Darba kârtību

Latvijas Republikas Saeimas
2002.gada 21.novembra
sēdes darba kārtība

I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību"". (Reģ.nr.1)
                        (dok.nr.4, 4A)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Islandes Republikas, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes nolīgumu par atbilstības novērtēšanu un rūpniecisko preču atzīšanu". (Reģ.nr.2)
                        (dok.nr.5, 5A)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"". (Reģ.nr.3)
                        (dok.nr.7, 7A)
                         Deputāti Gundars Bērziņš, Mareks Segliņš, Silva Golde, Ēriks Zunda, Mihails Pietkevičs
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"". (Reģ.nr.4)
                        (dok.nr.9, 9A)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Valsts civildienesta ierēdņu disciplinārsodu likums". (Reģ.nr.5)
                        (dok.nr.10, 10A)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā". (Reģ.nr.6)
                        (dok.nr.11, 11A)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ.nr.7)
                        (dok.nr.12, 12A)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā". (Reģ.nr.8)
                        (dok.nr.13, 13A)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā". (Reģ.nr.9)
                        (dok.nr.14, 14A)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Bulgārijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu". (Reģ.nr.10)
                        (dok.nr.19, 19A)
                         Ministru kabinets
11.         11. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības vienošanās protokolu par likuma izpildi". (Reģ.nr.11)
                        (dok.nr.21, 21A)
                         Ministru kabinets
12.         12. Likumprojekts "Civilās aizsardzības likums". (Reģ.nr.12)
                        (dok.nr.22, 22A)
                         Ministru kabinets
13.         13. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma papildprotokolu nr.2". (Reģ.nr.14)
                        (dok.nr.34, 34A)
                         Ministru kabinets
II. Par likuma otrreizēju caurlūkošanu
14.         Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1300) (Reģ.nr.13)
                        (dok.nr.18, 18A)
                         Valsts prezidente
III. Priekšlikumi par 7.Saeimas likumprojektu izskatīšanas turpināšanu
15.         1. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1232) (Reģ.nr.15)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.40, 40A)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Pēteris Tabūns, Anna Seile, Guntars Krasts
16.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1426) (Reģ.nr.16)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.41)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Pēteris Tabūns, Guntars Krasts, Anna Seile
17.         3. Likumprojekts "Jūras kodekss". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1185) (Reģ.nr.17)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.42, 42A)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Pēteris Tabūns, Guntars Krasts, Anna Seile
18.         4. Likumprojekts "Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un aizsardzību". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1131) (Reģ.nr.18)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.43)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Pēteris Tabūns, Inese Vaidere, Anna Seile
19.         5. Likumprojekts "Par pašvaldības aptauju". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.61) (Reģ.nr.19)
                        (dok.nr.45)
                         Deputāti Anatolijs Mackevičs, Valērijs Karpuškins, Jakovs Pliners, Aleksandrs Golubovs, Juris Sokolovskis
20.         6. Likumprojekts "Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likums". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.399) (Reģ.nr.20)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.46)
                         Deputāti Anatolijs Mackevičs, Valērijs Karpuškins, Jakovs Pliners, Aleksandrs Golubovs, Juris Sokolovskis
21.         Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1169) (Reģ.nr.21)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.49)
                         Juridiskā komisija
22.         Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1064) (Reģ.nr.22)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.50)
                         Juridiskā komisija
23.         Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1136) (Reģ.nr.23)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.51)
                         Juridiskā komisija
24.         Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1326) (Reģ.nr.24)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.52)
                         Juridiskā komisija
25.         Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.949) (Reģ.nr.25)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.53)
                         Juridiskā komisija
26.         Lēmuma projekts "Par uzticības izteikšanu labklājības ministram, īpašu uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās un īpašu uzdevumu ministram bērnu un ģimenes lietās"
                        (dok.nr.54)
                         Ministru kabinets
27.         Likumprojekts "Komercdarbības atbalsta kontroles likums" (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1335) (Reģ.nr.26)
                         (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.55)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
28.         Likumprojekts "Grozījums Koncesiju likumā" (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1336) (Reģ.nr.27)
                         (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.56)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
29.         Likumprojekts "Grozījums Reģionālās attīstības likumā " (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1337) (Reģ.nr.28)
                         (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.57)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija