Starpvalstu attiecības

 

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu”

            (23.11.2006.)

            1.lasījums — 2006.gada 14.decembrī (11.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 25.janvārī (3.sēde)

 

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par izdošanu”*

            1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 9.marta 1.lasījums) —

                                              2006.gada 30.novembrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 24.maijā (7.sēde)

 

 

Likums „Par Frankofonijas statūtiem”*

            1.lasījums (atbalstīts 8.Saeimas 2006.gada 28.septembra 1.lasījums) —

                                            2006.gada 30.novembrī (9.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 8.februārī (5.sēde)

 

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi”

            (21.12.2006.)

            1.lasījums — 2007.gada 25.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 15.februārī (6.sēde)

 

 

            2007.gada 1.februārī (4.sēde)

 

Likumprojekts „Likums par 1920.gada 11.augusta noslēgtā Miera līguma starp Latviju un Krieviju spēkā esamību”

(Noraidīts)

 

Likums „Par Latvijas valdības un Maķedonijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem”

            (08.02.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 22.februārī (7.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 29.martā (13.sēde)

 


Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem”

            (19.04.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 3.maijā (3.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 24.maijā (7.sēde)

 

Likums „Par Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Itālijas Republiku, Īriju, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Eiropas Atomenerģijas kopienu (Euratom) un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, kas noslēgts, pildot III panta 1. un 4.punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu, un Papildu protokolu Līgumam starp Austrijas Republiku, Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Somijas Republiku, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Portugāles Republiku, Spānijas Karalisti, Zviedrijas Karalisti, Eiropas Atomenerģijas kopienu un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, īstenojot III panta 1. un 4.punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu”

            (19.04.2007.)

            1.lasījums (steidzams) — 2007.gada 3.maijā (3.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 3.maijā (3.sēde)

 

Likums „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu”

            (19.04.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 26.aprīlī (2.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 17.maijā (6.sēde)

 

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolu par Karmelavas apvienotā kontroles un ziņošanas centra un tā personāla statusu”

            (06.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 15.novembī (15.sēde)

 

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par Baltijas gaisa telpas novērošanas tīkla un kontroles sistēmas attīstību”

            (06.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 15.novembrī (15.sēde)

 

 


Likums par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos

            (06.09.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 20.septembrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2007.gada 11.oktobrī (8.sēde)

            3.lasījums — 2007.gada 8.novembrī (14.sēde)

 

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu”

            (15.11.2007.)

            1.lasījums — 2007.gada 13.decembrī (20.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 21.februārī (6.sēde)

 

 

Starptautiskās palīdzības likums

            (22.11.2007.)

            1.lasījums — 2008.gada 24.janvārī (2.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 13.martā (9.sēde)

            3.lasījums — 2008.gada 24.aprīlī (5.sēde)

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumu par abpusēju pārstāvību diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās vīzu izsniegšanā un biometrisko datu vākšanā”

(17.01.2008.)

1.lasījums — 2008.gada 31.janvārī (3.sēde)

2.lasījums — 2008.gada 21.februārī (6.sēde)

 

 

Likums „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālās un drošības jomā”

            (24.01.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 6.martā (8.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 2.oktobrī (4.sēde)

 

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā”

(08.02.2008.)

1.lasījums — 2008.gada 6.martā (8.sēde)

2.lasījums — 2008.gada 17.jūlijā (20.sēde)

 

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas vidēja termiņa laika prognožu  centra (ECMWF) sadarbības līgumu”

            (21.02.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 13.martā (9.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 13.martā (9.sēde)

 

 

Likums „Par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā”

            (22.05.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 12.jūnijā (13.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 4.decembrī (17.sēde)

 

 

Likums „Par Singapūras līgumu par preču zīmēm”

            (22.05.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 12.jūnijā (13.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 17.jūlijā (20.sēde)

 

 

Lēmuma projekts „Par Krievijas-Gruzijas militāro konfliktu”

(Pieņemts paziņojums „Par Krievijas militāro uzbrukumu”)

            (14.08.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 14.augustā (ārkārtas sesijas sēde plkst. 14.00)

            2.lasījums — 2008.gada 14.augustā (ārkārtas sesijas sēde plkst. 18.15)

 

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Kirgizstānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību”

            (11.09.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 23.oktobrī (8.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 4.decembrī (17.sēde)

 

 

Latvijas–Šveices sadarbības programmas vadības likums

            (11.09.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 2.oktobrī (4.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 23.oktobrī (8.sēde)

 

 

Likums „Par Protokolu par Horvātijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam”

            (11.09.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 18.septembrī (2.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 18.septembrī (2.sēde)

 

 

Likums „Par Protokolu par Albānijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam”

            (11.09.2008.)

