Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 08. oktobra
sēdes darba kārtība (15:00)I. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
1.         Lēmuma projekts "Par Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļa ievēlēšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.205)
                        (Dok. nr.1273)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija


II. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

11.         1. Lēmuma projekts "Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam "Grozījumi Sporta likumā"". (Lēm. proj. reģ. nr.206)
                        (Dok. nr.1321)        (Balsojums: par-45, pret-36, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
12.         2. Lēmuma projekts "Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""". (Lēm. proj. reģ. nr.207)
                        (Dok. nr.1322)        (Balsojums: par-45, pret-37, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
13.         3. Lēmuma projekts "Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam "Grozījumi "Likumā par ostām""". (Lēm. proj. reģ. nr.208)
                        (Dok. nr.1323)        (Balsojums: par-47, pret-37, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija2003.gada 9.oktobrī
(8.oktobra iesāktās sēdes turpinājums)


2.         1. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.448)
                        (Dok. nr.1316, 1316A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
3.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"". (Reģ. nr.449)
                        (Dok. nr.1317, 1317A)        (Balsojums: par-23, pret-16, atturas-41)
                         Deputāti Andrejs Klementjevs, Aleksandrs Bartaševičs, Vitālijs Orlovs, Valērijs Agešins, Anatolijs Mackevičs
4.         3. Likumprojekts "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā". (Reģ. nr.450)
                        (Dok. nr.1318, 1318A)        (Balsojums: par-38, pret-0, atturas-44)
                         Deputāti Arvīds Ulme, Māris Kučinskis, Andrejs Klementjevs, Valērijs Agešins, Aleksandrs Bartaševičs
5.         4. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē". (Reģ. nr.451)
                        (Dok. nr.1335, 1335A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
6.         5. Likumprojekts "Grozījums Obligātā militārā dienesta likumā". (Reģ. nr.452)
                        (Dok. nr.1336, 1336A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
7.         6. Likumprojekts "Grozījums Alternatīvā dienesta likumā". (Reģ. nr.453)
                        (Dok. nr.1337, 1337A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
8.         7. Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā". (Reģ. nr.454)
                        (Dok. nr.1338, 1338A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
9.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"". (Reģ. nr.455)
                        (Dok. nr.1339, 1339A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets

Sēde beigusies 9:41!65.         Likumprojekts "Grozījums likumā "Par izlozēm un azartspēlēm"" (Reģ. nr.430)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1361)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
66.         Likumprojekts "Grozījums likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" (Reģ. nr.431)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1361)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
67.         Likumprojekts "Grozījumi Sporta likumā" (Reģ. nr.432)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1361)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
68.         Likumprojekts "Grozījums likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"" (Reģ. nr.433)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1361)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
69.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju"" (Reģ. nr.434)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1361)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
70.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"" (Reģ. nr.435)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1361)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
71.         Likumprojekts "Valsts Kultūrkapitāla fonda likums" (Reģ. nr.436)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1361)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
72.         Likumprojekts "Grozījums Zvejniecības likumā" (Reģ. nr.437)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1361)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
73.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"" (Reģ. nr.438)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1361)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
74.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"" (Reģ. nr.439)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1361)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
75.         Likumprojekts "Grozījumi "Likumā par ostām"" (Reģ. nr.440)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1361)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
76.         Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā" (Reģ. nr.441)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1361)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
77.         Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" (Reģ. nr.442)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1361)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
78.         Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" (Reģ. nr.443)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1361)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
79.         Likumprojekts "Par akcīzes nodokli" (Reģ. nr.444)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1361)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija,Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
80.         Likumprojekts "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" (Reģ. nr.445)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1361)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
81.         Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā" (Reģ. nr.446)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1361)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
82.         Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā" (Reģ. nr.447)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1361)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
83.         Likumprojekts "Par valsts budžetu 2004.gadam" (Reģ. nr.429)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1361)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


III. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
10.         Lēmuma projekts "Par Arnolda Valda Laufmaņa atbrīvošanu no Vidzemes apgabaltiesas tiesneša amata". (Lēm. proj. reģ. nr.198)
                        (Dok. nr.1226)
                         Juridiskā komisija


IV. Lēmumu projektu izskatīšana
14.         4. Lēmuma projekts "Par likumprojekta "Civilās aizsardzības likums" iesniegšanas termiņa pagarināšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.209)
                        (Dok. nr.1327)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
15.         5. Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam "Grozījumi likumā "Par tiesu varu""". (Lēm. proj. reģ. nr.210)
                        (Dok. nr.1340)
                         Juridiskā komisija


