Latvijas Republikas 6. Saeimas

ziemas sesijas desmitās sēdes turpinājums

1998. gada 5. martā

Sēdi vada Latvijas Republikas 6. Saeimas priekšsēdētājs

Alfreds Čepānis.

Sēdes vadītājs. Cienītie kolēģi! Turpināsim izskatīt Saeimas darba kārtību. 46. pants. 250. priekšlikums. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.

K.Leiškalns (frakcija “Latvijas ceļš”).

Labrīt, augstā sapulce! Ar svaigām domām, ar jauniem spēkiem mēs turpināsim izskatīt likumprojektu “Par alkohola valsts monopolu”.

Atbildīgā komisija ir atbalstījusi 46. panta izslēgumu, ietverot šo normu 30. pantā jaunā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 46. panta svītrošanu? Piekrīt. Paldies. Pieņemts.

K.Leiškalns. Dāmas un kungi! 250.-a priekšlikumā atbildīgā komisija ir ierosinājusi vārdu aizstājumu 47. pantā.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti neiebilst? Pieņemts.

K.Leiškalns. Un 251. priekšlikumā komisija atbalsta deputātu Sausnīti attiecībā uz izslēgumu 47. pantā.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti arī tam piekrīt? Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! 48. pants ir tikai un vienīgi redakcionāli precizēts.

Pārejam pie 49. panta, kuram deputāts Atis Sausnītis iesaka mainīt redakciju. Komisija atbalsta Sausnīša viedokli.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti arī atbalsta? Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Nākamais ir 50. pants. Deputāts Naglis to izteicis jaunā redakcijā. Komisija nav atbalstījusi. Un arī, manuprāt, tas šobrīd nav atbalstāms, ņemot vērā iepriekš nobalsotās normas.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt komisijas atzinumam? Paldies. Pieņemts.

K.Leiškalns. Par izslēgumu 50. panta pirmajā daļā atbildīgā komisija runā 254. priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt? Pieņemts.

K.Leiškalns. Aizstājums 50. pantā ieguvis komisijas atbalstu. To iesniedzis deputāts Sausnītis.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti arī piekrīt? Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! 256. priekšlikumā runāts par 51. pantu. Deputāts Tenis rosina pantu izteikt redakcijā, kas jums ir redzama. Komisija to ir atbalstījusi daļēji.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt likumprojekta (pēc jaunās numerācijas) 42. panta pirmās un otrās daļas redakcijai? Piekrīt. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Papildinājumu 51. pantā, izveidojot tajā jaunu ceturto daļu, iesaka deputāts Eniņš. Jūs redzat viņa uzrakstīto redakciju. Komisija deputāta Eniņa priekšlikumu nav atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Priekšlikuma iesniedzējs Guntis Eniņš vēlas runāt - Latvijas Nacionālās reformu partijas un Latvijas Zaļās partijas frakcija. Lūdzu!

G.Eniņš (Latvijas Nacionālās reformu partijas un Latvijas Zaļās partijas frakcija).

Augsti godātā sapulce! Es ceru, ka jūs esat izlasījuši manu priekšlikumu, un ceru, ka darījāt to rūpīgi. Kāds bija iemesls šāda panta ierakstīšanai? Tas, ka jau ir šāds precedents - jauna brendija šķirne tika nosaukta latviešu zemgaļu cīnītāja un varoņa Nameja vārdā. Man tas nav pieņemams, ka stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem izmanto šādus nacionālo varoņu vārdus vai mūsu nacionālo simboliku.

Tad es gribu vēl jautāt... Tālāk mana priekšlikuma daļā ir sacīts, ka alkohola pudeļu etiķetēs nedrīkst izmantot reliģisko simbolu un reliģisko personāžu vārdus vai attēlus. Ir jau arī tāds precedents, ka viens alus saucas “Sātans”. Es zinu, ka daļai cilvēku tas nepatīk, par to ir bijušas arī debates, un tāpēc es gribu jautāt. Šeit ir katoļi, teiksim, Čerāna kungs sēž... Kā tas būs, ka uz kāda stiprā alkohola pudeles uzliks nosaukumu, piemēram, Jēzus Kristus vai Svētās Marijas vīns? Un kā tas būs, ja mēs... Ja nav šāda likuma, tad mēs varbūt iedrošināsimies kaut kam no islama ķerties klāt un uzliksim, teiksim, “Allāhs”... Nu, brālīši, tad gan es nevaru pat iedomāties, kas sāktos, ja mēs tā uzrakstītu! Kā mēs zinām, islamā alkohola lietošana ir aizliegta, un tad pirmām kārtām tiktu uzspridzināta tā rūpnīca, būtu starptautisks skandāls. Kāpēc mēs paši esam tik nicīgi pret saviem svētumiem?

Mēs te runājām ar deputātu Paulu Putniņu, un viņš atjokoja, ka varētu būt arī tāds brendijs “Svētozols”. Protams, arī tas man nepatiktu, bet vēl sliktāk ir tas, ka mēs izmantojam tiešām šos vārdus “Viestards” vai “Namejs”, vai varbūt “Jānis Rainis”, ka būs kaut kāds stiprais dzēriens ar nosaukumu “Aspazija”...

Es runāju tādēļ tik ilgi, lai tomēr jūs ieinteresētu šajā jautājumā un lai jūs respektētu cilvēku ētiskās jūtas, jo mans ierosinājums tomēr ir arī ētikas un kultūras jautājums un zināmā mērā pat cilvēktiesības skar. Es negribu teikt, ka esmu katolis vai pārāk... Es cienu visas reliģijas, kaut vai tā būtu dievturu, bet es esmu pret to, ja aizskar viņu jūtas. Un tāpēc es aicinu atbalstīt, jo šis priekšlikums taču nesamazina ražošanu, nedara neko... Vai tad mums trūkst nosaukumu? Visa pasaule apkārt - dzīvnieki un kukaiņi, tārpi un augi. Tad nu izvēlieties kaut kādus citus nosaukumus! Ir taču miljoniem nosaukumu! Kāpēc ir jāķeras pie Nameja? Paldies.

Sēdi vada Latvijas Republikas 6. Saeimas priekšsēdētāja biedrs

Aigars Jirgens.

Sēdes vadītājs. Kārlis Čerāns - frakcija “Latvijai”.

K.Čerāns (frakcija “Latvijai”).

Augsti godātie deputāti! Reliģisko simbolu izmantošana tādās vietās, kurās pret šiem simboliem netiek izrādīta pienācīga cieņa, ir ļoti smags jautājums, ļoti nopietns jautājums, un tā ir parādība, kuru tiešām vajadzētu visos iespējamajos veidos ierobežot, tāpēc es aicinātu šoreiz nobalsot par deputāta Gunta Eniņa priekšlikumu un noteikt, ka reliģiskos simbolus nevar izmantot uz alkoholisko dzērienu etiķetēm. Paldies.

Sēdes vadītājs. Vairāk debatēs pieteikušos nav. Debates slēdzam. Komisijas vārdā.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Komisija nav atbalstījusi deputāta Eniņa priekšlikumu, ņemot vērā to, ka Latvijas Republikā ir likumi par valsts simboliku, un šie likumi reglamentē, kādā veidā ir izmantojama valsts simbolika. Ja Eniņa kungs gribētu ierobežot kādu nacionālo simboliku... Bieži vien ir grūti pateikt, kur sākas nacionālā simbolika un kur tā beidzas. Es nezinu, vai “Sātans” pieder pie nacionālās simbolikas, nezinu, vai pie nacionālās simbolikas pieder “Kaupēns”, kas latviešiem ir leģendārs laupītājs, un tamlīdzīgi. Šajā gadījumā, Eniņa kungs, jums vajadzēja ierosināt komisijā izskatīt konkrētu sarakstu ar vārdiem, kurus mēs nedrīkstam izmantot, bet runāt vispārīgi par nacionālo un reliģisko simboliku... Eniņa kungs, es domāju, ka šis priekšlikums ir vairāk nekā plašs un pārāk viegli traktējams jēdziens, un tieši šo iemeslu dēļ komisija nav atbalstījusi jūsu priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Debates esam slēguši, Eniņa kungs... Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot par deputāta Eniņa priekšlikumu nr. 257. (Starpsaucieni no zāles: “Par, “par”.)

Godātie deputāti! Es atsaucu balsošanas režīmu, jo mums vajadzētu pasludināt pārtraukumu uz 10 minūtēm, lai sakārtotu tehnisko sistēmu. Vai deputāti tam piekrīt? Pārtraukums uz 10 minūtēm.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekšsēdētāja biedrs

Aigars Jirgens.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu atkārtoti ievietot identifikācijas kartes! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot par deputāta Eniņa priekšlikumu nr. 257. Lūdzu rezultātu! Par - 28, pret - 9, atturas - 19. Jāpārbalso. Lūdzu vēlreiz zvanu! Lūdzu vēlreiz balsošanas režīmu! Lūdzu vēlreiz balsot par deputāta Eniņa priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 33, pret - 9, atturas - 24. (Zālē troksnis.) Priekšlikums nav pieņemts.Lūdzu, tālāk!

K.Leiškalns. Atkal tāds pats.

Sēdes vadītājs. Jau otro reizi balsis dalās uz pusēm. Priekšlikums nav pieņemts.

K.Leiškalns. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Pārejam pie 258.priekšlikuma. Atbildīgā komisija ierosina izslēgumu 52.pantā.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Atbildīgā komisija 53.1 pantu piedāvā izteikt jaunā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Priekšlikums ir pieņemts.

K.Leiškalns. Deputāts Seiksts ierosina izslēgt 54.pantu. Atbildīgā komisija šo ierosinājumu ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti tam piekrīt. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Pārejam pie 261.priekšlikuma par desmitās nodaļas nosaukumu. Atbildīgā komisija ierosina papildinājumu, kuru pati atbalsta.

Sēdes vadītājs. Pret nodaļas nosaukumu deputātiem iebildumu nav. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

K.Leiškalns. 262.priekšlikums par 55.pantu. Iesnieguši Leiškalns un Jurkāns. Komisija nav atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti komisijas atzinumam nepiekrīt. Vēlas runāt Kārlis Leiškalns.

K.Leiškalns. Priekšsēdētāja kungs! Es piekrītu, es esmu ar mieru, kā komisija to ir ierosinājusi. Bet komisija ir atbalstījusi Leiškalna un Teņa radikālo priekšlikumu - izslēgt 55.pantu vispār.

Sēdes vadītājs. Jā, ar to mums ir jāsāk. Tas ir 264.priekšlikums. Vai deputātiem ir iebildumi pret 55.panta izslēgšanu? Iebildumu nav. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Par 56.pantu ir Latvijas Zemnieku savienības un Kristīgo demokrātu savienības un Latgales Demokrātiskās partijas frakcijas priekšlikums par pirmās daļas 1.punkta redakciju. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Leiškalna kungs, mums atkal ir jāsāk ...

K.Leiškalns. Jā, man atkal ir jāsāk ar deputāta Teņa priekšlikumu par visa 56.panta izslēgumu. Komisija atbalsta Teņa priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Vai ir iebildumi pret 56.panta izslēgšanu? (Starpsauciens: “Balsot!”) Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu balsot par deputāta Teņa priekšlikumu - izslēgt 56.pantu. Lūdzu rezultātu! Par - 34, pret - 12, atturas - 9. Priekšlikums ir pieņemts.

K.Leiškalns. Paldies, godātie deputāti! Līdz ar to nav izskatāms Leiškalna un Jurkāna priekšlikums.

Pārejam pie 57.panta, par kuru ir 269.priekšlikums. To ierosina deputāts Tenis, kurš ir jāatbalsta.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem ir iebildumi? Pēteris Apinis - frakcija “Latvijas ceļš”.

P.Apinis (frakcija “Latvijas ceļš”).

Godātie kolēģi! Mums izšķiras jautājums par spirtu. Tātad šo jautājumu, es domāju, nevajadzētu balsot, bet atbalstīt. (Starpsauciens: “Jābalso!”)

Sēdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekšsēdētājs

Alfreds Čepānis.

Sēdes vadītājs. Vai vēl kāds vēlas runāt? Nevēlas. Paldies. Deputāti piekrīt komisijas atzinumam... Nē, balsošanu prasa. Komisijas vārdā, Leiškalna kungs, lūdzu!

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Es domāju, ka šajā gadījumā, ņemot vērā mūsu iepriekšējos balsojumus, mums vairs nav iespējams atbalstīt Teņa kunga priekšlikumu.

K.Leiškalns. Mēs esam spiesti to izslēgt.

Sēdes vadītājs. Jā. Tātad, godātie kolēģi, jēdzienu “un spirta” mēs jau esam ar iepriekšējiem balsojumiem izslēguši, tāpēc šis nebūtu vairs balsojams. Vai deputāti piekrīt? Paldies.

K.Leiškalns. Jāpāriet pie 57.panta atbildīgās komisijas ierosinātās redakcijas.

Sēdes vadītājs. Pieprasa balsojumu par 270.priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim atbildīgās komisijas priekšlikumu nr.270! Lūdzu rezultātu! Par - 22, pret - 20, atturas - 14. Nav pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Par 58. pantu ir 270.priekšlikums. Ierosinājis deputāts Tenis. Komisija daļēji ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst. Pieņemts.

K.Leiškalns. Komisija nav atbalstījusi deputāta Vītola papildinājumu 58.pantā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas atzinumam. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Vispirms jābalso 274.priekšlikums, ko ierosinājusi atbildīgā komisija, par 59.panta izslēgšanu.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti... Vēlas runāt Pēteris Apinis - frakcija “Latvijas ceļš”.

P.Apinis (frakcija “Latvijas ceļš”).

Godātie kolēģi! Tas ir ļoti būtisks punkts. Es aicinu jūs kategoriski norobežoties no atbildīgās komisijas viedokļa - izslēgt šo punktu, jo tad tas dod zināmu brīvību tiem, kuri taisās tirgot spirtu. Es ļoti aicinu saglabāt iepriekšējo - otrā lasījuma redakciju, kas nosaka, ka tikai mazumtirdzniecības licencē norādītajās tirdzniecības vietās iespējama šāda tirdzniecība.

Sēdes vadītājs. Vairāk debatēs neviens nevēlas runāt. Balsosim par komisijas priekšlikumu - svītrot 59.pantu. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 28, pret - 29, atturas - 5. Nav pieņemts.

K.Leiškalns. Tagad mēs, augsti godātie deputāti, pārejam pie 275.priekšlikuma, kurā atbildīgā komisija iesaka izslēgt arī 60.pantu. Jā, es atvainojos! Sakarā ar šo noraidošo balsojumu mums vēlreiz ir jāizskata deputāta Nagļa priekšlikums par 59.panta pirmās un otrās daļas apvienošanu. Komisijas viedoklis - neatbalstīt.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti vēlas runāt par 273.priekšlikumu? Nevēlas. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo priekšlikumu, kuru nav atbalstījusi komisija? Jābalso. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim deputāta Nagļa priekšlikumu - apvienot 59.panta pirmo un otro daļu! Lūdzu rezultātu! Par - 11, pret - 27, atturas - 20. Nav pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! 275.priekšlikums. Atbildīgā komisija ierosina izslēgt 60.pantu.

Sēdes vadītājs. Runās Pēteris Apinis.

P.Apinis (frakcija “Latvijas ceļš”).

Godātie kolēģi! Gandrīz katrs no jums ir braucis uz Zviedriju, Somiju vai Norvēģiju, un visi ļoti labi zina, ko nozīmētu, ja mēs kāds mēģinātu ievest Norvēģijā lielāku alkohola daudzumu. Es ceru, ka jebkurš no jums ir mēģinājis braukt viesos uz Somiju vai Zviedriju un ņemt to balzama pudeli līdzi... Jā, Dobeļa kungs, es ceru, ka arī jūs esat starp tiem. Un šā iemesla dēļ katra normāla valsts regulē arī fizisko personu iespējas ievest savā valstī svešas valsts alkoholu. Es aicinu balsot “par” šo priekšlikumu un “pret” atbildīgās komisijas lēmumu - izslēgt šo pantu.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vairāk debatēs runāt neviens nevēlas.

Komisijas vārdā - Leiškalna kungs!

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Komisija nolēma izslēgt šo 60.pantu, jo ar to tiek mēģināts regulēt lietas, kuras jau ir noregulētas citos likumos. Un tie ir Muitas likuma jautājumi. Šeit tas galīgi nav jāieraksta. Pie kam, manuprāt, šis likums, vai šī norma, Apiņa kungs, dod iespēju ievest daudz lielāku alkohola daudzumu, nekā to atļauj Muitas noteikumi. Tā ka izslēgsim pantu un regulēsim lietas likumos, kur tas ir paredzēts.

Sēdes vadītājs. Balsosim! Lūdzu zvanu! Godātie kolēģi! Es lūdzu jūs pieteikties debatēs, ja kāds vēlas runāt, un nākt tribīnē. Savstarpējos dialogus šeit nevar uztvert un nevar izspriest tā vai citādi. Vai deputāti pieprasa balsojumu par 60.panta svītrošanu? Vai piekrīt komisijas lēmumam? (No zāles deputāts P.Apinis: “Pēc Leiškalna skaidrojuma es piekrītu.”) Piekrīt. Paldies, pieņemts. Pants tiek svītrots.

K.Leiškalns. Godātie deputāti! 276.priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Atvainojiet, Leiškalna kungs! Visi deputāti tomēr nav apmierināti un pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim priekšlikumu - svītrot 60.pantu. Lūdzu rezultātu! Par - 39, pret - 17, atturas - 5. Pants tiek svītrots.

K.Leiškalns. 276.priekšlikums - deputāta Teņa ierosinājums par vienpadsmitās nodaļas nosaukumu. Komisija atbalsta daļēji. Nosaukuma galīgā redakcija ir redzama jūsu tabulās 5.ailītē.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt likumprojekta vienpadsmitās nodaļas nosaukumam? Piekrīt. Pieņemts.

K.Leiškalns. 277.priekšlikums par 61.pantu. Deputāts Tenis ierosina jaunu redakciju. Komisija to ir daļēji atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Paldies, pieņemts.

K.Leiškalns. 278.priekšlikums. Deputāts Leonards Tenis ierosina 62.pantu izteikt sekojošā redakcijā. Komisija daļēji atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst pret likumprojekta 48.panta (pēc jaunās numerācijas) redakciju. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! 279.priekšlikums par 63.pantu. Deputāts Leonards Tenis ierosina jaunu redakciju. Komisija to daļēji atbalsta. Jūsu tabulā tas redzams kā 49.pants.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt 49.panta redakcijai? Paldies. Piekrīt.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! 64.pants. Deputāts Tenis piedāvā jaunu redakciju, ko komisija daļēji ir atbalstījusi. Jūsu 5.ailītē tas redzams kā 50.pants. (Starpsaucieni no zāles: “Nav atbalstāms! Jābalso!”)

Sēdes vadītājs. Deputāti prasa balsojumu par šo pantu. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim 280.priekšlikumu, ko komisija ir daļēji mainījusi un iestrādājusi kā 50.pantu pēc jaunās numerācijas. Lūdzu rezultātu! Nav kvoruma, godātie kolēģi!

Lūdzu vēlreiz zvanu! Vēlreiz balsošanas režīmu! Balsosim 50.panta redakciju. Lūdzu rezultātu! Kvorums ir vēl mazāks. (Starpsauciens: “Pārtraukumu!”)

Pārtraukums līdz pulksten 9.40.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekšsēdētājs

Alfreds Čepānis.

Sēdes vadītājs. Virkne deputātu saka, ka iekārta nestrādā. Viņi balso, bet rezultāti neparādās. Pārbaudīsim! Mēģināsim reģistrēties. Lūdzu reģistrācijas režīmu! Mēģināsim reģistrēties ar identifikācijas kartiņām. Kaut gan arī tas varbūt neko nedod. Varbūt vienā režīmā šī modernā iekārta strādā, bet otrā nestrādā.

Lūdzu reģistrācijas režīmu ar identifikācijas kartiņām. Reģistrēsimies! Vai visi to ir izdarījuši, godātie kolēģi? Ir izdarījuši? Vai varam uzzināt rezultātu?

Rudzīša kungs, lūdzu!

M.Rudzītis (6.Saeimas sekretāra biedrs).

Cienījamie deputāti! Nav reģistrējušies: Vladilens Dozorcevs, Modris Lujāns, Jānis Urbanovičs, Jānis Jurkāns, Jānis Kalviņš, Māris Grīnblats, Jānis Straume, Andrejs Požarnovs, Andris Tomašūns, Andrejs Panteļējevs, Ruta Marjaša, Jānis Lagzdiņš, Ģirts Valdis Kristovskis, Pēteris Keišs, Edvīns Inkēns, Jānis Bunkšs, Dainis Turlais, Viktors Stikuts, Ludmila Kuprijanova, Juris Kaksītis, Ernests Jurkāns, Ojārs Grinbergs, Ziedonis Čevers, Alfreds Čepānis, Viesturs Boka, Oļegs Deņisovs, Jānis Ādamsons, Andris Saulītis, Jānis Strods, Andris Rubins, Gundars Valdmanis, Janīna Kušnere, Edmunds Grīnbergs, Elmārs Zelgalvis, Imants Liepa, Odisejs Kostanda, Pauls Putniņš, Ādolfs Ločmelis, Raitis Apalups, Kārlis Jūlijs Druva, Viesturs Gredzens, Roberts Zīle.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas! Mēs nereģistrējāmies algas saņemšanai, bet mēģinājām noskaidrot, vai mūsu aparatūra strādā vai nestrādā, taču, kā es saprotu, tā arī nenoskaidrojām. Mēģināsim balsot vēlreiz. Tādā situācijā nu mēs esam.

K.Leiškalns. Es paskaidrošu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu, Leiškalna kungs!

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Tā kā deputāts Tenis neuztur spēkā savu balsojumu par 64.pantā viņa piedāvātajām izmaiņām, tad es gribu jums paskaidrot, ka šobrīd mēs tikai formāli balsojam par 280.priekšlikumu, bet faktiski par komisijas ieteikto redakciju 50.pantam. To saku, lai šeit nerodas pārpratumi. Es domāju, ka šī redakcija ir sakārtota un atbilst likumprojekta struktūrai.

Sēdes vadītājs. Paldies! Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim 50.panta redakciju! Lūdzu rezultātu! Par - 29, pret - 9, atturas - 26. Redakcija nav pieņemta, paliek 2.lasījuma redakcija.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Pārejam pie 281.priekšlikuma, kurā deputāts Tenis ierosina papildināt likumprojektu ar jaunu 65.pantu. Komisija daļēji to ir atbalstījusi, un, ja deputāts Tenis neuztur spēkā prasību balsot par viņa redakciju, tad mums ir jābalso par komisijas redakciju, kas ir izteikta jūsu tabulas labās puses ailē kā likumprojekta 51.pants.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem ir iebildumi? Ir iebildumi. Balsosim likumprojekta 51.pantu! Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Balsosim 51.panta redakciju! Lūdzu rezultātu! Par - 43, pret - 7, atturas - 12. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Situācija atkal ir līdzīga. Tātad deputāts Leonards Tenis ierosina papildināt likumprojektu ar jaunu 66.pantu. Jaunajā redakcijā tas ir 52.pants. Komisija ir to daļēji atbalstījusi, un šobrīd mums ir jābalso par 52.pantu, kas ir izteikts komisijas redakcijā.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti pieprasa balsojumu? Nepieprasa. Paldies. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! 283. priekšlikums. Deputāts Tenis ierosina papildināt likumprojektu ar jaunu 67.pantu. Komisija to ir daļēji atbalstījusi, un tas ir 53.pants, kā jūs to redzat tabulas 5.ailē. (Starpsauciens: “Jābalso!”)

Sēdes vadītājs. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Balsojam par likumprojekta 53.panta redakciju. Lūdzu rezultātu! Par - 37, pret - 4, atturas - 15. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Ir deputāta Teņa priekšlikums papildināt 12.nodaļas nosaukumu ar vārdiem “un spirta”. Komisija to ir atbalstījusi. Bet runa šeit, protams, ir par vairumtirdzniecību.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt? Piekrīt! Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Izslēgums 65.panta 1.punktā. Piedāvā Juridiskais birojs priekšlikumā nr.285. Komisija daļēji atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt. Pieņemts.

K.Leiškalns. Deputāts Tenis iesaka izteikt 65.pantu jaunā redakcijā. Komisija ir atbalstījusi. Tagad tas ir 54.pants.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem ir iebildumi pret 54.panta redakciju? Deputāts Tenis vēlas runāt.

L.Tenis (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Augsti godātais Prezidij! Godātie deputāti! Es ierosinu balsot par šo priekšlikumu pa daļām. Balsojuma pirmā daļa varētu būt balsojums par 1., 2. un 3.punktu, un atsevišķi mēs balsotu par 4.punktu: “alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai”.

Sēdes vadītājs. Paldies! Vai vēl kāds vēlas runāt? Runāt neviens cits nevēlas. Izlemsim par deputāta Teņa priekšlikumu - vai balsosim par likumprojekta 54.pantu pa daļām. Ierosinājums bija balsot par 1., 2., 3.punktu atsevišķi un par 4.punktu atsevišķi. Vai pret 1., 2. un 3.punktu ir kādi iebildumi deputātiem? Iebildumu nav. Deputāti prasa balsojumu par 4.punktu. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 9, pret - 26, atturas - 21. Priekšlikums nav pieņemts. 4.punkts netiek ietverts redakcijā.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! 287.priekšlikums. Deputāts Tenis liek izteikt 66.pantu citādā redakcijā. Komisija ir šo priekšlikumu daļēji atbalstījusi, bet nav atbalstījusi ietverto normu par spirta mazumtirdzniecību. Es vēršu jūsu uzmanību uz 55.panta redakciju komisijas variantā.

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekšsēdētāja biedrs

Aigars Jirgens

Sēdes vadītājs. Vēlas runāt Leonards Tenis - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija.

L.Tenis (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamie kolēģi! Es aicinu, tāpat kā iepriekš, balsot pa daļām - par 1., 2. un 3.punktu balsot atsevišķi.

Sēdes vadītājs. Vairāk debatēs pieteikušos nav. Komisijas vārdā - Leiškalna kungs.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Mēs visur un vienmēr, kā komisijā, tā arī šeit, zālē, esam noraidījuši spirta mazumtirdzniecību. Deputāts Tenis ir atsaucis savus priekšlikumus par spirta mazumtirdzniecību, un es komisijas vārdā esmu aicināts 55.pantu atbalstīt komisijas ieteiktajā variantā, nevis deputāta Teņa piedāvātajā variantā.

Sēdes vadītājs. Debates mēs esam beiguši, Teņa kungs. Jūs uzturat spēkā savu priekšlikumu vai piekrītat komisijai? (No zāles deputāts L.Tenis: “Savu!”) Deputāts Tenis uztur spēkā savu priekšlikumu. Tad mums ir jābalso, bet vispirms ir jāizlemj priekšlikums balsot pa daļām par 287.priekšlikumu, proti, balsot atsevišķi par 1., 2. un 3.punktu. Vai deputāti piekrīt? (Starpsauciens: “Nē!”) Nepiekrīt. Tad balsojot ir jāizlemj šis jautājums par balsošanu pa daļām. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 12, pret - 29, atturas - 16. Priekšlikums balsot pa daļām par šo priekšlikumu nav pieņemts. Tātad mums ir jābalso par visu kopumā. Vispirms - par deputāta Teņa priekšlikumu (ja viņš to uztur spēkā), pēc tam - par komisijas. Deputāts Tenis neuztur spēkā savu priekšlikumu. Vai deputātiem ir iebildumi pret atbildīgās komisijas piedāvāto 55.panta redakciju? (Starpsauciens: “Komisija variantu.”) Iebildumu nav.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti!

Sēdes vadītājs, Teņa kungs, jūs teicāt, ka jūs neuzturat spēkā savu variantu. Leonards Tenis - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija. Lūdzu!

L.Tenis (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamie kolēģi! Kāpēc es pievēršu jūsu uzmanību šim pantam? Šeit ir minēts, ka tie uzņēmumi, kas ir saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai, var tirgot viens otram. Un līdz ar to atveras tāda joma, ka tirgo, tā teikt, vairums vairumam... Un ka tas, kas tagad ir sakārtots... ka šī sistēma vairs nedarbojas. Tāpēc es lūdzu balsot par komisijas priekšlikumu pa punktiem, jo es ierosinu izbalsot otro no šīs redakcijas ārā.

Sēdes vadītājs. Komisijas vārdā - Leiškalna kungs.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Es saprotu, ka komisijas piedāvātajā redakcijā ir runāts nevis par fasēta spirta tirgošanu vairumtirdzniecībā, bet par spirta vairumtirdzniecību vispār, un neapšaubāmi, ka, ja šajā valstī nav “sausā” likuma, šī spirta vairumtirdzniecība būs, un tā ir jāreglamentē un jālicencē tāpat kā alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecība. Komisijas atbalstītajā panta variantā ir runa tikai un vienīgi par to, un nav nevienā vietā tikusi atbalstīta spirta mazumtirdzniecība un fasēta spirta tirdzniecība.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi, tā kā deputāts Tenis pieprasīja par komisijas piedāvāto redakciju balsot pa punktiem, mums jāizlemj arī šis priekšlikums. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu izlemt deputāta Teņa priekšlikumu balsot par 55. pantu pa daļām, proti, atsevišķi par 1., 2. un 3. punktu. Lūdzu rezultātu! Par - 19, pret - 25, atturas - 14. Šis ierosinājums nav pieņemts. Līdz ar to, ja deputāti prasa, mums ir jābalso par 55. panta redakciju kopumā, par komisijas atbalstīto variantu. Iebildumu nav? 55. pants pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! 288. priekšlikums, manuprāt, vairs nav balsojams, jo augstā sapulce ir noraidījusi spirta mazumtirdzniecību un tādēļ nodaļas nosaukumā mēs nevaram to iekļaut.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt? Tālāk, lūdzu!

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! 289. priekšlikums. Ierosina deputāts Tenis. Par 67. panta redakciju. Komisija to ir atbalstījusi daļēji, un komisijas redakcijā tas ir 56. pants.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt atbildīgās komisijas ierosinātajai 56. panta redakcijai? Piekrīt. Pieņemts.

Tālāk, lūdzu!

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Pārejam pie 68. panta (vecajā redakcijā). Deputāts Tenis ierosina to izteikt mainītā redakcijā. Komisija šo priekšlikumu daļēji atbalsta. Tas ir 57. pants tabulas 5. ailē.

Sēdi vada Latvijas Republikas 6. Saeimas priekšsēdētājs

Alfreds Čepānis.

Sēdes vadītājs. Vai ir iebildumi? Nav. Paldies. Pieņemts.

K.Leiškalns. Komisija ir atbalstījusi deputātu Leiškalna un Jurkāna priekšlikumu, un tas acīmredzot ir iekļauts jau pieņemtajā 57. panta redakcijā.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti neiebilst? Neiebilst. Paldies. Pieņemts.

K.Leiškalns. 292. priekšlikums. Deputāts Leonards Tenis ierosina izteikt 69. panta pirmo daļu jaunā redakcijā. Komisija to daļēji atbalsta, izsakot to kā 58. pantu, un jūs to redzat tabulas labajā pusē 5. ailē. Aicinu atbalstīt komisijas viedokli par šo pantu.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst? Paldies. Pieņemts.

K.Leiškalns. 293. priekšlikums. Deputāts Tenis ierosina izteikt 69. panta otro daļu citādā redakcijā. Komisija to atbalsta precizētā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst? Paldies. Pieņemts.

K.Leiškalns. Priekšlikums ir par šī paša panta trešo daļu. To ir ierosinājis deputāts Tenis. Komisija daļēji atbalsta. Komisijas redakcija visu laiku ir redzama 5. ailē.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Pārejam pie 70. panta. Deputāts Naglis ierosina izteikt 70. panta pirmo daļu šādā redakcijā. Komisija nav atbalstījusi. Sākumā ir gan jāpiebilst, ka Apiņa kungs man pareizi aizrāda: mums vispirms ir jābalso par pašu radikālāko priekšlikumu, kuru iesnieguši deputāti Leiškalns, Tenis un Sausnītis, - 70. panta pirmo daļu izslēgt.

Sēdes vadītājs. Paldies. Atklājam debates. Kā jūs domājat, kas runās pirmais? Protams, Pēteris Apinis.

P.Apinis (frakcija “Latvijas ceļs”).

Paldies, godātais Čepāņa kungs! Godātie deputāti! Šodien es jūs ļoti aicinu neatbalstīt deputātu Leiškalna, Teņa un Sausnīša priekšlikumu. Nevienā Eiropas valstī nav brīvas alkohola tirdzniecības bez jebkādiem ierobežojumiem nakts laikā. Mēs varam runāt par dažādām versijām, un šobrīd ir pat ļoti simpātisks deputātu Dobeļa un Tabūna priekšlikums, kurš gan zināmā mērā saglabā pagaidām šādu alkohola nakts tirdzniecību, bet dod iespējas pašvaldībām noteikt papildu samaksu un iegūt papildu līdzekļus, un tādā veidā nodrošināt naktī zināmu kārtību uz ielām, zināmu kārtību šo veikalu tuvumā.

Ir jau pasaulē pieredzēti gadījumi, kad īpašs liberālisms tiek piedāvāts lietām, kas ir atzītas kā narkotikas. Tā Holandē, uzskatot, ka ar narkotiku brīvu tirgu varētu samazināt narkomāniju, panāca tieši pretējo efektu. Doma, ka ar brīvu nakts tirdzniecību mēs samazināsim dzeršanu vai samazināsim “točku” skaitu - tie ir maldi. Nemēdz būt tā, ka, dodot pilnīgi brīvu pieejamību stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem naktī un pārdodot tos par tādu pašu cenu kā dienā, mēs kaut kādā mērā ierobežosim tā saucamā “spirtika” tirdzniecību (tas vienmēr būs lētāks) vai kaut kādā veidā ierobežosim melno tirgu. Šie argumenti neiztur kritiku, mums ir jācīnās vispār pret alkoholismu.

Vakardien tika runāts par personisko pieredzi. Tagad arī es runāšu par savu personīgo pieredzi. Atšķirībā no citiem ārstiem mana prakse bija reanimācijas nodaļā, ko sauc par Latvijas Toksikoloģijas centru. Es biju spiests cīnīties katru nakti ar tiem cilvēkiem, kas bija dzēruši par daudz, man bija jāglābj viņu dzīvība, tas bija zināms manas dzīves posms, kas ilga apmēram sešus septiņus gadus, tas tā notika dienu dienā, un jāteic, ka 7. slimnīcas toksikoloģijas nodaļā pārsvarā tika ievesti jaunieši. Un pārsvarā šie jaunieši bija saindējušies ar parastu alkoholu, ko bija iegādājušies parastos veikalos nakts laikā. Vienkārši, teiksim, pārdzērušies.

Es jūs ļoti aicinu atbalstīt Ziemeļvalstu pieredzi - Ziemeļvalstu pieredze nepieļauj alkohola tirdzniecību naktī - un visādi atbalstīt Latvijas policijas darbību, lai Latvijas policija cīnītos un ierobežotu nakts nelegālo alkohola tirdzniecību.

Cienījamie kolēģi! Kategoriski aicinu visus norobežoties no deputātu Leiškalna, Teņa un Sausnīša priekšlikuma izslēgt 70. panta pirmo daļu.

Sēdes vadītājs. Andrejs Naglis - LZS, KDS frakcija.

A.Naglis (LZS, KDS frakcija).

Godātais Prezidij! Godātie deputāti! Mums ir atkal šodien jāizlemj jautājums, vai tiešām mēs gribam, lai mūsu sabiedrība, mūsu tauta atkal kārtējo reizi grimtu šausmīgā alkoholisma plūdos. Mums tomēr jāpadomā, vai tiešām mēs domājam ierobežot laiku... un lai paglābtu ģimenes... Mums tagad iznāk daudz runāt par neaizsargātajiem bērniem, un mēs redzam, kas notiek mūsu pilsētā Rīgā. Vai mēs esam akli, to neredzēdami, un kāpēc tie bērni klīst pa ielām? Kāpēc tik daudz ir tiešām necienīgā dzīvesveidā nokļuvušo cilvēku? Tas viss ir tikai alkohola iespaidā. Un nu mēs atļaujam, kā tas arī pašreiz notiek, visu diennakti tirgoties ar alkoholiskajiem dzērieniem! Ja šodien mēs skatāmies 70. pantā, tad ir redzams, ka man tomēr, kā saka, ir laimējies izveidot to vidējo ceļu - ir atļauts alkoholiskos dzērienus tirgot no pulksten 6 līdz 22. Ir ierosinājums atļaut no pulksten 10 līdz 21. Es ierosinu, ka tomēr būtu jāņem vērā tas priekšlikums, ka šī tirdzniecība būtu atļaujama no pulksten 8 rītā līdz 21 vakarā, tas ir pilnīgi pietiekami, lai varētu tās paģiras salāpīt. Ir taču tiešām redzēti tādi momenti, ka visu nakti dzērušais no rīta nāk mājās nodzēries, bet vēl viņš, iedams gar veikalu pulksten 6, paņem to dzeramo līdzi, atnāk mājās, iztrenc sievu un bērnus uz ielas. Vai tiešām mēs nesaprotam to, uz kurieni mēs virzāmies?! Šim likumam ir tiešām jāpievērš lielāka uzmanība. Pasargāsim šīs nelaimīgās ģimenes! Ja mājās ir alkoholiķis, tā taču ir nelaime. Tādēļ vajag ierobežot alkoholisko dzērienu tirdzniecības laiku. Saprotiet to! Es... man trūkst vārdu, ja mēs šodien tik nevērīgi izturamies pret šo likumu.

Es lūdzu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, lai varētu ierobežot alkoholiķu darbību. Visi noziegumi, kas notiek, ir izdarīti, protams, tikai alkohola iespaidā. It sevišķi tie transportlīdzekļu vadītāji, kas nakts laikā lietojuši alkoholiskos dzērienus, ir tie pārkāpēji. Viņiem jebkurā brīdī ir iespējams iegādāties šos alkoholiskos dzērienus.