            1.lasījums (steidzams) — 2008.gada 18.septembrī (2.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 18.septembrī (2.sēde)

 

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību”

            (11.09.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 16.oktobrī (7.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 4.decembrī (17.sēde)

 

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumu par personu atpakaļuzņemšanu, kuras neatbilst ieceļošanas vai uzturēšanas nosacījumiem otras valsts teritorijā”

            (18.09.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 16.oktobrī (7.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

 

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgumu par darba brīvdienu shēmu”

            (09.10.2008.)

            1.lasījums — 2008.gada 13.novembrī (11.sēde)

            2.lasījums — 2008.gada 4.decembrī (17.sēde)

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā”

            (29.01.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 19.februārī (7.sēde)

            2.lasījums — 2009. gada 19.martā (12.sēde)

 

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi”

(12.03.2009.)

1.lasījums — 2009.gada 8.aprīlī (15.sēde)

2.lasījums — 2009.gada 7.maijā (4.sēde)      

 

 

Likums „Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā”

            (19.03.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 8.aprīlī (15.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 7.maijā (4.sēde)

            3.lasījums — 2009.gada 28.maijā (7.sēde)

 

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi”

            (30.04.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 28.maijā (7.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 16.jūlijā (ārkārtas sesijas 3.sēde)

 

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības nolīgumu par starptautisko automobiļu satiksmi” (Nr. 1426)

            (17.05.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 29.oktobrī (11.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 26.novembrī (18.sēde)

 

 

Likums „Grozījums likumā „Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu””

            (04.06.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 4.jūnijā (10.(ārkārtas) sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 12.jūnijā (12.(ārkārtas) sēde)

 

 

Likums „Par Garantiju līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās un Ieilgušo parādu pārvaldes līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksu procedūras atbilstīgi dalībvalstu Garantiju līgumiem Eiropas Investīciju bankas labā”

            (16.07.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 20.augustā (ārkārtas sesijas 5.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 17.septembrī (5.sēde)

 

 

Likums „Par Latvijas Republikas un Tadžikistānas Republikas līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem” (Nr.1396)

            (20.08.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 17.septembrī (6.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 8.oktobrī (8.sēde)

 


 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību” (Nr.1415)

            (10.09.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 24.septembrī (6.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 29.oktobrī (11.sēde)

 

 

Likums „Par Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas Vienošanās līguma grozījumu” (Nr.1416)

            (10.09.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 24.septembrī (6.sēde)

            2.lasījums — 2009.gada 26.novembrī (18.sēde)

 

 

Likumprojekts „Par Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras statūtiem” (Nr.1447)

            (10.08.2009.)

            1.lasījums — 2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem”” (Nr.1604)

            >(3.12.2009.)

            1.lasījums (steidzams) — 2009.gada 17.decembrī (22.sēde)

 

 

Likums „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” (Nr.1644)

            (14.01.10.)

            1.lasījums (steidzams) — 2010.gada 21.janvārī (3.sēde)

            2.lasījums — 2010.gada 28.janvārī (5.sēde)

 

 

Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem” (Nr.1667)

            >(4.02.2010.)

            1.lasījums — 2010.gada 25.februārī (9.sēde)

 

 

Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti” (Nr.1684)

            (11.02.2010.)

            1.lasījums — 2010.gada 25.februārī (9.sēde)

 

 

Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības, Baltkrievijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas federācijas valsts robežu krustpunkta noteikšanu” (Nr.1720)

            >(4.03.2010.)

            1.lasījums — 2010.gada 31.martā (15. (ārk.) sēde)

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā” (Nr.1725)

            (11.03.2010.)

 

 

Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi” (Nr.1734)

            (25.03.2010.)

 

 

 
linku skaits:125