V. Saeimas 2003.gada 2.oktobra sēdē iekļautie, bet neizskatītie likumprojekti
16.         1. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"".
(Reģ. nr.321)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1015, 1015B)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
17.         2. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992.gada 3.jūnija lēmumā "Par pievienošanos starptautiskajām konvencijām jūrniecības jomā"". (Reģ. nr.370)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1077, 1077B)
                         Ārlietu komisija
18.         3. Likumprojekts "Par Bertrama Zariņa atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ. nr.405)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1156, 1156B)
                         Pilsonības likuma izpildes komisija
19.         4. Likumprojekts "Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā". [Iekļauts likumprojekts "Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā" (Reģ.nr.351).] (Reģ. nr.168)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1255)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
20.         5. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par izņēmuma stāvokli"". (Reģ. nr.169)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1256)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
21.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"". (Reģ. nr.220)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1257)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
22.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu"". (Reģ. nr.149)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1263)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
23.         8. Likumprojekts "Grozījums Sēklu aprites likumā". (Reģ. nr.266)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1265)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
24.         9. Likumprojekts "Par Starptautisko konvenciju par kuģu kaitīgo pretapaugšanas sistēmu kontroli". (Reģ. nr.312)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.976, 1282)
                         Ārlietu komisija
25.         10. Likumprojekts "Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā". (Reģ. nr.301)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.902, 1245)
                         Juridiskā komisija
26.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bezpeļņas organizāciju"". (Reģ. nr.367)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1074, 1248)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
27.         12. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā". (Reģ. nr.393)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1108, 1252)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
28.         13. Likumprojekts "Grozījums Apsardzes darbības likumā". (Reģ. nr.400)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1138, 1253)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
29.         14. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Reģ. nr.395)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1110, 1254)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
30.         15. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.394)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1109, 1259)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
31.         16. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.364)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1071, 1260)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
32.         17. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.363)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1070, 1261)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
33.         18. Likumprojekts "Finanšu instrumentu tirgus likums". (Reģ. nr.376)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1083, 1266)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
34.         19. Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā". (Reģ. nr.358)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1065, 1267)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
35.         20. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par biržām"". (Reģ. nr.359)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1066, 1268)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
36.         21. Likumprojekts "Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā". (Reģ. nr.361)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1068, 1269)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
37.         22. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"". (Reģ. nr.362)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1069, 1270)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
38.         23. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.365)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1072, 1271)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
39.         24. Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā". (Reģ. nr.366)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1073, 1272)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
40.         25. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.408)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1177, 1274)
                         Juridiskā komisija
41.         26. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.404)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1157, 1275)
                         Juridiskā komisija
42.         27. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"". (Reģ. nr.319)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1009, 1281)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
43.         28. Likumprojekts "Par Starptautisko konvenciju par preču robežkontroļu saskaņošanu". (Reģ. nr.356)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1059, 1283)
                         Ārlietu komisija
44.         29. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību katastrofu, dabas stihiju, citu ārkārtēju situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā". (Reģ. nr.339)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1040, 1284)
                         Ārlietu komisija
45.         30. Likumprojekts "Par grozījumiem Bāzeles konvencijā par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu". (Reģ. nr.368)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1075, 1285)
                         Ārlietu komisija
46.         31. Likumprojekts "Par Līgumu par speciālām stabilitātes prasībām ro-ro tipa pasažieru kuģiem, kas saskaņā ar grafiku veic regulārus reisus starp (uz,no) noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā (Stokholmas līgums, 1996)". (Reģ. nr.357)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1060, 1286)
                         Ārlietu komisija


VI. Likumprojektu izskatīšana
47.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.432) (Reģ. nr.385)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1099, 1326)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
48.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Daudzgadējo finansu līgumu starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.352) (Reģ. nr.384)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1098, 1343)
                         Ārlietu komisija
56.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"". (Reģ. nr.423)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1251, 1324)
                         Sociālo un darba lietu komisija
49.         3. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.244)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1325, 1325A)
                         Juridiskā komisija
50.         4. Likumprojekts "Par Ikgadējo finanšu līgumu 2003.gadam starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā". (Reģ. nr.344)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1046, 1342)
                         Ārlietu komisija
51.         5. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā". (Reģ. nr.418)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1234, 1312)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
53.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu"". (Reģ. nr.335)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1036, 1314)
                         Juridiskā komisija
54.         8. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.288)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.871, 1315)
                         Juridiskā komisija
55.         9. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.330)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1031, 1319)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
57.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par konsolidētajiem gada pārskatiem"". (Reģ. nr.343)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1044, 1328)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
58.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem"". (Reģ. nr.342)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1043, 1329)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
59.         13. Likumprojekts "Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Reģ. nr.345)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1047, 1330)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
60.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.340)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1041, 1331)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
61.         15. Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā". (Reģ. nr.369)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1076, 1332)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
62.         16. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības likumā". (Reģ. nr.310)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.949, 1333)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
63.         17. Likumprojekts "Par Nolīgumu par pasažieru starptautisko satiksmi (SMPS)". (Reģ. nr.409)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1178, 1341)
                         Ārlietu komisija
64.         18. Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā". (Reģ. nr.421)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1237, 1344)
                         Sociālo un darba lietu komisija