Rīgā, 2008

Rīgā, 2008.gada 19.jūnijā

Nr.9/3 – ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Līgas Blūmiņas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par Margaritas Osmanes apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par Edvīna Valbaka atbrīvošanu no Zemgales apgabaltiesas tiesneša amata”.

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja biedrs                         Dz.Rasnačs  


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Līgas Blūmiņas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi

 

 

Apstiprināt Līgu Blūmiņu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata.