L.Čigāne un O.Ē.Kalniņš Minskā: ES augstu vērtē Baltkrievijas centienus stiprināt drošību Eiropā

(15.12.2015.)

Eiropas Savienības (ES) valstis, tostarp Latvija, augstu vērtē Baltkrievijas centienus rast risinājumu konfliktam Ukrainā, kurā būtisks elements ir Minskas vienošanās īstenošana. Tādējādi Baltkrievija piedalās Eiropas kopējās drošības stiprināšanā. To uzsvēra Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Lolita Čigāne un Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Ojārs Ēriks Kalniņš darba vizītē Minskā.

Eiropas lietu komisijas un Ārlietu komisijas vadītāji no 13. līdz 15.decembrim uzturas Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā, kur tiekas ar Baltkrievijas parlamenta abu palātu un valdības pārstāvjiem, lai pārrunātu Latvijas un Baltkrievijas divpusējās attiecības, kā arī Baltkrievijas attiecības ar ES un aktuālos drošības jautājumus.

Sarunās Latvijas parlamentārieši apliecināja, ka, paliekot atšķirīgos uzskatos par pamattiesību ievērošanu Baltkrievijā, ES, arī Latvija, ir atzinusi, ka Baltkrievijas konstruktīvā iesaiste reģionālās drošības stiprināšanā ir konkrēti soļi ciešākas savstarpējās sadarbības virzienā. Drošības izaicinājumu kontekstā O.Ē.Kalniņš pauda pārliecību, ka starptautiskās darba kārtības prioritātes patlaban viennozīmīgi ir miers un labklājība.

Abu komisiju vadītāji atzinīgi vērtēja politieslodzīto atbrīvošanu Baltkrievijā šī gada augustā un mierīgi aizvadītās Valsts prezidenta vēlēšanas oktobrī, kurās starptautiskajiem novērotājiem nodrošinātas pilnvērtīgākas līdzdalības iespējas. Tie ir pozitīvi signāli, kas ļāva ES iesaldēt sankcijas pret Baltkrievijas amatpersonām un virzīties uz priekšu vīzu režīma atvieglošanā.

Pārrunājot Latvijas un Baltkrievijas divpusējās attiecības, L.Čigāne un O.Ē.Kalniņš uzsvēra, ka cieša ekonomiskā sadarbība, atvieglots vietējās ceļošanas režīms, Baltkrievijas pilnvērtīga līdzdalība Austrumu partnerības samitā Rīgā Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros un veiksmīga abu valstu robežsardzes sadarbība ir labs pamats tālākai Latvijas un Baltkrievijas sadarbības attīstīšanai.

“Latvijai Baltkrievija ir nozīmīgs sadarbības partneris. Mūsu valsts ir gatava atbalstīt Baltkrieviju gan vīzu liberalizācijas jautājumā, gan stiprinot valsts iekšējās institūcijas,” apliecināja L.Čigāne un vienlaikus aicināja Baltkrieviju izpildīt Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas rekomendācijas, kas sniegtu papildus iespējas attīstīt pozitīvu dialogu ar ES.

Tiekoties ar Baltkrievijas parlamenta Pārstāvju palātas Starptautiskās komitejas pārstāvjiem, Saeimas komisiju vadītāji akcentēja Latvijas un Baltkrievijas veiksmīgo sadarbību kultūras jautājumos, kā arī rosināja sadarbības veicināšanu starp abu valstu augstākās izglītības iestādēm.

Sarunās akcentēts progress attiecībās ar Austrumu partnerības valstīm, uzsverot individuālu un līdzvērtīgu sadarbības pieeju. Šajā kontekstā Baltkrievijas amatpersonas puse pauda gatavību turpināt reformas cilvēktiesību un demokrātijas jautājumos.

 


Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 27.martā