Ja mēs gribam, lai policijai būtu vieglāk strādāt, tad vajadzētu tās “točkas” apkarot, jo citādi nav iespējams kontrolēt. Jo tāda veida “točkās” nav redzams arī, kā saka, tas moments, vai tas cilvēks ir alkoholu pircis naktī pulksten 3.00 vai no rīta pulksten 8.00. Un tamlīdzīgi. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un pieiet tam ar vislielāko atbildību. Paldies.

Sēdes vadītājs. Guntis Eniņš - Latvijas Nacionālās reformu partijas un Latvijas Zaļās partijas frakcija.

G.Eniņš (Latvijas Nacionālās reformu partijas un Latvijas Zaļās partijas frakcija).

Augsti godātie deputāti! Es priecājos par jūsu uzmanību. Tātad jautājums ir par to, vai mums ierobežot kādās stundās alkohola tirdzniecību? Šeit runāja, ka jāierobežo naktīs. Vai arī noteiktās dienās? Nu varbūt vēlreiz atgādināšu, ka mūsu mīļajos Latvijas laikos bija šie ierobežojumi: naktīs un sestdienās no pusdienas, un svētdienās nepārdeva alkoholu. Tas pats ir Ziemeļvalstīs. Zviedrijā nepārdod alkoholu ne sestdienās, ne svētdienās. Citās valstīs ir tā, ka tikai īpašos veikalos pārdod. Tas ierobežo šos, varētu teikt, narkotiskos alkoholiķus, dzērājus. Ir iebildumi, ka tad dzērāji pa nakti klīdīšot uz “točkām”, bet, ja šī tirdzniecība būs naktī, tad gan viņi uz “točkām” neiešot. Tā ir maldināšana, jo ir dažādu grupu alkoholiķi. Tieši slimie alkoholiķi ir tie, kas tik un tā iet uz “točkām” un lēto meklē, un ir tādi pusdzērāji, tādi nu jau ir studentu aprindās, kuri, ja ir šī izdevība, to izmanto un neiet garām: kā saka, iedzersim! Vai atkal tā: ja nu mums ir te veikals, tad varam turpināt! Veikals ir vaļā visu cauru nakti vai pulksten 7.00, 8.00 no rīta. Tāpēc mans priekšlikums ir tāds - tikai no pulksten 10.00... Tas liktenīgais brīdis ir tad, kad tas cilvēks, nedaudz pamodies, skrien uz darbu pulksten 9.00, un, ja pa ceļam ir tas veikaliņš, kur var paķert un atkal un atkal turpināt, varbūt sesto vai piekto dienu... Ir dažādi alkoholiķi. Ir tādi, kas dzer pa divām nedēļām no vietas. Dakteri to var pastāstīt. Es arī zinu tādus cilvēkus, ļoti daudzus, un pats esmu bijis spiests ar tādiem saskarties. Zinu šo alkoholisma traģēdiju, jo to es arī pats esmu izbaudījis uz savas ādas. Tāpēc es aicinu... cerību ir maz, bet aicinu tomēr atbalstīt šo ierobežojumu.

Sēdes vadītājs. Indulis Bērziņš - frakcija “Latvijas ceļš”.

I.Bērziņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamie kolēģi! Man ir vienkārši prieks par jūsu jaunību. Man prieks, ka zālē ir tik daudz jaunu cilvēku. Nagļa kungs, Eniņa kungs, Apiņa kungs... Visi, kuri dzimuši pēc Gorbačova ēras. Viņi visi jau ir parlamentā un šeit pārstāv šīs brīnišķīgās idejas.

Man ir tāda sajūta, ka šeit neviens neatceras, kā tas notika tad, kad alkoholisms tika ierobežots tieši šādā veidā - vienkārši aizliedzot alkohola tirdzniecību un neļaujot to pārdot. Kāds tam visam bija rezultāts?

Apiņa kungs, kāds bija rezultāts slimnīcās? (Zālē troksnis.) Kāds tur bija rezultāts? Apiņa kungs, kāds bija rezultāts medicīniskajā sfērā? (Starpsauciens no zāles: “Samazinājās alkoholiķu skaits...”)

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi, Saeimā runā no tribīnes!

I.Bērziņš. Kāds bija rezultāts iekšlietu sfērā? Man liekas, ka šodien ar labiem nodomiem tiek bruģēts ceļš uz elli. Ierobežot alkoholismu vajag, ierobežot varbūt vajag arī alkohola pārdošanu, bet ne tādā veidā.

Protams, kolēģi, ja jūs orientējaties uz negodīgu taksistu un uz “točku” (es atvainojos par šo terminoloģiju) nākamo īpašnieku balsīm, tad balsojiet par šiem ierobežojumiem!

Sēdes vadītājs. Leopolds Ozoliņš - pie frakcijām nepiederošs deputāts.

L.Ozoliņš (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Augsti godāto priekšsēdētāj! Cienījamie kolēģi! Man tomēr atkal jārunā, kā jau vakar pievakarē es runāju, no personīgās pieredzes. Es nostrādāju 35 gadus par traumatologu un savā darbā skāru to tēmu, par kuru runāja gan Apiņa kungs, gan Eniņa kungs, gan Bērziņa kungs.

Ticiet man, mana 35 gadu darba pieredze rāda, ka 85,7% traumu saistās ar alkoholu, tieši vai netieši. (Bija pat zinātniskie darbi par šo tēmu.) Noziegumu, prostitūcijas un pašnāvības gadījumu un alkohola psihožu skaits pieauga tieši pēc 1984.gada likuma atcelšanas. Atcerieties, 1984.gadā bija tāds pretalkohola likums jeb alkohola ierobežojuma likums, kas nāca no Maskavas, bet kas katrā ziņā bija ļoti pieņemams toreiz gan Krievijā, gan Latvijā, jo strauji samazinājās vidējais dzīves ilgums - īpaši uz jaunu, darba spējīgu vīriešu rēķina. Praktiski Krievijā nevarēja vairs sastapt 40 - 45 gadus vecus vīriešus, jo tie gāja bojā vispārējā tautas alkoholisma postā.

Atcerēsimies, ka pēc četriem gadiem - tas likums apmēram tik ilgi darbojās - palielinājās par astoņiem gadiem dzīves ilgums tieši uz šo jauno cilvēku rēķina, kas izdzīvoja tāpēc, ka nevarēja nopirkt naktī alkoholu. Tādā veidā viņi bieži vien saglabāja sev dzīvību. Tieši tāpēc es nepiekrītu Bērziņa kungam. Es nezinu, viņš toreiz laikam bija kādas komjauniešu grupas vai pionieru grupas vadītājs, viņš tiešām ir jauns cilvēks. Bet es atceros, kāds bija sabiedrības stāvoklis toreiz, 1984.gadā. Apmēram tāds pats kā tagad, jo pa Rīgu klīst alkoholiķi, viņi ubago, tātad ir potenciālie noziedznieki. Jūs zināt, cik sadzīves slepkavību naktī notiek uz pārdzeršanās psihožu jeb alkohola aptumšotu smadzeņu fona šodien. Tieši tāpēc es uzskatu, ka šodien mums ir jāizslēdz no balsošanas šāds priekšlikums. Mēs nevaram atbalstīt šā panta izslēgšanu. Mums ir jābalso tieši pret šā panta izslēgšanu, pret deputātu Leiškalna, Teņa un Sausnīša priekšlikumu. Šie cilvēki tiešām ir jaunāki, viņi neatceras to postu, kāds bija piemeklējis visu toreizējo Padomju Savienību, tajā skaitā arī Latviju, sakarā ar vispārējo alkoholismu. Nakts tirdzniecība, dabīgi, arī toreiz bija iespējama, arī toreiz tirgojās, tas bija surogātalkohols. Bet vienlaikus arī pastiprinājās cīņa pret šo nakts tirdzniecību. Bija naktīs policijas patruļas, tās bieži pat bija apvienotas ar armijas patruļām. Bija ļoti sīva cīņa pret šādu vispārēju tautas bojāeju.

Es domāju, ka mūsu mazā valsts nedrīkst vairs atļauties zaudēt tik daudz cilvēku. Aculiecinieki tam mēs esam ik dienas. Braucot pa Jūrmalas šoseju, mēs redzam ziedus un šīs milzīgās sāpes, kas ir šiem vecākiem, kuri pusgadu nes ziedus un dedzina svecītes bojāgājušajiem... Es esmu redzējis divus trīs policistus, vienlaicīgi mirušus no automašīnā izdzertās alkohola pudeles. Jaunus cilvēkus. Tie ir tieši tie cilvēki, kas ir apmēram mūsu kolēģa deputāta Induļa Bērziņa vecumā, kas tiešām neatceras to postu, kāds bija 1984.gadā, (toreiz tas bija tieši tāds pats posts kā pašreiz Latvijā), un tos panākumus dzīvības saglabāšanai, kurus guva šie pretalkohola pasākumi. Ja mēs 70.pantu izslēgsim, kā iesaka Leiškalns, Tenis un Sausnītis, tad mēs parakstīsim nāves spriedumu vairākiem simtiem cilvēku Latvijā. Es nebaidos to teikt. Bet, ja mēs saglabāsim 70.pantu, tad mēs Latvijā saglabāsim vairāku desmitu, varbūt pat simtu cilvēku dzīvību gadā. Es aicinu neatbalstīt deputātu Leiškalna, Teņa un Sausnīša priekšlikumu par šā panta izslēgšanu.

Sēdes vadītājs. Gundars Valdmanis - pie frakcijām nepiederošs deputāts.

G.Valdmanis (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Prezidij! Padomes pārstāvji un tautas kalpi! Mēs visi esam it kā vienisprātis, ka tie 65 miljoni latu katru gadu iet garām valsts kasei alkohola akcīzes nodokļa nepilnīgas iekasēšanas dēļ un ka to zaudējumu vajadzētu samazināt ar Alkohola monopola likumu. Lielākā daļa no mums to solīja saviem vēlētājiem, un droši vien mēs to solīsim atkal. Gandrīz vienprātīgi mēs esam pret to žūpību, kas notiek tautā, pret tautas iznīcināšanu ar alkoholu. Mēs sakām, ka mēs darīsim visu, lai tas tā nebūtu, un, skat`, kas ir tas viss: mēs jau piecas stundas viens otru gurdinām ar patvaļībām. Šis būs jau 300.lēmums. Mēs esam tikuši līdz 57.lappusei un beigsim tad, kad būsim nonākuši pie 83.lappuses un izdarījuši 421.lēmumu. Tika ierakstīti akmenī 10 likumi, kurus pasaule spēj izprast vairākus gadu tūkstošus, bet mēs šeit pieņemam 300 lēmumus, lai varētu kontrabandisti labāk izdomāt, kā “braukt cauri” šiem likumiem! Mēs esam tik gudri, ka izlemjam, ka policijas iecirkņos nedrīkst pārdot alkoholu. Lai gan tam policistam skapī stāv tie litri. Un viņi, policisti, brauc un ar savām dienesta automašīnām sit nost tautiešus. Seši ir apglabāti dēļ viena policijas iecirkņa vien. Varbūt vēl vairāk.

Mēs neliedzam tiesības turēt alkoholu policijas iecirknī. Mēs liedzam tiesības to tur pārdot. Es nezinu, kāda slimība ir pār mums nākusi, ka mēs tik nopietnus jautājumus tik pavirši apskatām. Tautai ir svarīgi abi jautājumi - gan tie 65 miljoni latu, kas iet garām valsts budžetam, gan tie vairāki tūkstoši cilvēku, kas mirst alkohola dēļ katru gadu mūsu zemē. Abi ir svarīgi.

Mans ierosinājums ir šo likumu atdot atpakaļ komisijām, lai mēs pieaicinātu ekspertus, lai mēs patiešām izmeklētu, kuri tad ir tie kontrabandisti, izlemtu, kā uzlikt viņiem “ciešas skrūves”, lai viņi nevarētu rīkoties tā, kā viņi tagad rīkojas. Klausīsimies, ko saka tie, kas māk ar žūpību cīnīties! Veidosim, atbalstīsim pretalkohola biedrības, tā saucamos cerības klubus skolās! Strādāsim ar alkoholiķiem! Bet, mīļie draugi, šeit līdz šim nav bijis, manuprāt, itin nevienas līdz galam izdomātas domas. Šeit ir 300, nē, atvainojiet, 421 priekšlikums, un mēs katrs varam parādīt, ka mums sirds ir pareizā vietā. Bet no šā likuma itin nekādu rezultātu nebūs. Sūtīsim šo likumprojektu atpakaļ! Droši, ka tanī likumā būs jābūt ierobežojumiem - kurās stundās var pirkt alkoholu. Tas ir bijis efektīvs veids visā pasaulē. Ja tas cilvēks grib tajā vakarā dzert, lai viņš dzeramo nopērk laicīgi, aprēķinādams, cik viņš gribēs dzert! Un lai tad viņš nedzer pārmērīgi, lai viņam nepietrūktu.

Šis likumprojekts ir gandrīz krimināli sagatavots. Varētu būt šajā sakarā izmeklēšanas komisija. Kā mēs varam iesniegt šādu 421 lemjamu priekšlikumu?! Kaut gan ļoti labi zinām, ka alkohols ir valstij jākontrolē divu iemeslu dēļ - ienākumu dēļ un žūpības dēļ. Bet mums vajag 83 lappuses un sešas stundas nogurdināt tautu. Varbūt nu būs jau septiņas.

Sēdes vadītājs. Piecas minūtes ir pagājušas.

G.Valdmanis. Paldies.

Sēdes vadītājs. Juris Dobelis - apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija.

J.Dobelis (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Cienītie kolēģi! Laikam būs jāpiekrīt, protams, visiem tiem, kuri uzskata, ka šis likums šādā veidā trešajā lasījumā nebūtu pieņemams, un acīmredzot tas būs jāsūta atpakaļ, jo tur ir tiešām ļoti daudzas īpatnējas lietas iekšā. Žēl, ka šīs stundas pagājušas tādā veidā, bet nu vismaz jāpabeidz, jāizskata tas līdz galam, lai zinātu, ko tālāk ar to darīt. Var būt, ka vismaz par dažām normām mēs varam padiskutēt, lai tās būtu kaut cik sakārtotas.

Es šeit runāju tāpēc, ka mums ar Tabūna kungu ir viens priekšlikums, bet to varētu apskatīt tikai tad, ja nebūtu šā iepriekšējā - 299.priekšlikuma par 70.panta pirmās daļas izslēgšanu. Redziet, ja izslēdz šo pantu vispār, tad valstī paliek līdzšinējais stāvoklis un gan dienā, gan naktī šī tirgošanās ir faktiski pilnīgi vienāda, un tad nav pašvaldībām nekādas ieinteresētības kaut kādā veidā šīs lietas regulēt. Un tāpēc es tomēr laikam neatbalstīšu 299.priekšlikumu. Ja tas netiks atbalstīts, tad es nākšu otrreiz un varbūt mēģināšu pārliecināt par savu priekšlikumu. Šinī brīdī es aicinu noraidīt 299.priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Pēteris Tabūns - apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija.

P.Tabūns (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Cienījamie kolēģi! It īpaši vēršos pie tiem, kas būtībā grib labu, bet neparedz galu, to, kā tas var beigties. Ne velti saka: “Dari ko darīdams, bet apdomā galu!”

Ozoliņa kungs! Ka alkohols ir traģēdija, par to neviens nešaubās. Es domāju, ka neviens no deputātiem par to nešaubās. Par to nav jāpārliecina. Bet aizliegšana arī nav tas labākais risinājums. Mēs to esam piedzīvojuši. Varbūt kandžas dzeršana ir labāka? Vai visādu draņķa spirtu dzeršana ir labāka? Es domāju, ka diez vai. Tas viss jau sen ir piedzīvots un pārdzīvots. Es brīnos, ka nopietni vīri šodien tik jūsmīgi apcer padomju laikus, pret kuriem it kā paši cīnās un kurus paši nolād. Bet vai tad neatceraties, ka toreiz dzēra uz nebēdu? Visur! Darba vietās dzēra, cik kuram iepatikās. Un par to maksāja naudu. Nevienu neatbrīvoja no darba. Ko tad mēs panāksim tagad, aiztaisot to visu ciet pilnīgi bez jebkādiem noteikumiem? Gribam, lai taksometru šoferi atkal pārdod šo šņabi? Lai katra vārtrūme būtu dažādu draņķu tirgotava? Un tālab es domāju, ka pavisam normāls būtu tāds kompromisa variants, no kura pašvaldības iegūtu attiecīgos līdzekļus, lai varētu tos attiecīgi novirzīt labākiem darbiem. Tas ir šis mūsu - manis un Dobeļa kunga - piedāvātais variants, par kuru es sīkāk vairs nerunāšu, kad pienāks balsošanas brīdis. Ieskatieties tajā vēlreiz! Es domāju, ka jūs, kolēģi, varētu atbalstīt tieši šo vairantu un ka tas būtu tas labākais šajā brīdī. Nevis to, ko piedāvā Nagļa kungs un ko aizstāv Eniņa kungs: aizslēgt ciet, un viss! Vai jūs domājat, ka ar to izbeigsies dzeršana? Diez vai.

Paldies par uzmanību. (Starpsaucieni no zāles: “Nav taisnība! Nemelo!”)

Sēdes vadītājs. Kārlis Čerāns, frakcija “Latvijai”.

K.Čerāns (frakcija “Latvijai”).

Augsti godātie deputāti! Alkohola posts mūsu sabiedrībā ir milzīgs, un alkohola pārmērīgā lietošana ir sātanisks un sabiedrību ārdošs spēks. Tas grauj ģimenes, grauj pamatvērtības, bez kurām mūsu valstij un tautai nebūs nākotnes. Un tieši šādi šis jautājums ir jāizvirza. Alkohola ierobežošana - tas ir tautas nākotnes jautājums un tas ir mūsu izdzīvošanas jautājums. Un tādēļ Tautas kustība “Latvijai” kategoriski iestājas par to, lai šī alkohola tirdzniecība tiktu maksimāli ierobežota, un tas ir acīm redzams. Te ir jāaizliedz alkohola tirdzniecība naktīs. Es gribu noraidīt jebkādu argumentāciju, kad saka, ka šie aizliegumi radīs lielākas nekārtības, ka nevarēs nodrošināt kārtību.

Tas bija jau tad, kad Tautas kustība “Latvijai” ierosināja palielināt akcīzi alkoholiskajiem dzērieniem no 4,1 lata par absolūtā alkohola litru līdz 4,8 latiem. Tas dotu valsts budžetā papildus 11 miljonus latu. Tos varētu virzīt pašvaldībām dažādu izglītības, sociālo un medicīnas jautājumu risināšanai. Tas tika noraidīts, aizbildinoties ar to, ka, lūk, sākšoties kontrabanda. Šeit arī ir tas pats. Tātad, mēs nevaram aizliegt alkohola tirdzniecību naktīs, jo, lūk, sākšoties dažādas nevēlamas parādības, viņi to kaut kur tirgošot.

Bet tāpēc jau mums valstī ir kārtības nodrošināšanas institūcijas, tiesībsargājošie spēki, kam ir jānodrošina šī kārtība, kam ir jāstrādā. Šiem spēkiem ir jāstrādā, un viņi var strādāt un kārtību nodrošināt. Ir jābūt tikai šai politiskajai gribai, kuras nav, jo šobrīd pastāv šī griba un vēlme nodzirdīt tautu. Es gribu skaidri pateikt, arī Tabūna kungam un Dobeļa kungam, tāpat kā Leiškalna kungam, Teņa kungam un Sausnīša kungam, kuri ierosina atļaut šo alkoholisko dzērienu tirdzniecību naktīs, ka brīvība nav visatļautība, bet ka brīvība nozīmē arī atbildību, un alkohola tirdzniecība naktīs ir jāaizliedz. Es varu pateikt skaidri, ka šis Leiškalna, Teņa un Sausnīša priekšlikums, tāpat arī deputātu Tabūna un Dobeļa priekšlikums ir kaitniecība, un es aicinu tos noraidīt, bet es aicinu atbalstīt vai nu Eniņa kunga variantu, vai Nagļa kunga variantā šo panta redakciju. Paldies!

Sēdes vadītājs. Aristids Lambergs - Latvijas Nacionālās reformu partijas un Latvijas Zaļās partijas frakcija.

A.J.Lambergs (Latvijas Nacionālās reformu partijas un Latvijas Zaļās partijas frakcija).

Augsti godātais Prezidij, cienītie kolēģi! Cienīto kolēģu 299.priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Leiškalns, Tenis un Sausnītis, izslēdz 70.panta pirmo daļu, un tas nav pieņemams. Es esmu apmeklējis daudzas valstis, bet līdz šim neesmu vēl redzējis tādu, kur tirgotu mazumtirdzniecībā alkoholu 24 stundas.

Varu minēt savu pieredzi ārzemēs. Amerikas Savienotajās Valstīs es dzīvoju ļoti konservatīvā pavalstī Masačūsetsā, kur mazumtirdzniecības veikali veras vaļā pulksten deviņos no rīta un tiek slēgti desmitos vakarā. Krogus jeb restorānus varēja astoņos no rīta taisīt vaļā, bet bija jāslēdz 12 naktī. Tātad pēc 12 naktī netika pārdoti alkoholiskie dzērieni, kā saka, arī restorānos, un es domāju, ka cilvēki, kuri ir pieraduši pie šāda veida kārtības, varēja ļoti labi iztikt arī bez alkohola pēc šīm noteiktajām stundām. Katrā ziņā katrs var iegādāties sev krājumu, ja viņam ir vajadzība, un turēt to mājās.

Es domāju, šis ir viens no svarīgākajiem punktiem - šis 70.pants, un es ļoti nopietni jūs lūgtu pārdomāt un nekādā ziņā nepieņemt deputātu Leiškalna, Teņa un Sausnīša priekšlikumu. Es domāju, ka mēs varētu nopietni pārdomāt deputāta Vītola priekšlikumu, kas dotu iespēju katrai pašvaldībai, tātad pilsoņiem, savā reģionā izteikt vēlmi, ko viņi vēlas. Līdz ar to pašvaldības deputāti un dome varētu pieņemt lēmumus, kādā veidā viņi vēlas šo jautājumu risināt. Taču absolūti svītrot 70.pantu un atļaut alkohola tirdzniecību 24 stundas dienā nav pieņemams!

Es jūs ļoti lūgtu noraidīt šo 299.priekšlikumu un nopietni pārdomāt, kas būs, ja tiks noraidīts. Tad varbūt varētu atgriezties pie 297. - pie deputāta Vītola priekšlikuma. Paldies.

Sēdes vadītājs. Pēteris Apinis, frakcija “Latvijas ceļš”.

P.Apinis (frakcija “Latvijas ceļš”).

Godātie kolēģi! Šajā pasaulē ir iekārtots tā, ka pret alkoholismu cīnās 5 iedzīvotāju grupas. Pirmā grupa ir tie cilvēki, kuri nepanes alkoholu, to nelieto un nav iekārtoti tā kā lielākā daļa cilvēku, viņi negūst baudu no šā alkohola. Šie cilvēki pārsvarā vienkārši nesaprot, kāpēc vispār ir vajadzība mērķtiecīgi dzert. Tādi ir apmēram 10%.

Otra grupa ir bijušie alkoholiķi, tas ir, cilvēki, kuriem ir bijusi atkarība, bet atkarība rada līdzatkarību, un, nav ko slēpt, tādi cilvēki pārsvarā ir tā saucamie anonīmie alkoholiķi, un viņi tiešām braši cīnās pret alkoholu.

Trešā grupa ir ārsti, un Latvijā diemžēl tieši šai grupai ir jāiznes visas pretalkohola cīņas smagums. Es ar lielu prieku gribu pieminēt dakteri Strazdiņu, kurš visu savu mūžu ir ieguldījis nopietnā darbā - cīņā pret alkoholismu un tādā ziņā atbalsta Latvijas Zemnieku savienības un Rīgas Domes domnieku viedokli.

Ceturtā grupa, kas pasaulē aktīvi darbojas, bet Latvijā to nedara, ir skolotāji un mācītāji. Visā pasaulē skolotāji un mācītāji ir pretalkoholisma kustības priekšgalā.

Un piektā grupa ir politiķi. Ziemeļvalstīs tieši politiķi, kā, piemēram, Bruntlane to pierādījusi, ir atbildīgi šīs valsts un tautas priekšā. Viņi ir atbildīgi par to, lai paaugstinātu cilvēku dzīves līmeni, pagarinātu viņu mūža laiku, lai viņiem būtu mazāk saslimstību, lai šie iedzīvotāji neciestu no ļaundabīgas vardarbības, kas ir šajā pasaulē (Starpsauciens: “Runā par lietu!”) un ir saistīta tieši ar alkoholismu. To liecina arī Ozoliņa kunga viedie vārdi, ka 85,7% traumu ir saistītas ar alkoholismu un alkohola tirdzniecību nakts laikā vai vispār ar alkoholismu naktī. Te diemžēl ir jāmin fakts, ka visas traumas Latvijā patiesībā tiek gūtas naktī un ka tās ļoti cieši ir saistītas ar alkohola lietošanu.

Otrs punkts, kuru es jums gribētu visiem atgādināt, ir tas, ka alus nav šā likuma subjekts. Tāpēc, ja mēs aizliedzam tirgot alkoholu šā likuma izpratnē, tas nenozīmē, ka mēs aizliedzam cilvēkam iegādāties alu, bet tas nozīmē, ka mēs to cilvēku, kuram ir sakarīga domāšana, tomēr novirzām no “točkas” uz alus...

Sēdes vadītājs. Apiņa kungs, jūs runājat otro reizi, un jūsu runas laiks jau ir pagājis.

P.Apinis. Vai jūs man dosiet?

Sēdes vadītājs. Lūdzu, turpiniet!

P.Apinis. Liels paldies! Labi, es nobeigšu, pieminēdams zināmu nozaru kolēģus, kuri uzskata, ka ir jāsaglabā alkohola nakts tirdzniecība kā cīņa pret alkohola kontrabandu. Es tiešām ticu, ka dakteriem, ka augsti godātajam Bērziņa kungam vai Tabūna kungam savā bāriņā ir mazliet “aizķēries” alkohols, ja nu viņi tiešām naktī gribētu iedzert kādu lāsi. Tā mēs atturēsim no alkohola tos, kuri ir loģiski domājoši cilvēki un neies uz “točkām”. Es jūs ļoti aicinu balsot “pret” augsti godāto Leiškalna, Teņa un Sausnīša kunga priekšlikumu - izslēgt šo pantu.

Sēdes vadītājs. Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Pirms pārtraukuma būs trīs paziņojumi. Pirmais paziņojums: tagad Sarkanajā zālē, tepat blakus, notiks Frakciju padomes sēde. Otrais paziņojums būs Antonam Seikstam par komisijas sēdi.

A.Seiksts (frakcija “Latvijas ceļš”).

Lūdzu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju uz īsu sēdi komisijas telpās.

Sēdes vadītājs. Vārds Ventam Balodim par komisijas sēdi.

V.Balodis (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Godātie Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas locekļi, lūdzu šinī pārtraukumā pulcēties komisijas telpās uz sēdi.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi, vēl pirms pārtraukuma daru jums zināmu, ka mūsu kolēģim Andrim Amerikam šodien paliek 37 gadi. (Aplausi.)

Pārtraukums līdz vienpadsmitiem.

Frakciju padomes locekļus lūdzu pulcēties Sarkanajā zālē.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 6. Saeimas priekšsēdētājs

Alfreds Čepānis.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Pulkstenis ir 11. Turpināsim debates par apspriežamajiem priekšlikumiem!

Debatēs runās Guntis Eniņš - Latvijas Nacionālās reformu partijas un Latvijas Zaļās partijas frakcija. Lūdzu!

G.Eniņš (Latvijas Nacionālās reformu partijas un Latvijas Zaļās partijas frakcija).

Augsti godātie deputāti! Man ļoti patīk simpātiskais Indulis Bērziņš, bet man diemžēl ar skumjām un rūgtumu ir jāsaka, ir jārunā par to, ka viņš šeit pirms brīža mūs dezinformēja, nezinādams patiesību, proti, ka Gorbačova nemākulīgo alkohola apkarošanas metožu rezultātā ar alkohola dzeršanu un citām parādībām kļuva vēl sliktāk... Nē, ir gluži otrādi!

Saeima gan nav domāta tam, lai es te varētu parādīt kaut kādas diagrammas, tomēr man rokās ir diagrammas, un statistika diemžēl ir nepielūdzama. Lai arī kā mums tas nepatiktu un lai arī cik lielas no demokrātijas viedokļa un citiem viedokļiem bija Gorbačova attiecībā uz alkoholu, uz dzeršanas samazināšanu pieļautās kļūdas, statistika tomēr liecina, ka viskrasāk samazinājās alkoholisma radīto psihožu skaits. Tās samazinājās! Lūk, te līknē ir redzamas šīs alkohola psihozes. Raugoties visas valsts mērogā, nelaimes gadījumu un saindēšanos skaits, arī traumu un no alkohola lietošanas mirušo skaits samazinājās tajā laikā. Tātad es aicinu vienkārši būt objektīviem, izdarot te secinājumus. Tātad tomēr var kaut kādā veidā cīnīties! Arī šie fakti liecina par to. Tikai vajag to darīt saprātīgi un ar pareiziem ierobežojumiem. Tātad arī es aicinu apsvērt šo iespēju, par kuru mēs runājām, - par šiem ierobežojumiem, ka nakts un rīta stundās...

Vēl es gribu sacīt, ka alkoholisms ir visizšķirošākā un lielākā nācijas traģēdija... (Starpsauciens: “Pareizi!”) Diemžēl zāle ir patukša.. Nevis tas, par ko mēs te runājam un par ko krasi nacionāli noskaņotās partijas uztraucas... jā, labi... ka mūsu ir tik maz un ka krievu valodas spiediens te ir tāds... Tas ir mazāk bīstami. Mēs varētu dzīvot blakus krievu valodā runājošajiem, bet Latvija pastāv, taču, ja turpināsies šāds alkoholisma ārprāts, viss tas, kas notiek un ko mēs varētu pierādīt ar diagrammām, tad gan latviešu tauta izmirs. Lūk, par to pirmām kārtām vajadzētu domāt nacionālajām partijām. (Starpsauciens no zāles: “Neviens to neatbalsta...”)

Sēdes vadītājs. Imants Liepa - frakcija “Latvijai”.

I.Liepa (frakcija “Latvijai”).

Augsti godātais priekšsēdētāj, cienījamie kolēģi! Attiecībā uz 70. panta pirmās daļas izslēgšanu vai atstāšanu jautājums ir ļoti nozīmīgs. Teikšu tūlīt, ka es iestājos par to, ka šis pants ir jāatstāj. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas lēmums ir to izslēgt, bet šī Tautsaimniecības komisija sastāv no 15-16 cilvēkiem, un tas nebūt nav viennozīmīgs lēmums. Tātad arī šajā Tautsaimniecības komisijā bija deputāti, kuri iestājās par to, lai alkoholu netirgotu bez ierobežojumiem 24 stundas diennaktī.

Kādi tad ir argumenti par labu tam, lai tirgotu 24 stundas diennaktī? Pirmais arguments ir tā saucamās “točkas”. Lūk, ka to esot daudz, un, ja neļaus oficiāli tirgot, tad “točkas” plauks un zels. Ne plauks, ne zels, jo mums ir policija, dažādi šo spēku formējumi! Vai viņi to var novērst? Jā, var, tāpēc ka ir jāvar! Un, ja municipālā policija strādātu tā, kā tai pienākas, nevis dauzītu pensionārus ar nūjām un stekiem, tad tādā gadījumā tā varētu ļoti nopietni stāties pretī dažādām noziedzības formām, tanī skaitā arī vērsties pret tā saucamajām točkām.

Otrs arguments, kas izskanēja šeit sēdē, bija tāds, lūk, ka tagad, kad alkoholu tirgo pa labi un pa kreisi bez ierobežojumiem, it kā neesot pasliktinājusies kriminogēnā situācija valstī. Mani ārkārtīgi izbrīna šā oratora minētie apsvērumi. Rodas iespaids, ka šis orators būtu nokritis no Mēness un nebūtu lasījis nedz presi, nedz atskaites par kriminogēno situāciju valstī. Es varu atgādināt, ka šajos avotos ļoti pārliecinoši tiek uzsvērts, ka pēdējos trijos vai četros, varbūt pat vēl vairāk gados ir pieaudzis noziegumu skaits, to skaitā smago noziegumu skaits, bērnu un pusaudžu izdarīto noziegumu skaits, bet vēl vairāk to noziegumu skaits, kuri izdarīti alkohola reibumā. Un it īpaši nakts laikā. Ne jau tikai tāpēc, ka nakts laiks ir tumsas laiks. Nē, arī tāpēc, ka tad apreibinājušos procents ir daudz, daudz augstāks. Lūk, neviens no šiem argumentiem nerunā par labu neierobežotai alkohola tirdzniecībai.

Es ierosinātu šo pantu atstāt, nenoraidīt, bet tālākajos balsojumos uzskatu par visoptimālāko Vītola kunga ieteikumu, kas katrai pašvaldībai palīdz šos jautājumus regulēt, ņemot vērā arī iedzīvotāju viedokli.

Šeit izskanēja doma par to, ka likumprojekts nekam neder, ka tas ir pilnībā jāatgriež atpakaļ. Likumprojekta tapšanas vēsture ir tāda, ka jau 1995. gadā tas tika diskutēts Tautsaimniecības komisijā. Tagad 6. Saeimas pilnvaru laiks jau tuvojas noslēgumam, bet mēs šo likumu vēl neesam pieņēmuši. Ja mēs atgriezīsim to atpakaļ... nepieņemsim šo ne jau nu “pirmā labuma” likumu, tad viss atkal sāksies no gala un varbūt nākošā Saeima tāda vai cita spiediena iespaidā arī var to nepieņemt. Es domāju, ka mūsu Saeimai šis likums ir jāpieņem, un, lai arī tas nav pats spīdošākais, tas tomēr ir likums, kas regulēs un ieviesīs zināmu kārtību pašreizējā entropijas situācijā.

Vēl jo vairāk - mums būs likums, kuru vajadzības gadījumā katrā laikā var atvērt un grozīt atbilstoši situācijai uz vietas.

Cienījamie kolēģi! Es ļoti lūgtu ievērot šo te domu, atstāt 70. panta 1. punktu un pēc tam balsot par Vītola kunga priekšlikumu. Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Ilga Kreituse - pie frakcijām nepiederoša deputāte.

I.Kreituse (pie frakcijām nepiederoša deputāte).

Augsti godātie deputāti! Klausoties šīs runas, kas tiek teiktas gan par vecuma ierobežojumu, gan par tirdzniecības ierobežojumu, man rodas arvien lielāka pārliecība, ka Latvijā no likumdošanas vajag izslēgt vārdu “aizliegts”, jo, tiklīdz mēs mēģinām kaut kur ierakstīt vārdu “aizliegts”, tā tūdaļ parādās nespēja to realizēt. Tad vienīgi ir jautājums: kāpēc mēs aizliedzam alkoholu tirgot skolā? Vai tad mēs uzskatām, ka mūsu pusaudži ir mazāk viltīgi nekā tie dzērāji, kam mēs tagad gribam atļaut pirkt alkoholu, kad vien viņi iedomājas? Tātad ir viena kategorija, kam var aizliegt, bet otra kategorija ir tāda, kam nevar aizliegt.

Otrs secinājums, kas man radās, klausoties šeit šīs debates, ir tāds, ka Latvijas policija ir absolūti darbības nespējīga un ka viņa vispār Latvijā nevar realizēt kādu aizlieguma funkciju. Un tāpēc ir ļoti žēl, ka šeit nav neviena no policijas vadības, kas varētu atspēkot šos argumentus, kas varētu mums atbildēt, var vai nevar, bet, ja viņa nevar, tad kāpēc, un cik ilgā laikā viņa kļūs darbspējīga. Jo šobrīd visi deputāti, kuri ir runājuši par šo priekšlikumu, ko ir izvirzījuši deputāti Leiškalns, Tenis un Sausnītis, ir principā paziņojuši, ka Latvijas policija nav spējīga Latvijā veikt savas funkcijas. Es ceru, ka kāds no policijas arī atbildēs par savām darbspējām, vai viņa var vai nevar to veikt.

Trešā lieta. Es gribētu, lai gan ir grūti to saskaņā ar Kārtības rulli savienot, deputātiem ierosināt sekojošu priekšlikumu: pieņemsim deputāta Nagļa priekšlikumu, papildinot to ar otro daļu - ar Vītola priekšlikumu! Jo, ja kāda pašvaldība grib vēl vairāk samazināt šo tirdzniecības laiku, nekā ir noteikts, tad viņa to var darīt, ja uzskata to par nepieciešamu, ja atzīst, ka viņas teritorijā ir izveidojusies katastrofāla situācija. Jo alkohols ir tas, kas veicina šīs situācijas izveidošanos.

Es nekādā gadījumā negribu atbalstīt Tabūna un Dobeļa kungu iesniegtos priekšlikumus un novirzīt naudas līdzekļus uz pašvaldībām saistībā ar nakts tirdzniecību, jo tas gan veicinātu nelikumību.

Ceturtā lieta, kas būtu. Tas nozīmētu atkal darīt pāri tām sievietēm, kuras jau tā vissmagāk cieš, jo viņu vīri ir dzērāji. Tātad dzērāji nakts dzeršanas dēļ vēl vairāk apzags savu ģimeni un divreiz vairāk līdzekļu aiznesīs no mājas projām. Un, ja mēs tādā veidā gribam glābt šodien Latvijā tās namu pārvaldes, kuras jau tā ir apzagušās un kuru vadītāju lietas ir nonākušas Ģenerālprokuratūrā, piemēram, namu pārvaldes “Valdemārs” bijušais vadītājs, kam namu pārvaldē lozungs “Tēvzemei un Brīvībai!” karājas uz dēļa - uz “doska počota”, kur lāgā vecais uzraksts nav nokasīts... Ja mēs gribam glābt šos “Tēvzemei un Brīvībai!” namu pārvaldniekus, tad nevajag to darīt uz to nelaimīgo ģimeņu rēķina, kuras jau tāpat nezina, ko darīt ar dzērājiem un alkoholiķiem, kas viņas ir noveduši šādā stāvoklī. Tāpēc es lūdzu deputātus atbalstīt Nagļa kunga priekšlikumu un, ja iespējams, papildināt to ar Vītola kunga priekšlikumu, izveidojot pantu no divām daļām.

