Saeima otrajā lasījumā pieņem Civilprocesa likuma grozījumus, kas pilnveidos regulējumu saskarsmes un aizgādības tiesību nodrošināšanā

(11.06.2015.)

Saeima ceturtdien, 11.jūnijā, otrajā lasījumā pieņēma grozījumus Civilprocesa likumā, kas paredz pilnveidot lietu izskatīšanas, kā arī tiesas nolēmumu izpildes kārtību lietās par aizgādības vai saskarsmes tiesībām. Saeima šodien pieņēma arī saistītus grozījumus Civillikumā.

Izmaiņas likumā nepieciešamas, jo spēkā esošais regulējums ir nepilnīgs, un tas apgrūtina Civillikumā noteikto vecāku aizgādības, kā arī saskarsmes tiesību pār bērnu īstenošanu, iepriekš par likumprojekta virzību atbildīgajā Juridiskajā komisijā norādīja grozījumu autori Tieslietu ministrijā.  

Ņemot vērā Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto, ka lietas, kas saistītas ar bērna tiesību vai interešu nodrošināšanu, tiesā izskatāmas ārpus kārtas, grozījumi paredz civillietās, kas skar bērnu, rakstveida paskaidrojumu iesniegšanas termiņu noteikt ne garāku par 15 dienām no prasības pieteikuma nosūtīšanas dienas. Patlaban noteikts, ka maksimāli pieļaujamais termiņš var būt 30 dienas. 

Tāpat ar grozījumiem paredzēts precizēt prasības pieteikuma saturu lietās par saskarsmes tiesībām un to, kāda informācija jānorāda tiesas nolēmumā un kāda izpildu rakstā, kas izdots, lai izpildītu nolēmumu lietā par saskarsmes un aizgādības tiesībām. 
Civilprocesa likumu plānots papildināt ar divām jaunām nodaļām, kas precizēs nolēmumu izpildes kārtību lietās par saskarsmes un aizgādības tiesībām. Likumprojekts arī paredz regulējumu, lai vienkāršotu un paātrinātu saskarsmes tiesību izmantošanas laika un vietas pārskatīšanas kārtību gadījumos, ja tiesas nolēmuma izpilde nav iespējama.

Likumprojekts arī paredz noteikt kārtību, kādā izskata puses lūgumu par bērna pagaidu aprūpi, saskarsmes tiesībām, uzturlīdzekļiem vai aizliegumu izvest no valsts, kā arī to, kāda informācija pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesai jāsniedz. Šādi lūgumi tiesai būs jāizskata un pagaidu lēmums jāpieņem viena mēneša laikā no lūguma saņemšanas dienas.

Civilprocesa likumu arī plānots papildināt ar regulējumu, kas noteiks saskarsmes personas tiesības un pienākumus šo lietu izskatīšanas laikā tiesā. Saskaņā ar Civillikumu, ja nepieciešams, tiesības attiecībā uz bērnu var ierobežot, piemēram, noteikt, ka ar bērnu var tikties tikai trešās personas klātbūtnē.

Savukārt šodien otrajā lasījumā pieņemtie saistītie grozījumi Civillikumā paredz atteikties no prioritāras potenciālo aizbildņu secības, nosakot, ka aizbildnība pār nepilngadīgo piekrīt viņa radiniekiem un personām, kuras atrodas ar nepilngadīgo nedalītā saimniecībā vai uztur emocionālu saikni ar nepilngadīgo, un audžuģimenei.  


Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 26.maijā
09:00  Saeimas 2022. gada 19. maija kārtējās sēdes turpinājums
10:30  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Grieķijas parlamentu darba sanāksme - grupas vadītāja vēlēšanas
12:30  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
12:40  Saeimas simtgadei veltītā ceriņa vārda došanas pasākums
13:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem