Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 02. oktobra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"". (Reģ. nr.423)
                        (Dok. nr.1251, 1251A)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā". (Reģ. nr.424)
                        (Dok. nr.1277, 1277A)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības"". (Reģ. nr.425)
                        (Dok. nr.1278, 1278A)        (Balsojums: par-85, pret-9, atturas-2)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Bezvalstnieku likums". (Reģ. nr.426)
                        (Dok. nr.1279, 1279A)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Aizturēšanas un apcietinājuma izpildes likums". (Reģ. nr.427)
                        (Dok. nr.1280, 1280A)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-1)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likums". (Reģ. nr.428)
                        (Dok. nr.1288, 1288A)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-4)
                         Ministru kabinets
41.         Likumprojekts "Par valsts budžetu 2004.gadam" (Reģ. nr.429)
                        (Dok. nr.1293B, C, D)        (Balsojums: par-54, pret-17, atturas-25)
                         Ministru kabinets
42.         Likumprojekts "Grozījums likumā "Par izlozēm un azartspēlēm"" (Reģ. nr.430)
                        (Dok. nr.1294)        (Balsojums: par-55, pret-1, atturas-33)
                         Ministru kabinets
43.         Likumprojekts "Grozījums likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" (Reģ. nr.431)
                        (Dok. nr.1295)        (Balsojums: par-55, pret-0, atturas-32)
                         Ministru kabinets
44.         Likumprojekts "Grozījumi Sporta likumā" (Reģ. nr.432)
                        (Dok. nr.1296)        (Balsojums: par-66, pret-4, atturas-25)
                         Ministru kabinets
45.         Likumprojekts "Grozījums likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"" (Reģ. nr.433)
                        (Dok. nr.1297)        (Balsojums: par-59, pret-4, atturas-26)
                         Ministru kabinets
46.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" (Reģ. nr.434)
                        (Dok. nr.1298)        (Balsojums: par-67, pret-4, atturas-24)
                         Ministru kabinets
47.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"" (Reģ. nr.435)
                        (Dok. nr.1299)        (Balsojums: par-65, pret-5, atturas-24)
                         Ministru kabinets
48.         Likumprojekts "Valsts Kultūrkapitāla fonda likums" (Reģ. nr.436)
                        (Dok. nr.1300)        (Balsojums: par-64, pret-6, atturas-24)
                         Ministru kabinets
49.         Likumprojekts "Grozījums Zvejniecības likumā" (Reģ. nr.437)
                        (Dok. nr.1301)        (Balsojums: par-64, pret-5, atturas-24)
                         Ministru kabinets
50.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"" (Reģ. nr.438)
                        (Dok. nr.1302)        (Balsojums: par-68, pret-10, atturas-19)
                         Ministru kabinets
51.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"" (Reģ. nr.439)
                        (Dok. nr.1303)        (Balsojums: par-68, pret-10, atturas-18)
                         Ministru kabinets
52.         Likumprojekts "Grozījumi Likumā par ostām" (Reģ. nr.440)
                        (Dok. nr.1304)        (Balsojums: par-88, pret-4, atturas-0)
                         Ministru kabinets
53.         Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā" (Reģ. nr.441)
                        (Dok. nr.1305)        (Balsojums: par-64, pret-0, atturas-29)
                         Ministru kabinets
54.         Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" (Reģ. nr.442)
                        (Dok. nr.1306)        (Balsojums: par-68, pret-4, atturas-25)
                         Ministru kabinets
55.         Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" (Reģ. nr.443)
                        (Dok. nr.1307)        (Balsojums: par-63, pret-4, atturas-27)
                         Ministru kabinets
56.         Likumprojekts "Par akcīzes nodokli" (Reģ. nr.444)
                        (Dok. nr.1308)        (Balsojums: par-67, pret-6, atturas-23)
                         Ministru kabinets
57.         Likumprojekts "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" (Reģ. nr.445)
                        (Dok. nr.1309)        (Balsojums: par-53, pret-21, atturas-20)
                         Ministru kabinets
58.         Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā" (Reģ. nr.446)
                        (Dok. nr.1310)        (Balsojums: par-61, pret-4, atturas-21)
                         Ministru kabinets
59.         Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā" (Reģ. nr.447)
                        (Dok. nr.1311)        (Balsojums: par-51, pret-6, atturas-36)
                         Ministru kabinets
9.         1. Likumprojekts "Par Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai". (Reģ. nr.282)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.840840B, 1262)        (Balsojums: par-91, pret-4, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
63.         Likumprojekts ''Grozījumi Likumā par ostām'' Otrreizējā caurlūkošana
                        (Dok. nr.1320)


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
8.         2. Lēmuma projekts "Par Nacionālās Radio un televīzijas padomes locekļa ievēlēšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.205)
                        (Dok. nr.1273)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija


Sēde beigusies 17:00!


