Ārvalstu programmas

Starptautiskā parlamentu stipendiju programma – IPS (Internationales Parlaments-Stipendium)
IPS programmu Vācijas Federatīvās Republikas Bundestāgs sadarbībā ar Humbolta universitāti (Berlīne) piedāvā kopš 1986.gada, katru gadu praksē uzņemot ap 120 jauniešu no dažādām pasaules valstīm. Programmā ir iesaistījušās 28 valstis, tostarp vairākas no tām uzņem vācu jauniešus savos parlamentos. Iespēja stažēties Vācijas parlamentā Latvijas jauniešiem ir kopš 1992.gada.

IPS programma, kuras mērķis ir veicināt un nostiprināt Vācijas un programmas dalībnieku pārstāvēto valstu partnerību un sadarbību, domāta augsti kvalificētiem aktīviem, atvērtiem jauniešiem un jaunietēm, kas interesējas par politiku un vēlas aktīvi un atbildīgi veidot savas valsts politisko nākotni. Vācijas Bundestāgs stipendiātiem nodrošina iespēju 15 nedēļas strādāt kāda Bundestāga deputāta birojā un šajā laikā iepazīt Vācijas parlamentāro sistēmu un politisko lēmumu pieņemšanas procesu, kā arī iegūt praktiskas parlamentārā darba iemaņas. Tos, kas vēlas pieteikties šai stipendijai, lūdzu sekot aktualitātēm Vācijas vēstniecības Latvijā mājaslapā:

http://www.riga.diplo.de/Vertretung/riga/lv/03/2016IPS.html

Sīkāka informācija par IPS programmu Bundestāgā:

http://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/international/exchange/ips/index.html

Vācijas parlamenta īstenotā stipendiju programma Latvijas augstskolu absolventiem paver iespēju iepazīt Vācijas Bundestāga darbu un sabiedrisko dzīvi, vairākus mēnešus līdzdarbojoties parlamenta deputātu birojos. Saskaņā ar Bundestāga noteikumiem uz piedalīšanos IPS programmās var pretendēt Latvijas pilsoņi vecumā līdz 30 gadiem, kuriem ir labas vācu valodas zināšanas un pabeigta augstākā izglītība.

ES dalībvalstis ir ieinteresētas veidot studentu apmaiņas programmas, lai viņi apgūtu citu valstu politisko pieredzi un valodas. Kopš 2010.gada Latvijas Republikas Saeima ir izveidojusi atbildes programmu vācu studentiem, kas vēlas iepazīt Latvijas parlamenta darbu. Programma dod iespēju vācu jauniešiem iegūt priekšstatu par demokrātijas un parlamenta darba pieredzi Latvijā, kā arī veicina Latvijas un tās politikas atpazīstamību Vācijā.

Šogad šī programma tiks īstenota jau piekto reizi un no 5. līdz 30.septembrim Saeimā stažēsies vācu divi studenti: Benedikts Ivanovs (Benedikt Ivanovs) un Stefans Drekslers (Stefan Drexler). Jaunieši iepazīs Saeimas deputātu darbu, esot praksē pie Deputātu grupas sadarbībai ar Vācijas parlamentu vadītājas Solvitas Āboltiņas (VIENOTĪBA) un minētās deputātu grupas locekļa Igora Pimenova (SASKAŅA). Paralēli praksei Saeimā abi jaunieši apmeklēs lekcijas Latvijas Universitātē.

Lai veicinātu vācu studentu kvalitatīvāku līdzdalību komisiju un frakciju sēdēs, arī šogad Saeima uzņems praksē divus Ventspils Augstskolas studentus – Agitu Cauni un Edvardu Maļecki, kuri sēžu laikā nodrošinās tulkojumu no latviešu valodas uz vācu valodu un otrādi.

Praksei Saeimā studentus izraugās Latvijas vēstniecība Vācijā sadarbībā ar DAAD (Vācu akadēmiskais apmaiņas dienests) un Saeimas Starpparlamentu attiecību biroju.

Sestdien, 24.jūnijā