Saeimas komisija atbalsta amatu savienošanas papildu ierobežojumus pašvaldību deputātiem

(06.12.2012.)

Turpmāk pašvaldību deputāti vairs nevarēs ieņemt pašvaldības izpilddirektora un viņa vietnieka, kā arī pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja un viņa vietnieka amatus. Šādus amatu savienošanas ierobežojumus papildus jau interešu konflikta likumā noteiktajiem paredz grozījumi likumā „Par pašvaldībām”, ko izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā ceturtdien, 6.decembrī, atbalstīja Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.

Pašvaldības deputāts vairs nevarēs būt arī attiecīgās pašvaldības administrācijas amatpersona vai darbinieks, ja viņa pienākumos ir domes lēmumu projektu sagatavošana, lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaude, domes pieņemto lēmumu kontrole un uzraudzība. Tāpat deputāts savu amatu nedrīkstēs savienot ar padomu un konsultāciju sniegšanu pašvaldības amatpersonām un domes darba tehnisko un organizatorisko apkalpošanu.

Komisijā atbalstīts arī priekšlikums, kas aizliedz pašvaldības deputātam ieņemt pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka amatu. Šis aizliegums neattieksies uz deputātiem, kuri ir izglītības, kultūras, veselības un sporta iestāžu vadītāji.

Otrajam lasījumam atbalstītais likumprojekts arī paredz, ka turpmāk pašvaldībās domes priekšsēdētāji un viņa vietnieki amatā būs jāievēl atklātā balsojumā. Atklāts balsojums būs arī, atsaucot domes priekšsēdētāju vai viņa vietnieku no amata un lemjot par pašvaldības deputāta mandāta anulēšanu.

Tāpat aizklāta balsošana vairs nebūs, lemjot par pašvaldības izpilddirektora, iestāžu vadītāju, pastāvīgo komiteju locekļu un revīzijas komitejas locekļu ievēlēšanu vai atbrīvošanu no amata. Atklātā balsojumā būs jāievēl vai jāatbrīvo no amata arī bāriņtiesas priekšsēdētājs un bāriņtiesas locekļi, kā arī jālemj par jautājumiem, kas saistīti ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas organizēšanu.

Atklātas balsošanas procedūra par visiem jautājumiem rosināta, lai veicinātu caurspīdīgumu lēmumu pieņemšanas procesā pašvaldībās un ņemot vērā pašvaldības deputāta pienākumu skaidrot savus lēmumus un tos pamatot, nevis, izmantojot aizklātus balsojumus, slēpt savu viedokli.

Patlaban pašvaldībās aizklāts balsojums ir par domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka ievēlēšanu amatā vai atcelšanu no amata, kā arī anulējot deputāta mandātu. Citos gadījumos aizklāta balsošana notiek, ja par to nobalso vairākums domes deputātu.

Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par Pašvaldībām”” otrajā un trešajā lasījumā vēl jālemj Saeimai.


Saeimas Preses dienests

Trešdien, 28.oktobrī
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
09:00  Saeimas 2020. gada 28. oktobra attālinātā ārkārtas sēde