Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 16. oktobra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības inovācijas fonda likumā". (Reģ. nr.456)
                        (Dok. nr.1348, 1348A)        (Balsojums: par-62, pret-19, atturas-3)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Turcijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma Papildprotokolu nr.2 "Par grozījumiem C protokolā"". (Reģ. nr.457)
                        (Dok. nr.1355, 1355A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības 2001.gada 20.septembra Vienošanās protokolā par likuma izpildi". (Reģ. nr.458)
                        (Dok. nr.1358, 1358A)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Par Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 12. protokolu". (Reģ. nr.459)
                        (Dok. nr.1359, 1359A)        (Balsojums: par-27, pret-42, atturas-22)
                         Deputāti Jānis Jurkāns, Jānis Urbanovičs, Aleksandrs Bartaševičs, Dainis Turlais, Andrejs Klementjevs
5.         5. Likumprojekts "Par Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. protokolu par pilnīgu nāves soda atcelšanu". (Reģ. nr.460)
                        (Dok. nr.1360, 1360A)        (Balsojums: par-24, pret-45, atturas-21)
                         Deputāti Jānis Jurkāns, Jānis Urbanovičs, Aleksandrs Bartaševičs, Pāvels Maksimovs, Andrejs Klementjevs
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"". (Reģ. nr.461)
                        (Dok. nr.1372, 1372A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"". (Reģ. nr.462)
                        (Dok. nr.1373, 1373A)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā". (Reģ. nr.463)
                        (Dok. nr.1374, 1374A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu"". (Reģ. nr.464)
                        (Dok. nr.1391, 1391A)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"". (Reģ. nr.465)
                        (Dok. nr.1392, 1392A)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

11.         Deputātam Jakovam Plineram.
                        (Dok. nr.1393)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-1)
43.         21. Likumprojekts "Par Pasaules Tūrisma organizācijas statūtiem". (Reģ. nr.419)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1235, 1377, A)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
12.         1. Lēmuma projekts "Par deputāta Martijana Bekasova ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.212)
                        (Dok. nr.1363)        (Balsojums: par-23, pret-41, atturas-30)
                         Deputāti Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Igors Solovjovs, Andrejs Klementjevs, Pāvels Maksimovs, Andrejs Aleksejevs, Anatolijs Mackevičs, Jānis Urbanovičs, Vjačeslavs Stepaņenko, Valērijs Karpuškins
13.         2. Lēmuma projekts "Par Lūcijas Rietas apstiprināšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.213)
                        (Dok. nr.1381)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
14.         3. Lēmuma projekts "Par Intas Marnauzas apstiprināšanu par Ludzas rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.214)
                        (Dok. nr.1382)        (Balsojums: par-83, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
15.         4. Lēmuma projekts "Par Alvisa Jēkabsona apstiprināšanu par Talsu rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.215)
                        (Dok. nr.1383)        (Balsojums: par-79, pret-2, atturas-4)
                         Juridiskā komisija
16.         5. Lēmuma projekts "Par Daiņa Pētera Kļaviņa apstiprināšanu par Madonas rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.216)
                        (Dok. nr.1384)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
17.         6. Lēmuma projekts "Par Santas Libertes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.217)
                        (Dok. nr.1385)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
18.         7. Lēmuma projekts "Par Normunda Riņķa apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.218)
                        (Dok. nr.1386)        (Balsojums: par-86, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
19.         8. Lēmuma projekts "Par Jūlijas Kergeles apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.219)
                        (Dok. nr.1387)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
20.         9. Lēmuma projekts "Par Itas Seisumas apstiprināšanu par Valkas rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.220)
                        (Dok. nr.1388)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
21.         10. Lēmuma projekts "Par Sandras Krūmiņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.221)
                        (Dok. nr.1389)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija


III. Lēmuma projekta izskatīšana
22.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.211)
                        (Dok. nr.1353)        (Balsojums: par-68, pret-17, atturas-2)
                         Juridiskā komisija


