Saeimas Analītisko dienestu vadīs Inese Grumolte-Lerhe

(06.03.2017.)

Saeimas Prezidijs pirmdien, 6.martā, Saeimas Analītiskā dienesta vadītāja amatā apstiprināja Inesi Grumolti-Lerhi. Darbu šajā amatā viņa uzsāks šī gada 22.martā.

Analītiskā dienesta mērķis būs nodrošināt aprakstošu un analītisku pētījumu veikšanu, lai uzlabotu Saeimā izskatāmo likumprojektu kvalitāti, novērtētu Saeimā pieņemto likumu efektivitāti, kā arī sniegtu atbalstu likumdevējam lēmumu pieņemšanas procesā un kontrolē pār izpildvaru.

I.Grumolte-Lerhe ieguvusi doktora grādu politikas zinātnē Latvijas Universitātē (LU), zināšanas papildinot arī Viskonsīnas Universitātē ASV, Kārļa Universitātē Čehijā un Tallinas Universitātē. Pētniecisko pieredzi I.Grumolte-Lerhe ieguvusi pasaules vadošajās pētniecības institūcijās, tostarp Stenforda Universitātē, Bāzeles Universitātē Šveicē, Gētes Universitātē Frankfurtē pie Mainas, kā arī Berlīnes Brīvajā Universitātē. Savukārt pieredzi vadībā viņa guvusi, strādājot kā projektu koordinatore LU Sociālo un politisko pētījumu institūtā.

Līdz šim I.Grumolte-Lerhe bija eksperte Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamentā, kur tostarp piedalījās Pasaules Bankas un Eiropas Komisijas īstenotu pētījumu un projektu koordinēšanā Latvijā.

Saeimas Analītiskais dienests pētījumus veiks, pamatojoties uz Saeimas Prezidija un Frakciju padomes kopīgu lēmumu, pēc Saeimas komisiju pieprasījuma, vai arī vismaz divu frakciju vadītāju vai vadītāju vietnieku parakstīta attiecīgo frakciju ierosinājuma, kuru parakstījuši kopumā 20 Saeimas deputāti.

Jaunās struktūrvienības kompetencē būs gan likumprojektu ex ante un ex post izvērtēšana, gan salīdzinošā analīze vai izmaksu analīze. Analītisko pētījumu izstrādei dienests varēs piesaistīt arī ārpakalpojumu. Dienesta uzdevums šajā gadījumā būs sniegt organizatorisko, koordinējošo un konsultatīvo atbalstu pētījuma pasūtīšanas procesā, kā arī uzraudzīt pētījuma izstrādi.

Analītiskajā dienestā ietilpst arī Saeimas Bibliotēka, kas veic savus līdzšinējos uzdevumus. Tā parlamentāriešiem nodrošina bibliotēkas pakalpojumus, pēc deputātu un Saeimas struktūrvienību pieprasījuma nodrošina tās krājumā esošās informācijas pieejamību un izmantošanu, kā arī aprakstošu pētījumu sagatavošanu. Tāpat Saeimas Bibliotēka nodrošina informācijas apmaiņu ar citu valstu parlamentiem.

Saeimas Analītisko dienestu veidos tā vadītājs, pētnieki, kā arī Bibliotēkas vadītājs un darbinieki. Viens no jaunās struktūrvienības vadītājas pirmajiem darbiem būs pētnieku komandas izveide.

Kopumā Saeimas Analītiskā dienesta vadītāja amatam bija saņemti septiņu pretendentu pieteikumi.Saeimas Preses dienests

Svētdien, 25.oktobrī