Saeima pilnveido tiesisko regulējumu bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas jomā

(18.06.2015.)

Saeima ceturtdien, 18.jūnijā, trešajā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”, tādējādi pilnveidojot tiesisko regulējumu bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas jomā. 

Likuma grozījumi paredz iespēju saņemt bezdarbnieka pabalstu arī bērnu vecākiem, kuriem piedzimuši vairāki bērni pēc kārtas un kuri tādējādi vairākus gadus nav strādājuši. Līdzšinējais regulējums paredzēja – ja pēdējo 32 mēnešu periodā persona nav strādājusi, viņai nevar aprēķināt un piešķirt bezdarbnieka pabalstu. Turpmāk jaunajiem vecākiem bezdarbnieka pabalstu aprēķinās no pēdējiem gūtajiem ienākumiem, nepiemērojot līdzšinējo 32 mēnešu periodu. 

Lai novērstu situācijas, kad persona vienlaikus saņem divus pabalstus, kas dubultā kompensē vienus un tos pašus ienākumus, likumā noteikts, ka bezdarbnieka pabalsta izmaksu aptur, ja persona saņem maternitātes pabalstu. Praksē konstatēti gadījumi, kad persona saņem maternitātes pabalstu, tā laikā pārtrauc darba attiecības un prasa piešķirt bezdarbnieka pabalstu. 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir konstatējusi gadījumus, kad persona ir ieguvusi bezdarbnieka statusu, strādā citā valstī un vienlaikus saņem bezdarbnieka pabalstu Latvijā. Lai to novērstu, grozīts likums, nosakot, ka bezdarbnieka pabalsta izmaksu izbeidz, ja VSAA konstatē, ka pabalsta saņēmējs nodarbināts citā valstī. 

Tāpat ar likuma grozījumiem noteikts īsāks - 6 mēnešu - termiņš, kurā pēc bezdarbnieka nāves tuvinieki var pieprasīt apbedīšanas pabalstu. Kā norāda likumprojekta autori, parasti šie pabalsti tiek pieprasīti nekavējoties, un pus gada termiņš ir pietiekams. Tāds pat termiņš noteikts arī sociālās apdrošināšanas pabalstu un pensiju pieprasīšanai. Ievērojot tiesisko paļāvību, šī norma stāsies spēkā 2017.gada 1.janvārī. 

Likuma grozījumi paredz arī virkni citu precizējumu, lai vienkāršotu bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanu un novērstu tiesību normu piemērošanas pārpratumus.

 

Saeimas Preses dienests

 

Ceturtdien, 22.oktobrī
09:00  Saeimas 2020. gada 22. oktobra pirmā attālinātā ārkārtas sēde
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
 Saeimas 2020. gada 22. oktobra otrā attālinātā ārkārtas sēde
 Saeimas 2020. gada 24. septembra ārkārtas sēdes turpinājums (attālināti e-Saeima platformā)
 Saeimas 2020. gada 8. oktobra attālinātā ārkārtas sēde