Par Saeimas sēžu un citu pasākumu audiovizuālā satura pārraidīšanu tiešsaistē internetā, arhīva izveidi un uzturēšanu. CPV kods: 72310000-1

Lēmuma pieņemšanas datums 08.03.2017.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Par Saeimas sēžu un citu pasākumu audiovizuālā satura pārraidīšanu tiešsaistē internetā, arhīva izveidi un uzturēšanu. CPV kods: 72310000-1
Identifikācijas numurs Saeima 2017/01
Līguma izpildītājs SIA "4. vara"
Līgumcena 10950,00 RUR bez PVN
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 58c2bb54-75fc-40d3-888d-7f0e0a040016.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Iepirkuma līgums 58dbc091-d154-4940-afd7-11340a040016.pdf ;
Svētdien, 25.februārī