Jānis Vucāns Viļņā: Baltijas valstu konkurētspējas stiprināšanai ir svarīgas investīcijas tehnoloģijās un inovācijās

(05.11.2021.)
Galerija

Mērķtiecīgas investīcijas tehnoloģijās un inovācijās ir būtiskas, lai ne vien nodrošinātu pēc iespējas ātrāku atkopšanos no Covid-19 radītās krīzes, bet arī izmantotu krīzes sniegtās iespējas Baltijas valstu un to tautsaimniecību starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai, piektdien, 5.novembrī, sacīja jaunievēlētais Baltijas Asamblejas (BA) prezidents, BA Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns, Lietuvas galvaspilsētā Viļņā piedaloties BA 40.sesijā.

“Covid-19 radītā krīze Baltijas valstīm ir bijis un joprojām ir sarežģīts laiks. Diemžēl krīzes dēļ daudzus svarīgus jautājumus ir nācies atstāt novārtā, jo mūsu valstis nepārtraukti cīnījās ar vīrusa izraisītajām sekām,” sacīja J.Vucāns, uzsverot, ka BA apņemas turpināt darbu, lai panāktu ekonomisko un sociālo stabilitāti, kā arī Baltijas valstu atlabšanu ekonomiskajā un sociālajā jomā.

Stabilu tautsaimniecības attīstību ilgtermiņā var sekmēt arī Baltijas valstu iekļaušanās lielajās Eiropas zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju institūcijās – Eiropas Kodolpētījumu organizācijā un Eiropas Kosmosa aģentūrā. Svarīgi arī izmantot pieredzi, kas šādai sadarbībai uzkrāta BA partnerorganizāciju valstīs, piebilda J.Vucāns.

“Latvijas prioritātes prezidentūrai Baltijas Asamblejā sakņojas kopīgā pasaules redzējumā, interesēs un mērķos,” sacīja J.Vucāns, uzsverot, ka BA nākamajam gadam izvirzījusi trīs prioritātes. Pirmkārt, strauja atgūšanās un ilgtspējīga izaugsme Baltijas valstīs. Otrkārt, sociāli aizsargāti cilvēki, kas dzīvo drošā un noturīgā Baltijas reģionā, bet trešā prioritāte – savstarpēji savienotas un inovatīvas Baltijas valstis.

Tāpat J.Vucāns akcentēja nepieciešamību kopā ar Baltijas valstu valdībām rast iespējami labāko stratēģiju Eiropas zaļā kursa ieviešanai reģionā, kā arī stiprināt sadarbību ar starptautiskajiem partneriem.

BA gadskārtējā sesijā Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentārieši sprieda par energoapgādes drošību Baltijā, kā arī drošības izaicinājumiem Eiropas Savienības austrumu pierobežā. Baltijas valstu drošība ir visas Eiropas Savienības drošība, uzsvēra parlamentārieši, akcentējot nepieciešamību pēc vēl ciešākas koordinācijas, stājoties pretim izaicinājumiem, kurus rada Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko režīms.

Tāpat parlamentārieši pārrunāja kopīgi veicamo Covid-19 krīzes seku mazināšanai, kā arī sesijas noslēgumā pieņēma BA rezolūciju. Tajā citastarp Baltijas valstu parlamenti un valdības, kā arī Baltijas Ministru padome aicināta izstrādāt kopīgu ilgtermiņa plānu Covid-19 izraisītās krīzes risināšanai veselības aprūpes jomā, kā arī veikt izvērtējumu par vakcinācijas stratēģijām un to izpildi, kā arī komunikāciju krīzes apstākļos. Tāpat uzsvērta nepieciešamība veikt izvērtējumu par Covid-19 ietekmi uz Baltijas valstu trūcīgo un mazaizsargāto iedzīvotāju grupām.

Jaunievēlētais BA prezidents J.Vucāns sesijas noslēgumā apliecināja, ka Latvija, nākamgad pārņemot BA prezidentūru, apņemas stiprināt Baltijas valstu dialogu, savstarpējo uzticību un paļāvību, lai kopīgiem spēkiem stātos pretim aktuālajiem izaicinājumiem.

Saeimu BA sesijā Viļņā pārstāvēja Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns, delegācijas vadītāja vietniece Inese Voika, kā arī delegācijas locekļi Dagmāra Beitnere-Le Galla, Ilze Indriksone, Regīna Ločmele un Reinis Znotiņš.

 

Informācija par BA:
Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gada 8.novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-16 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes par to, kā risināti BA dienas kārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.

 

Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72157720106732583
Izmantošanas noteikumi: http://saeima.lv/lv/autortiesibas

Saeimas Preses dienests

Piektdien, 12.augustā