Kā ievēlē Saeimu?

Kārtējo Saeimas sasaukumu – 100 Saeimas deputātus – uz četru gadu termiņu ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Tiesības vēlēt Saeimu ir pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu.

Saeimas vēlēšanas notiek oktobra pirmajā sestdienā. Jaunievēlētā Saeima uz pirmo sēdi sanāk novembra pirmajā otrdienā, kad arī beidzas iepriekšējās Saeimas pilnvaras.

Par Saeimas deputātu var ievēlēt pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu dienā ir vecāks par 21 gadu.

Saeimas vēlēšanās Latvijas teritorija tiek iedalīta piecos vēlēšanu apgabalos – Rīgas, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Kurzemes. Ievēlējamo deputātu skaitu katrā no tiem nosaka proporcionāli apgabala vēlētāju skaitam, kāds tas ir četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas. Ārvalstīs dzīvojošie Latvijas vēlētāji tiek pieskaitīti Rīgas vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam.

Balsošana notiek par politisko partiju vai politisko partiju apvienību iesniegtajiem deputātu kandidātu sarakstiem. Katru deputāta kandidātu drīkst pieteikt tikai vienā vēlēšanu apgabalā. Lai partija vai partiju apvienība iegūtu pārstāvniecību Saeimā, tai visos piecos vēlēšanu apgabalos kopā jāiegūst vismaz pieci procenti vēlētāju balsu.

Saeimas vēlēšanu kārtību nosaka Saeimas vēlēšanu likums. Saeimas vēlēšanu norisi sagatavo un vada pastāvīga un vēlēta valsts institūcija – Centrālā vēlēšanu komisija.

Nākamās Saeimas vēlēšanas notiks 2026. gadā.

Centrālās vēlēšanu komisijas materiāli par iepriekšējām Saeimas vēlēšanām:  

14. Saeimas vēlēšanas (2022)

13. Saeimas vēlēšanas (2018)

12. Saeimas vēlēšanas (2014)

11. Saeimas vēlēšanas (2011)

10. Saeimas vēlēšana (2010)

9. Saeimas vēlēšanas (2006)

8. Saeimas vēlēšanas (2002)

7. Saeimas vēlēšanas (1998)

6. Saeimas vēlēšanas (1995)

5. Saeimas vēlēšanas (1993)

4. Saeimas vēlēšanas (1931)

3. Saeimas vēlēšanas (1928)

2. Saeimas vēlēšanas (1925)

1. Saeimas vēlēšanas (1922)

Ceturtdien, 30.martā
09:00  Saeimas 2023.gada 30.marta kārtējā sēde
10:35  Vēsturiskā Saeimas Prezidija krēsla nodošana Saeimai
13:30  Saeimas Prezidija sēde
17:00  2023.gada 30.marta atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem - atcelta