Sēdes vadītājs. Jānis Lagzdiņš - frakcija “Latvijas ceļš”.

J.Lagzdiņš (frakcija “Latvijas ceļš”).

Godātie kolēģi deputāti! Es piederu pie tiem Saeimas deputātiem, kuri atbalsta alkohola tirdzniecības ierobežošanu. Es gribu jūs informēt, ka jau šobrīd spēkā esošajos likumos pašvaldībām ir dotas zināmas tiesības tirdzniecības ierobežošanai sabiedriskajās un publiskajās vietās. Par to runā spēkā esošā likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 11.punkts, kā arī 43.panta pirmās daļas 3.punkts, kur ir runa par pašvaldību tiesībām izdot saistošus noteikumus. Šajā sakarā es tāpat kā trīs iepriekšējie runātāji atbalstu deputāta Māra Vītola priekšlikumu, ka mums būtu jādod pašvaldībām tiesības ar saistošiem noteikumiem katrai savā administratīvajā teritorijā noteikt kārtību, kādā notiek alkohola tirdzniecība, paredzot arī, kādā laikā ir atļauts vai aizliegts tirgoties ar alkoholiskajiem dzērieniem. Šāda kārtība, godātie kolēģi, bija laika periodā līdz 1940.gadam, tātad līdz Latvijas okupācijai. Paldies.

Sēdes vadītājs. Juris Dobelis - apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija. Otro reizi.

J.Dobelis (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Cienījamie kolēģi! Kaut ko var panākt, protams, ja grib, bez runāšanas tikai tad, ja rada sistēmu. Patlaban mums it kā būtu jādiskutē par šā panta izslēgšanu vai neizslēgšanu, bet te katrs nāk un runā par nezin cik pantiem uzreiz.

Tātad, ja mēs esam vienojušies, ka mēs cīnāmies pret alkoholismu, tad ir jābūt pārdomātai sistēmai, kuru nevar radīt ar vienu likumu, bet kura ir jārada pakāpeniski. Tāpēc īpaši liekulīgi šeit skan šīs alkoholismu nosodošās runas, piesaucot pat sātaniskos spēkus, bet tajā pašā laikā tiek veikta Latvijas iedzīvotāju slepena kūdīšana uz protesta akcijām, vēl apmaksājot stāvēšanu piketos un mītiņos. Tas ir vienkārši nožēlojami!

Ja mēs runājam par šo konkrēto sistēmu, tad, kā jūs redzat, iepriekšējie panti, kurus mēs esam pieņēmuši... Izlasiet un jūs redzēsiet, ka nekāda aizlieguma sistēma šeit nav iestrādāta un tā nedarbosies. Pilnīga aizliegumu sistēma ir neiespējama! Līdz ar to ir jāmeklē risinājums.

Varētu piekrist vienam vai otram risinājumam. Mums ar Tabūna kungu arī ir piedāvājums, par kuru jūs varat diskutēt un to noraidīt, bet tā ir pavisam cita lieta. Bet katrā ziņā, ja te nāk klajā ar priekšlikumiem, tad tiem ir jābūt tādiem, kas virza lietu uz priekšu, tāpēc kāpt šeit tribīnē un nosaukt citus par kaut kādiem dzērājiem vai kūdītājiem uz dzeršanu... Tas vienkārši ir kārtējās deputātu muļķības apliecinājums.

Sēdes vadītājs. Dzintars Ābiķis - frakcija “Latvijas ceļš”.

Dz.Ābiķis (frakcija “Latvijas ceļš”).

Augsti godātais Prezidij! Cienījamie kolēģi! No šīs tribīnes šajā jautājumā tika paustas daudzas vērtīgas domas, un, kaut gan katrs iestājās par vienu vai par otru priekšlikumu, tomēr daudziem bija liela daļa patiesības. Liela daļa patiesības bija Kreituses kundzes teiktajā attiecībā uz mūsu policiju, jo es personīgi uzskatu, ka diemžēl mūsu policija šobrīd vēl ir vāja un nespēj tikt galā ne ar tām “točkām”, ne ar tām pavārtēm. bet drīzāk gan pati var iesaistīties šajos šaubīgajos darījumos, jo vēl joprojām, piemēram, Rīgas policijā pārsvarā ir nepilsoņi, pārsvarā ir cilvēki, kas slikti pārzina latviešu valodu, tā vien jau pierādīdami savu attieksmi pret Latvijas valsti. Es šobrīd vēl neesmu pārliecināts par policistu spēju novērst visas šīs nebūšanas.

Bet tanī pašā laikā es pilnīgi piekrītu arī tiem, kuri teica, ka, neskatoties uz visiem šiem ierobežojumiem, tā saucamās “točkas”, vismaz katrā pievārtē pastāvēs... Laukos parasti veikala mājā bija pārdevēji, kuri tirgoja alkoholu ārpus darbalaika. Tur tikai vajadzēja pieklauvēt pie loga un pateikt: “Anniņ, te atnācis Pēteris.” Un tas šņabītis tika tirgots.

Bet, neskatoties uz to, ir taisnība arī cilvēkiem, kuri teica, ka šīs kampaņas laikā alkohola patēriņš samazinājās. Te taisnība ir gan Apiņa kungam, gan arī citiem runātājiem. Tāpēc acīmredzot ir jāatrod kāds saprātīgs vidusceļš, jo aizliegt pilnībā tirgoties naktī, aizliegt to un neatļaut tirgot nekur, teiksim, nevienā Rīgas veikalā, tas, protams, novedīs pie tā, ka katastrofāli pieaugs šī nelikumīgā tirdzniecība un tāpēc aizies valsts kasei garām ievērojami līdzekļi.

No otras puses, atstājot neierobežotu šo tirdzniecību, nozīmētu pakļauties joprojām šiem neierobežotajiem alkoholisma plūdiem. Tāpēc es ierosinu atbalstīt to priekšlikumu, kuru ir izteicis deputāts Vītols, proti, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt vispārējus darbalaika ierobežojumus tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Tas būtu tāds zināms vidusceļš, kas, manuprāt, šobrīd būtu pats saprātīgākais risinājums, jo, piemēram, pagastos pašvaldībai ir ļoti labi redzams, vai ir nepieciešams tirgot visu nakti vai varētu ierobežot šo tirdzniecību, vai aizliegt, vai kā citādi. Es domāju, uzticēsimies tieši tām pašvaldībām, tieši tām varas institūcijām, kuras stāv vistuvāk iedzīvotājiem, kuras vislabāk pārzina konkrētās problēmas un kuras perfekti pārzina, kurā mājā var tirgot, cik var atļaut veikalā un tā tālāk. Atbalstīsim 297.priekšlikumu. Paldies.

Sēdes vadītājs. Andrejs Naglis - otro reizi.

A.Naglis (LZS, KDS frakcija).

Godātie kolēģi deputāti! Mēs šoreiz turpinām skatīt 70.pantu, un šis priekšlikums, ko ir ieteikuši Leiškalns, Tenis un Sausnītis, pilnīgi nav pieņemams. Es gribu griezties arī pie Tabūna un Dobeļa. Runājot Tabūna vārdiem, tas ir pilnīgs absurds, jo viņu priekšlikumā ir paredzēts tas, ka īstenībā nekas nav noteikts - kā ir bijis, tā arī lai turpinās tālāk. (Starpsauciens no zāles: “Izlasi!”)

Ja mēs skatām tālāk savus priekšlikumus, tad 70.pantā... Paskatieties, kolēģi, tālāk! Man tur par 70.pantu ir 303.priekšlikums: “Pašvaldībām ir tiesības noteikt citus tirdzniecības laika ierobežojumus.” Paskatieties, lūdzu! Es domāju, tas ir pilnīgi pareizi, ka alkoholiskajiem dzērieniem mēs nosakām laiku no 8.00 - 21.00, kad var tirgoties. Tā jau ir noruna, un pašvaldībām ir izvirzīta prasība, lai tās skatītos, ka tiek ievērots kaut kāds laiks, nenoliedzot arī to, ka pašvaldības var rīkoties tā, kā es iesaku 303.priekšlikumā. Tā ka šis jautājums pilnīgi izpaliek.

Runājot par Vītola priekšlikumu, gribu sacīt, ka tas ir diezgan plaši izplūdis, jo, ja nebūs noteikts laiks, tad pašvaldības teiks: “Nekas par laiku nav sacīts, un mums nav nekādas darīšanas.” Mēs iesniedzām šo priekšlikumu, lai to grozītu. Likumā noteikti ir jābūt prasībai, ka jebkurā vietā ir jānorāda precīzs laiks. Tad arī mēs varēsim tālāk prasīt, lai šis likums tiek pildīts.

Ja ir runa par tām “točkām”, tad te tik tiešām policija mums ir pilnīgi nespējīga, un tas ir tāpēc, ka pati policija šeit ir iesaistīta tādā veidā, ka jebkurā laikā aiziet pie tās “labās” tantiņas un paņem kaut kādu surogāta pudeli, lai varētu salāpīt “pohmeļas”... tā saucamās paģiras.

Tātad es vēlreiz lūdzu ieskatīties manā priekšlikumā. Un tas, kas ir izteikts 295. un 303.priekšlikumā, ir loģisks. Paldies.

Sēdes vadītājs. Kārlis Druva - LZS, KDS frakcija.

K.J.Druva (LZS, KDS frakcija).

Augsti godātais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Arī es gribu pievienoties iepriekš teiktajam, tam, ko sacīja cienījamais Ābiķa kungs, Lagzdiņa kungs, Lamberga kungs. Arī es negribētu redzēt, ka pa ielām divos vai trijos no rīta skraida jaunieši, kas ir piedzērušies. Tāpat arī gados vecāki cilvēki. Es domāju, kā jau Ābiķa kungs teica, šeit varētu noteikt pašvaldības, kas vistuvāk stāv šai problēmai. Tāpēc ļausim pašvaldībām pašām lemt par sevi. Varbūt ir arī tādas pašvaldības, kas vispār negrib pārdot alkoholu, citas varbūt ir tādas, kas grib ierobežot pēc saviem ieskatiem. Līdz ar to es ļoti lūgtu jūsu atbalstu man, lai noraidītu, šķiet, 299.priekšlikumu, bet atbalstītu Māra Vītola priekšlikumu nr.297. Paldies par jūsu uzmanību!

Sēdes vadītājs. Pauls Putniņš - LZS, KDS frakcija.

 

P.Putniņš (LZS, KDS frakcija).

Augsti godātais priekšsēdētāja kungs! Godātie kolēģi! Nu jau iznāk atkārtošanās, bet arī es atbalstu šo pašvaldību variantu. Ne tāpēc, ka te šodien aiz staba Jaunsleiņa kungs sēž un daudzu pagastu pašvaldnieki ir klāt, bet tāpēc, ka tas ir ļoti loģisks risinājums. Pašvaldības ļoti bieži mums pārmet, turklāt pamatoti pārmet: “Likums jau nosaka... likums jau nosaka, un mēs neesam vainīgi.” Šī ir tā reize, kad pašvaldība ar savu iniciatīvu var vietējo likumu realizēt. Bez tam pašvaldība ar sodu sistēmu var gūt arī līdzekļu pieplūdumu pašvaldības kasē. Protams, jūs teiksiet, ka iespējama arī korumpētība. Taču tā ir iespējama visur. Paskatīsimies! Šī ir lieliska iespēja vienā plānā dot pašvaldībai noteikšanas iespējas, iniciatīvas iespējas un tiešām realizēt šo decentralizācijas jautājumu. Tas ir vislabākais risinājums, jo visi pārējie... noteikt, ka no pulksten tikiem līdz tikiem... tas ir ļoti grūti un, es teiktu, ļoti formāli. Un te jau izvirzījās jautājums gan par policijas līmeni, par policijas iespējām. Tāpēc es noteikti atbalstu šo Māra Vītola priekšlikumu. Dosim pašvaldībām vaļu šoreiz pašām reglamentēt to! Un tad skatīsimies, kā tas iet. Likums nav nekāda svētā govs. Katru brīdi mēs varam to palabot.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Kārlis Čerāns - otro reizi.

K.Čerāns (frakcija “Latvijai”).

Augsti godātie deputāti! Es gribu aicināt tomēr strikti norobežoties no jebkādiem mēģinājumiem meklēt šeit kaut kādus tādus risinājumus. Šeit izskan priekšlikumi tomēr organizēt tautas nodzirdīšanu nakts laikā, kā šeit aicina deputāts Dobelis no tribīnes. Mums ir jāierobežo šie ārdošie un sātaniskie spēki, šo spēku darbība mums ir jāierobežo visiem iespējamajiem līdzekļiem, kādi vien ir mūsu rīcībā.

Un, kas attiecas uz alkoholisko dzērienu tirgošanu nakts laikā, šī politika attiecībā uz alkoholu ir valsts politika un tai ir jābūt valsts atbildībai par sabiedriskās vides veidošanu, atbildībai par tautas veselību. Tā ir valsts atbildība, lai nepieļautu tos ārdošos procesus, šo tautas nodzeršanos. Lai tā tiktu maksimāli ierobežota. Šajā ziņā ir jābūt stabilām un striktām normām, kas tiek noteiktas valsts līmenī. Ir jābūt pamatprincipam un rāmjiem, kuros pašvaldības var rīkoties. Mēs nevaram šajos tautas pastāvēšanas un nākotnes jautājumos būt ar kaut kādā ziņā relatīvu nostāju. Mums ir jāspēj saskatīt un atzīt šīs absolūtās vērtības un šīs absolūtās prasības. Likumā ir jānosaka šīs pilnīgi konkrētās stundas. Lai tās būtu pat no pulksten 6.00 līdz 22.00. Kaut gan es uzskatu, ka labāk būtu noteikt vēl šaurāku šo laika intervālu, kā to piedāvā deputāts Naglis un deputāts Eniņš. Šis ir tas pamatprincips, šie ir tie rāmji, kuru ietvaros pēc tam pašvaldības var rīkoties tālāk.

Sēdes vadītājs. Divas minūtes ir pagājušas.

K.Čerāns. Paldies.

Sēdes vadītājs. Pēteris Tabūns - otro reizi.

P.Tabūns (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Cienījamie kolēģi! Es ieteiktu Nagļa kungam, Putniņa kungam un arī Čerāna kungam lasīt likumu, lasīt priekšlikumus, to, kas tur ir rakstīts. Mūsu, manis un Dobeļa kunga, iesniegtais priekšlikums ir visoptimālākais. Pašvaldība var vispār neļaut naktī atvērt šos veikalus, bet var arī atļaut uz vienu stundu. Un pašvaldība var par to saņemt naudu. Lūk, tāda ir būtība. Tas ir visoptimālākais.

Bet nu atbildēšu uz to, ko teica Liepas kungs. Liepas kungs, jūs sakāt - vajag... Bet vajag jau patiešām daudz ko. Vajadzēja izķert slepkavas, zagļus, izlaupītājus, un tā tālāk, un tā joprojām. Pagaidām to nespēj izdarīt ne policija, ne citas institūcijas. Tas, ko jūs visu laiku sakāt, ir vēlamajā izteiksmē. Tad jau var arī teikt: “Nevajag dzert!” Pareizi, nevajag. Bet dzer. Lūk, tāpēc es aicinu vēlreiz izlasīt mūsu priekšlikumu, kurā ir pateikts: “atkarībā no nakts darba laika ilguma”. Tātad te ir ierobežojumi.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Gundars Valdmanis - otro reizi.

G.Valdmanis (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Prezidij! Padomes kalpi un tauta! It kā būtu pareizi - atļaut pašvaldībām lemt, jo viņas ir tuvāk pie tās problēmas. Bet es jums varētu pastāstīt par indiāņu ciemu Misstassini Lake. Alkoholisms ir liela sērga indiāņiem, un tur alkoholu nedrīkstēja lietot nemaz. Un es atminos vienu vētrainu nakti. Bija trauksme. Jaunieši bija nolēmuši taisīt baļļuku ezera otrā pusē, un, atpakaļ braucot, aizgāja bojā 14 jaunieši. Mazajam ciemam tas bija liels zaudējums.

Es šeit lasu, ka mēs atļausim Latvijā pārdot alkoholu līdz pulksten desmitiem vakarā. Un ziemā, tumsā, pa slideniem ceļiem brauks jaunieši... Brauks, lai to pudeli dabūtu kaimiņu ciemā. Jo alkohols ir narkotika. Es domāju, ka mums būtu daudz, daudz rūpīgāk jāpārdomā tas. Es domāju, ka ar vienu likumu mūsu mazajā valstī pietiktu, lai nebūtu tās skriešanas dzērumā no vienas vietas uz otru.

Ir alternatīva - mēs varētu ierobežot alkohola pārdošanas laiku visā Latvijā. Bet, es domāju, arī tas neder - braukt desmitos vakarā, ziemā, pa slidenajiem ceļiem, lai tiktu pie tās pudeles. Es nevienam neieteiktu radīt tādu situāciju.

Sēdes vadītājs. Oskars Grīgs - apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija.

O.Grīgs (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Augsti godātais Prezidij! Priekšsēdētāja kungs! Cienījamie deputāti! Cienījamie profesionālie deputāti, vairāk vai mazāk profesionālie! Vai tad tiešām nepietiek runāt pašlaik? Par ko mēs runājam? Man liekas, ka mēs runājam par 299.priekšlikumu - izslēgt vai neizslēgt 70.panta pirmo daļu. Nu tad runāsim konkrēti par šo priekšlikumu! Un tad rīkosimies atkarībā no tā, vai tā tiks izslēgta vai netiks izslēgta. Ja nebūs izslēgta, tad turpināsim runāt par tiem pārējiem priekšlikumiem. Tik garš ir šis likumprojekts... Es saprotu, ka tas ir svarīgs. Taču mums šodien darba kārtībā ir jautājumi, kas varbūt ir vēl svarīgāki par šo likumprojektu. Nu tad runāsim par lietu!

Es aicinu, kā vienkāršs cilvēks aicinu: runāsim par lietu, runāsim par 299.priekšlikumu - “jā” vai “nē”! Un tad runāsim par pārējiem priekšlikumiem.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Paldies, Grīga kungs!

Sēdes vadītājs. Anta Rugāte - LZS, KDS frakcija.

A.Rugāte (LZS, KDS frakcija).

Augsti godātie kolēģi deputāti! Likums nav par valsts monopolu. Likums ir par alkohola aprites regulāciju valstī. Un tādēļ, ja ir runa par 299. priekšlikumu, es atbalstu Dobeļa kunga viedokli. Arī es uzskatu, ka šis priekšlikums nav atbalstāms. Ja ir runa par šī priekšlikuma vai par šīs lietas būtību, kas ir ietverta 70. pantā, tad jāteic, ka, pārlasot šodienas presi, mana uzmanība pievērsās tam, ka pašvaldību vadītāji gatavojas rakstīt politiķu “melno” grāmatu. Es nejūtos aizskarta, bet es jūtos apmulsusi: vai tad pašvaldību politiķi neuzskata sevi par politiķiem? Ja viņi šajā situācijā patiešām nespēj atrisināt jautājumu, vai viņu administratīvajā teritorijā būs vai nebūs alkohola tirdzniecība un kā tas būtu saskaņojams ar blakus esošo administratīvo teritoriju - vai šīs intereses sakritīs vai būs pretējas, vai viņi viens otram kaitēs vai kopīgi mēģinās šīs intereses realizēt, lai saglabātu savas pašvaldības teritorijā vissvarīgāko, pašu galveno resursu, bez kura vispār nav iespējama šī teritorija, - tie ir iedzīvotāji, tie ir cilvēki un viņu veselība...

Es saskatu, ka šajā priekšlikumā nr. 297 ir patiešām paredzēta pašvaldību atbildība par alkohola aprites kārtību valstī, tā ir nodota arī pašvaldību ziņā, un pašvaldībām ir jāuzņemas šī atbildība par to, kādā veidā viņas to nosaka, un nevar būt atruna, ka, lūk, likumā, kurš neregulē valsts monopolu valstī, ir kāda no augšas noteikta norma, kas pašvaldībām kaut ko liedz vai kaut ko diktē. Ja jau runājam pēc būtības, tad pēc būtības runāsim arī par to, ka pašvaldībām ir jābūt noteicējām savā teritorijā, viņām ir tiesības iekasēt attiecīgās nodevas, un diez vai vajadzētu paredzēt šo nodevu apjomu šajā likumā. Lai pašvaldības būtu pilnīgi brīvas un patstāvīgas šo nodevu normēšanā - par kādu pakalpojumu, par kādu uzņēmējdarbību, par kādu atļāvumu vai par kādu aizliegumu kas un kam ir jāmaksā.

Lūdzu neatbalstīt 299. priekšlikumu. Savukārt aicinu atbalstīt 297. priekšlikumu. Paldies.

Sēdes vadītājs. Jānis Mauliņš - frakcija “Latvijai”.

J.Mauliņš (frakcija “Latvijai”).

Godātā Saeima! Te ir tiešām sarunāts tik daudz savādību, ka es gribu jautāt - vai tad mēs izlemjam likumus pieņemt tikai tādos gadījumos, ja policija var tos izpildīt, bet pārējos gadījumos vispār atsakāmies no kaut kādiem ierobežojumiem? Ja Tabūna kungs saka, ka nevar pieņemt alkohola tirdzniecības ierobežojumu naktī, jo nav iespējams šo tirdzniecību novērst, tad, loģiski, ir jāsaka - nu mums ir jāatceļ viss Kriminālkodekss, jo praktiski mēs nenovēršam lielāko daļu noziegumu. Nevaram novērst šos noziegumus pat pašā augstākajā līmenī - var teikt, politiķu augstākajā līmenī. To taču mēs visi zinām un zina arī tauta. Un jāsaka tā - ja jau tik slikta ir tā policija, tad Tautas kustība “Latvijai” būs spiesta rakstīt pieprasījumu Saeimai, caur Saeimu rakstīt pieprasījumu iekšlietu ministram: kāpēc joprojām ir rekets, kāpēc joprojām ir kriminālnoziegumi tik lielā daudzumā, ka tiesas netiek galā un cietumos nav vairs vietas? Turpretim demonstrācija tiek desmit minūšu laikā izklīdināta ar tādām metodēm, ka visa pasaule, to tagad redzot televīzijā, brīnās.

Atbalstu deputāta Nagļa priekšlikumus. Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Ēriks Zunda - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija.

Ē.Zunda (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Godātais Saeimas priekšsēdētāj! Godātie kolēģi! Es domāju, ka šoreiz mums ir laba iespēja, apspriežot šo jautājumu, operatīvi konsultēties ar pašvaldībām, jo viņu pārstāvji te piedalās. Es šo iespēju izmantoju un par šo apspriežamo jautājumu ar viņiem parunāju, un man radās pārliecība, ka būtu labi, ja mēs atbalstītu 296. priekšlikumu. Jo, redziet, būtībā alkohola radītās problēmas sadalās starp valsti un pašvaldību. Un viņām abām divām zināmā mērā solidāri jāuzņemas šī atbildība, ar šīm problēmām saistīto jautājumu risināšana. Manuprāt, šis piedāvātais priekšlikums, ko izteikuši Pēteris Tabūns un Juris Dobelis, ir ļoti labi sabalansēts.

Uzņēmējs, kas saņem licenci alkohola tirdzniecībai, samaksā noteiktu summu par licenci, tātad viņam nepieciešamas arī noteiktas garantijas, ka viņš varēs šo alkoholu tirgot. Un tātad ir noteikts šis laiks - no pulksten 6.00 līdz 22.00. Tanī gadījumā, ja alkohola tirdzniecība notiek nakts laikā, pašvaldībām rodas vairāk problēmu, kas saistītas tieši ar alkohola tirdzniecību nakts laikā, un tāpēc es uzskatu, ka par šo tirdzniecību pašvaldībām ir jāgūst noteikts finansiāls atbalsts un noteiktas regulēšanas iespējas. Šis priekšlikums to visu šādā veidā sabalansē.

Tāpēc es aicinu atbalstīt 296. priekšlikumu. Ja atbalstām 296. priekšlikumu, mums ir, protams, jāatbalsta arī 299. priekšlikums, jo tas prasa šī panta, 70. panta, izslēgšanu.

Sēdes vadītājs. Aivars Kreituss - pie frakcijām nepiederošs deputāts.

A.G.Kreituss (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Cienījamie deputāti! Es nekādā ziņā nevarētu piekrist nupat teiktajam, ka pašvaldībai tad rodas problēmas un ka tad viņai vajadzētu dot arī iespējas šīs problēmas risināt, iekasējot naudu. Pašvaldībai problēmas rodas tieši tāpēc, ka ir iespējas, īpaši jauniešiem, šo alkoholu naktī nopirkt. Tas ir pats galvenais. Mēs to labi zinām, tie, kas daudz braukājam apkārt. Mēs vakaros braucam un labi zinām, kas notiek. Mēs labi zinām, ka visās vietiņās pie ceļa un visur citur, kur ilgi tirgo alkoholu, sēž galvenokārt jaunieši. Es vispār esmu pārsteigts par to sarunu, kāda šeit pašreiz izvēršas, aizstāvot tādas lietas, kas Eiropas Savienības valstīs, it īpaši Ziemeļvalstīs, īpaši Somijā, visiem ir pašas par sevi saprotamas. Es brīnos, ka šeit nav šajā gadījumā ieradies, piemēram, ārlietu ministrs vai kāds cits, kas visu laiku mūs mudina uz Eiropas Savienību, un ka nekāpj šeit tribīnē un nestāsta konkrēto pieredzi, kāda ir šīm valstīm. Tātad iznāk, ka mēs visās citās lietās gribam likumus pagriezt Eiropas virzienā, bet šajā gadījumā runājam kaut ko pavisam citu. Mēs taisāmies pilnīgi oficiāli, ar likumu, atļaut tirgot alkoholu naktīs, kaut gan visās citās mums apkārt esošajās valstīs, it īpaši Somijā, tas vispār ir kategoriski aizliegts.

Es domāju, ka tā ir pilnīgi atklāta atsevišķu partiju sponsorētāju lobēšana šajā gadījumā, un mēs redzam tos cilvēkus, kas kāpj tribīnē par šiem jautājumiem runāt, tie pamatā pārstāv pozīcijas partijas, trīs lielās partijas, un es domāju, ka šeit visiem, kas klausās, un arī visiem pārējiem ir labi redzams, kas notiek.

Un, ja mēs runājam, ka policija nespēj pret to cīnīties, tad, es domāju, tas ir jautājums, kuru tiešām vajadzētu risināt un stingri apskatīt. Jo labs piemērs ir cigarešu tirdzniecība Rīgā. Tiklīdz mēs pārstājām konfiscētās cigaretes pārdot ārzemēs un par uzrādīto kontrabandu maksāt daļu policijai, tā šīs cigaretes vairs neaiztur neviens. Vienalga, kurā tirgū mēs Rīgā ejam iekšā, priekšā stāv vieni un tie paši cilvēki (acīmredzot policija viņus pilnīgi neaiztiek) un piedāvā cigaretes. Mans priekšlikums, atcerieties, jau 1996. gadā bija (un tas tika arī Ministru kabinetā apspriests un akceptēts), ka kontrabandas uzrādītājiem ir jāmaksā daļa no realizētās kontrabandas ienākuma. Pašreiz tas nenotiek. Līdz ar to kontrabanda tiek veicināta acīm redzami.

Tāpēc es domāju, ka pašvaldībām nevajadzētu rūpēties par to, kādā veidā viņas varētu dabūt papildu ienākumu, bet vajadzētu domāt par to, kā novērst potenciālos noziegumus, kas radīsies, jauniešiem dzēruma stāvoklī braucot naktī ar automašīnām. Šeit taču runāja arī ārsti, stāstīja par traumatismu un par traumatisma procentuālo lielumu tieši naktīs, un par tā tiešo saistību ar jauniešu atrašanos reibuma stāvoklī. Tāpēc es domāju, ka mums būtu pieņemams šis pirmais priekšlikums - Nagļa kunga priekšlikums, un ļoti gribētos to papildināt ar to priekšlikumu (tas ir laikam Vītola kunga priekšlikums), ka pašvaldības pašas var vēl vairāk ierobežot. Likums nosaka kādu noteiktu stundu. Ja šī stunda ir, teiksim, no deviņiem rītā līdz desmitiem vakarā vai jebkāda cita stunda - vienalga -, tas ir ierobežojums, un pašvaldības, ja viņām ir smaga kriminālā situācija, var ierobežot šo alkohola tirdzniecību vēl vairāk, jo viņas vislabāk zina savus tirgotājus, viņas vislabāk zina savus dzērājus un visas savas pārējās problēmas. Tāpēc es lūgtu balsot vispirms par Nagļa kunga priekšlikumu un nekādā ziņā neatbalstīt pašreiz apspriežamo priekšlikumu - izslēgt šo pantu vispār.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Debates beidzam. Komisijas vārdā - Leiškalna kungs.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Es absolūti nepiekrītu vienam no runātājiem, kas teica, ka šeit kāds runā kādus idiotismus. Šeit katrs cilvēks pauž savu viedokli, viedokli, zem kura var parakstīties simtiem un tūkstošiem cilvēku Latvijas Republikā. Sabiedrībā ir ļoti daudz viedokļu attiecībā uz šiem jautājumiem, un šos viedokļus nācās klausīties arī komisijai. Un tikai tad, kad... Komisijas vārdā, Kiršteina kungs! ...Un tikai tad, kad bijām izskatījuši visus priekšlikumus un samērojuši šos priekšlikumus ar konkrēto likumu un ar citiem likumiem, mēs atbalstījām deputātu Leiškalna, Teņa un Sausnīša priekšlikumu izslēgt 70.panta pirmo daļu. Jānis Lagzdiņš, manuprāt, jau ļoti precīzi pateica, ka deputāta Vītola ieteikums taču paliek spēkā - pašvaldībām arvien paliek tiesības uz saistošiem noteikumiem. Tā ka varbūt nevajadzētu par to atsevišķi balsot.

Kāpēc komisija nosliecās uz 70.panta pirmās daļas izslēgšanu? Tāpēc, ka pašvaldībām taču ir tiesības pieņemt pašām savus noteikumus. Un otrs un varbūt pats galvenais iemesls ir tas, ka lielie alkohola apkarotāji nav iesnieguši priekšlikumu, kas runātu par vispārēju alkohola tirdzniecības aizliegumu Latvijā konkrētā diennakts laikā. Šajā situācijā atļaujot tirgot alkoholiskos dzērienus visu diennakti iestādēs, kas saucas par kafetērijām, restorāniem vai bāriem, bet ierobežojot to tirgošanu diennakts veikalos, teiksim, “Statoil” vai “Neste” benzīntankos, mēs patiesībām darām... (Starpsaucieni no zāles: “Komisijā var izrunāt!...”)

K.Leiškalns. Lamberga kungs! Dialogu es ar jums nevaru uzsākt. Es vienkārši runāju par komisijas viedokļiem. Komisija ir pieņēmusi attiecīgu lēmumu, un neko vairāk es gan šeit nevarētu pateikt. Komisijā tika izskatīti jautājumi par to, vai policija var vai nevar nodrošināt kārtību, bet tā tiešām nav šī likuma lieta. Tā ir policijas lieta, un, ja policija ir, tad tai jānodrošina, lai šī nelegālā tirdzniecība nenotiktu, kaut gan laukos to izdarīt, protams, būs grūtāk nekā Rīgā.

Tātad aicinu balsot par priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Balsojam par 299.priekšlikumu!

Lūdzu rezultātu! (Aplausi.) Par - 9, pret - 50, atturas - 13. Panta pirmā daļa netiek svītrota.

K.Leiškalns. Tātad, augsti godātie deputāti, mums ir tagad jābalso par deputāta Nagļa priekšlikumu, kas ir ar numuru 295, - par 70.panta pirmās daļas izteikšanu šādā redakcijā. Es domāju, ka mēs esam izdebatējuši viedokļus šajā jautājumā.

Sēdes vadītājs. Debates par šo jautājumu ir beigušās, godātie kolēģi! Lūdzu nevienu vairāk nepieteikties. Mēs izdiskutējām - vairāk nekā 20 deputāti izteicās par šiem pieciem priekšlikumiem. Debates ir beigušās. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par deputāta Nagļa priekšlikumu - izteikt 70.panta pirmo daļu jums iesniegtajā redakcijā.

Lūdzu rezultātu! Par - 31, pret - 15, atturas - 12. Priekšlikums nav pieņemts. Atturas - 22. Piedodiet! Priekšlikums nav pieņemts.

Balsojam par nākamo - deputātu Tabūna un Dobeļa priekšlikumu - izteikt 70.panta pirmo daļu jums iesniegtajā redakcijā. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Balsojam par šo priekšlikumu. (Zālē troksnis.)

Godātie kolēģi! Lūdzu nomierināties! Lūdzu rezultātu! Par - 33, pret - 21, atturas - 16. Arī šis priekšlikums nav pieņemts.

Balsojam par nākamo - deputāta Vītola priekšlikumu. Tekstu jūs redzat, nav vajadzības to atkārtot. Lūdzu zvanu. (Zālē troksnis.) Apiņa kungs, lūdzu, nomierinieties un neklaigājiet! Man ar visu mikrofonu neizdodas tik skaļi runāt kā jums bez mikrofona!

Balsojam par deputāta Vītola priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 53, pret - 7, atturas - 10. Priekšlikums pieņemts.

Vai deputāts Eniņš prasa balsojumu par savu priekšlikumu? (Starpsauciens: “Nav balsojams!”)

K.Leiškalns. Nav balsojams.

Sēdes vadītājs. Godātais Eniņa kungs! Godātais Eniņa kungs! Tā kā mēs esam pieņēmuši ar lielu balsu vairākumu deputāta Vītola priekšlikumu, šis priekšlikums, loģiski, vairs nav balsojams. (Starpsaucieni: “Ir, ir, ir!”)

Godātie kolēģi! Leiškalna kungs! Jums vārdu neviens nav devis runāt komisijas vārdā!

K.Leiškalns. Es nemaz neteicu...

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Vai ir loģika, - ja mēs esam uzticējuši pašvaldībām noteikt laiku tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem -, balsot par Eniņa priekšlikumu? (Troksnis zālē. Starpsaucieni: “Nav balsojams!”)

Godātie kolēģi! Juristi man apgalvo, ka tas vairs nav balsojams, un arī mana pārliecība un... un... loģiskais saprāts arī liecina par to, ka tas vairs nav balsojams. (Zālē joprojām troksnis. Starpsaucieni: Kā tad nav! Uzstāju!”)

Deputāts Eniņš lūdz vārdu, lai runātu par to, kā lieta virzāma tālāk. Lūdzu!

G.Eniņš (Latvijas Nacionālās reformu partijas un Latvijas Zaļās partijas frakcija).

Es atvainojos, juristiem vajadzētu to saprast. Ja, piemēram, pieņem manu noteikumu, ka var tirgot no tikiem līdz tikiem, pašvaldības var noteikt vēl stingrākus noteikumus. Tāds ir mans tulkojums attiecībā uz šo jautājumu. Un viss. Es lūdzu balsojumu! Un lai juristi apgāž to, ja es nepareizi ... (Starpsauciens: “Pareizi!”)

Sēdes vadītājs. Eniņa kungs! Tā nav taisnība, ko jūs runājat. Jūs savā priekšlikumā esat rakstījis: aizstāt vārdus... Bet Vītola kunga priekšlikumā nav tādu. Tādēļ nav jūsu priekšlikums balsojams. Godātais Eniņa kungs, savus un citu priekšlikumus vajag arī izlasīt. Ne tikai rakstīt!

Pārejam pie nākamajiem priekšlikumiem.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Priekšlikums nr.300 - 70.pantu papildināt aiz pirmās daļas ar jaunu daļu. Taču es domāju, ka arī šis laikam vairs nav balsojams.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt? Vēlas runāt deputāts Apinis - frakcija “Latvijas ceļš”. Lūdzu!

P.Apinis (frakcija “Latvijas ceļš”).

Godātie kolēģi! Tas tiešām bija pilnīgi skaidrs, ka mēs nevarējām balsot par deputāta Eniņa priekšlikumu. Tomēr lūdzu jūs visus tagad iedziļināties 300.priekšlikumā. Tas nav pretrunā ar mūsu nupat pieņemto deputāta Vītola priekšlikumu. Mēs dosim iespējas pašvaldībām... 50% no valsts nodevas maksas par licenci... Mēs dosim pašvaldībām vēl iespēju nopelnīt par nakts tirdzniecību. Es jūs ļoti lūdzu un aicinu balsot vismaz par šo priekšlikumu, neuzvelsim visu atbildību pašvaldībām! Mums ir kaut kāda politiskā atbildība, cienījamie kolēģi! Viss uzgrūsts tikai pašvaldībai, lai nu viņi tiek galā, kā nu māk. Lai katrs lauku pašvaldību vīrs mēģina tikt galā ar daudzajiem turienes dzērājiem.Nē! Aizstāvēsim pašvaldības ar likumu un ļausim viņām ar likuma spēku saņemt papildu nodevu par to nakts dzeršanu!

Sēdes vadītājs. Paldies, Apiņa kungs! Iesniedzēji savu priekšlikumu atsauc, un tas vairs nav skatāms.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Mēs pārejam pie 301.priekšlikuma, ko ir iesniedzis deputāts Naglis. Es domāju, ka mēs šo jautājumu esam izdiskutējuši. Komisija nav atbalstījusi deputāta Nagļa priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Nagļa kungs vēlas runāt debatēs. Lūdzu!

