Ekskursijas Saeimā

Ikvienam interesentam ir iespēja apmeklēt Saeimu, lai tuvāk iepazītos ar mūsu valsts parlamenta ikdienas darbu, kā arī apskatīt Saeimas nama unikālo arhitektūru un vēsturi. 

Lai apmeklētu Saeimu, vismaz nedēļu pirms vēlamā apmeklējuma laika ekskursija jāpiesaka Saeimas Administrācijas Protokola nodaļā pa tālruni 67087485, 67087483 vai sūtot pieteikumu uz e-pastu: ekskursijas@saeima.lv.

Apmeklējuma laiks tiks saskaņots. 

Ekskursijas Saeimas namā notiek darbdienās no pulksten 9.00 līdz 16.30. Dienās, kad notiek Saeimas sēdes (ceturtdienās), ekskursijas tiek organizētas, sākot no pulksten 9.30. Saeimas namu var apmeklēt ikviens interesents gan grupas sastāvā, gan individuāli. Grupas dalībnieku skaits no pirmdienas līdz ceturtdienai nedrīkst pārsniegt 30, bet piektdienās – 50 personas. Ekskursijas ir bez maksas. 

Grupā
Vismaz divas dienas pirms ekskursijas Protokola nodaļai jāiesniedz katra grupas dalībnieka vārds, uzvārds un personas kods, kā arī jānorāda atbildīgā kontaktpersona. Informāciju var nosūtīt pa faksu 67087380 vai uz e-pastu: ekskursijas@saeima.lv.

Individuāli
Vismaz divas dienas pirms ekskursijas Protokola nodaļai jāiesniedz apmeklētāja vārds, uzvārds un personas kods. Informāciju var nosūtīt pa faksu 67087380 vai uz e-pastu: ekskursijas@saeima.lv.
Individuālie apmeklētāji tiek iekļauti kādā no pieteiktajām ekskursiju grupām.

Drošība un kārtība
Apmeklējot Saeimu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai elektroniskā identifikācijas karte), kas, ieejot Saeimas namā, jāuzrāda Saeimas apsardzes darbiniekam, kā arī jāiziet drošības pārbaude. Aizliegts ienest šaujamieročus, sprāgstošas un viegli uzliesmojošas vielas, kā arī asus priekšmetus. Ekskursijas laikā jāievēro pieklājības normas, nedrīkst trokšņot, runāt pa mobilo telefonu, kā arī ēst ārpus tam speciāli paredzētām vietām. Ekskursijas dalībniekiem ir jāpakļaujas Saeimas drošības dienesta un Protokola nodaļas darbinieku norādījumiem.
Saeimas namā apmeklētājiem jābūt atbilstoši ģērbtiem. Netiek ielaisti apmeklētāji īsbiksēs, sporta un pludmales tērpā.
Saeimas ēkā ir atļauts fotografēt un filmēt, ievērojot ekskursijas vadītāja norādījumus.

Ekskursijas norise
Ekskursijas notiek Protokola nodaļas darbinieka pavadībā. Ekskursijas notiek latviešu valodā. Iepriekš saskaņojot, ekskursijas var notikt arī angļu vai krievu valodā. Saskaņā ar iepriekšēju vienošanos apmeklētāju grupu var vadīt kāds no Saeimas deputātiem vai darbiniekiem. Apmeklējuma laikā Saeimas namā iespējams apskatīt zāli, kurā izvietotas Saeimai pasniegtās dāvanas, Sarkano zāli, Dzelteno zāli, Balsošanas zāli un Sēžu zāli, kurā uz parlamenta sēdēm sanāk deputāti. Ceturtdienās ekskursijas dalībniekiem ir iespēja apmeklēt parlamenta sēdi un klātienē vērot deputātu darbu tajā. Jautājumi, kas nav tieši saistīti ar ekskursiju norisi (piemēram, bibliotēkas apskate, ēdināšana), jāsaskaņo ar Protokola nodaļu ekskursijas pieteikšanas laikā.

Ceturdien, 19.aprīlī
09:00  Saeimas kārtējā sēde
10:30  Juridiskās komisijas sēde
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem - atcelta