IV. Likumprojektu izskatīšana
41.         19. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"". (Reģ. nr.455)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1339, 1375)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
23.         1. Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā". (Reģ. nr.258)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1379)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
24.         2. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Likumprojektā kā priekšlikumi iekļauts likumprojekts ar reģ.nr.336) (Reģ. nr.255)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1380)        (Balsojums: par-62, pret-22, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
25.         3. Likumprojekts "Par Antidopinga konvencijas papildprotokolu". (Reģ. nr.337)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1038, 1356)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
26.         4. Likumprojekts "Par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma Apvienotās komitejas rezolūciju nr.1/2002 "Par grozījumiem Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma A protokolā"". (Reģ. nr.380)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1093, 1357)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
27.         5. Likumprojekts "Par Eiropas konvenciju par skatītāju pārkāpumiem un rupju uzvedību sporta pasākumos un īpaši futbola sacensību laikā". (Reģ. nr.338)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1039, 1368)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
28.         6. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības līgumu par sadarbību un savstarpēju palīdzību muitas lietās". (Reģ. nr.341)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1042, 1369)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
29.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"". (Reģ. nr.374)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1081, 1347)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
30.         8. Likumprojekts "Grozījums Komercķīlas likumā". (Reģ. nr.371)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1078, 1349)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
31.         9. Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā". (Reģ. nr.424)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1277, 1350)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
32.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības"". (Reģ. nr.425)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1278, 1351)        (Balsojums: par-69, pret-23, a tturas-0)
                         Juridiskā komisija
33.         11. Likumprojekts "Bezvalstnieku likums". (Reģ. nr.426)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1279, 1352)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
34.         12. Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā". (Reģ. nr.420)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1236, 1354)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
35.         13. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.300)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.901, 1313, A)        (Balsojums: par-71, pret-19, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
36.         14. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā". (Reģ. nr.422)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1241, 1362)        (Balsojums: par-64, pret-8, atturas-11)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
37.         15. Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Reģ. nr.375)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1082, 1364)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
38.         16. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.373)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1080, 1365)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-5)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
39.         17. Likumprojekts "Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likums". (Reģ. nr.428)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1288, 1366)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
40.         18. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"". (Reģ. nr.334)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1035, 1370)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
42.         20. Likumprojekts "Grozījumi Darba aizsardzības likumā". (Reģ. nr.401)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1139, 1376)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
51.         21. Likumprojekts "Par Pasaules Tūrisma organizācijas statūtiem". (Reģ. nr.419)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1235, 1377, A,1235B)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
44.         22. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.322)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1016, 1378)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
52.         19. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"". (Reģ. nr.455)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1339, 1375,1339B)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
45.         Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (Reģ. nr.448)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1397)        (Balsojums: par-53, pret-0, atturas-18)
                         Juridiskā komisija
48.         Lēmuma projekts Par deputātes Ingrīdas Ūdres atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas (Lēm. proj. reģ. nr.222)
                        (Dok. nr.1400)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-8)
                         Deputāti: Ingrīda Ūdre, Andis Kāposts, Arvīds Ulme, Indulis Emsis, Pēteris Kalniņš, Andris Bērziņš, Jānis Strazdiņš, Vilnis-Edvīns Bresis, Leopolds Ozoliņš, Staņislavs Šķesters
49.         Lēmuma projekts Par deputātes Ingrīdas Ūdres ievēlēšanu Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.223)
                        (Dok. nr.1401)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Ingrīda Ūdre, Andis Kāposts, Arvīds Ulme, Indulis Emsis, Pēteris Kalniņš, Andris Bērziņš, Jānis Strazdiņš, Vilnis-Edvīns Bresis, Leopolds Ozoliņš, Staņislavs Šķesters
46.         Lēmuma projekts Par deputāta Anda Kāposta atsaukšanu no Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijas (Lēm. proj. reģ. nr.224)
                        (Dok. nr.1402)        (Balsojums: par-85, pret-1, atturas-2)
                         Deputāti: Ingrīda Ūdre, Indulis Emsis, Arvīds Ulme, Andris Bērziņš, Pēteris Kalniņš, Andis Kāposts, Jānis Strazdiņš, Vilnis-Edvīns Bresis, Leopolds Ozoliņš, Staņislavs Šķesters
47.         Lēmuma projekts Par deputāta Anda Kāposta ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā (Lēm. proj. reģ. nr.225)
                        (Dok. nr.1403)        (Balsojums: par-81, pret-1, atturas-1)
                         Deputāti: Ingrīda Ūdre, Indulis Emsis, Arvīds Ulme, Andris Bērziņš, Pēteris Kalniņš, Andis Kāposts, Jānis Strazdiņš, Vilnis-Edvīns, Leopolds Ozoliņš,, Staņislavs Šķesters
50.         Likumprojekts "Grozījums likumā "Preču un pakalpojumu loteriju likums"" (Reģ. nr.466)
                        (Dok. nr.1399)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Aldis Kušķis, Ēriks Škapars, Artis Kampars, Dzintars Zaķis, Edgars Jaunups
Sēde beigusies 12:51!!!