UZŅĒMĒJDARBĪBA


Likums “Grozījumi likumā “Par uzņēmējdarbības
regulēšanu enerģētikā”
(11.01.96., 07.10.96.)
1.lasījums - 1996.gada 8.jūlijā (ārkārtas sesija)
2.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 25.novembrī (33.(ārkārtas) sēde)


Likums “Grozījumi likumā par ārvalstu ieguldījumiem
Latvijas Republikā”
(29.02.96.)
1.lasījums - 1996.gada 9.maijā (7.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 22.augustā (4.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par sabiedrībām ar
ierobežotu atbildību””
(09.05.98.)
1.lasījums - 1996.gada 28.martā (16.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)


Likums “Grozījumi likumā ”Par akciju sabiedrībām””
(09.05.98.)
1.lasījums - 1996.gada 28.martā (16.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par ārvalstu ieguldījumiem
Latvijas Republikā””
1.lasījums (noņemts no izskatīšanas) - 1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)


1996.gada 25.aprīlī (3.sēde)


Lēmuma projekts “Par visu valsts ārējā aizņēmuma līgumu
(arī valsts garantēto aizņēmumu līgumu) apstiprināšanu
ar Saeimas pieņemtu likumu”


Likums par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību
maksātnespēju
(09.05.06.)
1.lasījums - 1996.gada 16.maijā (8.sēde)
2.lasījums (pārtraukts) - 1996.gada 13.jūnijā (13.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 8.jūlijā (ārkārtas sesija)
3.lasījums (pārtraukts) - 1996.gada 5.septembrī (8.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 12.septembrī (11.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par līgumsabiedrībām””
(09.05.96.)
1.lasījums - 1996.gada 13.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 3.oktobrī (17.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par individuālo (ģimenes)
uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un 
individuālo darbu””
(09.05.96.)
1.lasījums - 1996.gada 13.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 3.oktobrī (17.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par paju sabiedrībām””
(09.05.96.)
1.lasījums - 1996.gada 13.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 3.oktobrī (17.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par uzņēmējdarbību””
(09.05.98.)
1.lasījums - 1996.gada 9.maijā (7.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)


Likums par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu struktūrsabiedrībās
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 13.jūnijā (13.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 8.jūlijā (ārkārtas sesija)


Likums par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi
uzņēmējsabiedrībās
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 13.jūnijā (13.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 8.jūlijā (ārkārtas sesija)


Likums “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu, iestāžu un
organizāciju darbības apturēšanas kārtību””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1996.gada 19.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 19.septembrī (13.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 17.decembrī (41.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistru””
1.lasījums - 1996.gada 17.jūnijā (17.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 22.augustā (4.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 25.novembrī (33.(ārkārtas) sēde)
Otrreizēja caurlūkošana - 1997.gada 30.janvārī (5.sēde)


1996.gada 19.septembrī (13.sēde)


Lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa
pagarināšanu likumprojektam “Par Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistru””


1996.gada 4.decembrī (35.sēde)


Lēmums “Par likuma “Grozījumi likumā “Par Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistru”” otrreizēju
caurlūkošanu”


Likums “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību
kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās”
(19.08.96.)
1.lasījums - 1996.gada 12.septembrī (10.(ārkārtas) sēde)
2.lasījums - 1996.gada 3.oktobrī (17.sēde)
3.lasījums - 1996.gada 17.decembrī (41.sēde)


1996.gada 10.oktobrī (19.sēde)


Likumprojekts “Likums par krājaizdevu sabiedrībām”


Likums “Grozījumi likumā “Par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām””
(10.10.96.)
1.lasījums - 1996.gada 7.novembrī (27.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 27.februārī (15.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 24.martā (24.sēde)


Likums “Par Latvijas Republikas un sabiedrību “AMOCO
Latvia Petroleum Company” un OPAB” līgumu”
(13.06.96.)
1.lasījums (steidzams) - 1996.gada 10.oktobrī (19.sēde)
2.lasījums - 1996.gada 24.oktobrī (23.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu, iestāžu
un organizāciju darbības apturēšanas kārtību””
(06.11.96.)
1.lasījums - 1997.gada 16.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 13.martā (20.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 12.jūnijā (15.sēde)


1996.gada 13.novembrī (28.sēde)


Likumprojekts “Apsardzes uzņēmējdarbības likums”
(Noņemts no izskatīšanas)


Likums “Grozījumi likumā “Par bezpeļņas
organizāciju””
(28.11.96.)
1.lasījums - 1997.gada 27.februārī (15.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 29.maijā (12.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 19.jūnijā (16.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par akciju sabiedrībām””
(28.11.96.)
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 29.janvārī (5.sēde)
1.lasījumsx - 1997.gada 27.februārī (15.sēde)
1.lasījumsx (MK noteikumi) - 1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 20.martā (22.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 22.maijā (11.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par uzņēmējdarbību””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 29.janvārī (5.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 20.martā (22.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 22.maijā (11.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistru””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 29.janvārī (5.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 13.martā (20.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par uzņēmējdarbības 
regulēšanu enerģētikā””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 29.janvārī (5.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 20.martā (22.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 11.jūnijā (15.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un
uzņēmējsabiedrību maksātnespēju””
(29.01.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 20.martā (22.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)


