Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 12. februāra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

2.         2. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības līgumu par Japānas valdības piešķirto neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijai kultūras jomā - Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam dokumentu saglabāšanas iekārtu iegādei". (Reģ. nr.629)
                        (Dok. nr.1954, 1954A)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Par Līgumu starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā". (Reģ. nr.630)
                        (Dok. nr.1955, 1955A)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.631)
                        (Dok. nr.1963, 1963A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.632)
                        (Dok. nr.1964, 1964A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām"". (Reģ. nr.633)
                        (Dok. nr.1965, 1965A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā". (Reģ. nr.634)
                        (Dok. nr.1980, 1980A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Valsts statistikas likumā". (Reģ. nr.635)
                        (Dok. nr.1984, 1984A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.636)
                        (Dok. nr.1985, 1985A)        (Balsojums: par-82, pret-7, atturas-0)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Bulgārijas Republikas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem". (Reģ. nr.637)
                        (Dok. nr.1994, 1994A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
11.         11. Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā". (Reģ. nr.638)
                        (Dok. nr.1995, 1995A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-5)
                         Ministru kabinets
12.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"". (Reģ. nr.639)
                        (Dok. nr.1996, 1996A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-4)
                         Ministru kabinets
13.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām"". (Reģ. nr.640)
                        (Dok. nr.1997, 1997A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
14.         14. Likumprojekts "Grozījums Meža likumā". (Reģ. nr.641)
                        (Dok. nr.2000, 2000A)        (Balsojums: par-81, pret-1, atturas-0)
                         Ministru kabinets
15.         15. Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā". (Reģ. nr.642)
                        (Dok. nr.2001, 2001A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-1)
                         Ministru kabinets
54.         Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par palīdzības sniegšanu 1961.gada ārvalstu palīdzības akta ietvaros un tā grozījumiem". (Reģ. nr.647)
                        (Dok. nr.2019)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
55.         Likumprojekts Par Ziemeļatlantijas līgumu (Reģ. nr.648)
                        (Dok. nr.2020)        (Balsojums: par-73, pret-10, atturas-1)
                         Ministru kabinets
56.         Likumprojekts Likums par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās (Reģ. nr.649)
                        (Dok. nr.2021)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-16)
                         Ministru kabinets


III. Pieprasījumu komisijas atzinums
18.         Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu Jāņa Urbanoviča, Valērija Karpuškina, Anatolija Mackeviča, Valērija Agešina, Pāvela Maksimova, Vjačeslava Stepaņenko, Aleksandra Bartaševiča, Jāņa Jurkāna, Alekseja Vidavska un Ivana Ribakova pieprasījumu iekšlietu ministram Mārim Gulbim "Par nepieļaujamu Valsts policijas iestāžu iesaistīšanu Rīgas skolu audzēkņu 22.-23. janvāra piketu dalībnieku vajāšanā". (Lēm. proj. reģ. nr.288)
                        (Dok. nr.1927, 1927A)        (Balsojums: par-17, pret-49, atturas-19)


IV. Saeimas 2004.gada 5.februāra sēdē iekļautie, bet neizskatītie likumprojekti
19.         1. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.318)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1929)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
20.         2. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Reģ. nr.317)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1930)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
21.         3. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.300)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1945)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
22.         4. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"". (Reģ. nr.600)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1877, 1925)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-1)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
23.         5. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"". (Reģ. nr.473)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1430, 1926)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-6)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
24.         6. Likumprojekts "Lauksaimniecības un lauku attīstības likums". (Reģ. nr.598)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1875, 1934)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
25.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem"". (Reģ. nr.474)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1431, 1935)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
26.         8. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.537)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1649, 1942)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
27.         9. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.526)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1595, 1943)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
28.         10. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.477)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1455, 1944)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
29.         11. Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā". (Reģ. nr.421)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1237, 1946)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
31.         13. Likumprojekts "Par Andreja Mamuškina atzīšanu par Latvijas pilsoni". (Reģ. nr.623)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1938)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Pilsonības likuma izpildes komisija


V. Lēmuma projekta izskatīšana
32.         Lēmuma projekts "Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanas noteikumi". (Lēm. proj. reģ. nr.291) , 2
                        (Dok. nr.1970)        (Balsojums: par-33, pret-33, atturas-24)
                         Deputāti Atis Slakteris, Anta Rugāte, Jānis Lagzdiņš, Aleksandrs Kiršteins, Dzintars Ābiķis, Māris Kučinskis, Ērika Zommere, Juris Dalbiņš, Mihails Pietkevičs, Andris Ārgalis


VI. Likumprojektu izskatīšana
33.         1. Likumprojekts "Par īpašiem aizsardzības pasākumiem attiecībā pret subsidētās cūkgaļas importu no Polijas". (Reģ. nr.612)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.1905, 1905B)        (Balsojums: par-83, pret-1, atturas-7)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
34.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"". (Reģ. nr.568)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1968)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
35.         3. Likumprojekts "Grozījumi Po litisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā". (Reģ. nr.479)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1979)        (Balsojums: par-96, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
36.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu"". (Reģ. nr.529)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.1987)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
37.         5. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts noslēpumu"". (Reģ. nr.558)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1740, 1959)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Nacionālās drošības komisija
38.         6. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par grāmatvedību"". (Reģ. nr.559)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1746, 1960)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
39.         7. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā". (Reģ. nr.480)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1459, 1961)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
40.         8. Likumprojekts "Aizturēšanas un apcietinājuma izpildes likums". (Reģ. nr.427)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1280, 1962, 1962A)        (Balsojums: par-38, pret-52, atturas-4)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
41.         9. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.478)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1456, 1966)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
42.         10. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.535)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1644, 1967)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
43.         11. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.545)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1668, 1969)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
44.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību"". (Reģ. nr.596)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1873, 1981)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
45.         13. Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā". (Reģ. nr.590)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1867, 1982)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
46.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"". (Reģ. nr.328)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1029, 1983)        (Balsojums: par-68, pret-12, atturas-7)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
47.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"". (Reģ. nr.481)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1460, 1988)        (Balsojums: par-64, pret-0, atturas-6)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
58.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.631)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1963, 1963A,2025)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
59.         5. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.632)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.1964, 1964A,2026)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
60.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām"". (Reģ. nr.640)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1997, 1997A,2027)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
61.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"". (Reģ. nr.639)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1996, 1996A,2028)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
62.         11. Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā". (Reģ. nr.638)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1995, 1995A,2029)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-1)
                         Ministru kabinets
53.         21. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ievedmuitas nodokļa (tarifa) likmēm, muitas tarifu kvotām un papildu kontroles un informēšanas kārtību, kas piemērojama Eiropas Kopienas izcelsmes lauksaimniecības precēm"". (Reģ. nr.555)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1702, 1999)        (Balsojums: par-75, pret-1, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
30.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem"". (Reģ. nr.407)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1176, 1947)        (Balsojums: par-83, pret-6, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
48.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības"". (Reģ. nr.425)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1278, 1990)        (Balsojums: par-70, pret-17, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
49.         17. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.500)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1485, 1991)        (Balsojums: par-90, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
50.         18. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem"". (Reģ. nr.595)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1872, 1992)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
51.         19. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"". (Reģ. nr.599)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1876, 1993)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-1)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
52.         20. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par prekursoriem"". (Reģ. nr.497)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1482, 1998)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
57.         7. Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā". (Reģ. nr.634)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.1980, 1980A,2003c)        (Balsojums: par-82, pret-1, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
Sēde beigusies 16:39!!!