III. Likumprojektu izskatīšana
10.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"".
(Reģ. nr.321)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1015, 1015B)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
11.         3. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992.gada 3.jūnija lēmumā "Par pievienošanos starptautiskajām konvencijām jūrniecības jomā"". (Reģ. nr.370)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1077, 1077B)
                         Ārlietu komisija
12.         4. Likumprojekts "Par Bertrama Zariņa atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ. nr.405)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1156, 1156B)
                         Pilsonības likuma izpildes komisija
13.         5. Likumprojekts "Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā". [Iekļauts likumprojekts "Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā" (reģ.nr.351).] (Reģ. nr.168)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1255)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
14.         6. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par izņēmuma stāvokli"". (Reģ. nr.169)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1256)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
15.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"". (Reģ. nr.220)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1257)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
16.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu"". (Reģ. nr.149)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1263)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
17.         9. Likumprojekts "Grozījums Sēklu aprites likumā". (Reģ. nr.266)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1265)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
18.         10. Likumprojekts "Par Starptautisko konvenciju par kuģu kaitīgo pretapaugšanas sistēmu kontroli". (Reģ. nr.312)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.976, 1282)
                         Ārlietu komisija
19.         11. Likumprojekts "Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā". (Reģ. nr.301)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.902, 1245)
                         Juridiskā komisija
20.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bezpeļņas organizāciju"". (Reģ. nr.367)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1074, 1248)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
21.         13. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā". (Reģ. nr.393)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1108, 1252)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
22.         14. Likumprojekts "Grozījums Apsardzes darbības likumā". (Reģ. nr.400)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1138, 1253)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
23.         15. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Reģ. nr.395)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1110, 1254)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
24.         16. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.394)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1109, 1259)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
25.         17. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.364)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1071, 1260)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
26.         18. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.363)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1070, 1261)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
27.         19. Likumprojekts "Finanšu instrumentu tirgus likums". (Reģ. nr.376)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1083, 1266)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
28.         20. Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā". (Reģ. nr.358)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1065, 1267)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
29.         21. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par biržām"". (Reģ. nr.359)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1066, 1268)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
30.         22. Likumprojekts "Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā". (Reģ. nr.361)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1068, 1269)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
31.         23. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"". (Reģ. nr.362)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1069, 1270)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
32.         24. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.365)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1072, 1271)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
33.         25. Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā". (Reģ. nr.366)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1073, 1272)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
34.         26. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.408)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1177, 1274)
                         Juridiskā komisija
35.         27. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.404)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1157, 1275)
                         Juridiskā komisija
36.         28. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"". (Reģ. nr.319)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1009, 1281)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
37.         29. Likumprojekts "Par Starptautisko konvenciju par preču robežkontroļu saskaņošanu". (Reģ. nr.356)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1059, 1283)
                         Ārlietu komisija
38.         30. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību katastrofu, dabas stihiju, citu ārkārtēju situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā". (Reģ. nr.339)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1040, 1284)
                         Ārlietu komisija
39.         31. Likumprojekts "Par grozījumiem Bāzeles konvencijā par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu". (Reģ. nr.368)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1075, 1285)
                         Ārlietu komisija
40.         32. Likumprojekts "Par Līgumu par speciālām stabilitātes prasībām ro-ro tipa pasažieru kuģiem, kas saskaņā ar grafiku veic regulārus reisus starp (uz,no) noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā (Stokholmas līgums, 1996)". (Reģ. nr.357)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1060, 1286)
                         Ārlietu komisija
60.         Lēmuma projekts Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam''Grozījumi Sporta likumā'' un noteikt Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par atbildīgo komisiju
                        (Dok. nr.1321)
61.         Lēmuma projekts Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam ''Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju'' un noteikt Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par atbildīgo komisiju
                        (Dok. nr.1322)
62.         Lēmuma projekts Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam ''Grozījumi Likumā par ostām'' un noteikt Budžeta un finanšu komisiju par atbildīgo komisiju
                        (Dok. nr.1323)