LIKUMDOŠANAS AKTI


Likums “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”
(23.11.95.)
1.lasījums - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 22.augustā (4.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 16.janvārī (1.sēde)


Likums “Likums par zemes dzīlēm”
(30.11.95.)
1.lasījums - 1995.gada 14.decembrī (8.sēde)
2.lasījums (pārtraukts) - 1996.gada 1.februārī (5.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 8.februārī (6.sēde)
3.lasījums (pārtraukts) - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 2.maijā (4.sēde)


Alkohola aprites likums (“Par spirta un alkoholisko 
dzērienu valsts monopolu”, “Par alkohola valsts monopolu”)
(30.11.95.)
1.lasījums - 1995.gada 7.decembrī (7.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 6.februārī (8.sēde)
3.lasījums (pārtraukts) - 1998.gada 26.februārī (8.sēde)
3.lasījums (pārtraukts) - 1998.gada 4.martā (10.sēde)
3.lasījums (nodots Juridiskajam birojam) - 1998.gada 5.martā (10.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 14.maijā (8.sēde)
Otrreizēja caurlūkošana - 1998.gada 14.oktobrī (10.sēde)


1998.gada 27.maijā (10.sēde)


Lēmums “Par likuma “Alkohola aprites likums”
otrreizēju caurlūkošanu””


1996.gada 11.janvārī (1.sēde)


Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa
pagarināšanu likumprojektam “Par spirta un alkoholisko
dzērienu valsts monopolu””


1998.gada 19.martā (12.sēde)


Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
likumprojekta “Par alkohola valsts monopolu” trešajam
lasījumam”


Likumprojekts “Vietvārdu aizsardzības likums”
(14.12.95.)
1.lasījums - 1996.gada 11.janvārī (1.sēde)


Likums par valsts un pašvaldību pasūtījumu
(11.01.96.)
1.lasījums - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 8.jūlijā (ārkārtas sesija)
3.lasījums - 1996.gada 24.oktobrī (23.sēde)


1996.gada 25.janvārī (4.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts
drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu
un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu””Likumprojekts “Grozījums likumā “Par bijušās Valsts
drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu
un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu””
(01.02.96.)
1.lasījums (noraidīts) - 1996.gada 22.februārī (8.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts
drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu
un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu””
(01.02.96.)
1.lasījums (pārtraukts) - 1996.gada 22.februārī (8.sēde)
1.lasījums (noraidīts) - 1996.gada 29.februārī (10.sēde)


1996.gada 1.februārī (5.sēde)


Lēmums “Par demokrātisko valsts iekārtu un pirmās
Latvijas brīvvalsts parlamentāriešu godināšanu”


Likums “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību
uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu””
1.lasījums - 1996.gada 1.februārī (5.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)


1996.gada 8.februārī (6.sēde)


Lēmuma projekts “Par Latvijas Komunistiskās partijas
genocīda politikas izmeklēšanu” (Nav apspriežams pēc
būtības)


1996.gada 15.februārī (7.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi lēmumā “Par Latvijas Republikas
likuma “Par cukuru” spēkā stāšanās kārtību””Likums par Valsts cilvēktiesību biroju
(29.02.96.)
1.lasījums - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 26.septembrī (15.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 5.decembrī (35.sēde)


1996.gada 8.jūlijā (ārkārtas sesija)


Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
pirmajā lasījumā pieņemtajam likumprojektam “Par Valsts
cilvēktiesību biroju””


1996.gada 29.februārī (10.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts
drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un
personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”
1.lasījums (noraidīts) - 1996.gada 29.februārī (10.sēde)


Likums “Par tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas,
reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu”
(14.03.96.)
1.lasījums - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)
2.lasījums (pārtraukts) - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 8.augustā (1.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 18.decembrī (41.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par valsts uzņēmumu””
(28.03.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 24.aprīlī (2.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 23.maijā (9.sēde)


1996.gada 18.aprīlī (1.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Medību likums””
(Nav izskatāms pēc būtības)


Likums “Par preču un pakalpojumu drošumu un
ražotāja un pakalpojumu sniedzēja atbildību”
(18.04.96.)
1.lasījums - 1996.gada 8.jūlijā (ārkārtas sesija)
2.lasījums - 1996.gada 22.augustā (4.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 26.septembrī (15.sēde)


1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)


Likumprojekts “Par līgumu starp Latvijas Republikas 
valdību un SOS Kinderdorf International (Apvienību SOS
bērnu ciematu attīstībai visā pasaulē) par SOS bērnu
ciemata un ar to saistītu projektu izveidi, celtniecību,
nodibināšanu un darbību Latvijas Republikā” (Noraidīts)