Kooperatīvo sabiedrību likums (“Par kooperatīvajām sabiedrībām un to savienībām”)
(27.02.97.)
1.lasījums - 1997.gada 25.martā (24.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 30.oktobrī (13.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 5.februārī (4.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību””
1.lasījums (MK noteikumi) (steidzams) - 1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)
1.lasījumsx (MK noteikumi) - 1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 21.maijā (11.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par biržām””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 29.maijā (12.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 11.jūnijā (15.sēde)Likums “Grozījumi likumā “Par vērtspapīriem””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 29.maijā (12.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 11.jūnijā (15.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par Vērtspapīru tirgus
komisiju””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 17.aprīlī (2.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 29.maijā (12.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 11.jūnijā (15.sēde)


“Konkurences likums”
(08.05.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 29.maijā (12.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 18.jūnijā (16.sēde)


“Konkurences padomes likums” (apvienots ar “Konkurences
likumu”)
(08.05.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 29.maijā (12.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 18.jūnijā (16.sēde)


1997.gada 8.maijā (8.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par kooperatīvajām
(kopdarbības) sabiedrībām”” (Noraidīts)


Likums “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas novēršanu”
(15.05.97.)
1.lasījums - 1997.gada 4.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 18.decembrī (24.sēde)Likums “Grozījums likumā “Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās””
(21.05.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 19.jūnijā (16.sēde)
2.lasījums (steidzamība noņemta) - 1997.gada 11.septembrī (4.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)


Apsardzes darbības likums (“Apsardzes uzņēmējdarbības likums”)
(04.06.97.)
1.lasījums - 1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 27.augustā (3.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 29.oktobrī (14.sēde)


1997.gada 4.jūnijā (14.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistru””


Likums “Grozījumi likumā “Par uzņēmējdarbību””
(08.05.97., 28.08.97.)
1.lasījums - 1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)
1.lasījumsx - 1997.gada 29.maijā (12.sēde)
1.lasījumsx (MK noteikumi) - 1997.gada 4.septembrī (2.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 30.oktobrī (13.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un
uzņēmējdarbību maksātnespēju””
(28.08.97.)
1.lasījums - 1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 30.oktobrī (13.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 4.decembrī (20.sēde)Likums “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību
atbalsta kontroli”
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 4.septembrī (2.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 11.decembrī (22.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 26.februārī (8.sēde)Likums “Grozījumi likumā par vērtspapīriem””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 4.septembrī (2.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 2.oktobrī (9.sēde)
3.lasījums - 1997.gada 30.oktobrī (13.sēde)Likums “Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistru””
1.lasījums (MK noteikumi) - 1997.gada 4.septembrī (2.sēde)
2.lasījums - 1997.gada 1.oktobrī (8.(ārkārtas) sēde)
3.lasījums (iekļauts 23.oktobra likumprojekts) - 1997.gada 20.novembrī (18.sēde)


Ieguldījumu sabiedrību likums
(28.05.97., 02.10.97.)
1.lasījums (steidzams) - 1997.gada 16.oktobrī (11.sēde)
1.lasījumsx (steidzams) - 1997.gada 19.jūnijā (16.sēde)
11.09.97. - steidzamība atsaukta 1.lasījumamx
2.lasījums - 1997.gada 18.decembrī (24.sēde)


Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums
(15.01.98.)
1.lasījums - 1998.gada 5.februārī (4.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 1.aprīlī (15.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 10.jūnijā (13.sēde)Likums “Par apdrošināšanas līgumu”
(15.01.98.)
1.lasījums - 1998.gada 5.februārī (4.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 1.aprīlī (15.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 10.jūnijā (13.sēde)


1998.gada 15.janvārī (1.sēde)


Likumprojekts “Grozījums Konkurences likumā”


Likums “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju””
(29.01.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 12.februārī (5.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 26.februārī (8.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par akciju sabiedrībām””
(29.01.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 26.februārī (8.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 26.februārī (8.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās””
(12.02.98.)
1.lasījums - 1998.gada 12.martā (11.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 6.maijā (6.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 11.jūnijā (13.sēde)


1998.gada 12.februārī (5.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmējsabiedrības
regulēšanu enerģētikā”” (Noraidīts)Likums “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu, iestāžu
un organizāciju darbības apturēšanas kārtību””
(19.02.98.)
1.lasījums - 1998.gada 19.martā (12.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 14.maijā (8.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 17.jūnijā (15.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmējdarbības
regulēšanu enerģētikā””
(05.03.98.)
1.lasījums (noraidīts) - 1998.gada 14.maijā (8.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmējdarbības
regulēšanu enerģētikā””
(01.04.98.)
1.lasījums - 1998.gada 14.maijā (8.sēde)


Likums “Grozījums likumā “Par uzņēmumu,
iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību””
(16.06.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par vērtspapīru tirgus
komisiju”
(03.09.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)


Likums “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju””
(10.09.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 22.oktobrī (13.(ārkārtas) sēde)


1998.gada 17.septembrī (6.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par līgumsabiedrībām””


1998.gada 14.oktobrī (10.sēde)


Likumprojekts “Grozījums likumā “Par ieguldījumu
sabiedrībām””


Likums “Grozījums likumā “Par vērtspapīriem””
(14.10.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums - 1998.gada 16.oktobrī (10.sēde)


Komercķīlas likums
(13.05.98.)
1.lasījums (steidzams) - 1998.gada 10.jūnijā (13.sēde)
1998.gada 16.jūnijā steidzamība atcelta.
2.lasījums - 1998.gada 17.septembrī (6.sēde)
3.lasījums - 1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)


1998.gada 21.oktobrī (12.(ārkārtas) sēde)


Likumprojekts “Komerclikums”


1998.gada 29.oktobrī (14.sēde)


Likumprojekts “Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību
likumā”


Likumprojekts “Koncernu likums”


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmējdarbību””


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akciju
sabiedrībām””Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistru””


Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par paju sabiedrībām””