lai samazinātu muitas tarifus graudaugu sēklām. Līdz šim bijis pazemināts tarifs, 05%, tikai superelites un augstāko kategoriju sēklām. Šādas sēklas iegādāties ir ārkārtīgi grūti, principā tās ir no Rietumu firmām. Viņas nevēlas tik augstus ataudzējumus vispār pārdot, jo zina, ka mēs šeit šīs sēklas tiražēsim, un nevēlas, lai mēs to darītu. Un tādēļ šīs sēklas ir ārkārtīgi dārgas un diezgan grūti ir tās ievest.

Priekšlikuma būtība bija tāda. Stājoties spēkā Baltijas brīvās tirdzniecības līgumam arī par lauksaimniecības produktiem, šie tarifi tirdzniecībā ar Igauniju un Lietuvu ir nulle. Tādā veidā sēklas no Rietumeiropas cauri šīm abām Baltijas valstīm nāks iekšā Latvijā, kā tas ir ļoti vēlams, par nulles tarifu. Šobrīd, pēdējos 3 gados, mūsu zemnieki nokuļ vidēji mazliet vairāk par 20 centneriem graudu; tajā pašā laikā tādu Rietumeiropas valstu kā Vācijas un Holandes vidējā raža visā platībā ir astoņas ar pusi tonnas, 85 centneri. Tas ir panākts, pateicoties tikai labām graudu šķirnēm. Kā mēs zinām, mūsu zinātnieki strādā vairāk pie miežu un auzu sēklu selekcijas, bet ne vasaras kvieši, ne ziemas kvieši, ne rudzi, ne tritikāle, kas ir kviešu un rudzu hibrīds, netiek selekcionēti Latvijā. Bet, neskatoties uz to, es diemžēl atsaucu savus priekšlikumus par 10. grupu, jo es saprotu, ka daudzi deputāti un arī zemnieki uztraucas, ka varbūt ar šīm sēklām varētu Latvijā ienākt iekšā kādi pārtikas patēriņa graudi, viņi droši vien nav lasījuši sēklkopības noteikumus, kādā veidā graudaugu tirdzniecība, sēklu tirdzniecība ir veicama. Bet es tomēr atsaucu savus priekšlikumus.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vai vēl kāds deputāts vēlas runāt? Neviens nevēlas. Debates beidzam.

P.Apinis. Deputāt Balodi, tu sāpini mūs ar savu rīcību.

Skatām 11. grupu. Deputāta Baloža priekšlikums - izmainīt ievedmuitu kukurūzai, kas ir paredzēta dzīvnieku barībai. To atbalstīja komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti šim komisijas slēdzienam piekrīt? Pieņemts.

P.Apinis. Deputāta Bāna priekšlikums - samazināt ievedmuitas neaktīvajam lopbarības raugam. Komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta? Pieņemts.

P.Apinis. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija izdarīja pavisam nelielas izmaiņas šajā pašā grupā. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt tam? Pieņemts.

P.Apinis. 23. grupa. Deputāta Bāna priekšlikums - samazināt ievedmuitu dzīvnieku barībai, kas ir ar enerģētisko vērtību... ļoti sarežģīti, bet katrā ziņā komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta komisijas atzinumu par deputāta Bāna priekšlikumu? Pieņemts.

P.Apinis. Savukārt visiem pārējiem veidiem komisija norādīja atsevišķu subpozīciju un tiem nesamazināja...

Sēdes vadītājs. Paldies. Lūdzu, tālāk!

P.Apinis. Tālāk. Deputāta Apiņa priekšlikums - samazināt ievedmuitu foto un kinematogrāfiskajām precēm. Komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par deputāta Apiņa priekšlikumu par izmaiņām 37. grupā? Pieņemts.

P.Apinis. 42. grupa. Deputāta Apiņa priekšlikums - izmainīt ievedmuitu ceļasomām, mugursomām un sporta somām.

Es lūdzu vienu minūti. Kā deputāts.

Sēdes vadītājs. Lūdzu! Pēteris Apinis - frakcija "Latvijas ceļš".

P.Apinis (frakcija "Latvijas ceļš").

Cienījamie kolēģi! Es ļoti lūdzu balsojumu par šo pozīciju. Šo pozīciju izmainīt ieteica Sporta komitejas priekšsēdētājs Einārs Fogelis, kurš izskaidroja, ka Latvijas olimpiskajai komandai un daudzām citām sporta komandām sporta somas Latvijā neviens negatavo un ka sporta somas dažādām sporta sacensībām esot stipri atšķirīgas, un šā iemesla dēļ, kā viņš uzskata, mūsu ražotāji šādas somas negatavo. Un tādēļ lūdzu samazināt šo tarifu. Es prasu balsojumu.