 

A.Naglis (LZS, KDS frakcija).

Godātie deputāti! Mēs vakar jau skatījām to jautājumu, ka nevar alkohola apritē piedalīties jaunieši līdz 21 gada vecumam. Šeit, šinī pantā un šinī panta daļā, ir pateikts, ka ar alkoholisko dzērienu tirdzniecību aizliegts nodarboties personām, kuras jaunākas par 21 gadu. Vakar mēs runājām par šo tirdzniecību un apžēlojām... ka studenti nevarēs... un tamlīdzīgi... Šis pants ir jāpieņem, lai mēs pasargātu jaunatni no ielaišanās tajā draņķīgajā darbā un tajā dzeršanā. Tādēļ vēlreiz izlasiet un ieklausieties, un pārdomājiet, par ko mēs vakar runājām un par ko šodien ir runa šinī pantā! Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu - 70.panta otro daļu izteikt tikai tādā redakcijā.

Sēdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekšsēdētāja biedrs

Aigars Jirgens.

Sēdes vadītājs. Ilga Kreituse - pie frakcijām nepiederoša deputāte.

I.Kreituse (pie frakcijām nepiederoša deputāte).

Augsti godātie deputāti! Šeit nu jums ir noteikta tās aprites viena izpausmes forma, konkrēti, tirdzniecība. Un nu varēs tie bērni brīvlaikā tās alus glāzes mazgāt, cik tīk, ja mamma uzskatīs, ka tas ir tas labākais peļņas avots. Tagad runa vairs nav par medmāsām, par kurām te ļoti uztraucās, ka viņas izdzeršot to spirtu, ar kuru jāveic sterilizācija špricējot. Tagad vairs nav runa arī par stjuartēm, jo stjuartes alkoholu netirgo. Tagad ir runa par šo veikalu un restorānu, un bāru, un cita veida dzertuvju darbinieku vecuma cenza noteikšanu. Un, tā kā alkohola tirdzniecība, manuprāt, ir jāpieskaita pie darba sevišķi bīstamos un kaitīgos apstākļos, es atbalstu šo priekšlikumu, ka ar alkohola tirdzniecību (es uzsveru - tirdzniecību!) nedrīkst nodarboties cilvēks, kas nav sasniedzis 21 gada vecumu, jo organisms viņam vēl nav nobriedis, lai lielāko dienas daļu elpotu alkohola tvaikus.

Sēdes vadītājs. Guntis Eniņš - Latvijas Nacionālās reformu partijas un Latvijas Zaļās partijas frakcija.

G.Eniņš (Latvijas Nacionālās reformu partijas un Latvijas Zaļās partijas frakcija).

Augsti godātie deputāti! Nedaudz turpinot deputātes Ilgas Kreituses domu, pie nupat teiktā es gribu piebilst tikai to, ko es vakar jau sacīju. Kā tas praktiski izpaužas? Ja aiz letes atrodas tāds astoņpadsmitgadīgs jauneklis un pie viņa pienāk kāds piecpadsmitgadīgs vai sešpadsmitgadīgs, viņam vienkārši pietrūkst tā spēka nepārdot. Mums ir likumā ielikts punkts, ka mēs nepārdodam jaunākiem par 18 gadiem. Bet lai būtu šī distance... vismaz tas ir tas pēdējais nobrieduma laiks - starp 18 un 21 gada vecumu. Lūk, tas ir tas izšķirošais brīdis. Es saprotu, ka Nagļa kunga priekšlikumu atbalstīs.

Sēdes vadītājs. Gundars Valdmanis - pie frakcijām nepiederošs deputāts.

G.Valdmanis (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Prezidij! Padomes kalpi un tauta! Es gandrīz katru nedēļu cenšos pats sev pareģot, kuru tautas grupu mēs atkal sāksim spīdzināt. Mēs esam to jau darījuši pensionāriem, represētajiem, invalīdiem un tā tālāk. Skat`, kas tagad notiek! Mēs ar savu patvaļu, ar savu pārgudrību mainām noteikumus attiecībā uz veikalu platību. Pietika ar 10 kvadrātmetriem. Tagad vajag 20. Vai tas veikalnieks var tik viegli palielināt to platību? Mums tas ir viegli. Mēs tikai vienu pogu nospiežam. Taču kādam citam cilvēkam Latvijā ir jāatrod nopietns risinājums.

Mēs varam sūtīt 18 gadus vecu puisi karā, lai viņš karotu pret Sadamu Huseinu, mēs varam viņam atļaut balsot, un tagad mēs, piespiežot pogu, nolemsim, ka viņš nevar vairs paturēt to darbu, kas viņam ir.

Es precīzi nezinu, cik ir tādu 18 līdz 21 gadu vecu jauniešu, kas tiek šodien nodarbināti bāros, bet visi tie tūkstoši tiks ar mūsu pogas spiedienu atlaisti no darba. Es nezinu, vai mums vajag mainīt esošo kārtību tikai mūsu patvaļas un gribas dēļ. Vai būs lielāka kārtība tanī bārā tāpēc, ka tā cilvēka gadu skaits būs citāds? Ja tas likums ir līdz šim bijis spēkā, lai tas paliek spēkā arī turpmāk! Un lai Dievs nedod, ka mēs katru nedēļu nolemtu spīdzināt vēl pāris tūkstošus latviešu!

Es jums lūgtu nemainīt esošo likumu ar tik lielu patvaļību. Kādam tas sāp. (Starpsauciens: “Pareizi!”)

Sēdes vadītājs. Andrejs Požarnovs - apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija.

A.Požarnovs (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Augsti godātais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Godātais sēdes vadītāj! Es tomēr aicinu atgriezties pie iepriekšējā priekšlikuma, jo deputāts Pēterkops to ir atsaucis, bet deputāta Ernesta Jurkāna nav zālē. Viņš to nav atsaucis. Līdz ar to es nesaprotu, kādā veidā mēs esam pārgājuši jau pie nākamā.

Sēdes vadītājs. Vents Balodis - apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija.

V.Balodis (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Godātie deputāti! Es gribētu iebilst pret vecuma ierobežošanu alkohola tirdzniecībā un brīnos, kāpēc Darba partija šeit aizstāv citādāku viedokli, jo jūs zināt, ka lauku rajonā ir tikai viens veikals, kurā tiek tirgots viss - sākot no zirglietām, saimniecības precēm, veļas pulveriem un beidzot ar alkoholu. Tādā gadījumā, ja mēs pieņemtu šādu redakciju, tad automātiski tiem cilvēkiem, kuri strādā šajā veikalā un kuri nav sasnieguši 21 gadu, būtu jāatstāj šīs darba vietas. Ko darīs visi tie, kuri ir beiguši vidusskolu un sākuši strādāt tirdzniecībā? Viņiem būtu liegta iespēja strādāt šajos veikalos. Lauku veikalos nav atsevišķas dzērienu nodaļas, un līdz ar to es lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Kārlis Čerāns - frakcija “Latvijai”.

K.Čerāns (frakcija “Latvijai”).

Augsti godātie deputāti! Pēc tā balsojuma, kas notika par iepriekšējo pantu, es redzu, ka mēs šajā likumā esam sākuši ieviest absolūtu visatļautību un vispārēju dzeršanas veicināšanu mūsu valstī, tāpēc es aicinu noraidīt šo likumprojektu kopumā.

Konkrēti šajā pantā es aicinātu to tomēr atbalstīt un vismaz šeit mēģināt iestrādāt iespējami stingrākas normas, kaut gan saprotu, ka lielas jēgas no tā nav, tāpēc viss būtu jānoraida kopumā. Paldies.

Sēdes vadītājs. Ilga Kreituse, otro reizi.

I.Kreituse (pie frakcijām nepiederoša deputāte).

Baloža kungs! Jums Lamberga kungs vakar izskaidroja, kā notiek tur, kur pārdevēja ir jaunāka par 18 gadiem. Un, ja jūs man gribat teikt, ka lauku veikalā viena pati meitenīte 18 gadu vecumā krāmē kastes, slauka un mazgā grīdu, pārvalda veikalu un vienlaicīgi tirgo, tad man šķiet, ka jūs sākat uzskatīt latviešu jauniešus par superpārcilvēkiem. Noteikti ir arī vēl otrs cilvēks! Lamberga kungs vai kāds cits... Druvas kungs te teica, ka, ja pārdevējs ir nepilngadīgs, tātad jaunāks par 21 gadu, tad alkohola pārdošanas brīdī tiek pieaicināts otrs - vecāks cilvēks. Es nezinu Latvijā nevienu veikalu, kurā strādā viens cilvēks vienā personā visu laiku. Un, ja veikala īpašnieks nevar nodrošināt vecāka cilvēka klātbūtni, bet grib tirgot alkoholu, kas lauku veikalos dod lielāko daļu peļņas, tad tā jau ir viņa problēma. Te drīzāk ir jautājums par papildu darba vietu radīšanu, par otra cilvēka klātbūtni.

Sēdes vadītājs. Debatēs vairāk pieteikušos nav. Debates slēdzam.

Komisijas vārdā - Kārlis Leiškalns.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Acīmredzot komisijas vārdā es nepateikšu neko labāku par to, ko pateica augsti godātais Valdmaņa kungs. Viņš ļoti precīzi noraksturoja esošo situāciju un konkrētā darbā iesaistītos konkrētos cilvēks, kuriem šo iztikas avotu mēs šobrīd gribētu liegt, ja neatbalstīsim komisijas redakciju.

Tāpat ļoti pareizi runāja Baloža kungs, un tas pilnībā sakrīt ar tiem argumentiem, kurus, pieņemot attiecīgo lēmumu, izskatīja un uzturēja spēkā atbildīgā komisija. Paldies.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu un lūdzu balsot par deputāta Nagļa priekšlikumu - izteikt 70. panta otro daļu jums iesniegtajā redakcijā. Lūdzu rezultātu! Par - 24, pret - 24, atturas - 18. Priekšlikums nav pieņemts.

Tālāk, lūdzu!

K.Leiškalns. Godātie deputāti! Godātais priekšsēdētāj, es saprotu, ka 302. un 303. priekšlikums nav balsojams, jo tas ir iekļauts Māra Vītola priekšlikumā, kuru mēs esam pieņēmuši par pamatu šim likumam.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti tam piekrīt? Tālāk, lūdzu!

K.Leiškalns. 304. priekšlikums. Iesniedzējs ir Eniņa kungs. Un tas ir saistīts ar priekšlikumu, kuru ir iesniedzis deputāts Leiškalns par tā paša 71. panta 1. punktu. Komisija daļēji ir atbalstījusi Eniņa kungu un arī Leiškalna priekšlikumu atbalsta, precizējot tā redakciju. Komisija izveidoja savu redakciju no šiem abiem iesniegumiem, un tā ir 60. panta jūsu tabulās redzamā redakcija.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt atbildīgās komisijas iesniegtajai 60. panta redakcijai? Piekrīt. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

K.Leiškalns. Tāpat 306. un 307. priekšlikums ir līdzīgi. 306. priekšlikumā deputāts Eniņš ierosina neļaut pārdot alkoholu personām ar acīm redzamām reibuma pazīmēm. Komisija nevarēja atrast to kritērijus un atbalstīja 307. priekšlikumu par 71. panta 2. punktu, kur runāts par iereibušām personām. Un arī šajā gadījumā, protams, ir ļoti grūti atrast kritērijus.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti komisijas atzinumam piekrīt? Pieņemts.

K.Leiškalns. Paldies. 308. priekšlikums. Deputāts Naglis ierosina izteikt 71. panta pirmās daļas 3. punktu attiecīgajā redakcijā. Komisija daļēji atbalsta gan deputāta Nagļa piedāvāto šā panta punktu, gan deputāta Eniņa ierosinājumu par šā panta 3. punktu un izsaka... Atbildīgā komisija izsaka savu redakciju, kurā ir ņemts vērā abu šo aktīvo deputātu viedoklis.

Sēdes vadītājs. Atklājam debates. Pēteris Apinis - frakcija “Latvijas ceļš”.

P.Apinis (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamie kolēģi! Katrs, kas šodien ir lasījis rīta presi, ir secinājis, ka pēdējās dienās pārsvarā ir ālējušies dažādi policijai līdzīgu grupējumu darbinieki. Viņi ir ālējušies dzērumā, un viņi tiešām ir pirkuši alkoholu savos apsargu un tamlīdzīgos formas tērpos. Es vienkārši ierosinu palikt pie iepriekšējā priekšlikuma, pie otrā lasījuma redakcijas, vai pieņemt deputāta Eniņa priekšlikumu, jo tikai tad, kad valsts amatpersonas formas tērpā... Tas mums norāda, ka pašvaldību policists turpmāk var dzert, cik grib, un var pirkt alkoholu, cik grib, un tamlīdzīgi. Paldies.

Sēdes vadītājs. Vairāk debatēs pieteikušos nav. Debates slēdzam. Komisijas vārdā.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Es domāju, ka pašvaldību forma ir valsts amatpersonas formas tērps un Apiņa kungs vai nu nesaprot, vai... Tādā gadījumā es aicinu balsot, ja kāds uztur spēkā šo balsojumu, par atbildīgās komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāts Apinis pieprasīja balsojumu par deputāta Eniņa priekšlikumu - par 309. priekšlikumu. Tātad mums tas ir jābalso. Lūdzu zvanu!

K.Leiškalns. Bet tas ir daļēji atbalstīts...

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu un lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu, balsosim par deputāta Eniņa priekšlikumu nr. 309! Lūdzu rezultātu! Par - 23, pret - 10, atturas - 26. Priekšlikums nav pieņemts.

Vai deputāti pieprasa balsot par atbildīgās komisijas redakciju? Nē. Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

K.Leiškalns. 312. priekšlikums ir par 72. pantu. Iesniedzis deputāts Naglis. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. 311. ...

K.Leiškalns. Jā, es atvainojos, 311. ir par 71. panta otrās daļas izslēgšanu. Komisija to ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem iebildumu nav? Pieņemts.

K.Leiškalns. Tātad šoreiz ir 312. par 72. panta papildinājumiem. Deputāts Naglis iesniedzis. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti arī atbalsta? Pieņemts. Tālāk, lūdzu!

K.Leiškalns. 313. priekšlikumu deputāts Tenis atsauc.

Sēdes vadītājs. Nav izskatāms. Tālāk, lūdzu!

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Mums ir jāpaņem jauns darba dokuments, kā es saprotu, un tā numurs ir 3560-b, kur ir redzama komisijas redakcija, ko tā ir izstrādājusi vēlāk - jau pēc šīs tabulas nodrukāšanas. Un šeit ir priekšlikums nr. 314, ko komisija daļēji atbalsta, un nr. 315 - par 74. pantu. To komisija atbalsta, precizējot redakciju. Precizētā jeb komisijas izstrādātā redakcija, kurā ir ņemti vērā abu deputātu priekšlikumi, ir redzama jūsu tabulas 5. ailē. Tas ir 63. pants.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt atbildīgās komisijas iesniegtajai 63. panta redakcijai? Piekrīt. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Tālāk ir ļoti svarīgs komisijas labojums par 75. pantu. Komisija pati to ir izstrādājusi un atbalstījusi. Pants ir izteikts kā jaunās redakcijas 64. pants, un tas ir ļoti nozīmīgs, jo man jāteic, ka šo nozari - aptiekas un medicīnas iestādes, mēs bijām palaiduši garām, likumprojektu izskatot trijos lasījumos. Es iesaku atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt 64. panta redakcijai? Piekrīt? Pieņemts.

K.Leiškalns. 317. priekšlikums nav balsojams.

Sēdes vadītājs. Tālāk, lūdzu!

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Ir 318. priekšlikums, kas jau atkal ir vecajā dokumentā jeb biezajā tabulā. To iesniedzis deputāts Naglis par 76. panta papildinājumu - papildināt to ar jaunu nodaļu. Komisija ir daļēji atbalstījusi šo deputāta Nagļa iniciatīvu, un tā ir ietverta likumprojektā kā jauna - trīspadsmitā nodaļa.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt atbildīgās komisijas atzinumam? Nepiekrīt. Vēlas runāt Pēteris Apinis - frakcija “Latvijas ceļš”.

P.Apinis (frakcija “Latvijas ceļš”).

Godātie kolēģi! Es uzskatu, ka deputāta Nagļa priekšlikums ir pilnīgāks, un aicinu balsot par deputāta Nagļa priekšlikumu. Protams, tas neizslēdz domu, ka mēs pēc tam neveiksmīga balsojuma gadījumā turpināsim sarunas par jauno - komisijas izstrādāto nodaļu.

Sēdes vadītājs. Vairāk debatēs pieteikušos nav. Debates slēdzam. Komisijas vārdā.

K.Leiškalns. Komisijas vārdā es varētu pateikt vienīgi to, ko es jau pateicu: komisija ir daļēji atbalstījusi deputātu Nagli, komisija ir izstrādājusi attiecībā uz šiem alkohola reklāmas ierobežojumiem un atļāvumiem savu precizētu, šā likuma struktūrai un citiem likumiem atbilstošu redakciju. Ja mēs šobrīd atbalstīsim daļēji pieņemto Nagļa kunga priekšlikumu, tad šis paliek diezgan šaurs un visu nozari neaptverošs priekšlikums trešajā lasījumā.

Apiņa kungs, mums vēl ir jāņem vērā tas, ka alkohola reklāmas nodaļa tiek ieviesta, likumprojektam esot jau trešajā lasījumā, tā ka komisija, es domāju, ir pastrādājusi un tās redakcija, neapšaubāmi, ir izvērstāka un labāka par Nagļa kunga priekšlikumu, lai gan viņa pūles un spējas darbā ar šo likumprojektu es negribu noliegt, un neviens arī komisijā nav iebildis pret to.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu un lūdzu balsot par deputāta Nagļa priekšlikumu - papildināt likumprojektu ar jaunu - četrpadsmito nodaļu jums iesniegtajā redakcijā. Lūdzu rezultātu! Par - 22, pret - 19, atturas - 19. Priekšlikums nav pieņemts. Tālāk, lūdzu!

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Atbildīgā komisija, tas man ir jāatzīmē, ir papildinājusi likumprojektu pēc Nagļa kunga iniciatīvas ar jaunu - četrpadsmito - nodaļu. Jaunajā likuma tekstā tā būs trīspadsmitā nodaļa, kuras nosaukums ir “Alkohola reklāma” un kura ir reglamentēta trijos pantos ar vairākiem apakšpunktiem. Tā ka, augsti godātie deputāti, aicinu atbalstīt komisijas viedokli, jo citu viedokli mēs šobrīd nevaram atbalstīt. Ja mēs neatbalstīsim komisiju, tad mēs vispār izslēdzam alkohola reklāmas reglamentāciju no šā likuma subjektiem.

Sēdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekšsēdētājs

Alfreds Čepānis.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt likumprojekta 65., 66. un 67. panta redakcijai, kuru akceptējusi komisija? Piekrīt. Paldies. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti un komisija! 320. priekšlikumā mēs esam jau izsmēluši reklāmas jautājumu līdz 67.pantam. Komisija ierosina izveidot četrpadsmitās nodaļas nosaukumu “Alkohola pārvadājumi Latvijas teritorijā un starptautiskie pārvadājumi”. Arī iepriekšējo nosaukumu jūs redzat. Komisija ievieš nodaļu un pati atbalsta savu priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst. Pieņemts.

K.Leiškalns. 321.priekšlikums. To iesniedzis deputāts Tenis par 76.pantu. Komisija ir atbalstījusi daļēji un iesaka to ietvert kā 68.pantu.Tas redzams jūsu tabulas 5.ailē.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt? Paldies. Pieņemts.

K.Leiškalns. 322.priekšlikums. Deputāti Leiškalns, Tenis un Jurkāns iesaka izslēgt 77.panta pirmo daļu. Komisijas atzinums - daļēji atbalstīts, jo komisija pati izslēdz 77.pantu pilnībā. Un, ja mēs balsojam par šīm lietām, tad šis būtu pirmais balsojums.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt atbildīgās komisijas priekšlikumam - svītrot 77.pantu? Piekrīt. Pieņemts.

K.Leiškalns. 324.priekšlikums. To iesniegušas trīs apvienotās partijas - LZS,KDS un LDP frakcija. Tās prasa izslēgt 78.panta otro teikumu. Komisija šo prasību ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Paldies. Pieņemts.

K.Leiškalns. 325. priekšlikumā atbildīgā komisija no jauna ir izteikusi 78.pantu, kas vēlāk kļūst par 69.pantu, un pati arī atbalsta savu priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Paldies. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Atbildīgās komisijas priekšlikums nr.326 par aizstājumu 79.pantā. Aicinu jūs atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt likumprojekta 70.panta redakcijai? Piekrīt. Pieņemts.

K.Leiškalns. 327.priekšlikums - atbildīgās komisijas priekšlikums par 80.panta pirmo daļu. Aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt. Pieņemts.

K.Leiškalns. 328.priekšlikumā atbildīgā komisija ierosina izslēgt 80.panta trešo daļu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt. Pieņemts.

K.Leiškalns. Diemžēl tabulā es nepamanīju... Jā, es pamanīju, ka 329.priekšlikums ir jau par 81.pantu. Atbildīgā komisija aicina šo pantu izslēgt no likumprojekta.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt svītrot likumprojekta 81.pantu.

K.Leiškalns. Arī atbildīgā komisija savā priekšlikumā nr. 330 aicina svītrot 82.pantu.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. 82.pants tiek svītrots.

K.Leiškalns. Ar priekšlikumu nr. 331, kas ir 63.lappusē, atbildīgā komisija ierosina izteikt 83.pantu jaunā - pašas izstrādātā redakcijā, un tas kļūst par 72.pantu, kuru jūs redzat tabulas 5.ailē.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt likumprojekta 72.panta redakcijai? Piekrīt. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Pārejam pie jaunas - piecpadsmitās nodaļas, kur runāts par kvalitātes nodrošināšanu. Tajā ir 332.priekšlikums, kurā atbildīgā komisija ierosina izteikt 84.pantu jaunā redakcijā, kurš kļūst par 73.pantu jūsu likumprojekta 5.ailē. Aicinu atbalstīt!

Sēdes vadītājs. Deputāti likumprojekta 73. panta redakcijai piekrīt. Pieņemts.

K.Leiškalns. 333. priekšlikumā atbildīgā komisija aicina izslēgt 85.pantu.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst. Piedodiet, vēlas runāt deputāts Viktors Kalnbērzs.

V.Kalnbērzs (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Augsti godātais Čepāņa kungs! Augsti godātie deputāti! Es uzskatu, ka mums nevajadzētu izsvītrot 85.pantu, tāpēc ka tomēr tas pants nodrošina zināmā mērā alkohola kvalitāti. Mēs jau debatējām, un daudzi no deputātiem pasvītroja, ka alkohols ir narkotika, bet kā ārsts es gribu atzīmēt, ka ir vēl daudz citu nelabvēlīgu alkohola radītu efektu. Ja tas alkohols būs vēl arī nekvalitatīvs, tad tie efekti būs daudz stiprāki.

Es gribu pateikt, ka alkohols ir viela, kura var veicināt impotenci. Es nerunāju par intelektuālo impotenci, tur var būt arī citi iemesli, bet es runāju par seksuālo impotenci. Taču tas vēl nav viss. Alkohols, it sevišķi tad, ja tas nav kvalitatīvs... Piedodiet, es bišķiņ mēģinu runāt varbūt ne visai nopietni, bet arī tas pastiprina nelabvēlīgo efektu, ja ir saistīts ar smēķēšanu. Pēdējā laika zinātniskie pētījumi norāda uz to, ka smēķēšana saīsina vīrieša dzimumorgāna garumu. (Zālē smiekli.) Dienvidkorejas zinātnieki ir paziņojuši (smejas), ka smēķētājiem pēdējos gados... es varu precīzi minēt šo zinātnisko rakstu... vidēji šis saīsinājums ir par 3 centimetriem. (Zālē smiekli.) Ja mēs pieņemsim tādu situāciju, ka tagad tas saīsinājums ir konstatēts, kas būs ar tiem deputātiem, kuri atkārtoti būs ievēlēti Saeimā?

Protams, šis jautājums ir risināms. Ir ļoti labas Rietumu konstrukcijas endoprotēzes, un tagad ir jauns modelis, kuru mēs attīstījām un kurš var kompensēt šo garumu... Taču es uzskatu, ka mums tomēr ir jādomā. Ja mēs zinām, ka produkcija ir ļoti nekvalitatīva, tad mums ir jādomā un noteikti jāaizliedz nekvalitatīvas produkcijas ražošana. Tāpēc es uzskatu, ka 85.pantu vajag saglabāt.

Nobeigumā es gribu teikt, ka tomēr - arī citi deputāti tā izteicās - mums šo likumu vajadzēs pēc tam noraidīt un veidot jaunu - alternatīvu likumu, kurš dos mums iespēju mūsu valstī veidot valsts monopolu uz alkoholu. Paldies par uzmanību. (Aplausi.)

Sēdes vadītājs. Pēteris Apinis - frakcija “Latvijas ceļš”.

P.Apinis (frakcija “Latvijas ceļš”).

Godātie kolēģi! Par tikko minēto jautājumu nerunāšu. (Zālē smiekli.) Es neesmu lasījis šīs publikācijas.

Godātie kolēģi! Ļoti jauks un vispār ļoti nozīmīgs šķiet 73.pants, kas nosaka, ka alkohols ir pakļauts noteiktai obligātai sertifikācijai atbilstoši trijiem likumiem.

Diemžēl mēs diezgan labi atceramies, ka šie trīs likumi, bet (it īpaši par pārtikas aprites kārtību un uzraudzību) nebūt nav tik pilnīgi, kā mēs paši to vēlētos. Ir atsevišķas to sadaļas, kuras ļoti labi varētu reglamentēt, es pieļauju, gaļas vai zivju kvalitāti, precīzi regulēt tādas lietas, kas ir saistītas tieši ar alkoholisko dzērienu ražošanu, tirdzniecību vai apriti kā tādu.

Alkohols tomēr ir narkotiska viela, un tai tomēr ir nepieciešams piemērot specifiskus, ļoti nozīmīgus dokumentus. Es domāju, ka Ministru kabinets Latvijā ir pietiekami kompetents, lai šādus dokumentus izstrādātu, un šiem dokumentiem, kas tiktu izstrādāti par alkoholu, vajadzētu būt ar daudz stingrākiem normatīviem nekā parastajai pārtikai, jo mēs zinām, ka Latvijas pārtikas ražotājs lielākoties ir korekts un godīgs.

Kas attiecas uz ārzemēs ražoto sertifikātu atzīšanu, gribu sacīt, ka pagaidām, kā zināms, vismaz lielākā daļa no tiem slimniekiem, kuri nonāk Toksikoloģijas centrā, kuri nonāk stacionārā, saindējoties ar alkohola surogātiem, ir lietojuši dažādus alkoholiskos dzērienus ar ārvalstu firmu markām.

Kā zināms, pagaidām nav nekādu datu, ka kāda mūsu ražotā un dzertā produkcija būtu cilvēkiem radījusi ļoti lielas problēmas ja viņi, bez šaubām, ir lietojuši šo alkoholu mērenās devās.

Tieši pirms šā likuma parādīšanās Saeimā trešajam lasījumam, es kopā ar Pārtikas uzraudzības centra direktoru Olafu Stengrēvicu, devos uz tirgu, un mēs nopirkām dažas pudeles dažāda alkohola par cenu, sākot no 60 santīmiem līdz 2 latiem. Cenas bija stipri atšķirīgas. Mēs aiznesām to uz mūsu laboratorijām kontrolei. Nav nemaz tik grūti noteikt, kurā vietā spirts ir ražots. Un tiešām šis spirts nekādā gadījumā nebija ražots ne Jaunpagastā, ne Kalsnavā, ne “Latvijas balzamā”. Šis spirts dīvainā kārtā bija kvalitatīvs. Tas bija spirta šķīdums ūdenī, pārsvarā tas bija atšķaidīts spirts. Tur nebija nekā no spirta, tas bija šņabis, kas tika uzdots par spirtu.

Pie tam es vēlētos tomēr teikt, ka mūsu laboratorijas pašlaik ir pietiekami kompetentas. Latvijas zinātnieki, kas ir ilgus gadus strādājuši gan ķīmijas, gan bioķīmijas, gan eksperimentālās bioķīmijas laukā, ir pietiekami kompetenti, lai spētu paši risināt visus kontroles jautājumus, tāpēc Ministru kabinets var viņiem uzticēt šādas funkcijas.

Es tomēr aicinu saglabāt 85.pantu iepriekšējā redakcijā un to neizslēgt, jo uzskatu, ka mūsu Ministru kabinets var šādas tiesības dot. Paldies.

Sēdes vadītājs. Juris Dobelis - apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija.

J.Dobelis (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Cienītie kolēģi! Es vēl vienu reizi gribētu uzsvērt, ka tomēr ir nepieciešams domāt par noteiktu sistēmu veidošanu. Jā, mums faktiski šodien nav nekādas sistēmas visā tajā alkohola problēmā kopumā. Līdz ar to mēs tagad veidojam ar lielām pūlēm kaut ko ļoti smagnēju, pretrunīgu, kas, neapšaubāmi, patlaban ir pretrunā ar starptautiskajiem līgumiem un kur viens pants runā pretī otram. Diemžēl tāda nu ir šā likuma tapšanas gaita. Ar to acīmredzot ir jāsamierinās, tāpat kā ir jāsamierinās ar dažādajiem uzskatiem šeit.

Es tomēr gribētu atkārtot vienu - es ceru, ka visiem šeit esošajiem deputātiem ir šī pamatdoma - apkarot alkoholismu Latvijā. Vismaz vajadzētu būt šādai pamatdomai. Jautājums - kurš un kā no mums šo apkarošanu saprot. Es tomēr domāju, ka nevajadzētu noniecināt mūsu dažāda veida gan zinātniekus, gan tos darbiniekus, kuri ir saistīti ar kvalitātes pārbaudi un ar citām pārbaudes metodēm. Kāpēc gan mēs atsakāmies no iespējas kaut kādā veidā sakārtot šos ar alkohola apriti saistītos jautājumus? Kas gan tur slikts, ka mūsu pārziņā būtu ne tikai atsevišķas lietas, kas ir tālākajos pantos uzrādītas, bet ka mūsu pārziņā būtu visa šī sistēma, kas ir saistīta ar alkohola pārbaudi, kas būtu saistīta ar šīm te vienotajām veidlapām, ar attiecīgiem dokumentiem un citiem noteikumiem? Vai tad tas būtu kaut kas galīgi noraidāms?

Liekas, es tomēr esmu par to, ka vajadzētu atbalstīt domu, ka šis pants nav izslēdzams, respektīvi, vajadzētu balsot pret to, ko ir ieteikusi komisija. Acīmredzot, ne vienu reizi vien apspriežot šo likumu, pie tāda secinājuma bija jānonāk, taču, tā kā mēs reizēm atbalstām komisiju, bet reizēm arī neatbalstām, tas tikai lieku reizi pierāda, cik smagi pašai komisijai ir klājies, strādājot pie šā likuma. Arī tas nebūtu nekas sevišķs. Tā ka es tomēr uzskatu, ka šeit ir skaidri jāpasaka, vai mēs gribam, lai tam, kas notiek ar alkohola tirdzniecību, lietošanu, ievešanu un izvešanu, ir kaut kāds sakars ar likumu, ar mūsu rūpēm par šīs produkcijas uzskaiti, pārbaudi un arī ar zināmu sekošanu tam, kas ar šo produkciju notiek. Tā ka, lūk, šeit ir daudz svarīgāks balsojums nekā par to, kādā vārdā saukt minerālūdeni, vīnu vai saukt kādu citu dzērienu. Tas, protams, arī ir atsevišķi balsojams, bet šinī gadījumā, lūk, šeit ir viens no būtiskākajiem balsojumiem.

Jūs pirmīt te strīdējāties un arī es par to, kā, kad un kur tirgoties ar alkoholu. Jā, arī tas ir diskutējams jautājums, bet arī te ir vajadzīga sistēma. Diemžēl iebalsotais priekšlikums nerada sistēmu, jo tur nav minēts ne laiks, ne kas cits. Tad vismaz šajā pantā ir kaut kāda sistēma paredzēta.

Tā ka es lūgtu atbalstīt šā panta atstāšanu, tas ir, balsot pret komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Andrejs Naglis - LZS, KDS frakcija.

A.Naglis (LZS, KDS frakcija).

Godātie deputāti! Mums jāpievēršas tieši šim pantam - 85.pantam, kur ir teikts, ka Ministru kabinets to nosaka. Un te nekas nav pretrunā, kaut kas tāds, kas mums būtu nepieņemams. Ja mēs nevaram pieņemt konkrētā likumā nevienu konkrētu normu ar laika ierobežojumu un tamlīdzīgi, tad es noteikti atbalstu Dobeļa kunga, Kalnbērza un visu citu iepriekšējo runātāju domu, ka šis pants ir jāatbalsta, ka tas nekādā gadījumā nebūtu izslēdzams, kā to ierosina atbildīgā komisija. Paldies.

Sēdes vadītājs. Pirms dodam vārdu debatēs nākamajam runātājam, izskatīsim 10 deputātu priekšlikumu: “Debatēm noteikt šādu laiku: 2 minūtes - pirmo reizi un vienu minūti - otro reizi.” Vai kāds vēlas runāt “par” vai “pret” šo priekšlikumu?

Guntis Eniņš acīmredzot vēlas runāt “pret”.

G.Eniņš (Latvijas Nacionālās reformu partijas un Latvijas Zaļās partijas frakcija).

“Augstie kolēģi! Augstprātīgie kolēģi,” man šoreiz gribas sacīt. Es pirmo reizi attiecībā uz debašu jautājumiem izeju tribīnē un runāju “pret”. Gribas aicināt: protieties mēru! Protieties kaunu! Jā, mēs jau otro dienu apspriežam. Jā, bet mēs trešo gadu pie šā likuma strādājam. Tad nu nesūkstīsimies, ka mēs to arī pabeigsim puslīdz ar cieņu. Trijās minūtēs var tikai atnākt un izkliegt saukļus. Ja mēs gribam kaut ko pateikt vai pierādīt kaut kādus secinājumus, tad veikls, zinošs runātājs var kaut ko piecās minūtēs pateikt, bet trijās minūtēs... Tā ir debašu un idejas izteikšanas aizliegšana!

Sēdes vadītājs. Modris Lujāns vēlas runāt “par”. (Starpsauciens no zāles: “Lujān, tu vairs nedrīksti smēķēt!”)

M.Lujāns (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Šinī gadījumā, ja mēs uzmanīgi paskatīsimies, kas diskutē, tad redzēsim, ka tie ir Pēteris Apinis - “Latvijas ceļš”, Nagļa kungs - kristīgais demokrāts, Eniņa kungs - “zaļie” un tur vēl kāda kompānija attiecīgi. Cienījamie kolēģi, ja mēs skatāmies šodien, tad redzam, ka ļoti aizrautīgi jau otro dienu Saeimas darbību traucē valdošais vairākums. Kā cienījamais Valdmaņa kungs saka: kur tad ir cienījamie Sadarbības padomes partneri? Priekš kam tad ir Sadarbības padome? Kāpēc tad jūs tur neizspriedāt šos jautājumus? Nu nevajag tērēt, kā Dobeļa kungs saka, dārgo Saeimas laiku, kura minūte maksā 300 latus!

Un tādēļ es aicinu vismaz opozīciju šinī gadījumā atbalstīt šo loģisko iniciatīvu un izbeigt šā vairākuma tukšo priekšvēlēšanu pļāpāšanu vai, kā reizēm Dobeļa kungs saka, pļurkstēšanu. Tādēļ es aicinu šo iniciatīvu atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Izlemsim jautājumu par debašu laika samazināšanu. Lūdzu rezultātu! Par - 50, pret - 16, atturas - 12. Lēmums ir pieņemts. Debates turpināsim pēc pusdienām saskaņā ar noteikto jauno reglamentu.

Pirms pusdienām paziņojums Dzintaram Ābiķim par komisijas sēdi.

Dz.Ābiķis (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamie kolēģi no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas! Es aicinu jūs uz komisijas sēdi tūlīt pārtraukumā, tātad iesim nekavējoši uz komisiju, bet sēde ilga nebūs. Paldies.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Mēģināsim reģistrēties ar identifikācijas kartītēm. Lūdzu visiem to izdarīt! Un Māri Rudzīša kungu lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus.

M.Rudzītis (6. Saeimas sekretāra biedrs).

Cienījamie deputāti! Nav reģistrējušies:

Māris Grīnblats,

Jānis Straume,

Vents Balodis,

Oskars Grīgs,

Andrejs Panteļējevs,

Ruta Marjaša,

Edvīns Inkēns,

Ēriks Zunda,

Dainis Turlais,

Jānis Rāzna,

Ludmila Kuprijanova,

Oļegs Deņisovs,

Jānis Ādamsons,

Andris Saulītis,

Jānis Strods,

Andris Rubins,

Gundars Valdmanis,

Janīna Kušnere,

Roberts Zīle.

Sēdes vadītājs. Un tagad, profesora Kalnbērza iebiedēti, dosimies pusdienās līdz pulksten pusdiviem.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 6. Saeimas priekšsēdētājs

Alfreds Čepānis.

Sēdes vadītājs. Godājamie kolēģi! Pārtraukumam paredzētais laiks ir beidzies. Turpinām apspriest likumprojektu.

333. priekšlikums. Komisijas vārdā - deputāts Kārlis Leiškalns.

K.Leiškalns (frakcija “Latvijas ceļš”).

Augsti godātie deputāti! Es gribu jums paskaidrot, ka komisija noteikti nav izdarījusi nekādus empīriskus novērojumus, nav neko mērījusi, nav meklējusi nekādas sakarības starp cilvēka orgāniem un alkohola lietošanas sekām. (No zāles deputāts J.Dobelis: “Kāpēc?”)

