12.Saeimas skaņu ierakstu saites 12.Saeimas 2018.gada 21.jūnija sēdes stenogrammas skaņu faili un attiecīgie nerediģētie tekstu faili
Saeimas sēdes skaņu ierakstus var noklausīties uz datoriem ar skaņas karti.
Katrs skaņas ieraksts ir 5 minūtes garš. Tie sakārtoti secīgi, un teksta faili pieejami ar nobīdi laikā (apmēram pēc 25-30 min.).


Sēdes translācija                    Saeimas sēžu videotranslāciju arhīvs
Skaņas
faili
Teksta
faili
Sk.failu
ieraksta
laiki
Sēdē izskatītie darba kārtības punkti u.c.

... ekrāns atjaunots: 16:54 (16.08.2018)
teksts_kopā 
9:00
Sesijas pēdējā kārtējā sēde 0
skaņa_001 teksts_001    09:04 R.Vējonis (Valsts prezidents).
skaņa_002 teksts_002    09:09  
skaņa_003 teksts_003    09:14  
skaņa_004 teksts_004    09:19 likumprojektu “Par nekustamo īpašumu Ezermalas ielā 24/26 un Ezermalas ielā 28, Rīgā, nodošanu biedrībai “Latvijas Mazpulki””
lēmuma projektu “Par Mārtiņa Kazāka apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli”
likumprojektu “Grozījums Latvijas Okupācijas muzeja likumā”
likumprojektu “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”
likumprojektu “Grozījumi Kredītu reģistra likumā”
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu””
likumprojektu “Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā”
pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam “Pamatot Ministru kabineta noteikumos Nr.262 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” paredzēt...
lēmuma projektu “Par Zitas Kupces atbrīvošanu no Zemgales rajona tiesas tiesneša amata”
likumprojektu “Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””
skaņa_005 teksts_005    09:24 lēmuma projektu “Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2018. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei”
likumprojektu “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””
skaņa_006 teksts_006    09:28 likumprojektu “Transporta enerģijas likums”
likumprojektu “Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā”
likumprojektu “Par nekustamo īpašumu Ezermalas ielā 24/26 un Ezermalas ielā 28, Rīgā, nodošanu biedrībai “Latvijas Mazpulki””
skaņa_007 teksts_007    09:33 likumprojektu “Grozījums Latvijas Okupācijas muzeja likumā”
likumprojektu “Grozījumi Kredītu reģistra likumā”
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu””
likumprojektu “Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””
skaņa_008 teksts_008    09:38 likumprojektu “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””
lēmuma projektu “Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi”
Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Silvijai Šimfai šā gada 14.jūnijā.
Lēmuma projekts “Par neuzticības izteikšanu ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam”
skaņa_009 teksts_009    09:43  
skaņa_010 teksts_010    09:48  
skaņa_011 teksts_011    09:53  
skaņa_012 teksts_012    09:58  
skaņa_013 teksts_013    10:03  
skaņa_014 teksts_014    10:08  
skaņa_015 teksts_015    10:13  
skaņa_016 teksts_016    10:18  
skaņa_017 teksts_017    10:23  
skaņa_018 teksts_018    10:27  
skaņa_019 teksts_019   pārtr. -11:01 paziņojumam ... ...
skaņa_020 teksts_020    11:06  
skaņa_021 teksts_021    11:11  
skaņa_022 teksts_022    11:16 A.Ašeradens (ekonomikas ministrs).
skaņa_023 teksts_023    11:21  
skaņa_024 teksts_024    11:26  
skaņa_025 teksts_025    11:31  
skaņa_026 teksts_026    11:36  
skaņa_027 teksts_027    11:41 lēmuma projekts “Par Mārtiņa Kazāka apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli”
skaņa_028 teksts_028    11:46 lēmuma projekts “Par Zitas Kupces atbrīvošanu no Zemgales rajona tiesas tiesneša amata”
likumprojektu “Grozījumi Zinātniskās darbības likumā”
likumprojektu “Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā”
likumprojektu “Grozījums Latvijas Okupācijas muzeja likumā”
likumprojektu “Grozījumi Kredītu reģistra likumā”
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””
skaņa_029 teksts_029    11:51 likumprojektu “Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”
likumprojektu “Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””
pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam “Pamatot Ministru kabineta noteikumos Nr.262 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” paredzēt...
skaņa_030 teksts_030    11:56  
skaņa_031 teksts_031    12:00 Likumprojekts “Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā”
skaņa_032 teksts_032    12:05 likumprojekts “Grozījumi Valsts civildienesta likumā”
likumprojekts “Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””
skaņa_033 teksts_033    12:10  
skaņa_034 teksts_034    12:15  
skaņa_035 teksts_035    12:20  
skaņa_036 teksts_036    12:25 likumprojekts “Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu””
likumprojekts “Grozījumi Paziņošanas likumā”
skaņa_037 teksts_037   pārtr. -13:30 likumprojekts “Likteņdārza likums”
likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”” ... ... ...
