Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 27. janvāra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par saņemtajiem Satversmes 81.panta kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem

1.         1. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.16 "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"". (Reģ. nr.1074)
                        (Dok. nr.3592, 3593, 3593A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.17 "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"". (Reģ. nr.1075)
                        (Dok. nr.3592, 3594, 3594A)        (Balsojums: par-68, pret-18, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.18 "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā". (Reģ. nr.1076)
                        (Dok. nr.3592, 3595, 3595A)        (Balsojums: par-68, pret-16, atturas-0)
                         Ministru kabinets
4.         4. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.19 "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā". (Reģ. nr.1077)
                        (Dok. nr.3592, 3596, 3596A)        (Balsojums: par-69, pret-17, atturas-1)
                         Ministru kabinets
5.         5. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.20 "Grozījums likumā "Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu"". (Reģ. nr.1078)
                        (Dok. nr.3592, 3597, 3597A)        (Balsojums: par-69, pret-19, atturas-0)
                         Ministru kabinets
6.         6. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.21 "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumi". (Reģ. nr.1079)
                        (Dok. nr.3592, 3598, 3598A)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
7.         7. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.22 "Grozījumi likumā "Par valsts zemes dienestu"". (Reģ. nr.1080)
                        (Dok. nr.3592, 3599, 3599A)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
8.         8. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.23 "Grozījums Reģionālās attīstības likumā". (Reģ. nr.1081)
                        (Dok. nr.3592, 3600, 3600A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
9.         9. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.24 "Grozījumi Nacionālās drošības likumā". (Reģ. nr.1082)
                        (Dok. nr.3592, 3601, 3601A)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-6)
                         Ministru kabinets
2. Par iesniegtajiem likumprojektiem

10.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"". (Reģ. nr.1083)
                        (Dok. nr.3606, 3606A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
11.         2. Likumprojekts "Par Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos Protokolu par smagajiem metāliem". (Reģ. nr.1084)
                        (Dok. nr.3612, 3612A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
12.         3. Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā". (Reģ. nr.1085)
                        (Dok. nr.3613, 3613A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
13.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"". (Reģ. nr.1086)
                        (Dok. nr.3614, 3614A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
33.         Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā" (Reģ. nr.1089)
                        (Dok. nr.3649)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
34.         Likumprojekts "Par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirtajās meža zemēs" (Reģ. nr.1090)
                        (Dok. nr.3650)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
3. Par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu

14.         Lēmuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību atsaukšanu no līdzdalības starptautiskajās operācijās Irākā". (Lēm. proj. reģ. nr.601)
                        (Dok. nr.3615)        (Balsojums: par-20, pret-68, atturas-2)
                         Deputāti Jānis Jurkāns, Aleksejs Vidavskis, Boriss Cilevičs, Aleksandrs Bartaševičs, Vitālijs Orlovs, Igors Solovjovs, Valērijs Agešins, Ivans Ribakovs, Jānis Urbanovičs, Andrejs Klementjevs
4. Par atvaļinājuma piešķiršanu

15.         Deputātam Ainaram Latkovskim.
                        (Dok. nr.3636)        (Balsojums: par-57, pret-1, atturas-1)