Likums “Par mērījumu vienotību”
(02.05.96.)
1.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 5.septembrī (8.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 27.februārī (15.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par izlozēm un azartspēlēm””
1.lasījums - 1996.gada 2.maijā (4.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 12.jūnijā (13.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums - 1996.gada 8.jūlijā (ārkārtas sesija)


Likums “Grozījumi likumā “Par bīstamajiem atkritumiem””
(06.05.96.)
1.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 12.septembrī (10.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums - 1996.gada 17.decembrī (41.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību
uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu””
1.lasījums - 1996.gada 9.maijā (7.sēde)1996.gada 16.maijā (8.sēde)


Likumprojekts “Par Latvijas okupāciju”


Likums “Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes
lēmumā “Par Latvijas Republikas likuma “Par sabiedriskajām
organizācijām un to apvienībām” spēkā stāšanās kārtību””
(06.06.96.)
1.lasījums - 1996.gada 8.jūlijā (ārkārtas sesija)
2.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 10.oktobrī (19.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību
finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu””
1.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 26.septembrī (15.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 5.februārī (7.(ārkārtas) sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību
finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu””
1.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 26.septembrī (15.sēde)
(Likumprojekts iekļauts likumā “Grozījumi likumā “Par valsts
un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanu””)


1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)


Lēmuma projekts “Par piemiņas plākšņu uzstādīšanu”


Likums “Noteikumi par atbilstības novērtēšanu”
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 8.jūlijā (ārkārtas sesija)
2.lasījums - 1996.gada 8.augustā (1.sēde)Likums “Grozījumi likumā “Par pārtikas aprites 
kārtību un uzraudzību””
1.lasījums - 1996.gada 8.jūlijā (ārkārtas sesija)
2.lasījums - 1996.gada 5.septembrī (8.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 17.decembrī (41.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas Augstākās padomes
Prezidija 1991.gada 17.oktobra lēmuma “Par Bauskas
rajona bijušo partijas komitejas telpu izmantošanu”
atzīšanu par spēku zaudējušu”
1.lasījums (MK noteikumi) - 1996.gada 8.augustā (1.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 3.oktobrī (17.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par cukuru””
(07.10.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 24.oktobrī (23.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 25.novembrī (33.(ārkārtas) sēde)


Likums “Grozījumi Medību likumā”
(10.10.96.)
1.lasījums - 1997.gada 16.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 20.martā (22.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 5.jūnijā (14.sēde)


Likums “Grozījumi Pasta likumā”
(17.10.96.)
1.lasījums - 1996.gada 17.decembrī (41.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 30.janvārī (5.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 20.februārī (13.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par izlozēm un azartspēlēm””
(06.11.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 18.decembrī (41.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 6.februārī (8.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 24.martā (24.sēde)
Otrreizēja caurlūkošana - 1997.gada 10.aprīlī (1.sēde)


1996.gada 6.novembrī (27.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts uzņēmumu””


Likums “Grozījumi likumā “Par radiācijas drošību
un kodoldrošību””
(06.11.96.)
1.lasījums - 1997.gada 16.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 13.martā (20.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 24.aprīlī (4.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par Iedzīvotāju reģistru””
(21.11.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 16.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 16.janvārī (1.sēde)


1996.gada 12.decembrī (39.sēde)


Likumprojekts “Par enerģētiku” (Noraidīts)


Likums “Par Latvijas Republikas Augstākās padomes 
1993.gada 11.maija lēmuma “Par Latvijas Republikas
likuma “Par cukuru” spēkā stāšanās kārtību” atzīšanu par
spēku zaudējušu”
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 17.decembrī (41.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 17.decembrī (41.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par vides aizsardzību””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 29.janvārī (5.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 20.martā (22.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 22.maijā (11.sēde)Likums “Grozījumi likumā “Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām
sporta bāzēm””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1996.gada 19.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 30.janvārī (5.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 17.februārī (12.(ārkārtas) sēde)


1997.gada 6.martā (17.sēde)


Likumprojekts “Par Latvijā dzīvojošo Otrā pasaules kara
dalībnieku - antihitleriskās koalīcijas cīnītāju statusu”
(Noraidīts)


Likumprojekts “Par patvēruma meklētājiem un bēgļiem
Latvijas Republikā”
(06.03.97.)
1.lasījums - 1997.gada 8.maijā (8.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 12.jūnijā (15.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par valsts nozīmes
izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām
sporta bāzēm””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 4.jūnijā (14.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 18.jūnijā (16.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par sabiedriskajām
organizācijām un to apvienībām””
(06.03.97.)
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums - 1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)


Valsts statistikas likums
(24.04.97.)
1.lasījums - 1997.gada 5.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 6.novembrī (14.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par izlozēm un azartspēlēm””
(08.05.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 28.maijā (12.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 5.jūnijā (14.sēde)


Likums “Par patvēruma meklētājiem un bēgļiem
Latvijas Republikā”
(19.06.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 19.jūnijā (16.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 19.jūnijā (16.sēde)