skaņa_038 teksts_038    13:35 likumprojekts “Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā”
skaņa_039 teksts_039    13:40 likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”
likumprojekts “Fizisko personu datu apstrādes likums”
skaņa_040 teksts_040    13:45 likumprojekts “Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā”
skaņa_041 teksts_041    13:49  
skaņa_042 teksts_042    13:54  
skaņa_043 teksts_043    13:59  
skaņa_044 teksts_044    14:04  
skaņa_045 teksts_045    14:09  
skaņa_046 teksts_046    14:14  
skaņa_047 teksts_047    14:19  
skaņa_048 teksts_048    14:24  
skaņa_049 teksts_049    14:29  
skaņa_050 teksts_050    14:34  
skaņa_051 teksts_051    14:39  
skaņa_052 teksts_052    14:44 likumprojekts “Grozījumi Imigrācijas likumā”
skaņa_053 teksts_053    14:48  
skaņa_054 teksts_054    14:53  
skaņa_055 teksts_055    14:58  
skaņa_056 teksts_056   pārtr. -15:38 likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”
skaņa_057 teksts_057    15:43  
skaņa_058 teksts_058    15:48  
skaņa_059 teksts_059    15:53  
skaņa_060 teksts_060    15:58 likumprojekts “Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā”
skaņa_061 teksts_061    16:03 likumprojekts “Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā”
lēmuma projektu “Par Arvja Garā atcelšanu no Rēzeknes tiesas tiesneša amata”
likumprojekts “Grozījumi Augstskolu likumā”
skaņa_062 teksts_062    16:08 likumprojekts “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā”
skaņa_063 teksts_063    16:13  
skaņa_064 teksts_064    16:18  
skaņa_065 teksts_065    16:23  
skaņa_066 teksts_066    16:28 K.Šadurskis (izglītības un zinātnes ministrs).
skaņa_067 teksts_067    16:33  
skaņa_068 teksts_068    16:37 likumprojekts “Grozījumi Zinātniskās darbības likumā”
skaņa_069 teksts_069    16:42 likumprojekts “Grozījums Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā”
skaņa_070 teksts_070    16:47  
skaņa_071 teksts_071    16:52  
skaņa_072 teksts_072    16:57  
skaņa_073 teksts_073   pārtr. -17:35  
skaņa_074 teksts_074    17:40 likumprojekts “Grozījums Muitas likumā”
likumprojekts “Čeku spēles likums”
skaņa_075 teksts_075    17:45  
skaņa_076 teksts_076    17:50  
skaņa_077 teksts_077    17:55 likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””
skaņa_078 teksts_078    18:00 likumprojekts “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”
likumprojekts – “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”
likumprojekts “Grozījums Darba likumā”
likumprojekts “Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””
skaņa_079 teksts_079    18:04 likumprojekts “Dzīvojamo telpu īres likums”
skaņa_080 teksts_080    18:09  
skaņa_081 teksts_081    18:14 likumprojekts “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”
skaņa_082 teksts_082    18:19 likumprojekts “Par Protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi”
likumprojekts “Grozījums Pacientu tiesību likumā”
skaņa_083 teksts_083    18:24 likumprojekts “Pedvāles mākslas parka likums”
likumprojekts “Grozījumi Invaliditātes likumā”
skaņa_084 teksts_084    18:29 likumprojekts “Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums”
likumprojekts “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā”
skaņa_085 teksts_085    18:34 “Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā”
skaņa_086 teksts_086    18:39 likumprojekts “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā”
likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”
likumprojekts “Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā”
skaņa_087 teksts_087    18:44 likumprojekts “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”
skaņa_088 teksts_088    18:49  
skaņa_089 teksts_089    18:53 likumprojekts “Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā”
skaņa_090 teksts_090    18:58 lēmuma projektu “Par piekrišanu personas kratīšanai, kratīšanas uzsākšanai personas deklarētajā dzīvesvietā, personas lietošanā esošajā automašīnā un kratīšanas rezultātā izņemto mantu apskatei, kā arī automašīna...
likumprojekts “Grozījums Latvijas Okupācijas muzeja likumā”
likumprojekts “Grozījumi Kredītu reģistra likumā”
skaņa_091 teksts_091    19:03 likumprojekts “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””
Lēmuma projekts “Par piekrišanu personas kratīšanai, kratīšanas uzsākšanai personas deklarētajā dzīvesvietā, personas lietošanā esošajā automašīnā un kratīšanas rezultāt...
skaņa_092 teksts_092    19:08  
skaņa_093 teksts_093    19:13 Likumprojekts
skaņa_094 teksts_094    19:18  
skaņa_095 teksts_095    19:23 Lēmuma projekts “Par Arvja Garā atcelšanu no Rēzeknes tiesas tiesneša amata”
Lēmuma projekts “Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2018.gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei”
skaņa_096 teksts_096    19:28 Lēmuma projekts “Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi”
skaņa_097 teksts_097    19:29  
skaņa_001 teksts_001    19:38  
skaņa_002 teksts_002    19:43  
skaņa_003 teksts_003    19:48  
skaņa_004 teksts_004    19:53  


