Turpmāk iepirkumus aizsardzības un drošības jomās regulēs atsevišķs likums

(13.10.2011.)

Saeima ceturtdien, 13.oktobrī, galīgajā lasījumā kā steidzamu atbalstīja Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, kas paredz nodrošināt efektīvāku iepirkumu norisi aizsardzības un drošības jomās.

Līdz šim iepirkumus aizsardzības un drošības jomās regulēja Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu likums, taču to piemērošana praksē, veicot militāra rakstura iepirkumus, radīja virkni problēmu, norāda likumprojekta autori. Atsevišķs regulējums izstrādāts, jo aizsardzības un drošības jomās visbiežāk pastāv ierobežota konkurence un iepirkumi tiek veikti, nepiemērojot vispārējās iepirkuma procedūras.

Jaunā likuma mērķis ir nodrošināt iepirkumu atklātību, piegādātāju brīvu konkurenci un valsts līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtī¬tāju risku.

Likumā noteiktas īpaši aizsardzības un drošības jomām piemērotas iepirkuma procedūras, kas vienlaikus veicinās konkurenci starp piegādātājiem, tajā skaitā mazo un vidējo komersantu iesaistīšanu būvdarbu, pakalpojumu un preču aizsardzības un drošības jomu tirgos, kā arī ņems vērā tās specifiskās prasības, kas izriet no šo līgumu sensitīvā rakstura.

Likums aizsardzības un drošības jomām paredz šādas iepirkuma procedūras - slēgts konkurss, konkursa dialogs un sarunu procedūra. Jaunajā likumā ar īpašām prasībām informācijas drošībai būtiski papildināts piegādātājiem nosakāmo prasību loks, lai garantētu klasificētas informācijas aizsardzību gan iepirkuma procedūras, gan līguma izpildes laikā. Tāpat papildu prasības noteiktas līguma izpildes drošībai, lai garantētu, ka pretendents būs spējīgs līgumu izpildīt arī krīzes vai bruņota konflikta laikā. Savukārt, lai veicinātu mazo un vidējo piegādātāju, tajā skaitā vietējo piegādātāju, iesaisti liela apjoma iepirkuma līgumu izpildē, likumā radīti nosacījumi apakšuzņēmuma līgumu slēgšanai.

Jaunais regulējums attieksies uz iepirkumiem aizsardzības jomā, kurus veic Aizsardzības ministrija un tās resorā ietilpstošās institūcijas. Savukārt iepirkumus drošības jomā veic Iekšlietu ministrija un tās resorā ietilpstošās institūcijas, kā arī pašvaldību izveidotās policijas iestādes, citas ar drošības nodrošināšanu saistītas iestādes un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji.

Pasūtītājam, kas būs veicis iepirkumus aizsardzības un drošības jomā, katru gadu līdz 1.martam būs jāiesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam statistikas pārskatu par šiem iepirkumiem.

  

Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 22.oktobrī
09:00  Saeimas 2020. gada 22. oktobra pirmā attālinātā ārkārtas sēde
10:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
 Saeimas 2020. gada 22. oktobra otrā attālinātā ārkārtas sēde
 Saeimas 2020. gada 24. septembra ārkārtas sēdes turpinājums (attālināti e-Saeima platformā)
 Saeimas 2020. gada 8. oktobra attālinātā ārkārtas sēde