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
16.         1. Lēmuma projekts "Par Dinas Bondares apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.608)
                        (Dok. nr.3628)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
17.         2. Lēmuma projekts "Par Guntas Čepules iecelšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.609)
                        (Dok. nr.3629)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana
48.         Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā" (Reģ. nr.1089)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3649)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
50.         Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā" (Reģ. nr.1089)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3649)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
49.         Likumprojekts "Par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirtajās meža zemēs" (Reģ. nr.1090)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3650)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
51.         Likumprojekts "Par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirtajās meža zemēs" (Reģ. nr.1090)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3650)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
18.         1. Likumprojekts "Grozījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā". (Reģ. nr.1032)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3407)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-4)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
20.         3. Likumprojekts "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.710) (Reģ. nr.907)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3626)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
21.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"". (Reģ. nr.982)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3627)        (Balsojums: par-69, pret-6, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
22.         5. Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā". (Reģ. nr.530)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3635)        (Balsojums: par-67, pret-7, atturas-2)
                         Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija
23.         6. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā". (Reģ. nr.1010)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3313, 3622)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
24.         7. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā". (Reģ. nr.921)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2953, 3623)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
25.         8. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"". (Reģ. nr.966)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3157, 3624)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
26.         9. Likumprojekts "Kara tiesu likums". (Reģ. nr.1023)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3366, 3630)        (Balsojums: par-68, pret-15, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
27.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"". (Reģ. nr.1021)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3364, 3631)        (Balsojums: par-68, pret-15, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
28.         11. Likumprojekts "Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1039)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3436, 3632)        (Balsojums: par-71, pret-2, atturas-7)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
29.         12. Likumprojekts "Par Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas aktu". (Reģ. nr.1002)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3268, 3633)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
30.         13. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Gruzijas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tās protokolu". (Reģ. nr.1013)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3323, 3634)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
Sēde beigusies 15:58!
IV. Lēmumu projektu izskatīšana
31.         1. Lēmuma projekts "Par atbalstu Valsts prezidentes izstrādātajai deklarācijai".
(Lēm. proj. reģ. nr.606)
                        (Dok. nr.3620)
                         Deputāti Atis Slakteris, Jānis Lagzdiņš, Augusts Brigmanis, Vilnis Edvīns Bresis, Vineta Muižniece, Pēteris Kalniņš, Jānis Šmits, Oskars Kastēns, Andrejs Naglis, Ērika Zommere, Mareks Segliņš
32.         2. Lēmuma projekts "Par Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.607)
                        (Dok. nr.3621)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
35.         Lēmuma projekts "Par deputāta Paula Kļaviņa ievēlēšanu Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālajā grupā". (Lēm. proj. reģ. nr.610)
                        (Dok. nr.3652)
                         Deputāti: Uldis Mārtiņš Klauss, Linda Mūrniece, Ingrīda Circene, Viesturs Šiliņš, Inguna Rībena, Liene Liepiņa, Māra Ceriņa, Edgars Jaunups, Ausma Ziedone-Kantāne, Madars Lasmanis
36.         Lēmuma projekts "Par deputāta Ainara Latkovska atsaukšanu no Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas". (Lēm. proj. reģ. nr.611)
                        (Dok. nr.3653)
                         Deputāti: Edgars Jaunups, Inguna Rībena, Madars Lasmanis, Uldis Mārtiņš Klauss, Pēteris Ontužāns, Kārlis Strēlis, Paulis Kļaviņš, Baiba Brigmane, Sarmīte Ķikuste, Ēriks Škapars
37.         Lēmuma projekts "Par deputāta Paula Kļaviņa atsaukšanu no Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas". (Lēm. proj. reģ. nr.612)
                        (Dok. nr.3654)
                         Deputāti: Silva Bendrāte, Viesturs Šiliņš, Ingrīda Circene, Ausma Ziedone-Kantāne, Liene Liepiņa, Māra Ceriņa, Edgars Jaunups, Linda Mūrniece, Uldis Mārtiņš Klauss, Pēteris Ontužāns
38.         Lēmuma projekts "Par deputātes Sarmītes Ķikustes ievēlēšanu Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā". (Lēm. proj. reģ. nr.613)
                        (Dok. nr.3655)
                         Deputāti: Kārlis Strēlis, Ingrīda Circene, Viesturs Šiliņš, Ausma Ziedone-Kantāne, Liene Liepiņa, Māra Ceriņa, Edgars Jaunups, Inguna Rībena, Madars Lasmanis, Alberts Krūmiņš
39.         Lēmuma projekts "Par deputāta Aigara Pētersona ievēlēšanu Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā". (Lēm. proj. reģ. nr.614)
                        (Dok. nr.3656)
                         Deputāti: Ingrīda Circene, Silva Bendrāte, Viesturs Šiliņš, Ausma Ziedone-Kantāne, Māra Ceriņa, Edgars Jaunups, Inguna Rībena, Madars Lasmanis, Uldis Mārtiņš Klauss
40.         Lēmuma projekts "Par deputātes Baibas Brigmanes ievēlēšanu Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā". (Lēm. proj. reģ. nr.615)
                        (Dok. nr.3657)
                         Deputāti: Ingrīda Circene, Viesturs Šiliņš, Ausma Ziedone-Kantāne, Liene Liepiņa, Māra Ceriņa, Edgars Jaunups, Inguna Rībena, Madars Lasmanis, Uldis Mārtiņš Klauss, Pēteris Ontužāns
41.         Lēmuma projekts "Par deputāta Gunta Bērziņa, kā pamatdelegāta ievēlēšanu NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā". (Lēm. proj. reģ. nr.616)
                        (Dok. nr.3658)
                         Deputāti: Linda Mūrniece, Viesturs Šiliņš, Silva Bendrāte, Ingrīda Circene, Ausma Ziedone-Kantāne, Liene Liepiņa, Māra Ceriņa, Edgars Jaunups, Inguna Rībena, Madars Lasmanis
42.         Lēmuma projekts "Par deputāta Jāņa Šmita atsaukšanu no Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas Einara Repšes finansiālo darbību pārbaudei". (Lēm. proj. reģ. nr.617)
                        (Dok. nr.3659)
                         Deputāti: Andrejs Naglis, Pēteris Simsons, Inta Feldmane, Dzintars Jaundžeikars, Jevgenija Stalidzāne, Valērijs Karpuškins, Anatolijs Mackevičs, Jānis Šmits, Oskars Kastēns, Dainis Turlais
45.         Lēmuma projekts "Par deputāta Gunta Bērziņa atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas" (Lēm. proj. reģ. nr.618)
                        (Dok. nr.3660)
                         Deputāti: Uldis Mārtiņš Klauss, Edgars Jaunups, Artis Kampars, Kārlis Šadurskis, Ausma Ziedone-Kantāne, Māra Ceriņa, Silva Bendrāte, Dzintars Zaķis, Linda Mūrniece, Alberts Krūmiņš
46.         Lēmuma projekts "Par deputāta Gunta Bērziņa ievēlēšanu Aizsardzības un iekšlietu komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.619)
                        (Dok. nr.3661)
                         Deputāti: Uldis Mārtiņš Klauss, Edgars Jaunups, Artis Kampars, Kārlis Šadurskis, Ausma Ziedone-Kantāne, Māra Ceriņa, Silva Bendrāte, Dzintars Zaķis, Linda Mūrniece, Alberts Krūmiņš
47.         Lēmuma projekts "Par deputātes Ingrīdas Circenes, kā pamatdelegātes ievēlēšanu Eiropas Padomes Parlamentārās Asamlejas Latvijas delegācijā" (Lēm. proj. reģ. nr.621)
                        (Dok. nr.3663)
                         Deputāti: Guntis Bērziņš, Dzintars Zaķis, Kārlis Šadurskis, Linda Mūrniece, Alberts Krūmiņš, Aigars Pētersons, Paulis Kļaviņš, Uldis Mārtiņš Klauss, Liene Liepiņa, Inguna Rībena