Likums “Par Latvijas PSR normatīvo aktu
piemērošanas izbeigšanu”
(18.06.97.)
1.lasījums (nodots Juridiskajai komisijai) - 1997.gada 11.septembrī (4.sēde)
1.lasījums - 1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 30.oktobrī (13.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)


Likums “Par izziņas izdarītāja, prokurora vai
tiesneša nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu”
(28.08.97.)
1.lasījums - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)
2.lasījums (pārtraukts) - 1998.gada 29.janvārī (3.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 5.februārī (4.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 28.maijā (10.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par tabakas izstrādājumu
ražošanas, realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu””
(28.08.97.)
1.lasījums (noraidīts) - 1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)Pārtikas aprites uzraudzības likums (“Par pārtikas aprites
uzraudzību”)
(28.08.97.)
1.lasījums - 1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 6.novembrī (14.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 19.februārī (6.sēde)


Likums “Grozījumi Zvejniecības likumā”
1.lasījums (MK noteikumi) (steidzams) - 1997.gada 4.septembrī (2.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un
pašvaldību pasūtījumu””
(25.09.97.)
1.lasījums (noraidīts) - 1997.gada 30.oktobrī (13.sēde)


1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par zemes dzīlēm””


Likumprojekts “Par Latvijas Republikas pilsoņu
lustrāciju” (Noraidīts)


Likums “Grozījumi likumā “Par patērētāju tiesību
aizsardzību””
(02.10.97.)
1.lasījums - 1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 20.novembrī (18.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 29.janvārī (3.sēde)


Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības
likums
(13.11.97.)
1.lasījums - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 22.janvārī (2.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 12.martā (11.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par sabiedriskajām
organizācijām un to apvienībām””
(20.11.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 11.decembrī (22.sēde)


1997.gada 27.novembrī (19.sēde)


Likumprojekts “Tūrisma likums”


Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums
(11.12.97.)
1.lasījums - 1998.gada 22.janvārī (2.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 26.februārī (8.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 1.aprīlī (15.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību””
(18.12.97.)
1.lasījums - 1998.gada 22.janvārī (2.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 26.februārī (8.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 1.aprīlī (15.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par zemes
dzīlēm””
(18.12.98.)
1.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)


Bērnu tiesību aizsardzības likums
(18.12.97.)
1.lasījums - 1998.gada 29.janvārī (3.sēde)
2.lasījums (pārtraukts) - 1998.gada 7.maijā (6.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 13.maijā (8.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 19.jūnijā (15.sēde)


Likumprojekts “Par 1991.gada barikāžu dalībnieku
piemiņas zīmi”
(18.12.97.)
1.lasījums - 1998.gada 22.janvārī (2.sēde)


1998.gada 15.janvārī (1.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par tabakas izstrādājumu
ražošanas, realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu””
(Noraidīts)


Likums “Grozījumi likumā “Par valsts nozīmes
izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām
sporta bāzēm””
(15.01.98.)
1.lasījums - 1998.gada 12.martā (11.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 6.maijā (6.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 11.jūnijā (13.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par valsts proves
uzraudzību””
(15.01.98.)
1.lasījums - 1998.gada 29.janvārī (3.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 26.februārī (8.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 1.aprīlī (15.sēde)


Fizisko personu noguldījumu garantiju
likums
(15.01.98.)
1.lasījums - 1998.gada 5.februārī (4.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 12.martā (11.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 21.maijā (9.sēde)


1998.gada 26.februārī (8.sēde)


Lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa
pagarināšanu likumprojekta “Fizisko personu noguldījumu
garantiju likums” otrajam lasījumam”


Likumprojekts “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas likums”
(15.01.98.)
1.lasījums (noraidīts) - 1998.gada 26.februārī (8.sēde)


Tūrisma likums
(15.01.98.)
1.lasījums - 1998.gada 5.februārī (4.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 16.jūnijā (15.sēde)
3.lasījums (pārtraukts) - 1998.gada 10.septembrī (5.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 17.septembrī (6.sēde)


1998.gada 26.februārī (8.sēde)


Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
likumprojektam “Tūrisma likums””


Ciltsdarba likums
(22.01.98.)
1.lasījums - 1998.gada 5.februārī (4.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 12.martā (11.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 2.aprīlī (15.sēde)


Likumprojekts “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
likums”
(22.01.98.)
1.lasījums - 1998.gada 14.maijā (8.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)


Teritorijas attīstības plānošanas likums
(05.02.98.)
1.lasījums - 1998.gada 12.martā (11.sēde)
2.lasījums (pārtraukts) - 1998.gada 16.jūnijā (15.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 17.jūnijā (15.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)


1998.gada 12.februārī (5.sēde)


