Saeimas priekšsēdētāja Valsts policijas gadadienā: policista profesija ir valstiski svarīgi misija

(05.12.2014.)

„Izvēloties šo atbildīgo un smago profesiju, jūs esat uzņēmušies valstiski svarīgu misiju. Ikviens sabiedrības loceklis jūs uzlūko kā Latvijas valsts varas iemiesotāju, valstī pastāvošās morāles un taisnīguma izpratnes nesēju – neatkarīgi no tā, vai esat ierindas policists vai ģenerālis. Ikvienā savā lēmumā vai rīcībā jums šīs gaidas jāspēj piepildīt ar atbilstošu un cienīgu saturu.” To uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, piektdien, 5.decembrī, uzrunājot Latvijas Valsts policijas dibināšanas 96.gadadienai veltītās svinīgās sanāksmes dalībniekus.

I.Mūrniece atgādināja, ka Latvijas valsts un policija, kas sargā Latvijas Republikas iekšējo drošību, ir vienaudzes: „Abu pastāvēšanu ierāmē līdzīgi gadskaitļi: 1918.gads, kad tiek nodibināta Latvijas valsts, ir arī Valsts policijas izveides laiks; 1940.gadā, kad padomju okupācijas rezultātā tiek zaudēta Latvijas valsts, tiek likvidēta arī Valsts policija. 1991.gadā tiek atjaunota Latvijas valsts, un likumsakarīgi atjaunota arī Valsts policijas darbība.”

„Atkāpjoties pavisam tālā pagātnē, atcerēsimies, ka vārds policija cēlies no grieķu politeia, tā grieķi apzīmēja mācību par pilsētas jeb valsts lietām, pilsētas pārvaldīšanu. No politeia radies gan politikas, gan policijas vārds. Kopš valsts pirmsākumiem vēl antīkajā pasaulē valsts pastāvēšana un tās iekšējās kārtības sargātāji ir savstarpēji cieši saistīti. Tā ir arī šodien,” pauda Saeimas priekšsēdētāja.

I.Mūrniece uzsvēra - gadsimtu gaitā valsts formas ir mainījušās, bet policijas uzdevums palicis nemainīgs – tai jāuztur kārtība un drošība valstī. Ar šiem diviem plašas nozīmes vārdiem ir izteikta policijas lielā, svarīgā misija. Bez kārtības un drošības nav iedomājama nedz valsts pastāvēšana, nedz arī tās pilsoņu dzīve mierā un labklājībā. Tāpat viņa atzina, ka mūsdienu pasaulē policijai ir arī sava „ārpolitiskā” dimensija, proti, tai starptautiskā līmenī jāsadarbojas ar citu valstu kārtības un likumu sargiem. Tā jo redzami izpaudīsies nākamajā pusgadā, kad Latvija būs prezidējošā valsts Eiropas Savienības Padomē.

Uzrunājot policistus, Saeimas priekšsēdētāja sacīja, ka viņiem ir visciešākā saikne ar tautu, mūsu valsts iedzīvotājiem un viņi ik dienu lūkojas mūsu sabiedrības spogulī. „Jums bieži nākas saskarties ar dzīves negācijām un tādos apstākļos nav viegli saglabāt ticību labajam. Tāpēc novēlu jums nenocietināties un neļaut triumfēt cinismam un vienaldzībai! Gluži pretēji – lai jūsu sirdis piepilda gaišums un siltums!” likumsargiem novēlēja I.Mūrniece.

 

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 31.oktobrī