Sēdes vadītājs. Vairāk deputāti runāt nevēlas. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par deputāta Apiņa priekšlikumu par muitas tarifu izmaiņām 42.grupā. Lūdzu rezultātu! Par - 42, pret - 3, atturas - 14. Priekšlikums pieņemts.

P.Apinis. Paldies. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija ieteica samazināt ievedmuitu visādiem kokmateriāliem. To atbalstīja komisija.

Sēdes vadītājs. Apiņa kungs, nosauciet tikai preču grupas. Deputāti paši var sekot līdzi.

P.Apinis. Preču 44. grupa. Koksne un koksnes izstrādājumi. Komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu pret komisijas atzinumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 52.grupa ir kokvilnas materiāli. Deputāts Apinis, pamatojoties uz Latvijas Mazo un vidējo uzņēmēju organizāciju apvienības lūgumu, ir iesniedzis samazināt tiem ievedmuitu. Komisija neatbalstīja šādu priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Vēlas runāt deputāts Juris Vidiņš - frakcija "Tçvzemei un Brīvībai". Bet, Vidiņa kungs, mums ir tikai astoņas minūtes līdz sēdes beigām.

J.G.Vidiņš (frakcija "Tçvzemei un Brīvībai").

Cienījamie kolēģi! Priekšlikums samazināt muitas tarifus šai preču grupai ir saņemts no Latvijas Mazo un vidējo uzņēmēju organizāciju apvienības, un viņi to motivē sekojoši. Latvijā kokvilnas ražojumus gatavo tikai viens uzņēmumus - SIA "Mežroze", un tas strādā pēc pasūtījuma. Pasūtījums nedrīkst būt mazāks par 3000 metriem vienas krāsas. Un bez tam, ja tas mazais uzņēmējs pasūta, tad viņš šo audumu dabū nevis uzreiz, bet pēc laika. Tad, kad viņi saražo to. Ja mēs samazinātu šos ievedmuitas tarifus, tas ļautu tiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem palētināt savu preci, savas preces cenu, jo viņi šūtu tad no importa audumiem, kuri būtu lētāki.

Tādēļ es lūdzu atbalstīt deputāta Apiņa priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vai vēl kāds deputāts vēlas runāt? Neviens nevēlas. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par deputāta Apiņa priekšlikumu par muitas tarifu izmaiņām preču 52.grupā. Lūdzu rezultātu! Par - 43, pret - 2, atturas - 11. Priekšlikums pieņemts.

P.Apinis. Godātie kolēģi! Skatām 54.grupu - Ķīmiskie pavedieni. Apiņa priekšlikums par šo pašu jautājumu, tie paši iesniedzēji. Komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 54.grupas muitas tarifu likmēm. Pieņemts.

P.Apinis. 61.grupa - Trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi. Deputāta Apiņa priekšlikums attiecas uz sporta kostīmiem, slēpošanas kostīmiem un peldkostīmiem, kas ir no trikotāžas. Pamatā tie ir sporta kostīmi. Man tika lūgts iestrādāt muitas tarifu samazinājumu no 20 uz 1. Komisija ieteica samazināt no 20 uz 10 procentiem. Kā deputāts es ļoti lūdzu balsojumu par savu priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti vēlas runāt? Nevēlas. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu un balsojam par deputāta Apiņa priekšlikumu par preču 61.grupas muitas tarifu izmaiņām. Lūdzu rezultātu! Par - 32, pret - 5, atturas - 20. Priekšlikums pieņemts.

P.Apinis. Tādā gadījumā Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums nav balsojams. (No zāles deputāts J.G.Vidiņš: "Pçter, vajag ūdeni iedzert!")

Skatām 62.grupu. Deputāta Apiņa priekšlikums ir iestrādāts komisijas priekšlikumā, un komisijas priekšlikumā ir paredzēts mazāks samazinājums. Es savu priekšlikumu atsaucu.

Sēdes vadītājs. Paldies. Deputāts Apinis atsauc savu priekšlikumu par tarifa izmaiņām preču 62.grupā.

P.Apinis. Tālāk. Skatām 63.grupu - pārējie tekstilizstrādājumi. Principā tās ir teltis un brezenta nojumes. Komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu pret šo priekšlikumu nav. Pieņemts.

P.Apinis. 31.priekšlikums - deputāta Apiņa priekšlikums par piepūšamajiem matračiem, kuru neatbalstīja komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas slēdzienam par šo priekšlikumu piekrīt. Pieņemts.

