Rīgā, 2008

 

 

 

 

 

 

Rīgā, 2008. gada      jūnijā

Nr. 9/3 –

 

                                                                                      Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi deputātu iesniegto likumprojektu Grozījumi Krimināllikumā″ (Nr. 693/Lp9), nolēma konceptuāli atbalstīt likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

 

Pielikumā: anotācija uz       lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

Juridiskās komisijas

priekšsēdētājas biedrs                                                      Dzintars Rasnačs

 

 

 


Anotācija likumprojektam “Grozījums Krimināllikumā”

 

1) Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Šobrīd Krimināllikums neizdala atbildību par nepilngadīgās personas nolaupīšanu. Krimināllikuma 153.pantā ir tikai noteikta atbildība par personas nolaupīšanu. Likumprojekts papildina 153. panta 2.daļu pastiprinot atbildību par nepilngadīgas personas nolaupīšanu.

2) Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3) Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4) Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

5) Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6) Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Konsultācijas nav notikušas.

7) Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Jaunas institūcijas netiek radītas, un esošo funkcijas netiek paplašinātas.