Personu datu apstrāde Latvijas Republikas Saeimā un tās struktūrvienībās

Latvijas Republikas Saeima (turpmāk – Saeima), ievērojot Latvijas Republikas SatversmesVispārīgās datu aizsardzības regulasFizisko personu datu apstrādes likuma un citu normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību, apstrādā tādus personas datus, kas nepieciešami Saeimas funkciju izpildei un Saeimas darbības nodrošināšanai.

Plašāka informācija par Saeimā veikto personu datu apstrādi ir atspoguļota Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāra rīkojumā Personu datu apstrāde Latvijas Republikas Saeimā un tās struktūrvienībās. 

Kas ir personas datu apstrādes pārzinis Saeimā un kā iespējams sazināties?

Personas datu pārzinis ir Latvijas Republikas Saeima, nodokļu maksātāja kods: LV 90000028300, Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811, tālrunis: 67087321,
e-pasts: saeima@saeima.lv.

Saeimā ir iecelts datu aizsardzības speciālists, kas organizē, kontrolē un uzrauga Saeimas kā pārziņa veiktās personu datu apstrādes atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@saeima.lv.

Datu subjekta tiesības

Personai, iesniedzot Saeimai rakstveidā noformētu pieprasījumu (iesniegumu), ir tiesības:

  • saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Saeimā,
  • pieprasīt Saeimai piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi,
  • atsevišķos gadījumos iebilst pret savu personas datu apstrādi,
  • uz savu personas datu pārnesamību un piekrišanas atsaukšanu, ja tāda tika sniegta,
  • Saeimā vērsties ar sūdzību par savu personas datu apstrādi, ja uzskata, ka personas tiesības un intereses ir pārkāptas.

Vēršam uzmanību, ka personas tiesības var tikt ierobežotas normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.

Persona, īstenojot savas tiesības un ievērojot Iesniegumu likuma 3.pantā noteikto, kā arī norādot, ka tas ir datu subjekta pieprasījums, var vērsties Saeimā šādos veidos:

  • klātienē Rīgā, Jēkaba ielā 11, personīgi iesniedzot iesniegumu un tā iesniegšanas brīdī, uzrādot personu apliecinošu dokumentu,
  • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un sūtot uz Saeimas e-pasta adresi saeima@saeima.lv vai datuaizsardziba@saeima.lv,
  • nosūtot iesniegumu pasta sūtījuma veidā uz adresi Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811,
  • nosūtot iesniegumu, autorizējoties portālā www.latvija.lv.

Persona savas tiesības var īstenot tikai, ja ir identificēta. Ja pieprasījums iesūtīts pasta sūtījuma veidā, tad atbilde uz to tiks nosūtīta ierakstītas vēstules veidā, lai nodrošinātu, ka pieprasījuma iesniedzējs saņemot atbildes vēstuli, tiek identificēts.

Ja personai ir jautājumi vai iebildumi saistībā ar Saeimas kā pārziņa veikto personas datu apstrādi, aicinām personu sākotnēji vērsties pie Saeimas datu aizsardzības speciālista. Savukārt, ja persona uzskata, ka Saeimas veiktā datu apstrāde pārkāpj personas tiesības un intereses, personai ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

Datu apstrāde darbinieku atlasē

Sīkdatņu politika

Rakstīt Saeimas datu aizsardzības speciālistam

Otrdien, 18.jūnijā
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
11:30  Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja Ainara Latkovska tikšanās ar Amerikas Savienoto Valstu ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Christopher Robinson
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
13:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisijas sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
14:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:30  Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Vācijas parlamentu deputātu tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas Mēklenburgas-Priekšpomerānijas federālās zemes Landtāga izglītības komisijas delegāciju
15:00  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa tikšanās ar Amerikas Savienoto Valstu ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Christopher Robinson