Atsauksmes: Aldis.Priksans@saeima.lv (arī neskaidrību gadījumos,tel:67087370)
Sestdien, 18.augustā

Sīkdatņu politika

Tīmekļa vietnes www.saeima.lv satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Tā vietnei palīdz atcerēties jūsu pieteikumvārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda no jauna.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Tīmekļa vietnē www.saeima.lv tiek izmantots interneta vides analīzes rīks "Google Analytics", ko piedāvā "Google, Inc." (turpmāk — "Google"). "Google Analytics" izmanto sīkdatnes ("cookies") — jūsu datorā iesūtītas teksta datnes, ar kuru palīdzību var analizēt lietotāju izturēšanās modeli: skatītās lapas, lietotāju ģeogrāfiskās atrašanās vietas, uzturēšanās laiku, ierīci u.c.. Informāciju, ko sīkdatne veido par jūsu paradumiem šīs tīmekļa vietnes lietošanā saņems "Google", kas to glabās serveros ASV. "Google" izmantos šo informāciju, lai analizētu jūsu kā lietotāja ieradumus šajā tīmekļa vietnē, izstrādātu tīmekļa vietņu operatoriem ziņojumus par vietnes apmeklētību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar aktivitāti tīmekļa vietnē un interneta lietošanu.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas jūsu datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Sīkdatņu kontrolēšana un dzēšana

Lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā, iestatījumi visbiežāk atrodas sadaļā "Palīdzība", "Rīki" vai "Rediģēšana". Tikai tādā gadījumā jums būs pašrocīgi jānorāda daži iestatījumi katru reizi, kad apmeklēsiet šo vietni.


Par datu konfidencialitāti un drošību lasiet: https://support.google.com/analytics/answer/7667196