Darba kârtību

Latvijas Republikas Saeimas
2003.gada 20.februāra
sēdes darba kārtība


I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

2.         2. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2003.gadam". (Reģ.nr.172)
                        (dok.nr.375, 376, 376A, 376B, 376C)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"". (Reģ.nr.173)
                        (dok.nr.375, 377, 377A)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ.nr.174)
                        (dok.nr.375, 378, 378A)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"". (Reģ.nr.175)
                        (dok.nr.379, 379A)
                         Deputāti Jānis Jurkāns, Aleksandrs Bartaševičs, Valērijs Agešins, Vjačeslavs Stepaņenko, Aleksandrs Golubovs
21.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)"" (Reģ.nr.178)
                        (dok.nr.389)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
II. Likumprojektu izskatīšana
6.         1. Likumprojekts "Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.563) (Reģ.nr.98)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.212, 358)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
7.         2. Likumprojekts "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr.564) (Reģ.nr.99)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.213, 359)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
8.         3. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Zviedrijas Karalistes līgumu par militāro sadarbību un personāla statusu". (Reģ.nr.33)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.73, 367)
                         Ārlietu komisija
9.         4. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Austrālijas līgumu par izdošanu". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.627) (Reģ.nr.48)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.83, 368)
                         Ārlietu komisija
10.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par vides aizsardzību"". (Reģ.nr.160)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.320, 357)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
11.         6. Likumprojekts "Likums "Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un aizsardzību"". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1131) (Reģ.nr.18)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.43, 362)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
12.         7. Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Reģ.nr.81)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.169, 363)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
13.         8. Likumprojekts "Par Eiropas konvenciju par kriminālspriedumu starptautisko spēkā esamību". (Reģ.nr.92)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.200, 365)
                         Ārlietu komisija
14.         9. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma Apvienotās komitejas lēmumu nr.1/2002". (Reģ.nr.122)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.260, 366)
                         Ārlietu komisija
15.         10. Likumprojekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību Protokolu pret migrantu nelikumīgu ievešanu pa zemes, jūras un gaisa ceļiem". (Reģ.nr.124)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.266, 369)
                         Ārlietu komisija
16.         11. Likumprojekts "Par Roterdamas konvenciju par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem". (Reģ.nr.137)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.286, 370)
                         Ārlietu komisija
17.         12. Likumprojekts "Par 1980.gada 10.oktobra Konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, otrās pārskata konferences lēmumu par konvencijas 1.panta grozījumu". (Reģ.nr.142)
                        (dok.nr.291, 371)
                         Ārlietu komisija
18.         13. Likumprojekts "Grozījums Rīgas brīvostas likumā". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1304) (Reģ.nr.41)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr. 89, 372)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
19.         14. Likumprojekts "Grozījums Ventspils brīvostas likumā". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1303) (Reģ.nr.40)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr. 88, 374)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
20.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1305) (Reģ.nr.42)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.90, 373)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
22.         Likumprojekts "Grozījums likumā "Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts ģerboni"" (Reģ.nr.91)
                         (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.391)
                         Juridiskā komisija
23.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"". (Reģ.nr.173)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.375, 377, 377A,)
24.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ.nr.174)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.375, 378, 378A)
25.         2. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2003.gadam". (Reģ.nr.172)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.375, 376, 376A, 376B, 376C, 376D,392)
29.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)"" (Reģ.nr.178)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.389)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija