Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 04. novembra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

25.         Likumprojekts "Grozījums likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"". (Reģ. nr.996)
                        (Dok. nr.3254)        (Balsojums: par-69, pret-24, atturas-1)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
1.         1. Likumprojekts "Grozījums likumā ''Par privatizācijas sertifikātiem''". (Reģ. nr.986)
                        (Dok. nr.3223, 3223A)        (Balsojums: par-23, pret-55, atturas-15)
                         Deputāti Artis Kampars, Edgars Jaunups, Guntis Bērziņš, Dzintars Zaķis, Jānis Reirs
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm"". (Reģ. nr.987)
                        (Dok. nr.3226, 3226A)        (Balsojums: par-81, pret-6, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā". (Reģ. nr.988)
                        (Dok. nr.3227, 3227A)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
24.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.994)
                        (Dok. nr.3251)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


II. Pieprasījumu komisijas atzinums
4.         Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu Ainara Latkovska, Dzintara Zaķa, Aigara Pētersona, Kārļa Strēļa, Ulda Mārtiņa Klausa, Alberta Krūmiņa, Pētera Ontužāna, Lindas Mūrnieces, Ingunas Rībenas un Lienes Liepiņas pieprasījumu Ministru prezidenta biedram Aināram Šleseram "Par tiesvedību ar Kempmayer Media, ciparu televīzijas ieviešanu". (Lēm. proj. reģ. nr.522)
                        (Dok. nr.3178, 3178A)


III. Likumprojektu izskatīšana
26.         Likumprojekts "Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā" (alternatīva likumprojektam ar reģ. nr. 985). (Reģ. nr.997)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3259, 3259A)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
29.         Likumprojekts "Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā" (alternatīva likumprojektam ar reģ. nr. 985). (Reģ. nr.997)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3259, 3259A)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
5.         1. Likumprojekts "Grozījumi Radio un televīzijas likumā". ( Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.305) (Reģ. nr.775)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3232, 3232A)        (Balsojums: par-70, pret-19, atturas-0)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
6.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.707) (Reģ. nr.904)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3237)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
7.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.258) (Reģ. nr.768)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3238, 3238A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
8.         4. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par autoceļiem"". (Reģ. nr.814)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3225)        (Balsojums: par-77, pret-7, atturas-5)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
9.         5. Likumprojekts "Grozījumi Valsts meža dienesta likumā". (Reģ. nr.878)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3236)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-1)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
10.         6. Likumprojekts "Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums". (Reģ. nr.761)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3240)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
31.         Likumprojekts "Grozījums likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"". (Reģ. nr.996)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3254)        (Balsojums: par-66, pret-24, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
11.         7. Likumprojekts "Par Līgumu starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu Investīciju banku". (Reģ. nr.900)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2917, 3231)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-6)
                         Ārlietu komisija
12.         8. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.955)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3089, 3216)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
13.         9. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.968)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3159, 3217)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
14.         10. Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā". (Reģ. nr.934)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3013, 3218)        (Balsojums: par-62, pret-33, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
15.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". (Reģ. nr.969)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3160, 3219)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
16.         12. Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā". (Reģ. nr.918)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2939, 3221)        (Balsojums: par-66, pret-1, atturas-1)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
17.         13. Likumprojekts "Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā". (Reģ. nr.965)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3156, 3224)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
18.         14. Likumprojekts "Par 1976.gada tirdzniecības kuģošanas (minimālās normas) konvencijas 1996.gada protokolu". (Reģ. nr.927)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2983, 3229)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
32.         14. Likumprojekts "Par 1976.gada tirdzniecības kuģošanas (minimālās normas) konvencijas 1996.gada protokolu". (Reģ. nr.927)
                         (2. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2983, 3229)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
19.         15. Likumprojekts "Par Lokarno Nolīgumu par dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas izveidošanu". (Reģ. nr.928)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2998, 3230)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
22.         18. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"". (Reģ. nr.889)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2900, 3239)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
23.         19. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"". (Reģ. nr.912)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2929, 3241)        (Balsojums: par-96, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
27.         Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā". (Reģ. nr.956)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3261)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-1)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
30.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.994)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3251, 3269)        (Balsojums: par-97, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
20.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.970)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3161, 3234)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Sēde beigusies 12:19!!!