Komisija ir sakārtojusi likumprojektu. Mēs esam atbalstījuši atbildīgās komisijas priekšlikumu - 332. priekšlikumu -, un visi jautājumi, par kuriem ir runa 85. pantā, ir ietverti 73. panta jaunajā redakcijā. Un, ja mēs gribam izdarīt kādus labojumus, tad mums ir jālabo nevis vairs šis likums, bet jārunā par likumiem, kuri minēti 73. pantā šajā likumā. Augsti godātie deputāti, komisijas vārdā es aicinu atbalstīt atbildīgās komisijas slēdzienu. (Starpsaucieni no zāles: “Viss! Balsot!”)

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Lūdzu zvanu un lūdzu balsošanas režīmu! Balsojam par atbildīgās komisijas priekšlikumu svītrot 85. pantu.

Godātie kolēģi! Balsojam par atbildīgās komisijas priekšlikumu svītrot 85. pantu.

Godātie kolēģi! Tā kā mums atkal ir problēmas ar moderno “Philips” iekārtu, izsludinu pārtraukumu līdz pulksten 13.40.

Un Ilga Kreituse vēlas sniegt paziņojumu.

I.Kreituse (pie frakcijām nepiederoša deputāte).

Lūdzu Pilsonības likuma izpildes komisijas locekļus uz Sarkano zāli - uz komisijas sēdi.

Sēdes vadītājs. Pārtraukums līdz pulksten 13.40.

(Pārtraukums)

Sēdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekšsēdētājs

Alfreds Čepānis.

Sēdes vadītājs. Pašlaik pulkstenis ir trīspadsmit un četrdesmit minūtes. Par šo jautājumu vēl vēlas runāt deputāts Leopolds Ozoliņš.

L.Ozoliņš (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Godātais Prezidij! Godātie kolēģi! Es aicinu nepiekrist komisijas lēmumam atbalstīt šā panta izslēgšanu. Tieši otrādi, šādam pantam ir jāpaliek - it īpaši tāpēc, ka mēs redzam, ka alkohols ļoti kaitīgi iedarbojas uz mums - iedarbojas ne tikai uz parastā cilvēka psihi, bet arī uz mūsu dzejniekiem, uz mūsu advokātiem. Mēs redzam, ka gan Grūtupa kungs nevar kaut ko atcerēties, gan Berija kungs kaut ko aizmirst. Redzam arī to, ka Repšes kungs pēkšņi atceras... Mēs skatāmies un jūtam, ka kaut kas nav kārtībā ar atmiņu mūsu jaunajam Ulmanim, kurš kādreiz nezina, par ko un kam jāatvainojas. Mēs skatāmies, ka šodienas avīzēs ir tiesas atreferējums, kurā mēs lasām: viens pienāk un cilvēkam, kurš latviski nesaprot, latviski saka, ka, lūk, viņš nedrīkst celt šos bērnus, bet tas nesaprot un līdz ar to nogalina šos bērnus.

Mums, mediķiem, ir pilnīgi skaidrs, ka alkohols izmaina psihi, bieži noved cilvēkus pie pašnāvības vai arī pie tādas neadekvātas rīcības, kas saistīta ar pārlieku agresivitāti vai acīm redzamu depresiju. Tāpēc es uzskatu, ka alkohola kontrole ir ārkārtīgi nepieciešama. Jo vairāk mums būs iespēju kontrolēt alkohola kvalitāti, jo mazāk būs šādu saindēšanās pazīmju, saindēšanās rezultātā izdarītu likuma pārkāpumu, mazāk būs slepkavību. Jo nekvalitatīvs alkohols ir sevišķi bīstams. Tāpēc aicinu tautu nedzert, valsti aicinu kontrolēt šo procesu, kontrolēt šo viņas atļauto narkotiku kvalitāti un stingri sekot, lai neparādītos nekvalitatīvs alkohols, kurš pašreiz Latvijā ir plaši izplatīts.

Aicinu arī Valsts ieņēmumu dienestu, kā arī mūsu Robežsardzi sekot tā spirta kvalitātei, kuru viņi laiž pāri robežai gan oficiāli, gan kontrabandas ceļā. Ja kvalitatīvs alkohols tiek ievests kontrabandas ceļā, tā būtu viena lieta, bet, ja laiž nekvalitatīvu - indi -, tas ir pavisam kas cits.

Sēdes vadītājs. Vairāk debatēs pieteikušos nav. Debates beidzam. Komisijas vārdā - Leiškalna kungs!

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Man ir otrreiz iespēja runāt komisijas vārdā par attiecīgā panta svītrošanu. Komisijas vārdā es gribu pateikt jums, Ozoliņa kungs, un vēl daudziem deputātiem, un varbūt arī sev, ka, neapšaubāmi, ir labi būt vienkāršam labam cilvēkam, bet šajā zālē ir jābūt profesionālim - cilvēkam, kas runā par lietām, kuras viņš pārzina, kas runā par likuma struktūru, par likumā ietvertajām normām.

Komisijas vārdā es varu pateikt, ka 73.pants, kuru sēde jau ir akceptējusi, nosaka, ļoti stingri nosaka, ka Latvijā ražotais un ievestais alkohols ir pakļauts obligātai atbilstības sertifikācijai. Šo sertifikācijas kārtību regulē vairāki likumi - “Par atbilstības novērtēšanu”, “Par preču un pakalpojumu drošumu un ražotāja un pakalpojumu sniedzēja atbildību”, “Par pārtikas aprites kārtību un uzraudzību”.

Un, ja kādam deputātam liekas, ka normas attiecībā uz alkoholu šajā gadījumā ir pastiprināmas, tad jāizdara konkrēti labojumi konkrētos likumos. Vēlreiz aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu. Aicinu nevis runāt par vispārīgām tēmām, par to, cik alkohols ir slikts, bet runāt par šo likumprojektu, par tajā ietvertajām normām, par šā likumprojekta saskaņu ar citiem likumiem. Par starptautiskajiem līgumiem vairs nav vērts runāt, jo mēs tos visus esam ignorējuši.

Aicinu atbalstīt komisijas slēdzienu.

Sēdes vadītājs. Debates beidzam. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Balsojam par atbildīgās komisijas priekšlikumu (nr.333) - izslēgt likumprojekta 85.pantu. Lūdzu rezultātu! Vēlreiz lūdzu zvanu! Vēlreiz lūdzu balsošanas režīmu! Vēlreiz lūdzu deputātus balsot par atbildīgās komisijas priekšlikumu - svītrot 85.pantu. Priekšlikums nr. 333 ir 64.lappusē. Lūdzu rezultātu! Par - 45, pret - 11, atturas - 7. Šis priekšlikums ir pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti!

Sēdes vadītājs. Acumirkli, Leiškalna kungs! Prezidijs ir saņēmis 10 deputātu priekšlikumu veikt atkārtotu balsošanu par likumprojekta trešā lasījuma 300. priekšlikumu. 300. priekšlikuma iesniedzēji ir deputāti Normunds Pēterkops un Ernests Jurkāns. Deputāts Normunds Pēterkops savu priekšlikumu atsauca, tādēļ balsojums nenotika. Deputāta Jurkāna tajā brīdī zālē nebija. Minētais likumprojekta labojums veiksmīgi papildina pieņemto Saeimas deputāta Māra Vītola priekšlikumu.

Desmit deputātu paraksti. Tātad ir priekšlikums pārbalsot 300. priekšlikumu, kurš ir izklāstīts mūsu dokumenta 57. lappusē un kuru, kā jūs redzat, ir iesnieguši deputāti Normunds Pēterkops un Ernests Jurkāns.

Vai kāds vēlas runāt par šo priekšlikumu “par” vai “pret”? Nevēlas. Paldies. Deputāti piekrīt pārbalsošanai. (Sauciens no zāles: “Nē!”) Nepiekrīt. Tātad balsojam par priekšlikumu - pārbalsot 300. priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Balsojam 10 deputātu priekšlikumu - pārbalsot 300. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 36, pret - 20, atturas - 5. Priekšlikums ir pieņemts. 300. priekšlikumu mēs pārbalsosim. Atgādinu, godātie kolēģi, ka šis priekšlikums ir papildināt 70.pantu aiz pirmās daļas ar jaunu otro daļu. Otrās daļas teksts jums ir redzams dokumenta 57.lappusē. Vai visi ir to atraduši un sapratuši balsojuma būtību? Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Balsojam par deputāta Pēterkopa un deputāta Jurkāna priekšlikumu, kuru komisija nav atbalstījusi. Lūdzu rezultātu! Par - 41, pret - 15, atturas - 8. Deputāta Pēterkopa un deputāta Jurkāna priekšlikums - papildināt 70.pantu aiz pirmās daļas ar jaunu otro daļu - ir pieņemts. Paldies.

Atgriecamies pie 334.prieklikuma.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! 334. priekšlikums ir atbildīgās komisijas lēmums izslēgt 86.pantu. Lēmums ir cieši saistīts ar 73.pantu, kuru ir atbalstījusi gan komisija, gan Augstā sapulce. Paldies.

Sēdes vadītājs. Vēlas runāt deputāts Pēteris Apinis. Nevēlas. Kādēļ tad jūs esat pieteicies, ja nevēlaties?

K.Leiškalns. Katram gadījumam.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 86.panta svītrošanu? Piekrīt. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Nākamais priekšlikums ir par 87.pantu, jaunajā redakcijā tas ir 74.pants. Juridiskais birojs ierosina izteikt 87.panta sākumu šādā redakcijā. Komisija to ir daļēji atbalstījusi un ierosinājusi savu redakciju (336.priekšlikums), kura ir atbalstīta un kļuvusi par 74.pantu, kas redzams ailē nr.5.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt atbildīgās komisijas atzinumam par šiem abiem priekšlikumiem un 74.panta redakcijai? Piekrīt. Paldies! Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Par 88.pantu. Atbildīgā komisija ir iesniegusi attiecīgu redakciju, kuru tā atbalsta. Redakcija ir redzama labajā pusē, 5.ailē. Tagad tas ir 75.pants.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst. Pieņemts.

K.Leiškalns. Līdzīgi ir ar nākamo - 89.pantu. Komisija ir ieteikusi jaunu redakciju, izmainījusi dažus vārdus. Labajā pusē, 5.ailē, tas redzams kā 76.pants.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst. Pieņemts.

K.Leiškalns. Priekšlikums nr.339. Atbildīgā komisija mainījusi arī 90.pantā dažus vārdus, un pēc būtības šis priekšlikums ir jāatbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst. Pieņemts.

K.Leiškalns. Par 91.pantu. Mums ir jāskata deputāta Sausnīša priekšlikums. Komisija to daļēji atbalsta... jā, daļēji atbalsta, un pants tiek izteikts komisijas redakcijā. Tabulas labajā pusē, likumprojekta jaunajā redakcijā, tas ir redzams kā 78.pants.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt 78.panta redakcijai? Piekrīt. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Pārejam jau pie 92.panta. Priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Sausnītis. Komisija to ir daļēji atbalstījusi, mainot redakciju. Redakcija ir 5.ailē, 79.panta izskatā.

Sēdes vadītājs. Deputāti 79.panta redakcijai piekrīt. Pieņemts.

K.Leiškalns. 349.priekšlikums. Atbildīgā komisija bez iebildēm liek izslēgt 93.pantu.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt priekšlikumam svītrot likumprojekta 93.pantu (pēc vecās numerācijas)? Piekrīt. Pieņemts.

K.Leiškalns. Par 94.pantu. Atbildīgā komisija ir sagatavojusi jaunu redakciju, kura ir 80.pants likumprojekta jaunajā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt 80.panta redakcijai. Pieņemts.

K.Leiškalns. 344.priekšlikums ir 66.lappusē. Deputāts Tenis ierosina izteikt 95.panta pirmo daļu šādā redakcijā. Redakcija ir jūsu priekšā. Komisija to daļēji atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts.

K.Leiškalns. Komisija daļēji atbalsta arī deputāta Teņa priekšlikumu par šī panta otro daļu, bet komisijas pašas sagatavoto redakciju jūs redzat kā 81.pantu. Mēs tagad esam pārgājuši uz 67.lappusi.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt likumprojekta 81.panta otrās daļas redakcijai? Piekrīt. Paldies.

K.Leiškalns. Līdz ar to deputāti ir atbalstījuši arī deputāta Sausnīša priekšlikumu par šā panta otro daļu.

Pārejam pie nākamā. Atbildīgā komisija ir sagatavojusi jaunu redakciju 96.pantam. Pēc atbildīgās komisijas izdarītajiem labojumiem tas ir kļuvis par 82.pantu. Jūs redzat 82.panta pirmo daļu, kas ir izteikta jaunā redakcijā.

Sēdes vadītājs. Vai godātie kolēģi deputāti piekrīt likumprojekta 82.panta pirmās, otrās un trešās daļas redakcijai? Piekrīt. Pieņemts.

K.Leiškalns. Paldies, godātie deputāti! Pārejam pie 350.priekšlikuma, kas atrodas 68.lappusē. Šo priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Eniņa kungs. Komisija to ir daļēji atbalstījusi, ietverot trīspadsmitajā nodaļā, kuru, augsti godātie deputāti, mēs esam izskatījuši. Eniņa kungs, ja jums nebija iebildumu pret 13.nodaļu, šeit būs grūti strīdēties.

Sēdes vadītājs. Deputātam Eniņam ir iebildumi. Viņš vēlas runāt. Lūdzu!

G.Eniņš. Es domāju, ka šajā alkohola okeānā, kas ir ap mums, tauta dzer vairāk nekā jebkur citur Eiropā, - Latvijā patērē uz vienu cilvēku visvairāk absolūtā alkohola. Es domāju, alkohola reklāma ir jāregulē, nopietni jāregulē. Tāds ir mans priekšlikums, un es lūdzu to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vairāk deputāti debatēs pieteikušies nav. Komisijas vārdā - Leiškalna kungs.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Augsti godātais Eniņa kungs! Ņemot vērā jūsu un augsti godātā deputāta Nagļa priekšlikumus, mēs esam izveidojuši nodaļu, kas reglamentē alkohola reklāmu. Eniņa kungs, šobrīd, manuprāt, jūsu priekšlikums vairs nav balsojams, jo tas viss ir noregulēts trīspadsmitajā nodaļā. Mēs esam pieņēmuši veselu redakciju, un es baidos, ka šobrīd mums vairs nav iespējas izveidot jaunu trīspadsmito nodaļu. Pie tam komisija ir atbalstījusi jūsu priekšlikumus, vienkārši ietvērusi tos jau Augstās sapulces izskatītajā trīspadsmitajā nodaļā. Tā ka es domāju par procesuālām problēmām šī jautājuma tālākā risināšanā.

Sēdes vadītājs. Deputāts Eniņš pieprasa balsojumu. Neskatoties uz loģikas trūkumu šajā priekšlikumā. (Troksnis zālē.) (No zāles deputāts G.Eniņš: “Nu labi, es noņemu!”)

K.Leiškalns. Nu paldies Dievam!

Sēdes vadītājs. Paldies!

K.Leiškalns. Paldies deputātam Eniņam! Viņš ir daudz palīdzējis šī likuma izveidē.

Pārejam pie 351.priekšlikuma - par 98.pantu. Iesniedzis deputāts Tenis. Komisija ir pilnībā atbalstījusi. Redakcija ir redzama kā 84.pants jaunajā redakcijā, 5.ailē.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Par jaunās redakcijas 85.pantu jeb iepriekšējās redakcijas 99.pantu nav neviena priekšlikuma. Pārejam pie 100.panta (vecajā redakcijā) jeb 86.panta (jaunajā). Tur ir 352.priekšlikums. Iesniedzis deputāts Tenis. Par 100.panta 1.punktu. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt.

K.Leiškalns. Komisija atbalsta 100.panta 2.punkta redakciju, kuru iesniedzis deputāts Tenis.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst. Pieņemts.

K.Leiškalns. 354.priekšlikumu komisija neatbalsta. Tas ir deputātu Leiškalna un Jurkāna priekšlikums par 100.panta 3.punktu. Deputāts Leiškalns neprasa balsojumu.

Sēdes vadītājs. Atbildīgā komisija ir iesniegusi priekšlikumu svītrot 100.panta 3.punkta “d” apakšpunktu.

K.Leiškalns. Tieši tā. Paldies.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti tam piekrīt? Piekrīt. Paldies.

Vai deputāti piekrīt arī tam, ka komisija neatbalsta deputātu Leiškalna un Jurkāna priekšlikumu izteikt 100.panta 3.punkta “c” apakšpunktu šādā redakcijā? Piekrīt. Pieņemts.

K.Leiškalns. Paldies, augsti godātie deputāti! Paldies, dāmas un kungi! Pārejam pie 101.panta, tur ir 356.priekšlikums. Iesniedzis Juridiskais birojs, komisija atbalsta, un, ceru, arī jūs atbalstīsiet.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt svītrot 101.panta pirmo daļu.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! 357.priekšlikums. Atbildīgā komisija ir izstrādājusi 102.panta redakciju, kura kļūst par 88.pantu jaunajā likumprojekta variantā. Komisija ir atbalstījusi. Ceru, ka ne jums, ne Apiņa kungam iebildumu nebūs.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt likumprojekta 88.panta redakcijai? Piekrīt. Pieņemts.

K.Leiškalns. Paldies! 358.priekšlikums ir jau par 104.pantu. Ierosina papildināt to ar jaunu - trešo - daļu. Priekšlikumu iesnieguši Pēterkops, Leiškalns un Jurkāns. Komisija nav atbalstījusi. Leiškalns neprasa balsojumu. (Starpsauciens: “Balsojam!”)

Sēdes vadītājs. Deputāti prasa balsojumu par 358.priekšlikumu.

Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par šo priekšlikumu, kuru komisija nav atbalstījusi. Lūdzu rezultātu! Par - 22, pret - 26, atturas - 13. Nav pieņemts.

K.Leiškalns. Paldies, godātie deputāti. Pārejam pie 105.panta. 359.priekšlikums ir no Juridiskā biroja. Komisija nav atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst pret komisijas atzinumu.

K.Leiškalns. Komisija neatbalsta deputāta Leiškalna priekšlikumu par 105.panta skaitļiem. Tas ir priekšlikums nr.360.

Sēdes vadītājs. Par šo priekšlikumu vēlas runāt Pēteris Apinis.

P.Apinis (frakcija “Latvijas ceļš”).

Godātie kolēģi! Šajā un nākamajos priekšlikumos mums ir iespēja izteikt savu attieksmi pret soda naudām par dažādiem likumpārkāpumiem. Es ļoti atbalstu deputāta Leiškalna viedokli, ka soda naudām ir jābūt nevis no kādas vienas summas līdz kādai citai summai, bet konkrētām, deputāts Leiškalns šinī gadījumā norāda - 7 tūkstoši.

Visos tālākajos punktos ir redzams, ka atbildīgā komisija netieši ir lobējusi pārkāpējus, samazinot soda naudas par attiecīgajiem pārkāpumiem. Visos nākamajos punktos ir iznācis, ka trešajā lasījumā komisija piedāvā samazināt soda naudas. Es lūdzu atbalstīt deputāta Leiškalna priekšlikumu šajā un arī nākamajos gadījumos.

Sēdes vadītājs. Runās Ilga Kreituse - pie frakcijām nepiederoša deputāte.

I.Kreituse (pie frakcijām nepiederoša deputāte).

Augsti godātie deputāti! Es tāpat vēlētos, lai jūs pievērstu uzmanību šīm naudas summām divu iemeslu dēļ.

Pirmais. Tāpēc, ka tad, ja ir tā saucamās “šķēres”, tam cilvēkam, kas nosaka summu, ir ļoti liela iespēja nopelnīt, it sevišķi tad, ja tās “šķēres” ir tik lielas. Un var vienoties: “Es tev oficiāli uzlikšu mazāko, bet tu man iedosi vēl 10% no lielākās, un mēs esam tikuši ar tevi galā. Nedosi to - es tev uzlikšu lielāko.” Tāpēc soda naudai ir jābūt vienmēr noteiktai, konkrētai summai, nevis “no-līdz”. Tas nav darba stāžs vai kaut kas cits, ko var noteikt “no-līdz”. Ir jābūt konkrētai summai.

Un otrs faktors. Šeit zālē visu laiku tiek uzsvērts, ka mēs nevaram izsekot aizliegumiem, nevaram noķert alkohola kontrabandas tirgotājus, nevaram noķert “točku” tirgotājus, un tamlīdzīgi. Tad jājautā - kur jums ir garantija, ka policija varēs izsekot tiem, kas gribēs dot kukuļus šinī gadījumā? Ja jau nav mums iespējas izsekot visām ar alkoholu saistītajām peripetijām un nebūšanām, es jūs lūgtu tomēr atbalstīt Kārļa Leiškalna priekšlikumu, jo tur ir ierakstīta konkrēta summa, kas neļauj spert soli ne pa labi, ne pa kreisi arī tad, ja kārdinājums liekas ļoti liels. Tādā veidā jūs varat pasargāt cilvēkus, kas būs saistīti ar šo soda naudu iekasēšanu, no vēlmes pārkāpt likumu un kļūt par noziedzniekiem. (Starpsauciens no zāles: “Kriminālkodeksu pārskatīt...”)

Sēdes vadītājs. Vairāk debatēs deputāti pieteikušies nav... Nē, Apiņa kungs, jūs pieteicāties par vēlu šoreiz. (No zāles deputāts P.Apinis: “Žēl!”) Jūs vienmēr esat pirmais, bet šoreiz nogulējāt. Tādēļ vārdu es jums nedodu.

Komisijas vārdā - deputāts Leiškalns.

K.Leiškalns. Godātie deputāti! To, ko varētu pateikt deputāts Leiškalns, lieliski pateica gan Apinis, gan ļoti cienījamā deputāte Kreituse. Runājot komisijas vārdā, jāteic, ka runa nav par soda naudām, bet par naudas sodiem. Ir zināma atšķirība Latvijas Republikas likumdošanā, runājot par tieši šiem jēdzieniem. Sākumā tie var likties vienādi.

Komisija nav atbalstījusi deputāta Leiškalna priekšlikumu dēļ tā iemesla, ka Latvijas Republikas visu sankciju prakse nosaka, ka šie soda apjomi ir diferencējami. Naudas sods tiek noteikts par konkrētu nodarījumu, taču konkrētajiem nodarījumiem var būt dažāda smaguma pakāpe un ir piemērojams tāds vai citāds naudas sods. Tas var būt gan mazāks, gan lielāks. Un, neprasot balsojumu par savu priekšlikumu (to gan ir izdarījuši Apiņa kungs un Kreituses kundze), es gribu pateikt, ka tālāk būs vairāki šādi priekšlikumi šo naudas summu noteikšanai, un es nepastāvu ne uz vienu un neprasu balsojumu.

Sēdes vadītājs. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsojam par deputāta Leiškalna priekšlikumu - aizstāt 105.pantā skaitļus ar citu skaitli. Lūdzu rezultātu! Par - 30, pret - 16, atturas - 13. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Es baidos, ka jums būs jāpiemēro šī norma arī turpmāk, un tas jau ir slikts precedents.

Sēdes vadītājs. Nebaidieties, piemērosim!

K.Leiškalns. Lai notiek! Es būšu tikai uzvarējis. Pārejam pie 361.priekšlikuma. Es atvainojos, es nezinu, vai tas šobrīd vairs ir balsojams, jo deputāts Tenis ierosina redakciju ar diferencētām soda naudām. 91.pants - tā ir komisijas redakcija, bet mans priekšlikums tur vairs neiekļaujas. Saeima ir atbalstījusi manu priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Izeja ir tāda, ka šajā gadījumā ir balsojams deputāta Teņa priekšlikums - ar akceptēto Leiškalna kunga ierosināto grozījumu.

K.Leiškalns. Paldies, priekšsēdētāja kungs.

Sēdes vadītājs. Tā arī darīsim. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam par deputāta Teņa priekšlikumu - ar jau akceptēto grozījumu, ko mēs izdarījām, pieņemdami iepriekšējo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 45, pret - 4, atturas - 7. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Par 105.pantu ir Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir iestrādāts, un es saprotu, ka mums šim pantam jau ir konkrēta redakcija.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt tam? Paldies, pieņemts.

K.Leiškalns. 363.priekšlikums. Deputāts Leiškalns, kas neuztur spēkā savu priekšlikumu un neprasa balsojumu, aicina izdarīt izmaiņas 106.pantā. Komisija tās nav atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Runās Pēteris Apinis - frakcija “Latvijas ceļš”. (Starpsauciens no zāles: “Nu nerunā! Prasi balsojumu!”)

P.Apinis (frakcija “Latvijas ceļš”).

Godātie kolēģi! Es tagad lūdzu jūs ievērot konsekvenci un balsot par deputāta Leiškalna priekšlikumiem.

Sēdes vadītājs. Paldies. Leonards Tenis - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija.

L.Tenis (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Augsti godātais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Es diemžēl nepaspēju runāt par iepriekšējo punktu, nepaspēju pieteikties. Es gribu, tieši otrādi, teikt Kreituses kundzei, ka tagad, kad ir nosaukts skaitlis, ir lielāka iespēja... Nav vairs vietas tirgošanai... Bija 1000 un 10 000, tagad ir tikai 7 000. Un nevar teikt, ka tur, kur ir “šķēres” soda naudās, uzreiz rodas kaut kāda korupcija. Varbūt kādam ir labāk zināms, kā tas ir. Es ierosinu, cienījamie kolēģi, tomēr atstāt “šķēres”, jo attiecībā uz akcīzes preci, kura ir alkohols, nav visos noteikumos un normatīvajos aktos teikts, ka ir soda nauda vai konfiskācija. Visur attiecībā uz akcīzes precēm ir teikts, ka ir soda nauda, 200 lati vai 10 000 lati, un konfiskācija. Visbargāk soda sakarā ar akcīzes precēm. Tāpēc “šķērēm” ir jābūt, jo dzīvē dažādi gadās. Ir dažādi pārkāpumi. Kā piemērs ir “Spodrība”, kura ir no Valsts ieņēmumu dienesta saņēmusi, varbūt ne visai likumīgi, pareizi... ar kāda ierēdņa pārkāpumu... konfiscēto spirtu. Un tagad “Spodrībai” ir jāatņem visa tā prece, jāsoda bargi, teiksim, tik bargi, kā mēs gribam to noteikt. Vai tas cilvēks vainīgs, ka kāds ierēdnis kļūdās? Bet jāsoda. Un tik bargi. Tāpēc “šķērēm” ir jābūt, tā situācija ne vienmēr ir vienlīdzīga. (Starpsauciens: “Tā ir!”)

Tāpēc es aicinu neatbalstīt šajā gadījumā. Jo mēs runājam par 5 tūkstošiem un 50 tūkstošiem, par šādām naudas summām. Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Ilga Kreituse - pie frakcijām nepiederoša deputāte.

I.Kreituse (pie frakcijām nepiederoša deputāte).

Jā, bija patīkami dzirdēt Teņa kungu vienā lietā. Izrādās, ierēdnis kļūdījies, ierēdnis atļāvis, bet sodīs “Spodrību”. Jāsoda ir ierēdnis un jāmet ārā no darba, un lai samaksā visu to soda naudu, kas ir, un jāļauj “Spodrībai” ražot. Teņa kungs, jūs nonācāt smagā pretrunā pats ar sevi. Ierēdnis kļūdījās, bet sodīs uzņēmumu. Bet es jums, cienījamie kolēģi, vēlreiz gribu teikt: ja ir tāda starpība - 5 tūkstoši un 50 tūkstoši - , tad jūs man nekādi neiestāstīsiet, ka šīs “šķēres” veicina godīgumu.

Un otra lieta. Nav svarīgi, vai runa ir par litru spirta vai 10 litriem spirta. Noziegums ir noziegums, un ļaunums ir ļaunums. Un tāpēc vērtēt to, kurš no viņiem ir vainīgāks vai kurš ir mazāk vainīgs, - tas, manuprāt, šodien vairs nav korekti. Es tāpēc gribētu... es negribu runāt par citiem pārkāpumiem, par citiem Leiškalna kunga priekšlikumiem. Man ir lūgums Leiškalna kungam neatsaukt savus priekšlikumus. Un deputātiem - atbalstīt Leiškalna kungu.

Sēdes vadītājs. Debatēs pieteikušies vairāk nav. Debates beidzam.

Komisijas vārdā - Leiškalna kungs.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Man tomēr no šīs tribīnes ir jāpārstāv komisija. Komisija nav atbalstījusi Leiškalna priekšlikumus, un es domāju, ka visskaidrāk to pateica Teņa kungs. Es vairs nevaru aģitēt par saviem nolūkiem. Aicinu jūs tikai balsot, atbalstīt komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Paldies. Bet deputāts Leiškalns savu priekšlikumu neatsauc, tāpēc pēc deputātu prasības balsosim šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim 363.priekšlikumu - aizstāt 106.panta pirmajā daļā skaitļus... un tālāk kā tekstā. Lūdzu rezultātu! Par - 33, pret - 17, atturas - 15. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Mēs pārejam pie 365.priekšlikuma, jo es uzskatu, ka 364., ja sēdes priekšsēdētājs man to atļauj, vairs nav balsojams.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt? Godātie kolēģi, 106.panta pirmās daļas skaitļus mēs esam jau nobalsojuši, un tāpēc citus skaitļus 106.panta pirmajā daļā mēs balsot vairs nevaram. Tas ir loģiski. Tāpēc šis priekšlikums vairs nav balsojams. Izskatīsim 365.priekšlikumu.

K.Leiškalns. 366., es domāju, priekšsēdētāja kungs!

Sēdes vadītājs. Jā, paldies, jo arī nākamais ir par otro daļu.

K.Leiškalns. Mēs pārejam pie 107.panta, par kuru atkal ir gan atbildīgās komisijas priekšlikums, gan arī deputāta Leiškalna priekšlikums. Deputāts Leiškalns nosaka konkrētu skaitli, bet atbildīgā komisija iestājas par “peldošu” skaitli, ņemot vērā nodarījuma pakāpi. Atbalstīts ir pašas komisijas piedāvātais variants. Es balsojumu neuzturu spēkā, bet es saprotu, ka Apiņa kungs to uztur.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Juridiskā biroja vadītājs Kusiņa kungs mums aizrāda, ka mēs tomēr esam palaiduši garām 365.priekšlikumu, jo 365. priekšlikums attiecas uz 106. panta nevis pirmo, bet otro daļu, un to mēs neesam izskatījuši. Paldies Kusiņa kungam par aizrādījumu! Tātad izskatīsim tomēr 365. priekšlikumu.

K.Leiškalns. Jā, es atvainojos.

Sēdes vadītājs. Komisija ir ierosinājusi aizstāt 106. panta otrajā daļā skaitļus no “500 līdz 1000” ar skaitļiem no “100 līdz 500”. Komisija to atbalsta. Vai deputāti arī atbalsta? (Starpsauciens: “Balsot!”) Prasa balsot. Paldies, kolēģi!

Lūdzu zvanu un lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim 365. - atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu! Par - 35, pret - 13, atturas - 17. Pieņemts.

K.Leiškalns. Godātie deputāti, par 107. pantu ir divi priekšlikumi. Viens ir Leiškalna, viens - atbildīgās komisijas. Leiškalna priekšlikumu komisija neatbalsta, bet savējo, protams, atbalsta.

Sēdes vadītājs. Pēteris Apinis runās - frakcija “Latvijas ceļš”.

P.Apinis (frakcija “Latvijas ceļš”).

Lai saglabātu konsekvenci, es aicinu balsot par 500, jo atbildīgā komisija to visu ir samazinājusi no 100 līdz 500. Tātad ir apzināts samazinājums.

Sēdes vadītājs. Vairāk debatēs deputāti nav pieteikušies. Komisijas vārdā - Leiškalna kungs.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Es jūs aicinu nobalsot, jo mēs šobrīd debatēs mēģinām visu laiku atkārtoties. Komisijas viedoklis ir skaidrs, un arī, Apiņa kungs, Leiškalna kunga viedoklis ir tikpat skaidrs. Es aicinu balsot. Pirmais ir 366., bet otrais - 367. priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu un lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim deputāta Leiškalna priekšlikumu par 107. panta pirmo daļu! Lūdzu rezultātu! Par - 35, pret - 19, atturas - 9. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Pārejam pie priekšlikuma nr. 368 par 107. panta otro daļu. Juridiskais birojs ir iesniedzis priekšlikumu, kuru komisija nav atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt komisijas atzinumam par Juridiskā biroja priekšlikumu nr. 368? Piekrīt? Paldies. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Komisija nav atbalstījusi arī deputāta Leiškalna priekšlikumu par vidējā skaitļa noteikšanu attiecībā uz naudas sodiem šajā pantā. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītājs. Deputāti prasa balsot šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu un lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim 369. priekšlikumu - aizstāt 107. panta otrajā daļā skaitļus... un tālāk kā tekstā. Lūdzu rezultātu! Par - 33, pret - 15, atturas - 8. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Acīmredzot 371. priekšlikumu par 107. panta trešo daļu, ko Juridiskais birojs lūdz iekļaut 115. pantā, komisija daļēji ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par šo 371. priekšlikumu. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti1 Par 108. pantu pirmais ir deputāta Leiškalna priekšlikums, komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi. Tas pieder pie esošās sistēmas.

Sēdes vadītājs. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu un lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par deputāta Leiškalna priekšlikumu nr. 372 - 108. pantā aizstāt skaitļus un tālāk kā tekstā. Lūdzu rezultātu! Par - 33, pret - 16, atturas - 9. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! 373. priekšlikums. To izstrādājusi atbildīgā komisija par 108. panta otro un trešo daļu. Konkrēto redakciju es komisijas vārdā aicinu atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst. Tas ir pieņemts. (Starpsauciens: “Pilnīgi pareizi!”)

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! 374. priekšlikums, kuru iesnieguši Leiškalns un Jurkāns, prasot izslēgt 109. pantu. Komisija šo radikālo viedokli nav atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt komisijas atzinumam? Pants tiek saglabāts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! 375. priekšlikums. Iesniedzis deputāts Leiškalns, kārtējo reizi prasot noteikt vidējo skaitli. Komisija deputātu Leiškalnu neatbalsta.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt? Nepiekrīt. Vēlas runāt Leonards Tenis - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija.

L.Tenis (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Kolēģi! Es tikai gribu vēlreiz atkārtoties un atgādināt, ko mēs esam jau nobalsojuši. Runa ir par to, ka par pavadzīmes nepareizu aizpildīšanu uzreiz būs jāsamaksā 500 lati. Varbūt arī 100 varēja, bet tagad vairs nevarēs. Un tāpēc es aicinu tagad izvērtēt to, ko mēs esam jau nobalsojuši, un tomēr tā tālāk neturpināt. Es aicinu neatbalstīt. Paldies.

Sēdes vadītājs. Vairāk debatēs deputāti pieteikušies nav. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim deputāta Leiškalna priekšlikumu nr. 375 - aizstāt 109. pantā skaitļus... un tālāk kā tekstā. Komisija to nav atbalstījusi. Lūdzu rezultātu! Par - 26, pret - 20, atturas - 12. Nav pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Šobrīd 376. priekšlikums ir Juridiskā biroja priekšlikums par pantu apvienošanu. Komisija to daļēji ir atbalstījusi, un mums ir rūpīgi jāseko 5. ailei.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt komisijas atzinumam? Paldies. Pieņemts.

K.Leiškalns. 377. priekšlikums ir par 110. pantu. Iesniedzis deputāts Leiškalns. Komisija ir nolēmusi neatbalstīt, deputāts Leiškalns neuztur spēkā savu... Nē, šajā gadījumā es tieši uzturu spēkā savu balsojumu. Tieši šajā gadījumā es...

Sēdes vadītājs. Jā, bet vispirms balsosim Juridiskā biroja priekšlikumu - svītrot 110. pantu.

K.Leiškalns. Jā, svītrot. Paldies, priekšsēdētāja kungs!

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 110. panta svītrošanu? (Starpsauciens: “Balsot!”) Prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim 378. priekšlikumu - svītrot 110. pantu! Lūdzu rezultātu! Par - 35, pret - 15, atturas - 13. Pants tiek svītrots.


K.Leiškalns. Paldies, godātie deputāti! Līdz ar to Leiškalna priekšlikums nav balsojams. Es gan procesuāli šobrīd nesaprotu, jo panti ir apvienoti, bet nav balsojams deputāta Leiškalna priekšlikums nr. 377 un nav balsojams deputāta Leiškalna priekšlikums nr. 379, kā arī ...

Sēdes vadītājs. 380. nav balsojams.

K.Leiškalns. Jā...

Sēdes vadītājs. Skatīsim 381. priekšlikumu par 111. pantu.

K.Leiškalns. 111. pantā deputāts Leiškalns atkal tradicionāli ierosina noteikt vidējo skaitli starp 5000 un 50 000. Nē, nē, es piesakos laikam debatēs...

Sēdes vadītājs. “Laikam” vai “precīzi”?

K.Leiškalns. Precīzi.

Sēdes vadītājs. Vārds Kārlim Leiškalnam - frakcija “Latvijas ceļš”.

K.Leiškalns (frakcija “Latvijas ceļš”).

Jā, augsti godātie deputāti! Es šeit gribētu iestāties speciāli, jo te 111. pants nosaka, par kāda alkohola ražošanu... Alkohols vēl tikai tiek ražots, tas vēl nav izgājis sertifikāciju, kvalifikācijas sertifikāciju, bet situācijā, kad rūpnīca jau strādā, kāds var paņemt pārbaudes un paziņot, ka produkts, kas nebūt vēl nav gatavais produkts, tā teikt, neatbilst kaut kādām kvalitātes normām un tehnoloģiski nav īsti izturēts, tāpēc ražotājam var uzlikt soda naudu, kā šobrīd to prasa 111. pants, no 5000 līdz 50 000 latu apmērā. Es domāju, ka tas ir skaidrs paņēmiens, kā iedarboties uz ražotāju, kā piespiest ražotāju maksāt reketa nodokļus ne vairs bandītiem, bet tā sauktajām baltajām apkaklītēm.

