Starptautiskā konferencē Saeimā diskutē par valsts budžeta konstitucionālās kontroles jautājumiem

(08.12.2017.)

Saeimā piektdien, 8.decembrī, norisinājās starptautiska konference “Valsts budžeta konstitucionālā kontrole”. To atklāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns un Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. 

Konference rīkota, lai diskutētu par konstitucionālās tiesas kompetenci, izvērtējot valsts budžeta likuma atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normām un analizējot kompetences robežas. Tika aplūkota arī metodoloģija, kas ļauj vērtēt valsts budžeta izstrādāšanas procesa tiesiskumu un valsts finanšu līdzekļu piešķiršanas atbilstību konstitūcijai. 

Pasākumā dalībnieki diskutēja arī par to, kādus procesuālos pārkāpumus budžeta izstrādāšanas procesā konstatējot, valsts budžets varētu tikt atzīts par spēkā neesošu, kā arī par to, kādi apsvērumi, neapdraudot sabiedrības labklājību, varētu būt par pamatu tam, lai konstitucionālā tiesa lemtu par valsts budžeta atzīšanu par neatbilstošu konstitūcijai. 

Tāpat konferencē tiesību un finanšu eksperti sniedza priekšlasījumus par valsts finanšu līdzekļu izlietojuma konstitucionālās kontroles nozīmi gan pamattiesību, gan valsts iekārtas aizsardzībā, kā arī atziņas, kas varētu palīdzēt likumdevējam novērst konstitucionālās tiesas nolēmumos konstatētos valsts budžeta izstrādāšanas procesā pieļautos pārkāpumus. 

Konferencē piedalījās Francijas Valsts padomes padomnieks, Valsts padomes Finanšu departamenta priekšsēdētājs Žans Gereminks (Jean Gaeremynck), Beļģijas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Žans Spretels (Jean Spreutels), Čehijas Konstitucionālās tiesas tiesnesis Jirži Zemaneks (Jiři Zemánek), kā arī Satversmes tiesas tiesneši Gunārs Kusiņš un Jānis Neimanis, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina, Saeimas Juridiskā biroja vecākā juridiskā padomniece Ilze Tralmaka un Latvijas Bankas padomes loceklis Edvards Kušners. Pasākumā piedalījās arī Saeimas deputāti, konstitucionālo tiesību eksperti un budžeta izstrādē, pieņemšanā un uzraudzībā iesaistītās personas. 

Konferences darbs noritēja trīs sesijās, un tās vadīja Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un viņas vietniece Sanita Osipova. 

Konferenci rīkoja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija un Juridiskā komisija sadarbībā ar Satversmes tiesu. 

Interesenti konferencei varēja sekot līdzi tiešsaistē Saeimas mājaslapā www.saeima.lv.

 

Ināra Mūrniece: Latvija ir sociāli atbildīga valsts

 

Konferences materiāli:

 Programma

Konferences ieraksts: latviešu valodā 1.sesija, 2.sesija, 3.sesija un angļu valodā 1.sesija, 2.sesija, 3.sesija

Fotogrāfijas

Videosižets

 

Saeimas Preses dienests

Svētdien, 17.janvārī