P.Apinis. 32.priekšlikums - deputāta Apiņa priekšlikums par piepūšamajiem matračiem no citiem tekstilmateriāliem, kuru Budžeta un finansu (nodokļu) komisija izteica jaunā redakcijā. Es no sava priekšlikuma atsakos.

Sēdes vadītājs. Paldies. Lūdzu, tālāk!

P.Apinis. Es atsaucu savu priekšlikumu par 64.grupu - Apavi, getras un līdzīgi izstrādājumi. Savu priekšlikumu atsaucu par labu Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumam.

Sēdes vadītājs. Paldies. Tālāk, lūdzu!

P.Apinis. Ir deputāta Apiņa priekšlikums izmainīt ievedmuitu kaut kādiem citiem apaviem, kuru atbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Tas ir 36.priekšlikums. Vai deputāti piekrīt komisijas atzinumam par šo priekšlikumu? Piekrīt. Pieņemts.

P.Apinis. 83.grupa. Dažādi parastā metāla izstrādājumi. Deputāta Apiņa priekšlikums tika iestrādāts Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumā, ko Budžeta un finansu (nodokļu) komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts.

P.Apinis. 84.grupa. Kodolreaktori un tamlīdzīgi... to daļas un piederumi. Tarifus iesaka samazināt Finansu ministrijas valsts sekretāre Andrējeva, un komisija to atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par šo priekšlikumu.

P.Apinis. 85.grupa. Dažādas elektriskās mašīnas un iekārtas, kompjūteri un tamlīdzīgas lietas. Ievedmuitu samazināt iesaka Finansu ministrijas valsts sekretāre Andrējeva. Komisija, protams, atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par tarifu izmaiņām preču 85.grupai. Pieņemts.

P.Apinis. 41.priekšlikums ir deputāta Apiņa priekšlikums par 90.grupu - optiskām ierīcēm un aparātiem. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija atbalstīja.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta tarifu izmaiņas preču 90.grupai. Pieņemts.

P.Apinis. 94.grupa. Deputāta Apiņa priekšlikums par guļammaisiem, kuru neatbalstīja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts.

P.Apinis. 95.priekšlikums ...

Sēdes vadītājs. Atvainojiet, deputāti atbalsta komisijas slēdzienu. Tas ir pieņemts.

P.Apinis. 95.grupa ir rotaļlietas, spēles un sporta inventārs. Priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Apinis. Apinis atsauc savu priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Paldies. Priekšlikumu deputāts Apinis atsauc. Tas nav skatāms.

P.Apinis. Lūdzu atbalstīt Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumu par šiem pašiem jautājumiem.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumam - 44.priekšlikumam? Piekrīt. Pieņemts.

P.Apinis. 96.grupa. Deputāts Apinis atsauc savu priekšlikumu un atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Tātad 45.priekšlikums tiek atsaukts. Deputāti 46.priekšlikuma redakcijai piekrīt. Pieņemts.

P.Apinis. Un 47.priekšlikums ir deputāta Apiņa priekšlikums par pildspalvām un marķieriem, kuru atbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbalsta komisijas atzinumu. Pieņemts.

P.Apinis. Es atsaucu priekšlikumu par 72.grupu.

Sēdes vadītājs. Par tarifu izmaiņām 72.grupā, kuras komisija nav akceptējusi... Atvainojiet, deputāts Apinis šo priekšlikumu atsauc, tas ir 48. priekšlikums. Paldies.

P.Apinis. Līdz ar to mēs varam balsot par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)"" pēdējā, galīgajā - trešajā - lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu deputātus izteikt savu attieksmi pret likuma pieņemšanu. Lūdzu rezultātu! Par - 62, pret - 2, atturas - 9. Likums pieņemts.

P.Apinis. Godātais sēdes vadītāj! Godātie kolēģi! Liels paldies par darbu.

Sēdes vadītājs. Godājamie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, tāpēc lūdzu deputātus reģistrēties. Lūdzu reģistrācijas režīmu, un Māri Rudzīša kungu lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus.

M.Rudzītis (6.Saeimas sekretāra biedrs).

Godājamie kolēģi! Nav reģistrējušies Juris Celmiņš, Imants Daudišs, Roberts Dilba, Indulis Emsis, Aleksandrs Kiršteins, Odisejs Kostanda, Janīna Kušnere, Imants Liepa, Ruta Marjaša, Antons Seiksts, Leonards Teniss.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Paziņoju pārtraukumu līdz rītdienai - 12.jūnijam pulksten 9.00.

(Pārtraukums)

Redaktores: J.Kravale, L.Bumbura

Datoroperatores: B.Strazdiņa, S.Bērziņa, M.Ceļmalniece, I.Kuzņecova

Korektores: D.Kraule, J.Kurzemniece, S.Stikute