Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2008.gada 3.jūlija
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


1.         1. Lēmuma projekts "Par Līgas Blūmiņas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi". (Nr.466/Lm9)

(Dok. Nr.2664)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


2.         2. Lēmuma projekts "Par Margaritas Osmanes apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi". (Nr.467/Lm9)

(Dok. Nr.2665)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-2)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


3.         3. Lēmuma projekts "Par Edvīna Valbaka atbrīvošanu no Zemgales apgabaltiesas tiesneša amata". (Nr.468/Lm9)

(Dok. Nr.2666)        (Balsojums: par-80, pret-1, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


II. Likumprojektu izskatīšana


48.         Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"". (Nr.751/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2690)        (Balsojums: par-44, pret-6, atturas-46)   Noraidīts   
Sociālo un darba lietu komisija


5.         2. Likumprojekts "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā". (Nr.722/Lp9)

(2. lasījums)       (7 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. Nr.2478, 2478B)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Likums   
Tautsaimniecības komisija


6.         3. Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā". (Nr.775/Lp9)

(2. lasījums)       (16 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. Nr.2614, 2614B)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-1)   Likums   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


7.         4. Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā". (Nr.706/Lp9)

(3. lasījums)       (11 priekšlikumi)
(Dok. Nr.2673)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Likums   
Tautsaimniecības komisija


8.         5. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.556/Lp9) (Iekļauts likumprojekts Nr.379/Lp9)

(3. lasījums)       (29 priekšlikumi)
(Dok. Nr.2675)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


9.         6. Likumprojekts "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā ". (Nr.732/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2514, 2631)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-7)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


10.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"". (Nr.733/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2515, 2632)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-6)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


11.         8. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"". (Nr.734/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2516, 2633)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-5)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


12.         9. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"". (Nr.735/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2517, 2634)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-5)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


13.         10. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"". (Nr.736/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2518, 2635)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-4)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


14.         11. Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā". (Nr.737/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2519, 2636)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-4)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


15.         12. Likumprojekts "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā". (Nr.738/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2520, 2637)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-3)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


16.         13. Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā". (Nr.739/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2521, 2638)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-4)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


17.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"". (Nr.740/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2522, 2639)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-5)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


18.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"". (Nr.742/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2524, 2640)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-5)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


19.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"". (Nr.743/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2525, 2641)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-5)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


20.         17. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.744/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2526, 2642)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-4)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


21.         18. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām"". (Nr.745/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2527, 2643)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-4)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


22.         19. Likumprojekts "Grozījums Prokuratūras likumā". (Nr.746/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2528, 2644)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-6)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


23.         20. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldību budžetiem"''. (Nr.747/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2529, 2645)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-5)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


24.         21. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"". (Nr.755/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2569, 2646)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-6)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


25.         22. Likumprojekts "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā". (Nr.756/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2570, 2647)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-4)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


26.         23. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"". (Nr.757/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2571, 2648)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-6)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


27.         24. Likumprojekts "Grozījumi Bibliotēku likumā". (Nr.758/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2572, 2649)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-4)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


28.         25. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā". (Nr.759/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2573, 2650)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-5)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


29.         26. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"". (Nr.760/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2574, 2651)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-2)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


30.         27. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā". (Nr.761/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2575, 2652)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


31.         28. Likumprojekts "Grozījums Augu aizsardzības likumā". (Nr.762/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2576, 2653)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


32.         29. Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā". (Nr.763/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2577, 2654)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


33.         30. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā". (Nr.764/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2578, 2655)        (Balsojums: par-77, pret-1, atturas-3)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


34.         31. Likumprojekts "Grozījums Vispārējās izglītības likumā". (Nr.765/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2579, 2656)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-4)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


35.         32. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"". (Nr.766/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2580, 2657)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-5)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


36.         33. Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā". (Nr.767/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2581, 2658)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-4)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


37.         34. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"". (Nr.677/Lp9)

(2. lasījums)       (2 priekšlikumi)
(Dok. Nr.2309, 2660)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


38.         35. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Nr.725/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2481, 2667)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


39.         36. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Nr.657/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2172, 2668)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


40.         37. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Nr.444/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.1285, 2669)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


41.         38. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Nr.693/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2344, 2670)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


42.         39. Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām". (Nr.750/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2541, 2674)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


46.         Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā". (Nr.754/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2681)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


47.         Likumprojekts "Grozījumi Robežsardzes likumā". (Nr.779/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2682)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


49.         Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu"". (Nr.776/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2692)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


III. Lēmumu projektu izskatīšana


43.         1. Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (Nr.591/Lp9) otrajam lasījumam līdz 2008.gada 1.septembrim". (Nr.470/Lm9)

(Dok. Nr.2676)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


44.         2. Lēmuma projekts "Par steidzamības atcelšanu likumprojektam "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"". (Nr.654/Lp9) (Nr.471/Lm9)

(Dok. Nr.2677)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


45.         3. Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (Nr.654/Lp9) otrajam lasījumam līdz 2008.gada 4.augustam". (Nr.472/Lm9)

(Dok. Nr.2678)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


50.         Lēmuma projekts "Par likuma "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums"(reģ.nr. 581/Lp9) izskatīšanu otrreizējai caurlūkošanai Saeimas 2008.gada 17. jūlija sēdē." (Nr.473/Lm9)

(Dok. Nr.2694)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija
Sēde beigusies 12:41