Augsti godātie deputāti! Šeit es aicinu jūs nobalsot par manis piedāvāto skaitli - par 1000 latiem - par konkrētu summu par konkrētu pārkāpumu.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vairāk debatēs pieteikušos nav. Debates beidzam. Vai komisijas vārdā, Leiškalna kungs, vēlaties ko teikt? Aicina balsot par savu priekšlikumu...

K.Leiškalns. Komisija neatbalstīja.

Sēdes vadītājs. Komisija to nav atbalstījusi. 381. priekšlikums. Lūdzu zvanu un lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim šo priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 38, pret - 13, atturas - 10. Priekšlikums ir pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Es saprotu, ka deputāta Sausnīša priekšlikums vairs nav balsojams, tāpēc mēs pārejam pie 112. panta, kur deputāts Eniņš ir ierosinājis papildinājumu 112. pantā.

K.Leiškalns. Jā, es atvainojos!

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Man te Kusiņa kungs atkal iesaka varinatu tāpat kā iepriekš, ka Sausnīša kunga priekšlikums ir balsojams, bet jau ietverot tajā iepriekš nobalsoto summu. Vai piekrīt deputāti?

K.Leiškalns. Piekrītam.

Sēdes vadītājs. Tātad tā ir deputāta Sausnīša redakcija, bet jau ar iepriekš nobalsoto summu - 1000 latu.

K.Leiškalns. 96. panta redakciju ar šo skaitli.

Sēdes vadītājs. Paldies. Deputāti tam piekrīt! Tas ir pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātais priekšsēdētāja kungs! Tā kā mēs esam apvienojuši pantus, tad es gribētu griezties pie jums un pie Kusiņa kunga un jautāt: kas mums šobrīd, vadoties pēc procesa un pēc Kārtības ruļļa, būtu jādara ar deputātu Eniņa, Leiškalna un Leiškalna-Jurkāna priekšlikumiem?

Pirmais, protams, ir jābalso 385. priekšlikums par panta izslēgumu vispār.

Sēdes vadītājs. Tātad par to ir jābalso, godātie kolēģi. Ir divu deputātu un Juridiskā biroja priekšlikums - svītrot likumprojekta 112.pantu (pēc pašreizējās numerācijas). Vēlas runāt Pēteris Apinis - frakcija “Latvijas ceļš”.

P.Apinis (frakcija “Latvijas ceļš”).

Godātie kolēģi! Es kategoriski iebilstu pret šādu jautājuma traktējumu. 376.priekšlikumā mēs apvienojām 109., 112. un 116.pantu, mēs apvienojām tos Juridiskā biroja 376.priekšlikumā. Šis jautājums jau ir izskatīts, un mēs šobrīd vairs nevaram atgriezties pie deputātu Eniņa, Leiškalna un vēl trīs deputātu priekšlikuma.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vai deputāti piekrīt? Piekrīt. Paldies. Leiškalna kungs, lūdzu!

K.Leiškalns. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Likums šajā brīdī kļūst ļoti sarežģīts, mums, protams, ir jālemj visiem kopā. Tagad ir 386.priekšlikums, kuru iesniedzis deputāts Leiškalns par aizstājumu 113.pantā. Atkal ir konkrēts skaitlis, kuru komisija neatbalsta. Deputāts Leiškalns neuztur spēkā balsojumu, ja to neprasa kāds cits zālē. (Starpsaucieni no zāles: “Prasa, prasa!...”)

Sēdes vadītājs. Debatēs pieteicies deputāts Gundars Valdmanis - pie frakcijām nepiederošs deputāts. Lūdzu! Būs neliela atelpa.

G.Valdmanis (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Prezidij! Padomes kalpi un tauta! Es šeit sēžu un mēģinu saprast, kur kaut kāda jēga notiek, kaut kas prātīgs. Mēs nesen nobalsojām, ka pat uzņēmumam, kurš nav iesaistīts alkohola apritē, neatkarīgi no tā, cik daudz alkohola būtu šajā uzņēmumā, tam būtu jāmaksā 1000 latu sods. Ja, teiksim, mans kolēģis Leopolds Ozoliņš dabū “paldies” par savām zālēm no kāda cilvēka, ja viņam atsūta pudeli no Zviedrijas, tad, ja tā pudele atrodas viņa telpās, viņam automātiski ir jāmaksā 1000 latu sods. Es neizprotu Kreituses kundzes teiktā jēgu, it īpaši alkohola jautājumos, ka nevajag būt kaut kādam mēram. Šeit cilvēku var noķert pie sīkuma, pie nevainīga sīkuma, jo šeit nav nekādas jēgas, šeit nav pateikts, cik tur ražo un vai tu ražo. Bet vai tu arī glabā? Vai tu pārvadā? Par to dāvanu, ko man varbūt ir atvedis mans dēls no Anglijas, ja mēs, teiksim, braucam no lidostas uz manu dzīvokli un kāds konstatē, ka man ir nepareizi marķēta pudele, tad man ir jāmaksā šī viena soda likme. Tāda pati, kā gadījumā, ja es būtu liels kontrabandists un vestu vagoniem, cisternām mantu caur Latviju uz tālām zemēm.

Kreituses kundze mums saka, ka grēks ir grēks. Es pat nezinātu, ka es grēkoju, ka mana dēla čemodānā ir dāvana man, ka viņš brauc mani apciemot, bet es šo preci transportētu un tad man būtu tas viens sods jāmaksā. Šis likums nekam neder! Visur tas nekam neder! Bet, mīļie draugi, šajā sankciju nodaļā mēs šaujam pilnīgi garām!

Nevar būt tā, ka nav starpības starp to, ko it kā darīja daži mūsu augstie kungi, kuri ar cisternām veda, un to, ka kāds ved visai simbolisku dāvanu. Visa šī sankcija, manuprāt, un arī beidzamie balsojumi nekam neder. Dažos arī es piedalījos, bet tur nekāda prāta nav. Mēs nevaram atšķirt diferencētu grēku no normālas rīcības. Ja tavs draugs brauc pie tevis tavā mašīnā no citas zemes, tad tu būsi vainīgs un tev būs jāmaksā tas pats sods, kas tiem bandītiem, kas ved ar cisternām. Tas ir pilnīgi nepieņemams variants, kungi! Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vairāk debatēs pieteikušos nav.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Es gribu paziņot, ka es atsaucu savu priekšlikumu par labu atbildīgās komisijas priekšlikumam, jo šeit ir ļoti grūti konstatējamas kriminālās jeb pārkāpuma lietas komisijas piedāvātajā redakcijā. Es aicinu atbalstīt atbildīgo komisiju, kas tomēr nosaka saprātīgu soda naudas apmēru.

Sēdes vadītājs. Paldies. Tātad Leiškalna kungs savu priekšlikumu atsauc. Tas nav apspriežams balsojums. Vai deputāti piekrīt Juridiskā biroja priekšlikumam? Piekrīt. Vai deputāti piekrīt atbildīgās komisijas priekšlikumam? Arī piekrīt. Paldies. Pieņemts.

K.Leiškalns. Paldies. Godātie deputāti, 389.priekšlikums. Atbildīgā komisija ierosina izslēgt 113.panta otro daļu un atbalsta šādu priekšlikumu, aicinot to atbalstīt arī jūs.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt svītrot 113.panta otro daļu? Piekrīt. Pieņemts.

K.Leiškalns. 390.priekšlikums. Deputāts Leiškalns atsauc savu priekšlikumu. Pārejam pie atbildīgās komisijas redakcijas, kur soda nauda ir paredzēta līdz 10 000 latiem. Aicinu atbalstīt komisijas viedokli.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti atbalsta komisijas viedokli? Atbalsta. Paldies. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Pārejam pie 393.priekšlikuma, kurā atbildīgā komisija aicina izslēgt 115. pantu un pati atbalsta Juridiskā biroja aicinājumu.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt svītrot 115.pantu?

K.Leiškalns. Nē, es atsaucu savu iepriekšējo priekšlikumu. Mums vairs nav “choice”.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Leiškalna kungs atsauc savu priekšlikumu, bet vai deputāti piekrīt svītrot 115.pantu? Nepiekrīt. Prasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par Juridiskā biroja priekšlikumu, kuru atbalstījusi atbildīgā komisija - svītrot 115.pantu. Lūdzu rezultātu! Par - 33, pret - 15, atturas - 6. Pants ir svītrots.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Mums jāpāriet pie 116.panta. Nevis pie deputāta Leiškalna priekšlikuma, bet ...

Sēdes vadītājs. Paldies. Apiņa kungs, nāciet tribīnē, ja vēlaties runāt! (No zāles deputāts P.Apinis: “Nav balsojams!”)

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Es paskaidrošu Apiņa kunga domu un ceru, ka jūs piekritīsit. Mēs kopīgi esam jau to izsvītrojuši balsojumā... es vairs neatceros numuru, bet mēs šo lēmumu jau esam pieņēmuši. 116.pants ir svītrots un apvienots.

Deputāta Leiškalna priekšlikumu nr. 396 komisija neatbalsta, bet mums ir jāatbalsta Juridiskā biroja priekšlikums, kuru arī komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt. (Nesaprotami starpsaucieni. Kāds kaut ko sauc no vietas.) Godātie kolēģi, es lūdzu sekot likumprojekta izskatīšanas gaitai, jo diemžēl daži jūsu saucieni attiecas uz normām, kuras mēs esam vai nu izskatījuši, vai vēl neesam skatījuši. Es lūdzu deputātus reaģēt uz tām normām, kuras mēs izskatām. Tāpēc atgādinu, ka mēs pašlaik izskatām 397.normu, Juridiskā biroja priekšlikumu - svītrot 117.pantā vārdu “licencējamās”. Komisija to ir atbalstījusi. Vai deputāti arī to atbalsta? (No zāles deputāts J.Rāzna: “Piekrīt!”) Paldies.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Nākamo priekšlikumu iesniegusi atbildīgā komisija par izmaiņām skaitļos, samazinot naudas sodus. Jūs redzat 99. panta redakciju, kuru ir izstrādājusi atbildīgā komisija un to atbalsta.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt 99.panta redakcijai? Piekrīt. Paldies.

K.Leiškalns. 399. priekšlikums par 118.pantu. Juridiskais birojs ir iesniedzis šīs izmaiņas. Komisija nav atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Acumirkli, Leiškalna kungs! Debatēs ir pieteicies Gundars Valdmanis.

G.Valdmanis (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Prezidij! Padomes pārstāvji, draugi un tauta! Esmu bijis varbūt desmit mājās kā viesis, un man tur ir piedāvāts pašu ražots vīns, saldēdienā augļi ar alkohola uzlējumu, bieži - pat ļoti garšīgi. Un tas nebūs marķēts. Un, ja man iedos pudeli paņemt uz mājām, tad man būs 21 000 latu jāmaksā saskaņā ar šo pantu...

Sēdes vadītājs. Ņemiet, Valdmaņa kungs, bet runājiet par apspriežamo jautājumu!

G.Valdmanis. Es runāju par šo likumu, es runāju par šiem soda mēriem, kuriem nav nekādas jēgas, jo alkohola kultūra ir dziļa, bet tauta ir lielā mērā ļaundabīga. Mēs šeit ražojam savus vīnus un lepojamies ar to, bet par to glabāšanu, nemarķēšanu vai ražošanu mēs šeit uzliekam tūkstoš latu lielus sodus. Es jums varu pateikt, ka mēs varam iznīcināt pusi latviešu. Aiziesim viņu mājās un pārbaudīsim, vai viņiem ir mājās paštaisītais vīns vai konjaki, un, ja ir, tad uzliksim viņam 20 000 latu sodu. Mīļie draugi, šis likumprojekts ir smagi jāpārstrādā! Šeit ir kaut kādas jēgas trūkums! Es nezinu, kas to ir uzbūris, bet tai komisijai laikam ir bijis pārāk liels alkohola patēriņš...

Sēdes vadītājs. Mēs gan pašlaik apspriežam citu normu, nevis to, kuru apspriež Valdmanis, bet tas nekas.

K.Leiškalns. Lūdzu, godātie deputāti!

Sēdes vadītājs. Vairāk debatēs pieteikušies nav. Komisijas vārdā.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Es sapratu, ka Valdmaņa kungs atbalstīja komisijas viedokli attiecībā uz Juridiskā biroja priekšlikumu. Ja citas iebildes nav, tad mums ir jāpāriet pie 400.priekšlikuma, kuru iesniedzis deputāts Leiškalns. Komisija to nav atbalstījusi. Deputāts prasa balsojumu.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt Juridiskā biroja priekšlikumam nr.399? Piekrīt. Paldies.

400. ir deputāta Leiškalna priekšlikums. Deputāti nepiekrīt un prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim deputāta Leiškalna priekšlikumu - aizstāt 118.pantā skaitļus... un tālāk kā tekstā. Lūdzu rezultātu! Par - 21, pret - 20, atturas - 11. Nav pieņemts.

K.Leiškalns. Komisija nav atbalstījusi arī deputāta Leiškalna priekšlikumu par izmaiņām skaitļos 119.pantā.

Sēdes vadītājs. Pēc jaunās numerācijas — 101.pantā. Vai deputāti piekrīt komisijas atzinumam? (Starpsaucieni: “Balsot!”) Prasa balsojumu.

Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim 401.priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par - 26, pret - 16, atturas - 18. Priekšlikums nav pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Līdzīga komisijas nostāja ir jautājumā par Leiškalna priekšlikumu 120.pantā. Es šo priekšlikumu neatsaucu, bet balsot neaicinu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt. Paldies. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Pārejam pie 122.panta. Tur komisija nav atbalstījusi izmaiņas, kuras ir ierosinājis Juridiskais birojs, un izmaiņas, kuras ierosina deputāts Tenis.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt atbildīgās komisijas atzinumam par 403. un 404.priekšlikumu un līdz ar to arī 104.panta redakcijai? Piekrīt. Paldies.

K.Leiškalns. Paldies deputāti! Līdz ar to paliek 2.lasījuma redakcija. Pārejam pie 405.priekšlikuma, par kuru ir Juridiskā biroja ierosinājums, kuru atbildīgā komisija atbalsta, precizējot redakciju. Atbildīgā komisija jau nākamajā - 406. priekšlikumā iesaka apvienot 123.panta otro un pirmo daļu. Aicinu jūs atbalstīt. Pie tam Juridiskais birojs par otrās daļas 2.punktu ir izteicis ļoti vajadzīgu un precizējošu priekšlikumu, kuru neatbalstīt vienkārši nav iespējams.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Vai varam jums jautāt šādi: vai deputāti piekrīt likumprojekta 105.panta (pēc jaunās numerācijas) redakcijai?

K.Leiškalns. Liels paldies priekšsēdētājam! Liels paldies deputātiem! Pārejam pie 124.panta, kur ir atbildīgās komisijas ierosināts aizstājums. Aicinu to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Pieņemts.

K.Leiškalns. 106.pants ir pieņemts. Nē, šajā 106.pantā (pēc vecās redakcijas) vēl ir deputātu Leiškalna, Pēterkopa un Jurkāna priekšlikumi par papildināšanu ar jaunu - trešo daļu. Komisija šo deputātu priekšlikumu nav atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti pieprasa balsojumu par šo priekšlikumu - papildināt 124.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā... Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Izteiksim attieksmi! Komisija tātad to nav atbalstījusi. Lūdzu rezultātu. Par - 15... Godātie kolēģi, nav kvoruma... Lūdzu vēlreiz zvanu un balsošanas režīmu! Balsosim trīs deputātu priekšlikumu - papildināt 124.pantu. Lūdzu rezultātu. Par - 15, pret - 14, atturas - 31. Nav pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! 126.pants. 411. priekšlikums. Juridiskais birojs piedāvā izslēgumu, un komisija šo Juridiskā biroja priekšlikumu ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Mēs pārejam pie priekšlikuma nr.412. Tas ir par 128. jeb (jaunajā redakcijā) par 110.pantu. Komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt. Pieņemts.

K.Leiškalns. Komisija atbalsta arī savu priekšlikumu par izslēgumu 128.panta otrajā un arī trešajā daļā, ja deputātiem pret to nav iebildumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt svītrot 128.panta otro un trešo daļu.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Pārejam pie 111.panta (pēc jaunās numerācijas) jeb pie 129. panta (pēc vecās redakcijas). Tur ir deputātu Pēterkopa, Leiškalna un Jurkāna priekšlikums nr.415 par papildinājumu. Komisija nav atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt likumprojekta 111.panta redakcijai? Katru atsevišķi? Labi. 415.priekšlikums ir trīs deputātu priekšlikums - papildināt 129.panta pirmajā daļā... un tālāk kā tekstā. Komisija to nav atbalstījusi. Lūdzu zvanu, lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim šo trīs deputātu priekšlikumu! Lūdzu rezultātu! Par - 24, pret - 13, atturas - 18. Nav pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Pret Juridiskā biroja ierosināto priekšlikumu nr.416 mēs vienkārši vairs nevaram celt iebildumus!

Sēdes vadītājs. Deputāts Valdmanis uzskata citādi un ir pieteicies debatēs.

Šeit ir rakstīts - 416.priekšlikums. Es lasīt pagaidām vēl māku! Atšķirībā no jums!

Tātad deputāts Valdmanis neprotestē pret 416.priekšlikumu. Vai pārējie deputāti protestē? Arī neprotestē. Paldies!

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Nākamais priekšlikums ir par ...

Sēdes vadītājs. 417.priekšlikums. Deputāts Valdmanis ir pieteicies debatēs.

K.Leiškalns. Jā, jā, es tikai paskaidrošu, un tad Valdmaņa kungs varēs debatēt. Šis priekšlikums ir par vecās redakcijas 129.pantu, kurš jaunajā redakcijā ir 111.pants. Atbildīgā komisija ierosina, ka noteiktā termiņā nesamaksātais naudas sods piedzenams bezstrīdus kārtībā. Valdmaņa kungs gribēs laikam apstrīdēt šo bezstrīdus kārtību.

Sēdes vadītājs. Jā. Lūdzu, Valdmaņa kungs!

G.Valdmanis (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Prezidij! Padomes pārstāvji! Tauta! Es nezinu, mums šeit tā elektroniskā mašīna laikam nedarbojas. Es jau vairākas reizes, veselu pusstundu mēģinu spiest to pogu, lai tiktu pie vārda, bet nekas nenotiek.

Beidzamais glābiņš attiecībā uz šīm soda sankcijām būtu bijis 410.priekšlikums, ka pārkāpums ir tikai tad, ja ir radīts kaitējums valsts ekonomiskajām interesēm vai ir apdraudēta cilvēku veselība. To mēs neatbalstījām. Bet saprotam, ko mēs esam tagad izdarījuši. Ja cilvēks pats nepiesakās, nepaziņo par savu pārkāpumu, tad viņam ir trīs reizes lielāks sods. Tad viņam ir jāmaksā vēl papildu soda nauda. Un tagad ir 417.priekšlikums: “Noteiktajā termiņā nesamaksātais naudas sods piedzenams bezstrīdus kārtībā.” Vismaz divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāju zaudēs savu mantu. Jo, ja tev būs kaut kas tāds mājās, ja kāds draugs tev būs uzdāvinājis to puslitru paštaisīta vīna vai ja tev kāds no citām zemēm būs atvedis kaut ko un tu nebūsi pieteicies, tad tev tas 10 tūkstošu latu sods būs vēl trīs reizes lielāks. Tad - vēl 10 reizes lielāks. Un tas tev būs jāmaksā bezstrīdus kārtībā.

Draugi, nebūsim smieklīgi! Šis likums ir jāsūta atpakaļ uz turieni, no kurienes tas nācis. Pie tiem, kas māk lasīt.

Sēdes vadītājs. Paldies. Debatēs pieteikušos vairāk nav.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Komisijas vārdā es paskaidrošu, ka šeit ir runa par sakārtotu redakciju. Jo, ja mēs paklausītu Valdmaņa kunga aicinājumam noraidīt šo atbildīgās komisijas priekšlikumu, tad mēs nonāktu atpakaļ pie otrā lasījuma redakcijas. Tā redakcija ir sliktāka, bet tur piedzīšana bezstrīdus kārtībā paliek. Tā ka jautājums nav balsojams pēc būtības, es tā domāju.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Vai deputāti pieprasa balsojumu par 417.priekšlikumu? Nepieprasa. Paldies, pieņemts.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti, mēs tuvojamies likumprojekta beigām. 418.priekšlikums. Tas ir deputāta Eniņa priekšlikums par jaunās redakcijas 112.pantu jeb vecās 130.pantu. Par iegūtās naudas pārdali par labu vienai vai otrai institūcijai. Komisija nav atbalstījusi Eniņa kunga priekšlikumu, un aicinu jūs atbalstīt komisijas viedokli.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt komisijas atzinumam? Piekrīt. Deputāts Valdmanis ir pieteicies debatēs. Nav pieteicies? Brīnums! Paldies.

K.Leiškalns. Paldies, godātie deputāti! Paldies priekšsēdētājam, paldies Valdmaņa kungam. 419.priekšlikums. (No zāles: “Paldies Dievam!”) Paldies arī Dievam, jo ir jāskata vēl tikai trīs priekšlikumi. 419.priekšlikums. Iesniedzis Juridiskais birojs. Par 130.pantu. Komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti arī atbalsta. Pieņemts.

K.Leiškalns. 420.priekšlikumu komisija atbalsta. Iesniedzis Juridiskais birojs, prasa izslēgt 131.pantu. Aicinu jūs atbalstīt to.

Sēdes vadītājs. Deputāti neiebilst. Tiek svītrots 131.pants.

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Mēs esam nonākuši ar Dieva palīgu tieši 24 stundu laikā pie 421.priekšlikuma - pie pēdējā priekšlikuma šajā likumprojektā. Atbildīgā komisija ierosina atbalstīt papildinājumu - pārejas noteikumu. Aicinu jūs atbalstīt šo atbildīgās komisijas viedokli.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Paldies. Bet, godātie kolēģi, pirms balsojam par likuma pieņemšanu trešajā, galīgajā, lasījumā, ir jāizskata vairāku deputātu iesniegts Saeimas lēmuma projekts: “Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 136.pantu lūdzu nodot likumprojektu “Par alkohola valsts monopolu” pirms galīgā balsojuma trešajā lasījumā Saeimas Juridiskajam birojam likumprojekta teksta saskaņošanai divu nedēļu laikā ar Latvijai saistošajām Eiropas līguma par asociācijas izveidošanu starp Eiropas kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Latvijas Republiku, no otras puses, prasībām, kā arī iekšējo pretrunu novēršanai.” (Starpsaucieni: “Pareizi!”) Seko deputātu paraksti. Vai kāds vēlas runāt “par” vai “pret” šo iesniegumu?

Kārlis Leiškalns vēlas runāt “par”. Lūdzu!

K.Leiškalns. Augsti godātie deputāti! Mēs pie šī likumprojekta strādājam, ar nelielu pārtraukumu nakts miegam, 24 stundas. Likumprojektā ir ietvertas ļoti daudzas racionālas normas un ļoti daudz emociju. Likumprojekts daudzās vietās nonāk pretrunā pats ar sevi, vismaz vienu tādu vietu es atceros precīzi. Vienā un tajā pašā pantā likumprojekts gan atļauj izsniegt licences alkohola tirgošanai manifestācijās, gan arī aizliedz. Bet tas varbūt nebūtu pats būtiskākais. Pats būtiskākais ir tas, uz ko es vērsu jūsu uzmanību vakar, - ka likumprojekts nonāk pretrunā ar Latvijas Republikas likumu par starptautiskajiem līgumiem un nonāk pretrunā arī ar ļoti daudziem starptautiskajiem līgumiem, kurus šī valsts, šī sabiedrība ir noslēgusi un kurus šis parlaments ir ratificējis. Man par to brīnums, jo es neuzskatu Latviju par valsti, kuras līgumiem ir tikpat vērtes, cik tintes un papīra ir iztērēts to uzrakstīšanā. Vai nu mēs denonsējam šos līgumus, vai arī pieņemam likumus, kuri ir saskaņoti ar šiem līgumiem.

Augsti godātie deputāti! Tieši tāpat kā jums, man gribas daudzās vietās un lietās būt ļoti labam. Man gribas izskatīties skaisti un gribas karot ar visu un visiem. Bet es jūs aicinu nodot attiecīgo likumprojektu Juridiskajam birojam, lai caurlūkotu tā atbilstību starptautiskajiem līgumiem. Pie tam galarezultātā var izveidoties situācija, ka kādi deputāti prasītu denonsēt līgumus, izstāties no asociācijām, savienībām, neiestāties Pasaules tirdzniecības organizācijā... Tās ir mūsu tiesības. Bet mums nav tiesību strādāt neprofesionāli, pieņemt likumus, kuri pēc savas būtības nav leģitīmi.

Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Ilga Kreituse vēlas runāt “pret”.

I.Kreituse (pie frakcijām nepiederoša deputāte).

Augsti godātie deputāti! Es runāšu “pret” šo priekšlikumu un lūdzu sēdes vadītāju izsludināt piecu minūšu pārtraukumu, lai uzrakstītu citu priekšlikumu. Jo Juridiskajam birojam nav tiesību labot normas. Es gribētu lūgt, lai komisija pati pieņem lēmumu un palūdz šo likumu atpakaļ, un kopā ar Juridisko biroju pārskata to un sagatavo vēlreizējai izskatīšanai trešajā lasījumā, saved to kārtībā un norāda uz šīm pretrunām. Jo - ko dos tas, ka Juridiskais birojs norādīs, ka tur ir pretrunas? Juridiskais birojs nedrīkst bez deputātu balsojuma labot likumu. Viņš taču nevar deputātu balsojumu izmainīt. Viņš var palīdzēt atbildīgajai komisijai sakārtot likumu, un tā var deputātiem ieteikt, ko tālāk darīt. Kārtības rullis neparedz Juridiskajam birojam tiesības izlabot pantus, izteikt tos citādā redakcijā nekā tā, ko ir pieņēmusi Saeima. Tas ir jādara atbildīgajai komisijai. Tāpēc šoreiz risinājums būtu tāds, ka nevis Juridiskajam birojam, bet atbildīgajai komisijai... Taču par to var balsot tikai tad, ja ir iesniegts rakstisks priekšlikums Prezidijā. Tāpēc būtu nepieciešams vismaz trīs minūšu ilgs pārtraukums.

Sēdes vadītājs. Paldies. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Izlemsim deputātu iesniegto priekšlikumu par likumprojekta nodošanu Juridiskajam birojam likumprojekta teksta saskaņošanai, kā arī iekšējo pretrunu novēršanai. Lūdzu rezultātu! Par - 55, pret - 15, atturas - 3. Lēmums pieņemts.

Godātie kolēģi! Nākamais darba kārtības jautājums - Prezidija ziņojumi par saņemtajiem likumprojektiem.

Prezidijs ierosina deputātu Baloža, Dobeļa, Pētersona, Grīga un Grīnblata iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” nodot Budžeta un finansu (nodokļu) komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka Sociālo un darba lietu komisija ir atbildīgā komisija.

Vai kāds vēlas runāt “par” vai “pret”, vai kādam ir iebildumi? Nav. Lēmums pieņemts.

Nākamais. Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par publiskajiem izklaides un svētku pasākumiem” nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, Juridiskajai komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija.

Vai deputātiem ir iebildumi? Nav. Lēmums pieņemts.

Nākamais. Prezidijs ierosina Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par sociālo palīdzību”” nodot Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.

Deputātiem iebildumu nav? Paldies. Lēmums pieņemts.

Prezidijs ierosina Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu “Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”” nodot Budžeta un finansu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finansu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija.

Par šo jautājumu vēlas runāt Māris Vītols.

M.Vītols (LZS, KDS frakcija).

Godātie kolēģi, arī tie, kas ir iesnieguši šo priekšlikumu! Es saprotu jūsu vēlēšanos risināt problēmu, kas ir saistīta ar nodokļu parādiem, kādi ir lauksaimniecības uzņēmumiem. Šis priekšlikums, tāds, kāds tas ir sākotnēji iesniegts, tomēr ir ļoti nekonkrēts. Redakciju pilnīgi noteikti vajadzētu uzlabot, izskatot šo priekšlikumu Budžeta un finansu (nodokļu) komisijā. Tādā redakcijā, kādā tas ir, to nevar apstiprināt. Ja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija varēs izveidot alternatīvu priekšlikumu, kurā būtu noteikti konkrēti kritēriji, kādos gadījumos lauksaimniecības uzņēmumiem būtu iespējams piemērot šī nodokļa parādu termiņa pagarināšanu, tad to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vai kāds vēlas runāt “par”? Nevēlas. Izlemsim jautājumu balsojot. Lūdzu zvanu un lūdzu balsošanas režīmu! Balsojam par Prezidija atzinumu par likumprojekta nodošanu komisijām. Lūdzu rezultātu! Par - 39, pret - 11, atturas - 13. Lēmums pieņemts.

Nākamais. Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Enerģētikas likums” nodot Eiropas lietu komisijai, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija.

Deputātiem iebildumu nav? Paldies. Lēmums pieņemts.

Nākamais darba kārtības jautājums. Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā”” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija.

Deputāti runāt nevēlas? Iebildumu arī nav? Paldies. Lēmums pieņemts.

Nākamais jautājums. Prezidijs ierosina deputātu Grīga, Seiles, Baloža, Bišera un Rāznas iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums”” nodot Juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.

Deputāts Bišers savu parakstu zem šī priekšlikuma ir atsaucis. Taču četri deputāti - Stikuts, Ozoliņš, Kreituss un Bartaševičs - apstiprina šo priekšlikumu. Līdz ar to jautājums ir izlemjams. Vai deputātiem ir iebildumi pret šī likumprojekta nodošanu Juridiskajai komisijai? Godātie kolēģi, vēlas runāt deputāts Bišers. Taču mums ir tikai divas minūtes līdz pārtraukumam. Jums pietiks ar vienu minūti? Lūdzu, Bišera kungs! Es saprotu, ka jūs runāsiet “pret”.

I.Bišers (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Jā. Es gribu paskaidrot, kāpēc es atsaucu savu parakstu un kāpēc es ierosinu atlikt šī jautājuma iekļaušanu mūsu darba kārtībā un nodošanu komisijai. Es neesmu pret šo priekšlikumu, bet šo likumu mums vajadzētu atvērt tad, kad būs saņemti rezultāti par vienu gadu ilgu šī likuma darbību. Tad varēsim izlemt ne tikai šo jautājumu, bet arī svarīgākus jautājumus, kas ir saistīti ar to, vai šīs likmes, ko mēs esam noteikuši, ir atbilstošas vai pārāk augstas, un arī citus jautājumus. Tad, kad būs saņemti šie rezultāti.

Pagaidām, kamēr nav apkopoti šī likuma darbības rezultāti, mēs vēl nevaram vienu atsevišķu jautājumu lemt, tas diez vai būs lietderīgi, jo mums pie tā vajadzēs vēlreiz atgriezties pēc zināma neilga laika.

Sēdes vadītājs. Paldies. Oskars Grīgs vēlas runāt “par”. Grīga kungs tomēr nevēlas runāt? Tad lūdzu zvanu un lūdzu balsošanas režīmu... Skaidrs, Grīga kungs vēlas runāt ilgāk nekā vienu minūti, kas atlikusi līdz pārtraukumam.

Godātie kolēģi! Paziņoju pārtraukumu līdz pulksten pusčetriem.

(Pārtraukums)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 6.Saeimas priekšsēdētājs

Alfreds Čepānis.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi, mēs izskatām darba kārtības 8. jautājumu. Viens deputāts ir runājis “pret”. Oskars Grīgs vēlas runāt “par”. Lūdzu, Grīga kungs!

O.Grīgs (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Prezidij! Cienījamie deputāti! Varētu piekrist cienījamajam Bišera kungam, ka varbūt nevajadzētu likumu tik ātri atvērt pēc tā pieņemšanas, jo šo likumu pieņēmām pagājušā gada 1.septembrī. Bet, ja dzīve kādreiz piespiež mainīt likumu, tad tas būtu jādara arī pēc mēneša. Mēs esam bijuši liecinieki tam, cik grūti gāja ar šā likuma apspriešanu un pieņemšanu pagājušajā gadā, un šodien esam liecinieki tam, cik grūti iet ar šo Spirta aprites kārtības likumu, kuru mēs tagad esam nodevuši Juridiskajam birojam. Un tāpēc īsi motivēšu ne tikai savu, bet arī vairāku citu deputātu ideju - šo likumu nedaudz atvērt. Tas tiek darīts arī pēc daudzu autovadītāju ierosinājuma, ka vajadzētu šajā likumā mainīt vismaz vienu normu.

Tātad kopš pagājušā gada 1. septembra Latvijā darbojas likums par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu. Jāpiebilst, ka autovadītājs, noslēdzot līgumu par obligāto apdrošināšanu, apdrošina nevis savu automašīnu, bet gan savu atbildību par zaudējumu atlīdzību citai personai, kura viņa vainas dēļ cietusi avārijā. Precīzāk sakot, cietušās personas materiālos zaudējumus sedz nevis avārijas izraisītājs, bet gan apdrošināšanas firma, ar kuru vainīgais ir noslēdzis līgumu. Bet šā likuma 2.pantā ir teikts, ka šā likuma mērķis ir ar transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu aizsargāt ceļu satiksmes negadījumos cietušā mantiskās tiesības. Lai gan pēc šā likuma stāšanās spēkā ir pagājis tikai pusgads, jau var droši teikt, ka likumā ir vājās vietas un likuma pielietojums praksē pierāda, ka likums ir jāpapildina vai jālabo.

Cienījamie kolēģi, ko darīt, piemēram, tādā ceļu satiksmes negadījumā? Viens autovadītājs ir novietojis savu transportlīdzekli kādā atļautā vietā un pats uz mirkli ir aizgājis, bet kāds cits vadītājs ar savu transportlīdzekli ir nodarījis viņa automašīnai bojājumus un no notikuma vietas ir aizbraucis, un nav nedz liecinieku, nedz fiksēts vainīgā transportlīdzekļa numurs. Ko tad darīt? Kas tādā gadījumā sedz zaudējumus? Jūs varat sacīt, ka ir cits apdrošināšanas veids. Jā, bet, kā jau es minēju, 2.pantā ir teikts, ka jāaizsargā cietušā mantiskās tiesības.

Līdzīgs gadījums varētu būt arī transportlīdzekļu kustībā. Divi transportlīdzekļi kustas paralēli, un viens, kustībā būdams, izdara bojājumu otram transportlīdzeklim, un cietušais transportlīdzeklis vēl tiek uztriekts uz kāda šķēršļa, kurš vēl vairāk sabojā to transportlīdzekli. Bet vainīgais aizbēg un nav fiksēts. Kas tad segs zaudējumus tai cietušā mantai?

Tāpēc es domāju, ka 44.panta otrās daļas 1.punkts būtu jāpalabo - jāizņem ārā vārds “mantiskais”. Kā rāda jau pusgada statistika par 8 apdrošināšanas firmām, tajās ir apdrošinājušies turpat vai 370 000 autovadītāju, tajā pašā laikā no apdrošināšanas firmām izmaksāti cietušajiem ir aptuveni tikai 90 000 latu. Vai šie skaitļi kaut ko neizsaka, cienījamie kolēģi? Bet es esmu dzirdējis no apdrošināšanas firmu ekspertiem, kā arī no dažiem saviem kolēģiem deputātiem, ka autovadītājs jau savu automašīnu var sabojāt arī garāžā ar āmuru vai iebraucot savā pagalmā kādā kokā, vienalga, vai piedzēries vai ne.

Kā var noteikt automašīnas bojājumu? Es saku pretī tā: priekš kā tad ir autoinspekcija, kura ir jāizsauc? Un ir jāizsauc arī no apdrošināšanas sabiedrības eksperts, kurš nosaka šo automobiļa bojājuma faktu.

Sēdes vadītājs. Grīga kungs, piecas minūtes ir pagājušas.

O.Grīgs. Paldies. Tāpēc es ierosinu šo likumprojektu nodot komisijai. Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim Saeimas atzinuma projektu par likumprojekta nodošanu komisijām! Lūdzu rezultātu! Par - 34, pret - 6, atturas - 13. Likumprojekts komisijām tiek nodots.

Nākamais darba kārtības jautājums. Prezidijs ierosina deputātu Tomašūna, Pētersona, Ozoliņa, Apiņa, Kreituses un Kreitusa iesniegto likumprojektu “Izglītības likums” nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir atbildīgā komisija.

“Par” runās Ilga Kreituse.

I.Kreituse (pie frakcijām nepiederoša deputāte).

Augsti godātie deputāti! Es jums gribu atgādināt, ka jautājums par Izglītības likumu ir atklāts jau kopš 6.Saeimas darbības sākuma, un, kā jūs atceraties, tas vienreiz šeit jau ir ticis neveiksmīgi risināts un pēc tam ir no komisijas puses noraidīts un atdots atpakaļ.

Pagājušā gada 23.oktobrī laikrakstos bija publicēti divi Izglītības likuma projekti. Viens bija tas, kurš jums šodien tiek iesniegts, bet otrs bija izstrādāts Izglītības un zinātnes ministrijā. Kā jūs redzat, šodien tas likumprojekts, kurš bija it kā alternatīvais - Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais, nav nonācis līdz jums un, cik man zināms, arī Ministru kabinetā nav pieņemts.

Kā mēs zinām, tad viens no Krasta kunga, kā lai saka, šaubu momentiem, kura dēļ izskanēja šis lūgums vēlreiz balsot Saeimā par viņa tiesībām turpināt darbu un vai viņš var būt premjers, bija tas, ka nav izpildīta Valdības deklarācija, un tika izteikta arī vēlme mainīt valdības deklarāciju. Viens no punktiem, kas nav izpildīts valdības deklarācijā, ir tieši jautājums par Izglītības likuma izskatīšanu Saeimā. Mēs tik un tā jau šobrīd esam jau vairāk nekā mēnesi nokavējuši to datumu, kuru valdošā pozīcija bija pasludinājusi par pēdējo Izglītības likuma iesniegšanai.