Likumprojekts “Enerģētikas likums”Likums “Par sadzīves atkritumiem”
(19.02.98.)
1.lasījums - 1998.gada 1.aprīlī (15.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 17.jūnijā (15.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)


1998.gada 19.februārī (6.sēde)


Likumprojekts “Par enerģētiku” (Noraidīts)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par šaujamieročiem
un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai””
(19.02.98.)
1.lasījums - 1998.gada 1.aprīlī (15.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 21.maijā (9.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par valsts un
pašvaldību pasūtījumu””
(19.02.98.)
1.lasījums - 1998.gada 12.martā (11.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 14.maijā (8.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 17.jūnijā (15.sēde)


1998.gada 26.februārī (8.sēde)


Likumprojekts “Ordeņu un godazīmju likums”


1998.gada 5.martā (10.sēde)


Likumprojekts “Par publiskajiem izklaides un svētku
pasākumiem”Enerģētikas likums
(05.03.98.)
1.lasījums - 1998.gada 1.aprīlī (15.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 28.maijā (10.sēde)
3.lasījums (pārtraukts) - 1998.gada 27.augustā (3.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 3.septembrī (4.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par cukuru””
(11.03.98.)
1.lasījums - 1998.gada 20.augustā (1.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)
3.lasījums (noraidīts) - 1998.gada 29.oktobrī (14.sēde)


1998.gada 19.martā (12.sēde)


Likumprojekts “Par Latvijā dzīvojošo Otrā pasaules
kara dalībnieku - antihitleriskās koalīcijas cīnītāju -
statusu” (Noraidīts)


1998.gada 1.aprīlī (15.sēde)


Likumprojekts “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
likums”


Likumprojekts “Grozījumi Pasta likumā”
(01.04.98.)
1.lasījums - 1998.gada 14.maijā (8.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)


1998.gada 2.aprīlī (15.sēde)


Lēmums “Par sprādziena pie Rīgas Sinagogas nosodījumu”


Hipotekāro ķīlu zīmju likums
1.lasījums (MK noteikumi) - 1998.gada 30.aprīlī (3.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 10.jūnijā (13.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 10.septembrī (5.sēde)


1998.gada 27.maijā (10.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas likumā
“Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem
pašaizsardzībai”” (Noraidīts)


Iedzīvotāju reģistra likums
(13.05.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 17.jūnijā (15.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 27.augustā (3.sēde)


Administratīvi teritoriālās reformas likums
(27.05.98.)
1.lasījums - 1998.gada 17.jūnijā (15.sēde)
2.lasījums (pārtraukts) - 1998.gada 17.septembrī (6.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 24.septembrī (7.sēde)

3.lasījums - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par sabiedriskajām
organizācijām un to apvienībām””
(16.06.98.)
1.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)


Likums “Noteikumi par ietekmes uz vidi novērtējumu”
1.lasījums (MK noteikumi) (steidzams) - 1998.gada 27.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 14.oktobrī (10.sēde)Likums “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas
kontinentālo šelfu un ekonomisko zonu””
1.lasījums (MK noteikumi) (steidzams) - 1998.gada 27.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 14.oktobrī (10.sēde)Likums “Standartizācijas noteikumi”
1.lasījums (MK noteikumi) (steidzams) - 1998.gada 27.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 14.oktobrī (10.sēde)


Likums “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”
(27.08.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 10.septembrī (5.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 24.septembrī (7.sēde)


Likumprojekts “Fizisko personu datu aizsardzības likums”
(27.08.98.)
1.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)


1998.gada 3.septembrī (4.sēde)


Likumprojekts “Likums par zemkopības, mežsaimniecības
un zivsaimniecības pašpārvaldi”


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par izziņas izdarītāja,
prokurora vai tiesneša nelikumīgas vai nepamatotas
rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu””
(10.09.98.)
1.lasījums - 1998.gada 22.oktobrī (13.(ārkārtas) sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par humānās palīdzības
sūtījumiem””
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 10.septembrī (5.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 24.septembrī (7.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi Ciltsdarba likumā”
(14.10.98.)
1.lasījums - 1998.gada 29.oktobrī (14.sēde)


Likumprojekts “Par iekšējā tirgus aizsardzību”
(14.10.98.)
1.lasījums - 1998.gada 29.oktobrī (14.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi Zvejniecības likumā”
(14.10.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 29.oktobrī (14.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 29.oktobrī (14.sēde)


Likumprojekts “Patērētāju tiesību aizsardzības likums”
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 15.oktobrī (10.sēde)


Likumprojekts “Par Preču zīmju līgumu (Līgums par
preču zīmju reģistrācijas noteikumu harmonizāciju)”
1.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)


Likumprojekts “Likums par preču zīmēm un ģeogrāfiskās
izcelsmes norādēm”
1.lasījums - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)


Likumprojekts “Par politiski represētās personas statusa
noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 29.oktobrī (14.sēde)