Trešdien, 29.jūnijā
10:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde