Rīgā, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā, 2008.gada 26.jūnijā                                       

Nr.9/3-

 

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām” (Nr.750/Lp9), nolēma atbalstīt likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Juridiskā komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

 

Ar cieņu,

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                                             V.Muižniece