Es gribu pievērst jūsu uzmanību arī tam, ka šāda likumprojekta nodošana komisijai nekādā veidā nekavē Ministru kabinetam novirzīt uz komisiju arī savu likumprojektu, un lai deputāti pēc tam izlemj, kurš ir pieņemams pirmajā lasījumā, un turpināt darbu pie abiem likumprojektiem.

Es gribu šoreiz aicināt tos pozīcijas pārstāvjus, kuri šaubās, nodot vai nenodot komisijai, aizmirst uz brīdi to, ka jūs esat pozīcijā vai opozīcijā, ka pieņemams ir tikai tas, ko ir apstiprinājusi Sadarbības padome, bet domāt par izglītības sistēmas attīstību, domāt loģiski un atbilstoši dzīves nepieciešamībai. Tāpēc vajag pieņemt Prezidija atzinumu par likumprojekta nodošanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, jo tas vienlaicīgi paātrinātu arī Ministru kabineta darbības gaitu un viņi varbūt ātrāk pieņemtu šo otro Izglītības likumu, kuru varētu iesniegt komisijai.

Jau šodien man, runājot ar dažiem pozīcijas pārstāvjiem, ir nācies dzirdēt vismaz divus termiņus, kad Ministru kabinets to izskatīs. Vieni ir teikuši - pēc nedēļas, citi ir teikuši - pēc divām nedēļām, bet garantijas, ka pieņems vai nu pēc nedēļas, vai pēc divām, nav nekādas.

Es domāju, ka šoreiz pozītīvs lēmums, atdodot šo likumprojektu komisijai, tikai veicinātu likuma izstrādi un līdz ar to veicinātu arī valdības stabilitāti.

Sēdes vadītājs. Runās Juris Kaksītis - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija.

J.Kaksītis (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Augsti godātais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Nekādā veidā nemazinot iesniedzēju vēlmi sagatavot šo projektu, es tomēr esmu spiests runāt “pret” un aicinu jūs nenodot šo likumprojektu komisijām. Motivēju to ar šādiem apstākļiem.

Nav bažu par to, ka valdības likumprojekts tuvākajā laikā nonāks šeit, Saeimā, un tuvākais laiks, es domāju, varētu būt nākamā nedēļa. Jau ir notikušas vairākas komitejas sēdes, tanī skaitā arī pagājušajā otrdienā notikusī valdības sēde, kas tika veltīta vairākiem konceptuāliem jautājumiem, no kuriem ir atkarīga viena vai otra šā likumprojekta normas redakcija, arī skolotāju atalgojums.

Jau minētajā pagājušās otrdienas valdības sēdē tika rasts kompromiss vai, pareizāk sakot, tika rasts vienots risinājums šim jautājumam. Un tas bija pēdējais iemesls, kādēļ valdība vēl nevarēja atbalstīt šo likumprojektu un sūtīt to Saeimai. Tātad man ir pilnīga pārliecība, ka tas notiks kārtējā valdības sēdē 10.martā un ka šis valdības likumprojekts tiks nodots Saeimai. Es domāju, ka Kreituses kundze bija vismaz neprecīza tajā teiktā daļā, ka valdība šādu likumprojektu var arī nodot komisijām. Valdība savu likumprojektu nodod Saeimai, Saeima lemj, bet valdības likumprojekts nevar palikt Saeimas apritē bez Saeimas lēmuma, kā tas varētu notikt ar deputātu iesniegto likumprojektu.

Manis minēto apsvērumu dēļ es lūdzu neatbalstīt šā likumprojekta nodošanu komisijai ar apziņu, ka jau tuvākajā Saeimas sēdē būs iespējams lemt par valdības iesniegtā likumprojekta nodošanu komisijām. Paldies.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim Saeimas Prezidija atzinumu par likumprojekta nodošanu komisijām! Lūdzu rezultātu! Par - 26, pret - 23, atturas - 10. Likumprojekts komisijām nodots netiek.

Nākamais jautājums - Prezidijs ierosina deputātu Čerāna, Kostandas, Veldres, Liepas un Kazāka iesniegto likumprojektu “Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”” nodot Budžeta un finansu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finansu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija.

Vēlas runāt Māris Vītols.

M.Vītols (LZS, KDS frakcija).

Kolēģi, šis likums ir atvērts! Es aicinu iesniedzējus iesniegt līdz 12.martam uz kārtējo lasījumu priekšlikumus un neiesniegt atkal jaunu likumprojektu. Balsojiet, lūdzu, “pret”!

Sēdes vadītājs. Paldies. “Par” runāt neviens nevēlas. Vai ir vajadzība balsot? Nav. Deputāti... Ir jābalso! Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim Saeimas Prezidija atzinumu par likumprojekta nodošanu komisijām! Lūdzu rezultātu! Par - 14, pret - 22, atturas - 17. Likumprojekts komisijām nodots netiek.

Nākamais jautājums. Prezidijs ierosina deputātu Kostandas, Čerāna, Veldres, Kazāka un Mauliņa iesniegto likumprojektu “Grozījums likumā “Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā”” nodot Juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija.

Vai deputātiem ir iebildumi? (Starpsauciens: “Balsot!”) Pieprasa balsojumu. Runāt neviens nevēlas. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim Saeimas Prezidija atzinumu par likumprojekta nodošanu komisijām. Lūdzu rezultātu! Par - 6, pret - 20, atturas - 30. Likumprojekts komisijām nodots netiek.

Nākamais jautājums. Prezidijs ierosina deputātu Panteļējeva, Lībanes, Bunkša, Leiškalna un Ābiķa iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem”” nodot Budceta un finansu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Budžeta un finansu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija.

Vai kāds vēlas runāt “par” vai “pret”? (Starpsauciens: “Balsot!”) Pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim Saeimas Prezidija atzinumu par likumprojekta nodošanu komisijām! Lūdzu rezultātu! Par - 26, pret - 10, atturas - 27. Likumprojekts komisijām nodots netiek.

Godātie kolēģi! Izskatām trīs priekšlikumus par izmaiņām darba kārtībā. Pieci deputāti ierosina izdarīt izmaiņas šīsdienas sēdes darba kārtībā un lēmuma projektu par “Latvenergo” privatizāciju izskatīt sestajā sadaļā pirms likumprojekta “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli””, tātad darba kārtības 27.jautājumu (pēc pašreizējās numerācijas) ierosina iekļaut pirms darba kārtības 18.jautājuma.

Vai kāds vēlas runāt “par” vai “pret” šo jautājumu? Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Paldies, darba kārtībā izmaiņas ir izdarītas.

Nākamajā iesniegumā, ko ir iesnieguši 10 deputāti, ir lūgums izskatīt likumprojektu “Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu” pēc otrās sadaļas 12.jautājuma - likumprojekta “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem””. Pirmais likumprojekts mums bija iekļauts kā 28.punkts, bet to lūdz iekļaut un izskatīt tūlīt. Vai deputāti vēlas runāt “par” vai “pret”?

Ēriks Zunda, kā iesniedzējs acīmredzot vēlas runāt “par”.

Ē.Zunda (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Godātais Saeimas priekšsēdētāj! Godātie kolēģi! Es lūgtu atbalstīt šo priekšlikumu par izmaiņām un izskatīt likumprojektu “Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu” tūlīt, jo 12.jautājums mums jau ir izskatīts, tāpēc ka šeit ir ieradušies pašvaldību pārstāvji. Viņi visu dienu jau ir gaidījuši, kad šo jautājumu skatīs, lai varētu zināmā mērā vērot šā procesa norisi, jo viņiem tas ir aktuāli. Ja mēs to neizdarīsim, tas nozīmē, ka mēs apmēram 15 pašvaldību vadītājiem sabojāsim darba dienu un viņi būs spiesti ierasties atkal nākošajā darba dienā. Es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Paldies. “Pret” neviens runāt nevēlas. Iebildumu deputātiem arī nav. Lēmums ir pieņemts.

Un pēdējais. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ierosina šīsdienas sēdes darba kārtības 36.punktu - likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” otrajā lasījumā iekļaut un izskatīt pēc 18.punkta “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli””.

Vai kāds vēlas runāt “par” vai “pret”? Vai kādam ir iebildumi? Iebildumu deputātiem nav. Lēmums ir pieņemts.

Sakarā ar mūsu tikko pieņemto lēmumu izskatīsim darba kārtības 28.jautājumu - likumprojektu “Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu” trešajā lasījumā.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vārdā deputāts Māris Vītols. Lūdzu!

M.Vītols (LZS, KDS frakcija).

Godātā sēdes vadība! Godātie kolēģi Saeimas deputāti! Tātad mēs strādāsim ar diviem dokumentiem - dokumentu nr.3866 un otru dokumentu, kas jau ir izdalīts Saeimas deputātiem, tātad ir pieejams, nr.3866-a. Izskatīsim likumprojektu “Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu” trešajā lasījumā.

Komisija ir apkopojusi visus priekšlikumus, ir devusi savus atzinumus par katru, un es tad aicinu izskatīt šo likumprojektu pa pantiem.

1.priekšlikums ir Finansu ministrijas valsts sekretāres Andrējevas kundzes priekšlikums par terminu “izlīdzināšanas fonds”. To ir atbalstījusi Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem ir iebildumi pret atbildīgās komisijas atzinumu par 1.priekšlikumu, kuru atbildīgā komisija atbalstījusi? Iebildumu nav. Paldies. Pieņemts.

M.Vītols. Otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums par terminu “izlīdzināšanas aprēķins”, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem iebildumu nav? Arī tas ir pieņemts.

M.Vītols. Trešais ir Juridiskā biroja priekšlikums - redakcionāls precizējums, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt? Pieņemts.

M.Vītols. Atbalstīts ir arī ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums par terminu “izlīdzinātie ieņēmumi”.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem iebildumu nav? Pieņemts.

M.Vītols. Nākamais ir piektais - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums un sestais - Juridiskā biroja priekšlikums, kuri abi ir iestrādāti Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas 7. priekšlikumā par terminu “kritēriju īpatsvars, to relatīvā vērtība”. Tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem iebildumu nav? Pieņemts.

M.Vītols. Astotais ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums par terminu “mērķfinansējums”, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt? Pieņemts.

M.Vītols. Devītais arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums par terminu “pašvaldību kopējā finansu nepieciešamība”. To atbildīgā komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt? Pieņemts.

M.Vītols. Atbalstīts ir arī 10. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums - tās piedāvātais termina skaidrojums.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem iebildumu nav? Paldies. Pieņemts.

M.Vītols. Nākamais ir 11. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums un arī 12. Šie abi priekšlikumi ir iestrādāti jau atbalstītajā 9. priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Paldies. Pieņemts. Skatīsim tālāk!

M.Vītols. 13. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir iestrādāts atbildīgās komisijas 14. priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Paldies. Pieņemts.

M.Vītols. 15. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir iestrādāts atbildīgās komisijas 16. priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Vai arī to deputāti akceptē? Pieņemts.

M.Vītols. 17. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas atbalstītais Juridiskā biroja priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt? Pieņemts.

M.Vītols. 18. ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, bet 19. ir valsts sekretāres Andrējevas priekšlikums, kuri abi ir iestrādāti komisijas 22. priekšlikumā, kas ir atbalstīts... Nav atbalstīts 20. un attiecīgi arī priekšlikums, kuru ir iesniegusi valsts sekretāre Andrējeva, un arī 21. ir iestrādāts šajā Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Par šo priekšlikumu vēlas runāt deputāts Uldis Veldre - frakcija “Latvijai”. Jūs esat pieteicies debatēs, bet man te kompjūterā nav redzams, par kuru jautājumu. Ja jūs par šo nevēlaties runāt - tad paldies! (No zāles deputāts U.Veldre: “Nē, neesmu pieteicies!”) Piesakieties par 23.!

Tātad - vai deputātiem nav iebildumu, ka mēs akceptējam Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas viedokli par 18., 19., 20., 21. un 22. priekšlikumu? Iebildumu nav. Paldies. Pieņemts.

M.Vītols. Nākamais ir 23. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums un 24. - Juridiskā biroja priekšlikums. Tie abi nav atbalstīti. Atbalstīts šajā gadījumā ir 25. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums. (Starpsauciens: “Jābalso!”)

Sēdes vadītājs. Deputāti prasa balsojumu par 23. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Un Jānis Kalviņš ir pieteicies debatēs. Godātie kolēģi, atgādinu, ka saskaņā ar Saeimas balsojumu debašu laiks ir 2 minūtes - pirmo reizi un 1 minūte - otro reizi.

J.Kalviņš (Latvijas Nacionālās reformu partijas un Latvijas Zaļās partijas frakcija).

Cienījamo Prezidij, cienījamie kolēģi! Es ļoti lūgtu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, jo, ja atstāj iepriekšējo redakciju, tad tādā gadījumā jaunajā - mūsu komisijas piedāvātajā redakcijā 2., 3. un 4. punkts... Par tiem nav normatīvo aktu, pēc kuriem tos varētu aprēķināt, un tāpēc man ir lūgums atbalstīt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vairāk debatēs deputāti pieteikušies nav. Debates beidzam. Komisijas vārdā - Vītola kungs.

M.Vītols. Ņemot vērā to, ko izteica Kalviņa kungs, Budžeta un finansu (nodokļu) komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Paldies. Lūdzu zvanu un lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim 23. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu - izteikt 5. panta otro daļu jums iesniegtajā redakcijā! Lūdzu rezultātu! Par - 43, pret - 7, atturas - 5. Priekšlikums ir pieņemts.

M.Vītols. Tātad mums ir jāpāriet pie 26. priekšlikuma. Es saprotu, ka tagad atbilstoši tādai redakcijai, kādā ir atbalstīts Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, mēs nevaram atbalstīt 25. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumu. Pārejam pie 26. - Finansu ministrijas valsts sekretāres Andrējevas priekšlikuma, ko Budžeta un finansu (nodokļu) komisija ir atbalstījusi. (Starpsauciens: “Jābalso!”)

Sēdes vadītājs. Arī te kolēģi deputāti ir pieteikušies debatēs. Debatēs runās Uldis Veldre.

U.Veldre (frakcija “Latvijai”).

Augsti godātie kolēģi! Es ierosinu neatbalstīt Finansu ministrijas valsts sekretāres Andrējevas kundzes priekšlikumu nr. 26., jo mēs zinām, ka saskaņā ar iesniegto projektu 372 pašvaldības - 63% no to kopskaita - saņems mazāku finansējumu nekā iepriekšējā gadā.

Netiek novērstas Finansu ministrijas prognožu kļūdas: nekustamā īpašuma nodoklī - vismaz 5 miljonu latu apmērā, nenodokļu ieņēmumos - vismaz 2,3 miljonu latu apmērā, un tādēļ es lūdzu neatbalstīt Andrējevas kundzes priekšlikumu, jo mēs zinām, cik gaužām sliktā stāvoklī, praktiski bankrota stāvoklī, ir vairākums mūsu pašvaldību.

Sēdes vadītājs. Paldies. Jānis Kalviņš - Latvijas Nacionālās reformu partijas un Latvijas Zaļās partijas frakcija. Lūdzu!

J.Kalviņš (Latvijas Nacionālās reformu partijas un Latvijas Zaļās partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Es aicinu balsot pret šo priekšlikumu, jo tas vienkārši ir pretrunā ar otro lasījumu. Paldies.

Sēdes vadītājs. Ēriks Zunda - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija.

Ē.Zunda (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Godātais priekšsēdētāj, godātie kolēģi! Manuprāt, pēc būtības šis nav pārāk izšķirošs jautājums, vai to pieņem Ministru kabinetā vai Saeimā, bet es zinu pašvaldību viedokli. Viņi jūt lielāku drošību tad, ja šie jautājumi, kas attiecas uz kritēriju īpatsvaru, tiek noteikti šeit - Saeimā, līdz ar to cerot saņemt lielāku uzticību un garantiju tam, ka šie kritēriji patiesi tiek rūpīgāk izvērtēti. Ņemot vērā šo viedokli, es lūdzu neatbalstīt Andrējevas kundzes priekšlikumu un līdz ar to neatbalstīt arī atbildīgās komisijas lēmumu par šo priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Paldies. Debatēs vairāk pieteikušos nav. Debates beidzam. Komisijas vārdā - Vītola kungs.

M.Vītols. Jā, kolēģi, šis priekšlikums, kā jau Zundas kungs pilnīgi pareizi teica, ir tāds, kur tiek noteikts, kādā dokumentā tiek noteikti šie pašvaldību raksturojošie kritēriju īpatsvari - vai šā likuma pielikumā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos. Tādas ir šīs divas izvēles. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija atbalstīja konkrēto Andrējevas kundzes priekšlikumu. Lūdzu izšķirt balsojumā šo priekšlikumu!

Sēdes vadītājs. Paldies. Lūdzu zvanu un lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim 26. - Finansu ministrijas valsts sekretāres Andrējevas kundzes priekšlikumu - papildināt 5. panta otro daļu ar jaunu apakšpunktu. Lūdzu rezultātu! Par - 10, pret - 40, atturas - 7. Nav pieņemts.

M.Vītols. Nākamais ir 27. - Juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija atbalsta.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti neiebilst? Paldies. Pieņemts.

M.Vītols. Komisija atbalsta arī 28. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Vai arī deputāti atbalsta? Paldies. Pieņemts.

M.Vītols. 29. - Juridiskā biroja priekšlikums ir iestrādāts attiecīgi Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas 30. priekšlikumā, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti neiebilst? Pieņemts.

M.Vītols. 31. - frakcijas “Latvijas ceļš” priekšlikumu - Budžeta un finansu (nodokļu) komisija neatbalsta.

Sēdes vadītājs. Kāds ir deputātu viedoklis? Vai piekrītat komisijas atzinumam? Paldies. Pieņemts.

M.Vītols. Tālāk ir Andrējevas kundzes priekšlikums nr. 32 - izslēgt 6. panta otro daļu, ko Budžeta un finansu (nodokļu) komisija ir atbalstījusi. (Starpsauciens no zāles: “Balsot!”)

Sēdes vadītājs. 32. priekšlikumu deputāti pieprasa balsot. Paldies. Debatēs pieteikušies nav. Lūdzu zvanu un lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim priekšlikumu - svītrot 6. panta otro daļu! Lūdzu rezultātu!...

Atkal modernā iekārta nerāda rezultātus. Skatīsimies uz sāniem: “par” - 16, “pret” - 29, “atturas” - 16. Priekšlikums nav pieņemts.

M.Vītols. (LZS, KDS frakcija).

33. ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputātiem iebildumu nav. Paldies, pieņemts.

M.Vītols. 34. ir Andrējevas kundzes priekšlikums, kurš ir iestrādāts Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumā nr.36, un tas ir atbalstīts. Nav atbalstīts Juridiskā biroja priekšlikums nr.35.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 34. un 35.priekšlikumu? Piekrīt. Pieņemts!

M.Vītols. 7.panta trešajā daļā ir frakcijas “Latvijas ceļš” priekšlikums, kas nav atbalstīts, un Finansu ministrijas valsts sekretāres Andrējevas priekšlikums, kas ir atbalstīts, par 7.panta trešās daļas redakciju, kurā noteikts, ka nekustamā īpašuma nodoklis sadalījumā pa pašvaldībām tiek prognozēts atbilstoši Valsts zemes dienesta oficiālajiem datiem.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt atbildīgās komisijas atzinumam par 37., 38. un 39.priekšlikumu? Piekrīt. Pieņemts!

M.Vītols. 8.pantā, kur ir runa par pašvaldību finansu nepieciešamības aprēķināšanu, ir frakcijas “Latvijas ceļš” priekšlikums, kuru Budžeta un finansu (nodokļu) komisija nav atbalstījusi, to pamatojot ar savu priekšlikumu. Komisija piedāvā šādi izteikt šā 8.panta pirmo daļu, proti, tas ir 43.priekšlikums. Šajā situācijā 41. un 42. priekšlikums ir iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt komisijas atzinumam par iesniegto 40., 41., 42. un 43.priekšlikumu? Piekrīt. Pieņemts!

M.Vītols. 44.ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kas novērš panta dublēšanos. Tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Paldies! Deputātiem iebildumu nav.

M.Vītols. 45.priekšlikums ir iestrādāts mūsu nobalsotajā 43.priekšlikumā.

Sēdes vadītājs. Paldies! Skatīsim tālāk!

M.Vītols. 46.- Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt, pieņemts!

M.Vītols. Atbalstīts ir arī 47. - Juridiskā biroja priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Arī deputāti to atbalsta. Pieņemts!

M.Vītols. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija neatbalsta 48. - frakcijas “Latvijas ceļš” priekšlikumu, kas piedāvā no pašvaldību raksturojošo kritēriju grupas izslēgt kritēriju “bērnu skaits bērnunamos” un “iemītnieku skaits veco ļaužu pansionātos un centros”. To Budžeta un finansu (nodokļu) komisija nav atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt komisijas atzinumam par šo priekšlikumu nr.48? Piekrīt. Paldies. Pieņemts!

M.Vītols. Tad mums ir jāatbalsta 49.priekšlikums, izejot no tā, ka Saeima nav atbalstījusi 26.priekšlikumu. Es atsaucu to Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vārdā.

Sēdes vadītājs. Tātad 49.priekšlikums tiek atsaukts, jo tas ir izlemts jau iepriekš. Paldies, pieņemts!

M.Vītols.Tā kā 26. netika atbalstīts, līdzīgā situācijā mēs šobrīd esam arī ar 50.priekšlikumu, kuru es nevaru atsaukt, bet kuru nevajadzētu atbalstīt, izejot no tā, ka 26...

Sēdes vadītājs. Ka mēs neesam atbalstījuši 26. priekšlikumu...

M.Vītols. Labi, es to varu atsaukt. Es to noņemu nevis kā ziņotājs, bet kā...

Sēdes vadītājs. Es sapratu - kā deputāts. Paldies! Vai kolēģiem nav iebildumu pret atbildīgās komisijas atzinumu? Nav iebildumu. Paldies, pieņemts!

M.Vītols. Būdams parlamentārais sekretārs, es domāju, ka tas ir... jā, labi... 51. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Paldies! Deputāti piekrīt!

M.Vītols. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija nav atbalstījusi 52. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Vai deputātiem nav iebildumu pret komisijas atzinumu par 52.priekšlikumu? Nav iebildumu. Paldies!

M.Vītols. Toties atbildīgā komisija ir atbalstījusi 53. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. (Starpsauciens: “Balsot!”)

Sēdes vadītājs. Vai deputāti prasa balsojumu par 53.? Neprasa, tas bija tāds... Čerāna kungs prasa balsojumu. Tātad balsosim par 53. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu, kuru atbalstījusi atbildīgā komisija, - izteikt 10.panta trešo daļu jums iesniegtajā redakcijā! Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu izteikt savu attieksmi pret šo priekšlikumu! Izņemiet identifikācijas karti, ievietojiet to no jauna... tad, cerams, aparatūra būs kārtībā... un nospiediet attiecīgo balsošanas pogu. Lūdzu rezultātu! Par - 61, pret - 1, atturas - 2. Pieņemts!

M.Vītols. Nākamais ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kur ir runa par to, ka vajag, runājot par pašvaldības finansu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas līmeni, mainīt skaitli rajonu pilsētu un pagastu pašvaldībām no 80% uz 90%. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija pēc finansiālā pamatojuma noklausīšanās to nav atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Deputāti pieprasa balsojumu par 54.priekšlikumu. Ā, debatēs... Godātie kolēģi, atvainojiet, tā nav necieņa, tā ir aparatūras vaina! Pieteicies debatēs ir Uldis Veldre - frakcija “Latvijai” - par šo priekšlikumu.

 

U.Veldre (frakcija “Latvijai”)

Augsti godātie deputāti! Es tomēr lūdzu atbalstīt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu, ka rajonu pilsētu un pagastu pašvaldībām tas ir vienāds ar 90% no attiecīgās pašvaldības finansu nepieciešamības. Mēs jau zinām smago stāvokli pašvaldībās, tāpēc lūdzu visus atbalstīt šo priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Paldies! Ēriks Zunda - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija.

Ē.Zunda (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Godātais priekšsēdētāj, godātie kolēģi! Pirmkārt, es gribēju pateikt to, ka šī norma, kas šeit ierakstīta pamatlikumā, neattiecas uz šogadu. Šī norma stāsies spēkā ar nākošo gadu, šajā gadā spēkā ir noteikumi, kas paredzēti pārejas noteikumos, bet es esmu par to, lai šis priekšlikums, ko izteikusi Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, tiktu atbalstīts. Es arī pateikšu - kāpēc. Tāpēc, ka iecerētās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā - un šī reforma arī jau ir sākusies - notiek funkciju sadalījuma izmaiņa starp pašvaldībām. Un tā izmaiņa ir tāda, ka arvien vairāk tiek funkciju nodots vietējām pašvaldībām, tas ir, rajona pilsētām un pagastiem. Līdz ar to, ja mēs viņu izdevumu nepieciešamību rēķinām zemu, tas nozīmē, ka mēs neatbalstām arī šo reformu. Es domāju, ka šajā sakarībā, bet, skatoties ar nākotnes acīm, vēl jo vairāk, šī ir nākošā gada norma, un tas nozīmē, ka šīs izmaiņas nebūs pēkšņas, ka šīm izmaiņām mēs varam pielāgoties un plānot arī attiecīgus līdzekļus.

Es lūdzu atbalstīt to, ko ir ieteikusi Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, - aizvietot skaitli “80%” ar skaitli “90%”. Tas nozīmē, ka mēs vietējām pašvaldībām paredzam lielāku finansu nodrošinājumu. Paldies!

Sēdes vadītājs. Roberts Zīle, finansu ministrs.

R.Zīle (finansu ministrs).

Godātie kolēģi! Es gribētu teikt tikai vienu. Protams, tas ir paredzēts nākošajā gadā, bet nākošajā gadā būs cita Saeima, cita valdība. Tātad mēs ar šo lēmumu vienkārši uzliekam savu politisko izšķiršanos un neļaujam to izdarīt nākošajiem, lai gan viņi to var izdarīt tik un tā līdz nākošā gada 1.janvārim.

Tas ir pēc šodienas aprēķiniem. Ja šī norma būtu ieviesta šodien un maksātu 6 miljonus papildus, tad nākošgad acīmredzot būs vairāk. Mēs tātad esam uzsākuši budžeta prognozēšanu nākošajam gadam - tos ieņēmumus, kas mums būs, un tos izdevumus, kuru mums pietiek. Tieši tādēļ! Tātad tā izšķiršanās nākošās Saeimas un nākošās valdības vietā par konkrēto summu, kurā budžetā... Ne no kurienes nauda nerodas! Tātad es vairāk neko citu arī negribu teikt par šo jautājumu. Paldies. Es tomēr aicinu atbalstīt komisijas viedokli un neatbalstīt šo priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Kārlis Leiškalns - frakcija “Latvijas ceļš”.

K.Leiškalns (frakcija “Latvijas ceļš”).

Augsti godātie deputāti! Es, protams, aicinu atbalstīt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas viedokli vēl jo vairāk tāpēc, ka šī valdība gatavos nākamā gada budžetu, bet pašvaldībām ir jādzīvo nevis tikai šodien, bet pašvaldībām ir jāprognozē savi ieņēmumi vairākus gadus uz priekšu, un, neapšaubāmi, mēs nevaram atsaukties uz kādu nākošo valdību, kas kaut ko gatavos. Mums ir jāpieņem noteikumi valdībai, kura šos priekšlikumus gatavos. Aicinu atbalstīt šo visnotaļ racionālo un prognozējamo priekšlikumu, kas, kā jūs dzirdējāt, neiespaido šāgada budžetu. Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vairāk debatēs pieteikušies nav. Debates beidzam. Komisijas vārdā.

M.Vītols. Es tikai gribu teikt, ka, protams, ir viegli dalīt naudu, kas vēl nav mūsu, bet es lūdzu izšķirt šo priekšlikumu balsojot.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim par Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu - aizstāt 11.panta pirmās daļas “c” punktā skaitli “80%” ar skaitli “90%”. Lūdzu rezultātu! Par - 58, pret - 9, atturas - 4. Pieņemts.

M.Vītols. 55. - atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt. Pieņemts.

M.Vītols. Tāpat ir atbalstīts arī 56. - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Arī tam deputāti piekrīt. Pieņemts.

M.Vītols. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija neatbalsta 57. - Andrējevas priekšlikumu. 58.priekšlikumu Budžeta un finansu (nodokļu) komisija ir iestrādājusi 59.priekšlikumā, kas ir 14.panta redakcija. Tādu to atbalsta arī Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt likumprojekta 14.panta redakcijai? Tā pirmajai, otrajai, trešajai un ceturtajai daļai? Piekrīt. Pieņemts.

M.Vītols. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija ir atbalstījusi Andrējevas priekšlikumu nr. 60.

Sēdes vadītājs. Arī deputāti atbalsta. Paldies. Pieņemts.

M.Vītols. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija 61. - frakcijas “Latvijas ceļš” priekšlikumu ir iestrādājusi 64. priekšlikumā, tāpat kā 62. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas un arī 63. - Juridiskā biroja priekšlikumu. Komisija ir atbalstījusi šo 64. priekšlikumu par 15.panta otrās daļas redakciju.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi, vai deputāti piekrīt likumprojekta 15.panta pirmās un otrās daļas redakcijai? Piekrīt. Paldies. Pieņemts.

M.Vītols. 65. ir Juridiskā biroja priekšlikums, kuru Budžeta un finansu (nodokļu) komisija ir atbalstījusi.

Sēdes vadītājs. Arī deputāti atbalsta. Paldies. Pieņemts.

M.Vītols. 66. ir frakcijas “Latvijas ceļš” priekšlikums, kuru Budžeta un finansu (nodokļu) komisija nav atbalstījusi. Tas skatāms kontekstā ar nākamajiem priekšlikumiem.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par šo priekšlikumu. Paldies. Pieņemts.

M.Vītols. Arī 67. priekšlikumu Budžeta un finansu (nodokļu) komisija nav atbalstījusi, toties ir atbalstījusi pārejas noteikumu 3.pantu Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas izteiktajā redakcijā, kas ir 68.priekšlikums.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 67. un par 68. priekšlikumu? Piekrīt. Pieņemts.

M.Vītols. 69. - Andrējevas priekšlikumu Budžeta un finansu (nodokļu) komisija neatbalsta.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par šo priekšlikumu. Paldies. Pieņemts.

M.Vītols. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija nav atbalstījusi 70. - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu, bet 71. - Juridiskā biroja priekšlikumu un 72. - arī Juridiskā biroja priekšlikumu ir iestrādājusi Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas 73. priekšlikumā, ko pati arī atbalsta.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt atbildīgās komisijas atzinumam par 70., 71., 72. un 73. priekšlikumu? Piekrīt. Paldies. Pieņemts.

M.Vītols. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija atbalsta arī 74. - savu priekšlikumu.

Sēdes vadītājs. Deputāti piekrīt. Pieņemts.

M.Vītols. 75. un 76. priekšlikums, kā arī 77. priekšlikums ir iestrādāts Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas 78. priekšlikuma redakcijā.

Sēdes vadītājs. Deputāti atbildīgās komisijas atzinumam par 75., 76. un 77. priekšlikumu piekrīt. Paldies. Pieņemts.

M.Vītols. 79.priekšlikums ir skatāms kontekstā ar 80., arī attiecīgi ar 80.-a priekšlikumu. Šeit es lūdzu deputātus sameklēt dokumentu nr. 3866-a un šo lapu skatīt tādā redakcijā, kāda ir dokumentā ar šo numuru.

Sēdes vadītājs. Paldies. Godātie kolēģi! Tātad mēs tagad vadāmies pēc dokumenta nr. 3866-a. Tas sākas ar 79.priekšlikumu, kuru iesniegusi frakcija “Latvijas ceļš”. Komisija to ir iestrādājusi priekšlikumā nr. 80-a. (No zāles deputāte K.Lībane: “Noņemts!”) Paldies, Lībanes kundze, priekšlikums tiek atsaukts.

M.Vītols. Tātad ir 80. un 80.-a priekšlikums, tas ir, 80. priekšlikums ir iestrādāts Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas 80.-a priekšlikumā, kuru tā atbalsta un piedāvā atbalstīt arī Saeimai.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt? Par šo jautājumu vēlas runāt deputāts Uldis Veldre - frakcija “Latvijai”. Lūdzu!

U.Veldre (frakcija “Latvijai”).

Augsti godātie kolēģi! Es piekrītu 80.-a priekšlikuma formulējumam, bet lūdzu to tekstu sadalīt divās daļās - izslēgt vienu nelielu apakšteikumu un par katru jautājumu balsot atsevišķi. Tātad pirmā daļa: “Pašvaldības, kurām no to darbības neatkarīgu apstākļu dēļ nav iespējams iekasēt 1998.gada prognozē paredzēto nekustamā īpašuma nodokli, iesniedz Finansu ministrijā motivētu iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa prognozes neizpildes kompensāciju.”

Pirmajā daļā vajag izslēgt teikumu “ja šā nodokļa neizpildi nekompensē iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde.” Lai nebūtu, kā ...

Sēdes vadītājs. ...Pārpilde! Veldres kungs, tekstā ir nevis “izpilde”, bet “pārpilde”.

U.Veldre. Pārpilde! Piedodiet, lūdzu! Un otrā daļa būtu: “Valsts kase kompensē pašvaldībai trūkstošo summu...” un tā tālāk. Tā ka vajadzētu sadalīt divās daļās un izslēgt to, ko es tikko teicu.

Sēdes vadītājs. Paldies. Vai vēl kāds vēlas runāt? Jānis Kalviņš - Latvijas Nacionālās reformu partijas un Latvijas Zaļās partijas frakcija. Lūdzu!

J.Kalviņš (Latvijas Nacionālās reformu partijas un Latvijas Zaļās partijas frakcija).

Godātie kolēģi! Kolēģis Veldre pateica visu - tikai vajag sadalīt nevis divās daļās, bet trijās daļās. Pirmā daļa beidzas pirms vārdiem... respektīvi, otrā daļa sākas ar vārdiem: “ja šā nodokļa neizpildi nekompensē iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpilde”. Tur liekams punkts. Tā ir otrā daļa.

Trešā daļā sākas ar vārdiem: “Valsts kase kompensē...”

Sēdes vadītājs. Kalviņa kungs, kur, jūsuprāt, beidzas pirmā daļa?

J.Kalviņš. Pirmā daļa beidzas...

Sēdes vadītājs. ...Ar kompensāciju.

J.Kalviņš. Jā, tieši tā! Ar kompensāciju. Tad ir otrā daļa, kā jau es teicu, un trešā daļa: “Valsts kase kompensē pašvaldībai trūkstošo summu...” un tālāk kā tekstā. Es aicinu kolēģus balsot par pirmo daļu, respektīvi, balsot pa daļām. Paldies.

Sēdes vadītājs. Vai trijās daļās jūs ierosināt? Veldres kungs ierosināja vienu teikumu izņemt ārā. Paldies.

Runās Roberts Zīle - finansu ministrs. Lūdzu!

R.Zīle (finansu ministrs).

Godātie kolēģi! Es pieņemu, ka šo priekšlikumu varētu dalīt arī apmēram 40 vai 50 daļās, jo apmēram tik daudz vārdu ir šajā priekšlikumā. Dalīšana daļās maina šā priekšlikuma būtību. Tas, kas šeit bija ielikts, nāca no finansu ministra puses. Budžeta un finansu (nodokļu) komisija to šodien izskatīja un akceptēja tādu, kāds tas ir iesniegts. Tātad tas vai nu ir balsojams tāds, kāds tas ir, vai nav balsojams vispār. Jo pretējā gadījumā tiek sagrozīta jēga. Es aicinu atbalstīt Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas viedokli.

Sēdes vadītājs. Paldies. Aivars Kreituss - pie frakcijām nepiederošs deputāts. Lūdzu!

A.G. Kreituss (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Cienījamie deputāti! Es gribu vērst jūsu uzmanību uz šo punktu. 80.priekšlikums ir ļoti būtisks. Būsim uzmanīgi un apskatīsim visas trīs tā daļas, un apskatīsimies, kādas sekas no tā ir!

Vispirms es gribu teikt, ka Budceta un finansu (nodokļu) komisijas domas par 80.-a priekšlikumu stipri dalījās. Mēs nobalsojām tikai 6:4. Tā ka tas balsojums ir visai apstrīdams.

Kārtības rullis atļauj balsot pa daļām. Lūdzu, vērsiet visi uzmanību uz to, ka Kārtības rullis atļauj balsot pa daļām! Šeit ir trīs daļas, un es domāju, ka mēs nevaram iet tādu ceļu, ka mēs... Uzmanīgi ieskatieties otrajā daļā: “Ja šā nodokļa neizpildi nekompensē iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpilde...” Būtībā mēs gribam iet tādu ceļu, ka mēs pašvaldībām atņemtu iespēju pašām strādāt ar saviem uzņēmējiem, pašām savās teritorijās censties pēc iespējas vairāk iekasēt šo nodokli un pašām pēc iespējas vairāk attīstīties. Mēs centralizēti no valdības puses iesakām nekustamā īpašuma nodokļa neiekasēšanas gadījumā šo daļu kompensēt ar šo nodokli. Bet kas ir ar nekustamā īpašuma nodokli? Atcerēsimies pagājušo gadu! Atcerēsimies, kāda situācija bija Rīgā ar šo nodokli! Tad uzreiz daudziem cilvēkiem šī nodokļa maksāšana krietni pieauga, un Rīgas Dome tikai tāpēc vien, ka viņa varēja rīkoties samērā brīvi pati un viņai bija tāda iespēja, diezgan daudziem ļāva maksāt pusi šā nodokļa un vēl mazāk.

Ja mēs šajā gadījumā to neļausim darīt, ja mēs centīsimies ar visiem līdzekļiem nekustamā īpašuma nodokli iekasēt un šeit nebūs nekādas manevru iespējas, tad nebūs arī šādas atlaišanas iespējas.

Sēdes vadītājs. Divas minūtes ir pagājušas, Kreitusa kungs.

A.G.Kreituss. Jā, tāpēc es lūdzu balsot pa daļām. Kārtības rullis mums to atļauj. Vēršu jūsu uzmanību uz to, ka tas ļoti, ļoti būtiski ietekmē pašvaldību stāvokli.

Sēdes vadītājs. Kārlis Čerāns - frakcija “Latvijai”.

K.Čerāns (frakcija “Latvijai”).

Augsti godātie deputāti! Es arī aicinu atbalstīt balsošanu pa daļām. Es saprotu, ka visiem ir skaidrs, kādas tās daļas ir. Ja šajā sakarā kādam ir iebildumi, tad mums vispirms ir jābalso par to, ka mēs balsojam pa daļām. Es domāju, ka to mēs varētu izdarīt. Un pēc tam - nobalsot arī par katru no šīm daļām atsevišķi. Es aicinu atbalstīt pirmo daļu un trešo daļu, bet neatbalstīt otro daļu, šo tekstu: “Ja šā nodokļa neizpildi nekompensē iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpilde...”

Sēdes vadītājs. Kārlis Leiškalns - frakcija “Latvijas ceļš”.

K.Leiškalns (frakcija “Latvijas ceļš”).

Augsti godātie deputāti! Priekšlikums nr.80-a ir Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikums, kuru tā šobrīd vairs nav tiesīga un spējīga atsaukt.

Tā kā mūsu Kārtības rullis paredz balsošanu pa daļām, aicinu deputātus balsot par priekšlikuma pirmo daļu, līdz vārdam “kompensāciju”, bet balsot pret otro daļu, kuras teksts ir šāds: “Ja šā nodokļa neizpildi nekompensē iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpilde, Valsts kase kompensē pašvaldībai trūkstošo summu.” Un pēc tam attiecīgi balsot par trešo daļu, par pārpalikušo tekstu.

Sēdes vadītājs. Roberts Zīle - finansu ministrs. Lūdzu!

R.Zīle (finansu ministrs).

Godātie kolēģi! Tātad šī priekšlikuma būtība ir šāda. Ja par to balso pa daļām un tā arī nobalso, tas nozīmē to, ka, pirmkārt, mēs, šajā gadījumā valdība un Finansu ministrija, un Valsts kase, garantējam nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanu. To, starp citu, iekasē nevis Valsts kase un nevis nodokļu inspekcija, bet pašas pašvaldības. Tātad tas jau tiek garantēts.

Un otra lieta. Ir gluži tāpat arī ar nodokļu maksātāju. Valsts pamatbudžetā ir dažādi nodokļi. Maksā ne tikai nekustamā īpašuma nodokli vai iedzīvotāju ienākuma nodokli, bet arī pievienotās vērtības nodokli vai akcīzes nodokli. Daži no tiem izpildās gada laikā, bet daži neizpildās. Mēs sakām, ka deficīts ir tad, ja tas, kas neizpildās, ir lielāks nekā tas, kas pārpildās. Šajā gadījumā situācija ir tāda, ka visām pašvaldībām, kurām nebūs izpildes attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un nebūs šīs pārpildes, visām būs simtprocentīgs aprēķinātais budžets - tas, kas ir ielikts šī likuma pārejas noteikumos, aprēķinos. Tātad šajā gadījumā tas palielinās. Ja par to tiek nobalsots, tās pašvaldības, kurām šis pārpalikums ir potenciāli daudz lielāks nekā šī it kā nekustamā īpašuma nodokļa neieņemšana, vēl tālāk atrausies savā labklājībā no tām pašvaldībām, kuras jau tagad ir nabadzīgas. Tā ka, lūdzu, ņemiet vērā šo priekšlikumu. Šis priekšlikums no Finansu ministrijas puses bija izsvērts, tāds, kāds tas ir kopsakarībā. Es aicinu tomēr neatbalstīt priekšlikumu balsot pa daļām un aicinu balsot par to kopumā.

Sēdes vadītājs. Kārlis Leiškalns - otro reizi.

K.Leiškalns (frakcija “Latvijas ceļš”).

Augsti godātie deputāti! Frakcijas biedri manu teikto pielaboja. Acīmredzot Alkohola likums uz mani ir atstājis iespaidu un es esmu pieļāvis kļūdu. Es tomēr aicinu svītrot otrajā teikumā tekstu līdz vārdiem “nodokļa pārpilde” un atstāt un neizslēgt vārdus “Valsts kase kompensē pašvaldībai trūkstošo summu”. Paldies par uzmanību.

Sēdes vadītājs. Aivars Kreituss - otro reizi.

A.G.Kreituss (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Es aicinu balsot par trijām daļām, taisni tā, kā šeit runāja: pirmo - plus, otro - mīnus, trešo - plus. Un nav attaisnojamas šis ierunas par to, ka pašvaldība pati iekasē šo nodokli. Tādā gadījumā valstij ir jāgarantē, jo valsts šīs prognozes nosaka. Valstij šīs prognozes ir jācenšas noteikt maksimāli precīzi. Nevar būt tāda situācija - valsts kļūdās, pašvaldības iekasē un pašvaldības ir vainīgas. Es aicinu balsot par trijām daļām, tā, kā ieteica Leiškalns.

Sēdes vadītājs. Debates beidzam, godātie kolēģi! Tagad izlemsim jautājumu, kā rīkoties. Tātad vairāki deputāti ierosināja sadalīt šo priekšlikumu pa daļām. Daļu šim priekšlikumam faktiski nav. Tas ir viens vesels, vienots priekšlikums, kurš sastāv no trim teikumiem (par šo teikumu gramatisko piemērotību latviešu valodas prasībām var strīdēties). Iesniegtajā priekšlikumā mums, kolēģi, ir trīs teikumi.

Finansu ministrs uzskata - un arī vairāki kolēģi viņam piekrita - , ka priekšlikums tādēļ pa daļām nav balsojams. Tas ir viens vienots. Bet daudzi deputāti uzskata, ka tas ir balsojams pa daļām. Taču citādi kā pa teikumiem to sadalīt nevar. Tādēļ, kolēģi, izlemsim jautājumu, vai mēs balsosim par to kopumā vai balsosim pa teikumiem. Izlemsim jautājumu balsojot, godātie kolēģi! Kā mēs darīsim - vai balsosim par visu kopumā vai pa teikumiem? Ir trīs teikumi. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu deputātus izteikt savu attieksmi pret to, vai priekšlikums ir balsojams pa teikumiem. Lūdzu rezultātu! Par - 44, pret - 16, atturas - 15. Priekšlikums ir pieņemts.

Godātie kolēģi, pirmais teikums: “Pašvaldības, kurām no to darbības neatkarīgu apstākļu dēļ nav iespējams iekasēt 1998.gada prognozē paredzēto nekustamā īpašuma nodokli, iesniedz Finansu ministrijā motivētu iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa prognozes neizpildes kompensāciju.” Vai visi deputāti piekrīt šī pirmā teikuma redakcijai un interpretācijai? Balsojumu neviens neprasa. Paldies.

Otrais (es izsaku šaubas par šā teikuma atbilstību latviešu valodas pareizrakstībai): “Ja šā nodokļa neizpildi nekompensē iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpilde, Valsts kase kompensē...” Deputāti ierosināja svītrot šā teikuma ievaddaļu: “Ja šā nodokļa neizpildi nekompensē iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpilde...”

Kārlis Čerāns vēlas runāt par to, kā lieta virzāma tālāk. Tādas tiesības deputātam Čerānam ir.

K.Čerāns (frakcija “Latvijai”).

Augsti godātie deputāti! Es aicinu par šo teikumu balsot pa daļām. Vispirms nobalsot par šo teikuma pirmo daļu un pēc tam balsot par otro daļu.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Tātad atkārtoju vēlreiz: vairāki deputāti ierosināja no šī garā teikuma ņemt ārā jeb svītrot pirmo daļu “Ja šā nodokļa neizpildi nekompensē iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpilde”, bet atstāt neskartu visu pārējo - “Valsts kase kompensē...”. Un tālāk kā tekstā, līdz beigām.

Godātie kolēģi! Viedokļi dalās. Es piekrītu, - tā ir parlamentārā demokrātija.

Jirgena kungs sēž no manis pa kreisi un saka, ka tā nav balsošana pa daļām, un protestē pret to. Leiškalna kungs skaļā balsī kliedz, ka tā ir balsošana pa daļām.

Bišera kungs vēlas runāt. Taču tikai par to, kā lieta virzāma tālāk, jo debates mēs esam beiguši.

I.Bišers (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Es norādu, ka mēs šajā jautājumā esam jau pieņēmuši lēmumu balsot pa teikumiem un tagad, kad mēs šo balsojumu esam uzsākuši, mēs vairs nevaram to pārskatīt un balsot kaut kā vēl savādāk.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Tāds balsojums patiešām bija.

Lībanes kundze!

K.Lībane (frakcija “Latvijas ceļš”).

Cienījamie kolēģi! Vienīgais variants, kādu mums piedāvā Kārtības rullis šīs procedūras sakarā, ir atļauja balsot... Lēmums, kas ir pieņemts, ir balsot par priekšlikumu pa daļām. Jūs nekur Kārtības rullī neatradīsiet atļauju balsot par priekšlikumu pa teikumiem. Mēs pieņēmām lēmumu balsot pa daļām, un mēs tā arī varam darīt, tieši tādā veidā, kā šīs daļas apspriešanas sākumā paskaidroja Čepāņa kungs, - tas ir, balsot “par” vai “pret” attiecībā uz vārdiem “Ja šā nodokļa neizpildi nekompensē iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpilde”.

Sēdes vadītājs. Leiškalns arī vēlas ko piebilst. Lūdzu!

K.Leiškalns (frakcija “Latvijas ceļš”).

Augsti godātie deputāti! Runāšana par teikumiem vai daļām būtu tīrā kazuistika. Nu nevajadzētu nonākt... Bet balsošana pa teikumiem vai pa daļām paredz, ka mēs katru teikumu varam izteikt tajā redakcijā, ko deputāti debatēs ir ierosinājuši. Es esmu nosaucis konkrētu teikuma redakciju un gribu, lai parlaments balsojot izteiktu savu attieksmi pret šo teikumu.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Atgādinu jums, ka mēs pieņēmām lēmumu balsot pa teikumiem. Pa teikumiem. Godātie kolēģi, būsim konsekventi! Pa teikumiem. Un otrais teikums ir šāds: “Ja šā nodokļa neizpildi nekompensē iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpilde, Valsts kase kompensē...” Un tālāk kā tekstā. Šis ir otrais teikums. Debates ir beigušās, godātie kolēģi! Debates ir beigušās. Tā kā mēs pieņēmām lēmumu balsot par šo priekšlikumu pa teikumiem, lūdzu deputātus balsot par otro teikumu. Lūdzu zvanu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu deputātus izteikt savu attieksmi pret otro teikumu. Godātie kolēģi, vēlreiz nolasu teikumu: “Ja šā nodokļa neizpildi nekompensē iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpilde, Valsts kase kompensē...” Un tālāk kā tekstā. Es lūdzu deputātus balsot par šādu otro teikumu. Lūdzu, izsakiet savu viedokli! Lūdzu rezultātu! Par - 18, pret - 37, atturas - 11. Teikums šādā interpretācijā nav pieņemts. Tātad mēs esam vienojušies tikai un vienīgi par to, ka spēkā ir pirmais priekšlikuma teikums. Otrais nav guvis atbalstu.

Godātie kolēģi! Pēdējais, trešais, teikums: “Nepieciešamības gadījumā Ministru kabinets iesniedz Saeimā grozījumus likumā “Par valsts budžetu 1998. gadam”.” Vai arī par to ir strīdi? Vai kāds vēlas ko piebilst? Vai pret šo pēdējo teikumu iebildumu nav? Paldies. Esam vienojušies.

Tātad mēs esam vienojušies par pirmo un trešo teikumu, bet otrā teikuma redakcija nav pieņemta.

M.Vītols. Kolēģi, pārejam pie 81. priekšlikuma, kuru ir iesniegusi frakcija “Latvijas ceļš” un kuru neatbalsta Budžeta un finansu (nodokļu) komisija.

Sēdes vadītājs. Vēlas runāt finansu ministrs Roberts Zīle.

R.Zīle (finansu ministrs).

Godātie kolēģi! Kā jūs redzat, šajā dokumentā 85. priekšlikums arī... tātad ir jaunā Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas... tas ir ļoti nopietns, kā jūs redzat. Un tāpēc mēs varējām balsot... Es nezinu, kurā vietā Kārtības rullī ir norma, ka var balsot priekšlikumus pa teikumiem. Neļāva Čerāna kunga priekšlikumu atbalstīt... Es domāju, ka attiecībā uz šo sarežģīto priekšlikumu mēs varētu pieņemt lēmumu balsot pa formulām, ailēm un kolonnām. Es ierosinu to tā darīt: balsot par pirmo formulu, pēc tam - par otro apakšpunktu, tad - par otro punktu, tad - par tabulu, atsevišķi pa kolonnām un ailēm, un tad pieņemt lēmumu galu galā.

Sēdes vadītājs. Debatēs runāt neviens vairs nevēlas? Komisijas vārdā - Vītola kungs.

M.Vītols. Godātie kolēģi! Lai būtu pilnīgi precīza redakcija 80.a priekšlikumam... Mēs šajā gadījumā runājam par trim teikumiem. Pievērsiet uzmanību! Te ir četri teikumi. Tāpēc es lūdzu jūsu piekrišanu jeb atbalstu arī ceturtajam teikumam 80.a priekšlikumā - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas priekšlikumā. Ja nav iebildumu protokola ziņā.

Sēdes vadītājs. Paldies, Vītola kungs! Es sapratu, ka lielākais “kašķis” un strīdi mums bija par tiem ievadvārdiem otrajā teikumā: “Ja šā nodokļa neizpildi nekompensē iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpilde...” Mēs neakceptējām otro teikumu. Bet trešo, kurš sākas ar vārdiem “Šajā punktā minētā”, un ceturto, kurš sākas ar vārdiem “Nepieciešamības gadījumā”, kā es sapratu, deputāti neapstrīd. Esam vienojušies? Paldies.

Tā. 85. priekšlikums. Ministrs ierosināja balsot par komatiem un semikoliem. Paldies... Vai deputātiem ir iebildumi pret šo priekšlikumu un komisijas atzinumu? Deputāti pieprasa balsojumu par 85. priekšlikumu. Debatēs pieteicies neviens nav. Lūdzu zvanu un lūdzu balsošanas režīmu! Balsojam par 85. priekšlikumu. Godātie kolēģi, atvainojiet! 81. priekšlikums - frakcijas “Latvijas ceļš” priekšlikums... Es nesamainīju laikā dokumentus. 81. priekšlikums dokumenta 23. lappusē. Lūdzu zvanu un lūdzu balsošanas režīmu! Balsojums būs par 81. priekšlikumu, godātie kolēģi!

Godātie kolēģi! Vai mēs varētu ievērot elementāru disciplīnu? Man runā te no visām četrām pusēm un dod dažādus padomus, un līdz ar to neviens no tiem netiek ņemts par pilnu. Godātie kolēģi! Vai kādam ir iebildumi pret atbildīgās komisijas atzinumu par 81. priekšlikumu? Nav. Redz, cik jauki! Pieņemts. Balsošanas režīmu lūdzu atsaukt.

M.Vītols. 82. priekšlikums ir Andrējevas kundzes priekšlikums, kas iestrādāts komisijas priekšlikumā - 84. priekšlikumā. Attiecīgi 83. priekšlikums - “Latvijas ceļa” priekšlikums - nav atbalstīts.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt komisijas atzinumam par šiem priekšlikumiem - 82., 83. un 84. priekšlikumu? Piekrīt. Paldies.

M.Vītols. 84. priekšlikums. Situācija ir tāda, ka mums, vadoties pēc balsojuma par 26. priekšlikumu, jāatbalsta 85. priekšlikums - Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas sagatavotā redakcija.

Sēdes vadītājs. Vai deputāti piekrīt komisijas atzinumam?

M.Vītols. Un 84. priekšlikumu es atsaucu Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas vārdā.

Sēdes vadītājs. Paldies. 84. priekšlikums tiek atsaukts. Vai deputāti komisijas atzinumam par 85. priekšlikumu piekrīt? Paldies. Pieņemts.

M.Vītols. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un ir jābalso par likuma pieņemšanu trešajā lasījumā.

Sēdes vadītājs. Lūdzu zvanu un lūdzu balsošanas režīmu! Balsojam par likuma pieņemšanu! Godātie kolēģi! Debates ir sen beigušās. Lūdzu balsot! Lūdzu rezultātu! Par - 64, pret - nav, atturas - 2. Likums pieņemts.

M.Vītols. Paldies.

Sēdes vadītājs. Nākamais darba kārtības jautājums ir no trešās sadaļas “Par likuma otrreizēju caurlūkošanu”. Likums “Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā”. Godātie kolēģi, kā jūs zināt, pagājušajā nedēļā Latvijas Republikas Valsts prezidents Guntis Ulmanis atsūtīja mums otrreizējai caurlūkošanai grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā. Mums tagad jāizskata dokuments nr.3868 un nr.3868A, kuros ir izklāstīts Valsts prezidenta viedoklis un arī mūsu pieņemtais likums, un Valsts prezidenta ierosinājumi par grozījumiem šajā likumā.

Uzsākam debates par šo jautājumu. Debatēs ir pieteicies Juris Dobelis - apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija.

J.Dobelis (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Cienījamie kolēģi! Nu tā ar humoru varētu konstatēt, ka vēl vienu reizi esam saņēmuši Valsts prezidenta atteikumu. Iepriekšējais atteikums parādījās zem milzīgas krievu “preses” jeb spiediena, un tā atteikuma rezultātus mēs jau redzam patlaban. Mēs par tiem pārliecinājāmies, raugoties piketā pie Rīgas Domes un visā Krievijas valdības reakcijā.

Šoreiz ir cita lieta. Šī likuma grozītājiem būs nepārprotami savtīgas intereses. Vieni atkal gribēs mums uzspiest grozāmos sarakstus, otri no jauna mēģinās mums uzspiest balsojumu par koalīcijām un par attiecīgajiem procentiem. Sāksies pamatīga kaulēšanās. Ja mums nav ko darīt, ja mēs no jauna gribam citiem uzspiest katrs savu viedokli, mēs varam, protams, turpināt šo kaulēšanos, lai gan šajā protestā faktiski ir tikai viens punkts - punkts, kas skar tieši šos piecus vai septiņus procentus. Nekā cita jau tur nav. Un, ja mēs sākam runāt par kaut kādu tiesību pārkāpšanu, par to, vai ir likumīgas vai nav likumīgas šīs barjeras vispār, tad jāteic, ka tad jau nevajadzēja nemaz vēlēt 5.Saeimu, jo barjera kā tāda... šeit ir jārunā par barjeru kā tādu, ne par ko citu. Lūk, jebkurā gadījumā būs neauglīgi strīdi un pagrīdes vienošanās vai nevienošanās, un mēs vienkārši patērēsim laiku. Diez vai šis likums būtiski mainīsies un diez vai kaut ko ietekmēs. Šis likums vienkārši būs tikai lieks traucēklis, un lieki šeit tiks tērēts laiks mūsu debatēm. Bet nu acīmredzot vairākumam tas būs interesanti. Es uzskatu, ka šodien šis likums tiks novirzīts atpakaļ, bet jēgu no tā es neredzu nekādu.

Sēdes vadītājs. Kārlis Leiškalns - frakcija “Latvijas ceļš”.

K.Leiškalns (frakcija “Latvijas ceļš”).

Augsti godātie deputāti! Pilnīgi nepiekrītu tam, ko Dobeļa kungs teica par humoru. Mēs nevaram ar humoru izturēties pret situāciju, ja Valsts prezidents, kas ir zvērējis uzticību Satversmei, nodod likumprojektu atpakaļ deputātiem saskaņā ar Satversmes 71.pantu - otrreizējai caurlūkošanai. Jo jautājums ir ļoti būtisks. Manuprāt, Valsts prezidenta motivācija ir šī likuma atbilstība Latvijas Republikas Satversmes 6.pantam, un jautājums ir par procentu barjeru.

Saskaņā ar Kārtības ruļļa 115.pantu es lūdzu respektēt Valsts prezidenta tiesības un gribu - nodot konkrēto likumu atbildīgajai komisijai, lai tas no jauna tiktu izskatīts trešajā lasījumā. Paldies.

Sēdes vadītājs. Ilga Kreituse - pie frakcijām nepiederoša deputāte.

I.Kreituse (pie frakcijām nepiederoša deputāte).

Augsti godātie deputāti! Šoreiz es jums gribētu atgādināt latviešu tautas parunu: “Labāk vēlāk nekā nekad”. Un es atzīstu to, ka 5.Saeimu patiešām mēs ievēlējām, neievērojot Latvijas Satversmi. Laikam tāpēc “Tēvzemei un Brīvībai” visā 5.Saeimas laikā runāja: “Nevis 5.Saeima, bet tā saucamā 5.Saeima”, - līdz ar to tās likumīgumu neatzīdama. Tā ka, Dobeļa kungs, jūs nonākat pretrunās ar to, kas notika 5.Saeimā un kas notiek pašlaik.

Cienījamie deputāti! Latvijā ir viena Satversme. Mēs varam atbalstīt vai neatbalstīt dažādas procentu barjeras, bet likums tomēr ir jāievēro. Mēs tikko kā ļoti strīdējāmies par Alkohola likumu, ka nevar tajā ierakstīt normas, ko neievēro. Bet Satversmē ir ierakstīta norma, un nevajag policijas palīdzību vai kādu citu palīdzību, lai to ievērotu. Vajag mūsu godīgu attieksmi pret savas valsts konstitūciju. Un tāpēc es lūdzu atbalstīt šo Valsts prezidenta iniciatīvu un nodot šo likumu atpakaļ Juridiskajai komisijai - trešā lasījuma caurlūkošanai.

Sēdes vadītājs. Andrejs Krastiņš - Latvijas Nacionālās reformu partijas un Latvijas Zaļās partijas frakcija.

A.Krastiņš (Latvijas Nacionālās reformu partijas un Latvijas Zaļās partijas frakcija).

Augsti godātais priekšsēdētāja kungs! Godājamie kolēģi! Es domāju, ka mūsu Valsts prezidents ir izdarījis pareizu soli, nosūtot šo likumu atpakaļ, jo viņš ir ievērojis Latvijas Republikas Satversmi.

Es gribētu atgādināt godājamajiem kolēģiem, kas ar tādu pacilātību nobalsoja par dažādu šo procentu barjeru, ka līdz ar to viņi ir pārkāpuši Satversmi (un ka mūsu valstī pastāv Satversmes aizsardzības birojs). Tā ir traucēšana mūsu godājamajiem vēlētājiem izmantot savas pilsoņu tiesības un vēlēt par tiem, kurus viņi ir izvēlējušies. Jo mūsu Satversme nosaka, ka subjekts ir vēlēšanu saraksti, nevis partijas, koalīcijas vai kaut kādas grupas, un tamlīdzīgi.

Valsts prezidents ir devis jums iespēju laboties un apdomāties. Godājamie kolēģi, nepārkāpsim Satversmi paši, jo tad mums nebūs nekāda pamata prasīt, lai ievērotu Satversmi citi! Satversmes 6.pants nosaka, ka Saeimu ievēlē vienlīdzīgās vēlēšanās. Tātad ir vienlīdzība gan pasīvajiem vēlētājiem, gan aktīvajiem vēlētājiem. Tātad visiem sarakstiem ir jābūt vienlīdzīgiem. Es vēlreiz saku - mūsu Satversmē nav neviens vārds teikts par politiskajām partijām. Ir runa tikai par vēlēšanu sarakstiem, kuri ir vienlīdzīgi savu vēlētāju priekšā.

Pietiks izrādīt tiesisko nihilismu! Mums vienkārši šis jautājums ir jāizskata vēlreiz un jābūt godīgiem pret savu valsti. Paldies.

Sēdes vadītājs. Juris Dobelis - otro reizi.

J.Dobelis (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Cienījamie godīgie pret savu valsti! Kāpēc tad mēs negribam izskatīt 6.pantu tādā gadījumā? Jo šeit ir konceptuāla lieta. Vai nu barjera ir, vai tās nav. Strīdēties par to, cik liela ir tā barjera, ir pavisam kas cits. Ja mēs tiešām gribam būt godīgi, nedrīkst būt nekādas barjeras. Lūk, tā. Mēs visi šeit sēžam nelikumīgi, 5.Saeima ir bijusi nelikumīga, un arī Satversmes tiesu, kas tur tagad vērtē, lielākoties nelikumīgi ievēlējuši bijušie deputāti. Lūdzu, - līdz tādai filozofijai mēs tagad nonākam! Un tāpēc spriedīsim tālāk tagad, cik mēs godīgi būsim turpmāk. (Starpsauciens: “Pareizi!”)

Sēdes vadītājs. Aleksandrs Kiršteins - Latvijas Nacionālās reformu partijas un Latvijas Zaļās partijas frakcija.

A.Kiršteins (Latvijas Nacionālās reformu partijas un Latvijas Zaļās partijas frakcija).

Godājamais Prezidij! Godājamie deputāti! Te jau Dobeļa kungs pateica. Es tiešām atbalstītu jebkādas barjeras atcelšanu. Tā ka es aicinu nobalsot un atbalstīt Valsts prezidenta priekšlikumu. Paldies.

Sēdes vadītājs. Kārlis Druva - LZS, KDS frakcija.

 

K.J.Druva (LZS, KDS frakcija).

Cienījamie kolēģi! Mēs vienmēr runājam par to, ka mums vajadzētu iedziļināties lietas būtībā. Man liekas, skaidrāk nevarētu pateikt, kā tas ir. Jau otrajā sadaļā, ko Valsts prezidents ir teicis... Šeit runā par vienlīdzību deputātu ievēlēšanā gan no viena veida saraksta, gan no cita veida saraksta. Tādēļ es pilnīgi atbalstu - un arī visa LZS, KDS frakcija atbalsta - šo priekšlikumu un aicina arī jūs to atbalstīt.

Sēdes vadītājs. Jānis Rāzna - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija.

J.Rāzna (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamais priekšsēdētāj! Godātie kolēģi! Es arī uzskatu, ka Valsts prezidents ir rīkojies pareizi. Jo būtībā šeit, runājot visos lasījumos par šo 7% barjeru, neviens arī tā nepamatoja, kāpēc šī 7% barjera ir vajadzīga. Ko tā mums dod? Ko tā dod Saeimai un ko tā dod sabiedrībai? Es nezinu... Tā nopietni šeit padomāsim: vai mēs kaut ko iegūsim, ja mums šeit, parlamentā, nebūs pārstāvēta Zaļā partija? (Starpsauciens: “Nē!”) Vai mēs kaut ko iegūsim, ja mums šeit nebūs pārstāvēti kristīgie demokrāti vai kāda cita no mazajām partijām? (Starpsaucieni: “Nē, pareizi!”) Nu, un tagad paskatieties, kas notiek! Vai tad par šiem 7% vēl varētu runāt, ja šīs partijas katra uz vēlēšanām iesniegtu savu kandidātu sarakstu? Ja tur ir divas partijas, tad katrai tajā vajadzētu būt pa 100 deputātu kandidātiem. Tad tas būtu reāli, un saprotams, ka tad šī barjera varētu būt pacelta augstāk. Taču tagad viņas izveido tikai vienu sarakstu - 100 kandidātu - un grib pārlēkt šo 5% barjeru, bet mēs viņām nezin kāpēc automātiski paceļam barjeru - 7%. Bet kandidātu saraksts viņām ir tāds pats kā jebkurai partijai, kas grib balotēties. Prognozēsim situāciju, kāda tā izveidosies! Trīs apvienības iegūs 6,8%, tātad 20% vēlētāju šeit, Saeimā, jau nebūs pārstāvēti.

Sēdes vadītājs. Divas minūtes ir pagājušas.

J.Rāzna. Septiņas astoņas partijas iegūs 4%, un 30% vēlētāju nebūs šeit pārstāvēti. Interesanti, kas no tā iegūs? Es aicinu balsot par šā likuma atdošanu atpakaļ, lai mēs to caurlūkotu...

Sēdes vadītājs. Rāznas kungs, jūs ļaunprātīgi izmantojat laiku.

Ilmārs Bišers - Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija.

I.Bišers (Demokrātiskās partijas Saimnieks frakcija).

Cienījamie kolēģi! Te daži deputāti, kuri savulaik uzstājās par šīs procentu barjeras ieviešanu un kuru rūpēm pateicoties tā tika iebalsota, tagad apšauba tās pareizību un atbilstību Satversmei. Protams, es domāju, ka vienkāršākais ceļš viņiem būtu nolikt savus mandātus, ja viņi uzskata sevi par nelikumīgi ievēlētiem, un nebaidīt mūs te ar Satversmes aizsardzības biroju, kas mūs tūlīt varētu ņemt priekšā un “kratīt”. Mēs zinām, kas tas ir par iestādījumu.

Es uzskatu, ka Valsts prezidentam saskaņā ar Satversmi ir tiesības lūgt mūs atkārtoti izskatīt šo jautājumu pēc būtības un šai izskatīšanai jānotiek saskaņā ar trešā lasījuma noteikumiem. Es tikai lūdzu: ja mēs tiešām to nodosim atkārtotai izskatīšanai, tad vajadzētu ierobežot šo izskatīšanu - runāt tikai par tiem iebildumiem, kurus ir iesniedzis Valsts prezidents, un nesākt izvirzīt daudzus citus, ko mēs te esam divos vai trijos lasījumos daudz apsprieduši. Paldies par uzmanību. (Starpsauciens: “Visu izskatīsim!”)

Sēdes vadītājs. Savu vārdu teiks Gundars Valdmanis - pie frakcijām nepiederošs deputāts. (Zālē ovācijas. Starpsaucieni: “Lai dzīvo Valdmanis! Pasaki kaut ko stingru!”)

G.Valdmanis (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Prezidij! Padomes pārstāvji! Tauta! Un it īpaši Dobeļa kungs! (No zāles deputāts J.Dobelis: “Paldies!”) Redziet, godīgums ir drusku tā kā grūtniecība. Vai nu tā ir, vai tās nav. Tad varbūt var runāt par abortu. Es saprotu, ka šeit lielākā daļa no deputātiem nav... nu, grūtniecības stāvoklī vismaz. (Zālē smiekli.) Tās barjeras ir nepieņemamas, to mēs visi zinām. Bet tēlojam. Nav pieņemama arī tā deputātu šķirošana. Ir tie tautas pārstāvji, kuri ir tuvāk pie lemšanas procesiem, tie, kuri var ierasties Sadarbības padomē un dabūt ziņu, kā jābalso, un tie, kuri tādi nav.

Vispār ievēlēt tādus deputātus, kuriem nebūs lemttiesību, kuri tikai tā tēlos... Viņi nav “grūtniecībā”, jo viņi neatnāk šeit lemt, viņi atnāk šeit pelnīt naudu, spiest pogu tā, kā viņiem Sadarbības padome liek. Uz tautas rēķina...

Es apsveicu Valsts prezidentu, jo viņš ir mums devis iespēju vēlreiz padomāt. Un es apsveicu Dobeļa kungu par to, ka viņš ir pacēlis jautājumu - vai mēs esam vai mēs neesam godīgi. Sāksim būt patiešām godīgi! Paldies. (Starpsauciens no zāles: “Pareizi!”)

Sēdes vadītājs. Odisejs Kostanda - frakcija “Latvijai”.

O.Kostanda (frakcija “Latvijai”).

Godājamie kolēģi! Es runāšu pavisam īsi, jo es nevaru īsti saprast, ko Valdmaņa kungs te teica, laikam tas man būs par grūtu.

Sēdes vadītājs. Noskaidrosit individuāli. (Zālē smiekli.)

O.Kostanda. Es gribu aicināt tomēr balsot pret šā likuma otrreizēju caurskatīšanu šeit, Saeimā. Mans apsvērums ir pavisam vienkāršs: ko mēs kā politiķi Latvijā gribam veicināt? Vai mēs gribam, lai mums Latvijā partijas turpina augt kā sēnes? Mums jau ir apmēram 40 partiju. Nu veicināsim, lai aug vēl vairāk. Pārskatīsim šo likumu, noņemsim procentu barjeru, radīsim situāciju, ka visas šīs 40 partijas, vai pat vēl vairāk, sēdēs šeit, Saeimā. No katras partijas pa diviem trim deputātiem. Es domāju, ka Latvijā tad drīz vien pienāks tas brīdis, kad lielais vairums cilvēku sāks runāt par to, ka mums nav vajadzīga parlamentāra demokrātija, un teiks: “Taisīsim jaunu 15.maija apvērsumu!” Es esmu konsekvents demokrātijas aizstāvis, un es uzskatu, ka demokrātija Latvijā ir jāaizstāv un jānostiprina. Jānostiprina līdz ar to ir tieši šo partiju loma valstī un ir jāpanāk, lai parlamentā un arī valstī darbotos četras, varbūt piecas, lielas, spēcīgas partijas. Mūsu rokās ir iespējas veicināt šo procesu. Un šajā gadījumā es uzsveru: viena no svirām, kā to izdarīt un panākt, ir šī procentu barjera vēlēšanās. Tāpēc es uzskatu, ka šobrīd mums nav šis likums otrreiz jācaurskata Saeimā.

Sēdes vadītājs. Kārlis Leiškalns - otro reizi.

K.Leiškalns (frakcija “Latvijas ceļš”).

Augsti godātie deputāti! Reaģējot uz Bišera kunga teikto, gribu citēt Kārtības ruļļa 115. pantu: “Ja Valsts prezidents Satversmes 71.panta kārtībā ir prasījis likuma otrreizēju caurlūkošanu, Saeima nākamajā sēdē lemj par Valsts prezidenta motivēto iebildumu nodošanu komisijām, nosakot atbildīgo komisiju un termiņu, kādā likums izskatāms. Atkārtoti izskatot likumu, piemērojami noteikumi par likumprojekta izskatīšanu trešajā lasījumā.” Aicinu atbalstīt Valsts prezidenta prasību. Aicinu ievērot gan demokrātiju, gan likumu saskaņu ar Latvijas Republikas Satversmi. Paldies.

Sēdes vadītājs. Pēteris Tabūns - apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija. Vai jūs, Tabūna kungs, nenāksiet tribīnē? Divas minūtes - pirmo reizi. Tāds ir reglaments. Lūdzu!

P.Tabūns (apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK frakcija).

Nu, ko lai dara! Jā, cienījamie kolēģi, Valsts prezidentam ir tiesības nodot mums šo likumu caurlūkošanai. Bet kāda tam ir jēga? Kas tad ir mainījies? Vai mēs esam sākuši pa šīm dažām dienām domāt savādāk, cienījamie kolēģi? Varbūt daži. Varbūt dažas partijas ir ar mieru iesaistīties tādā diezgan dīvainā “tirdziņā”, sak’, ja jūs mums piekritīsiet un atbalstīsiet to, tad mēs atbalstīsim šito!

Krastiņa kungs, mums jau nav jālabojas. Man nav jālabojas. Tas ir veltīgs aicinājums. Ziniet, ir smieklīgi šo sīciņo, es gribētu sacīt, partiju, kuras nav pierādījušas un nespēj pierādīt savu sūtību, mēģinājumi iekļūt Saeimā. (Zālē liels troksnis.) Labi, 30 partijas sametīsies kopā un iegūs piecas vietas Saeimā. Kas tad būs ieguvis? Kas būs ieguvis, pasakiet? Vai sabiedrība būs ieguvusi? Es ļoti šaubos. Tāpēc es uzskatu, ka nevajag vēlreiz caurlūkot šo likumu Saeimā.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Debates turpināsim nākamajā sēdē. Es lūdzu tagad reģistrēties ar identifikācijas kartītēm! Lūdzu visus deputātus reģistrēties ar identifikācijas kartītēm!

Induli Bērziņa kungu, Saeimas sekretāru, lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus!

Kamēr tiek gatavota izdruka, paziņojumu grib sniegt Modris Lujāns.

M.Lujāns (Tautas saskaņas partijas frakcija).

Cienījamie kolēģi! Šogad es nolēmu jūs neapbēdināt, nepārbaudīt jūsu pacietību ar atceres un piemiņas dienām, ar 8.martu, kas tuvojas. Es šodien gribu apsveikt visas mūsu sievietes, gan tās, kuras to svin, gan tās, kuras nesvin, ar tuvojošamies svētkiem. Tāpat es gribu apsveikt arī visas pārējās sievietes, kuras šodien mūs klausās. Protams, es ceru, ka Tabūna kunga un kompānijas bļāvieni ir kā atbalsts, un es ceru, ka visi šie kungi 8.martā nostāsies rindās pēc ziediem un dosies mājās ar puķu pušķiem. Paldies.

Sēdes vadītājs. Lūdzu noklausīties reģistrācijas rezultātus!

 

I.Bērziņš (6.Saeimas sekretārs).

Cienījamie kolēģi! Nav reģistrējušies: Jānis Kalviņš, Andrejs Krastiņš, Aleksandrs Kiršteins, Guntars Grīnblats, Andrejs Požarnovs, Andrejs Panteļējevs, Ruta Marjaša, Edvīns Inkēns, Jānis Bunkšs, Ēriks Zunda, Dainis Turlais, Leonards Tenis, Ludmila Kuprijanova, Edgars Bāns, Andris Ameriks, Jānis Ādamsons, Andris Rubins, Janīna Kušnere, Uldis Veldre, Odisejs Kostanda, Roberts Zīle un Māris Rudzītis.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi, šīsdienas Saeimas sēdi paziņoju par slēgtu. Par nākamās sēdes sasaukšanu lems pirmdien Prezidijs. Paldies.

Redaktores: J.Kravale, L.Bumbura

Datoroperatores: B.Strazdiņa, S.Bērziņa, M.Ceļmalniece, V.Šmite,

L.Briede, S.Rudziša

Korektores: D.Kraule, J.Kurzemniece, S.Stikute